Fönsterkuvert till utlandet.

.

Kuvert

 Från början bestod ett brev av ett papper som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

 

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.

Denna sidan berör i huvudsak svenska fönsterkuvert till utlandet under tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Det har även funnits olika bestämmelser om vart man fick skicka fönsterkuvert. Till utlandet var det 1980-talet inte tillåtet med dubbla fönster.

Hämtat ur Sveriges Statskalender 1925

 En del utländska postverk mottaga ej till befordran försändelser med fönsterkuvert. I andra länder endast under vissa villkor"

Hämtat ur Posthandboken 1927.

Till omslag å assurerat brev skall användas kuvert av hållbart papper tillverkat i ett stycke och för övrigt av sådan konstruktion, att författningsenlig försegling kan verkställas. Kuvertets kanter få icke vara färgade och s.k. fönsterkuvert får icke begagnas.

Hämtat ur Posthandboken 1967. 

Televerket använde kuvert A711, tillverkat 1979  med dubbla fönster för utsändning av telefonräkningen. Dessa fick inte sändas utrikes, vilket dock skedde. Ibland upptäckte dock en vaksam postare tilltaget och returnerade kuvertet till avsändaren

På olika sätt har företagen troligen försökt att anpassa fönster till utskrift av fakturor och på senare tid även till maskinell brevsortering. Det finns dock en hel del tveksamma konstruktioner av kuvert.

Ur Allmän Poststadga 1978

 § 73 Fönsterkuvert

Fönsterkuvert, som används för försändelser till utlandet, skall uppfylla följande ytterligare villkor.

▄ fönstret skall vara placerat på den sida av kuvertet, som inte har någon tillslutningsflik

▄ fönstret skall vara rektangulärt

▄ alla fönstrets kanter skall vara noga fastklistrade på de inre kanterna av utskärningen i kuvertet. Det skall av denna anledning finnas ett tillräckligt utrymme mellan fönstrets sidor resp. underkant å ena sidan och kuvertets sidor resp. underkant å andra sidan.

Till postbefordran tas inte emot försändelse, för vilken som omslag har använts fönsterkuvert av annan beskaffenhet än nu har sagts, eller försändelse vars omslag är helt genomskinligt (även om det är försett med adressetikett) eller försett med ett öppet fönster (Jfr § 35:4). 2)

För försändelser till utlandet är kuvert med mer än ett fönster inte medgivna.

Tillverkning

Troligen tillverkades fönsterkuvert i Sverige tidigt 1900-tal. I Gransholms prislista från 1903 finns produkten: "Kuvert med transparent fält å framsidan". Detaljerad beskrivning av förfarandet finns att läsa i John Tranviks bok Kuvertet där även en del tillverkande företag finns med. En av nutida stora kuverttillverkarna är Bong, som installerade sin första kuvertmaskin 1920. 1997 förvärvar man AB Sture Ljungdahl, Nordens största företag med kuvertproduktion. 2000 förvärvas även Wolf-Bauwen Group och företaget blev  dubbelt så stort.

Den första tyska maskinen Maul klarade av 50 kuvert/min. 1910 var hastigheten uppe i 100/min. 1940 var man uppe i 300/min. År 2007 var produktionen 1500/min. vilket nog är max. hastighet

Vanligast är den blå ramen som (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med grön, röd, brun, grå och svart ramfärg. Dessa kuvert är märkta med den färg ramen har.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm. Senast använda lackfönster 1966.

 Läs mer på länkar nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg-summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 

Här följer ett antal svenska objekt till utlandet i kronologisk ordning.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Ovanligast är nog REK till utlandet.

 

Utrikes sända litet format, men även lite större format.

Finland,

Frankrike, Holland, Italien, Schweitz, Tyskland, USA, Okänt land.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning

Wind Rouen 1911 Lack 155 x 125 98 x 40 Sveriges Redarförening. Fönster på tvären istället för på längden av kuvertet. 20 öre OII på brev till Frankrike. Stämplat Göteborg 18.5.1911. Ankomststämplat Rouen 1911-05-21.

Wind 10 1911 Vitt 154 x 124 114 x 56 Brev frankerat 10+10 öre GV, stämplat Helsingborg 1911-06-23 till Åbo, Finland. Ankomst 26. VI. 11. Utan ram
Wind_FI12 1912 Lack 155 x 125 100 x 42 H. G. Schubert, Mariahissen Stockholm. Frankerat 20 öre GV  till Finland, stämplat Stockholm 1912-02-16. Ankomststämplat Helsinki 1912-02-17.

OBS. Fönstret vertikalt

1912     Ett av de företag som protesterade Efter 1911 års utgång, tillåtes ej fönsterkuvert, där öppningen är så anbragt, att adressen i fönstret kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning
Wind_FI14 1914 Lack 125 x 122 100 x 42 H. G. Schubert, Mariahissen, Stockholm. Frankerat 20 öre GV  till Finland, stämplat Stockholm 1914-01-19. Ankomststämplat Helsinki 1914-01-20.
Wind_Utre 1915 Lack 154 x 125 117 x 42 Sandvikens Jernverk AB, frankerat 20 öre GV Medaljong, stämplat 1915-09-10. Ankomststämplat Utrecht 1915-09-17.  Retur avs (TERUG NAAR:). Ankomststämplat Sandviken, Norge 1915-09-21 och Sandviken, Sverige 1915-09-23.

Wind ABIngen

1918

Lack Grön

154 x 125

118 x 41

A.B. Ingeniörsfirman G. A. Lindstedt & Co. Maskinstämpel 111  Stockholm 1918-01-29. Ankomststämplat Köpenhamn 3 OMB 31.1.18.

Wind 18SvL 1918 Lack -"- -"- Baksida av samma brev från Sv. Litografiska Tryckerier Stockholm. Lila stämplar, 20 FEB 1918 och (337) över brun klisterremsa. Tolkas  som censur ?
Wind Herrmann 1919 Lack 153 x 125 118 x 37  Bröderna Herrmann. Frankerat 20 öre GV  till Finland, maskinstämpel 111 Stockholm 1919-02-03. Ankomststämplat Helsinki 1919-02-05.
Wind Rettig 1920 Lack 154 x 125 117 x 42  John R. Rettig & Co. Frankerat 20 öre GV  till Finland, maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1920-02-19. Ankomststämplat Helsinki  1920-02-20.

Wind Sulfi 1921 Lack 155 x 125 118 x 42 FörsäljningsAB Sulfitsprit. Frankerat 40 öre  maskinstämplel 105 Stockholm 1921-04-25

Wind Husqv22 1922 Lack blank 154 x 125 110 x 56 Husqvarna Vapenfabriks AB. Frankerat GV 20 öre till Finland. Stämplat Huskvarna 1922-05-12. Se även 1909, 1910, 1915, 1920.

Wind WNorr 1922 Lack 155 x 125 119 x 44 R. W. Norrman & C:o AB. Frankerad 20+20 öre Paquebot  till Finland. Stämplat Turku - Åbo 1922-05-12. Portot till Finland sänktes 1922-06-01 till 20 öre.

Wind WAngel 1929 Lack 155 x 126 118 x 42 Aktiebolaget A. W. Angel, frankerat 25 öre GV till Dresden. Maskinstämpel 203 Halmstad 1929-10-31. Retour med etukett "Unbekant. inconnu".

Wind Nicolai 1930 Lack 155 x 125 121 x 42 Handelsaktiebolaget Nicolai Johannsen. Frankert 25 öre GV maskinstämpel 424 stämplad Stockholm 16, 1930-03-18 till Zürich, Schweitz. Etikett Unbekannt stämplad Zürich Briefträger 1930-03-22, Unbestellbar
Wind DENattflyg 1930 Lack 155 x 125 120 x 42 Heyman & Holmberg A-B. Frankerat 25 + 10 öre Nattflyg till Berlin, Tyskland stämplat Nattflygning Göteborg 1930-05-20.
Wind_LeonA 1930 Lack Svart 154 x 125 119 x 44 Leon Andren frankerat 15 öre GV. Maskinstämpel  Göteborg 1, 1930-11-13 sänt till Norge.   Svart ram.

Wind RioDeJ 1932 Lack 155 x 125 120 x 41 Nicolai Johannsen.  Frankert 25 öre GV maskinstämpel 208 stämplad Stockholm 1, 1931-12-19. Stämplad Santus 1932-01-12. Eftersämt  Stämplad Rio De Janeiro 1932-10-18. Stämplat  non reclamé [Retour] och Stockholm 2, 1932-10-30.

Wind Ensk 1932 Lack 154 x 125 112 x 38 Stockholms Enskilda Bank. Frankerat 45 öre GV, stämplat Stockholm 1932-03-01. REK  till Tyskland, Fönstret utgör  "en verklig del av omslaget". Ankomststämplat Leipzig 1932-03-03

Wind Roma 1932 Lack 154 x 126 120 x 40 Brev frankerat 15 öre GV, vilket borde varit 25 öre till Italien. Stämplat Malmö 1, 1932-06-03, [T], Lösen 20 c. Etikett Al mittente, stämplat Stockholm 1932-06-29 och på baksidan vit etikett Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamationskontor.

Wind NicoUSA 1932 Lack 155 x 125 121 x 42 Handelsaktiebolaget Nicolai Johannsen. Frankert 25 öre GV maskinstämpel 208 stämplad Stockholm 1, 1932-08-03 till Rochester, USA. Stämpel Nonreclame, Rochester 1932-NOV 1. REBUTS.

Wind Kristensen 1932 Lack 153 x 125 119 x 44 Kristensen Ltd AB, Stockholm 16. Frankerad 15 öre GV stämplat Paquebot samt Turku - Åbo 1932-10-12. Ankomststämplat Helsinki
  Wind Sksprit 1933 Lack 157 x 127 117 x 41 A-B. Skattefri Sprit. Frankostämpel Lic. 511 15 öre stämplad Stockholm 1933-03-01.

Wind Vessige 1933 Lack 155 x 124 119 x 44 Brev till Tyskland  frankerat med automatskurna 5 + 10 + 10 öre Lejon. Brevet skrivet Malmö 1933-05-31.
Wind_Katz34 1934 Lack 155 x 125 116 x 40 S. M. Katz Råvaru- & Manufaktur. Frankerat 15+15 öre GV,  10 öre + 4x5 öre Lejon stämplade Göteborg 1, 1934-06-29. Stämplat [Mit Luftpost befördert]

Wind 11ship 1935 Lack 156 x 126 119 x 44 Nils Ahlgren AB, frankerat 15 öre Riksdagen, till  Turku - Åbo från Stockholm, stämplat Båtstämpel samt Turku 1935-04-25

Wind Kredit 1936 Lack 155 x 125 115 x 40 Brev till Tyskland frankerat 15 öre GV, men borde varit 25 öre. Stämplat Stockholm 16, 1936-02-20 samt  [T]-stämplat och lösen 20c. Blåkrita 20
Wind SthEnskBa 1936 Lack 154 x 152 112 x 37 Paquebot  till Finland. Stockholms Enskilda Bank. Frankerat 15 öre GV, postat ombord "Paquebot", stämplat TURKU 1936-02-25

Wind Breslau 1937 Lack 154 x 124 121 x 40 Censurerat brev till Breslau, Polen frankerat 30 öre Lejon stämplat Stockholm 2, 1937-04-10. Ankomststämplat Breslau 1937-04-15. Etikett Unbekannt - inconnu.

Wind BerlSass 1937 Lack blank 155 x 125 110 x 38 Finspångs Metallverks Aktiebolag. 9 gr. frankerat Luftpost 430 öre, stämplat Stockholm 1, 1937-07-09. Zug 14 Berlin - Sassnitz (Hafen) 1937-07-10. Brev till Tyskland.
Wind Odense38 1938 Lack 155 x 125 119 x 42 Säfveåns A-B.  REK  till Odense Danmark. Frankerat 5 + 30 öre Nya Sverige. Stämplat Göteborg 1, 1938-05-25.

Wind Hagb 1938 Vitt 156 x 126 120 x 41 Hagbard Dennel AB till Polen, frankerat 30+30+30+10 Luftpost + Express, stämplat Stockholm 1938-10-13. Ankomststämplat Gdynsk 1938-10-14.

Wind 12

1939 Lack 152 x 125 103 x 33 Henrik Mannerfrid, stämplat Göteborg 1939-05-22 till Australien. Dead Letter Office 1939-07-26
 

Lu2 60 Supp

1940 Lack     Göteborgs Handelsbank med 30 öre GV, daterat 31 DEC. 1940. Stämplat Göteborg 1, 1941- med tveksam datum till Chicago. Maskinstämplen vikt brevet vid makuleringen. Intressant lila stämpel "SUPPOSED TO CONTAIN MATTER SUBJEKT TO THE . . ."

Wind Sth15

1941 Lack 153 x 125 119 x 39 Censurerad Luftpost från Öfvergård & C:o Stockholm 15, 1941-02-24. Tysk censur.

Wind Kartro

1941 Lack Svart 155 x 105? 98 x 53 Nordiska Karto AB frankerat 30 öre GV.  Maskinstämpel  Stockholm 1, 1941-07-10. Etikett  Geöffnet på baksidan.

Wind Hyres

1941 Lack blank 154 x 125 107 x 39 Svenska HYRES-presenningar. Porto 15+5 öre stämplade Göteborg 1, 1941-08-12. Sänt utrikes inom Norden.  Brun ram.
43Utrik Wind_Lagerst43 1943 Vitt 155 x 120 118 x 39 Lagerstedt & Krantz AB. Porto 30 öre, Luftpost 10 öre, maskinstämplat Stockholm 1 1943-10-18. Censurerat i

Wind Varjag

1949 Lack Svart 155 x 126 106 x 42 Lyftpost 8 gr. frankerat 130 öre, maskinstämpel  212 Stockholm 3, 1949-08-25 till Argentina. Ankomststämplat Buenos Aires.  Svart ram
Tra AJ NoJuni 1950 Lack 155 x 122 111 x 35 Ett färglöst avtryck AJ från  Norrköpings Transorma, stämplat Norrköping 1950-06-30. Ankomst Holland 3 JUL. 1950

Wind Iowa 1958 Vitt 155 x 111 78 x 29 Svenska Handelsbanken. Luftpostetikett REK och etikett  Utförsel medgiven frankerad 140 öre 3 kr., stämplat Stockholm 16, 1958- till Cedar Rapids Iowa USA

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning till   Okänt land.  -  Ankomststämpel saknas

Wind 18SvLF 1918 Lack 155 x 125 116 x 40 Sv. Litografiska Tryckerier Stockholm. Frankerat GV 20 öre, stämplat Stockholm 1, 1918-02-18. Okänt land.

Wind 18GM 1918 Lack 155 x 125 106 x 39 Brev från Gustaf Melins A-B Göteborg. Frankerat GV 20 öre, stämplat Göteborg, 1918-04-29. Okänt land.

Wind ABHeyman 1932 Lack 154 x 125 118 x 43 AB Heyman & Olesen. Frankerat 25 öre GIIA, Maskinstämplat Stockholm 16, 1932-12-03. Okänt land.
Wind_Holmen35 1935 Lack 153 x 126 121 x 41 Holmens Bruks & Fabriks AB. Frankerat 25 öre Riksdagen. Inrikes normalporto 15 öre. Inget mer än portot talar för ett utrikes brev till Okänt land stämplat Norrköping 1935-05-27.

Wind HectorLu 1937 Lack 155 x 125 121 x 40 Hector & Co.  Frankerat första märket i rullen 30 öre + Luftpost 10 öre, stämplat 1937-08-17. Okänt land.

Wind Hector 1937 Lack 155 x 125 120 x 40 Hector & C:o AB Centralpalatset. Frankerat 30+30 öre + Luftpost 10+10, stämplat1937-12-16. Okänt land.

Wind Luftpost 1940 Lack 169 x 150 117 x 35 Östergötlands Enskilda Bank. Frankostämpel Lic. 2941 30 öre + 10 Luftpost till utlandet. Okänt land

Wind Bendor

1940 Lack 155 x 125 121 x 40 AB Bendor. Utrikes Luftpost stämplad Stockholm 20 1940-12-23, med röd zensur (Ab). Okänt land

Wind Iggesund

1941 Lack 154 x 125 117 x 40 AB Iggesunds Bruk. Luftpost, med Frankostämpel 291, 15 + 25 öre stämplad 1941-11-13. Tysk Censur - Geöffnet. Okänt land.

Wind Censur

1942 Lack 154 x 124 115 x 39 Frankostämpel Frankotyp C LIC. 7739, 30 öre stämplat Stockholm 1942-IX-11. Tysk Censur - Geöffnet. Okänt land.
Wind_Eriksb 1947 Lack blank 155 x 125 117 x 42 Eriksbergs Mek. Verkstads Aktiebolag. Frankerat 30 öre GV maskinstämplat Göteborg 1, 1947-09-24. Okänt land.
Wind Suchard 1951 Vitt 154 x 124 119 x 40 Svenska Suchard AB, Luftpostetikett på brev frankerat 30 + 10 öre, stämplat Lidköping 1951-07-21. Okänt land.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning till   Okänt land.

 

Kuvert REK och i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan,

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster

Fönsterkuvert utländska

Brev till utlandet

Fönsterkuvert stora

Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>