Fönsterkuvert.

Kuvert stämplade  1920 - 1930.

Samt Privat Lokalpost och Tjänsteförsändelser på REK-sidan

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920-1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

   Inrikes.  

Fönsterkuvert stämplade 1920-1930.

 Många ord brukar ju härstamma från grekiska eller latin. Ordet kuvert kommer, från det franska språket och ordet couvrir. Couvrir betyder täcka eller skydda, och det är ju den funktionen som kuvertet har. Från början bestod ett brev av ett papper, som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades även ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

För ett tag sedan köpte jag en bunt små kuvert med innehåll, brev från tidigt 1870-tal. Samtliga dessa hade skickats från Stockholm och hade formatet 140 x 60 mm. Dessa kuvert saknade fönster. Detta format är ju inte tillåtet att användas idag 2011. Minimått idag 2011: 140 x 90 mm. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär ha tillverkats på 1840-talet. De första maskinellt tillverkade kuverten gjordes i Storbritannien år 1845 och uppfinnare var Warren De La Rue och Edwin Hill.

Jag väljer här, att inte slaviskt följa de regler som Posten skapat, utan tar med alla tänkbara undantag, som Posten öppnat för

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.  Fönsterkuvert började tillverkas i juli 1902 av företaget "Envelope Company of Springfield, Massachusetts".

En annan uppgift på nätet säger att en innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905? Detta innebar att man använde varm lackolja, och med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas. Det behandlade området blev tillräckligt genomskinlig för att adressen skulle bli läsbar. Olika företag hade olika blandning på "lackoljan". En del kuvert är väldigt blanka och nästan klistriga. Tolkas som för lite torkmedel i blandningen, medan andra är helt matta och torra.

Den stora fördelen med ett fönster var att företag med fakturor och reklamutsändningar, på så sätt slapp att skriva adress en gång till utanpå kuvertet. Detta var ju en uppenbar risk för felskrivning av adressen på kuvertet. Det sparade även en hel del arbetstid att slippa sätta kuvert i skrivmaskin och kanske även skriva fel.

Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täckt av ett "genomskinligt ämne". Fönstrets form och storlek har varierat väldigt mycket beroende på beställarens krav med anledning av brevinnehållet. Det var oftast en faktura eller reklamtrycksak som bestämde fönstrets utseende. Därefter kom lackfönsterkuvert, som var en enhet med kuvertet. Genomskinligheten fick man genom att bestryka del av fönsterytan med oljelack, en slags fernissa. På mitten av 1920-talet började man i Sverige tillverka kuvert med inklistrade fönster. Oftast använde man pergamynpapper. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå långt in på 1950-talet. På senare tid har man alltmer övergått till andra material till fönstret. Cellofan erbjuder högre klarhet än polyclear, som är dyrare och inte återvinningsbart. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt, oftast beroende på hur inneliggande faktura såg ut.

Denna sidan berör i huvudsak svenska fönsterkuvert tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Här följer ett litet smakprov från starten i början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Storleken på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm. Fönstrets placering och utseende redovisas nedan.

 

 

 

Några förklaringar

Vanligast är den blå ramen som (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med grön, röd, brun, grå och svart ramfärg. Dessa kuvert är märkta med den färg ramen har.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm. Senast använda lackfönster 1966.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Televerket. Tidigaste  kända från 1918.

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 Här några av dessa "Undantag från föreskriven utformning", som tydligt framgår av text på kuvertet.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
Wind_Weibu 1920tal Lack blank 155 x 124 117 x 42 W. Weibull Landskrona Frankerat 15 öre GV stämplat Landskrona LBR. 19??-??-04

Wind und4 1966 Vitt 201 x 90 184 x 20,

48 x 16

Televerket [Stämplas ej] Undantag från ..... Kuv 40 (1966) Dubbla fönster

Wind 63Utrikes

1981 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03. Dubbla fönster

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. "Lack blank" är den sida av pappert där lacken lagts på. Ibland hamnar den på UTSIDAN av kuvertet och dessa har jag märkt med "Lack blank". Omkring 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock ända fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937. Undantag förekommer, ty det fanns ju ett antal olika tillverkare, som gjorde på lite olika sätt.

Överst alla ovala fönster och därefter de med Vitt och sist rektangulära lackfönster.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1920-25    Beskrivning   1920-25

Wind JPehrson 1920 Lack 155 x 126 127 x 34 AB J. Pehrson & Comp. Frankerat 15 öre GV Medaljong. Maskinstämpel 203 Örebro 1, 1920-01-23.

Wind Happ 1920 Lack 155 x 125 117 x 36 Happachs Såpfabriks Aktie-Bolag, frankerat 15 öre GV Medaljong, stämplat Malmö 1920-01-17.
Wind_Trelle20 1920 Lack 155 x 126 117 x 35 Trelleborgs Gummifabriks AB. Frankerat 15 öre GV Medaljong, stämplat Trälleborg 1920-04-01.  Se även 1927-06, 1933-01, 1937-06.
Wind_JacobV 1920 Lack 155 x 126 117 x 40 Jacob Versteegh. Frankerat 20 öre GV, stämplat 1920-08-23. Ankomststämplat  ...rhamn.
Au Arboga 1920 Lack 142 x 98 125 x 30 Brev med  20 öre G II A automatskuret och stämplat Arboga 1920-11-10.
Wind_HOOR 1921 Lack 155 x 125 117 x 36 H. Anversson frankerat 20 öre GV stämplat HÖÖR 1921-05-03 till Helsingborg

Wind 21Kex 1921 Lack 155 x 125 118 x 39 Göteborgs Nya Kexfabrik, stämplat Kungälf 1921-05-04. Ovalt lackfönster från
Wind_JPehr21 1921 Lack 155 x 125 126 x 34 AktieBolaget  J. Pehrson & Comp. Frankerat med  automatklippt 20 öre GV. Maskinstämpel 404 Örebro 1, 1921-11-11. Ankomststämplat Karlstad 1921-11-12.
Wind_Hjort 1923 Lack 142 x 98 116 x 39 A/B B. A. Hjort & Co. Frankerat 5 + 10 öre Lejon maskinstämplat Stockholm 1, 1923-08-21.
Wind_Wedev 1923 Lack 155 x 126 117 x 38 Wedevågs Bruks A B. Frankerat 15 öre GV, stämplat 1923-11-05.
Wind_SthStad 1924 Lack blank 155 x 126 116 x 37 Stockholms Stads Gatukontor. Frankerat 15 öre GV lila, maskinstämplat 1924-04-24.
Wind_Boras 1924 Lack Grå 146 x 145 109 x 27 A-B Borås Tidning. Vacker husbild. Frankerat 15 öre GV stämplat Borås 1924-05-27.  Grå ram.

Wind 24 1924 Lack 161 x 104. 126 x 33. Brev  med s.k. lackfönsterkuvert frankerat med 15 öre GV. Poko - Skyddsperforerat Th. Stämplat Stockholm 1924-06-17

Wind Wilson 1924 Vitt utan 160 x 126 121 x 30 Wilson & Co, maskinstämpel 205, Göteborg 1924-09-22.  Tidigt Vitt fönsterUtan ram.
    1924 Lack blank 148 x 100 117 x 39 B. A. Hjort % Co. Maskinstämpel "Skriv tydlig adress". Stämplad Stockholm 1, 1924-12-10

Wind StSuperfos 1924 Lack 156 x 126 118 x 38 Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag. Frankerat 15 öre GV maskinstämpel 203, stämplad Stockholm 2, 1924-12-16.

Wind Hjort 1926 Lack 147 x 100 119 x 40 B. A. Hjort % Co. Maskinstämpel 416 Nordiska Spelen, Stockholm 1, 1926-01-26

Wind StadOmse 1927 Lack 124 x 90 107 x 25 Städernas Ömsesidiga Lösöreförsäkringsbolag Svitjod. Maskinstämplat, Stockholm 1927-05-20

Wind Trelle27 1927 Lack blank 155 x 125 121 x 29 Trelleborgs Gummifabriks AB. Frankerat 15 öre GV, stämplat 1927-06-20.  Se även 1920-04, 1933-01, 1937-06.
Wind JvgGbg 1927 Lack 156 x 126 118 x 38 Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-GäfleStämplat Åmål 1927-03-04.
Wind_SkaSpri27 1927 Lack     A.B Skattefri Sprit. Frankostämpel LIC. 511 10 öre stämplad Stockholm 1927-12-05.
Wind_Fylgia28 1928 Lack 122 x 88 106 x 26 Försäkrings=A.B. Fylgia. Lokalbrev frankerat 10 öre Lejon, stämplat Hälsingborg 19??-?-?. Efter 1928.
Wind_Lave29 1929 Lack blank 156 x 125 108 x 27 Aktiebolaget P. Laveson. Maskinstämpel 203 stämplad Kristianstad 1929-08-27. Se även  1925

Vita  fönster 1920 - 1930.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1920-25    Beskrivning   1920-25

Wind_ABJarnf 1920 Pergamyn 153 x 126 91 x 42 Aktiebolaget Järnförädling. Frankerat 20 öre GV Medaljong. Maskinstämlat Värsterås 1920-07-01. Första dagen 20 öres porto. Ankomststämplat Stockamöllan 1920-07-03

Wind AseaP25 1925 Vitt 154 x 125 95 x 43 Asea, Filialen i Malmö. Frankerat 10 öre, Perfins ASEA. Maskinstämpel 415 Malmö 1, 1925-09-21. Blå ram.  Tidigt Vitt fönster

Wind Pergamyn 192? Pergamyn x x Pergamynkuvert frankerat med Lejon 10+5 öre automatklippt. Maskinstämpel 306 Öppna Postgirokonto, stämplat Stockholm 1, 192?-08-01

Wind NorraSm 1928 Vitt utan 153 x 126 113 x 60 Norra Smålands Fornminnesförening. Frankerat 15 öre GV stämplat Jönköping 1, 1928-06-24. Tidigt Vitt fönster
Wind BsFraktg 1928 Vitt 130 x 105 110 x 22 B:s Göteborg Ank. Fraktgodsexp. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Göteborg 1928-11-06. Svart ram.

Wind Vara28 1928 Vitt utan 155 x 125 120 x 39 Lejonlogo C. Erikson A B. Frankostämpel Lic. 252 stämplad Vara 1928-11-19. Tidigt Vitt fönsterSe även 1927-07-25. Utan ram

Wind Winterthur 1929 Vitt 153 x 123 120 x 44 Försäkringsbolaget Winterthur. Maskinstämpel 306 använd 10/3 1928 - 16/8 1929, stämplad Stockholm1 1929-03-28
             

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden 1920 - 1929.

Tanken med fönster var ju att kunna läsa det som finns i kuvertet. Lackfönster kunde ibland göra det svårläst. Det övre kuvertet från 1923 är OMÖJLIGT att läsa innehållet.

Wind_ABMalm 1923 Lack blank 155 x 126 122 x 41 AB Malmgrens Möbelaffär, frankerat 10 + 5 öre Lejom stämplade 1923-06-07. Går ej att läsa innehållet.
  Au OttoW 1919       Fönsterkuvert med 12 öre Medaljong ytterst lite snedklippt. Stämplat Kristianstad 1919-05-19. Otto Werlins Eftr.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1920   Beskrivning   1920

Wind WBecker 1920 Lack 155 x 126 119 x 41 AB Wilh. Becker, frankerat 15 öre Medaljong. Maskinstämpel 111 *AVG*AVD*  1920-01-24.

Wind A&JNel 1920 Lack 154 x 125 116 x 40 AB A. & J. Nelson. Lokalbrev porto 10 öre Medaljong, stämplat Hälsingborg 1920-03-15. Ankomststämplat samma dag på baksidan.
  Wind_Holmen20 1920 Lack 154 x 125 119 x 41 Holmens Bruk, frankerat 15 öre stämplat Hallstavik 1920-03-16

Wind Konfekt 1920 Lack blank 155 x 125 109 x 37 Malmö Chokolad- & Konfekt-Fabriks AB. Mazetti Guldmedaljer Paris - London - Berlin - Rom - Madrid - m.fl.. Frankerat 10 öre GV maskinstämplat Malmö 1920-05-12.

Wind Huskva 1920 Lack blank 154 x 125 110 x 56 Husqvarna Vapenfabriks AB. Stämplat Huskvarna 1920-05-13.

Se även 1909, 1910, 1915.

  1920-07-01       Brevportot Höjdes till 20 öre 1920-07-01
Wind_ABJSkog 1920 Lack svart 158 x 126 113 x 41 AB Järn & Skogsprodukter. Frankerat 5 öre GV Medaljong. Ramen signerad "PATENT  -   FAVORIT  MILL". Maskinstämplat Stockholm 5, 1920-07-14. Svart ram
  Wind OttoW 1920 Lack 155 x 125 119 x 43 Otto Werlins Eftr. Frankerat med 20 öre GV, nästan helt korrekt skuret i maskin och stämplat Kristianstad 1920-07-17.

Wind Husqv20 1920 Lack 155 x 125 110 x 54 Husqvarna Vapenfabriks A-B, stämplat Huskvarna 1920-08-20. Stort fönster, där lacken flutit utanför ramen. Se 1915.

Wind NK20 1920 Lack blank 157 x 125 114 x 41 NK - Nordiska Kompaniet. Frankerat 15 öre GV Medaljong stämplat Stockholm 7, 1920-05-28. Ankomststämplat Katrineholm TUR 1 1920-05-29
  Wind_Utan20 1920 Lack 143 x 113 98 x 38 Utan företag frankerat 10 öre Lejon stämplat 1920-08-22.
Wind_Diurlin 1920 Lack 155 x 125 118 x 43 G. Diurlin & Son med reklaminnehåll. Frankerat med 5 öre GV, och stämplat Göteborg 2 1920-09-07.
             

Wind Gunde 1920 Lack blank 154 x 125 118 x 40 Gunde Bergström, frankerat 20 öre Medaljong, stämplat Filipstad 1920-10-30.

Wind Lloyd 1920 Lack blank 155 x 126 109 x 36 Rederi AB Svenska LLoyd. Frankerat 20 öre GV, stämplat Göteborg 1920-10-29. Ankomststämplat Hälsingborg 1920-10-30

Wind Blidb 1920 Lack randig 155 x 124 118 x 43 Blidberg, Metcalfe & Co. Frankerat 20 öre GV, stämplat Göteborg 1920-11-16. Ankomststämplat Hälsingborg 1 TUR, 1920-11-17

Wind Kautsch 1920 Lack      
Wind_Nord 1920 Lack 156 x 125 119 x 44 Aktiebolaget Nordiska Bokhandeln. Postförskott frankerat 50 öre Medaljong stämplat Stockholm 1920-12-01.

Wind Holms 1921 Lack 155 x 125 99 x 33 Gust. Holms Inkassobyrå. Stämplad 1921-01-03. Skyddsperf. stort  O liggande H
Wind_ABUtl 1921 Lack blank 157 x 125 107 x 40 Aktiebolaget Utländskt Trä. Frankerat 20 öre GV, stämplat Göteborg 1921-03-21. Grå ram med texten PATENT  -   FAVORIT  MILL.
Wind_S-Aug 1921 Lack blank 155 x 125 120 x 39  S. Aug. Anderson, frankerat 20 öre GV, maskinstämplat Malmö * 1 Lbr, 1921-03-23.
Wind_Isberg 1921 Lack 155 x 125 118 x 43 Aktiebolaget Oscar Isberg, frankerat 20 öre GV, stämplat Stockholm 2, 1921-03-24.
Wind BrEd21 1921 Lack 154 x 145 118 x 53 Bröderna Edstrand A-B. Skuret frimärke med skyddspereforering B E. Maskinstämpel 105 Malmö 1, 1921-04-23. Se även 1924

Wind Sundry 1921 Lack Svart 155 x 126 119 x 45 Svenskt Sundrykompani frankerat 5 öre Medaljong stämplat Göteborg 1921-05-02.  Svart ram

Wind Svalof 1921 Lack 155 x 125 116 x 40 Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. Frankerat med 20 öre GV, stämplat Svalöf 1921-06-09. Ankomststämplat Hälsingborg 1921-06-09.
Wind_SvJast 1921 Lack 154 x 125 107 x 40 Svenska Jästfabriksaktiebolaget. Frankerat 20 öre GIIA maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1921-06-10

Wind NordS 1921 Lack 155 x 125 125 x 25 Fabriken Nordstjärnan frankerat 20 öre, stämplat Söderhamn 1921-07-06.

Au HbgKolo 1921 Lack blank 155 x 126 122 x 42 Hälsingborgs Kolonialvaru AB med automatklippt 20 öre GV, med extra breda marginaler. Maskinstämpel 111 stämplad Hälsingborg 1, 1921-07-14.

Wind Valand 1921 Lack 154 x 124 119 x 43 Valand Ömsesidigt Lifförsäkringsbolag. Maskinstämpel 404 använd 7/9 1921 - 7/12 1921 stämplad Stockholm1 AVG.*** 1921-10-04
Wind Waldemar 1921 Lack 155 x 125 119 x 43 A-B Waldemar Lundberg, 5 öre Lejon typ I maskinskuret. Maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1921-10-17.
Wind_SvKonserv 1921 Lack 155 x 125 109 x 37 Aktiebolaget Sveriges Förenade Konservfabriker. Frankerat 20 öre GV maskinstämpel 404 Göteborg 1, 1921-10-22

Wind Husqv2204 1922 Lack blank 155 x 126 122 x 42 Husqvarna Gäfle-Depots AktieBolag. Frankerat med 20 öre GV, stämplat PKP 278A, 1922-04-28.

Wind Asea P22 1922 Lack blank 155 x 120 94 x 40 Asea, frankerat 20 öre GV lila Perfins ASEA, stämplat Jönköping 1, 1922-05-24
Wind_Norrk 1922 Lack blank 156 x 146 121 x 40 Norrköpings Kommunala Affärsverk. Frankerat 20 öre lila GV, Maskinstämpel Norrköping 1922-06-10.

Wind SveAllm 1922 Lack 154 x 125 117 x 41 Sveriges Allmänna Exportförening. Maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1922-07-26.

Wind AB-Verner 1922 Lack blank 154 x 125 118 x 43 AB Werner & Carlström, stämplat Göteborg 1922-09-14.
  1922-10-01       Brevportot Sänktes till 15 öre 1922-10-01
Wind_AnoSth22 1922 Lack 155 x 99 138 x 83 Neutralt. Frankerat 15 öre GV stämplat Stockholm 1922-10-07
Wind_192210 1922 Lack 154 x 124 125 x 41 Malmö Köpmannaförening. Porto 15 öre, inrikes brev. Portot sänktes den 1/10 till 15 öre. Detta brev är maskinstämplat  Malmö 1, 1922-10-13. Detta var Enda 15 öres frimärke som fanns att tillgå innan Facit 175 utkom 1922-10-19. Alltså en mycket kort tid som Facit 150 användes singel på inrikes brev.
Wind_Melin22 1922 Lack blank 165 x 128 118 x 42 AB Peter Melin & Co Frankerat 15 öre GV feltandat. Stämplat 1922-11-17
Wind_Fenix22 1922 Lack 156 x 125 119 x 44 Brandförsäkrings- A.B. Fenix. Frankerat med 15 öre GV Medaljong, stämplat Söderhamn 1922-12-02. Eftersänt till Sandarne. Svart ram.
Lu2_Sth301 1922 Lack 147 x 125 121 x 39 Elektriska Aktiebolaget ECK. Brev med maskinstämpel 301, stämplad Stockholm 1, 1922--11-23. Stämpeln Endast använd 1922-09-07 till  1922-12-12.

Wind StKoppar 1923 Lack 153 x 124 120 x 42 Stora Kopparbergs Bergslags AB.  Maskinstämpel 105 Stockholm 7 1923-03-10
Wind_AnoPLK 1923 Lack 153 x 99 138 x 83 Neutralt. Frankerat 15 öre GV stämplat PLK 385 B, 1923-04-23. Det mesta på kuvertet är fönster.
Wind_SthSt23 1923   135 x 114 113 x 62 Stockholms Stads Vattenledningskontor, frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 16, 1923-03-31.
Wind_Stenq 1923 Lack blank 155 x 125 118 x 43 J. D. Stenqvist Junior. Frankerat 15 öre GV stämplat Kvidinge 1923-04-30.  Svart ram. Lack blank.
Wind_SVEA23 1923 Lack blank 155 x 125 120 x 38 SVEA Brand och Lif-försäkring. Frankerat 15 öre GV maskinstämplat Jubileumsutställningen i Göteborg 1923-05-26.
  Wind_ErikB 1923 Lack blank 155 x 125 122 x 40 A.-B. Erik Brodins Befraktningskontor. Trycksak frankerad 5 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 16, 1923-05-31.

Au Hbg111 1923 Lack blank 155 x 125 121 x 42 Hälsingborgs Kolonialvaru AB med automatklippt 15 öre GV, med extra breda marginaler. Maskinstämpel 111 stämplad Hälsingborg 1, 1923-06-07.
Wind_SvMetall 1923 Lack blank 155 x 125 118 x 40  Aktiebolaget Svenska Metallverken. Frankerat 15  öre GV lila, stämplat Västerås 1923-07-21.   Svart ram. Lack blank. 
Wind FKvarnochT 1923 Lack 155 x 125 109 x 54 Förlösa Kvarn och Träförädlingsfabrik. Frankerat 15 öre GV, stämplat Kalmar 1923-07-25.

Wind Kolonial 1923 Lack 155 x 120 122 x 45 Smålands Kolonialvaru AB frankerat 15 öre blå GV, stämplat Nässjö 1923-09-04. Brevet felsänt och öppnat i Lamhult
Wind_Papper 1923 Lack blank 156 x 126 109 x 37 Malmö Pappersindustri, frankerat 15 öre GV maskinstämplat Malmö 1923-11-28

Wind Stromman 1923 Lack 164 x 129 119 x 43 Strömman & Co. Maskinstämpel 301 stämplad Göteborg 1, 1923-11-29.

Wind HbgGum 1923 Lack 165 x 135 122 x 44 Helsingborg Tre Torn. stämplat Hälsingborg 1923-11-29.
Wind_JBUS 1923 Lack 160 x 129 115 x 48 Alingsås Industri Aktiebolag. Frankerat 15 öre GV stämplat Alingsås 1923-11-26 Lbr. I den svarta ramen "JBUS". Svart ram.
Wind_Pappersin23 1923 Lack blank 155 x 126 109 x 37 Malmö Pappersindustri. Frankerat 15 öre GV maskinstämpel 105 Malmö 1, 1923-11-29.
Wind_Boras23 1923 Lack blank 155 x 126 120 x 44 Aktiebolaget Svenson & Hagberg, frankerat 15 öre GV stämplat Borås 1923-11-30

Wind Handel 1923 Lack 155 x 125 119 x 43 Handels & Verkstads AB. Maskinstämpel 301stämplad Göteborg 1, 1923-11-30.

Wind Arboga 1923 Lack 161 x 104 121 x 37 Arboga Margarinfabrik, stämplat Arboga 1923-12-21. Se 1912, 1914,1928.

Wind GLA23 1923 Lack 154 x 126 126 x 43 Göteborgs Litografiska AB. Frankerat 15 öre GV, stämplat Göteborg 1923-11-30. Se 1936.

Wind 301Gbg 1923 Lack blank 155 x 125 118 x 43 Örnberg & Anderssons AB. Frankerat med 15 öre GV, maskinstämpel 301 Göteborg 1, 1923-11-28. Ankomststämplat Bjelverud 1923-11-30.
Wind_NoKull 1924 Lack blank 153 x 125 110 x 37 Nordiska Kullager A/B. Frankerat 15 öre GV, maskinstämplat Malmö 1, 1924-01-03.  Grön ram.

Wind Allm 1924 Lack blank utan 148 x 119 117 x 42 Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 105 Stockholm 7 1924-02-27. Utan ram.

Wind Stensholms 1924 Lack 156 x 126 109 x 56 Stensholms Fabriksaktiebolag, frankerat 10 öre Lejon stämplat Huskvarna 1924-03-12

Wind FWHassel 1924 Lack 155 x 145 121 x 53 F. W. Hasselblad & Co frankerat 15 öre GV stämplat Göteborg 2, 1924-04-04. Ankomststämplat Bjälverud 1924-04-05
Wind BrEd 1924 Lack 154 x 145 118 x 53 Bröderna Edstrand. Frankerat 15 öre GV skyddsperforerat, maskinstämpel 105 stämplad Malmö 1, 1924-05-09.

Wind Ceres 1924 Lack 153 x 125 118 x 43 Ceres Oljeraffinaderi stämplat Malmö 1924-04-15 till Svinhult
    1924        

Wind HakonSwe 1924 Lack Grå 155 x 125 118 x 41 AB Hakon Swenson, Karlstad, stämplat 1924-07-11. Grå ram.

Wind Hansa 1924 Lack 171 x 96.   Nya Förs. Hansa Stockholm. Frankostämplat 1927-08-10. Ankomst, maskinstämpel 202 Stockholm 1, TUR 1

Wind BrEdst 1924 Lack 155 x 145 118 x 53 Bröderna Edstrand A-B. Maskinstämpel 105 Malmö 1, 1924-11-29. Se även 1921

Wind ABVictoria 1924 Lack blank 155 x 125 120 x 45 Fabriks AB Victoria, Maskinstämpel Hälsingborg 1924-12-17

Wind ASEA AB 1925 Lack 155 x 126 104 x 40 ASEA  AB. 15 + 15 öre perfins ASEA. Stämplat Västerås 1925-03-17
Wind_Etuna25 1925 Lack blank 155 x 124 98 x 31 Eskilstuna Borr- och Verktygsaktiebolag. Frankerat 15 öre GV, stämplat PKP 233, 1925-03-17.
Wind_SvenFra25 1925 Lack blank 154 x 124 117 x 42 Sven Frænkel & C:o. Frankerat  15 öre GV, stämplat Göteborg 1, 1925-03-30. Röd ram.

Wind Laveson 1925 Lack blank 156 x 125 103 x 25 Aktiebolaget P. Laveson. Maskinstämpel 203 stämplad Kristianstad 1925-05-12. Se även ovala 1929

Wind Dental 1925 Lack blank 155 x 125 121 x 46 Dentalaktiebolagets Filial. Frankerat 10 öre, maskinstämpel 106, stämplad Malmö 1925-06-04.

Wind Praktiska 1925 Lack 155 x 126 120 x 44 Praktiska Hushållsmaskiner. Maskinstämplat Stockholm 1,  1925-07-06.
    1925 Lack blank 155 x 125 119 x 43 Bergqvist & Son. Frankerat 15 öre GV maskinstämplat Göteborg 1, 1925-07-28.

Wind AB Mustad 1925 Lack 155 x 126 119 x 43 AB O. Mustad & Son. Stämplat Göteborg 1925-08-12

Wind WilhDen 1925 Lack 151 x 125 120 x 43 Wilh. Denninghoff AB. Maskinstämpel 203, stämplad Göteborg 1925-07-24. 2 finns i ena huvudet
Wind_HbKolo 1925 Lack utan 155 x 126 122 x 41 Hälsingborgs Kolonialvaru Aktiebolag. Klippt 15 öre GV, maskinstämpel 111 Hälsingborg 1925-10-22.

Wind Stiberg 1925 Lack utan 155 x 135? 127 x 47  Stibergs Livsmedelhandel. Stämplat Göteborg 1925-11-13. Utan ram

Wind SvenF 1926 Lack blank 153 x 125 117 x 41 Sven Fraenkel & Co. Maskinstämpel  Göteborg 1, 1926-01-18.  Röd ram...  Se även  1912, 1949.

Wind Nydal 1926 Lack ljusgul 158 x 126 115 x 47 AB Nydals Gjuteri och Mekaniska Verksatad. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel  stämplad Jönköping 1, 1926-01-29. Blank insida

Wind Dental26 1926 Lack blank 155 x 125 117 x 41 Dentalaktiebolaget. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 302 stämplad Stockholm 1, 1926-08-05.

Wind SvEngMin 1926 Lack 155 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB. Maskinstämpel 203, stämplad Gävle 1926-08-10 em.

Wind Klint26 1926 Lack blank 156 x 126 117 x 41 Klint, Bernhardt % C:o. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 105 stämplad Stockholm 3, 1926-08-31.
Wind_SvTurbin 1926 Lack blank 155 x 125 116 x 40 Svenska Turbinfabriks AB. Frankerat 15 öre GV stämplatFinspång 1926-09-07.  Brun ram.

Wind TeleRiksSt 1926 Lack 155 x 125 106 x 31 Rikstelefonbyrån Stockholm, maskinstämplat nr 415,  Stockholm 16, 1926-10-01
Wind_Hakon26 1926 Lack 156 x 125 120 x 42 Aktiebolaget Hakon Swenson, frankerat 15 öre GV stämplat Gävle 1, 1926-10-05.

Wind SJ26 1926 Lack 155 x 124 120 x 45 Statens Järnvägars Kommissionär. Frankerat 15 öre GV stämplat Trelleborg 1926-10-07.  Se även 1928.

Wind Hermann 1926 Lack 155 x 124 118 x 42 Hermann Derlien frankerat 15 öre GV maskinstämplat Stockholm 1926-10-15

Wind Corin 1926 Lack 155 x 125 119 x 42 Fredr. Corin & Cis AB, GV 15 öre maskinstämpel 306 ÖPPNA  POSTGIROKONTO Göteborg 1, 1926-11-03

Wind Standard 1926 Lack blank 155 x 125 116 x 42 Färg & Ferniss Fabriks AB Standard. Frankerat 3 x 5 öre Lejon Stämplade Trälleborg 1926-11-30.

Wind NK1926 1926 Lack 155 x 125 110 x 21 AB Nordiska NK Kompaniet. 15 öre GV Maskinstämpel 105, stämplat Stockholm 7 1926-12-03.
Wind_GbgHand27 1927 Lack 156 x 124 119 x 42  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Vacker frankostämpel Lic. 106 stämplad Göteborg 1927-01-04.
Wind_Bong27 1927 Lack 156 x 125 117 x 42 A.F. Bongs Bokbinderi. Frankerat med 15 öre GV maskinstämpel  Kristianstad 1927-02-21

Wind_Varbe 1927 Lack 156 x 125 120 x 43 Utan avsändare, frankerat 15 äre GV, stämplat Varberg 1927-03-05.

 

Wind BonnierFra 1927 Lack 155 x 125 121 x 44 A-B Bonnier-Bibliotek, Frankostämpel 601, stämplad 1927-03-09, med Ankomststämpel Stockholm 1 * BOX *.
Wind_SvMobel 1927 Lack blank 155 x 125 118 x 40  Aktiebolaget Svenska Möbelfabrikerna. Frankerat 5 + 10 öre Lejon, stämplade Bodafors 1927-03-15.   Svart ram. Lack blank. 

Wind RedTrans 1927 Lack 155 x 126 119 x 41 Rederiaktiebolaget Transatlantic. Frankostämpel 502, 15 öre, stämplat Göteborg 1927-04-13.

Wind Stockh 1927 Lack blank 154 x 124 117 x 40 Stockhaus & Co AB. Frankerat 3 x 5 öre Lejon, maskinstämplade 203 - Stockholm 2, 1927-04-20. Lågt fönster.
Wind BonnFra 1927 Lack 155 x 125 121 x 44 A-B Bonnier-Bibliotek. Tidig frankostämpel Lic. 601, frankerad 10 öre, stämplad Stockholm 1927-04-22.

Wind ABLinnetr 1927 Lack blank 156 x 125 116 x 42 AB Linnetråd maskinstämplat, Stockholm 1927-05-16

Wind ABNymans 1927 Lack 152 x 124 105 x 41 A-B Nymans Verkstäder. Maskinstämplat, Uppsala 1927-05-28

Wind Mellers 1927 Lack 155 x 126 70 x 37 Mellersta Sveriges Kalkbruks Centralförening. Frankerat 15 öre GV, stämplat Falköping 1927-06-13.

Wind Vara 1927 Lack 156 x 126 119 x 41 C. Erikson, Vara A-B, stämplat 1927-07-? Vara. Ankomststämplat Bjälverud 1927-07-25. Se även 1928-11-19

Wind SkaKre27 1927 Lack blank 155 x 147 118 x 44 Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Frankostämpel Lic. 606 Stockholm 1927-09-15. Se även 1929

Wind Fabriks 1927 Lack 155 x 125 120 x 43 Fabriks AB Victoria 15 öre GV, maskinstämpel 111, Hälsingborg 1927-09-28
m26_Lic104 1927 Lack 156 x 125 119 x 41  Stockholms Köpmannaföreing. Fönsterkuvert frankerat Lic. 104. med 5 öre stämplad Stockholm 1927-10-12.

Wind_22SvEng 1927 Lack 155 x 125 60 x 34 Sv. Eng Mineralolje AB, 15 öre GV, stämplat Malmö 1927-11-17. Litet fönster.

Wind ABHak27 1927 Lack grå 155 x 125 117 x 42 A-B Hakon Swenson, maskinstämplat, Gävle 1927-12-30. Grå ram

Wind ABHak28 1928 Lack 155 x 125 117 x 42 Aktiebolaget Hakon Swenson, frankerat 15 öre GV, maskinstämplat, Gävle 1928-11-24.

Wind Mercur 1928 Lack Blå 155 x 126 115 x 40 Olycksfall MERCUR. Frankerat 15 öre, maskinstämpel 220, Stockholm 1, 1928-01-04. Mörk Blå ram.
Wind_LundAll 1928 Lack blank 153 x 116 120 x 44 Lundberg & Allert frankerat skuret 15 öre GV. Maskinstämpel 202 Göteborg 1, 1928-01-16.
Wind_FBratt 1928 Lack Mblå 153 x 124 137 x 37 Gust. F. Bratt & Co. Frankerat 15 öre GV stämplat Göteborg 1928-01-20. Lack Mörkblå ram.

Wind SJ28 1928 Lack 160 x 123 118 x 43 Statens Järnvägars Kommissionär. Frankerat 15 öre GV maskinstämpel 212, stämplat Trälleborg 1928-03-06.  Se även 1926.
Wind Hansa28 1928 Lack Svart 155 x 110 73 x 24 Nya Försäkringsbolaget HANSA. Frankostämpel Lic. 652 stämplat Stockholm 1928-03-12. Svart ram.
Wind_Pihl28 1928 Lack 156 x 125 120 x 44 Pihlgren & Kjeller. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Göteborg 1928-03-21 till VARA. Lösenetikett 3 belagt med lösen 10 öre grön Lejon stämplat VARA 1928-03-22.

Wind Farg&Ke 1928 Lack blank 156 x 125 117 x 43 Hälsingborgs Färg-&Kemikalie AB. Maskinstämpel 201 med små siffror, Hälsingborg 1928-04-02

Wind TreEss 1928 Lack blank 155 x 125 69 x 26 Margarinfabrikernas Försäljnings A-B med frankostämpel Lic. 659 Tre Ess. Litet lackfönster stämplat 1928-04-02

Wind JonkSpar 1928 Lack 155 x 125 117 x 42 Jönköpings Stads och Läns Sparbank. Frankerat Lejon 13-tandning stämplat Jönköping Hantverks-Industri Msk 419. Jönköping 1928-06-12

WindNyaFHansa 1928 Lack 155 x 111 73 x 24 Nya Försäkringsaktiebolaget Hansa, Stockholm 7. Frankostämplat 10 öre 1928-07-12.

Wind SHELL 1928 Lack 155 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB. Logo Shellsnäcka i Frankostämpel 204 15 öre, stämplad Göteborg 1928-07-14.

Wind Kjellerst 1928 Lack 155 x 125 120 x 43 N.J. Kjellerstedt, handstämplat Gävle 1, 1928-08-18
Wind Helle 1928 Lack 155 x 126 114 x 37 Hellefors Bruks AB. Frankostämpel Lic. 510 frankerad 15 öre stämplad Hällefors 1929-09-04.

Wind Arboga2 1928 Lack 151 x 103 120 x 38 Arboga Margarinfabrik, stämplat Arboga 1928-10-07.  Se 1912, 1914,1923.

Wind Soderha 1928 Lack 154 x 125 60 x 34 Svensk-Engelska Mineralolje AB, stämplat Söderhamn 1928-10-29
Wind_Vadstena 1928 Lack 155 x 125 120 x 42 Tjänsteförsändelse Hospitalskontoret, stämplat Vadstena 1928-12-13.

Wind 28Fr 1928 Lack blank 155 x 125 112 x 37  Vacuum Oil Company AB med frankostämpel Lic. 611. Stockholm 1928-12-18.  Grön ram

Wind_28Pg 1928 Lack blank 161 x 116 105 x 39 P.S. kuvert från Postgirot Stockholm stämplat Stockholm 1, 1928-12-28
Wind Gbg Choko 1929 Lack 155 x 125 118 x 42 AB Göteborgs Chokolad & Konfektfabrik. Frankerat 15 öre GV, LYX-stämplat Göteborg 1929-02-11.
Wind_AllmSveUts 1929 Lack 155125 117 x 41 Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget, Svalöv. Frankerat 15 öre röd GV, stämplat Svalöv LBB 1929-02-28.

Wind SkaKred 1929 Lack blank 154 x 120 111 x 34 Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Frankostämpel Lic. 606 Stockholm 1929-04-20.
Wind_utan29 1929 Lack blank 138 x 96 83 x 33 Utan avsändare. Frankert 10 öre Lejon, maskinstämpel  Göteborg 1, 1929-04-20.

Wind Valinge 1929 Lack 155 x 124 119 x 40 Varbergs Stads Sparbank. Frankerat med 15 öre GV till Valinge, stämplat Varberg 1929-06-03.

Wind 29 1929 Lack 156 x 127 118 x 42 Hellman & C:o A-B, frankerat 15 öre GV och stämplat Gröndal 1929-06-26

Wind KF29 1929 Lack 156 x 100 111 x 24 Koopertiva Förbundet KF. Frankostämpel Lic. 603 MUNIN och HUGIN 15 öre stämplad Stockholm 1929-06-28. Se även 1931.

Wind_Skand 1929 Lack 155 x 145 121 x 45 Skandinaviska Kredidaktiebolaget. Frankostämpel Lic. 606, 15 öre stämplad Stockholm 1929-07-06.Se 1927

Wind HermanG 1929 Lack 155 x 124 119 x 40 Herman Geijer & Co. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 421 Värmlandsutställningen Karlstad 1929-07-26. Ankomst Stöpafors.

Wind ABHuzells 1929 Lack 155 x 125 118 x 43 AB Huzells Järnhandel. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel 421 Värmlandsutställningen 1929, Karlstad 1929-08-02.

Wind TreEss29 1929 Lack blank 154 x 123 69 x 25 Margarinfabrikernas Försäljnings-AB. Frankostämplat 15 öre 1929-10-14.
Wind_BP29 1929 Lack 155 x 125 121 x 43  BP  Svenska Bensin. Fönsterkuvert med Hasler B, Lic. 112, frankostämplat 15 öre stämplat Stockholm 1929-11-08.

Wind OttoJO 1929 Lack 154 x 125 120 x 41 Otto J. Olson & Son. Trycksak med 5 öre Lejon, stämplat Hammenhög 1929-12-18

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1930   Beskrivning   1930

Wind Pension 1930 Lack 155 x 125 124 x 47 Kuvert stämplade EFTER 1930 se nästa sida

Kuvert stämplade EFTER 1930 se nästa sida

Försäkringsbolaget Thules olika fönster finns på Historiksidan

Kuvert REK och de i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920-1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>