Fönsterkuvert 

Kuvert stämplade  1960 - 1970.

Samt Privat Lokalpost och Tjänsteförsändelser på REK-sidan

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Inrikes.

Kuvert stämplade 1960 - 1970

 

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 Här några av dessa "Undantag från föreskriven utformning", som tydligt framgår av text på kuvertet.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
  Wind und1 1966 Vitt      
  Wind und2 190        
  Wind und3 1966        

Wind und4 1966 Vitt 201 x 90 184 x 20,

48 x 16

Televerket [Stämplas ej] Undantag från ..... Kuv 40 (1966) Dubbla fönster

Wind 63Utrikes

1981 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03. Dubbla fönster

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning stämplade 1960-1970.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937.

Kuvert stämplade FÖRE 1960 se föregående  sida

Överst ovala fönster och därefter de med Vitt och lackfönster.

 

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1960 -65   Beskrivning   1960 -65

Wind Vegete

1960 Vitt 155 x 112 110 x 25 VEGETE Bolagen frankostämplat LIC. 5893 15 öre. Stämplat Stockholm 1960-02-23. Fönstret lite även på baksidan. Denna typ användes från 1955.
Wind_Torsby 1960 Vitt 155 x 126 120 x 40 Torsby - Harestads Elektriska. Frankerat 30 öre Zorn, stämplat Harest5ad 1960-07-28.
    1961 Vitt 161 x 100 50 x 34 Brunt kuvert frankerat med 30 öre GVI A stämplat  Skurup 1961-06-22.

Wind RLic

1961 Vitt 100 x 95 90 x 28 Litet fönsterkuvert för utsändning av Radiolicens. Märket på licensen stämplat Sankt Ibb 1961-07-08

Wind IKEA 1961 Vitt 173 x 137 84 x 16 IKÉA Möbler - IKÉA. Frankostämpel Lic. 2833, 30 öre, stämplad Älmhult 1961-09-15.

Wind Skorsten 1962 Vitt 154 x 125 120 x 40 Skorstensfejarmästaren.  Stämplat första dagen med inrikesporto 35 öre, Växjö 1962-07-01.

Wind order 1963 Vitt 154 x 110 100 x 34 PS Postdirektionen Nedre Norra Dist. Order, stämplad Postdirektionen N.N.D. 1963-06-20

Wind Bohus 1963 Vitt 155 x 110 90 x 34 Göteborgs och Bohus Läns Sparbank.  Frankostämplat 35 öre  LIC. 4752 070 öre stämplat Göteborg 1963-07-22.

Wind MaBrand 1963 Vitt 152 x 109 70 x 20 Malmöshus Läns Södra Brandförsäkringsbolag. Frankostämplat 035 öre Malmö 1963-01-17. Se 1958

Wind SkEnskBa

1963 Vitt 154 x 110 78 x 22 Skaraborgs Enskilda Bank. Frankostämpel Lic. 17004 35 öre stämplat Skövde 1963-09-11
Wind_HerGott 1963 Vitt 160 x 114 134 x 20 AB Herman Gotthardt. Frankostämpel LIC. 17104 valör 035 öre, stämplat Malmö 1963-11-04.

Wind Trygg64

1964 Vitt 158 x 111 92 x 34 Trygg-Fylgia. Frankostämpel Lic. 6891, stämplad Stockholm 1964-04-21

Wind Sjofart

1964 Vitt 155 x 110 130 x 23 SjöförsäkringsAB Öresund. Frankostämplat 35 öre  LIC. 844, Malmö 1964-04-24.

Wind NST

1964 Vitt 155 x 111 99 x 33 Nordvästra Skånes Tidningar. Frankerat 35 öre GVIA, stämplat Perstorp 1964-06-30, sista dagen detta porto gällde.

Wind 2473

1965 Vitt 154 x 111 70 x 30 C6-kuvert från Folksam, frankostämplat 40 öre, Stockholm 1965-04-20.

Wind utan65

1965 Vitt 111 x 77 89 x 25 Utan avsändare, frankerat GVIA 40 öre stämplat Växjö 1 1965-05-21.
Wind_Hagf 1965 Vitt 125 x 111 79 x 18 Anonymt kuvert K 26. Frankostämpel Lic. 10626 frankerat 040 öre stämplat Göteborg 1965-07-02. Eftersänt Hagfors stämplat Göteborg 1, 1965-07-06.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1965 -70   Beskrivning   1965 -70

Wind_Framtid

1966 Vitt 155 x 108 89 x 27 Framtiden Livförsäkring. Frankostämpel Lic. 1609 40 öre, stämplad Stockholm 1966-03-11

Wind_StHansa

1966 Vitt 158 x 112 134 x 24 Städernas - Hansa, frankostämpel Lic. 3184, stämplad  Stockholm 1966-03-21

Wind Intyg

1966 Vitt 157 x 112 102 x 34 Föreningen Mjölkpropagandan, Intyg - frankostämpel Lic. 6857, Stockholm 1966-12-12.

Wind SST66

1966 Vitt 155 x 110 59 x 27 Södra Sveriges Tidningar. Frankerat 25 öre, stämplat ? 1966-?-? OMS.

Wind Kennel

1967 Vitt 139 x 96 119 x 31 Trycksak 30 öre från Kennelklubben, frankostämpel LIC. 5859, stämplat Stockholm 1967-02-13.
Wind Akvariet 1967 Vitt 153 x 110 99 x 32 Tidskriften Akvariet. Maskinstämpel 214 Typ 1c, stämplad  Göteborg 1, 1967-05-01.

Wind GbgSparv

1967 Utan 105 x 70 55 x 27 Göteborgs Spårvägar Box 424. Frankostämpel Lic. 5768 stämplat Göteborg 1967-06-08.

Wind Kullavik

1967 Vitt 154 x 110 99 x 34 Frankostämplat Kållered 1967-06-13 LIC. 17221. På baksidan stämplat Sandared 1967-06-14.  Eftersänt Pl. Kullavik

Wind OsbyKom

1967 Vitt 162 x 117 99 x 39 Osby Köping, Kommunalkontoret. Frankostämpel Lic. 30361, 45 öre stämplat Osby 1967-09-20. OBS lågt fönster

Wind Box916

1968 Vitt 155 x 111 114 x 33 Box 916 Stockholm 1. Frankerat frankostämpel Lic. 17326 stämplat 045 öre Kristianstad 1968-04-22.
  Wind_Mobil68 1968 Vitt 162 x 114 80 x 30 Mobil. Frankostämpel Lic. P.B. 15076 valör 045 öre stämplat Danderyd 1968-04-26.

Wind Scholan 1969 Vitt 161 x 114 100 x 40 Scholanders Koks Kol. Frankostämplat Lic. 5729, 045 öre, Ystad 1969-02-04

Wind SFF

1969 Vitt 155 x 110 100 x 30 SFF-brev med röd etikett numrera numera på brev, stämplat Stockholm 7, 1969-09-11.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1970   Beskrivning   1970

Wind Jofama

1970 Vitt 156 x 127 120 x 40 Jofama AB. Frankostämplat Lic. 7767 55 öre, Malung 1970-02-04

Wind KAK

1970 Vitt 105 x 90 70 x 30 Club KAK Frankostämplat 0.55 stämplat Stockholm 1970-10-?

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind Finja

1971 Vitt 162 x 115 99 x 39 Finjagården, 28015 Finja. Frankerat 55 öre maskinstämpel 212 stämplat Hässleholm 1, 1971-05-01 AVG.

Här följer lackfönster för perioden 1960 - 1969.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1960-69    Beskrivning   1960-69

Wind_Box160 1966 Lack 161 x 113 127 x 29 Stockholms Enskilda Bank, Box 16067. Frankostämplat  Lic. 2965 35 öre, Stockholm 1966-03-11. Sent använt lackfönster.

Wind Pg1966

1966 Lack 154 x 110 109 x 36 Bureau Des Cheques Postaux stämplat Postgirokontoret 1966-03-16. Senast använda lackfönster.
             

 

Kuvert stämplade EFTER 1970 se nästa sida

Lokalpost

Försändelser med Lokalpostfrimärke.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind_NilsS

1945 Lack 218 x 104 104 x 31 Nils Sjöström Rörledningsfirma Jönköping. 8 öre Lokalt, stämplat Sveriges Lokalpostörers Rikskongress 1945-03-10. C 65-kuvert

Wind Avesko

1945 Lack 152 x 107 72 x 20 Skandia - Freja, Örebro. Lokalpost 4 + 4 öre, stämplat Aveskoghs Lokalposttjänst April 1945.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

.

Några lite udda fönsterkuvert

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Valkuvert

             
             
             
             

 

Kuvert REK och i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan,

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>