Postala lustigheter 2.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

fjäll*En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

 Till Huvudsidan Lustigheter.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2

Postala lustigheter 3 Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift - koder. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors 60 Porto, Frank- Makulering Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader       Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort - blanketter Frankering  Brevmärke     Mobilporto Digitala
20-Etiketter 40 Udda före 1920   Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970 60 Makulering stämplar Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 Amb. 141, 142   Andra personer
Udda material 2000 - framåt Sassnitz - Trelleborg 90 - Vykort, försändelser Barnpost
Ovanliga portosatser 45 udda FDC, FD     Schweizer + andra maku.stämpl
Udda porto, 1918-20  Lådbrev (f)  Udda - jämna datum 94 Express  
    Maskinstämplar Assurerat Militär, FN, Tjänste
    Minnespost   Rakstämplar - 1900-talet
   Obeställbart Återanvändning REK / ASS 80 - Varför ?
Lokalporto, Höör Restaurering Överfrankering   101 - Rött - Red 70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

   Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
    CV-Mail - WW II  
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Kemisk censur
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Tyskland
Varför?   Utländska förs.    
  Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

 

Flaggaeng  Meterstamp  Flaggaeng

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
 Vill Du tycka, fråga, tipsa, kommentera, kontakta mig gärna här intill. ==> Eller varför inte skriva i öppet för alla att fråga - svara - tycka.  
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

?????????????????????????????????????

I Posthandboken 1967 står tydligt om "Frimärkning".

Vid frimärkning av brevförsändelse skall frimärke så vitt möjligt anbringas i övre högra hörnet av försändelsens framsida. Frimärke, som anbragts på baksidan av postkort eller trycksakskort till utlandet, gäller icke som frankering.

Gravörer

Vid ett stort antal tillfällen har gravörerna signerat vykort, oftast frankerade med frimärke som de själva graverat.

 
Grav Lars Vykort Signerat Lars Sjöblom och Lotta Frost. Stämplat Stockholm  1986-11-25
Grav Slat Vykort Signerat Zlatko Jakus. Stämplat 1980-10-11
Grav Slania Vykort Signerat  Slania Stämplat 1981-10-10
Grav Arne Vykort Signerat Arne Vallhorn.  Stämplat
Grav Maj Vykort Signerat Majvor Fransen.  Stämplat

 

60 - Porto, Frankering, makulering, sortering

5-öresmynt upphörde att gälla 30 juni 1985 och 10-öresmynt upphörde att gälla 30 sept. 1992. Trots detta hade Posten under åren 1992-1997 många frimärken som inte kunde betalas styckvis med mynt. 1996-01-01 då portot höjdes till 3,85 kr kunde Klüssendorfautomaterna endast leverera valörer avrundade till hela 10-tal öre . Ett  Klüssendorfmärke  med 3,85-valören kunde bara fås från Posten Frimärken i Kiruna.  Samma problem fanns hos flera modeller av frankeringsmaskinerna på företagen. Dessa tilläts dock att underfrankera med valören 3,80.

Skriv på rätt plats - Frankera rätt är inte lätt ?

Normalt skriver man adressatens uppgifter nere till höger. Här lite olika sätt som gjort Posten och dess maskiner disträ.
Bild År Frankering - Beskrivning kod 04
Lu2_Sparre ? Postmuseums vykort av pressen som, P. A. Sparre använde, då han tryckte Sveriges första frimärke 1855.
Lu2_sistaOII 1961 Sista giltighetsdag för OII-frimärken 1961-02-28. Ogiltiga fr.o.m. 1961-03-01.
     

Fra_29722

1994 m/65 Lic.nr 29722. "Frankera rätt, på ett enklare sätt Neopost On-line". Solna 15.11.94
     
Lu2 uv07 2007 Frankering uppe till vänster har gjort att maskinen inte fann frimärket uppe till höger. Vred på kuvertet 180 ´ och stämplade där 2007-01-12. Frimärket satt så högt att kuvertöpnaren skurit bort ett par mm. av märket. Allt har blivit fel
     

Nya frimärksproducenten – fakta i korthet - Jan. 2017

Hämtat från SFFs hemsida
"l Cartor Security Printing, CSP, finns i La Loupe väster om Paris.
l CSP ingår i koncernen International Security Printers, ISP.
l ISP fokuserar på värdetryck med frimärken som specialitet och levererar till cirka 180 kunder över hela världen.
l Till ISP hör också Walsall Security Printers, WSP, i Wolverhampton, England.
l WSP tryckte 1964 världens första självhäftande frimärken."

Se Cartor

Walsall Security Printers, WSP  tryckte 1964 världens första självhäftande frimärken.

Cartor Security Printing, CSP trycker Wanås Slott nu, (2017-03-16) och Sveriges och Danmarks frimärken i fortsättningen.

Porto med Kassamaskin - PKM - kod 04.

Postens kassamaskiner fick en egen sida Maskinerna togs i bruk 1975 på ett stort antal postkontor. Känd använd 1977 - 1999. Flyttat till egen.   SE sid. PKM Kod 4.

Frankering av olika slag

 
Bild År Lustig, tråkig Frankering - Överfrankering - Utebliven - Beskrivning
Lu2_Bolln74 1974-11 Adresskort Bl 2010.01, med text "frimärkt på paket". Utlöst Bollnäs 1, 1974-11-14.
Lu2_CouponR 1976 Brev frankerat med Coupon - Reponse och postat i billund, Danmark. Stämplat Vejle 1976-08-08 till Tyringe
Lu2_Allers1P 1988-01 Överfrankerad Tävlingskupong till Allers. Rätt Brevporto 2:20 eller ETT Rabattmärke. Frankerat med ett Rabattfrimärke valör 180 samt 55 öre ?  Maskinstämplat Östersund 1P 1988-01-29
Lu2 Etik2260 1994 Etikett 131 2260.01 (jul 93) Stämplad OFRANKERAT. Försändelse i Retur på Sköna Böcker, Bromma. Stämplad Umeå P, 1994-02-28.
Lu2 Carol 2000 God Jul med Danderydsporto? 7 kr var kanske det enda frimärket Carolin hade kvar hemma. Stämplat Årsta 2000-12-20.
Lu2_2364Var 2003-07 C6-kuvert med utklippt 2364 Vårblommor ur häftet. Handstämplat Uppsala 2003.07.28
Lu2_Var07 2007-10 C6-Brev med otandat 2582 Vårkänslor. Inkjetstämplat Malmö 2007.10.09
Lu2 2012Nyablo 2012 Så gav då Posten Frimärke äntligen ut lite nya frimärke. Det är ju inte så ofta de gör det ;-))). Blommor stämplade Uppsala 2012-05-15
Lu2 Kb45 2013 Kortbrev 45 postat i Göteborg 2013-09-20. Ankom Hässleholm 2013-09-23 helt utan något bevis för att PostNord befordrat denna försändelse
Lu2_2015Ej 2015 Brev från en Traderasäljare som använde GAMLA frimärke. Dessa finns troligen inte inprogrammerade i maskinerna och blir därför inte stämplade. Retur avs. för sådana är ju inte roligt att få. Ankom 2015-01-
Lu2_2015Ej30 2015 Brev från en Traderasäljare som använde GAMLA frimärke. Dessa finns troligen inte inprogrammerade i maskinerna och blir därför inte stämplade. Retur avs. för sådana är ju inte roligt att få. Ankom 2015-01-
Lu2_Tra17 2017-08 Det här C5-kuvertet från en filatelistisk Traderasäljare, kan väl räknas som en tråkig frankering och stämpling ? Ankom bara sorterat 2017-08-04
Bild År Frankering - Beskrivning
Lu2_TrefligP 1905? Vykort "Treflig! Påsk"- BREFKORT frankerat 10 öre OII. Stämplat PKXP No 8??  - Troligen 1905-12-31.  Överfrankerat eftersom inget talar för 10 öres porto.

Lu2 60Baks

1920

Frankerat på baksidan med 2st. 10 öre Medaljong till Helsingfors. Ankomststämplat 1920-01-05.

Lu2_mynt

19??

"Ledsen, men hade inte tillräckligt med tid att köpa frimärke". Är det typiskt att stressa så i USA? Hur stämplas dessa?

Lu2 60

  Standardkvitto från denna typ av maskin
Lu2_AHA 1928 Brev från Axel H. Ågren, Göteborg, frankerat med 5 öre Lejon + 10 öre Medaljong, och skyddsperforerade AHÅ. Makulerade med maskinstämpel 306 "ÖPPNA POSTGIROKONTO" Göteborg 1, 1928-02-23.
Lu2_AGRO56 1956 Brevkort frankerat som inrikes brev med 25 öre GVIA, maskinstämplat Norrköping 1, 1956-06-08 till Malmö.

Lu2 60Raba

1979

Rekbrev med porto 1,30 + 6,50. 1,30 = 1 rabattmärke. 6 rabattmärke a´ 1 kr = 6 kr + 50 öre = 6,50. Fick man verkligen  kombinera Rabattmärke med "vanliga" frimärke på samma brev?

Lu2 Logo

1989

PS-kort med Logo. Vid portohöjningen 1989-01-30,  var Posten generösa mot kunder som inte uppmärksammat höjningen. "Som du säkert känner till har portot höjts fr.o.m. 30 jan. 1989. Det brev du postat idag med för låg frankering har vi sänt vidare till adressaten. Vi ber dig att i fortsättningen frankera efter  nya portotabellen som du fått i din brevlåda"
Lu2_Allers89 1989 Tävlingskupong till Allers. Först frankerad med 220 och ovanpå det 240, vilket bör ha varit RÄTT porto. Varför sätter man på ett NYTT frimärke med hela portot ?
Stämplat Lidingö 9, 1989-10-02.
Lu2 storlek 2006 Höjden på frimärke kan skifta väsentligt. 29,5 och 33 mm. höga är dessa. Stämplade Malmö 2006-10-14
Fusk_Fuskgul 2016 Har PostNord bytt papper eller färger på dessa märken. Ni som samlar frimärke har väl noterat det. Låt höra av er. Det vänstra märket lyser mycket klart gult i fluorn
Det högra är bara gråaktigt. Dessa skillnader verkar förekomma på alla märkena i den serien. Samma varianter finns  på Svamparna i Fluorlampan.
Lu2_Icke 2018 Icke önskvärd frankering på ett C5-kuvert, stämplat Umeå 2018-08-18. Bad om en Fiskfjällsfrankering. Se nedan
     

Frankering.

Mailomat: är i Canada  en myntdriven brevlåda för personer som har brev att posta, men inga frimärken.

För  att frankera, stoppar man in pengar i myntöppningen. Rätt betalning, inmatning av brevet i brevluckan.

Maskinen sköter därefter automatiskt ditt brev, utskriftskort och frankostämpel på det och

 

"Frim af afs"

Vissa försändelser måste frankeras på lämpligt sätt. Skedde inte det, så skrev ofta postkassören  "Frim av avs" vilket betydde att avsändaren själv frankerat felaktigt. Om en rekommenderad eller assurerad försändelse mottagits, som av avsändaren frankerats felaktigt,  med frimärken så tätt utan att hänsyn hade tagits till regeln om halv märkesbredd, skulle finnas mellan märkena, så skulle posttjänstemannen på kuvertet skriva ”Frimärkt av avsändaren”.

  
Bild År - Beskrivning - Lokalbrev - Lokalporto
Lu2 60 Maj 1878 Lokalbrev med porto 3 öre stämplat Göteborg 1878-01-07. Ankomststämplat Majorna 1878-01-08 1 TUR
Lu2 FrimAfaf 1889 REK-brev till Ryttmästare Rudebeck, frankerat av avsändaren med märkena för tätt. Posten har därför skrivit "Frim af afs". Stämplat Helsingborg 1889-08-07.
Lu2_Link95 1895- Brevstycke frankerat 30 öre OII, 4 x 10 öre OII samt 2 x 4 öre tvåfärgad siffertyp = 78 öre. Stämplade Linköping 1895-12-21
     
PoRe_Osby40 1940 Rekbrev frankerat 5 + 15 + 15 = 35 öre stämplat Osby 1940-08-05 till  P.R.  Leksand. Eftersänt Box 15 Fredriksfors.  "Frim av avs".
Frej Gislaved 1952 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" men fullt frankerat av avsändaren med 20 öre stämplat Gislaved 1952-02-18.
     
Lu2_Fiskfj 2018 Fiskfjällsfrankering
Lu2_Fiskfj25 2018 Fiskfjällsfrankering med 36 st 25 öres frimärke. Handstämplade Malmö 2018-01-16
Lu2_Fiskfj45 2018 Fiskfjällsfrankering ostämplade 45 öres frimärke
Lu2_GodJ50 2018-09 C6-kuvert frankerat God Jul samt 50 öre = 9 kr. Frimärkena OSTÄMPLADE, men brevet sorterat 2 ggr. Maskinen i Malmö tolkar inte dessa frimärke som frimärke och stämplar dem följdaktligen inte. Märkligt hur personalen på PostNord sköter sina uppgifter

 

Frankering Makulering av  - 


Lokalbrev - Lokalporto
Bild År - Beskrivning - Lokalbrev - Lokalporto
Lu2 60 Maj 1878 Lokalbrev med porto 3 öre stämplat Göteborg 1878-01-07. Ankomststämplat Majorna 1878-01-08 1 TUR
PoRe 003 1918 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
Au60 Bolln 1933 Trycksak X, lokalbrev med 5 öre grönt 13-tandat Lejon felskuret ur automat, stämplat Bollnäs 1933-09-04. Årtal tveksamt
     
Try Montel 1944 Trycksak, lokalt inom Stockholm frankerad med 5 öre Montelius. Makulerad med maskinstämpel 214, Stockholm 1 AVG  LBR, 1944-08-08
Lu2 12345 1945

Tjänstebrev stämplat Växjö, 12.3.45

Lu2 Sth 1945

Lokalbrev stämplat Stockholm 5, 12.3.45

Au60_10515 1946 Maskinstämpel 214 Stockholm 1, 1946-09-01. 10 öre delat + 5 öre + 15 öre Lunds Domkyrka. Troligen dubbelt lokalporto 30 öre eller filatelistiskt "lavet".
Try Korr 1947 Lokalbrev från Gefletryckeriet frankerat 5 öre Lantbruk, stämplat 1947-02-18 till Helsans Nya AB. Kuvertet märkt - Korrektur. 1948-04-01 höjdes portot till 10 öre.
Try Domini 1949 Affärshandlingar sända från Dominikanernas Bokhandel, Stockholm. Lokalporto upp till 200 gr. frankerat 10 öre Tegner, stämplat Stockholm 1, 1949-10-31.

Lu2 60 FraHsh

2008

Brev hämtat av Postiljohan i Karlstad 2008-06-05. Eftersom det inte rörde sig om Lokalpost, så frankostämplade Postiljohan det på måndagen 2008-06-09 för transport till HässleholmOlika frankering och andra stämplar. 

Bild År Udda typer av Frankering - Beskrivning
Lu2 GbgPaket 1867 Fyrkantstämpel GÖTEBORGS  PAKET  POST  1867-07-30. Högt katalogv.
Fusk 12. ?? 52 öres WÄRDE-brev. Fusk i sämsta kvalitet. 8 öresparet med fastsättare kvar.
Lu2_60 blekt 1875 Facit 20 6 + 6 öre Ringtyp stämplade Malmö 1875-06-22 till Nyrup
Lu2_60 blekdet 1875 Detalj av ovanstående objekt. Facit 20 6 + 6 öre Ringtyp stämplat 1875-06-22
Lu2_60Boli 1881 Memorandum, lokalbrev till Bolinder stämplat Stockholm 1881-02-04  1.TUR.
Lu2_60 Från 1886-10 Danska helsak med stämpel FRÅN DANMARK samt PKXP 2 C 1886-10-05
Lu2_Visby 1888-04 Brev frankerat med OII, stämplat Stockholm MÖ 1888-04-21
Lu2_60 11ore 1888-10 3+3+5 öre vilket betyder 1 öre överfrankerat. Stämplat 1888-10-12
Lu2 Bl10 1910 Blankett n:r 10 (Augusti 1907.) Frankerad 10 + 8 öre stämplad Östersund 1910-08-09 till Berlin
Lu2_60tummen 1910-04 En vacker frankering, men vilken brevöppning . Man blir ju verkligen bedrövad. Stämplat PKXP 34 B 1910-04-17.
Lu2_1911SanF 1911-09 Brev frankerat 2 x 10 öre Medaljong till Sanfran Sisco, USA. Stämplat Karlshamn 1911-09-04. "NO  RECLAME". "DUE 1 CENT". Baksidan PKXP Malmö 1911-12-17. Ankomststämplat Karlshamn 1911-12-18 1 TUR.
Lu2 60par 1914 Par av 5 öre grön OII från ett frimärkshäfte. Stämplade i Uddavalla 1914-08-18 skickade till Tanum
Lu2 60 Rullskarv 1919 4 öre Lilla Riksvapnet med Rullskarvremsa.
Lu2_kB12 1919 kB 12 (618) 7 öre grön. Tilläggsfrankerad med frankostämpel LIC. 730 Stockholm 19??-   3 öre
Lu2_PLK155A 1920 Brevkort - Vykort, frankerat med 2 x 5 öre GV Medaljong. Stämplade PLK.155A 1920-08-20. Helt Rätt porto från 1919-07-01 till 1921-02-01.
Lu2_Pf3olika 1921 Postförskott brev frankerat med 20 öre GV, 10 öre  Lejon samt 5 öre GV Medaljong. Stämplade Hälsingborg 1921-09-13. Retur Ej utlöst
Lu2_Denver 1922 Brevkort - Julkort, frankerat med 2 x 1 Cent stämplade 1922-12-12. 2 Brevmärke "The Swedish National Sanatorium  *Denver. Colo *."
Lu2_60Pan 1923 10 + 30 öre för Postförskott 5:30. Postförskott före 1934 beräknades som Postanvisning. Rätt porto stämplat 1923-08-04
Lu2_OmvDat 1925 Brev frankerat 2 x 12 + 1 öre stämplat BORÅS 1 TUR 1925-06-21, med datum upp o ned. Ankomststämplat Stockholm TUR 2, 19??-06-26. Borde inte portot varit 15 öre ? eller är det årtalet som är fel och bör vara dubbelt porto 1918-06-25 ?
Lu2_OmvDatBak   Baksidan av samma brev som ovan. Stockholm 2 TUR.
Lu2 kB 32 1930 Valörstämpeln utklippt från Helsak kB 32 eller bKe 32,  stämplat Lidköping 1930-05-30.
     
Lu2_60 Dk 1933 Litet brev till Danmark. Rätt porto 15 öre, men här sitter ett 25 öres över ett 5 öres, vilket betyder 15 öre för mycket. Stämplat julafton i M. Ljungby 1933-12-24.
Lu2_60 skepps 1939 Skeppsbrev från "The Morgan Crucible Company Limited"  England med 2½D, skyddsperforering MCC+. Svensk frankering 10 öre Lejon stämplat Stockholm 1939-07-17.
Lu2_60 Julen 1935 Julkort frankerat med Postsparbanken typ I stämplat Malmö 1 193?-12-23
Lu2_60_MilRek 1946 Militärbrev  sänt REK med 35 öre, stämplat Östersund 1946-05-27
Fratill 2112 1952 m/44- Lic.nr 2112. Frankostämplat 65 öre Västerås 1952-10-16, bifrankerat med 25 öre GVI skyddsperforerat ASEA.
Lu2_60 Brevpo 195? Vykort med text skriven på höger sida. Frankerat med 25 öre brevporto. Posten har dock missat att stämpla. Frimärket utkom 1954-02-04, så det bör ligga något senare, men före 1957-06-01 då portot höjdes till 30 öre.
Lu2 60FDC 1955 FDC från 100-års Jubileet 1955- . Intressant titel på brevet
Lu2_AGRO 1956 Brevkort (20 öre) frankerat som brev (25 öre) Maskinstämplat Norrköping 1, 1956-06-08.
Lu2 60vybrev 1958 Vykort helt rätt frankerat med Brevporto, stämplat Göteborg 1958-04-29
Lu2_60 Gepäck 196? Stämplat Gepäckexpedition
Lu2_60PbetP9 1972 Adresskort Bl 2010.08, med etikett Västerås 1 Porto Betalt P9. Stämplat och utlöst 1972-12-01
Lu2_60 Erlang 1973 Vykort sänt från Stockholm men stämplats först vid ankomsten till Erlangen 1973-06-27
Lu2 60 TP 1973 Tjänsteförsändelse till utlandet måste antingen frimärkas, frankostämplas eller T. P. stämplas. Västra Frölunda 5 1973-05-15.
Lu2_Onsala 1973 Brev frankerat med halvt 140 samt 5 öre = Rätt porto 75 öre stämplat Göteborg 1, 1973-08-28 till Onsala.
Lu2_60_Spani 1987 2 rabattmärke a´ 190 använda på 50 gr brev till Spanien. Rätt porto 580. Stämplat Taxe Percue Göteborg Utrikes -4 NOV 1987
Lu2_60_Klu330 1995 1995-01-01 till 1996-01-01 var B-porto eller Ekonomibrev 3:35. Klussendorfmaskinerna kunde bara skriva 10-öresvalörer. Posten accepterade därför denna underfrankering med 5 öre. Klussendorf stämplades heller inte alltid
Lu2_Enkro 1988 Kort frankerat med 2 enkronor samt 10 öre. Helt rätt valör, och Posten i Stenungsund har godtjänt och stämplat 1988-08-04. Det får väl räknas som lite posthistoria
Lu2 60 Solv 1996 Vykort från Sölvesborg dåligt frankerat, maskinstämplat 1996-05-13.
Lu2_2brev 1996 2 brev som kanske i regnigt väder fastnat i varann. Det övre ofrankerat, men svagt stämplade i PTM Malmö 1996-11-17. Slumpen gjorde att båda hamnade här.
Lu2_PVIBorl 1997-02 Vykort frankerat 3:85 kr, stämplat PVI  [Borlänge Postterminal]  Posten 1997-02-23 .Borlänge.
Lu2_PVIUmea 1997-03 Vykort frankerat 5  kr, stämplat PVI  [Umeå Postterminal]  Posten 1997-03-23 Umeå
Cinderella 1998 Brev frankerat med brevmärke, med texten Cinderella och en segelbåt, stämplat i Alvesta 1998-04-26. Sorterat samma dag i GSM  L65


Frankering efter 2000

Bild År Udda typer av Frankering efter 2000 - Beskrivning
Lu2_C4 2000 C4-kuvert, något överfrankerat med sammanlagt 10:05. Rätt porto ?? Stämplat Göteborg Postterminal 2000-01-09
Lu2 60 Rabatt 2000 Eftertaxerad försändelse till Skattemyndigheten med 15 kr. Det mest oekonomiska sätt jag sett att använda Rabattmärke. Summerat blir det 17:10 och bara det är för mycket. Det borde ha räckt med 3 istället för 9 st.
Lu2_Solna 2002 Del av reklam i Postens Svepet använt postkort. Namnet John Andersson, Solstigen 12 i 123 45 Solna ändrat. Borde Lösenbelagts
Lu2_60 Eur 2004 Brev frankerat med dator 15.12.04 31 €. Sänt från Tyskland via Arlanda sorterat i Uppsalas Toshibamaskin 204.
Lu2_overfrank 2004 Ett C6-kuvert med 1-2 lottsedlar väger inte över 20 gr. Alltså borde det räckt med ETT frimärke. Det kanske var 2-4 lottsedlar och då tänkte kanske avs. Jag sätter på ett märke till, föresten för säkerhets skull ännu ett märke, som dessutom inte svarar emot något porto. Stämplat Malmö 2004-07-13. Upp till 250 gr. är 4 märke.
Lu2_smalt 2004-10 Frimärket endast 36 mm brett. Höger sida ingen ram.  Stämplat Göteborg 2004-10-12
Lu2 Kol2 2005 Kollonilottens märke skiljer mycket i höjd. Här är det vänstra märket 33 mm högt och det högra endast 29 mm.Datum i stämpeln svårtolkat
Lu2 Kol33 2005 Kollonilottens märke skiljer mycket i höjd. Här är några med 33 mm. och 30 mm. höga. 2005-06-15
Lu2 Hels 2005 Helsak eller förfrankerat kuvert. Stämplat 2005-05-30. Dock kände avs. inte till att portot på kuvertet redan gällde för 100 gr. Avs. satte frimärket över valörstämpeln. Se pilen
Lu2_UppUtan 2005-08 Ofrankerat brev till Extradragningen, Göteborgsposten. Inkjetstämplat och sorterat IRM 106 Uppsala 2005-08-21.
Lu2 mustasch 2006 Poseidon hjälper Kungen att skaffa en snygg mustasch. Stämplat 2006-12-04
Lu2 En God 2006 Posten i Umeå har denna synnerligen trevliga 3-radiga Porto Betalt. Här använd av Gällivare Kommun stämplad 2006-12-27
Lu2 60kvalitet

2005

Det här är inga falska märken. Det är bara lite dålig kvalitetskontroll av den gula och röda färgen. Se svamparna vid pilarna. Stämplat under Frimärket 150 år 2005-04-20. Var det bättre kontroll förr ? ? ?
Lu2 solen

2007

Till höger En otroligt blek sol, vilket gör att även den gröna färgen ändras
     
Lu2 60 16styck

2007

Inrikes C4-brev (ej skrymmande) frankerat med flera märken (16 st). Hur mycket vägde detta kuvert med innehåll, som handstämplades i Umeå 2007-07-30. Borde inte "postaren" reagerat på antalet märken i förhållande till vikten?

Lu2 60Max

2007

Maxfrankering för brev upp till 2000 gr. med 12 frimärke. Stämplat Östersund 2007-08-21

Lu2 60 ost

2008

Frimärket ska sitta i övre högra hörnet. Maskinen kan inte makulera dessa frimärken, eftersom de sitter fel. Kuvertet stämplat Malmö i IRM 114 eller SRM 115, 2008-01-11.

Lu2 60Frank

2008

Hur man delar frimärke. - På företaget Miljöcenter AB har man inte upptäckt att det mellan varje märke finns en tandning som ska underlätta delning at frimärkena. Tydligen så bara river man lite hur som helst. Stämplat Malmö 2008-05-30

Lu2 60 Säkerhet

2008

Ni kontrollerar väl att frimärkena är tryckta på Posten AB:s nya  säkerhetspapper när ni köper självhäftande frimärke. Posthornen bakom märkena garanterar att häftet inte är förfalskat. Innan ni köper häftet, HÅLL det emot en stark lampa, så framträder posthornen ungefär som vattenmärke. Hur fungerar detta i verkligheten ? Hur har Posten tänkt när de genomförde detta ? Jag bara undrar ? Det låter för mig som en typisk skrivbordsprodukt

Lu2 60 sakerhetst

2008

Sverige införde en s.k. säkerhetstandning på de senare icke självhäftande märkena. Detta är den engelska motsvarigheten. De självhäftande har fått ett säkerhetspapper, se ovan.

Lu2 60Julen

2008

Ett lustigt Julkort, tillverkat av Postens utskick och Eftersänt till adressaten. Dock ej datumstämplat, utan bara kodat
Lu2_Upps09 2009-12 C5-kuvert med 4 x 6 kr, delvis stämplade Uppsala 2009-12-21

Lu2_595

2012

C5-kuvert med ett stort antal märke, 43 st. Dock underfrankerat med 5 öre, 595. Makulerat Stockholm "Gott Nytt År" 2012-01-02, men flertalet frimärke makulerade vid ankomsten Hässleholm 2012-01-03.

Lu2 GladP

2012

Glad Påsk kan man väl kalla den här frankeringen. Stämplad Årsta/Stockholm 2012-03-22

Lu2 3stripar

2012

Fick en kass full med brev. Fick en ful tanke om Uppsalaföretaget som tydligen satt i system att frankera med 3 frimärke
Lu2_Julpost 2013-02 C5-kuvert med Julpost 2012 samt 50 öre. Stämplade Uppsala 2013-02-08

Lu2_5styck

2013

5 frimärke på ett C4-kuvert, vilket inte är rätt porto och det klarar maskinen heller inte av att makulera. Portot borde varit 4 eller 6 märke, stämplade 2013-10-11.

Lu2 BrunRead

2013

Olikfärgade frimärke. Två mycket rödare än de andra, men de är äkta alla 4, trots att detta märke även finns förfalskat.

Lu2_60Tjanste

2013

En annan mycket lustig frankering som postpersonalen inte reagerat på, utan handstämplat med en dåligt infärgad stämpel Årsta Postterminal 2013-11-03. Datum och ort var dock tolkbara, tack vare de 8 stämplarna.
Lu2 NominalTrad 2014 C5-kuvert stämplat Nässjö 2014-01-20. Maskinen kände inte igen frimärkena, utan vred på kuvertet och stämplade det som fanns där. Så här frankerar många säljare på Tradera,när man köper filatelistiska objekt av dem. De köper nominal till c:a 35 % och säljer det sedan till köparna för 100 %. Bra affär.
Lu2_StansN 2016 Dålig stansning mellan frimärke och ramen. Stämplade i Nässjö 2016-06-21
Lu2_UtanGul 2016 Zlatan UTAN den gula färgen. Jag bedömmer det dock som helt äkta märke, handstämplat Hässleholm 2016-07-06
Lu2_Skillinga 2016-07 Företag i Skillingaryd satte frimärket uppe i vänster hörn. IRM-maskinen i Alvesta fann och makulerade frimärket ändå. Ha ha ;-)  ;-) 2016-07-03
Lu2_uppeV 2016-07 Frankering uppe till vänster på C4-kuvert. Makulerat Årsta 2016-07-21
Lu2_Fuktsk 2018 Frankering med fuktskadade häften 2 x 4:50
Lu2_FuktskHsh 2018-09 Brevet med fuktskadade 2 häften 2 x 4:50, osynligt obehandlat på terminalen i Malmö. Frimärkena "ankomststämplade" i Hässleholm 2018-09-03
Lu2_2019 2019-03 Del av C5-kuvert med "Gott Nytt År" stämplat Årsta 2019-03-27
Lu2_Halls1903 2019-03 Hallsberg återgick till gamla default "Hela vägen" stämplat "POSTEN 2019-03-27 HALLSBERG". Här från ett C4-kuvert
Lu2_2019Sth 2019-05 Relativt NY handstämpel Stockholm 2019-05-08


Portoförändringar / udda frankeringar.
Bild År Udda typer av Frankering - Beskrivning
Lu2_PTS07 2007-11 C 6-kuvert och Frankeringen är normal, stämplad Malmö 2007-11-25. Adressaten saknas varför PTS Posten returnerat brevet 2007-11-28.
Lu2_1950 2017-02 Portot utrikes brev höjdes till 19:50. Här använt till inrikes porto, troligen mindre än 50 gram. Det där med att läsa, tolka, kolla vad saker kostar är tydligen INTE så noga på alla företag ;-)
Lu2_3oval 2017-09 Både frankering och makulering något udda. Endast 3 frimärke borde nog varit 4. Handstämplade Göteborg 2017-09-29
Lu2_201801 2017-12 Portot 7 kr gällde fram till 2017-12-31. Därefter blev det 9 kr
Lu2_20171231 2017-12 Brev frankerat 7 kr postat i Göteborg, men ostämplat. Handstämplat vid ankomst Hässleholm 2018-01-01 ?
Lu2_2018Julfrim 2018-03 Frankering Julfrimärke (värde 8:50) bifrankerat med 50 öre = 9 kr. Stämplat och sorterat  PostNord Göteborg 2018-03-23
Lu2_11115 2018-04 C5-kuvert frankerat med 1 + 1 + 1 + 1 + 5 kr = 9, stämplat PostNord Göteborg 2018-04-25.

Felaktigt använda frimärke - typ under eller överfrankering.

  
Bild År - Beskrivning - Lokalbrev - Lokalporto
Lu2_Vebe 1985-02 Underfrankerat brev, med Julpost 84 a 1:60 vilket varporto för Ekonomibrev. Påsatt ett Rabattfrimärke för att bli A-post som kostaade 2:00. Stämplat Veberöd 1985-02-14
Auvid N61 1996-06 Underfrankerat brev, ej lösenbelagt och fattas porto 350 öre. Rätt porto 385 öre. Stämplat Nässjö 1996-06-15 och sorterat i N61, Videokodat V04.
Lu2_Ryttare 2002-04 Normalt porto 5:00 kr.  5 öre Postryttaren använt som 5 kr porto. Stämplat Malmö IRM 114 2002-04-15. Borde Lösenbelagts
Lu2 500plus50 2004-09 2003-01-01 höjdes portot från 5,00 till 5,50. Någon kände inte till, att INRIKES brev gällde fullt porto. Någon gjorde alltså en bifrankering med 50 öre. Alltså är brevet ÖVERfrankerat. Stämplat och sorterat Umeå 2004-09-17.
Fusk_550 2005-07 C5-kuvert frankerat med 5 öre samt 50 öre. Rätt porto 5:50. Stämplade Malmö 2005-07-01
Lu2_Storkry 2007-10 Återanvänt frimärke som klippts ut och teipats fast. Stämplat utan anm. i Göteborg 2007-10-28 till Storkryptot GP.
Lu2 200950ore 2009-01 2009-01-01 höjdes portot från 5,50 till 6,00. Den här firman kände inte till att man INTE behövde lägga till 50 öre på frimärke  Sverige Brev. Stämplat Stockholm 2009-01-08. Det fanns flera företag och säkert privatpersoner, som var lika okunniga.
     
Lu2_235 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. Här troligen tolkat som 7:30, men är eg. bara 2:35. Handstämplat 2017-05-07
Lu2_1515 2017-06 Normalt porto 7:00 kr. frankerat med 15 öre som kanske maskinen tolkat som dubbelt porto 14 kr ?
Lu2_Rytt 2017-12 Normalt porto 7:00 kr. C6 kuvert frankerat med 2 kr och 5 öre Postryttaren, som kanske maskinen tolkat som 7 kr. I nederkant slitage från maskinens frammatning av kuvert.

Felaktigt använda frimärke till Allers.

Tävlingssvar till Allers m. fl. med olika över- och underfrankeringar. 1996-01-01 blev portot 3:85 för 20 gr normalbrev

  
Bild År - Beskrivning - Lokalbrev - Lokalporto
Lu2_ 1987-05 Porto 20 öre maskinstämplat Lidköping 1987-05-12. Dock ej LÖSENbelagt
Lu2_ 1988-03 Porto 10 öre stämplat Nässjö 1988-03-28.  Dock ej LÖSENbelagt
Lu2_ 1989-11 Porto Julpost 1987 2 kr. Ovanpå satt Privatpost 2 kr, maskinstämplat Borås Postterminal 1989-11-13 *BREV B*
Lu2_ 1996-05 Porto 2 rabattmärke 140 + 100 + 5 öre, stämplade Nordmaling1996-05-13
Lu2_ 1996-05 Porto 2 rabattmärke 200 + 180 öre, stämplat Norrköping 1996-05-14
Lu2_ 1996-05 Porto 2 rabattmärke 190 + 50 öre, stämplade Borlänge 1996-05-15.
Lu2_ 1996-05 Porto 1 rabattmärke 160 + 335 öre, stämplade Falköping P 1996-05-20
Lu2_ 1996-05 Porto 1 rabattmärke 190, stämplat U P M 1996-05-20 LBB 1. Korrekt porto
Lu2_ 1996-05 Porto 3:85 helt korrekt, stämplat Helsingborg P 1996-05-20  Dp
Lu2_ 1996-05  
Lu2_ 1996-05  
Lu2_    

Komplettering.

  
Bild År - Beskrivning - Lokalbrev - Lokalporto
Lu2_GV50 1950-10 6 olika frimärke med Gustav V, stämplade Norrköping 1950-10-29 vilket var hans dödsdag. Postat till Linköping och kunde haft Transorma från båda orterna.
     
Lu2 Fra50ore 2005-02 Kan verkligen denna frankering vara OK. ?  Frankostämpel 5.00 daterad 2005-02-21, bifrankerad med 50 öre för att nå upp till rätt porto 5:50. Stämplat i IRM 111 Göteborg 2005-03-17, d.v.s. nästan en månad senare. Vems frankostämpel är det ? eftersom avs. är ett vanligt privat namn.

 

 

 

Frankering till Allers.

 Försändelser otillräckligt eller över-frankerade. Brevportot 1985 var  200 öre.

1986-02-03 höjdes portot till 210 öre. 1988-02-01 höjdes det till 220 öre. Det är dock inte alltid som Posten åtgärdar underfrankerade kort.

 
Bild År - Beskrivning - av underfrankerade objekt
Lu2_Alo1 1986 Ofrankerat Brev från Gränna stämplat 1986-02-10 till Helsingborg.
Lu2_AlAlv 1987 Ofrankerat Brev från Alvesta, handstämplat 1987-05-04
Lu2_AlStenu 1985 Frankerat med 10 öre, stämplat Stenungsund 1985-01-29
Lu2_AlBorl 1986 Frankerat med 15 öre, stämplat BORLÄNGE 1, 1986-07-13
Lu2_AlK88 1988-02 Frankerat med 210 öre, samt tilläggsfrankerat 10 öre med frankostämpel LIC. PB.34116, stämplat Karlshamn 1988-02-01
Lu2_AlKatri 1991 Frankerat med 20 öre, maskinstämplat Katrineholm 1991-01-18
Lu2_AlKv 1988 Frankerat med 25 öre, stämplat KVÄNUM, 1988-11-07
Lu2_AlBygd 1986 Frankerat med 30 öre, stämplat BYGDEÅ, 1986-07-30
Lu2_Al    
Lu2_AlJulp 1986 Frankerat med 200 öre Julpost plus 220 öre GXVI A, maskinstämplade GÖTEBORGS POSTTERMINAL, 1988-02-26. Rätt porto 220
Lu2_AlNyn 1988 Frankerat med 3 x 210 öre, stämplat Nynäshamn 1988-11-07.
Lu2_Al88 1988

 

Ändfrimärke.
Första eller sista märket i en rulle

Bild Fran År Frankering - Första eller sista frimärket i rullen - Beskrivning
Lu2_105 1922-03 Blankt fönsterkuvert frankerat 2 x 10 öre Lejon. Första eller sista märket i rullen, maskinstämpel 105 Stockholm 7, 1922-03-11
Lu2_msk301 1923 Brevkort frankerat med första märket i rullen. Maskinstämpel 301 Göteborg 1, 1923-12-05.
Lu2_Kalmar37 1937-01 Trycksak frankerad med 5 öre Lejon. Maskinstämplat Kalmar 1937-01-02. första eller sista märket i rullen
Lu2_Bloms 2004-01 Ett i mitt tycke praktex. på första märket i rullen av Bloms Lusthus. Se den dubbla vänstra delen. Stämplade Tomteboda 2004-01-05
Lu2_SistGbg 2004-09 Brev frankerat med Duvan. Första eller sista märket i rullen, stämplat Göteborg 2004-09-13. Sorterat i G40

Afliden, Avliden stämplat eller text.
Oftast avgivet på baksidan av kuvertet, med text eller stämpel

Bild År  - Beskrivning av anteckningar
Lu2_Dagst 1916-12 Brev från Skånska Landtmännens Andels.  Frankerat 4 öre,  Dagstorp 1916-11-27 kompltterat med 6 öre stämplade 1916-12-04. På baksidan antecknat "afliden" stäplat Dalby 1916-12-05
Rekl Avliden 1980-03

Tjänstekuvert med lila stämpel  Adressaten avliden stämplad [Perstorp 5 MRS. 1980]. Maskinstämpel 316 Stockholm 1980-03-07  Postens Reklamationskontor, 10503 Stockholm

     

 

 


Porto Betalt  - Frankeringsservice - Port Paye


Några C5-kuvert med olika typer av Porto Betalt

Bild Fran År Frankering -  - Beskrivning
Lu2_FranPB29 2016-07 Från Zeelandia, Stenkullen.  Porto Betalt EAN-kod  20204627. Ankommen 2016-07-29.
Lu2_FranPP04 2016-08 Från PEFC. PP Sweden, PO Box 8001. Ankommen  2016-08-04. På baksidan  nr 34332 samt apelsinkod.
Lu2_Assis 2017-04 Mindre än C6. Minimått 9 x 14 cm är helt OK.  Vad säger Postnord om färgen på kuvert, kan man undra. Detta från 2017-04-Bild År Frankering - tolkad som okunnighet - Beskrivning

Lu2 60 överfrank

2009-

 C4-kuvert under 3 cm tjockt KAN INTE vara skrymmande. Då hade det räckt med 12 frimärke, ty det räcker upp till 2 kg vikt. Brevet är frankerat med 14 frimärke och alltså överfrankerat, vilket inte är så vanligt om jag ser till de kuvert jag sett de senaste åren. Då är de oftare underfrankerade. Stämplat 2009 den 15 jan eller febr.

Lu2 dubbel

2012-05

Frankostämplat C5-kuvert 2012-05-03. Rätt frankerat med 10:80 för att lägga på brevlåda. Avs. har likaväl frankerat med 12 kr som stämplats 2012-05-06
 

2013-

 

 

60 Makulering, stämplar av skilda slag.

Det har funnits många anvisningar  HUR man skulle makulera. Det här visar hur man undviker att göra det

 
Bild (Lu2) År Beskrivning Undviker Makulering -
Lu2_Cirk48 1860 Cirkulär 48 angående stämpling av frimärke
Lu2_FRAN Två 10 öre Medaljong stämplade FRÅN  UTLANDET
Före 1920 Tjänstefrimärke makulerat med Mb. Har suttit på ett adresskort före 1920.
Lu2_Nas 1926 Ett mycket intressant posthistoriskt objekt. 1926 lät postexpeditör Berg i Nässjö tillverka ett antal stämplar, att användes för makulering. Efter ett halvt år förbjöd  Poststyrelsen Berg, att använda stämplarna. Trots detta fortsatte han sporadiskt, att använda dessa. Avstämplingar är kända från  1926-03-17 till  1927-04-13. De är kända med Litt A, Litt B och Litt C.  Berg blev sedemera postmästare i Torsby.
Lu2_OINL   Frimärket 6 öre Lösen makulerat med OINLÖST
Lu2_Arsta15 2015 "Att stämpla vackert - är en konst! - Godhetsfullt". Stockholm - Årsta AVG 25 POSTEN, handstämplat 2015-12-14
Lu2_FI2015 2015 C6-kuvert från Finland till Uppsala Julen 2015. Retur avsändaren i Sverige
Lu2_BE8740 2018 C6-kuvert från Göteborg 2018-03-23 till 8740 Belgien. Frimärkena ostämplade, men Kulspets X. Retur avs. 2018-06-15

Korrekt Betalt porto

Bild Fran År Frankering -  - Beskrivning
Lu2_JulGbg 2018-12 C6-kuvert korrekt porto 8:50  + 50 öre = 9 kr. Stämplat Gott Nytt År  Göteborg 2018-12-28. Ankom Hässleholm 2019-01-04. Transporttid 7 dagar ;)  Vikten: too low.  Sorterat POSTNORD 2 ggr.

 

 

 

Fra - Från.

 
Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning före 1970
LuDK_3ggr 1878 bKe 2 från Malmö 1878-11-11 till Köpenhamn stämplat "Fra Sverige." 3 ggr.
LuDK_stedt 1883 bKe 4 från Malmö 1983-09-14  till Hamburg. Stämplat "Fra Sverige." och K OMB.1 15-9-83. Stämplat Lockstedt 1983-09-16.
Lu2_OMB7 1886 Brefkort bKe 7 till Danmark. Stämplat Fra Sverige M. samt K OMB 7 1886-03-11.
Lu 40 Paq 1901 Paquebot + Fra Sverige. Vykort postat ombord med danskt frimärke som stämplats "Fra Sverige". Stämplats Kjøbenhavn OMB 1901-08-19. Ankomststämplat Lund 1901-08-19
Lu Dk Fra ? Vykort från Landskrona till Danmark. Frankerat med 5 öre OII stämplat Fra Sverige L.
LuDK_Kunst 1915 Vykort med svart stämpel  [FRÅN DANMARK] Frankerat 5 øre stämplat Malmö 1915-06-05.
LuDk_FrDk 1923 Vykort med stämpel "FRÅN DANMARK" Frankerat 3 x 5 öre Våglinjer stämplade Malmö 1923-03-25.
Lu DKpkp 1946 Vykort "FRÅN DANMARK" i röd färg. Stämplat PKP 62  1946-08-20
Noll 1968 1968 Nollat kort med danskt frimärke från Danmark 1968-07-31. Postat i Sverige. Lösenbelagt 80 öre med 2 olika ändfrimärke av Facit 620 Dalslands kanal.
Lu2 Båtp 197? Paquebot Båtpost. Postat ombord på båten "Polar Express" från Finland till Sundsvall. Stämpeln otydbar.
     

 

 

Makulering - före 1970

På 1930-talet fanns det  anvisningar om HUR man skulle makulera större enheter.

Idag 2018 så finns inga regler för makulering, eller så känner inte personalen tiill det.

 
Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning före 1970
Lu2_Katrine84 1884 Så här föreslog man att stämpling skulle göras i Katrineholm.  HUR gör man idag ? Vykort tryckt av Katrineholmsklubben där.
Lu2_enhet 1930-tal "Att stämpla vackert - är en konst! - Godhetsfullt". Anvisning från 1930-talet, för Posten om HUR man ville ha makulerat
Lu2_Sth rak1 1814 Rakstämpel STOCKHOLM slagen 1814. Färgen totalt slut och ser mer vit än svart ut. Skrivet 13 april 1814 - 142
Lu2_Sth rak2 1815 Rakstämpel STOCKHOLM slagen 1815. Färgen totalt slut och ser mer vit än svart ut. Skrivet 13 april 1815 - 97
Lu2_Sth rak 1815 Rakstämpel STOCKHOLM slagen 1815. Färgen totalt slut och ser mer vit än svart ut. Skrivet 1 Maij 1815 - 43
     
Lu2_CALMAR 1848 Rund stämpel CALMAR 1848, Nst 10 typ I. Brevet daterat Calmar Lands-Contor den 13 Nov 1848.
Lu2_2Tag 1869 Vavkert brev från Eslöv med stämpel [2. TÅG.], stämplat Eslöf 1869-07-18
Lu2_FRASV 1873 Brevstycke 3-strip 12 öre Vapen, stämplade FRA  SVERRIG 1873-02-03
Lu2 tjocka 1874 Brev med 12 öre ringtyp stämplat 2 ggr. Göteborg den 25/2, till vänster därom även slagit den 26/2. Frimärket har betydligt tjockare siffror än normalt. Under detta inlagt ett annat frimärke för jämförelse
Lu2_1874 1874 Brevskycke med 6 + 6 öre Ringtyp, stämplat 1874
Lu2 Skellefte 1875 Brev med 12 öre ringtyp från Stockholm till Skellefteå. Varför är det stämplat i Skellefteå 1875-
Lu2 Ventil 1879 Ventilstämpel (b) från Göteborg. Den kanske vanligaste av dessa stämplad 1879-08-27 på 12 öre Ringtyp
Lu2 Bikupe 1881 Helsak bKe 6 med Bikupestämpel från Norrköping stämplad 1881-10-01 till Mjölby
Lu2_MalBy 1889-02 Oscar II, stämplat Mala By 1889-02-12
Lu2_TUNA89 1889-02 OII stämplat TUNA 1889-02-22 med omvänt N. Till skillnad på alla inkjet, som ganska ofta är totalt annorlunda och totalt ointressanta för de flesta filatelister. TUNA är däremot väl katalogiserad  ;-)  :)
Lu2_60_norrt 1920 Det är inte bara dagens automatiska inkjetmaskiner som "glömmer" att stämpla. Den som satt på Posten i Norrtälje i mars 1920 "glömde" också. Paketet utlöst i Häverösund 1920-03-21
Lu2_60KhWilla 1902 Vykort med ankomststämpel Kungsholms Willastad 1902-03-15
Lu2_Ankomst 1902 Brevkort från Hälsingborg 19 nov, men ostämplat där. Ankomststämplar 2 ggr i Göteborg 1 TUR samt Göteborg .6 1 TUR 1902-11-20.
Lu2_Bergsg04 1904 Stiligt Vykort med ankomststämpel Bergsgården 1904-01-20.  Kortet frankerat med 5 öre OI stämplat Falun 1904-01-20
Lu2 60 Svea 1905 5 öre OII bläckmakulerat. Vykort med hel adressida till Fröken Hulda eller Augusta Löfkvist, Hotel Svea Chmn (Cimbrishamn). Var avs. osäker på förnamnat på fröken eller skrev han bara fel namn vid första försöket?
Lu2 PKXP 1906 STOCKHOLM PKXP.63 på baksidan av brev från Danmark till Stockholm 1906-06-11
Lu2 R-stamp 1907 R-stämpel som den ser ut
Lu2_Spec50A 1907 Detalj av Stämpeltyp 50A enl. Stämpel-fakta sid 145. Stämplad Stockholm 1 K B.
Lu2 Behandla 2010 Brev från Uppsala 2010-03-08 till ?????. 4-radig stämpel troligen slagen i Alvesta "Behandla brevet enligt gällande -  föreskrifter om: -  Obeställbara försändelser -  Åter till:....". Brevet hamnade slutligen 2010-03-15, där det skulle, hos postnummer 28121 Hässleholm
Lu2_60Franke 1910-tal 5 öre medaljong X-makulerat, med bläck. Av innehållet att döma så bör det vara från 1910-talet och Enköping. Adressaten född 1895 
Lu2 Msk101 1912 5 öre medaljong + 5 öre OII stämplade Stockholm 1912-11-25. Maskinstämpel 101
Lu2_OD14 1914-10 Rekbrev frankerat 25 öre Medaljong, stämplat OD 1914-10-07 till Odqvist, Stockholm
Lu2_Barkery 1916-08 5 öre medaljong vackert handstämplat Barkerydsby 1916-08-22.
Lu2 1919-06 Överfrankerat Brev från Malmö, frankerat med 2 x 7 på 10 öre Medaljong till HÖÖR. Siffran 7 något snedtryckt. Stämplade PKP 52 1919-06-01. Rätt porto  borde varit 12 öre. Retur på baksidan stämplat HÖÖR B 1919-06-01, HÖÖR C 1919-06-04. Maskinstämplat Malmö 1, *ANK* 1919-06-04.
Lu2 60 krita 1920 Frimärket makulerat med blåkrita. På baksidan av kuvertet maskinstämpel 205 Göteborg 1, 1920-01-10.
Lu2_Porto15 1920 Brev frankerat 15 öre Medaljong. Stämplat Kristianstad 1920-03-13. Rätt porto  mellan 1/7 1919 och 1/7 1920.
Lu2 60Sassni 1920 Vykort skrivet och postat ombord på Ångfärjan Sassnitz - Trälleborg 1920-08-01.
Lu2_tj Straff 1927 Tjänstebrev med en lite ovanlig stämpel Tax. understruket. Jag undrar om den verkligen är postal? Brevet stämplat Jönköping 1927-02-08.
Lu2 Tax 1927 Tjänstebrev / Telegram, med en lite ovanlig stämpel Tax.  Stämplat Kalmar 1927-02-12
Lu2_60 Schw 1930 Schweizerstämpel från Malmö 1, ÖRL. POST, stämplad 16.08.1930. Tidigast kända avstämplingen är från 21.03.1903
Lu2_kB32 1931 Stämplat Lund 1931-10-05 S.J. LBR, UTAN balk. Enl. STÄMPEL-Fakta Stämpeltyp 32 (Nst 58)

Maskinstämplar före 1990

Här lite ovanligare maskinstämplar av olika slag.


Bild (Lu2) År Msk Makulering - maskinstämplar före 1970
Lu2_103Ma 1911 103 Brefkort frankerat med  5 öre OII, med maskinstämpel 103, stämplad Malmö 1 Lbr 1911-03-10.
Lu2_Msk103 1922 103? Brefkort frankerat med  10 öre Lejon. Troligen Msk 103 med inre delen bortslipad, så endast datum är tydligt. Troligen postat i Norrköping 1922-10-03 kl. 5 - 9 e.
Lu2 Sth15balk 1922 105 Brev med maskinstämpel 105, där stor del av balken är bortslipad. Stämplad Stockholm 15, 1922-12-12
Lu2_msk106 1925 106 Brev med maskinstämpel 106, där stor del av stämpeln saknas. Datum är dock tydligt -1.7.25 på 10 öre grön Lejon. Adressen anbringas å denna sida
Lu2_60cMoll 1926   Brevkort där maskinstämpeln missat märket och makulering har skett vid ankomst till Mollaryd 1926-02-02.
       
Lu2 60 Supp 1941 201 Göteborgs Handlesbank med 30 öre GV, daterat 31 DEC. 1940. Stämplat Göteborg 1, 1941- med tveksam datum till Chicago. Maskinstämpel 201 vikt brevet vid makuleringen. Intressant lila stämpel "SUPPOSED TO CONTAIN MATTER SUBJEKT TO THE . . ."
Lu2_Msk207 1932-02 207 Fönsterkuvert med Maskinstämpel 207 Malmö 6, 1932-02-30
Lu2_SthBomul 1931-05 208 Ensidigt Brevkort från Stockholms Bomullsspinneri. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 208 Stockholm 2, 1931-05-05. Datumsiffrorna mycket små.
Skad_Kr1971 1971- 212 Troligen en stämpelmaskin mod. Nyberg 30 (Msk no 212) som skrynklat till brevet. Stämplat Strängnäs 1971-04-06.
Lu2_214CA 1954-11 214 Msk 214 på överfrankerat brev. Frankerat 27 öre maskinstämpel 214 typ A Stockholm Ban C 1954-11-29. Utanför tiden i handboken
Lu2_220Sth 1928 220 Maskinstämpel 220, stämplad Stockholm 1, 1928-01-20 på Brevkort modell FTP eller som Posten kallade dem 1914  "Brevkort med särskild adressremsa" .
Lu2_Msk222 1931 222 Maskinstämpel 222 Malmö 1931-11-29 hade från början texten "Öppna Postgirokonto" mellan våglinjerna. Texten fick slipas bort för reklam var inte tillåten. Stämpeln använd känd 1931-11-05 till 1934-11-25.
Lu2_Sth301 1922 301 Brev med maskinstämpel 301, stämplad Stockholm 1, 1922--11-23. Stämpeln Endast använd 1922-09-07 till  1922-12-12.
Wind JonkSpar 1928 419 Jönköpings Stads och Läns Sparbank. Frankerat Lejon 13-tandning stämplat Jönköping Hantverks-Industri Msk 419. Jönköping 1928-06-12
       
Lu2_Msk706 1987-01 706 Maskinstämpel 706 stämplad Stockholm Ban 15. 1´87.  Svaå stämpel använd enl. katalog endast 15/1 1987 till 24/2 1987
Lu2_Msk707 1930- 707 Maskinstämpel 706 stämplad Stockholm 1930-09-25 12 13 på dubbelt kort till Ramlösa brunn
Au Falk 1931-10 707 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, stämplat msk 707 Falköping 1931-10-19.
Lu2_Falk 1931-07  708 Maskinstämpel  708 Falköping 1931-07-11 på15 öre GV fönsterkuvert. Använd kort tid.
       
Lu2_msk709 1934 709 Maskinstämpel 709, Örebro CST 1934-04-30 på brevkort FTP med reliefftext SELBSTKLEBUNG
Lu2_msk720 1984-07 720 Maskinstämpel 720 stämplad Stockholm 1, CST A, 1984-07-31. Tidigaste kända datum
Lu2_Norrk90 1990 ? Posterminalen Norrköping med dubbel ram, samt 6 våglinjr till vänster om datumstämpeln 29 mm. Stämplad 1990-06-29.
Pn 41200 1996 Göteborg Frankostämplingsmaskin Typ Hasler F220/314 med 4 våglinjer. Använt / stämplat 1996-04-12 - 41200 Göteborg 5.  Se artikel SFT juni 2003 av Owe Svahn. Notera avståndet mellan våglinjerna t. v. respektive t.h.
Lu2_PVIKa 1999-10 Karlstad Frankostämplat C5 med LIC. PB 96852 Arvika samt stämplat  PVI Karlstad 1999-10-05. Sorterat POSTEN  991005 KARLSTAD 041.
Bild (Lu2) År Msk Makulering - andra udda  före 1990
Lu2_61Hagg 1936   Ett helt vanligt frimärke makulerat STOCKHOLM 7 29.1.1936, men varför ser baksidan ut som den gör?   "Ankomststämplat" HÄGGEBY dagen efter 30.1.1936, men på baksidan av frimärket ? ? ? Berätta för mig varför 
Lu2_61Reks 1938   REK-brev från Skellefteå till Malmö med Malmöetikett. På  baksidan "Ur brevlåda i Skellefteå" och stämpel PKP 315C 1938-04-24. Frimärkena något udda makulerade med en halvcirkel, kanske i PKP 315C???  (Bastuträsk - Skellefteå.)
Lu2_62OMS 1939   Stämpel 62 OMS 1939-09-19
Lu2_61 Carls 1939   Bekräftelse på betalning Kr. 91:05 Oskarshamn 1939-10-31. En något förbryllande stämpel med text ?ARLSKO???. Vilken ort kan avses? Kan det tänkas vara en Sigillstämpel eller  brevbärarstämpel?
Lu2 Sth16 1940   Balkstämpel med text LBR, slagen STOCKHOLM 16, 1940-03-30. Normalstämpel (Nst) 35, Typ 35a2  Använd orterna  Malmö 1, Malmö 4, Marinpost 41, Sala, Stockholm 16 samt Örnsköldsvik.
Lu2 62OMS 1940   Balkstämpel med text 62 OMS, slagen 1940-10-15, men VAR  ?
Lu2_ringMak 19??   Frimärke makulerade med en tydlig ring. Yttrest små spår av annan text. Troligen en militär stämpel. ? ?
Lu2_FDC 1943   FDC-stämplat 1943-06-16, där märket oxiderat kraftigt. Jämför med "Svängsta" som bara sitter med fastsättare för jämförelse.
Lu2_10ggr 1943 Väl utförd makulering med 10-tal ggr. Stämplat Älvängen 1943-05-22
Lu2 1109 1940-tal   Stämpel 1109 på brev ca 1940, troligen ett provisorium från någon Postanstalten till Jordbruksbanken
Lu2 6 MAJ 1944 Militärbrev M11 A, stämplat rak stum datumstämpel  6. MAJ 1944.
Lu FKMB 1944   Brev frankerat med automatklippta Montelius, stämplade FKMB Göteborg - Kornsjö 1944-11-15
Lu2_60_19_3 1948   Stockholm - Roslagens Järnvägar maskinstämplat 1948-03-18. Stämpeln har dock missat och en datumstämpel  19.3 är använd för att ordentligt makulera märket.
Lu2 60Postom 1949   En form av makulering var Postombud på respektive ort, där sådan fanns. Detta ex. Stockholm 2 samt Postomb 1 stämplat 1949-04-15.
Lu2_60 Hagersten 1950   Hägersten 1 öppnade 1950-02-01 och detta vykort är stämplat 1950-02-04, alltså dag 3. Borde nog lösenbelagts, ty text skriven i adressdelen.
Lu2 60Press 1950tal   Vykort makulerat med en blå troligen brevbärar/okänd-stämpel. Troligen slutet av 1940-talet
Lu2_62GV. 1951   Vykort stämplat i tidigast laget, redan  52.10.1924 i Linköping ? Frimärket kom dock inte ut förrän 6.6.1951.
Lu2 60Kortexp 1957   Julkort makulerat med en ganska otydbar stämpel. Gissningsvis kan det vara "Asrtexp. Malmö 1". Kan även vara "Kortexp. Malmö 1". Julmärket daterar kortet till 1957.
Lu2 Nordhaus 1960   Ett för mig något annorlunda "frimärke". DDR - - ZKD
Lu2_2x3vag 1965   Makulering med 3 korta våglinjer. Kan de vara slagna i Schweitz ? Maskinstämplat Stockholm Ban 1965-12-16
Lu2_AldrSthm74 1974-11   "SÄND ALDRIG PENGAR I VANLIGA BREV". Mindre text. Stämplat StockholmBan 1974-11-01.
Lu2_AldriP74 1974   "SÄND ALDRIG PENGAR I VANLIGA BREV". Stockholm Ban 1974-12-22.
Lu2_AldrP75 1975-02   "SÄND ALDRIG PENGAR I VANLIGA BREV". Stockholm Ban 1975-02-05.
Lu2_Kronblom 1981   Brev frankerat med Kronblom 150 öre, stämplat 4 ggr. Stockholm 15, 1981-01-22.

Beskrivning efter 1990.

Osby hade en viss tid en EGEN PVI-stämpel med "Snapphanen" och även senare en Malmöstämpel med Pilevallen.

Bild Fran År Makulering - OSBY m. m. - Beskrivning
Lu2_Knutpu 1993 PVI 50-stämpeln "Hässleholm Knutpunkt i Skåne". Stämplad Hässleholm Postterminal 1993-04-05.
Lu2_Osb38mm 1999-09 C6-kuvert med PVI 50-stämpeln "Snapphanen" i Osby från " POSTEN 99.9.3 SVERIGE ". Bildens bredd 38 mm till skillnad från Hässleholmsmaskin
Lu2 Osby 2001 PVI 50-stämpeln i Osby från 2001-11-01 har missat frimärket, men det blev ett rent och vackert stämpelavtryck. Bildens bredd 38 mm till skillnad från den maskin som fanns i Hässleholm som var 41 mm brev.
Lu2_SnapphSkr 2001-08 C5-kuvert med PVI 50-stämpeln "Snapphanen" i Hässleholm från 2001-08-29. Skruven som håller fast klichen är dåligt åtdragen, men det blev ett rent och vackert stämpelavtryck. Bildens bredd 41 mm.
Lu2 OsSnapph 2001 C5-kuvert med PVI 50-stämpeln "Snapphanen" i Osby från 2001-12-05 har nästan missat frimärket, men det blev ett rent och vackert stämpelavtryck. Bildens bredd 38 mm.
Lu2_OSBY04 2004 C6-kuvert postat i Osby, "Pilevallen", stämplat POSTEN  SVERIGE  i OSBY. Sorterat i Malmö M70 2004-11-08  20:10  70

 


Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning efter 2000.
Lu2_SRM122 2000-01 Vykort stämplat i SRM 122 Umeå, med FEL datum. I Videojet  är det RÄTT datum 2000-01-03
Lu2_HshSnapph 2005-09 Ofrankerat Brev till Miljonlotteriet. Snyggt stämplat med Hässleholms PVI 2005-09-22. Sorterat Malmö 72
Lu2_MakuMa 2010 Brev på baksidan inkjetmakulerat Stockholm 2010-11-15. Frimärkena troligen makulerade i Malmö med rak stämpel "Makulerad".
Lu2 Nominal 2011 Väldigt många säljare på Tradera köper småvalörer till 20-30 % av nominal. Deras köparen betalar fullt pris. Man använder gärna ett C5-kuvert för att få plats med alla märkena. Här ett lysande ex. på detta stämplat Uppsala 2011-05-10.
Lu2_LIC????? 2012-11 Frankostämplat C5-kuvert, Lic. ?????  Stämplat Sollentuna 2012-11-16. Även IRM Stockholm samma datum.
Lu2_GladS142g 2015 Del av C4-kuvert som makulerats något ovanligt med fliken öppen. Vikt 142 g gör att maskinen antecknat den siffran i stämpeln. Glad sommar Göteborg 2015-09-06.
Lu2_COOPLu 2015 Vykort stämplat på COOP Konsum i Lund 2015-09-22
Lu2_Lionardo 2016 Stämplarna skulle vara utbytta till POSTNORD 2016-01-01. Är det här av den typen det skall vara?
Lu2_PostNo 2016 Stämpel på blankett för  "Skadad försändelse " Årsta 2016-04-01
Lu2_Glad_s 2016-08 De nya IRM-maskinerna letar upp frimärket även om  det sitter i vänstra hörnet på ett C5-kuvert. Glad sommar, har makulerat frimärket. Stämplat Hallsberg 2016-08-10.
Lu2_8_miss 2016-09 Del av C4-kuvert med 8 frimärke. Maskinen har dock bara klarat 4 av dem. Stämplade Göteborg 2016-09-13
Lu2_Alves17 2017-01 C5-kuvert makulerat i Alvesta med "Hela vägen". Stämplat Posten 2017-01-02 Alvesta. Troligen fel programval vid Gott Nytt År. Frimärket av den gula typen av fluor.
Hall_201803 2018-03 Två C5-kuvert stämplade i 2 olika IRM-maskiner i Hallsberg. Glad  påsk 2018-03-28 äldre mjukvara. Standard 2018-04-03.
Lu2_2018Jul 2018-12 Till Julen 2018 blev inprogrammerat en NY bild av paket. Här från Göteborg ett C4-kuvert med 4 paket. Stämplat 2018-12-07. Frimärken EJ gult papper.


too low

De NYA IRM-maskinerna som nu finns på terminalerna Malmö, Alvesta, Göteborg, Hallsberg, Årsta, Rosersberg och Sundsvall, har möjlighet att väga varje brev.
Jag tolkar "too low" som en viktangivelse.


Bild (Lu2) År   Makulering - Beskrivning efter 2000.
AuGbg_toolow8 2017-12 Ekonomifrimärke på brev. Texten "too low" och  GOD  JUL stämplat på PostNord  Göteborg 2017-12-08
AuGbg_toolow 2017-12 GOD  JUL-frimärke, med texten "too low" stämplat på PostNord Göteborg 2017-12-07
  Lu2_toolow06 2018-06 C6-kuvert frankerat med Julmärke + 50 öre stämplat Malmö 2018-06-13. Texten too low
Vikt_Länk 2018-12 Litet brev frankerat med Julpost 2015, postat i Hälsingborg. Stämplat med PVI 2018-12-11. Stämplat med inkjet och "God Jul paket" 2018-12-13. Ankom 2018-12-18.
  Lu2_JulGbg 2018-12 C6-kuvert korrekt porto 8:50  + 50 öre = 9 kr. Stämplat Gott Nytt År  Göteborg 2018-12-28. Ankom Hässleholm 2019-01-04. Transporttid 7 dagar ;)  Vikten: too low.  Sorterat POSTNORD 2 ggr.
  Lu2_2018JulGbg 2018-12  C6-kuvert frankerat Julpost + 50 öre stämplat Göteborg "Gott Nytt År"  2018-12-28. Sorterat 2 ggr.
Lu2_tooMa06 2019-03 C6-kuvert frankerat Julpost 2006 + 50 öre stämplat "too low"  Malmö 2019-03-17.


Makulering - kulspets- och annan makulering

Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning kulspets- och annan makulering
Lu2_9ggr 2015-07 C6-kuveret frankerat med äldre frimärken. Auktionsvinst skickad från Malmö 3/7 och helt utan makulering. Eftersom jag tycker att frimärke ska makuleras, så postade jag brevet igen den 7/7, 13/7, 17/7, 20/7, 22/7, 24/7, 29/7 och idag 31/7. Frimärkena har 2 ggr blivit X-ade med kulspetspenna. Brevet är alltså postat 9 ggr utan stämpling i maskin på terminalen i Malmö.
Lu2_Postat10ggr 2016-06 C6-kuveret frankerat med äldre frimärken. Auktionsvinst från Tradera ankom 2016-04-10. Efter att ha postat brevet 10 ggr, så blev det handstämplat Göteborg 2016-06-07. Är det PostNords ambitioner att ha det så ?
Lu2_2016N 2016-12 2 C5-kuvert stämplade i Nässjö. IRM 117 från Nässjö samt IRM 108 flyttad från Norrköping till Nässjö. Stämplade dec 2016, en MED GOD   JUL en utan.
Lu2_12431_Gul Fl 2017-04 Svamp med gul fluor stämplat Malmö 2017-04-03. POSTNORD längst ned på kuvertet. Ovanför står siffrorna 12431, vilket har något med kontroll i maskinen att göra.
Lu2_Brev17 2017-04 C6-kuveret frankerat med standard Brev, Påskdagen 16 april. Ostämplat, men kom till adressaten. Postades åter med grön etikett över adressen och handskrivet tillägg. Personalen har INTE rivit bort "den gröna" utan läst adressaten under densamma. Fantastiskt bra tycker jag.
Lu2_Ost57098 2017-08 C6-kuveret frankerat med standard Brev, men ostämplat. Däremot sorterat samt även stämplat 57098 som betyder vad då ?  Vilken funktion har dessa siffror ? Troligen sorterat i Malmö 2017-08. Jag gissar någon form av kontroll, men av vad då?
Lu2_2017Fj 2017-12 C6-kuveret frankerat med Sverige Brev, men ostämplat. Däremot har Malmö handstämplar i VÄNSTER hörn 2017-12-19. Utan kunskap eller med något annat ?
Lu2_90Ume 2018-09 C6-kuveret frankerat med 90 öre i Umeå. Frimärket bara kulspets X, men sorterat i vanlig ordning. Ankom 2018-09-04
Lu2_Test 2019-02 C6-kuveret frankerat med Tulpan  och postat 2019-02-08. Ankom ostämplat 02-11. Åter postat och ankom 13/2 med kulspetsX
     
Lu2_Test 2019-02 C6-kuveret frankerat med Tulpan och kort adress. Postat 2019-02-14. Ankom 15/2 med kulspetsX, men även stämplat Hässleholm 2019-02-15

Testade och kortvarigt använda stämplar 

Posten har testat ett antal frankostämplingsmaskiner för att makulera frimärken på försändelser.

Frankostämplingsmaskiner har tidigare testats av Posten AB. I Filatelisten 2003:5 beskrev Owe Svahn att Göteborg 5 testade en Hasler F220/314, modell 20. Vid årsskiftet 1995-96 testade Stockholm - Klara en Pitney Bowes U561/5378. Stockholm - Klara testade även en Hasler F210/320 AS4.

 

Ombygd frankostämplingsmaskin Neopost testades 2010 i Malmö och Årsta.

U 700 flyttad från Karlstad till Hallsberg

 
Bild (Lu2) År Beskrivning av maskiner för Makulering -
   

 

Lu2_70ssta. 1998 SVERIGE - PORTO  BETALT - PORT  PAYE´ - STRÖMSTAD. Videojetstämplat 1998-03-27
     
DM900 KarlTest2 2009-01 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat Karlstad 2009-01-15. Hornen fyllda på den graverade klichén.
DM900 KarlTest3 2009-02 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat Karlstad  2009-02-11. Hornen IHÅLIGA  på den graverade klichén.
DM900 KarlTest4 2009-05 ATB-maskin på C6-kuvert, stämplat Karlstad 2009-05-01.  Hornen ihåliga på den graverade klichén.
     
  2010 Ombygd frankostämplingsmaskin Neopost använd kort tid i Malmö från maj månad
Auto10PBNeo 2010-05

Överst avtryck från Pitney Bowes och nedre från fabrikat Neopost. Båda maskinerna från Malmö på beskurna C4-kuvert

Auto10 Neo 2010-05

C6-kuvert makulerat i Neopost-maskinen som testas i Malmö stämplat 2010-05-19

     
  2011 Ombygd frankostämplingsmaskin Neopost använd kort tid i Årsta
Auto10 NeoSth 2010-06

Nu har även Stockholm fått sin Neopost och första avtrycket jag sett är från 2010-06-07.

Auto10 Neo2011 2011-01

Stockholm fortsätter att använda sin Neopost, även in på 2011. Här ett klipp från C4-kuvert 2011-01-04

Auto10 Neo1104 2011-04

C6-kuvert makulerat i Neopost-maskinen  i Årsta stämplat Stockholm 2011-04-07

Auto10_ANKOM 2014-9 2 frimärke Zlatan maskinmakulerade med ANKOM samt oval med datum 2014-9-11 troligen i en testmaskin DM 900.

En helt NY typ av handstämpel. Storlek 40 x 27 mm.

Troligen var Rosersberg den första ort som inköpte och använde denna stämpel. Den finns nu även på flera orter. Idag meddelar dessvärre INTE Postnord om något NYTT som inte ger inkomster.

Det får vi samlare själva upptäcka. Namnet på denna stämpel är: COLO P   printer  53  DATER

Troligen en s. k. Expeditionsstämpel, men verkar stundtals användas på större brev.

Länk Tidpunkt Ort

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Ny2016 2016-06 Rosersberg C4-kuvert, med okänd stämpel. Jag bedömer denna som en NY handstämpel, eftersom den har glidit på frimärket, så är det ingen vanlig inkjet alltså.
Stämplad Rosersberg 23 JUNI 2016, på ett C4-kuvert. Stämpelns storlek 40 x 27 mm.
Lu2_NyAlv16 2016-11 Alvesta   Del av C4-kuvert, med känd stämpel. Samma typ av NY handstämpel så det är ingen  inkjet alltså.  Stämplad Alvesta  2016-11-20, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm. Se Rosersberg ovan.
Lu2_AlvSolv 2017-04 Sölvesborg Sölvesborg 2017-04-18.  Tack Bo Göransson för rapport i Hembygdsfilatelisten
Lu2_ColoHsh 2017-06 Hässleholm Del av vykort med stämpeln. Ankomststämplat Poste Restante Hässleholm 2017-06-28
Lu2_ColoHshvy 2017-06 Hässleholm Ankomststämplat vykort P. R. Hässleholm 2017-06-28
Lu2_ColoMa 2017-08- Malmö C5-kuvert med fjäril stämplad Malmö 2017-08-23.
Lu2_coloJonk 2017-09 Jönköping C5-kuvert med nya stämpeln från Jönköping 2017-09-28.
Lu2_ColoSundsv 2018-02 Sundsvall C4-kuvert med nya stämpeln från Sundsvall, stämplad 2018-02-14
Lu2_ColoSth 2018-07 Stockholm Del av C4-kuvert med nya stämpeln från Stockholm, stämplad 2018-07-30.4
Lu2_ColoGbg 2018-12 Göteborg Del av C4-kuvert med nya stämpeln från Göteborg 2018-12-11
Lu2_ArneJul 2019-01 Hässleholm C6-kuvert postat Lund 2018-12-13. Postat flertal ggr. Blev Ankomststämplat 2019-01-08 med nya stämpeln i Hässleholm
Lu2_Rolf 2019-01 Alv-Hsh C6-kuvert frankerat med ett BREV-frimärke som postats och stämplats i Alvesta 2019-01-10. Övriga märken ankomststämplade Hässleholm 2019-01-11

 

Makulering - Amb. 141, 142 Copenhague - Malmö - Nässjö

Länk till PKP, PLK, PKXP m. fl.  och andra järnvägsstämplar.

 

Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning före 1970 Amb. 141
Lu2_Bl215b 1935 141 A.  på Bl. 215 b. stämplad Trelleborg - Sassnitz  1935-05-23. Ett antal namnteckningar, kanske av de som jobbade med den.
Bl215_53 1953 Pkp 141 Upp på Bl. 215. (Okt. 53.) Utrikes Försändelser
Lu2 Amb1954 1954 Amb. 141 Copenhague - Malmö - Nässjö *A*. Fönsterkuvert frankerat 25 öre GVI typ I, 1954-04-26.
Lu2_SJRese 1962 Amb. 141  Privat Brevkort Svar. Frankerat 20 öre GVI A, vilket borde vara underfrankerat med 5 öre. Stämplat på tåget  med [Taxe Per... Amb. 141 Nä... Malmö 2 JUNI 1962] . Stämplat HOEK VANHUL.... 1962-06-05. Ankom SJ Resebyrå Linköping 7 JUN 1962.
Lu2 Amb141A 1962 Amb. 141 Copenhague - Malmö - Nässjö *A*.  Makulering av svenskt frimärke 1962-06-21 på väg till Kalmar
Lu2 AmbB 1966 Amb. 141 Copenhague - Malmö - Nässjö *B*. Stämplat 1966-04-10
Lu2_60Ambi 1962 Amb. 141 Copenhague - Malmö - Nässjö.  Intressant makulering av ett Italienskt frimärke på ett vykort sänt till Nyköping.  Slagen efter 1962-08-13
Lu2_60 Amb 1967 Amb. 141 Copenhague - Malmö - Nässjö.  Adresskort (klipp ur kilovara ) som troligen blivit svagt stämplat i Malmö. I postkupen på tåget upp till Nässjö (kanske till Rörvik?) har postpersonalen makulerat 2 kr märket.  Avin stämplad Malmö 1967-03-09?  --- Amb. 141 Copenh. 1967-03-13  --- Från Malmö till postkupen tog 4 dar??? Ankomststämplad / utlöst paket  ..rvik ??-??-??
Tra_AJ1950VyCop 1950-08 Amb. 142 på vykort stämplat Vikingstad 1950-08-11 sänt till Nordköbing, Danmark. Stämplat Copenhauge - Malmö 1950-08-12. Transorma-markering färglöst AJ Maskinen använd med färgband endast en kort tid.
Lu2 60Amb142 1967 Amb. 142 Copenhague - Malmö.  Vykort stämplat 1952-07-14, sänt till Sundbyberg

Sassnitz - Trelleborg

Några ex. av stämplarna 141 och 142 (100)

 
         
 
   
         
 
      1929-06-06   

Makulering

Bild (Lu2) År Makulering - Beskrivning före 1970
Lu2_SassTr 1929-06 Brev        frankerat med 15 öre GV stämplat Sassnits - Trelleborg 142 B 1929-06-06
Lu2_aggsF 1963 Brev stämplat i Aggsbach på svenska frimärke? Inte Paquebot. Ingen Lösen. Bara underligt."Aufgegeben mit Schwedische Marken in Österreich Aggsbach Dorf, 22/V 1963".
Lu2_aggsB 1963 Baksidan av samma brev, som dock är stämplat 1963-07-22.
Lu2_60 Rull 1963 Vackert brev med rullstämpel Ängelholm 1963-10-18
Lu2_Gyllebo 1963 Vacker lila stämpel Gyllebo stämplad 1963-
Lu2_SthBanX 1963 Vackert ovaliserad stämpel Stockholm Ban  X?, stämplad efter 1963 då detta märke utkom
Lu2_60 Broa 1964 Troligen ett stort kuvert innehållande en eller flera stämplar. Frankerat med 35+35 öre och makulerat med rak stämpel 27 FEB. 1964. Orten kan vara Broaryd eller kanske rent av, att firman själv makulerade märkena innan de överlämnades till Postverket. Dessa stämplar förekommer redan på 1950-talet. Då kan även årtalet saknas.
Lu2_60 Mar 1965 Brev från Mariehamn till Malmö stämplat 1965-07-26. Lösenbelagt med 40 öre makulerat med T-stämpel
Wind Akvariet 1967 Fönsterkuvert  från Akvariet, med maskinstämpel   Göteborg 1, 1967-05-01

På 2000-talet har det blivit allt vanligare att Posten  inte makulerar med stämpel, utan "någon" använder kulspetspenna.

Det torde väl vara ett tydligt tecken på förslappningen som skett sedan bolagiseringen 1994.

Var och en gör som den finner enklast, då maskinen inte gjort sitt jobb.???

Makulering

Bild År

Beskrivning - Makulering efter 1970

Lu2_3linjer 1970 Brev stämplade med 3 våglinjer i Lausanne 1970-07-20
Lu2_60stam 1972 Kuvertet fastnat i stämpelmaskinen, makulerat för hand Malmö 1, 1972-05-25.
Lu2_60dist 1972 Frimärket makulerat med sidan av en 4-radig "¤  Okänd på angiven adress." omkr. 1972-1974. (dist)
Skad etik 1972 Maskinstämpel 318 använd 1974-11-01--1975-03-27 har tuggat ordentligt på kuvertet för att makulera frimärket. A-post porto 60 öre mellan 1972-07-01 --1974-04-30.
Lu2 60Gbg 4ggr 1973 Brev från Tennerifa stämplat TENERIFE 1973-01-05  till Göteborg 1 stämplat 1973-01-15 *U*, 1973-01-17 *?*, 1973-01-24 *V*, 1973-01-26 *T*.
Lu2 60Timbre 1979 Fransk stämpel "Timbre-poste perdu" = Frimärket avfallet. Porto 130 öre och 50 öre saknas på brev till Frankrike stämplat Luleå 1979-10-05
Lu2 60 Rullst 1980-05 Rek makulerat med rullstämpel Stockholm 7, 1980-05-08
Lu2 60kl80 1980 Maskinstämpel 212 Göteborg 1, med årtal där klockan brukar vara. Stämplat Göteborg 1, 1980-12-18.
Lu2_60Taxe 1981 Inrikes Rabattmärke på brev till Finland, stämplat TAXE Perçue i ram, Stockholm Ban", 1981-02-05.
Lu2_60kryss 1982 Maskinstämpeln missat märken, men makulering har skett med ett lila "kryzz". Stämplat Stockholm Ban 1982-09-14
Lu2_60_3Skgul 1984 Franskt brev med 3 Sk Bo gul stämplat 1984-01-04
Lu2 60 baks 1988 Kuvert makulerat på baksidan, så att framsidan fått en spegelvänd makulering på frimärket. Stämplat Lund 1P, 1988-03-15
Lu2 60stor 1988 Är det här väeldens största motivstämpel ? Postmuseum Stockholm 1988-03-02
Lu2_61Trell 1989 Trelleborg 1 Suéde, expeditonsstämpel på rabattmärke till "Söndagskryzzet" 1989-06-21
Lu2 61 1989 Är dessa 8 svarta streck en form av makulering eller har en truck kört över brevet? Stämplat Värnamo 1989-03-14
Lu2_SthKlaSM 1991-10 Vykort stämplat Maskinstämpel STOCKHOLM KLARA  *  SM  * 1991-10-27 samt  4 feta våglinjer till höger om.
Lu2 Allers 1992 Ekonomibrev med korsordeslösningar stämplat med 8 handstämplar innan maskinerna tog över makuleringen av frimärke. Stämplat Farsta 5,  1992-10-15.
Lu2 Aftonbl 1993 Rund gummistämpel Stockholm - Klara U * 6. Daterad 1993-10-12
Lu2_djup85 1993 I Åre hade man uppgift om snödjupet i stämpeln. 1993-01-07 var det 85 cm.
Lu2_60lilaM 1994 Par av Facit 1845. Makulerat med lila stämpel "215 00 Malmö" 1994-10-25
Lu2 60Rakst 1995 Brev handstämplat Göteborg Postterminal, 11 DEC 1995
Lu2_61PhMa. 1996 Rött posthorn Malmö. Maskinstämpeln missat. "Makulerades" troligen under 1996 ?
Lu2 61Gripen 1996 PVI Malmö med 2 olika bredd på "Gripen". Makulerad 1996-06-11 och 1996-06-24 i 2 olika PVI-maskiner
Lu2_Borl96 1996-10 Vacker PVI Borlänge Postterminal 1996-10-06. Vykort frankerat 385. Sorterat 06 B12 till Borås.
Lu2 Nordens 1997 Vykort stämplat "Kalmar Nordens Hududstad" 1997-07-15
Lu2_Kungshamn 1997 Brev stämplat Kungshamn 1997-07-25 med bild av Poseidon
Lu2_Hsh4kant 1998 Troligen större brev makulerat med 4-kantstämpel Hässleholm 1, Huvudkassan 25 MAR 1998. 7 frimärke är fel porto. Det borde varit 6 märke upp till 500 gr eller 8 märke upp till 1000 gr.
Lu2 61sv 1998 Frimärket Företagspost använt av Frimärkshuset, överkryzzat med kulpenna och brevet 1998-11-25 Eftertaxerat? ? ? Idag 2006 -04- gäller märket för 100 gr. skrymmande enl. Posten Kundtjänst. Skrymmande gällde det inte för 1998? ?
Lu2_HAPA 1999 Gummistämpel HAPARANDA 1999-06-07  **.


Makulering efter 2000
Bild År

Beskrivning - Makulering efter 2000

Au miss 25 2001 Brev postat, stämplat och sorterat i Norrköpings IRM maskin. Brevet har dock hamnat i Malmö, där det dagen efter också har stämplats 2001-04-04. Automationen går ibland lite för långt ? 
Lu2_62 Norr 2001 Brev handstämplat, PVI-stämplat och inkjet-stämplat Norrköping 2001-12-17, året innan God Jul kom i inkjetmaskinerna.
Lu2_62Posei 2002 Jultrafiken är en ansträngande helg för Posten. 2002-12-15 har man i Göteborg varit tvungen att ta fram den "lilla gamla" Poseidon. För säkerhetskull även makulerad med  "God Jul Gott Nytt År"-stämpeln. Riktigt vackert gjort.
Lu2 62Lila 2002 2 Julkort svart stämpel Uppsala 2002-12-13. Brunlila stämpel uppsala 2002-12-16. Kan det vara samma maskin som ger så olika avtryck??
Lu 62 2004 Karlstad är också duktiga på att stämpla, så att allt blir makulerat. Här tre stämplar 2004-06-17.
Aumiss 25NTO 2004

Bläckstråleskrivarens övre halva är förskjuten 10 mm t.h. i förhållande till den undre halvan. Stämplat Poseidon med darr i benen 2004-06-13 i Göteborg IRM 111.

Lu2_elg04 2004-08 Vacker PVI med älghuvud från Östersund, stämplad 2004-08-03
Lu2_Osby04 2004 Osby hade en egen PVI, först med Hässleholms Snapphane och sedan denna med Malmös  Pilevall. Här stämplad 2004-11-05, men ändå gjort en resa till Malmö för sortering i Malmö 72.
Lu2 317001 2004

Frankostämplat 2004-11-26. Normalt ska frankostämplade brev inte makuleras. Här har Årsta testat sin maskin 6 ggr. på samma brev den 28:e samma månad. Trolige har kunden fel datum i sin maskin, men det behövs inte  6 stämplat för att tala om vilket datum det är.

Lu2 240300 2005

Trolige hade kunden fel datum i sin maskin, varför Posten stämplade med rätt datum. Tyvärr saknas månaden i Åstorps stämpel. Detta rättas till och en ny slagen stämpel säger 2005-01-04. Frankostämplat 2005-01-03.

Lu2_Tai 2004

Skydda en vacker makulering med hjälp av Bl 2112.96. Brevet avsänt 2004-12-21 och kom i retur avs 2005-02-14 efter att ha valsat runt i Taiwan ett par månader

Lu2 Nyland 2004

Skydda en vacker makulering med hjälp av Bl 2112.96. Brevet avsänt Nyland 2004-03-12, men maskinen fann inget frimärke på rätt plats. De vrider maskinen på kuvertet, för märket måste ju finnas i andra hörnet ;-) Synd inget märke där heller :-(

Lu2_62 miss 2007

Rätt frankerat C5-kuvert, men  stämplingen 2007-03-06 har missat frimärket på Posten. Sorterat i Malmö med de nya koderna. Den vänstra innehåller postnummer 281 90. Du som kan tolka det får gärna delge mig kodnyckeln.

Lu2 60Uppsala 2006

Troligen fick den här postaren inte tillräckligt med arbetsuppgifter denna dag, eller så blev han nekad semester och hämnades genom att slå på inte mindre än 8 stämplat på detta beskurna C4.kuvert. Stämplat Uppsala 2006-06-08

Lu2_62 skepp 2007

PVI-maskinen inte riktigt inställd på att stämpla märket. Troligt datum Årsta 2007-04-19

Lu2 France 2007

En fransk inkjet med 5 våglinjer i blå färg. -LA POSTE 03718A-, 06 08 07, FRANCE

Lu2 SRM121Su 2007

Intressant kort som efter 16 år blev Lösenbelagt. Se även tidningsartikeln en intressant postal händelse som en uppmärksam journalist delgett oss andra.

Lu2_62 NassjöP 2008

Till Påsken använder Posten en liten Påskhälsning. Det blir dock inte alltid som man tänkt. Den finns där 2008-03-12, men försvinner dagen efter. 2008-03-16 är den åter ibruk. Vet inte Posten hur de vill har det ?

Lu2 Avesta 2008

Makulering med stämpel utan cirkel runt texten. Posten, 2008-10-24, Alvesta

Lu2 Avesta2 2008

Makulering med gummistämpel utan cirkel runt texten. Posten, 2008-11-12, Avesta

Lu2 11 00 2009

Makulering med PVI-stämpel. Datum dock helt felställt till 2009-11-00. Maskinen finns troligen i Borås eller Göteborg

Lu2 Manuell 2009

Det här kan man väl kalla manuell makulering. Kanske därför Posten  inköpt frankostämplingsmaskinen DM900

Lu2 60miss 2009

För makulering av C4-kuvert har Posten införskaffar DM900. Makulering med PVI-stämpel funkar inte alltid tillfredställande. 2 frimärke stämplade Malmö 2009-07-13. 2 ostämplade.

Lu2 Norrk 2009

Makulering med gummistämpel Posten Företagscenter utan ram. Stämplad Norrköping 2009-06-10.

Lu2_Fulmak 2009

I jultrafiken har Posten inte tid att rengöra och sköta maskinerna på rätt sätt. Det hade dock varit god tid att göra det i nov. Nu fyller man bara på med färg. Huvudsaken är att märkena blir makulerade. Begreppet "Lyxstämpel" finns inte längre kvar i nomenklaturen. Stämplat 2009-12-14, men det är endast 14 som är läsbart.

Lu2 Ulfsunda 2009

Den som höll i den här stämpeln var nog en riktig hundvän och ville absolut inte misshandla hundarna med en stämpel. Ulfsunda 2009-12-02

Lu2 9sty 2009

Manuell makulering av 9 frimärke? Vilket porto motsvarar 9 frimärke. Icke räknekunnig och synskadad person hade klarat detta bättre

Lu2 2av3 2010

Manuell makulering av 2 frimärke? Vilket porto motsvarar 3 frimärke. Icke räknekunnig och synskadad person hade klarat detta bättre

Lu2 Relieff 2010

Ibland falerar automationen totalt. Mycket dåligt infärgad rulle i maskinen. Fel anpassning till frimärket. Relieffstämpeln dock lätt läsbar till 2010-11-25 med Pilevallen troligen utanför Malmö. Avsändaren i Helsingborg.

Lu2 UppsPoSv 2010

Till Jultrafiken tar Posten ofta även äldre maskiner till hjälp vid makulering av all julposten. Här ett sådant från Uppsala, stämplat 2010-12-15.

Lu2 Mak21st 2011

Inkjet klarade inte av att makulera alla märkena. NÅGON på adressorten har använt handstämpeln istället för kulspetspenna. Utmärkt, ty ett bläck-X räknar inte jag som makulering. Så gör bara omogna ungdomar utan insikt till filateli.

Lu2 ostamp 2011

C5-kuvert där PVI-maskinen missat frimärket. Många andra har haft möjlighet att på ett snyggt sätt makulera frimärket

Lu2 30krsvart 2011

2 beskurna C4-kuvert där PVI-maskinen INTE missat frimärket på det övre. Så kan det bli då PVI-maskinen inte är välskött. Det nedre beskurna kuvertet visar hur 30 kr frimärket skulle sett ut. Detta hände 2011-04-20

Lu2 111111 2011

Brev med många ettor. Stämplat Malmö 2011-11-11

Lu2 MaGbg 2012 C6-kuvert stämplat Malmö 2012-04-22 samt i Göteborg 2012-04-27
Lu2_UppsPrio 2012 Del av C4-kuvert stämplat Uppsala 2012-01-29. Texten "Prioritaire" inprogrammerad längst till vänster i stämpeln.
Lu2_2012-12-12 2012

Handstämplat, men även inkjetstämplat 2012-12-12 samt 2012-12-14.

Lu2_2012Gu 2012

Kulspets X-makulering 2012-12-17 ? samt gul etikett ang. fel gatuadress

Lu2_2012PVI 2012

Till julen 2012 tog man i Göteborg fram ett par gamla maskiner. Normalt ska INTE frankostämplade kuvert stämplas på Posten

Lu2_XXX 2013

När man idag handlar t. ex. på nätet, så får man oftast ett ointressant kuvert. Det passar bäst i brännbart. Vart är filatelin på väg ? ? över 40 år gamla frimärken?

Lu2 2013GODJUL 2013

2 stämplar med Poseidon. Överst IRM 111 Göteborg med GOD  JUL och nederst SRM 112. Se alla olika skillnader i dessa 2. Stora punkter, Stora bokstäver, Stora stjärnor och annan typ siffror. Se skillnaden på 1 och 1

Lu2 liggande 2013

Vikt C5 som avsändaren tänkte på högkant. Maskinen lade det på andra hållet och stämplade därför INTE frimärket. Detta blev dock makulerat av "apelsinkoden". Stämplat Alvesta 2013-12-15 och GOD  JUL.

Lu2 2014tidigt 2014

Något förtidigt stämplat i Malmös båda maskiner. IRM 114 och SRM 115 2014-01-13. Frimärket utkom  2014-01-16

Lu2 2014Ejst 2014 Jag undrar hur utbildning i makulering av frimärke fungerar på PostNord ?
Lu2_Uppsala14 2014 Är det här den nya stämpelfärgen som använts / testats i Uppsala ? Lättläst stämpel 2014-05-16
Lu2_Svedala 2015 Brev postat i Svedala 26 feb. Retur avs. - Postat Svedala 2015-03-02. - Retur avs. - Postat Svedala en gång till med NYTT frimärke. - Retur avs. - Postat Svedala 2015-03-09. -  Ankom adressaten efter att ha postats 4:e gången.
  2015-05 C4-kuvert med 40 frimärke för att nå upp till portot 42:00

Sortering

Brevsortering, Lettersorting:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut.

 Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC. och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera

Manuell sortering på 1950-talet använde ett antal etiketter för att påtala vikten av snabb distribution. Här några ex på detta.

Bild År

Beskrivning - Sortering

Au snabb Gbg

1952

Blå etikett - SNABBARE Distribution, Rätt Postadress, upprepat  GÖTEBORG N. Brevet stämplat 1952-08-03

Au snabb GbgC

1952 Blå etikett - SNABBARE Distribution, Rätt Postadress, upprepat  GÖTEBORG C. Brevet stämplat Äppelviken 1952-11-10

Au snabb Cst

1952 Blå etikett - SNABBARE Distribution, Rätt Postadress, upprepat  STOCKHOLM C. Brevet stämplat 1952-04
Au_snabbUSA 1956-11 Röd etikett - SNABB DISTRIBUTION - RÄTT ADRESS. Gatunummer saknas, Brev från Chicago, USA 1956-11-13.

Au snabb .....

1962 Röd etikett - SNABB DISTRIBUTION - RÄTT ADRESS, upprepat, utan ort. Brevet stämplat 1962-08
Au_Snabb60 1960 Röd etikett - SNABB DISTRIBUTION - RÄTT ADRESS upprepat, utan ort. Rek från Thailand till Göteborg, komletterat med Box 2106. Stämplat Göteborg 1 Adressundersökningen  10 NOV. 1960.
     

Au Felaktig

1968 Röd etikett - I postadressen på denna. Brevet stämplat 1968-02

 

 

Frimärket avfallet

Bild År Makulering -  andra typer av makulering
Bild År Beskrivning, saknade frimärke som fallit bort
Lu3_Affall15 1915-09 Brevkort med texten "Frimärket affallit" samt sign R. Maskinstämplat Malmö 1915-09-18. Ankomststämplat Klagshamn samma dag.
Lu2 60Timbre 1979 Fransk stämpel "Timbre-poste perdu" = Frimärket avfallet. Porto 130 öre och 50 öre saknas på brev till Frankrike stämplat Luleå 1979-10-05
Lu2_60fallit 1981 Stämpel "Frimärket avfallet" slagen Malmö 1981-02-26
Lu2_60fallit 1981 Stämpel "Frimärket avfallet" slagen Malmö 1981-02-26
Lu2_Avfall 1991 "Frimärket avfallet". Stämplat . . . ?  . . 1991-03-19
LuDK_Avfallet 2006 Danskt brev med stämpel  "Frimærkene falder af". Stämplat Postcenter 12 FEB. 2006 8245.
Bild År Beskrivning, saknade frimärke borttaget av samlare
     
PS3 1889b 1889 P.S.-kort förtryckt och använt som Eftertaxering av REK-brev till USA. På brevet fattades 160 öre.. Endast 60 öre kvar stämplade Ekeby 1889-11-15. 1 kr är borttagna av en samlare.
Lu_Sjp141 1906 REK Etikett Sjp.  141 på bifrankerad helsak från utlandet. Ett frimärke borttaget.
     

 

MAKULERAS

samt ett antal andra udda makuleringar där maskinen ofta har missat frimärket, eller  Typ  XXX

MAKULERAS.

  
Bild                  År                                         - Beskrivning - MAKULERAS - Lokalporto
Red Bratt utan S/S Adolf Bratt  Brev med GV 2x10 öre stämplat Makuleras och avsänt från sjöman på S/S Adolf Bratt c/o Bratt o Co Göteborg. Post av detta slag fick ej stämplas med ortstämpel.
Wind Kisa 1941-03   Fönsterkuvert frankerat som Lokalbrev 10 öre inom  Stockholm. Maskinstämpeln missat, men stämplats MAKULERAS. Eftersänt till Kisa och där Lösenbelagt. Påsatt Lösenetikett 3b och  felande porto 5 öre, stämplat Kisa 1941-03-25.
EFTP_UGA 1941-03   Brevkort från  Ulvsunda Gummifabriks A B. Frankerat 2 x 5 öre Bellman. Maskinstämpeln Stockholm 12, 1941-03-26 missat, så rak MAKULERAS använd.
Lu2 60Sidenh 1944-11 Rund Maskinstämpeln har missat frimärket på brevet från Sidenhuset, Stockholm 1944-11-?? och rund stämpel MAKULERAS,  Stockholm 6 har då använts.
Au60 GVMak 1945-02 Stockholm 3 x 5 öre grön GV. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av något  felaktigt, stämpeln Stockholm 1 1945-02-16 har maskinstämpeln har delvis missat och därför användes stämpeln  Makuleras.
Lu2 SthMaku 19??-   Maskinstämpeln missat och stämpeln Makuleras användes Stockholm 19xx-xx-25
Lu2 Mak1945 1945-03   Maskinstämpeln missat och stämpeln Makuleras är använd på lokalbrev i Stockholm 1945-03-28
Lu2 60Kurir 1947-09   Kurirpost från Budapest till Stockholm spegelstämpel på baksidan1947-09-27. Frimärkena makulerade med lila Makuleras

Wind Makurund

1949 Rund Lokalbrev skickat mellan 1944-07-01 och 1951-06-01, men missad maskinstämpel. Rund Makuleras Stockholm 6. Beskuret C65.
Lu2_60 Makuleras 1950   Facit nr 344 (1943) stämplat MAKULERAS. Vacker stämpel slagen vågrätt, väl rengjord omkring 1945.

Wind VEGETE1953

1953-07   VEGETE-Bolagen frankerat 25 öre röd GVI typ I. Maskinstämpeln nästan  missat 1953-07-?, stämplat MAKULERAS. Utan ram
Lu2_60 Karsbo 1957-10   Postförskott "Utlöses ej". Maskinstämplat Stockholm 1957-10-30 som delvis missat märkena och makulering har skett med rakstämpel "MAKULERAS"
Lu2_60 Madrid 1961-08   Vykort från Spanien med 3 PTAS skrivet 1961-08-21. Makulerat med en rak lila MAKULERAS.
Lu2_60 Rak Mak 1976-05   Maskinstämpeln Stockholm Ban 1976-05-18 missat frimärket. Rak MAKULERAD använd


Odaterade

Tanken med denna gruppen är, att presentera ett lite udda område, som många kanske inte tycker hör till filatelin. Frimärke som makuleras på ett eller annat sätt är dock i högsta grad ett filatelistiskt objekt.

En del objekt kan dock lika gärna räknas till Bältespänneri.


        Bild                År                                - Beskrivning - MAKULERAS - Odaterade
       
Au_Haze 1940-tal Makuleras Brevkort frankerat 5+5 öre Automatskuret Hazelius. Maskinstämpeln missade, stämplat Makuleras efter sept 1941.
Lu2_Polhem 1950-tal Makuleras Fönsterkuvert Aug. Johansson Mark Stockholm. Frankerat25 öre Christohper Polhom. Stämplat [ MAKULERAS ].
Lu2_60 Sth4 1970-? Rund Maskinstämpel 801 använd 1970-74. Frimärket makulerat med rund Stockholm 4 - MAKULERAS *
Lu2_60Apotek ? Rund Frankerat 10 öre Tegner. Frimärket makulerat med lila rund Stockholm 6 - MAKULERAS
Lu2_60 mak 1974-?   Maskinstämpel 801 (1970-1974) missat märken, men makulering har skett med "MAKULERAS * Stockholm 4", A-post 50 öre.
Lu2_60Vpl ?   Vykort med makulering som skett med lila "MAKULERAS"

 

Bild År Makulering - och andra typer av makulering
Lu2_60_420 1928 Maskinstämpeln 420 Stockholm 1 stämplad 1928-06-18. Enl. handboken endast använd 23/5 till 14/6 1928
Lu2_222Ma 1932 Maskinstämpeln 222  Malmö 1, stämplad 1932-01-06. Handstämplat Malmö 1, 1932-01-17.
Lu2_60 Lila 37 1937 Maskinstämpeln 212 Stockholm 1 stämplad 1937-06-26 men missat frimärket p.g.a. fel placering. Makulerad mha. lila handstämpel.
  1944  
Lu2 60Buda 1945-11

Kurirpost till Budapest från Ängelholm stämplat 1945-11-22. Adressaten och Raul Wallenberg var 2 av de 11 som var anställda på Svenska Legationen i Budapest 1944.

   

 

Lu2_60 1961 1961 Maskinstämpeln Stockholm Ban 1961-01-08 missat märkena. Troligen liggetidsstämpel / handstämpel 9 JAN 1961 använd.
     
Lu2_60 Fjour 1969 E-journal 2121.03 (Mars 66)  8237  *Pv tr Sth 1966. Frankerad 220 öre stämplade Lönsboda 1969-04-03 samt kvadratisk Lbb 3 samma datum. Pennantecknat  "Makuleras".
     
     
Lu2 Xmak 2008 Är detta en makulering eller är det ett barn som roat sig ?
Lu2 201008 2010-08 Makulering m.h.a. en cirkulerande penna. Tillsammans med post från 2010-08-20. Avs. i Norrköping, adresserat till Lund
Lu2 Palin 2011

Brev postat 2011-11-02, med förhoppning om ett Palindromdatum. Tyvärr lurade Posten mig på det roliga med datum 2011-1102 som blir samma, oavsett från vilket håll det läses. Frimärket X-makulerat.

Lu2 MakX02 2011 Makulering m.h.a. en kulspetspenna. Stämplat Göteborg 2011-02-07
Lu2_RegSk 2018-04 C5-kuvert från Vårdcentralen Tyringe till Hässleholm. Frankostämplat Lic. 750358 a 006:40, 2018-04-25. Enl. Bring levereras posten till deras sortering i Eriksberg. Det gäller dock nog bara Stockholmsområdet. Jag tror mer på 232 54 Åkarp i detta fallet och att frankostämpeln är slagen där.

Ostämplat - Omakulerat

 
Bild (Lu2) År Beskrivning av EJ Makulering -
Lu2_Ankomst 1902 Brevkort från Hälsingborg 19 nov, men ostämplat där. Ankomststämplar 2 ggr i Göteborg 1 TUR samt Göteborg .6 1 TUR 1902-11-20.
Lu2_Diarief 1990-03 Brev frankerat 250 öre ostämplat, men daterat 1990-03-16. " OBS! Postöppnigen har ej granskat . . . . "

Lu2_PoMedd

2012

Tjänstebrevsrätten försvann ju 1991. Alla företag utom Posten satte då på frimärke eller frankostämplade.
Jag trodde att Postens [b]PS försändelser[/b] var de enda kvarvarande som hade, det som förr kallades [b]Tjänstebrevsrätt[/b]
Nu sätter Posten Meddelande frimärke på sina brev. Ostämplat men daterat 2012-03-20
Lu2 BasfOmak 2013

Omakulerat C5-kuvert från BASF Rosersberg. Inkjetstämplat Stockholm 2013-05-22. Ostämplat märke.

Lu2_Ost2014 2014-05 Del av C5-kuvert med ostämplat frimärke. Stämplat Göteborg Postterminal 2014-05-14
PoRe2 57119 2010-09 Ett av de  tiotal brev Poste  Restante som skickades till Årsta med önskan om God Julstämpel. I Nässjö finns en grupp som kollar ostämplat och återanvända frimärke. Detta snyggt ankomststämplat på baksidan 2009-12-14. Stämplat Nässjö 2010-01-26 vid Retur till avsändaren, men fortfarande ostämplat frimärke ? ? ? ? ? 47
Lu2_205ore 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. 100 + 100 + 5 öre blir inte 7 kr. Ostämplat men gick i retur till avs. 2017-05-10
Lu2_GladP 2017-04 C6-kuvert skickat för att kunna bli stämplat med "Glad Påsk" 2017-04-14. Så blev det dessvärre icke.
Lu2_MaGlad 2017-07 C6-kuvert testskickat 2017-07-09, för att bli stämplat med "Glad sommar" i Malmö. Brevet sorterat men ostämplat. Blev stämplat först då det kom till Hässleholm. "Glad sommar" blev det tyvärr inte, det saknades hela 2017  i Malmö. :-(
Lu2_Ost 1708 2017-08 Brev skickat med Lerins nya frimärke med hopp om inkjetstämpel 2017-08-24
Lu2_Ost1805 2018-05 C6-kuvert skickat ett antal ggr. till Malmö. fortfarande ostämplat frimärke

 

 

 

Udda och jämna datum

Här finns lite udda och jämna och andra lustiga datum.

Bild År Makulering - lustiga datum - lika / udda siffror - Palindrom
PoRe 1911111 1911 Brev från Lifförsäkrings-AB Thule stämplat Stockholm 1911-1-11
Lu2_191212 1912 Frimärke stämplat PLK ??, 1912-12-12
Lu2_42udda. 1999 1999-11-19. Det mest udda jag/vi har sett. Tre klipp från försändelser stämplade / sorterade det sista udda datum vi någonsin kommer att uppleva. Klockslaget 19:59 hade dessutom varit all tidsangivelse udda. Nästa udda datum blir  först år 3111-11-11 och då är i alla fall inte jag med. 
Lu2_42date. 2000 Här presenteras nästa udda objekt med jämnt datum. Millenniumfirandet tog inte sådana proportioner utan vi fick uppleva 2000-02-02. Det är det första jämna datum vi upplever. 0888-08-28 var det förra jämna datum -  strax efter att Ansgar hade "kristnat oss".
Lu2_40en 1945 En gång på 100 år blir det så här 1-2-3-4-5 att siffrorna blir i följd. Stämplat 1945-03-12
Lu2_40_123 1945 Ett annat mycket udda datum är 12 3 45 som dock kommer varje 100:e år. Stämplat Postmuseum 12. 3. 45
Lu2_42Pm 1945 Ett annat mycket udda datum är 12 3 45 som dock kommer varje 100:e år. Stämplat Postmuseum 12. 3. 45
Lu2_60 mask55 1955

1955-05-05 maskinstämpel 214 Göteborg 1.

Lu2_60 udda55 1955

1955-05-05 stämplat Stockholm

Lu2 1966PKP 1966

Kort stämplat PKP 66B, 1966-06-06

Lu2 1966 1966

Automathäfte  stämplat Malung 1966-06-06

Lu2_1988Trell 1988 Maskinstämplat Trelleborg -8.8.88
Lu2_1988Bed 1988

1988-08-08 stämplat Beddingestrand

Lu2 Omvtext 1998

Pilevallen som är Malmös symbol har här texten upp och ned. Stämplad 98.12.30

Lu2 305720 2003

Porto Betaltkuvert med Frankostämpel Hjärnarp LIC. 305720 stämplad 2003-03-03 eller -3.3.03

Lu2 Skottdag 2008

2 försändelser stämplade Skottdagen 2008-02-29

Lu2 101010 2010

5 brev från olika terminaler stämplade 2010-10-10. Det var bara Uppsala som inte lyckades vänta till söndagen. De stoppade breven i maskinen redan på fredagen, trots önskan om 10-10-10.

Lu2 UAV 2010

Brev sända till 3 terminaler, med uttrycklig önskan om stämpling SÖNDAGEN 2010-10-10. Resultatet blev något otillfredställande för att uttrycka det milt. Oansvarigt hade väl passat bättre. Uppsala postade redan på fredagen 8. Västerås väntade till måndagen 11.

Lu2 datum 2011

Idag finns det nog standard på det mesta i Sverige, och finns inte det så styr AU upp det hela. Frankostämplingsföretagen och Posten har dock ännu inte lyckats enas om hur datum ska skrivas. Här tre ex på det som jag tycker är rätt 2011-01-11

Lu2 Palindrom 2011 Palindromdagar är datumen på temat "Ni talar bra latin" - 20111102, 20200202 m.fl.
Lu2 Palin1111 2011 Frankostämplat Palindrom. Det fanns dock i dagens post de som var en vecka för tidigt ute med 11.11.11
Lu2PalinEj 2011

3 brev postade i sistaminutenlådan, för att säkert få dem maskinstämplade 2011-1102. Så här blev resultatet

Lu2 2011 2011

Vykort inkjetstämplat Malmö 2011-11-11. Så här blev resultatet

Lu2 2011Sth 2011

C6-kuvert inkjetstämplat Malmö 2011-11-11 till postnummer 111 11 Stockholm. Åter avsändaren. Så här blev resultatet

Lu2 IRM107_V 2012

C4 kuvert som kommit på tvären i IRM 107 i Västerås. Datum saknas, men det var i okt. 2012.

Lu2 121212 2012

Sista gång på många år som xx12-12-12 kan finnas på brev

Bild År Beskrivning årsskiftet 2011 - 2012.  - Frankostämpling portohöjning
Lu2 20111231 2011

2011-12-31. Porto 10,50 - Inrikes 1:a klass brev upp till 100 gr, inlämning Företagscenter
2012-01-02. Porto 10,80 - Inrikes 1:a klass brev upp till 100 gr, inlämning brevlåda

Lu2 20120101 2012

Brev stämplat Malmö 2012-01-01. OBS. se även \ snedsignalen i inkjetstämpeln

Lu2 2012GottN 2012

GOTT  NYTT  ÅR 2012-01-01 SRM 112 Göteborg

Bild År  

 

Andra Stämplar.

Se text nedan

Bild År

Beskrivning av andra stämplar.- Makulering - färger - udda - jämna datum

Lu2_202005Kup 1972-02 Bl 2020.05 (Dec 70) med etikett "[Kupongen får inte borttagas . . .]" samt intressant stämpel [VISA POUR  DATE  26 MAJ 1972 des postes de Suede]
Lu2_202005VISA 1974-03 l 2020.05 (Dec 70) med stämpel [GENERAL  DIRECTORATE OF POSTS 12 MRS 1974]
Try Hising 1999 Vacker stämpel MASSBREV Box 4 Hisings Kärra, på beskuret C4-kuvert. Daterat 1999-02-22. Se ovan
    Fler Automationslustigheter se Auto misstag
Lu2_Backsi 2005 Backsippa med 2 olika tandning. Våglinjetandningen tillkom genom ett misstag vid tryckningen
Lupo_0505 2005 Vårblommorna kan skifta i färg. Den övre rödviolett det nedre blåviolett stämplade Malmö  2005-05-10
Lu2_62Lotus 2006 Stämpel liknande en Lotusblomma. Finns i Trelleborg, Sölvesborg och kanske flera. Daterad 2006-08-24. När man försökt rengöra stämpeln har man använt FEL vätska som resulterat i förstoring av cirkeln. Den har blivit oreglbundet taggad
Lu2_62Design 2007 Lustig bredvidstämpel Lenn Art, Design, som hjälpt Posten med makulering 2007-09-21.
Lu62 2004 När Mottala stämplat posten 2004-11-29, går den vidare till Nässjö. Där finns flera möjligheter att sorteras. Detta brev hamnade i IRM 108 som tidigare funnits i Norrköping. Sorterat  kvällen efter 2004-11-30 kl. 21:32
Lu 62 si 2005 Smålustigt C5 fönsterkuvert frankerat sista dagen på året 2005-12-31. Sorterat första dagen på nästa år 2006-01-01
     
     

Andra lite udda maskinstämplar.

Bild År Nr

Beskrivning av andra stämplar.

Au Lennfram

1904 001 Maskinstämpel 001 Framsida av kuvert stämplat Norrköping 1904-01-30. Ankomststämplat  Stockholm 1 TUR 1904-01-31
Lu2 Msk002 1905 002

Maskinstämpel 002 Stockholm 1, 1905-10-25  1 TUR

PoRe 003 1918 003 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
Lu2 Handrull 1947 Hand En ganska ovanlig Handrullstämpel på ett C6-kuvert. Stockholm 1, 1947-03-24 på Luftpost till USA
Lu2_Msk704 1956 704 Vykort med maskinstämpel nr 704 med 7 våglinjer stämplad Mora 1956-07-02.
Lu2 62hand 1957 Hand Maskinstämpel eller Handrullstämpel Stockholm 1, 1957-03-21. Eftersänt Asphyllegatan, Filipstad
Lu2_Msk724 1958 724 Vykort med maskinstämpel nr 724 med 3 våglinjer (tidigaste kända) stämplad Mora 1958-07-18.
Bild År  

Beskrivning av andra stämplar

Lu2 60PAR81 1981 436 Brev stämplat Örebro 1 1981-09-01med maskinstämpel 436 samt en handslagen stämpel PAR -3 SEP.1981
Lu2 60Rull82 1982
Lu2_Karls 1984-10 - Liten halv maskinstämpel "Karlskrona med vind i seglen" stämplat Karlskrona 1984-10-14
Lu2_Karlsk 1990-07 - Stor maskinstämpel "Karlskrona med vind i seglen" stämplat Karlskrona 1990-07-05
Lu2_PostgUt 1989 313 Frimärke stämplat med Msk 313  "Använd Postgirokontot för Utlandsbetalningar". Stämplad i kassan 1989-09-30. Stämplad 4 dagar senare i maskin.
Lu2_SthKlaFS 1991-07   Maskinstämpel STOCKHOLM KLARA  *  FS  * 1991-07-16 samt  4 våglinjer till höger om.
Lu2_SthKlaSM 1991-10   Maskinstämpel STOCKHOLM KLARA  *  SM  * 1991-10-27 samt  4 feta våglinjer till höger om.
Lu2_SthKlaraFS 1992-04 - Maskinstämpel STOCKHOLM KLARA  *  FS  * 1992-04-15 samt  4 våglinjer till höger om.
Lu2_Kungsh 1997-07   Brev med Poseidon och Kungshamn stämplat 1997-07-28
Lu2_MaUppNed 1999-01    Upp och Ned på Brevstycke PVI-stämplat Malmö 1999- 01-21.
Lu2_PVIMa 2014-11 PVI C5-kuvert där PVI-stämpeln missat frimärket helt. Malmö 2014-11-25
Bild År  

Beskrivning av andra stämplar

Minnespoststämplar

Morokulien

 
Bild År

Beskrivning - Minnespost av lite udda slag

Lu2 Moro1 1959 Morokulien stämplad 1959-10-23
Lu2 Moru6 1959 Litet Allardbrev med Morokulien.
Lu2 Moro3 1959 Brev till Motell Riks Mellerud, stämplat 1959-11-16
Lu2 Moro2 1964 Gränsriket Morokulien stämplad 1964-08-16 med 25 öre Norge och 25 öre  Sverige
Bild  

Beskrivning

     
     

Återanvändning av frimärke

När / om Posten upptäcker detta, så blir det ibland även Eftertaxerat eller Lösenbelagt.

Se även fusk2 och inkjetmiss

Bild, Lu2 År Frankering med Återanvända frimärke -
Sort 1975 1970-tal Brev med Återanvänt 10 öres frimärke stämplat med lila "posthorn Makuleras......" till 10133 Stockholm
Fusk Liljek Falskt frimärke Liljekonvalj som dessutom Återanvänts. Makulerat med bläckstreck och lösenbelagts
Lu2_Adre80 1980-12 Adresskort Bl 2010.20 (okt 78) som i Jönköping 1980-12-12 använts med 3 st. återanvända  10 kr frimärke, genom att klippa ut dem och teipa fast dem. Utlöst Fjälkinge 1980-12-16. Rätt porto för 10 kg är 33 kr.
Lu2_Rolfst 1984-01 Brev frankerat med Återanvänt 130 öre fastteipat brevstycke, bifrankerat med 50 öre. Stämplat Rolfstorp 1984-01-12.
Fusk Gallo 1984-03 Återanvänt rabattmärke, ordentligt urtvättat. Lösningen insänd från Gällö stämplat 1984-03-23.
Lu2_Arb_Eft 1997-12 Ett sätt att återanvända frimärke, att ta eltape och fästa märket med. Stämplat Sjöbo 1997-12-04
Lu2_EU2001 2001-06 Brev stämplat EU-mötet 2001 i Göteborg. Frimärket återanvänt och satt på en självhäftande vit etikett, stämplat Göteborg 2001-06-17.
Lu2_IOGT 2003-07 Brevportot höjdes 2003-01-01 till 550. Någon okunnig trodde, att man måste komplettera med 50 öre till RÄTT porto. Samtliga märken rikligt limmade med Carlssons klister.
ISO_2004Kad 2004-01 Rätt porto 5:50. 7 troligen återanvända frimärke, kvalitetsstämplade [Små/N 5]. Inkjet Karlstad 2004-01-26.
Lu2_tape 2004-08 Frimärket återanvänt genom fasttapening. Stämplat utan anm. i Umeå 2004-08-23 till OIOGT-NTO, Mölnlycke.
Lu2_05Gult 2005-02 Skogens skafferi. Det nedre märket är bara använt EN gång. Klara färger och slät yta. Det övre är urtvättat, troligen med något starkare än vatten. Röda färgen har blivit ljusbrun. Ytan på märket är mycket  urtvättad och på baksidan av märket finns för lite Karlssons klister. Märket stämplat 2005-02-04.
Aumiss Etax 2005-04

Återanvänt Porto Betaltkuvert. Tidigare Videojet överstruken. Icke frankerat, halvt C5-kuvert. Eftertaxerat och sorterat Sundsvall 2005-04-06

Lu2_111GP 2005-10 Den tidigare stämpeln tippexad över och frimärket Återanvänt till GP-posten.  Inkjet 111 stämplat Göteborg 2005-10-23.
Lu2_tapeGbg 2006-05 Brev till Göteborgs-Posten med frimärke dåligt teipat. Stämplat Göteborg, Poseidon 2006-05-22, sorterat i IRM 111. Ej
Fusk klippt 2007- Detta är nog ett effektivt sätt att förhindra "Återanvändning" av ostämplade märke. Jag tror dock inte att frimärkssamlarna jublar

Lu2_2007Arsta

2007-03 Tydligt Återanvända frimärke stämplade Årsta 2007-03-27. 2 stämplade frimärke klippta från brunt kuvert och satta på ett nytt. Maskinen uppfattar inte den tidigare stämpeln
Lu2_Vitpapp 2007-05 Frimärket klistrat på en vit självhäftande etikett, för att enkelt kunna klistra frimärket på  kuvertet. Dessa etiketter såldes i ett par butiker i Göteborg. Stämplat Göteborg 2007-05-29.

Lu2_2007Sunds

2007-11

4 Återanvända frimärke, som först är stämplade i Sundsvall 2007-11-14, klistrade på nytt kuvert och stämplade i Järna 2007-11-20. Därefter har någon teipat fast alltihop. Helt otroligt av Posten i Järna.
Aumiss 2007-02

4 frimärke bortrivna från ett annat kuvert. Teipade fast på detta och sedan har postaren handstämplat frimärkena, utan att upptäcka Återanvändningen ;-))) Stämplade Malmö 2007-02-?

Lu2 60 klister

2007-06

Det är inte alla som känner till att många frimärke har självhäftande klister. Här har någon klippt ut ETT märke ur häftet. På baksidan smetat på klister och satt frimärket på brevet. Kanske beroende på att rävungen är ett återanvänt märke som fordrade klister för att fastna på kuvertet. Stämplat Sundsvall 2007-06-24
Lu2_rivet 2008-04

Brev som inte älskas av frimärkssamlare. Detta tycker jag är ett bra ex. på svårigheter att återanvända ett frimärke som blir ostämplat. Det hade inte gått så bra med dessa bitar, stämplade Göteborg 2008-04-09

Aumiss viktc 2010-06

Här är det väl heller ingen tvekan om Återanvändning ? Inkjetstämplat i Pitney Bowes, Malmö 2010-06-03

Fusk6kk 2007- Mycket Rikligt med "Karlssons klister" använt,  för att kunna återanvända frimärket. För säkerhets skull också teipat. Posten har dock glömt att sätta på den gula etiketten "Återanvänt frimärke"
Lu2 Ateranv 2011-02

Brev med kulspetsstreck på frimärket, stämplat Göteborg 2011-02-03. Tolkat återanvänt av Posten. Lösenetikett 16 kr. Stämplat  "Återanvända frimärke, GÄLLER EJ"

Fusk GrandD2011 2011-04 Grand Danois falsk och även Återanvänd. Pappersrester syns i märkets övre kant. Stämplat Stockholm 2011-04-08
Fusk_6x1kr 2012-09 6 x 1 kr "Återanvända frimärke" med ytterst lite klister. Stämplade Alvesta 2012-09-27
Lu2 Uppsala13 2013-12 C5-kuvert på vilket man återanvänt ett frimärke. I högra hörnen konstaterade Posten att det inte fanns något klister. Lösenbelagt med felande porto och expeditionsavgift 10 kr. Stämplat Uppsala 2013-12-11. Använd Lösenetikett Bl 2102.04 (aug 96) Graphium Tryckeri.
Lu2_Halls14 2014-02 Del av C5 med teipat frimärke. Postnord ej upptäckt teipen utan stämplat i maskin Hallsberg 2014-02-19
Lu2_GbgEfter 2014-03 C5 med återanvänt frimärke. Stämplat Göteborg 2014-03-26. Eftertaxerat. Stämplat  "Återanvända frimärke, GÄLLER EJ"
Lu2_COOPLu 2015-09 Posten ändrade namn till Postnord i aug 2014. På en del orter använde man tydligen företagets namn i stämpeln "COOP  KUNSUM". Här ett ex. från Lund 2015-09-22
Fusk_Banan15 2015- Ytterst lite klister använt,  för att kunna återanvända frimärket. Postnord har dock makulerat frimärket i Göteborgs NYA IRM. Lösen 21 kr samt den gula etiketten "ÅTERANVÄNDA FRIMÄRKEN"
Lu2_CityG 2017-04 Här en annan typ av frankering. Man återanvänder ett frimärke och det funkar helt utmärkt. Stämplat Malmö 2017-04-20
Lu2_Ateranv 2017-05 C6-kuvert med Återanvänt frimärke. Inkjetstämplat Malmö 2017-05-07.
Lu2_Lund 2017-09 C5 med återanvänt frimärke. Stämplat PostNord Rosersberg 2017-09-15 till Lund. Ingen åtgärd av PostnorordÅteranvända
kuvert.

Bild, Lu2 År Frankering med Återanvända frimärke -
Lu2_Valp86 1986-01 Återanvänt vykort som först skrivits med blyerts, frankerats med 2 krFjällvärldfrån 1984. Texten suddats ut och skrivitny. Frankerat medKnut den heliges2 kr, Maskinstämplat Malmö Ban 1986-01-27 till Ordvalpen Stockholm
Fusk MS 2007 Frankostämplat C5-fönsterkuvert med rätt porto 5:10 stämplat 2007-07-13 som kommit i  Retur. Återanvänt kuvert genom att tippexa pilen till avs. Klistrat vit etikett över stämpeln Göteborg 2007-07-16. Skriva ny adress samt posta till Hässleholm. (Har tagit bort en bit av etiketten, så stämpeln syns) Ankomst Hässleholm  2007-08-02.
     

Återanvända frimärke med GUL etikett.

Bild, Lu2 År Frankering med Återanvända frimärke -
Losetik gul 2006-10 Lösenetikett självhäftande samt gul etikett "Klar för utdelning" stämplad Göteborg 2006-10-23
Lu2 GlassEtax 2012-03

C4-kuvert på vilket man återanvänt 5 frimärke. Borde varit 6 st. Posten har upptäckt teipningen och använt en någon okonventionell metod att makunera frimärkena. Man har använt sax eller möjligen kniv genom att ha klippt/skurit upp teipen. Förmodligen för att förhindra ännu en Återanvändning. Frimärkena satt ju redan på ett papper, så det var lätt att Eftertaxera 2012-03-20 med Gul Etikett Återanvänt Frimärke, GÄLLER EJ

Lu2 Uppsala13 2013-12

C5-kuvert på vilket man återanvänt ett frimärke. I högra hörnen konstaterade Posten att det inte fanns något klister. Lösenbelagt med felande porto och expeditionsavgift 10 kr. Stämplat Uppsala 2013-12-11. Lösenetikett Bl 2102.04 (aug 96)

Fusk_Banan15 2015- Ytterst lite klister använt,  för att kunna återanvända frimärket. Postnord har dock makulerat frimärket i Göteborgs NYA IRM. Lösen 21 kr samt den gula etiketten "ÅTERANVÄNDA FRIMÄRKEN"


Tjänste - Porto Betalt
Bild, Lu2 År Frankering utan frimärke - t.ex. Tjänste - Porto Betalt

Lu2 Systemet

1920-10

Rekommenderat ofrankert men stämplat brev från Nösund till Lysekil. Eftertaxerat i Göteborg 1920-10-21

Lu2 ABC

1980-tal B Föreningspost (tjänsten fanns 1981 - 2015) Porto Betalt Bromma 14 P 8. Brevet sorterat i AEG-maskinen Stockholm Postnummer 28100

Lu2 PP Sweden

2007

Etikett 60 x 30 mm. Posten Sverige AB, International Mail PP Sweden. Använd nov. 2007 på C4-bev från Tyskland till Hässleholm.
Bild, Lu2 År Otandade, ostansade frimärke - Frankering - Beskrivning
Lu2_kronam 2002 Frimärkt brev med 1 kr i mynt fastlimmad på brevet. Sorterat den 19:e troligen på Göteborgs terminal. Ankom mottagaren 2002-08-26 enl ant. på baksidan
Lu2_otand 2003 Lusthus utan tandning. Det övre märket saknar den vågiga tandning som är normalt för dessa märken. Stämplat Alvesta 2003-08-11. Jämför med nedre normala märket.
Lu2_otand03U 2003 Ett annat lusthus utan tandning stämplat Umeå 2003-08-24
Lu2_otand6bl 2007-03 Otandad Vårkärlek. Handstämplade Kalmar 2007-03-17. Endast streckperforeringen gjort på detta 6-block.
Lu2_otandKarl 2007 Otandad Vårkärlek. Endast streckperforeringen gjort.

Lu2_otandpar

2007

Partiellt otandat märke "Vårkärlek" på höger sida (rufftandat= ej genomskuret), stämplat Umeå 2007-04-10.
Lu2_ostansat 2007

Ostansat märke, stämplat Malmö 2007-04-22. Streckperforeringen syns i nedre kanten på märket. Skuren högersida medan de andra 2 är rivna isär.

Lu2_otandFolkp 2012

Ostansat 4-block av Folkparkerna, stämplast 2012-02-22

Fusk 3Fest 2013 3 Festfrimärke, varav ett falskt ett otandat/ostansat och ett äkta. Stämplade 2013-
Bild, Lu2 År Frankering utan frimärke - Se Masskorsband
Mass Åby 1942 Baksidan av ett Masskorsband, med kvitto 706a. Inbetalningar till Luxor/Radio stämplat Åby 1942-02-20

Lu2 bara

2000

Ofrankerat - odaterat utan ort ?? men eftertaxerat till Bingolotto? Hur är detta inlämnat  - betalt ? Ett något udda brev, som jag inte har någon bra förklaring till. Möjligen att det följt med en firmas post till Posten. Då vet ju Posten VEM som ska Eftertaxeras. Jag gissar det hände kring år 2000. Bara ?-tecken.


Återanvändning av kuvert.

Det är inte bara frimärke som har återanvänts

Bild, Lu2 År Frankering av Återanvända kuvert -
Lu2_Falko 2011-09 Del av Frankostämplat C4-kuvert LIC. 303933, 01060, Falköping 2011-08-23. Frankerat med frimärke 12 kr, stämplat Nässjö 2011-09-25
Lu2_Chark 2017-04 Frankostämplat kuvert 2016-05-09 från H. Karlssons Chark. Härryda.  Kuvertet Återanvänt med frankering och stämplat Göteborg 2017-04-26.

 

 

?????????????????????????????????????

 

 

Ur Internationella Postfördraget 1947.
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

 

Länkar:
Main page     Hybridpost 

Gratispost

Posthistoria Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan

Litteraturhänvisning.

Filatelisten 2011/3 sid. 9 SMS-frankering  
  Filatelisten 2011/4 sid. 19 bandfrimärke för automater