Fönsterkuvert.

Kuvert stämplade  1940 - 1950.

Samt Privat Lokalpost och Tjänsteförsändelser på REK-sidan

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940-1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

  Inrikes. 

Kuvert stämplade 1940 - 1950

Fönstrets placering och användning se första sidan

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937.

Överst ovala fönster och därefter de med Vitt och längst ned lackfönster.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1940 - 1945   Beskrivning   1940 - 1945

Wind Lave40 1940 Vitt 155 x 126 111 x 30 Kommanditbolaget P. Laveson. Frankerat 15 öre Linne, maskinstämpel  Kristianstad 1940-04-29.
Wind_hylen 1944 Vitt 155 x 126 111 x 30 Hyléns frankerat med 20 öre GV, maskinstämplat Kristianstad 1944-11-03.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1940 - 1945   Beskrivning   1940 - 1945

Wind GKF 1940 Vitt 155 x 125 103 x 27 A B Göteborgs Kontorsbokfabrik. Frankerad 2x5 öre P.H. Ling maskinstämpel 212, Göteborg 1, 1940-03-14.
Wind_Arm40 1940 Vitt 153 x 124 118 x 41 Tjänsteförsändelse Armen Express, REK Maskinstämplat Kalmar 1, 1940-04-11

Wind Armen40 1940 Vitt 153 x 124 118 x 41 Tjänsteförsändelse Armen Express, REK överstruket. Stämplat Ystad 1940-04-12.

Wind YvYF 1940 Vitt 155 x 125 120 x 40 A-B YvY-Fabriken, frankerad 15 öre Linne, stämplat Ystad 1940-08-15. Se även 1959.
Wind_Solid40 1940 Vitt 155 x 126 118 x 24 Soliditet AB  Se 1944
  Wind ABGansl 1940 Vitt 154 x 126 117 x 41 A-B Ganslandt & Gussing. Frankerat 15 öre skyddsperf. (R2) A.B.G.G. stämplat Malmö 1, 1940-10-28

Wind_HERO40

1940 Vitt 153 x 110 79 x 17 Försäkringsbolaget VALAND & HERO. Trycksak porto 5 öre stämplat Gnosjö, 1940-0?-11. Se även 1939, 1941.

Wind_40

1940 Vitt 155 x 125 121 x 40 Vitt klistrat fönster 120 x 40 mm. Stämplat Örebro 1, 1940-11-21. Fordbild på baksidan
Wind_Hadar41 1941 Vitt 155 x 127 67 x 34 A.-B Hadar Schmidt. Frankostämpel Lic. 6705, valör 005 öre stämplad Stockholm 1941-01-21. Se även 1937, 1939
Wind_WellKinna 1941 Lack 157 x 125 120 x 41 A.-B. Svenska Wellpappfabriken, Kinnahult. Fankerat 2 x 15 öre Sergel, stämplade Kinnahult 1941-01-27. Skulle även kunna vara ett utrikes brev med porto 30 öre.

Wind Kisa

1941 Vitt 154 x 125 118 x 38 Svenska Familjetidningen. Frankerat Lokalt 10 öre. Stämplats MAKULERAS  Eftersänt till Kisa och Lösenbelagt där. Påsatt etikett 3b med felande porto 5 öre stämplat Kisa 1941-03-25.

Wind Amanda 1941 Vitt 160 x 127 117 x 42 Amanda Christensen AB. Stämplat Stockholm 1941-04-03
Wind Bengts 1941 Vitt 229 x 100 137 x 13 Bengtsfors Sulfitaktiebolag, frankerat  15 öre Sergel, stämplat 1941-07-16.
Wind_uddatyp 1941 Vitt 170 x 97 78 x 46 Utan avsändare. Frankerat 5 öre Hazelius, stämplat ? ? ? 1941-12-08.

Wind Norrk

1941 Vitt 153 x 124 120 x 41 AB Bröderna Köhler. Vackert stämplat 15 öre Bibeln Norrköping 1941-12-20

Wind Nol

1942 Vitt utan 152 x 126 119 x 40 AB Nol-Tingstad.  Franskostämplat 15 öre LIC. 3908, Nol 1942-02-14. Utan ram

Wind NoTextil

1942 Vitt 155 x 124 120 x 31 Aktiebolaget Nordens Textilfabrik. Frankerat 15 öre Birgitta, maskinstämpel 212 stämplad Borås 1, 1942-02-23.

Wind Clearing

1941 Vitt 153 x 124 118 x 42 Clearingnämnden. Frankering 15 öre Sergel, maskinstämpel 208 Stockholom 16, 1941-04-23.

Wind Tielm

1941 Vitt Grågrön 152 x 124 104 x 35 B. Tielman. Maskinstämpel 212 Linköping 1, 1941-04-23. Grågrön ram.

Wind_HERO

1941 Vitt 153 x 110 79 x 17 Försäkringsbolaget VALAND & HERO. Trycksak porto 5 öre stämplat PKP 61, 1941-05-20. Eftersänt Kaffatorp 21/5 Eftersänt Kråkshult 22/5. Eftersänt Krogshult, Våxtorp.

Wind SthSparb

1941 Vitt utan 155 x 90 105 x 28 Stockholms Läns Sparbank. Maskinstämplat Stockholm 16, 1941-08-15. Utan ram

Wind PSPostsp

1941 Vitt 154 x 125 119 x 40 P`S Postsparbanken kuvert B 2, 7, stämplat Postsparbanken 1941-08-18

Wind Bindol

1942 Vitt utan 155 x 125 92 x 40 Nordsjö - Bindol. Franskostämplat 10 öre LIC. 1721 Malmö 1942-05-16. Utan ram
Wind_ValH42 1942 Vitt 153 x 109 78 x 17 Valand Hero frankerat 5 öre GV, stämplat Hässleholm 1942-03-01. .
  Wind_Ano42 1942 Vitt 155 x 107 79 x 17 Anonymt kuvert frankerat 3 + 2 öre stämplat Växjö 600 år 1942-07-06. Troligen gjort vid Jubileet.

Wind Fylgia

1942 Vitt 154 x 110 75 x 23 Försäkrings-AB Fylgia o Valkyrian. Trycksak 5 öre stämplad Västerås 1942-07-22.
Wind_Automo 1942 Vitt 155 x 125 119 x 39 Automobil A-B Lindahl % Co. Frankerat 5+15 GV maskinstämplat Göteborg 1, 1942-08-22.
Wind_Monteli 1943 Vitt 155 x 107 79 x 17 Anonym avsändare av Trycksak, frankerad med 5 öre Oscar Montelius. Stämplat Stockholm 1943-09-09
Wind_Handsk 1942 Vitt 155 x 126 120 x 44 Handsfabriken. Frankerat 20 öre Nationalmuseum maskinstämpel 203 Halmstad 1, 1942-09-26.

Wind Balders

1942 Vitt 155 x 110 77 x 28 Livförsäkringsbolaget Balder. Frankostämpel Lic. 1789 frankerat 20 öre, stämplat Stockholm, 1942-11-23.

Wind Natur43

1943 Vitt 154 x 118 108 x 39 Bokförlaget Natur och Kultur. Frankostämplad framsida 20 öre stämplad Stockholm 1943-03-03. Fönster i form av en bok

Wind Skara

1943 Vitt utan 154 x 116 111 x 24 Västgöta Äggexportförening. 20 öre GV stämplat Skara 1943-08-12. Oms. betald Vänersborg 1943-08-17. Utan ram

Wind Soness

1943 Vitt 154 x 125 118 x 39 Sonessons Malmö. Frankostämplat 10 öre LIC. 6973, Malmö 1943-11-26

Wind Balders

1944 Vitt 155 x 110 77 x 28 Livförsäkringsbolaget Balders agentur. Underfrankerat 10 öre, maskinstämpel 212 Göteborg 1, 1944-01-29. Lösenbelagd 20 öre stämplat Stockholm 7, 1944-01-31.

Wind Skilling

1944 Vitt utan 154 x 125 120 x 39 Handelsfirman David Aronsson till Karlskoga. Stämpel Okänd av brevbärarna i KARLSKOGA. Stämplat Skillingaryd 1944-01-31

Wind_EA

1944 Vitt 155 x 126 100 x 38 Glasfirma Edvard Andersson A-B. Lokalporto 10 öre maskinstämpel 208, stämplad  Stockholm 2, 1944-02-24

Wind Solid44

1944 Vitt 155 x 126 118 x 24 Soliditet A-B. Maskinstämpel 201 Malmö 4, 1944-03-01. Se 1940
Wind_DeForen 1944 Vitt 154 x 109 73 x 20 Lifförsäkrings-Aktiebolaget "De Förenade". Frankostämplat 020 öre LIC. 4788. Stämplat Stockholm 1944-12-30

Wind Byggn

1944 Vitt 155 x 127 120 x 40 Byggnadskontoret, Stadsingeniörskontoret. 20 öre stämplat FDC Västervik 1944-10-13.
Wind_NybroS 1945 Vitt Brun 155 x 126 118 x 38 Nybro Svarveribolag. Frankerat 20 öre GV, stämplat Nybro LBR 1945-01-15.  Brun ram
Wind KnislEl 1945 Vitt 155 x 125 117 x 42 Knislinge El-verk. Lokalbrev 15 öre GV stämplat Knislinge 1945-01-22. Brevet uppfrankerats till Riksporto 20 öre.  Vidaresänt till Gårrö.

Wind_SmBank

1945 Vitt 155 x 125 118 x 39 Smålands Bank. Lokalporto 15 öre, stämplat Strömsnäsbruk 1945-02-06.
Wind Rurik 1945 Vitt Blå 153 x 125 119 x 41 Fabriken Rurik, Karlshamn  frankerad 20 öre Röda kors stämplat Karlshamn 1945-03-07. Vitt Blå

Wind TrygveJ

1945 Vitt 155 x 125 119 x 39 Trygve Janson & Co. Maskinstämplat Göteborg 1, 1945-09-17.

Wind Pg 4 1945 Vitt 162 x 115 129 x 33 P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro 1945-15-Nov * * *. Täta stjärnor

Wind Ano45 1945 Vitt 155 x 126 111 x 23 Anonym avsändare. Frankerat 15 öre GV stämplat Jönköping 1, 1945-11-29
Wind_Umea 1946 Vitt 155 x 126 65 x 23 Försäkringsbolaget Hermes. Lokalbrev frankerat 8 öre stämplat FEB 1946.
Try ErnstGr 1946 Vitt 155 x 125 119 x 39 Ernst Grauers A-B. Affärshandlingar i Fönsterkuvert frankerat 10 öre Sparbanken maskinstämplat Stockholm 1, 1946-11-19

Wind Gjerl

1947 Vitt 155 x 125 120 x 41 AB P. Rönning & Gjerlöff 20 öre Lunds Domk. stämplat Hälsingborg 1947-02-23

Try Aff47

1947 Vitt utan 154 x 125 119 x 42 Affärshandlingar från A-B Järncentralen, frankerat 10 öre Tegner, stämplat Malmö 1, 1947-08-06. Utan ram

Wind Ahus

1947 Vitt utan 135 x 78 79 x 21 A-B Skånska Banken. Lokalbrev stämplat Kristianstad 1947-08-30. Eftersänt Åhus med Lösen för Riksbrev. Utan ram

Wind Karlskr

1947 Vitt utan 155 x 125 65x40 Brandförsäkringsbolaget å landet inom Blekinge. Maskinstämplat Karlskrona 1947-12-31. Utan ram

Wind_Natur48

1948 Vitt 154 x 118 108 x 39 Bokförlaget Natur och Kultur. Frankostämplad framsida 20 öre stämplad Stockholm 1948-03-03. Fönster i form av en bok
Wind_EGJ48 1948 Vitt 154 x 126 115 x 42 EGJ Aktiebolag. Frankerat 15 öre GV, stämplat  Karlshomna 1949-04-13. Grön ram.

Wind ODEN48

1948 Vitt 154 x 110 70 x 33 Allmänna Livf. ODEN. Frankostämpel LIC. 610 stämplad Stockholm 1948-05-10.

Wind ABNA

1948 Vitt 155 x 126 117 x 43 AB Nils Andersson, 20 öre GV stämplat Hälsingborg 1948-09-13
Algots Wind Algots 1948 Vitt 155 x 126 100 x 38 Algot Johansson AB Borås. Frankerat 20 öre GV, stämplat Borås 1, 1948-10-29.

Wind HenningJ

1948 Vitt 155 x 125 117 x 41 A. Henning Jensen AB. Affärshandling frankerad 15 öre, stämplad Malmö 1, 1948-11-06. Utan ram
Los50_Justiti 1948 Vitt 155 x 125 119 x 40 Frankostämplat fönsterkuvert 020 öre Lic. 8783 från Justitias, Stockholm. Lösenbelagt med etikett 8a 40 öre med GV. Stämplat Luleå 1948-11-26. Blå ram

Wind ODEN6

1948 Vitt 154 x 110 70 x 33 Allmänna Livförsäkringsb. ODEN. Frankostämpel LIC. 610 stämplad Stockholm 1948-12-16.

Wind SKFrej49 1949 Vitt 152 x 108 72 x 24 Skandia-Freja, frankostämpel LIC. 616 stämplad Stockholm 1949-01-25. Se även 1943, 1945, 1946. Utan ram.
Wind_SthTidn49 1949 Vitt 153 x 110 119 x 38 Stockholms-Tidningen frankerat 10 öre GV maskinstämplat Gävle 1, 1949-03-16.
    1949        

Wind And-Fi

1949 Vitt 154 x 100 112 x 22 And. Fischer Stockholm. Frankostämpel Lic. 2910 20 öre, stämplad Stockholm 1949-04-09

 

Wind Sundst

1949 Vitt 155 x 126 104 x 36 C. G. Sundström & Son A-B. Frankostämpel Lic. 1585, stämplat Stockholm 1949-04-30. Tunn blå ram kring fönstret.

Wind SvLIF49

1949 Vitt 155 x 110 94 x 26 Svenska LIF-försäkringsbolaget, frankostämplat Lic. 9793, 20 öre Stockholm 1949-05-01. Utan ram.  Se även SvLIF1932.

Wind CAPett

1949 Vitt 153 x 125 120 x 40 AB C. A. Pettersson. Frankerat 20 öre Striundberg, maskinstämplat Norrköping 1, 1949-05-10. Svart ramsvea

Wind B7079

1949 Vitt 127 x 78 67 x 23 Box 7079 Stockholm 7. Frankostämpel Lic. 2941 20 öre, stämplad Stockholm 1949-05-31
Wind_AVH49 1949 Vitt 155 x 110 75 x 35 Försäkringsaktiebolagen AVH, frankostämpel 614 med 020 öre Stockholm 1949-07-25

Wind Makurund

1949 Vitt x 110 99 x 40 Lokalbrev skickat mellan 1944-07-01 och 1951-06-01, men missad maskinstämpel. Rund Makuleras Stockholm 6. Beskuret C65.
             
Wind StadFo49 1949 Vitt 153 x 111 86 x 14 Städernas Försäkringsbolags Ombud, frankerat 15 öre GV, stämplat Ulricehamn 1949-04-22.
Wind StadFo24 1949 Vitt 153 x 111 86 x 14 Städernas Försäkringsbolags Ombud, frankerat 15 öre GV, stämplat Boden 1, 1949-04-24..
             

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden 1940 - 1945.

Wind Grytg

1939 Vitt 155 x 126 120 x 40 Kuvert stämplade FÖRE 1940 se föregående  sida

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1940 - 1945   Beskrivning   1940 - 1945

Wind Gansl 1940 Lack blank 155 x 125 126 x 25 A.-B. Ganslandt & Gussing. Maskinstämpel 212, stämplat Malmö 1, 1940-02-01.
Wind_Svea40 1940 Lack 155 x 126 121 x 40 Sveabolagets Ångbåtskontor, frankerat 15 öre Linne. Maskinstämpel 212 Göteborg 1940-03-13.

Wind MBPA 1940 Lack 153 x 125 99 x 35 Mellerta Sv Kalkbruks Centralf. M. B. P. A. Franskostämpel Lic. 3946 015 öre, stämplat Falköping 1940-03-15.

Wind FIB 1940 Lack 155 x 126 119 x 40 FIB är bäst Folket i Bild. Frankerat frankostämpel Lic. 5795 005 öre stämplat Stockholm 1940-04-03.
Wind_Vitvaru 1940 Lack blank 155 x 125 107 x 40 AB Vitvaruindustri, Borås. Frankerat Linne 15 öre maskinstämpel  Borås 1, 1940-03-27 till Karlstad. "Okänd å brevbärarexpeditionen" Högt beläget fönster.
Wind_RSth16 1940 Lack 155 x 125 99 x 33 Rek frankerat 35 öre stämplat Stockholm 16, 1940-04-26.

Wind Hansa40 1940 Lack Brun 154 x 110 101 x 38 Försäkringsaktiebolaget HANSA. Frankerat 10 öre GV. Maskinstämpel  Borås 1, 1940-06-17.

Wind ABHakon2 1940 Lack 155 x 126 117 x 39 A-B Hakon Swenson, maskinstämplat, Bollnäs 1940-06-27

Wind Klok 1940 Lack 152 x 107 72 x 20 KLOK OMTANKE. Franskostämplat Lic. 616 5 öre, stämplat Stockholm 1940-06-28

m26 Bifr 1940 Lack 154 x 125 118 x 38 SIF Svenska Industritjänstemanna-Förbundet. Brevet Frankostämplat Lic. 6776, Stockholm, 1940-08-19  Troligen bifrankerat redan på företaget.
  Wind_Nitrog 1940 Lack blank 155 x 125 122 x 39 Aktiebolaget Nitrogenium. Frankert 15 öree Linne stämplat Stockholm 19, 1940-08-24.

Wind Munke40 1940 Lack 152 x 102 138 x 50 Munkedals Aktiebolag Paper Mills. Frankerat 15 öre Linne, stämplat Munkedal  1940-03-27.  Största fönster i förhållande till kuvertet.
Wind_Holm43 1943 Lack 151 x 108 70 x 20 Försäkringsbolaget Holmia. Frankerat 5 öre Schele stämplat Malmö 1943-02-23.

Wind Munke

1943 Lack 152 x 102 139 x 50 Munkedals AB, frankerat 20 öre GV, stämplat Munkedal 1943-08-13. Största fönster i förhållande till kuvertet.

Wind_Sidenh

1944 Lack 164 x 125 105 x 29 AB. Sidenhuset, Stockholm. Stämplat MAKULERAS STOCKHOLM 6. Daterat Stockholm 1944-11-??
  Wind_Munke47 1947 Lack 151 x 101 138 x 50 Munkedals Aktiebolag. Frankerat 20 öre Nobel, stämplat Munkedal 1947-08-10.  Största fönster i förhållande till kuvertet.
  Wind_SvWellp 1941 Lack 157 x 125 120 x 41 A.-B. vSvenska Wellpappfabriken. Frankerat 15 + 15 öre Sergel stämplad Kinnahult 1941-01-27
Wind DavidW 1941 Lack 152 x 107 72 x 20 David Wiman, frankerat med GV 10 öre maskinstämpel 212 Göteborg 1, 1941-02-26. Se nedan.
Wind_DavidW41 1941 Lack 152 x 107 72 x 20 David Wiman. Frankerat 10 öre GV, maskinstämpel 112 Göteborg 1, 1941-04-09. Se ovan.
Wind GbgBygg 1941 Lack blank 154 x 125 120 x 45 Göteborgs Stads Byggnadsnämnd. Frankerad 10 öre GV. Maskinstämpel  Göteborg 1, 1941-03-28.
Wind_Tidskr41 1941 Lack blank 155 x 125 96 x 49 Tidskrift för Göteborgs Stads Tjänstemän. Frankerat 10 öre GV. Stämplad  Göteborg 1, 1941-03-31.
Wind FransSvan 1941 Lack 155 x 126 124 x 34 Frans Svanström & Co. Frankostämpel 7704 ifyld 10 öre, stämplad Stockholm 1941-04-05. bifrankerat med 10 öre GV maskinstämplad samma dag.

Wind StadFors

1941 Lack 152 x 108 78 x 11 Städernas Försäkringsbolags Ombud, Maskinstämplat Bollnäs 1941-04-05. Minsta lackfönster hittills

Wind StadFo46

1946 Lack 154 x 110 85 x 14 Städernas Försäkringsbolags Ombud, Maskinstämpel 203, stämplat  Eskilstuna 1946-03-30.
 

Wind Bleckk

1941 Lack 155 x 125 120 x 39 Aktiebolaget Kungsörs Bleckkärlsfabrik, stämplat Kungsör  1941-04-05.
Wind Lithogr 1941 Lack 155 x 126 122 x 45 Lithografiska Aktiebolaget. Frankerat 10 öre GV, maskinstämplat Göteborg 2, 1941-04-15.
Wind Kolsyref 1941 Lack Röd 154 x 125 97 x 38 Göteborgs Kolsyrefabrik, Sävenäs, Gbg. Frankerat 10 öre GV, stämplat Göteborg 19, 1941-04-22. Se även 1944Röd ram.
Wind_SHaak 1941 Lack 155 x 126 119 x 41 Söderberg & Haak AB. Frankostämpel Lic. 6779, valör 15 öre stämplat Stockholm 1941-05-20

Wind Tele

1941 Lack 155 x 110 132 x 33 Utsändning av Radiolicens till kund. Stämplat Växjö 1941-06-11.
Wind Renh 1941 Lack 154 x 125 100 x 12 Göteborgs Stads Renhållningsverk. Frankerat 5 öre, maskinstämpel  Göteborg 1, 1941-06-25. Bl. 166. 15000. 10. 41.

Wind MY

1941 Lack 154 x 125 121 x 40 Malmö Yllefabriks A B. Frankerat Biblia pa Svensko. Maskinstämpel  Malmö 1 1941-07-18.

Wind MYlle

1941 Lack 154 x 125 126 x 24 Malmö Yllefabriks A B. Frankerat Biblia pa Svensko. Stämplat  Malmö 2 LBR 1941-07-21.

Wind Vana

1941 Lack 155 x 125 115 x 39 Frankostämplat 15 öre LIC. 7929  från A-B Vana, Stockholm 1941-10-28.

Wind Berlin

1942 Lack Brun 154 x 120 117 x 43 M. Berlin & Co AB frankerat 20 öre Nationalmuseum. Stämplat Värnamo 1942-10-15. Brun ram.

Wind CUSTOS

1942 Lack 169 x 141 114 x 39 Aktiebolaget CUSTOS. Frankostämpel Lic. 606 20 öre stämplat Stockholm 1942-11-05.

Wind Rosen

1942 Lack 155 x 125 108 x 25 Rosendahls Fabriker A/B. Frankerat 20 öre stämplat Filipstad 1942-11-13.

Wind Huskv

1943 Lack 154 x 125 110 x 54 Husqvarna Vapenfabriks AB. Frankostämpel Lic. 1713 20 öre, stämplat Huskvarna 1943-01-14.

Wind_G4Z

1943 Lack 154 x 120 76 x 18 Kuvert G.4. På baksidan med Z. Stämplat Göteborg 1, 1943-?-?. Rak stämpel GÖTEBORG.

Wind Siden43

1943 Lack svart 164 x 125 105 x 29 AB Sidenhuset. Frankerat 20 öre GV maskinstämpel  stämplad Stockholm 1, 1943-03-05. Svart ram
Wind_Groppt 1943 Lack 154 x 109 99 x 28 Gropptorps Marmor, frankerad 20 öre GV, stämplad Katrineholm 1943-03-27.
Wind_Box1068 1943 Lack 158 x 125 112 x 31 Box 1068 Stockholm 16. Frankostämpel Lic. 7740 10 öre stämplad Stockholm 1943-06-09. Eftersänd "F.V.B. ? Box"

Wind SkFrej43

1943 Lack 156 x 110 101 x 23 Skandia-Freja, frankostämpel LIC. 616 stämplad Stockholm 1943-07-15. Fönster just i vänsterkant av kuvertet. Se även 1945, 1946, 1949

Wind Margarin

1944 Lack 154 x 125 122 x 42 Margarinbolaget. Frankerat 4 öre Lokalposten, stämplat Lokalposten Tel. 5307 1944-01-29.
Wind_Stadsfo 1944 Lack blank 154 x 125 120 x 43 Göteborgs Andra Stadsfogdekontor. Tjänste maskinstämplat Göteborg 1, 1944-03-10.
Wind Kolsyre 1944 Lack Röd 154 x 125 97 x 38 Göteborgs Kolsyrefabrik. Frankerad 10 öre Skytte, maskinstämpel 208 Göteborg 1, 1944-05-11. Se även 1941 Röd ram

Wind Sval

1944 Lack 151 x 120 85 x 17 Utan avsändare, stämplat Svalöv 1944-07-17

Wind Kalmar

1945 Lack 157 x 135 131 x 32 Kommunaldebetsedel i Göteborgs stad 1945. På baksidan stämplad Göteborg 2, 1946-01-21 LBR. Eftersänd till Skärhamn, Eftersänd till Kalmar.

Wind SkFrej45

1945 Lack 152 x 107 72 x 20 Skandia-Freja, frankostämpel LIC. 616 stämplad Stockholm 1945-05-23. Litet fönster. Se 1943, 1946, 1949.
Wind Milit45Yst 1945 Lack utan 154 x 110 85 x 37 Tjänste, Militärärende L 7 depå Personaldet. Maskinstämpel 208, stämplad Ystad 1945-05-29. Utan ram.

Wind Tumst

1945 Lack blank 154 x 124 118 x 24 Svenska Mått- & Tumstocksfabriken frankerat 20 öre GV stämplat Hultafors 1945-09-07.

Wind MaxSiv

1945 Lack Brun 155 x 125 119 x 39 Max Sievert. Frankerat 20 öre maskinstämpel  Sundbyberg 1945-10-02.  Brun ram.

Wind Pg 3 1945 Lack 162 x 116 127 x 32 P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro 1945-14-Nov  *  *  *. Glesa stjärnor
Wind Fritsla 1945 Lack 156 x 126 111 x 21 L. J. Winqvist Mek Väveri. Frankerat 20 öre V. Rydberg, stämplat Fritsla 1945-11-15.
 

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden 1946 - 1950.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1946 - 1950   Beskrivning   1946 - 1950

Placering

1946 Enl.

Kungörelse

    I Kungörelse från 1946 omtalades att avstånd från kuvertets vänsterkant till fönstret inte får understiga 50 mm. Från kuvertets överkant till fönstret, minst 40 mm. Undantag kan medgivas av Generalpoststyrelsen.

Wind SkFrejlok

1946 Lack 152 x 107 71 x 24 Skandia-Freja. Lokalposten 8 öre Södertälje 1946-01-31.  Se även 1943, 1945, 1949
Wind UpplStads 1946 Lack 158 z 130 104 x 29 Upplands Stadshypoteksförening, frankerat 15 öre GV stämplat Stockholm 7, 1946-04-10. Lågt fönster. Komplatterad adress = Ö.

Wind SkFreja

1946 Lack 152 x 107 71 x 24 Skandia-Freja. Frankostämplat 15 öre Malmö 1946-05-29.  Se även 1943, 1945, 1949.

Wind Byggnads

1946 Lack 154 x 125 103 x 39 Byggnadsvärlden. Frankerat 20 öre Domkyrkan. Maskinstämpel 212 stämplad Stockholm 3, 1946-06-25.

Wind PS_G5,4

1946

Lack

162 x 115

127 x 32

P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro JUN-18-1946  *  *  *. Glesa stjärnor
Wind_Seaton 1946 Lack blank 154 x 125 115 x 39 Larsson, Seaton & Co Aktiebolag. Frankstämpel Frankator K  Lic. 487, Göteborg 1946-07-01. Frankerad 000 samt 010 öre och därför Lösenbelagt med 20 öre stämplat i Bredaryd 1946-07-02.

Wind Jonse

1947

Lack blank

155 x 123

109 x 38

Jonsereds AB, frankerat 20 öre Nobel stämplat Jonsered 1947-01-21.

Wind ABarkl

1947 Lack 155 x 125 115 x 39 A. Barklund & Co. Stämpel  "Affärshandlingar" frankerat 10 öre Tegner. Etikett Försvarsfrämjandet. Maskinstämplat Stockholm 1947-03-01.
Try_Mikron 1947 Lack 154 x 124 114 x 39 Verktygsfabriken Mikron. Stämpel  "Affärshandlingar" frankerat 10 öre Tegner. Maskinstämpel 212 Göterborg 1, 1947-08-13.

Wind FolkPens

1947 Lack 161 x 100 120 x 22 Tjänste Kungl. Pensionsstyrelsen. Innehåll Folkpensionsbrev. På baksidan stämplad Vislanda 1947-12-11
Wind_Lanssty48 1948 Lack 155 x 41 120 x 41 Tjänsteförsändelse från Länsstyrelsen. Maskinstämpel 201 Göteborg 1, 1948-01-10.
Wind Umea48 1948 Lack 155 x 124 117 x 42 Umeå jordbrukskassa, frankerat 20 öre GV. Maskinstämpel 202, stämplad Umeå 1948-05-31. Mörkblå ram.

Wind 13Esk

1948 Lack 155 x 126 144 x 14 C6-kuvert från Sörmlandsposten Eskilstuna 1948-06-29. Okänd - Retur avsändaren. Märkligt lågt placerat fönster

Wind Yngered

1948 Lack 153 x 124 120 x 43 Yngeredsfors, lokalbrev frankostämplat 15 öre. Eftersänt Kungsbacka, riksbrev och lösen 50 öre

Losetik Riks

1948 Lack 153 x 124 120 x 41 Frankostämplat Lokalbrev 15 öre Lic. 7710, stämplat Stockholm 1948-07-17. Eftersänt, men ej uppfrankerat till Riksbrev. Därför lösenbelagt med 5 öre vid Eftersändningen till Åkersberga 1948-07-21.
Wind_RK49 1949 Lack 106 x 77 76 x 23 Svenska Röda Korset frankerat 45 öre GV. Stämplat Växjö 1949-03-21
Wind SvenAnd 1949 Lack Blank 155 x 126 117 x 42 Sven Andersson Strumpfabrik. Frankerat Strindberg, stämplat Ljungskile 1949-04-25. Brun ram.
Wind_Trygg49 1949 Lack 155 x 110 79 x 24 Svenska Livförsäkringsanst. TRYGG. Frankerat 020 öre frankostämpel Lic. 5772, Stockholm 1949-08-24.

Wind PSUtdrag

1949 Lack 155 x 110 107 x 36 P'S  POSTGIRO-KONTORET, ostämplat kuvert G 5,4. Kontoutdrag år Sept 1949

Wind SvenFr49

1949 Lack Röd 155 x 125 117 x 42 Sven Frænkel & Co. Frankerat 15 öre GV stämplat Göteborg 1, 1949-11-05. Röd ram.  Se även  1912, 1926

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1950   Beskrivning   1950

Wind Box16369

1950 Lack 163 x 115 106 x 31 Kuvert stämplade EFTER 1950 se nästa sida

 

Kuvert stämplade EFTER 1950 se nästa sida

Försäkringsbolaget Thules olika fönster finns på Historiksidan

Kuvert REK och de i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940-1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>