Telekuvert.

Den här sidan är tänkt som ett axplock bland alla de Telekuvert som "allmänheten" och även personalen kom i kontakt med och som kan hänföras till Kongliga Telegrafverkets verksamhet. Teleräkningar o.d. dokument ligger på en egen sida kallad Telehistorik

  Tjänstebrevsrätten 70 år, 1920 - 1990.
En återblick

Möjligheten att hitta Telekuvert bör i alla fall finnas från år 1853, som räknas som Kongl. Elektriska  Telegraf-Verkets födelseår. Hur ett sådant kan se ut är dock okänt. Det liknar ju säkert inte dagens utförande.1855 kom det första frimärket i Sverige. 1874-01-01 kom så Tjänstefrimärke som utnyttjades fram till 1920-07-01. Då infördes Tjänstebrevsrätten som lätt synes på kuvert, texten "Tjänste" antingen tryckt eller stämplat. 1990-07-01 upphör tjänstebrevsrätten, men kuvert fick användas året ut om "Tjänste" frankerades över. Efter detta datum finns Telekuvert som är Frankostämplade, Porto Betalt i olika former men även frimärkta. Detta beroende på mängden avgående post på platsen ifråga.

 

Se även Litteraturhänvisning sist på denna sida.

Main page

Telegram H-sida

Vanliga telegram 

Lyxtelegram Telegram vykort   Telehistorik  Lx 1991-2000
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

 

Telekuvert typ fönsterkuvert.

 Televerket var tillsammans med Postverket ett av de företag som behövde stora volymer av kuvert för att skicka ut såväl Telegram, Radiolicenser som teleräkningar och även en hel del information och reklam. Till detta var fönsterkuvert utmärkta, för då slapp man skriva adress på kuverten. Den fanns ju redan på handlingen som skulle läggas i kuvertet.

Vanligast är den blå ramen som (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med grön, röd, brun, grå och svart ramfärg. Dessa kuvert är märkta med den färg ramen har.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1963 Största fönsteryta 200 x 70 mm = 140,00 cm².

1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm. år 1909. Högsta fönstret 70 mm. år 1963. Senast använda lackfönster 1966.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Telegrafverket. Tidigaste  kända från 1918.

1953 ändrades namnet från Telegrafverket, och döptes till Televerket.

Se även: Vanliga Fönsterkuvert

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning

Wind Telegr5 1918 Vitt 190 x 124 153 x 40 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev. Nr 5.  Stämplat Lund 1918-04-11. Baksidan ankomststämplad Käflinge 1918-04-12

Wind Tkvitto 1919 Vitt 188 x 123 153 x 42 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev Nr 5. Kvitto på teleräkning daterad 1919. Kuvertet med maskinstämpel 111 utan årtal, Hälsingborg 1, 19▄-01-10

Wind TeleTra 1919 Vitt 190 x 123 153 x 41 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev. Nr 6. Frankerat 32 öre, Postförskott 15 kr 20 öre, stämplat Hässleholm 1919-03-07
Wind_TelePat 1920 Lack blank 157 x 126 114 x 41 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev. Rek. med MB frankerat 40 öre Medaljong. Lokalporto 10, Rek 15, MB 15 öre. Stämplat Stockholm 1920-05-05. Blå ram med texten PATENT  -   FAVORIT  MILL.

Wind Hsh 1921 Vitt 190 x 122 153 x 40 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev. Nr 6. Postförskott 21kr 30 öre. Stämplat Hässleholm 1921-03-09.

Wind Tg1925 1925 Vitt 233 x 164 164 x 52 Telegramkuvert från c:a 1925 använt i Göteborg

Wind TeleRiksSt 1926 Lack 155 x 125 106 x 31 Rikstelefonbyrån Stockholm, maskinstämplat nr 415,  Stockholm 16, 1926-10-01
             

Wind T1929 1929 Lack Svart 155 x 110 134 x 35 TELEGRAFVERKET. Tjänstebrev Nr. 4r. Stämplat Uddevalla 1929-04-11. Svart ram.

Wind_TKli33 1933 Lack Svart 155 x 110 133 x 34 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev, Nr 4 r. Stämplat Klippan 1933-03-10, till Röstånga. Eftersänt Ljungbyhed 1933-03-10. Svart ram.

Wind T1933 1933 Lack Svart 180 x 123 83 x 33 Telegrafverket Tjänstebrev Nr 7. Stämplat Hässleholm 1933-04-11. Svart ram.

Wind TeleLK 1933 Lack 135 x 125 95 x 35 RIKSTELEFONBYRÅN Landskrona, Tjänstebrev stämplat Hälsingborg 1933-05-04.

Wind T1937 1937 Lack Svart 194 x 122 103 x 34 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev, Nr 7. Telegrafverkets station Varberg. Stämplat Varberg 1937-10-09. Svart ram.

Wind T1939 1938 Lack Svart 194 x 122 103 x 34 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev Nr 7. Telegrafverkets station Varberg. Maskintämpel  Varberg 1938-07-08. Svart ram.

Wind Tele39

1939 Lack Svart 155 x 110 129 x 33 Kuvert Nr 4r för utsändning av Radiolicens till kund. Stämplat Motala 1939-09-11.
Wind_Te4r 1940 Lack blank 155 x 110 135 x 35 Tjänstebrev Nr 4 r. Maskinstämplat Växjö 1940-10-??

Wind Tele

1941 Lack 155 x 110 132 x 33 Utsändning av Radiolicens till kund. Stämplat Växjö 1941-06-11.

Wind THalmst 1942 Lack 140 x 125 104 x 34 Tjänstebrev. Rikstelefonbyrån Halmstad. Maskinstämplat Halmstad 1, 1942-10-13

Wind TLic 1943 1943 Lack Svart 154 x 110 132 x 33 TELEGRAFVERKET Tjänstebrev Nr 4 r  Radiolicens. Maskinstämpel 203 stämplad Kristianstad 1943-03-11.

Wind Tele1943

1943 Lack 155 x 110 136 x 36 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev för radiolicens. Maskinstämpel 201, Landskrona 1943-12-11

Wind T1946 1946 Lack 155 x 110 92 x 34 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev Nr 4 r. Maskinstämplat Halmstad 1, 1946-03-15
Wind TjNr6 1947 Lack 155 x 110 69 x 31 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev Nr 6. Maskinstämpel Karlstad 1, 1947-07-01

Wind Tj1949 1949 Lack 154 x 110 92 x 35 TELEGRAFVERKET Tjänstebrev Nr 4 r. Stämplat Halmstad 1, 1949-08-10.
  Wind Tj19 195 Vitt     TELEGRAM, Telegrafverket Tjänste. Stämplat , 1952-11-26.

Wind Tj1952 1952 Vitt 230 x 162 150 x 25 TELEGRAM, Telegrafverket Tjänste. Stämplat Karlstad 1, 1952-11-26. Eftersänt till Mellerud 1952-11-27

Wind Telegr53 1953 Lack 162 x 115 75 x 35 Telefonbyrån Malmö. 1953 ändrades namnet till Televerket.

Wind_T1954 1954 Lack Svart 250 x 157 141 x 40 TELEGRAFVERKET. Tjänstebrev Nr 3 fönster. Maskinstämplat Stockholm 16, 1954-07-13

Wind TgLyx59 1959 Vitt 228 x 161 150 x 25 TELEGRAM, Tjänsteförsändelse från Televerket, stämplat Tyringe 1956-04-14
Wind Licensav 1961 Vitt 100 x 95 90 x 28 TELEVERKET, Radiolicensavdelningen. Ostämplat, men inneliggande daterat 1961.

Wind Tg1963 1963 Vitt 229 x 130 200 x 70 TELEGRAM, Tjänsteförsändelse från Televerket. Daterat 1963-05-31

Wind und4 1966 Vitt 201 x 90 184 x 20,

48 x 16

Televerket [Stämplas ej] Undantag från ..... Kuv 40 (1966) Dubbla fönster
             

Wind Tele 1971 Vitt 202 x 90 185 x 19,

48 x 16

2 fönster Tjänsteförsändelse från Televerket. Undantag från föreskriven utformning av adressidan medgivet av Poststyrelsen. Etikett Bl 2260.01 stämplad Älmhult 1971-08-09.

Wind TeleKuv4r

1972 Vitt 156 x 111 99 x 30 Televerket Kuv 4r (1969). Maskinstämplat Hässleholm 1, 1972-04-21 till Lönsboda. Okänd, Returneras Lönsboda 1972-04-22.

Wind_Tgsmal

19?? Vitt 220 x 89 200 x 34 TELEGRAM, Tjänsteförsändelse från Televerket. Telegrammet daterat 19??-07-12
  Wind_Telsmal 19?? Vitt 220 x 90 201 x 34 TELEGRAM, Tjänsteförsändelse från Televerket. Utan innehåll

Wind Tg1980 1980 Vitt 227 x 135 200 x 70 Tjänste Telegramkuvert stämplat Stockholm 1, 1980-06-05. Sorterat vita fluorescerande streck

 

Vanliga C65 med dubbla fönster.

Det har även funnits olika bestämmelser om vart man fick skicka fönsterkuvert. Televerket använde kuvert A711, tillverkat 1979  med dubbla fönster för utsändning av telefonräkningen. Under 1980-talet var det inte helt tillåtet med dubbla fönster utrikes. När det blev tillåtet är inte känt. På 1990-talet förekommer dock några brev, som kommit i Retur från utlandet.

Fönsterkuvert med dubbla fönster fick EJ skickas utrikes 1980 - ??.

Avis (80)

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
Avs_Tele79 1980-08 Vitt 104 x 72   C 65 med dubbla fönster och Bl 3205.04 (maj 79). Meddelande Återsänd försändelse stämplad Malmö Ban 1980-08-30
Avs_Tele75 1981-03 Vitt 105 x 74   C 65 med dubbla fönster och Bl 2260.01 (jan 75) Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad Göteborg Utrikesexp,  1981-03-03.
Avs_Tele72 1981-04 Vitt 105 x 74   C 65 med dubbla fönster och Bl 2260.01 (April 72) Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad Osby 1981-04-02.

Wind 63Utrikes

1981-04 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03. Dubbla fönster
Avs_Tele81 1981-12-17 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket till Åbenrå 1981-12-17. Ingen etikett Bl 2260.01. Rosa Etikett "Til returpostkontoret" Grön RETOUR, LilaÅter avsändaren. Tillåtet med dubbla fönster eller har Posten missat regeln.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning

Avs_Tele90 1990-06 Vitt 190 x 124 153 x 40 C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket, Tjänstebrev. A 711 (1989).  Stämplat Köpenhamn 1990-06-08. Tydligen tillåtet nu.
Avs_BALL 1990-09 Vitt 190 x 124 153 x 40 C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket, Tjänstebrev. A 711 (1989). Stämplat BALLERUP 1990-09-22. RETUR.  På   baksidan etikett P 31 (10-87 A 8). Tydligen tillåtet nu.

Avs_Tele91 1991-09 Vitt 190 x 124 153 x 40 C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket, Tjänstebrev. A 711 (1990).  Stämplat Rønne, Bornholm 1991-09-14. Tydligen tillåtet nu.
Avs_Kob 1991-09 Vitt 190 x 124 153 x 40 C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket, Tjänstebrev. A 711 (1990).  Stämplat København 1991-09-16.[RETOUR Sverige]. På   baksidan etikett P 31 (02-91). Tydligen tillåtet nu.
Avs_DE94 1994-10 Vitt 190 x 124 153 x 40 C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket, Tjänstebrev. A 711 (1989). Stämplat Zurück, smat daterat på baksidan 1994-10-05

 

Telegramkuvert.

 

Blankett/ Form. n:r

Storlek Datum (tkuv) Ärende  

-

-

1855-02-02 Telegraf-rapport från Stockholm. Vikt som dåtidens  "kuvert". Tjänstebrev eller telegram ? ? Eller kanske rent av Hybridpost ? Vilket ska det vara ? ?
-   1908-08-11 TELEGRAM kuvert med 10 öre tjänstefrimärke, stämplat Visby 1908-08-11  
- 130x113 1912-12-26 TELEGRAM kuvert med 10 öre GV medaljong staämplat Borlänge 1912-12-26. Varför inte tjänstefrimärke ???  
- 130x112 1916-07-21 TELEGRAM, stämplat Hör 1916-07-21. 5 öre tjänste Lokalbrev P.R. (Poste Restante)  
-   1919-05-07 TELEGRAM kuvert med 12 öre tjänstefrimärke, stämplat 1919-05-07  
155x116 1924-09-16 TELEGRAMkuvert , Lokalbrev stämplat Odensbacken 1924-09-16  
- 155x116 1926-08-11 TELEGRAM, stämplat Orsa Tjänste
145x115 Lu2 Tax Tjänstebrev / Telegram, med en lite ovanlig stämpel Tax.  Stämplat Kalmar 1927-02-12 Tjänstebrev.
  1927-01-25 TELEGRAM, stämplat Kvänum Tjänstebrev
- 155x125 1934-08-29 TELEGRAM, stämplat Trollhättan 1934-08-29 Tjänste
- 155x110 1951-07-17 TELEGRAM, stämplat Askersund Tjänste
  Telegr_AxelBal Kuvert med innehåll, daterat Örsjö 1908-07-30  

Telekuvert. (tkuv)

 

Blankett/ Form. n:r tkuv

Storlek Datum Ärende  
  143 x 80 Ost. TELEGRAM, Lösen: 10 öre R:mt till Norrköping  

-

-

1855-02-02 Telegraf-rapport från Stockholm. Vikt som dåtidens  "kuvert". Tjänstebrev, telegramkuvert eller kanske rent av Hybridpost ? Vilket ska det vara ?

?

Nr 6. 190x125 1917-09-08 Telegrafverket, stämplat Hässleholm.  25 öre
Nr 6. 190x123 1918-07-13 Telegrafverket, stämplat Örebro 1918-07-13. Postförskott 32 öre  
Nr 6. 190x123 1921-08-10 Telegrafverket, stämplat Hässleholm.  Tjänste
Nr 4. 155x125 1924-12-11 Telegrafverket, maskinstämpel 302 Stockholm 16, 1924-12-11  
tkuv_Nr 4 r 155 x 110 1963-10-22 Fönsterkuvert maskinstämplat Malmö 1, 1963-10-22 Tjänste
Kuv  4 161 x 114 1972-04-21 Maskinstämplat Ystad 1972-04-21  
tkuv_4SvarH 161 x 114 1972-09-26 Maskinstämplat Hässleholm 1, 1972-09-26  
tkuv_4SvarO 161 x 114 1972-09-26 Maskinstämplat Osby 1972-09-26  
Nr5_G93 195x122 1934-05-17 Rikstelefonbyrån Göteborg, stämplat Surte Tjänste
N:r4,Rt.G fö 155x127 1937-05-31 Rikstelefonbyrån Göteborg, stämplat Göteborg Tjänste
Nr 5,Rt.G fö 195x124  1938-06-04 Rikstelefonbyrån Göteborg, stämplat Göteborg Tjänste
Nr23 Tjbrev 155 x 115 1923-09-09 Tjänstebrev för telegram. Först stämplat Telefrafverket, sedan frankerat med 15 öre GV stämplat Jönköping 1923-09-09  
Nr 6 fö 162x115 1948-04-01 Telegrafverket, stämplat Trollhättan Tjänste
Nr 6 fö 162x115 1959-06-25 Telefonbyrån, stämplat Göteborg 2 Tjänste

fö = fönsterkuvert

Förslutsetiketter

Blankett/ Form. n:r

Storlek Datum Ärende  
         
         
         
         
         
         
         

Litteraturhänvisning.  Se länk  Lx litteratur

F.o.m. 1996-04-01 förvaras Förrådsbyråns arkiv på Uppsala Landsarkiv.

 

Main page

Telegram H-sida

Vanliga telegram 

Lyxtelegram Telehistorik  Lx 1991-2000

flwline12K.gif (9290 bytes)