Fönsterkuvert.

Kuvert stämplade  1950 - 1960.

Samt Privat Lokalpost och Tjänsteförsändelser på REK-sidan

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Inrikes.

Kuvert stämplade 1950 - 1960

 Fönstrets placering och användning se första sidan

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning stämplade 1950-1960.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937.

Överst ovala fönster saknas helt, och därefter de med Vitt och lackfönster.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1950-55    Beskrivning   1950-55

Wind Ahlen& ? Vitt 155 x 110 90 x 41 Åhlen & Åkerlunds Förlag AB. Nr 4009
Wind_AHennin 1950 Vitt 154 x 126 120 x 40 A. Henning Jensen  A.- B. Affärshandlingar, stämplade Malmö1, 1950-01-21.

Wind Elekt

1950 Vitt 157 x 140 83 x 34 Elektrolux 11392. 50. Ostämplat kuvert, men verkar tryckt på 1950-talet
Wind_Skandex 1950 Vitt 182 x 97 155 x 25 SKANDEX. Frankerat 20 öre GV, st'mplat Mörrum 1950-02-13. Delvis grön ram

Wind_AVH50

1950 Vitt 162 x 100 62 x 22 Försäkringsbolaget AVH, stämplat Borås 1950-08-05. Litet fönster 61 x 22 mm. Utan ram

Wind VGotl

1950 Vitt 154 x 126 120 x 41 Västergötlands Köpmannaförbund. Frankostämpel Lic. 4509 20 öre stämplat Skövde 1950-12-13.

Wind Genpost

1951 Vitt 155 x 110 90 x 41 P'S  POSTGIRO-KONTORET, maskinstämplat Generalpostst. Bankavd. 1951-04-17

Wind Kungs

1951 Vitt 154 x 125 80 x 39 Kungsörnen Vetemjöl. Frankostämpel Lic. 740 20 öre, stämplad Halmstad 1951-05-22

Wind IRIS

1951 Vitt 155 x 110 87 x 22 Försäkringsbolget IRIS. Frankerat med 25 öre GV stämplat Göteborg 1, 1951-06-08
Wind Vetla 1951 Vitt 154 x 125 119 x 39 Vetlanda Ullspinneri A B. Frankostämpel Lic. 2404 valör 025 öre, stämplad Vetlanda 1951-06-26

Wind 15

1951 Vitt 156 x 114 75 x 30 Simontorps Elektriska Distr.stämplat Norrköping 1951-07-09. Utan ram

Wind Lic1881

1951 Vitt 150 x 110 65 x 17 Utan avs. Okänd. Frankostämpel Lic. 1881, 25 öre stämplad Karlstad 1951-08-08.  Utan ram

Wind utan1951

1951 Vitt 156 x 125 116 x 42 Utan avs. Okänd. Trycksak frankerad 10 öre GV stämplat 1951-08-21.

Wind Lx51B

1951 Vitt 162 x 115 111 x 33 Postbox 16369, Stockholm 16. Frankostämpel Lic. 621 025 öre. Använd Rädda Bartnens Lx51. Stämplat Stockholm 1951-09-18.  Utan ram

Wind Lx51

1951 Vitt 162 x 115 111 x 32 Box 16369.  Frankostämpel Lic. 621 Använd Lx 51. Stämplat 20 öre Stockholm 1951-09-26. Utan ram

Wind JacobW

1951 Vitt Brun 154 x 126 120 x 40 Jacob Wennberg AB, frankostämplat Lic. 4777 25 öre. Brun ram. Gävle 1951-09-26.

Wind OsbyPol

1951 Vitt utan 135 x 79 80 x 21 Utan avs. lokalt inom Osby. Frankerat Polhem 25 öre stämplat Osby 1951-10-31

Wind Ital

1951 Vitt utan 155 x 125 118 x 39 Aktiebolaget Italtextil. Frankerat Polhem 25 öre, maskinstämpel 212 stämplad Göteborg 1, 1951-11-12.
Wind_Oden51 1951 Vitt 153 x 109 65 x 29 Allmänna Livförsäkringsbolaget ODEN. Frankostämpel Lic. 625 stämplad Stockholm 1951-11-28
Wind_Skandia52 1952 Vitt 152 x 107 71 x 25 SKANDIA Försäkringar.  Frankostämpel Lic. 626, valör 025 öre stämplad Stockholm 1952-02-12

Wind Upsala

1952 Vitt 155 x 111 61 x 24 Upsala Sparbank, frankostämpel LIC. 4767, stämplat Upsala 1952-03-11
Wind_Scoutf 1952 Vitt 155 x 125 119 x 40 Sveriges Scoutförbund,  frankostämpel LIC. 9707 med valör 25 öre, stämplat Stockholm 1952-07-04.

Wind Bergen

1952 Vitt 154 x 126 120 x 40 Bergendahl & Son. Daterat 1952-07-05. Utan ram-bb---------
  Wind_Trygg52 1952 Lack 200 x 110 158 x 37 Trygg, "Trygghet för alla" Frankstämpel LIC. 5772, valör 025 öre Stockholm 1952-07-24.

Wind AVH52

1952 Vitt 156 x 111 61 x 21 Försäkringsbolaget AVH. Frankostämplat 25 öre Stockholm 1952-09-24. Utan ram
Wind_Li3817 1952 Vitt 170 x 100 70 x 19 Anonymt. Frankostämpel Lic.3817 valör 25 öre Södertälje 1952-11-17.
Wind_B219 1952 Vitt 154 x 100 73 x 18 Box  219 Jönköping. Frankostämpel  Lic.4702 stämplad Jönköping 1952-11-22

Wind IGodah

1952 Vitt 154 x 110 86 x 14 Städernas Försäkringsbolag, frankostämpel LIC. 2118, stämplat Stockholm 1952-11-27.

Wind_SFOmbud

1953 Vitt 154 x 110 86 x 14 Städernas Försäkringsbolags Ombud, frankerat  25 öre GVIA. Maskinstämplat lite utan datum. Troligen Karlshamn.

Wind JacobW

1953 Vitt Brun 153 x 122 120 x 40 Jacob Wennberg AB, frankostämpel LIC. 4777 025 öre.  Brun ram. Gävle 1953-02-03.

Wind Servus57

1957 Vitt 155 x 125 119 x 39 AktieBolaget Servus,  frankostämpel LIC. 9958 025 öre stämplat Stockholm 1957-02-09.

Wind Osby53

1953 Vitt 135 x 79 78 x 21 Litet kuveret maskinstämplat Osby 1953-05-04
Wind_B16067 1953 Vitt 155 x 110 89 x 20 Box 16067,  frankostämpel LIC. 612 valör 025 öre stämplad Stockholm 1953-05-30

Wind IRIS53

1953 Vitt 155 x 110 85 x 18 Försäkringsbolaget IRIS. Frankostämpel Lic. 3788 25 öre, Stämplat Stockholm 1953-05-20.

Wind VEGETE1953

1953 Vitt 155 x 110 70 x 27 VEGETE-Bolagen frankerat 25 öre röd GVI typ I. Maskinstämpeln nästan  missat 1953-07-?, stämplat MAKULERAS. Utan ram
Wind_Sth700 1953 Vitt 135 x 78 79 x 20 Anonym avs. Frankerat 25 öre Stockholm 700 år. Maskinstämpel 212 stämplat Växjö 1953-08-03.

Wind 53

1953 Vitt 155 x 126 118 x 40 Brev från Rönnings, stämplat Hälsingborg 1953-09-11. Utan ram

Wind Box123

1954 Vitt 154 x 101 73 x 13 Box 123 Kristianstad.  Frankostämpel  Lic.4703 025 öre Kristianstad 1954-01-15. Minsta pergamynfönster. Utan ram

Wind BrandNyk 1954 Vitt 155 x 110 71 x 23 Södermanlands läns - "Försäkring skapar trygghet" Frankostämpel LIC. 2854 stämplad Nyköping 1954-02-01. Utan ram
fralu_4880 1954 Vitt 155 x 126 118 x 35 Lantmännens Centralförening, 3-ställig.  Francator, Lic. 4880.  Valör 024 + 001 öre, på trevligt fönsterkuvert, stämplat Kalmar 17.2.1954-02-17

Wind SkandSth 1954 Vitt 153 x 108 73 x 25 Skandia försäkringar. Frankerad frankostämpel Lic. 6802, 25 öre stämplad Stockholm 1954-06-11.

Wind Osby54 1954 Vitt 155 x 110 134 x 24 Städernas Försäkringsbolag. Frankerat 25 öre GVIA, stämplat Osby 1954-09-24
Wind_Beateb 1954 Vitt 154 x 110 104 x 39 Beatebergs Blomsterhandel. Frankerat 25 öre GVI A, maskinstämplat Vänersborg 1954-10-27.

Wind Anti1954 1954 Vitt 155 x 110 79 x 25 Anticimexbolagen. Frankerat med 25 öre GVIA, maskinstämpel 201 Hälsingboerg 1, 1954-11-27.   Se även 1956.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1955-60   Beskrivning   1955-60

Wind_Holm55 1955 Vitt 155 x 107 70 x 20 Försäkringsbolaget Holmia. Frankerat 25 öre GVIA stämplat Malmö 1955-02-23.

Wind SLO55 1955 Vitt 155 x 111 85 x 25 Svenska Lantbrukares Olycksfalls. SLO. Frankostämpel LIC. 8753, 025 öre stämplat Stockholm 1955-03-09.  Se även större 1955.
Wind_Wege55 1955 Vitt 155 x 110 70 x 25 VEGETE Bolagen. Frankerat 25 öre GVI A, stämplat Tibro 1, 1955-07-10.
Wind_Osby57 1957 Vitt 134 x 78 80 x 22 Anonymt brev frankerat 25 öre Järnväg, maskinstämplat OSBY 1957-01-11.
Wind BoxKh 1957 Vitt 170 x 101 70 x 20 Box 56 Karlshamn. Frankostämpel Lic. 6980 valör 025 öre stämplad Karlshamn 1957-02-18.

Wind SLO57 1957 Vitt 155 x 126 119 x 39 Svenska Lantbrukares Olycksfalls. SLO. Frankostämpel LIC. 8753, 025 öre stämplat Stockholm 1957-05-16.

Wind SLO59 1959 Vitt 155 x 125 118 x 39 Svenska Lantbrukares Olycksfalls. SLO. Frankostämpel LIC. 8753, 030 öre stämplat Stockholm 1959-08-05.

Wind Ska-Mal

1955 Vitt 155 x 111 95 x 35 Skåne - Malmö försäkring, stämplat Svalöv 1955-06-04. Utan ram

Wind SkaKre55 1955 Vitt 161 x 114 127 x 21 Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Frankostämpel  Lic. 2110 Skydda Djur och Gröda, stämplad 1955-07-11. Utan ram
Wind_Ano55 1955 Vitt 154 x 102 73 x 18 Anonymt kuvert, frankerat 25 öre GVIA stämplat Älmhult 1955-08-03

Wind Tommel 1955 Vitt 154 x 125 61 x 27 Frankerat 25 ör GVIA maskinstämpel 212, Tommelilla 1955-09-20
Wind_KuAuto 1955 Vitt 111 x 900 70 x 30 Kungl. Automobil Klubben. Frankostämplat LIC. 2843 valör 025 öre. Stämplat KAK Stockholm 1955-11-12.

Wind Brand

1956 Vitt 155 x 110 59 x 25 Älvsborgs Läns Brandstodsbolag. Frankostämpel  Lic. 1887 25 öre, stämplad 1956-01-07. Utan ram
Wind Areal 1956 Vitt 162 x 113 128 x 22 Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Frankostämpel Lic. 2110 Stockholm 1956-05-23.

Wind Anti1956

1956 Vitt 155 x 110 79 x 25 Anticimexbolagen Stockholm. Frankerat med 25 öre GVIA stämplat Helsingborg 8, 1956-06-25. OBS. Årtal 56 är upp och ned.  Se även 1954.

Wind Weibull

1956 Vitt 155 x 125 121 x 39 Weibulls Frö. Frankostämpel Lic. 2804 025 öre Landskrona 1956-10-12. Utan ram

Wind ProvLogen

1957 Vitt 155 x 110 70 x 27 Skånska Provinsial Logen. Trycksak 10 öre GV. Maskinstämpel  Kristianstad 1957-01-11

Wind Eskilstu

1957 Vitt 161 x 115 98 x 39 Eskilstuna Sparbank. Frankostämpel Lic. 6720, 15 öre. Bifrankerat 10 öre GVI stämplat Eskilstuna 1957-02-09. Utan ram

Wind Flora

1957 Vitt 154 x 110 104 x 39 Interflora Blomsterförmedling, frankerad med 30 öre GVI Adolf, stämplat Lund 1957-07-26. Utan ram
Wind_BForsh 1957 Vitt 155 x 125 119 x 41 Civilekonom B. Forshell, frankerat 15 + 15 öre Sv. flaggan. Mskinstämpel   Göteborg 1, 1957-07-28.
m26_2881 1957 Vitt 155 x 110 75 x 24 Älvsborgs m. fl. läns hypotek. Frankerat 3 + 27 öre, stämplat Göteborg 1957-10-15.

Wind BoxKha

1957 Vitt 169 x 100 70 x 20 Bankpost. Frankostämpel Lic. 9055, stämplad Karlshamn 1957-10-29

Wind Lund1 1957 Vitt 155 x 125 119 x 39 Redaktionen för Lundakatalogen. Frankerat 5+25 öre. Maskinstämplat Lund 1, 1957-11-17. Utan ram
Wind Lind 1958 Vitt 155 x 126 69 x 20 Färgeriaktiebolaget Lind & C:o. Frankerat 30 öre G VI A, maskinstämpel 214 stämplad Borås 1, 1958-02-28.

Wind MotalaEnsk

1958 Vitt 155 x 125 120 x 32 Östergötlands Enskilda Bank. Frankostämpel Lic. 1764, 30 öre stämplat Motala 1958-04-12.
Wind_Julklapp58 1958 Vitt 155 x 126 120 x 40 Maskinstämpel 214 stämplad Göteborg 1958-04-25

Wind BP

1958 Vitt 155 x 126 119 x 39 Svenska BP Maskinstämpel  203 Västerås 1958-10-28

Wind Trygg58

1958 Vitt 153 x 111 90 x 23 Trygg. Frankostämpel Lic. 8848, stämplad Stockholm 1958-10-30

Wind Trellebo 1958 Vitt 155 x 112 68 x 15 Malmöhus Läns Södra Brandstod. Frankostämplat Lic. 741 030 öre Trelleborg 1958-12-22. Se 1963
Wind_Will 1959 Vitt 154 x 111 69 x 20 Willands, Gärds och Albo brandförsäkringsbolag.  Frankostämpel Lic. 3432 30 öre stämplat Kristianstad 1959-01-17.

Wind VEGE 1959 Vitt 154 x 111 110 x 25 VEGETE Bolagen. Frankostämpel Lic. 5893, stämplat Stockholm 1959-02-16. Fönstret går runt kanten till baksidan.
    1959 Vitt 220 x 110 94 x 35 TT - TryggKöping 1959-03-11.

Wind Horby 1959 Vitt 156 x 126 120 x 40 Sparbanken Välstånd spirar. Frankostämplat Lic. 7758 030 öre Hörby 1959-04-27
Wind_LIC4835 1959 Vitt 116 x 109 100 x 30 konsum Stockholm 4. LIC. 4835 frankerat 030 öre, stämplat Stockholm 1959-05-02.  Grön ram.
Wind JWLAB 1959 Vitt 162 x 114 99 x 39 Järnbolaget Växjö. Frankostämpel Lic. 1478 30 öre stämplat Växjö 1959-07-25

Wind IBM 1959 Vitt 155 x 125 119 x 40 IBM frankostämpel Lic. 8721 30 öre brevporto. Stämplat Stockholm 1959-08-25

Wind YvY 1959 Vitt 154 x 121 120 x 39 AB YvY-Fabriken. Frankerat 20 öre GV stämplat 1959-?-24. Se även 1940-06.
tra_utrHB 1959 Vitt 154 x 110 93 x 34 Letter from Handelsbanken Sweden with Meterstamp. Value 40 öre, scancelled Stockholm 1959-11-10. Marked VERTRAULICH. Sorted Transorma red TT.
             
             
             

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden 1950 - 1959.

Wind PSUtdrag

1949 Lack 155 x 110 107 x 36 Kuvert stämplade FÖRE 1950 se föregående  sida

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1950-55   Beskrivning   1950-55

Wind utan1950

1950 Lack 154 x 124 118 x 43 Utan avs. maskinstämplat Skara 1950-02-01

Wind Box16369

1950 Lack 163 x 115 106 x 31 SKYDDA BARNEN. Frankostämpel LIC. 621 015 öre Stockholm 1950-03-22

Wind_Esso50

1950 LackSvart     Esso, frankerat med 20 öre ändmärke, stämplat Jönköping 1950-03-27.

Wind SkandB51

1951 Lack 154 x 125 100 x 29 Skandinaviska Banken. Frankerat 20 öre GV, maskinstämplat Hälsingborg 1, 1951-01-18. Se även 1952.
Efters_Fonster 1951 Lack 170 x 100 70 x 19 Lokalbrev Frankostämplat 015 öre inom Stockholm. Bifrankerat 5 öre och Eftersänt Malmö, maskinstämplat Stockholm Ban 1951-01-24.

Wind_Thulebol

1951 Lack 152 x 110 70 x 20, 49 x 34 Thulebolagen med lustigt fönster. Frankostämpel LIC. 2808 20 öre Stockholm 1951-03-15. Se även 1930, 1939,
Wind PgG61 1951 Lack 153 x 110 108 x 36 Bureau des Cheqes. Stämplat  Postgirokontoret 1951-05-25
  Wind_RekMottag 1951 Lack 169 x 110 91 x 37 Tjänste - Rek med Mottagningsbevis. Fönster UTAN ram från I 15 Borås. Stämplat Borås 1951-06-07

Wind HolgerL

1951 Lack 154 x 126 115 x 39 Holger Lundin, frankerat 25 öre GV stämplat Göteborg 1951-06-18. Okänd i Munkaljungby Retur avsändaren 1951-06-19.
  Wind_NyeDanske 1951 Lack 155 x 126 67 x 26 Försäkringsbolaget Nye Danske. Frankerat 10 + 15 öre GV, maskinstämplat Malmö 1, 1951-07-19.

Wind GenPS

1951 Lack 153 x 110 108 x 36 P'S  POSTGIRO-KONTORET, Retur, Kontot upphört, stämplat baksidan Karlskrona 1, 1951-08-06 K.

Wind SvSpannm

1951 Lack 155 c 125 120 x 39 Svenska Spannmålsaktiebolaget. Frankostämpel Lic. 1116 025 öre, stämplad Stockholm 1951-11-09.

Wind Jonsson

1951 Lack 154 x 125 121 x 40 Jonsson & Krafft. Maskinstämpel 212, Göteborg 1, 1951-11-14

Placering

1952 Enl.

Kungörelse

    1952 kom nya regler som sade, att det räckte med 38 mm. från kuvertets överkant samt, att fönstret helst skulle finnas nere till höger på kuvertet.
Wind_RKLosh 1952 Lack 105 x 78 76 x 25 Svenska Röda Korset, Loshult. Medlemskort för 1952.

Wind SkandB49

1952 Lack 170 x 140 114 x 38 Skandinaviska Banken. Frankostämpel Lic. 1758, stämplat 25 öre Hälsingborg, 1952-01-25.  Se även 1951.

-

Wind Box49

1952 Lack 174 x 98 72 x 19 Box 49 Hälsingborg.  frankostämpel Lic. 1758 025 öre, stämplat  Hälsingborg 1952-08-11. Här sitter fönstret nere till höger.

Wind Bunge

1952 Lack 155 x 126 118 x 40 AB Bungenäs Kalkbrott. Trycksak frankerad 10 öre GVIA. Maskinstämpel 201, Malmö 4 1952-12-01.

Wind GbgHandB

1952 Lack 153 x 109 74 x 31 A-B Göteborgs Handelsbank, frankerat 3x 10+10 öre, stämplat Göteborg 1, 1952-12-03.

Wind Servus53

1953 Lack 161 x 114 117 x 40 AktieBolaget Servus,  frankostämpel LIC. 9958 025 öre stämplat Stockholm 1953-02-03.

Wind AnLaEft

1953 Lack 155 x 123 117 x 42 And. Larsons Eftr. AB. Dubbelt porto 50 öre maskinstämplat Uddevalla 1953-11-14.
Wind_A&A53 1953 Lack 155 x 110 50 x 24 Åhlen & Åkerlunds Förlag. Trycksak frankostämplad LIC. 605 med 010 öre stämplad Stockholm 1953-11-26
Wind_Pb1527 1954 Lack 155 x 126 111 x 32 Postbox 1527 Göteborg 1. Frankostämpel Lic. 4866, stämplad valör 00.25 Göteborg 1954-01-04. Eftersänd Surte. Eftersänd Pastorsexp. Gamlestadsf. Göteborg.
  Wind_Ksd54 1954 Lack 155 x 127 117 x 40 Kristianstad Läns Tidning. Frankerat 25 öre GVIA maskinstämplat Kristianstad 1954-01-20.

Wind Framtiden 1954 Lack 170 x 114 105 x 37 Livförsäkringsbolaget Framtiden. Frankostämpel Lic. 117 stämplat Stockholm 1954-06-01.

Wind Ejavs 1954 Lack Grön 155 x 125 110 x 30 Brevet saknar avsändare. Frankerat med 25 öre GVIA, stämplat Höganäs 1954-07-22. Grön ram.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1955-60   Beskrivning   1955-60

Wind Avesta

1957 Lack 154 x 125 114 x 38 Avesta Järnverks AB. Frankostämpel  Lic. 3859 25 öre 1957-05-06.

Wind Turist

1957 Plast 155 x 111 61x22, 69x30 Turisttrafikföreningen. Stämplat första dagen med inrikesporto 30 öre, Stockholm Ban 1957-06-01.
  Wind Makurak 1957 Vitt 162 x 114 100 x 40 skickat mellan 1944-07-01 och 1951-06-01, men missad stämpel. Rak MAKULERAS på 30 öre GVI .
             
             
             

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1960   Beskrivning   1960

Wind Vegete

1960 Vitt 155 x 112 110 x 25 Kuvert stämplade EFTER 1960 se nästa sida

 

Kuvert stämplade EFTER 1960 se nästa sida

Lokalpost

Försändelser med Lokalpostfrimärke.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind_NilsS

1945 Lack 218 x 104 104 x 31 Nils Sjöström Rörledningsfirma Jönköping. 8 öre Lokalt, stämplat Sveriges Lokalpostörers Rikskongress 1945-03-10. C 65-kuvert

Wind Avesko

1945 Lack 152 x 107 72 x 20 Skandia - Freja, Örebro. Lokalpost 4 + 4 öre, stämplat Aveskoghs Lokalposttjänst April 1945.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

.

Några andra lite udda fönsterkuvert

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Valkuvert

             
             

 

Försäkringsbolaget Thules olika fönster finns på Historiksidan

Kuvert Postförskott o REK och de i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>