Fönsterkuvert.

Kuvert stämplade  1930 - 1940.

Samt Privat Lokalpost och Tjänsteförsändelser på REK-sidan

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930-1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Inrikes.

Kuvert stämplade 1930 - 1940

Fönstrets placering och användning se första sidan

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. "Lack blank" är den sida av pappert där lacken lagts på. Ibland hamnar den på UTSIDAN av kuvertet och dessa har jag märkt med "Lack blank". Omkring 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock ända fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937. Undantag förekommer, ty det fanns ju ett antal olika tillverkare, som gjorde på lite olika sätt.

Överst alla ovala fönster och därefter de med Vitt fönster och nederst lackfönster.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1930-35    Beskrivning   1930-35

Wind_Superfos 1930 Lack 156 x 126 117 x 38 Stockholms Superfosfat Fabriks AB.  Frankostämpel 783, valör 015 öre stämplat Stockholm 1930-06-06.
Wind_Fylgia31 1934 Lack 123 x 90 105 x 27 Försäkrings-A._B Fylgia. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Borås 1930-02-05

Wind GIIA 1932 Lack 154 x 124 105 x 26 A.B. Tryckfärger, frankerat GIIA. Tidigt stämplat Stockholm 1932-11-10. Märket utkom 1932-11-06

Wind Nordstj 1932 Lack 153 x 124 111 x 27 A. B. Nordstjärnans Elektriska Knäckebrödsfabrik. Maskinstämpel 203, Västerås 1932-11-09.

Wind Uppsala33 1933 Lack 154 x 81 126 x 26 Avs. 38. Uppsala. Frankostämpel 759, 10 öre Lokalbrev. Eftersänt som Riksbrev frankerat med 5 öre Lejon stämplat 1933-01-23.
Wind_BAHCO 1933 Lack 149 x 105 119 x 39 A/B B. A. Hjort & Co. Frankostämpel LIC 122 valör 10 öre Stockholm 1933-08-30.
    1933 Lack 155 x 125 116 x 35 Schullström & Sjöströms Fabriks AB. 15 öre GV stämplat Högsjö 1933-12-14.

Wind Trelle 1937 Vitt 155 x 125 120 x 29 Trelleborgs Gummifabriks AB. Frankostämpel Lic.1715 15 öre, stämplat 1937-06-17.  Se även 1927-06, 1933-01.
Wind_Ylle38 1938 Vitt 155 x 126 111 x 30 Aktiebolaget Skånska Yllefabriken.  Frankostämpel Lic.2936 30 öre, stämplat 1938-12-09

Vitt fönster

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1930-35    Beskrivning   1930-35

Wind_SvMask 1932 Vitt 155 x 125 122 x 45 Svenska Maskinaktiebolaget Standard. Frankerat 10 öre GIIA maskinstämplat Stockholm 16, 1932-11-16
Wind_Runsalt32 1932 Vitt 155 x 123 114 x 40 RUN-SALT. Frankerat 15 öre GV, maskinstämplat Malmö 1, 1932-07-16

Wind Sved 1933 Vitt 155 x 124 119 x 42 Sveden & Larsson. Frankerat 10 öres tämplat maskinstämpel 208, Borås 1933-01-17. Svart smal ram.

Wind Runsalt33 1933 Vitt 156 x 123 114 x 39 RUNSALT A-B Hanson & Mörning. Frankostämpel Lic. 285 10 öre stämplad Göteborg 1933-02-24. Se även 1935.

Wind CarlH 1934 Vitt 156 x 124 117 x 42 Carl Holmbergs Mek. Verkstad AB. Stämpat Lund 1934-07-27

Wind SvCykel 1935 Vitt utan 155 x 125 120 x 39 Svenska Cykel-Magasinet, frankerat 15 öre GV. Maskinstämpel 203 Linköping 1935-01-30.* . Sent fönster Utan ram

Wind Runsalt35 1935 Vitt 155 x 123 113 x 41 RUN-SALT. Frankostämpel Lic. 285 stämplad Göteborg 1935-05-20. Se även 1933.

Wind Nelson 1935 Vitt 155 x 122 120 x 40 Nelsonbolagen. Frankostämplat Lic. 1702 020 öre Hälsingborg 1935-06-17

Wind Mellersta 1935 Vitt utan 155 x 123 114 x 40 Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB. Frankostämplat Lidköping 1935-12-25. Utan ram
Wind dulac 1935 Vitt 155 x 126 117 x 42 AB dulac, frankerat 10 öre Lejon Lokalpost 1922-1944. Rak stämpel STOCKHOLM 2, troligen före 1935.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1936 - 1940   Beskrivning   1936 - 1940

Wind EnkVerk 1936 Vitt 155 x 126 117 x 42 AB Enköpings Verkstäder frankerat 15 öre GV stämplat 1936-01-13. Två svarta ramar.

Wind GLBeijer 1936 Vitt 154 x 123 121 x 41 G. & L. Beijer. Frankostämpel LIC. 1933 15 öre, stämplat Stockholm 1936-01-19.
Wind_Fo 1936 Sak 155 x 126 117 x 42 Ej avsändare. Trycksak frankerad 5 öre Oxenstierna stämplat Borås 1, 1936-03-05. Troligen en miss i tillverkningen, eftersom lacken saknas där det borde varit "fönster". Adressen skriven på kuvertet.

Wind Trygg 1936 Plast 155 x 122 120 x 44 Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg, frankerat 15 öre stämplat Stockholm 1936-04-18.

Wind Strump 1936 Plast 155 x 126 116 x 42 A-B Malmö Strumpfabrik. Frankostämpel Lic. 1776, 15 öre, stämplat Malmö 1936-11-21

Wind Engwa 1936 Vitt 155 x 127 117 x 41 Engwall & Stråhle A-B. Maskinstämpel 212 Stockholm 3, 1936-11-26. Röd ram.

Wind SthTidn 1936 Vitt 154 x 124 121 x 44 Stockholms-Tidningen. Maskinstämpel 212 stämplad Stockholm 1 1936-12-04.  Sent fönster Utan ram

Wind SvEng37 1937 Vitt 155 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel 707, med Shellsnäcka, stämplad Göteborg 1937-12-01. Se även 1930 (Lack), 1933  (Lack).

Wind KolonialHbg 1937 Vitt 163 x 115 121 x 47 Hälsingborgs Kolonialvaru AB. Frankostämpel Lic. 4721 015 öre stämplad Hälsingborg 1937-01-15

Wind Alaba 1937 Vitt Brun 155 x 125 121 x 44 Alabaster, Malmö Gamla Tvålfabriks A-B. Frankostämpel Lic. 2971 15 öre, stämplat Malmö 1937-05-24. Brun ram.

Wind Flagg 1937 Vitt 154 x 123 120 x 40 Svensk Flagg. Frankostämpel Lic.971 15 öre Stämplat Stockholm 1937-05-29
Wind_Gasverk 1937 Vitt 154 x 125 113 x 39 Ahlsell Bernström, Gasverksapparater. Frankerat 10 öre Lejon maskinstämpel 201 Malmö 4, 1937-06-01. Även handstämplat.

Wind NIFE 1938 Vitt 153 x 124 92 x 40 Svenska Ackumulator-AB Jungner. Frankostämplat 15 öre 1938-03-21

Wind ABCTHERIC 1938 Vitt 154 x 126 119 x 39 AB C. TH. Ericson. Frankostämpel Lic. 4905 15 öre 1938-04-30.

Wind GbgOk 1938 Vitt 154 x 100 83 x 27 Okänt företag. Frankostämpel Lic. 1736, 00 + 10 öre, stämplat 2 ggr. Göteborg 1938-07-29

Wind SthSpar16 1938 Vitt 155 x 80 105 x 27 Stockholmsa Läns Sparbank. Frankerat 10 öre stämplat Stockholm 16, 1938-08-13

Wind LME 1938 Vitt 150 x 122 80 x 40 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson. Frankostämpel Lic. 6778 30 öre stämplad Stockholm 1938-11-01. Framsida
  Wind_Otto38 1938 Vitt 155 x 126 120 x 40 Otto B. Olsson, frankerat 15 öre GV. Maskinstämplat Malmö 1, 1938-12-29.

Wind Benson 1939 Vitt 155 x 126 117 x 41 A-B. J. Benson, Malmö. Frankostämplat 15 öre 1938---29. Utan ram

Wind ClaesH 1938 Vitt 155 x 124 109 x 38 AB Claes Håkansson. Frankerat 15 öre GV, stämplat Kinna 1938-09-24. Utan ram
Wind_AB_NB 1934 Vitt 155 x 126 117 x 42 Aktiebolaget Nordiska Bokhandeln. Frankerat 15 öre GV maskinstämpel 212 Stockholm 1, 1939-04-08.

Wind Tranemo 1939 Vitt 155 x 124 119 x 32 TRANEMO Färgfabrik. Frankerad 15 öre GV stämplad Tranemo 1939-05-09 till Hjältevad. Eftersänt Bällö 1939-05-10.

Wind HERO39 1939 Vitt 154 x 107 82 x 20 Försäkringsbolaget HERO frankostämplat Stockholm 1939-05-27

Wind Cloe 1939 Vitt 155 x 125 104 x 26 A-B Cloetta Ljungsbro. Frankostämpel 005 öre Lic. 1718. Stämplat Ljungsbro 1939-07-27.

Wind Natur39

1939 Vitt 154 x 118 108 x 39 Bokförlaget Natur och Kultur. Frankostämplat 10 öre Stockholm 1939-08-02. Fönster i form av en bok
Wind_Hadar39 1939 Vitt 155 x 126 67 x 31 A.-B. Hadar Schmidt Underwood. Frankostämpel Lic.6705 frankerad 005 öre stämplad Stockholm 1939-09-27. Se även 1937, 1941.

Wind JohEsk

1939 Vitt 154 x 127 116 x 41 Johanssons Brädgård, frankerad 15 öre Linne maskinstämplad Eskilstuna 1939-10-30. Fönster i form av en bräda.

Wind SthSpar

1939 Vitt 154 x 90 104 x 26 Stockholms Läns Sparbank, maskinstämplat Stockholm 16 1939-08-14. Eftersänt Retur till Hotell Lerhamn Krapperup. Utan ram

Wind Grytg

1939 Vitt 155 x 126 120 x 40 Grytgöls Bruks A-B. Maskinstämpel   Norrköping 1, 1939-12-09
             

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden 1930 - 1939.

Wind OttoJO 1929 Lack 154 x 125 120 x 41 Kuvert stämplade FÖRE 1930 se föregående  sida

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1930 - 1935  Beskrivning   1930 - 1935

Wind Pension 1930 Lack 155 x 125 124 x 47 Kungl. Pensionsstyrelsen. Maskinstämpel 424 Stockholm 7 stämplat 1930-01-27???
Wind Robert 1930 Lack blank 155 x 125 94 x 28 Robert Österberg, Järn- & Maskinaffär. Frankerat 15 öre GV maskinstämplat Karlstad 1930-05-08. Brun ram.

Wind SvEng30 1930 Lack 155 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel 707, med Shellsnäcka, stämplad Göteborg 1930-05-20.  Se även 1933 (Lack), 1937 (Vitt).
Wind Trygg30 1930 Lack 155 x 125 115 x 42 Aktiebolaget Trygg, Örebro. Frankerat 15 öre GV stämplat PKXP 112 D, 1930-06-05
Wind_Fast 1930 Lack 142 x 110 85 x 71 Brunt kuvert med Postförskott, frankerat 20 öre maskinstämplat Örebro 1, 1930-06-30
Wind_Tobaks 1930 Lack 155 x 124 120 x 42 Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet. Frankostämpel Lic. 756 015 öre. Stämplad Stockholm 1930-09-24.
  Wind Nord31 1931 Lack 155 x 125 126 x 24 Tekniska Fabriken Nordstjärnan. Frankerat 15 öre GV, stämplat Söderhamn 1931-11-02.
  Wind_Klint 1932 Lack 155 x 125 116 x 41 Klint Bernhardt & Co frankerat 10 öre Lejon stämplat "Stockholm 2"Maskinstämpel Stockholm 2 1932-05-01 TUR 1. Röd ram.

Wind SvEng33 1933 Lack 155 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel 710, med Shellsnäcka, stämplad Norrköping 1933-08-17. Se även 1930 (Lack), 1937  (Vitt).

m26_274 1930 Lack blank 154 x 125 120 x 38 August Wingårds AB. Frankostämpel 274, Hälsingborg 1930-07-05.

Wind UtstInkv 1930 Lack 155 x 125 119 x 44 Utställningens Inkvarteringsbyrå, frankerat med 15 öre GV, maskinstämpel 305, stämplat Stockholm 1, 1930-07-20.

Wind Valsqv 1930 Lack blank 156 x 126 118 x 43 Mårten Pehrsons Valsqvarn, Kristianstad. Frankostämplat 15 öre 1930-09-11. Lack blank.

Wind 305 1930 Lack 155 x 125 119 x 43 H. Sackmanns AB. Maskinstämpel 305 Stockholm 1, 1930-09-30.

Wind Pg 1 1930 Lack blank 162 x 115 105 x 38 P.S. Post-giro Kontoret, maskinstämpel 307  Stockholm 1, 1930-10-09. Lack blank.
  Wind Watzins 1931       Henrik Gahns AB. Vårda håret med WATZINS Keratin-hårvatten, stämplat Uppsala 1931-02-21.
Wind_Gustaf31 1931 Lack 156 x 126 99 x 17 HandelsBolaget Gustaf Andersson, frankerat 15 öre GV. Maskinstämpel 208 stämplad  Norrköping 1, 1931-03-03. Berga Östgöta- Ost.

Wind Gevalia 1931 Lack 155 x 125 84 x 35 Vict. Th. Engwall & Co. Frankostämplat med 15 öre Lic. 240 Gävle 1931-03-09

Wind KF31 1931 Lack 155 x 99 102 x 24 KF Kooperativa Förbundet. Frankostämplat med 15 öre Lic. 603 stämplat Stockholm 1931-05-04. Se även 1929

Wind KF32 1932 Lack 155 x 100 110 x 27 KF Kooperativa Förbundet. Frankostämplat med 15 öre Lic. 603, stämplat Stockholm 1932-10-03. Se även 1929

Wind m26Cr 1931 Lack 154 x 118 120 x 44 Frankostämpel m/26 LIC. 233 från Velocipedaktiebolaget Lindblad, stämpla Stockholm 1931-07-02.

Wind TorW 1931 Lack blank 155 x 125 117 x 42 Tor Wennberg, maskinstämpel 208 Hälsingborg 1, 1931-07-28. Tidigast kända hittills. Lack blank.

Wind Klint 1931 Lack Röd 155 x 125 116 x 41 Klint, Bernhardt & Co. Maskinstämpel 208 stämplad Stockholm 3, 1931-08-25. Röd ram.

Wind MargF31 1931 Lack blank 154 x 125 69 x 25 Margarinfabrikernas Försäljnings AB, frankostämplat med 15 öre Lic. 659, Stockholm 1931-10-05. Lack blank.

Wind Bensin 1931 Lack 154 x 127 119 x 42 Svenska Bensin & Petrolium AB BP. Frankostämpel Lic.112, 15 öre stämplat Stockholm 1931-11-02.
Wind_Nord31 1931 Lack 155 x 125 126 x 24 Tekniska Fabriken Nordstjernan. Frankerad med 15 öre GV stämplad 1931-11-02.
Wind_FabViktor32 1932 Lack 154 x 124 119 x 43 Melba - Fabriks- A/B Victoria. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 208 Hälsingborg 1, 1932-01-27.
Wind Sone32 1932 Lack 154 x 125 120 x 41 A-B Wilh. Sonesson & C:o. Frankerat 15 öre GV skyddsperforerat. Maskinstämpel 222 stämplat Malmö 1932-03-07.

 

Wind StWalskvarn 1932 Lack 155 x 125 116 x 40 Aktiebolaget Malmö Stora Walskvarn. Frankostämpel Lic.723 10 öre Lokalbrev, srtämplat Malmö 1932-04-01.
Wind Lloyd32 1932 Lack 155 x 125 120 x 41 Svenska Lloyd "Res med Svenska Lloyds . . . ". Frankostämpel  Lic. 507, frankerat 15 öre stämplat Göteborg 1932-04-05.
Wind_Berga32 1932 Lack blank 156 x 126 98 x 17 Berga. Handelsaktiebolaget Gustaf Andersson. Frankerat 15 öre maskinklippt, Stämplat Norrköping 1, 1932-04-12

Wind Bultf 1932 Lack 154 x 126 109 x 54 Bultfabriks AktieBolaget. Stämplat Hallstahammar 1932-04-18.
m26 752 1932 Lack 155 x 124 119 x 42 Aktiebolaget Lindegren & Rae, Lic. 752 stämplat 15 öre Stockholm  1932-04-05

Wind Klint32 1932 Lack Röd 155 x 125 116 x 41 Klint, Bernhardt & Co. Maskinstämpel 212 stämplad Stockholm 3, 1932-05-20.  Röd ram.

Wind ABSvenskTr 1932 Lack 155 x 124 119 x 42 A.-B Svensk Trävaru-tidning. Frankostämpel Lic. 971 Trycksak, frankerad 5 öre, stämplad Stockholm 1932-05-28.

Wind Ahlafors 1932 Lack 155 x 125 132 x 59 Ahlafors. Största yta lackfönsterkuvert, frankostämplat med 15 öre Lic. 209 stämplat Göteborg 1932-08-13
Wind_Fredin32 1932 Lack blank 155 x 126 109 x 36 Aktiebolaget Fredin & C:o. Maskinstämplat Malmö 1, 1932-08-30 till Sösdala.

Wind Helios 1932 Lack Röd 153 x 125 116 x 40 Elektriska A-B Helios, frankostämplat 10 öre med Postens Lic. 1 Stockholm 1932-09-05. Röd ram.

Wind SkaKre32 1932 Lack 155 x 127 121 x 40 Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Frankerat 15 öre GV, stämplat Stockholm 1932-10-04.

Wind ABSkattefri 1932 Lack 155 x 125 118 x 41 A.- B. Skattefri Sprit. Frankostämpel Lic. 511 15 öre stämplad Stockholm 1932-11-02.

Wind JAKjell 1932 Lackbl Svart 155 x 125 117 x 42 J. A. Kjellberg & Söner frankerat GIIA. Tidigt stämplat Stockholm 1932-11-04.  Svart ram. Lack blank.
Wind_FabViktoria 1932 Lack blank 155 x 125 118 x 42 Fabriks- A/B Victoria.Frankerat 15 öre GIIA, maskinstämplat Hälsingborg 1, 1932-11-17.

Wind SvLIF32 1932 Lackbl Svart 151 x 108 121 x 40 SVENSKA LIF- försäkringsbolaget frankerat frankostämpel Lic. 724 005 öre. Stämplat Stockholm 1932-11-30.  Svart ram. Lack blank. Se även SvLIF1949
Wind BEE32 1932 Lack 125 x 155 89 x 24 Bee Electric Company AB. Frankerat 10 + 10 GIIA maskinstämplade Stockholm 3, 1932-12-06 samt rak Stockholm 2. Baksidan med maskinstämpel Stockholm 2 1932-12-07 TUR 1. OBS. Fönstret
Wind Cementa32 1932 Lack 155 x 125 114 x 37 Cemanta. med etikett "Vid köp av Cement". Frankerat 15 öre GVAII maskinstämplat Malmö 1, 1932-12-15.

Wind Gamlest32 1932 Lack 155 x 123 85 x 30 Gamlestadens Fabrikers AB. Frankostämpel Lic. 290 5 + 5 öre stämplad Göteborg Nyårsafton 1932-12-31. Se även 1936.
Wind_Mohabs 1933 Lack 155 x 125 117 x 41 Malmö Oljeslageri & Happachs Såpfabrik. Frankerat 15 öre GIIA maskinstämplat Malmö 2, 1933-01-02.

Wind Marga 1933 Lack 155 x 127 70 x 25 Margarinfabrikernas Försäljnings AB, frankostämplat med 15 öre Lic. 659, Stockholm 1933-01-05

Wind Trelle33 1933 Lack blank 155 x 125 121 x 29 Trelleborgs Gummifabriks AB. Frankostämpel Lic.1715 15 öre, stämplat 1933-01-09.  Se även  1927-06, 1937-06.

Wind Hallsta33 1933 Lack 155 x 125 109 x 54 Bultfabrikens AB Hallstahammar. Frankostämpel Lic. 2739, 15 öre, stämplat   Hallstahammar 1933-01-10. Se även 1938, 1939.

Wind MotalaV 1933 Lack 155 x 124 119 x 42 AB Lindholmen-Motala. Stämplat Motala Verkstad 1933-01-14
Wind Linoljes 1933 Lack 155 x 122 82 x 17 Linoljeslageriernas Försäljningsaktiebolag. Frankerat 15 öre GV, stämplat Stockholm 1933-04-25.

Wind Ska511 1933 Lack 156 x 127 117 x 41 A.-B. Skattefri Sprit, Stockholm 16. Frankostämpel. Lic. 511 15 öre stämplad Stockholm 1933-03-01.
    1933       Vessinge Konservfabrik. Stämplat Vessigebro 1933-05-31

Wind RedTrans 1933 Lack blank 155 x 127 118 x 42 Rederiaktiebolaget Tranatlantic. Frankostämplat 15 + 10 öre Lic. 1727 stämplat Göteborg 1933-06-12.

Wind Almeda 1933 Lack 155 x 124 119 x 24 Almedahls Fabriker, stämplat Göteborg 5, 1933-06-30. Svart ram

Wind ABOscars 1933 Lack blank 154 x 119 100 x 31 AB Oscarsdals Fabriker, frankerat 5 + 5 10 öre Lejon stämplade Göteborg 8 1933-08-30. Lack blank.
Wind HenrikJ 1933 Lack 155 x 125 120 x 41 Henrik Johnsson & Co. Frankerat 10 öre Lejon typ I, maskinstämpel 201 stämplad Göteborg 1, 1933-09-06.
Wind_BoStad 1933 Lack 155 x 125 60 x 34 Trycksak från Borås Stad. Frankerat 5 öre Lejon, maskinstämplat Borås 1933-10-27

Wind Jonsereds 1933 Lack blank 153 x 125 108 x 35 Jonsereds Fabrikers AB. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Göteborg 1933-10-29. Lack blank.
Wind_Nymans 1933 Lack 153 x 125 85 x 42 Aktiebolaget Nymans Verkstäder. Frankerat skyddsperforerat (R2) 15 öre GVstämplat  Uppsala 1, 1933-11-13.

Wind Oblat 1934 Lack 154 x 124 116 x 41 A B Borås Klädningstygsfabrik, frankerat 15 öre GV stämplat Borås 1934-01-15. Oblat Köp Svenskt

Wind BrandEl 1934 Lack 155 x 126 118 x 43 Brandförsäkringsanstalternas Elektriska Nämnd. Trycksak frankerad 5 öre Postsparbanken, maskinstämpel 208, 1934-01-17.

Wind Ekevarv 1934 Lack 155 x 125 121 x 41 AB Ekensbergs Varv. Maskinstämpel 212 har missat märket. Stämpel Stockholm 9, 1934-01-25.

Wind AugWin 1934 Lack blank 155 x 125 109 x 35 August Wingårdhs. Frankostämplat 15 öre Lic. 274 med reklam Arabiskans Kaffe, Hälsingborg 1934-03-14. Lack blank.
Wind Stocksund 1934 Lack 155 x 125 72 x 25 A. Grönfeldt, Stocksund. Frankerat 10 öre Lejon typ II, stämplat Stocksund. Frimärket utkom 1934-03-07.

Wind TheTexas 1934 Lack Svart 157 x 127 109 x 35 TheTexas Company A.B. frankerat 15 öre GV, stämplat Malmö 4, 1934-04-19.

Wind 34 1934 Lack Brun 154 x 125 119 x 45 Margarinfabrikernas Försäljnings AB, frankostämplat med 15 öre Lic. 714. Stämplat Kalmar 1934-06-06. Brun ram.

Wind Pg1934Mel 1934 Lack 160 x 115 129 x 35 P.S.  POST@GIRO-KONTORET, stämplat Stockholm 1, 1934-06-21. Meddelande om höjning av Inbetalningsavgift från 10 öre till 15 öre. Adressen skriven på fönstret.

Wind KaSpar 1934 Lack 154 x 125 117 x 40 Karlstads Sparbank Frankostämpel Lic. 1926 015 öre, stämplad Karlstad 1934-07-03. Ankomststämplat Stockholm 3, 1934-07-04. Eftersänt maskinstämpel Stockholm 16 1934-07-04.
Wind_Lavin34 1934 Lack 154 x 123 119 x 41 Nya Aktiebolaget Levin Strå- & Filthatt. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 8, 1934-07-30. Bifrankerat med 5 öre Lejon handstämplat 1934-07-30.

Wind Thestrup 1934 Lack 155 x 125 121 x 41 Ernst Thestrup, Malmö. Express, frankostämpel Lic. 2720 45 öre, stämplat 1934-08-10 samt Malmö 1, 1934-08-10
Wind_Husq34 1934 Lack 155 x 127 110 x 54 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Frankostämpel Lic. 1713 valör 030 öre stämplad Huskvarna 1934-09-12.

Wind Wilson 1934 Lack 155 x 125 117 x 42 Wilson & Co. Frankerat 15 öre GV, stämplat Göteborg 1934-09-22. Högt placerat fönster.

Wind Nyman 1934 Lack Grön 154 x 125 109 x 44 Nymans Verkstäders Försäljnings AB, frankerat 15 öre GV, maskinstämplat Malmö 1, 1934-10-02. Grön ram.

Wind EinarR 1934 Lack 154 x 124 120 x 42 AB Einar Randel frankerat 15 öre, stämplat Stockholm 1934-11-02. Lösenetikett Bl. 152 b. (April 27.) 30 öre erlagt med dubbelt felande porto, stämplat Nynäshamn 1934-11-03.
    1934 Lack      
Wind_Skand34 1934 Lack 154 x 110 73 x 20 Brend- och Olycksfallförsäkring Skandinavien. Frankerat 5 öre Lejon, stämplat Mönsterås 1934-11-14.

Wind Wiskadal 1934 Lack 154 x 127 127 x 25 AB Wiskadals Fabrik. Frankostämpel Lic. 1788, 015 öre stämplat Borås 1934-11-22
Wind_BCAB 1934 Lack 152 x 123 114 x 41 Björckander & Co.,A-B. Frankerat 15 öre GV röd,  maskinstämpel 201 Göteborg 1, 1934-12-29

Wind NK1935 1935 Lack 154 x 130 83 x 34 NK AB Nordiska Kompaniet. Frankostämpel Lic. 651 015 öre stämplat Stockholm 1935-01-31
Wind_Munke35 1935 Lack blank 155 x 100 137 z 54 Munkedals Aktiebolag. Frankerat 15 öre Riksdagen, stämplat Munkedal 1935-02-01.

Wind Import 1935 Lack 155 x 125 126 x 26 Import-AB John Jakobsson frankostämpel LIC. 2731 Hälsingborg 1935-02-02.
Wind Tomten 1935 Lack 155 x 122 114 x 27 Fabriken Tomten, Göteborg 5. Frankerat 15 öre Riksdag stämplat Göteborg 1935-03-13.
Wind Roseng 1935 Lack Brun 155 x 126 112 x 37 E-A-Rosengrens Kassaskåp. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Göteborg 8, 1935-04-15.  Brun ram.

Wind Kinnah35 1935 Lack blank 1550 x 127 120 x 45 A-B Svenska Wellpappfabriken. Dubberlt porto frankerat 2 x 15 öre Riksdagen, stämplade Kinnahult 1935-05-28. Lack blank.

Wind GbgBank 1935 Lack 155 x 125 112 x 30 AB Göteborgs Bank. Frankerat 15 öre GV. Stämplat Stockholm 16, 1935-07-30.

Wind J.E. Sund 1935 Lack 155 x 125 120 x 41 J. E. Sundberg & C:o, Nässjö, maskinstämpel 212 Nässjö 1935-08-08.
Wind_Haglund 1935 Lack 153 x 125 121 x 30 Haglund & Söners Handels & Fabriks. Frankostämpel Lic. 2704 frankerad 015 öre Falköping 1935-09-27.
             

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1936 - 1940   Beskrivning   1936 - 1940

Wind Bremberg 1936 Lack blank 154 x 125 122 x 40 Brembergs Advokatbyrå. Frankerat med 15 öre GV, maskinstämpel 203, stämplad Eskilstuna 1936-01-13.

Wind GLA36 1936 Lack 154 x 126 116 x 30 Göteborgs Litografiska AB. Frankerat 15 öre GV, stämplat Göteborg 1936-01-28. Se 1923
Wind_Rapp 1936 Lack blank 134 x 112 70 x 26 Rapportcentralen,  frankostämpel LIC. 1947, med 010 öre. Skrivet 1936-03-02. Liknar ett Kortbrev med rivkant.

Wind_36 1936 Lack 154 x 100 71 x 24 Brev från  Försäkringsaktiebolaget Hansa. Stämplat Halmstad 1, 1936-03-04. Blankt fönster.

Try utanlack 1936 Utan Lack 154 x 123 120 x 45 Copyright by "Gestra". Detta kuvert har troligen tillverkaren glömt att lacka. Avs. har därför skrivit adressen på kuvertet. Trycksak frankerad 5 öre, maskinstämpel 212 Borås1, 1936-03-05 LBR.
Wind_Fylgia36 1936 Lack 152 x 110 72 x 23 Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia. Frankostämpel Lic. 1961 stämplad  Göteborg 1936-03-10.

Wind Skogs 1936 Lack 155 x 125 72 x 47 Skogsförsäkrings-AB, Stockholm, frankostämpel LIC. 120, stämplat Stockholm 1936-03-18
  Wind_SJ1936 1936 Lack 155 x 125 117 x 42 Statens Järnvägar, Förådsintendenten. Tjänste maskinstämplat Göteborg 1, 1936-04-20.

Wind Gothia 1936 Lack 164 x 134 99 x 35 Försäkringsanstalten-Gothia, Stockholm, frankostämpel LIC. 120, Försäkra i "Städernas", stämplat Stockholm 1936-05-04

Wind AtlasD 1936 Lack 155 x 126 93 x 40 AtlasDiesel. Luftpost frankerad 35+35=70 öre, stämplat 1936-03-22
Wind_Viskans 1936 Lack 139 x 115
139 x 230
84 x 27 Viskans Kreftaktiebolag frankerat 5 öre Oxenstjärna, maskinstämpel 212 Borås 1, 1936-04-08. Inte kuvert utan vikt faktura.
Wind_Browin 1936 Lack matt 155 x 125 121 x 40 Ingeniörsfirman Browin. Frankerat med 15 öre Posten 300 år. Maskinstämplat Stockholm 1936-05-13

Wind RedSvea36 1936 Lack 155 x 125 122 x 40 Stockholms Rederi AB Svea. Frankostämpel Lic. 3802 stämplad Stockholm 1936-05-28.
  Wind Nymans 1936 Lack Grön 155 x 126 110 x 44 Nymans Verkstäders Försäljnings AB. Frankerat 30 öre stämplat Malmö 1936-06-02. Grön ram.

Wind_Tomten 1936 Lack 163 x 127 112 x 31 Fabriken Tomten. Frankerad 15 öre, stämplad Göteborg 1936-06-13

Wind Kjellbe 1936 Lack 155 x 126 121 x 40 Kjellbergs Succ:rs, AB. Svag frankostämpel överklistrad med 5 öre. Maskinstämpel  Stockholm 16, 1936-08-06.
Wind_SkFrej36 1936 Lack 153 x 110 75 x 27 Trycksak från Försäkribngsaktiebolaget Skandia - Freja. Frankerat med frankostämpel Lic. 654, 005 öre, stämplad Stockholm 1936-08-10.

Wind Elektro 1936 Lack 154 x 125 119 x 42 Elektroholm frankerat 15 öre, stämplat Stockholm 1936-08-20. Lösenbelagt i Smedjebacken dubbelt felande porto 1936-08-21.
Wind_Box1061 1936 Lack 155 x 100 85 x 27 Postbox 1061. Lokalbrev med frankostämpel Lic. 1742 10 öre, stämplad Stockholm 1936-09-15. Eftersänt Uddevala riksbrev, Lösen 5 öre stämplat Uddevalla 1936-09-17.
Wind_254 1936 Lack 150 x 124 70 x 18 Utan avsändare frankostämplat 15 öre LIC. 3882. Stämplat Karlstad 1936-09-28.

Wind Pg 2 1936 Lack 162 x 116 129 x 35 P.S. Post-giro Kontoret, stämplat Postgiro  NOV-3-1936 * * *. Täta stjärnor

Wind_HbgKonst 1936 Lack 154 x 125 99 x 28 Helsingborgs konstgödning- & Foderämnes AB. Frankerat 10 öre Lejon maskinstämpel  Hälsingborg1 1936-11-04.

Wind Gamlest 1936 Lack 155 x 125 84 x 30 Gamlestadens Fabriks AB. Frankostämpel Lic. 290, 15 öre stämplad Göteborg 1936-11-23. . Se även 1932.

Wind Lithander 1936 Lack 154 x 125 90 x 23 P. EM. Lithander & Co. Frankostämpel  Lic. 206, stämplad  Göteborg 1936-11-23.

Wind HenrikM 1937 Lack blank 156 x 126 103 x 33 Henrik Mannerfrid. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Göteborg 1, 1937-05-25. Lack blank.

Wind NORRL 1937 Lack 130 x 91 70 x 18 Brandförsäkrings-AB NORRLAND, maskinstämplat Göteborg 1, 1937-06-01.

Wind Wiklunds 1937 Lack blank 154 x 124 115 x 39 WIKLUNDs. Frankostämpel Lic. 3783 015 öre stämplad 1937-06-08. Lack blank.

Wind Leire 1937 Lack 155 x 119 95 x 26 Öms. Försäkringsbolaget Leire.  Frankostämpel Lic. 1705 5 öre stämplat Stockholm 1937-09-07. Se 1939.
Wind_Norrk37 1937 Lack 155 x 126 68 x 29 Norrköpings Stad Vattenverk. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Norrköping 1937-09-25.

Wind 4711 1937 Lack 154 x 125 97 x 28 No 4711 Fred. Mülhens. Frankostämpel Lic. 2926, 005 öre stämplad Sundbyberg 1937-10-8.

Wind Diskonto 1937 Lack 155 x 126 121 x 40 AB Diskontobanken. Stämplat Stockholm 16, 1937-10-27.

Wind LifNord 1937 Lack blank 122 x 98 110 x 27 Lifförsäkrings-AB Nordstjärnan. Frankerat 5 öre stämplat ? ? till Tallträsk. Eftersänt till Ersnäs 1937-11-08, Niemisel 1937-11-20, Boden 1937-11-22, Retur avs. Lack blank.

Wind NK1937 1937 Lack 155 x 126 111 x 23 NK Nordiska Kompaniet, frankostämpel Lic. 651 10 öre Stockholm 1937-12-08.

           

Wind Gunnebo 1937 Lack 155 x 125 92 x 41 Gunnebo Bruks Nya AB. Frankerat 15 öre Lejon, maskinstämplat Göteborg 1, 1937-04-24.
Wind_Scan37 1937 Lack blank 154 x 126 121 x 29 Baksisdan Scan Skånska Anderlsslakteriet. Frnkostämpel  Lic. 5720 15 öre stämplat Malmö 1937-12-07. Lack blank.
  Wind_Byggnads 1937 Lack 154 x 125 103 x 39 Byggnadsvärlden frankerat 5 öre Lejon, maskinstämlat Stockholm 3, 1937-12-23.

Wind Hadar37 1937 Lack 154 x 125 118 x 43 A-B Hadar Schmidt. Frankosatämpel Lic. 6705 15 öre stämplad Stockholm 1937-12-30 Se även 1939, 1941.

Wind Box105938 1938 Lack 154 x 147 118 x 43 Frankerat 15 öre frankostämpel Lic. 606, stämplad Stockholm 1938-03-28.

Wind_38 1938 Lack 105 x 95 72 x 24 Brev från  Försäkringsaktiebolaget Hansa. Stämplat Jönköping 1938-04-20.

Wind Finspong 1938 Lack 151 x 125 111 x 40 Finspongs Metallverks AB. Frankostämplat 1938-04-28.
Wind_Hortiku38 1938 Lack 155 x 124 119 x 41 Hortikulturen, frankerat med 10 öre Swedenborg maskinstämplat Göteborg 1, 1938-05-03. Eftersänt till Östra Larmgatan 20

Wind Orebro 1938 Lack 155 x 125 95 x 22 Örebro Stads Gas och El. Maskinstämpel 212 på  2x5 öre Nya Sverigeminnet, stämplat  Örebro 1, 1938-08-04.

Wind JohnBlom 1938 Lack 155 x 126 119 x 41 John Blomberg & Co. Frankostämpel Lic. 916 015 öre, stämplad Stockholm 1938-08-23.
Wind Mangelfa 1938 Lack 155 x 125 119 x 42 Mangelfabriken - Gnarp. Frankerat 15 öre stämplat PKP 51, 1938-09-03.
Wind_SvenFr38 1938 Lack Röd 154 x 125 120 x 43 Sven Frænkel & C:o A.-B. Frankerat 15 öre  GV, stämplat  Göteborg 1, 1938-09-10.

Wind Hallstah 1938 Lack 154 x 125 95 x 47 Bultfabrikens AB Hallstahammar. Frankostämplat 15 öre 1938-09-16. Se även 1933, 1939.

Wind LJWing 1938 Lack blank 156 x 125 110 x 22 L. J. Wingqvist, Fritsla. Frankerat 10+50 öre stämplat Fritsla 1938-09-27. Lack blank.

Wind ASEA 1939 1939 Lack 155 x 126 104 x 40 ASEA  AB. Frankostämpel Lic. 1743, 15 öre. Stämplat Västerås 1939-01-25. Högt fönster
Wind_ABGbg 1939 Lack 156 x 124 113 x 31 Aktiebolaget Göteborgs Bank. Frankerat 10 öre små siffror GV, maskinstämpel  Göteborg 1, 1939-05-24.
Wind_Bultfab 1939 Lack 161 x 114 103 x 54 Bultfabriks Aktiebolaget Hallstahammar Filial Malmö. Frankerat 5+5 öre GV mskinstämplat Malmö 1, 1939-05-27. Se 1933, 1938.

Wind Ekenberg 1939 Grå Lack 155 x 125 120 x 44 AB Ekenberg & Huldberg, frankostämpel Lic. 987 15 öre, stämplad Malmö 1939-06-02. Olivgrön/grå lack.
Wind Tidskr39 1939 Lack 155 x 125 96 x 49 Tidskrift för Göteborgs Stads Tjänstemän. Frankerat 10 öre LejonMaskinstämpel  Göteborg 1, 1939-07-10.

Wind Lei39 1939 Lack 154 x 120 95 x 24 Öms. Försäkringsbolaget Leire.  Frankostämpel Lic. 1705 15 öre stämplat Stockholm 1939-08-09. Se 1937.
Wind_Adalbert 1939 Lack 155 x 126 83 x 34 Adalbert Fischers Lager, Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel  Malmö 1, 1939-08-14
Wind_Handsk39 1939 Lack  155 x 125 119 x 45 Handskfabriken, frankerat 15 öre Linné, maskinstämpel 203, Halmstad 1, 1939-09-04

Wind 12 Fra283

1939 Lack 155 x 126 85 x 18 Luma med frankostämpel 283 på vackert fönsterkuvert stämplat Stockholm 1939-09-23

Wind IZAL

1939 Lack 155 x 126 127 x 26 Isaac Westergren & Co. Frankostämplad IZAL Mocca 15 öre, stämplad Gävle 1939-11-04
Wind_Olaus39 1939 Lack 155 x 126 117 x 30 Olaus Olssons Kolimport. Frankostämplad  Lic. 753 valör 15 öre, stämplad Stockholm 1939-12-28

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1940   Beskrivning   1940

Wind Gansl 1940 Lack blank 155 x 125 126 x 25 Kuvert stämplade EFTER 1940 se nästa sida

Kuvert stämplade EFTER 1940 se nästa sida

Försäkringsbolaget Thules olika fönster finns på Historiksidan

Kuvert REK och de i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930-1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>