Postala lustigheter Utlandet.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

 Till Huvudsidan Lustigheter.

 

Senast uppdaterad 2019-11-03

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2 Postala lustigheter 3 Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors   Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader   60 Porto, Frankering   Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort - blanketter       Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 60 Makulering, stämplar Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970   Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 Amb 141, 142   Andra personer
Udda material 2000 - framåt Sassnitz - Trelleborg 90 - Vykort, försändelser Barnpost
Ovanliga portosatser 45 udda FDC, FD   94 Express Schweizer + andra maku.stämpl
Udda porto, 1918-20  Lådbrev (f) Makuleras Assurerat  
      REK / ASS Militär, FN, Tjänste
   Obeställbart Udda - jämna datum 101 - Rött - Red Rakstämplar - 1900-talet
Lokalporto Restaurering Överfrankering Minnespost Skåneland 2010 80 - Varför ?
    Återanvändning   70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

   Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
    CV-Mail - WW II  
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Tyskland
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Kemisk censur
    Utländska förs.    
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

?????????????????????????????????????

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

Udda objekt - mm.

Lutl_Vy ? Vykort med bild av skylten från det Svenska  Postkontoret i Hamburg
Lutl_GB ? Postbox från England. "First and last Post Box in England"

Mal dirige

Bild År Beskrivning - svårläst / feltolkad adress  Mal dirige
Lu1 40 RottHB 1954 Vykort sänt från Kristinehamn 1954-11-20 till Rotherham. Felsänt till Rotterdam 1954-11-22. Transormasorterat rött HB till  Rotherham, Yorkshire - England.
Lu1 Tallin 1966 REK-brev stämplat  Tallin 1966-07-24 till Vällingby. På baksidan felaktigt pålagen "Mal dirige sur la Suéde" och Stockholm Ban UTR BREV G. Båda överstrukna med rött och Vällingby understruket med rött.
aumiss11 CCCP 1966 Rekbrev från CCCP stämplat 1966-07-24 till Vällingby. På baksidan stämplat  "Mal dirige sur la Suede " Stockholm Ban 1966-07-29.
aumiss 10Polen 1980 Brev från Polen med svårläst adress till Volvo, Göteborg. Stämplat Mal dirige sur la Suede 30 DEC 1980
Lutl Mineapolis 1988 Vykort från Mineapolis, USA till Washington DC. Felsänt till Sverige och stämplat  Mal dirige sur la Suede 19 FEB 1988 Stockholm Utr.
     
Lutl_Brooklyn 1989 Brev Second Mail från Brooklyn till Farsund, Norge. Felsänt till Sverige och stämplat  Mal dirige sur la Suede 16 JUNI 1989 Stockholm Utr.

 

Felsänt  men ostämplat. Etikett om var det varit.

 
Bild År

Beskrivning - Ovanligare hantering av brev

aumiss_Hasbro 2018-08 C5-brev från Hasbro, France till Hässleholm. Hamnade i Trier,Tyskland. BZ 24 Vidaresänt via Briefzentrum 24 i Kiel till Sverige.  Ankom Hässleholm 2018-08-14.
     

 

Makulering - Båtpost - Paquebot - Navire. 

Försändelser lämnade på fartyg till havs. Postades oftast i nästa hamn. Makulerades ibland även med fartygsstämpel

 
Bild År

Beskrivning - Ovanligare makulering, Personligt präglad  stämpel - Se Lu4

Lu2_Larsbo

1910 Vykort odaterad, men c:a  1910-talet. Säregen brevbärarstämpel Larsbo Lbb - Söderbärke. Se Hembygds-filatelisten nr 4 2006
Los 1914 1914 Ofrankerat Julkort stämplat Vänersborg 1914-12 21 till Göteborg. Lösenbelagt med  8 öre på etikett typ 1. Brevbärare/Postiljon August Andersson Ahlgren (f. 1856 i Lena, Älfsborgs län)  har stämplat "Sökt . . . . men ej anträffad". Han har även undertecknat med egen stämpel "Aug. Ahlgren". August o.h.h. Martina Larsson hade 9 barn varav deras son Arthur Emanuel (f. 1888) enl. Postmatrikeln 1928 var postassistent i Göteborg. Arthur var även lärare vid brevbärarkurser 1926-27. Det var säkert inte vanligt att brevbärare hade egen stämpel att använda på försändelser. Hela fam. Ahlgren var metodister.
     

Dingelvik

1943 Bl. 411. (Juni 38.) Pv. tr. Sth. 1942. Daterad 1943-01-04. Intressant datumlös stämpel med text "Gustavsson, Brevbärare  Dingelvik". Krona och posthorn i centrum tolkas som postal stämpel.
Bild År

Beskrivning - Ovanligare makulering, Lbb, Paquebot, SJP  m.fl.

Lu2_40 Paq 1901 Paquebot + Fra Sverige. Vykort postat ombord med danskt frimärke som stämplats "Fra Sverige". Stämplats Kjøbenhavn OMB 1901-08-19. Ankomststämplat Lund 1901-08-19
Lu2 40Pori 1928 Brev från Svenska Amerika Linjen, postat i New York 1928-09-012 med svenskt frimärke Facit 183 25 öre blå. Ankomststämplat PORI, Finland 1928-09-24.
Lu2 40South 1938 Brev från Swedish American line M/S Gropsholm. Frankerat 25 öre GV + 5 öre Lejon stämplade Southhampton PAQUEBOT 1938-01-14. Skrivet ombord på Gripsholms West India and Rio Cruise 1937.
Lu2 142A 1939 Brev från Fährbetrieb Sassnitz - Trelleborg SJP 142A, stämplat 1939-02-25 till Stockholm
Lu2 60Paq 1940 Vykort till Stockholm med S/S Brynhild, sänt från båten  på väg till Åbo. Stämplat Turku - Åbo 1940-07-12, Censurstämpel samt Paquebotstämpel.
Lu2 SJP.7 1950 Paquebot + SJP. 7 SAL "Stockholm". Stämplat Göreborg - New York 1950-10-23
Lu2 40 PaqPS 1963 Brev från M/S AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, postat i Port Said med PAQUEBOT-stämpel 1963-06-21.
Lu2 40Navire 1970 Kort från M/S Holmia stämplat Navire 1970-08-10 Turku - Åbo
Lu2 Båtp 197? Paquebot Båtpost. Postat ombord på båten "Polar Express" från Finland till Sundsvall. Stämpeln otydbar.
Lu2 Betula 1974 M/S Betula stämplat Helsingborg 1974-07-02.
Lu2 Betul77 1977 Vykort av M/S Betula stämplat [FRÅN DANMARK] och Helsingborg 1977-11-18.
Lu2 Atlant 1981 Påskrivet Paquebot / Navire postat Baltimore 1981-01-26 med svenska frimärke till Falkenberg. Avs. M/S Atlantic Saga, Broströms Rederi AB.

Lu2 Navire

1987 Brev med m/s Wellamo, Silja Line AB stämplat Navire - Turku- Åbo 1987-11-10 till Biltema Linköping

Lu2_Nypon

1997 Häfte med 2 märke som är otroligt bleka. Stämplade Vällingby 1997-03
Bild  

Beskrivning udda Makulerat och frimärke - Andra - Varför

Lu2_60 Mak   "Gäller ej, Makuleras som Porto" Trolig föregångare till Provstämpel
Lu2_11_test   Blåbär ur häftet Skogens Skafferi. Se den svarta färgen i höger kant. Vart har kvalitetskontrollen tagit vägen????

 

CV-Mail - WW II mm.

Läs här på Wikipedia mer om denna typ av försändelser som kallas V-Mail.

Millitary Airgraph Service authorized by Egyptian Postal Administration

Den kan mycket väl även kallas hybridpost, eftersom avs. skrev brevet, det censurerades, fotograferades och filmen sändes till mottagande ort. Bilder gjordes av filmen i storlek 107 x 132 mm. (4 ¼ tum med 5 3/16 tum) och dessa bilder skickades med ordinarie post till mottagaren.


Bild (LuVM) År V-Mail och 2:a Världskriget (520-539)
Lutl_VMNewp42 1942-11 Brev skrivet 1942-11-06, fotograferat och sänt  till Newport Mon, England. Millitary Airgraph Service authorized by Egyptian Postal Administration
Lutl_520   Kodak created V-mail, US Government adopts V-mail
Lutl_521 1944 V-mail Service. Under 2:a världskriget fotograferade man breven, flög hem filmen, framkallade den och lade "fotot" i ett särskilt kuvert, som sändes till mottagaren. Stämplat U.S. Postal Service No 1 1944-07-23.
Win_War44 1944 War & Navy Departments. V-Mail Service. Stämplat US Postal Service No1 1944-06-09.
Lutl_521fusk   Engelskt förfalskat frimärke. Utgivet som propagandaförfalskning av tyskarna?
Lutl_524 1944 V-mail, Merry Christmas sent dec.11 1944 to California USA
Win Airgraph 1944 Airgraph till GNR  A. Paterson, 104 REGT, RHA, M EF. Skrivet /stämplat 1944-03-08, Received 16-3-44. Brevets storlek 107 x 126 mm.
Lutl_525 1943 Letter (Airgraph) from Middle East Forces to Great Britain. The cover is missing but letter is written 15/12 1943. Brevet saknar dock kuvertet men är skrivet 1943-12-15.
Lutl_528 1944 V-mail Service from Italien. "Season´s Greetings from Italy" till Bronx, New York. Written Nov 13  1944.
Lutl_529   V-mail Service from Italien. "Season´s Greetings from Italy" to Bronx, New York.
Lutl_520vd 1945 "V-Day in Tokyo Bay" lila stämpel. 6 cent Air Mail stämplad 2 sep.  U. S.  TOKYO  BAY  1945 NAVY
Lutl_520To 1945 "Tokyo Bay" lila stämpel. 6 cent Air Mail stämplad 2 sep. 1945  U. S. NAVY TOKYO
Lutl_531 1993 USA FDC 1993, about V-mail
    Read more about V-mail at this website: http://www.postalmuseum.si.edu/exhibits/2d2a_vmail.html
    Read more about Airgraph: http://www.airgraph.com/keeton_2_.html
     
     
  Look at this Essex Yeomanry Association

 

WW II - Svenska försändelser  mm.

12 juni 1940.  – Den svenska riksdagen antar i en första omröstning en tryckfrihetsparagraf i grundlagen som tillåter censur vid krig eller krigsfara

 
Bild (Lu1) År Svenska försändelser från 2:a  WW (540-549)
LutlW_ Fpk1 1941 Brev med 15 öre Linné stämplat Mora 1941-07-24 till Munknäs, Helsingfors. Eftersänt till 9300 F. p. k 1. Finsk censur "Tarkastettu", Kenttäposti.
LutlW_postbef 1942 Stämpel "Postbefodran tillåten" på vykort med flygbild från tidigt 1940-tal
Lu1W_Visby44 1944 Stämpeln "Med flyg från Visby" hade sin start under kriget. Första turen gick 1944-10-02
LutlW_Visby lila 1945 Stämpeln "Med flyg från Visby" på vykort från Visby till Stockholm. Eftersänt med Returneras Edeby, Väddö, strax söder om Grisslehamn. Stämplat Stockholm 1945-08-03.
Lu1_Visby45 1945 Stämpeln "Med flyg från Visby" på vykort från Visby till Kalmar. Stämplat Stockholm 1, 1945-?-06
LutlW_REK utan 1946 REK-etikett med ortnamnet bortklippt, från Armen Fältpost 21632. Stämplat Postanstalten 1029, 1945-01-15 litt. Å
LutlW_mili 11maj 1946 Försändelse från Fältpost 41213 till Borås. Stämplad med blå rak stämpel 11. maj 1946
     
     

O.A.T. = Onward Air Transmission.

Censur - Flyg mm.

 
Bild (Lu1) År Beskrivning - Censur - Flyg mm.
LutlOA Ungern 1918 Vykort till Ungern med överfrankerat 12/25 öre. Stämplat Uddevalla Lbr 1918-10-21. Stämpel i ram [Budapest Zensuriert]
LutlOA  Argent 1942 6 gr Luftpost till Argentina med Censur. Opened by examin 5,436 IC. Frankerat med 120+120+50+20= 310 öre stämplat Lidingö 1942-01-21
LutlOA_Canada 1943 Brev från Calgary, Canada. Censur och stämplat O.A.T. Calgary 1943-10-21
LutlOA_Durban 1944 Brev från Durban, South Africa 24 DEC 43 till Linköping. Dubbel Censur, stämplat O.A.T. (Onward Air Transmission) men även MAIL SERVICE SUSPENDED. Frågan man då ställer sig: Gick brevet med Flyg eller INTE ???
Lutl_CA 19?? Brev frankerat 2 x 20 cent Canada till  Göteborg stämplat APR 28 19??. Röd stämpel (O.A.T.)
Lu Dk fors ? Forsinket paa Grund af ...  15 øre på Gratulationskort. Datum ej läsbart. Censurstämplat

Valutakontroll - Tull  mm.

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser

Lutl_Costo 1923 Customs Declaration. Tull 2 kr ...öre stämplad Malmö 1923-04-12 och Östmark 1923-04-13
Lutl_CensGrans 1940

Försändelse från Stockholm 26 stämplad  30.11.40. Frankerad med Tre Kronor 1 kr och Bellman 5 öre på censurerat (Granskad-remsa) Rek flygbrev till USA. På baksidan en rund valutakontrolloblat. Stämpel "By air over the Atlantic"

     
Lutl_92Val 1940 REK-brev från Lund 1940-07-25 till USA med 5 oblater Valutakontroll Postverket. Stämplat Recived in bad condition G.P.O.N.Y.REG. Förstärkt med brun klisterremsa och märke OFFICIALLY  SEALED, stämplat New York 10-19-1940. Return to Sender med blåkrita på framsidan av kuvertet.
Lutl_Granskad 1942 Baksidan av brev från Stockholm 12, 1942-06-19 med 2+1 sigill och tysk Censur. Stämpel och etikett "Granskad enligt Kungl. Maj:ts förordning". På framsidan REK-etikett och grön etikett  Valutakontroll - Postverket.
Lutl_Expo 1946 Exporttillåtet REK till Schweitz. Grön Valutakontroll. Stämplat 1946-02-??
Lutl_Geneve 1946 Brev från Geneve till Stockholm. Öppnat och förslutet med Öppnat för valutakontroll. Stämplat Geneve 1946-11-08.
Lutl_ValuRek 1949 Luftpost, Valutakontroll, Rek, Express, Censurerat utrikesbrev. Frankerat 125 öre, stämplat Stockholm1, 1949-04-04 till Wien, Österrike. Porto 30 öre, Rek 25 öre, Express 60 öre, Luftpost 10 öre = 125 öre
Lutl_TullES 2005 REK-brev från Spanien 2005-09-07 till Sverige. Svenska Tullverket har kontrollerat och förslutet med sin gula teip. Ankomst Hässleholm 2005-09-12
Lutl TullESb 2005 Baksida av brev från Spanien 2005-09-07 till Sverige. Svenska Tullverket har kontrollerat och förslutet med sin gula teip

 Till utlandet  - Beskrivning - försändelser

Länk Årtal

Beskrivning

Lu1 1887 1887 Ryskt brev med lite lustiga stämplar
Lu1 Venedig 1906 Vykort till Venedig, Italien. 23 rader mycket tättskriven text, stämplat Lund 1906-03-14, Venezia 1906-03-17.
Lu1 Hanover 1908 Brefkort bKe 12 stämplat Tyringe 1908-07-14 bifrankerat med 5 öre grön OII. Ankomststämplat Hannover 1908-07-15. Bokstav B ?
Lu1_411 1911-10 Brefkort bKe 14 med datumsiffra 411, stämplat Göteborg 1, 1911-10-23 till Paris. Ej ankomststsämplat.
Lu1 Falun 1916 Ej nollad fast det ser så ut. Stämplad Falun 1916-10-12 samt ( ....... nicht ermittelt.). Oval  till vänster (Ej känd å brefb. -exp i Falun .......) Varför blåkrita kring frimärket ?
Lu1 Malvern 1919 Brev avstämplat PLK 418, 1919-04-24 till Melbourne, Australia. Eftersänt Armedale. Stämpel NOT KNOWN BY LETTER CARRIER  MALVERN.
Lu1 71oreDE 1921 Värdebrev 19 gr., Assurerat 184 kr till Berlin, Tyskland. Frankerat 71 öre, stämplat Malmö 1921-05-17.
Lu1 Leipzig 1926 Vackert Rek frankerat 45 öre stämplat Grycksbo 1926-04-12 till Leipzig. Ankomststämplat 1926-04-14. OBS. 10 öre Lejon ändmärke.
Lu1 Springs 1926 Brev EJ Luftpost till Afrika. Porto 25 öre stämplat Stockholm 1926-10-02. Ankomst Springs 29 oct 1926 - Try/45 - Unknown at Box 45 - Springs* Transvaal 27 Oct 1926 - Springs 30 oct 1926 - Johannesburg 1 Nov 1926 - Stockholm 1 Ank*Avd* 1926-11-25. Retur efter 54 dagar
PoRe Sovjet 1934 Brevkort enkelt (bKe 8) bifrankerat med F 231 10 öre Nattpostflyg. Stämplat PKP 105, 1934-04-30 till Poste Restante Petrograd. Namnet ändrat till Leningrad samt (T) stämplat. Staden var Rysslands andra stad  St. Petersburg, grundad 1703 namnet ändrat 1914 till Petrograd. Lenin ändrade namnat 1924 till  Leningrad. Leningrad blev St. Petersburg när Sovjetunionen kollapsade 1991.
     
Lu Book 1948 Book-Order till USA taxerad Trycksak frankerad 10 öre, Luftpost 25 öre. Maskinstämplad Malmö 1, 1948-08-28.
m/26 6789 1949 Francator C. Lic. 6789 Nordström & Thulin på REK-brev med 180 + 20 öre. Stämplat 1949-02-14 Luftpost och Valutakontroll
Lu1 Polizei 1955 REK-brev 1955-03-01 till Med. Dr. Eheinländer, APTyskland Berlin Tyskland. ""Empf. unbekannt - ; umzogen ... svårläsligt namn? Polizeilich bestätigt - oläslig Signatur"" Översatt Mottagaren okänd - avflyttad
Polisen bekräftade. Anlitade Posten ofta Polisen för att konstatera att personen inte fanns på orten ?
Lutl_OMO Ballong 1956 Balongpost OMO, stämplat Stockholm 1956-04-06. Stämplat 15 Ballonpost EODZA OMO 1956-04-29.
Lu1 Antib 1962 Brev från Danderyd 1962-03-09 till Antibes, Frankrike. Frankerat med par av GVI A 20 öre
Lu1 Listpo 1971 Listpostanvisning Bl 2020.05 till England, stämplad  "VISA  POUR  DATE 1971-01-07".
Lu1 Listdel 1971 Del av samma med bara stämpeln "VISA  POUR  DATE 1971-01-07".
Lu1 Valutak 1978 Valutakontrollerat brev frankerat 85+85=170 öre, stämplat Malmö Ban 1978-04-24 till Tjeckoslovakien. Stämpel T1-Kcs - Lösen ?
Lu1 B153 2000 Vykort med halv inkjetstämpel Karlstad 2000-09-01. Sorterat ....B153 27765B
Lu1 Ongeld 2005 Vykort inkjetstämplat Stockholm 2005-07-19 till Holland. Sorterat Ongeldige Postcode, vilket jag tolkar ogiltig postnummer
Lutl Herrst 2006 Vykort inkjetstämplat Sundsvall 2006-07-26  till Holland. Sorterat Herstelpost
     
Lutl LibyaH 2011 Brev till Hotel  Al Waddan, Tripoli Libya blev stoppat i Danmark. Har inte Sverige kvar Utrikesavdelning som sköter det ?
Lutl LibyaH4 2011 Brev postat 2011-06-19 till Hotel Hot 4 Seasons Tripoli Libya blev stoppat i Danmark. Kom i retur 2011-11-21
    Brev till Kuwait med etikett Bl

 

Utländska försändelser.

Länk Årtal

Beskrivning

Lutl_4olika 19?? C65 från ?, frankerat med frimärke från Ceskoslovensko, Indonesia, Deutsches Reich och FR. Hemmagjorda stämplar ?
Lutl_40M 1866 East India Postage, Half Anna blå. Röd stämpel Madras 1866.
Lutl_40RU 1900 Rysk helsak med stämpel Fr. RYSSLAND till Helsingborg. Troligen slagen i Västervik 1900-08-08
Lutl_40n1 ? Udda Nepal-brev från .......? till ......... ? Frankerat med ....... ?
Lutl_40n2 ? Udda Nepal-brev från .......? till ......... ? Frankerat med ....... ?
Lutl_40n3 ? Udda Nepal-brev från .......? till ......... ? Från 19??
Lutl_40n4 ? Udda Nepal-brev från .......? till ......... ? Troligen tjänsteförsändelser från tidigt 1900-tal
Lutl 40Irun 1901 Vykort från Spanien, franket med 2+2+5 cent, stämplade 1901-08-12. Till vänster 4 märke av okänd natur
Lutl 40Irund 1901 Detalj av ovanstående 4 märke av okänd natur. Ankomststämplat Amsterdam 13 aug.
Lutl_Mexico05 1904 Vykort skrivet i Mexico 1904-09-11. Stämplat "Inadvertently luck in a mail sack found at foreign station post office New York U.C.A." Frimärkena stämplade ??????? 11.SET. 05  Mexico D.F. = 1905-09-11. Ungefär: Funnit i en postsäck på utländskt postkontor. Tidigt kort med delad adressida.
Lutl_Riga 1908-08 Vykort från Riga, Skrivet 1908-08-26, frankerat 4 kopec, stämplat 1908-08-11
Lutl_NewZ 1915 Brev från New Zealand stämplat Wellington 1915-12-23 "Per Manuka".  Passed by the Military Censor N. Z.
Lutl_Zora 1926 Brev från Zora frankerat 3D, blå  maskinstämpel Zagreb1926-10-22. Ankomststämplat Stockholm 6, 1926-10-26 TUR 2.
Lutl_Christ 1927 Vykort från USA med 1927 års God Helgmärke, som inte fick skickas utrikes till alla länder. Sänt till Osby, Sweden.
Lutl_1931 1931 REK från Argentina stämplat 22 ENE 31 , vilket jag tolkar som 1931-01-22. Vad står det handskrivna blå X484 för ?
Lutl FI- Kentt 1940 Finsk helsak KENTTÄPOSTIA, stämplad 1940-01-26. Röd stämpel [KENTTÄPOSTIA] lila censurstämpel
Lutl Romania 1943 Rek från Bukaresti, Romania 27 DEC. 1943 till Stockholm. Rumänsk REK-stämpel, Maskinstämpel Cenzura - Romania. Svensk [R] -stämpel, röd avisering 7. JAN AVI.
Lutl Sovjet Box 1948 Postbox 826 frankerat med 50 Pf tyskt övertryck - Sovjetiche Besatsungs Zone 1948-
Lutl_Flensb 1954 Vykort från "Gruss aus Ostseebad Travemünde" Frankerat 20 Pf Bundespost, stämplat Flensburg 1954-07-12. En lila stämpel (24b) [Oeversee - über Flensburg].
Lutl_60Fr21 1977

Vykort makulerat i Frankrike med stämpel 21-DIOU????. I Malmö stämplat Malmö Ban 1977-07-20 och Eftersänt till 56028 Lekeryd

Lutl_Polen 1990

Rekbrev med EXPRESS från Polen till Sverige. Porto 9500 ZL stämplat Rybnik 1990-07-07

Lutl_Ungern 1990 Ostämplat Vykort från Ungern 1990-07-12 till Huaröd, Sverige. Stämplat Hässleholm 1P 1990-07-17 då Hässleholm nästan var en terminal.
Utl_CANBE 1997 Flygpost från Royal Swedish Embassy, Australien. Frankerat med 1.20. Inkjetstämpel 23/03/97  CANBERRA.
Lutl Internpo 2000 Brev från Cameroun med stämpel INTERNPOST.
Lutl Potala 2007 Dalai Lamas bostad Potala Palace, Tibet var en av de få kulturbyggnader som kineserna inte förstörde, när de tog hand om Tibet. Stämplat i ??? 2007-07-18, men jag  kan tyvärr inte läsa VAR.
Lutl DE 2010 Vykort med tysk etikett, stämplad 2010-09- .  Postcrossing DE-694207
Lutl etikFR 2010 Vykort med fransk etikett, stämplad 2010-09-28. Postcrossing  FR-114317
Lutl Belgique 2010 Belgisk etikett 119 x 47 mm. på C4-kuvert daterad 06/12/2010. OBS. Texten Collect & Stamp
Lutl Giessen 2011 Brev från Giessen, Holland, med etikett GECONTROLEERD stämplat 2012-01-13
Lutl 1099 2012 Beskuret C4 från playmobil. Belgique - P,B. - P.P. - 1099 Brussel X BC 22469 stämplad 2012-02-29 skottårsdagen
Lutl bpost 2012 Beskuret C4 från playmobil, med etikett Belgique - bpost - collect & stamp. Barcode  stämplad 2012-02-29 skottårsdagen
fnys NL 2013 Holländskt brev med inkjetstämpel Gecontroleerd UO1.130503.001194 Nieuwegein 2013-05-03
Lutl Forward 2014 Fladderpost från USA, frankerad med 33 cent. Stämpel: "FORWAED  POSTAGE  DUE". Vad betyder denna stämpel för befordran? Troligen att portot är för litet och borde varit 82 c, vilket är antecknat på höger sida om stämpeln. Posten borde alltså LÖSENbelagt papperet.  Etiketten på höger sida är svenska Postens beklagan om skadan, mycket skrynkligt papper.
Lutl_AUPreP 2016 Vykort "Postage Pre-Paid" från Australien. Röd stämpel  [INSUFFICIENT  POSTAGE 15 JUL 2016]  Ankom Hsh 2016-07-25.
Lutl_Turky17Vy 2017-08 Vykort från Turkiet skrivet 2017-08-21. Vykort frankostämplat 0270 på frimärke 50 + 50 Kurus. Stämplat 2017-08   oläslig datum
Lutl_Turky17Br 2017-08

Brev från Turkiet frankostämplat 0210 Kr på 1,60 frimärke, stämplat 2017-08-25 Kanske sorterat i Malmö ?

Bild År Beskrivning Portokontroll  -  Gekontroleerd
Lutl_NL15 2015-07-21 Brev från Nederland, med stämpel "FRANKERING   GEKONTROLEERD" 2015-07-21.

 

 

Utländska försändelser till eller från Sverige - objekt - Beskrivning

Engelsk fyrkantig  kvadratisk stämplel.

Någon har sagt att denna fyrkantiga stämpel anvädes en vecka i okt.-nov. varje år. Sant eller ryckte.

Länk År

Beskrivning

Lu3_80Lund 1936-10 Vykort stämplat Lund 1936-10-10, skickat till London NW3. Stämplat med fyrkant och 7 våglinjer. Ankomststämpel ? ?
Lu3_80 fyrk 1947-03 Brev från Brasilien till Tyskland med svart fyrkant. Oftast är denna fyrkant på engelska försändelser. Stämplat 1947-03-26, röd del av Transorma i Werke, men vilken funktion har fyrkanten / rektangeln? Du som vet ge mig en bra förklaring. Tack
Lutl_Helv 1938-07 Vykort från Zermatt, Helvetia stämplat 1938-07-21 till Yelverton, England. Kvadratisk svart stämpel troligen slagen i England
Lutl_Lond59 1959-02 Frankostämpel /3 UK 384, stämplat London S. W. 1. 1959-02-18. Bifrankerat 3D stämplat med svart kvadrat till Arvika Sweden

För kommunikation med utlandet kunde man använda internationella Svarskuponger. IRC (International Reply Coupon)

Länk År

Beskrivning

Lutl_Suede 1826 Brev från Drammen, Norge till Frankrike 1826. Brevet gått via Helsingborg och där fått stämpeln SUEDE.
Lutl_IRC74 1974 Coupon - Reponse - International, (IRC International Reply Coupon), Suede 1,25 Skr stämplad Göteborg 1974-01-07
Bild År Beskrivning
Lutl_Gbaon 1850 Ett litet snyggt underfrankerat brev med Lösen 25 cent. daterat
Lutl_AMB 1865 Brev stämplat 1865-03-16  Suede - AMB. ERQUELINES A
Lutl 1866Madr 1866 ½ Anna på en indisk försändelse bl.a. stämplad Madras 1966. Påskrivet Cocanada, hamnstad i Bengaliska bukten
LuDk 1869 1869 12 öre vapen på brev till Danmark stämplat Malmö 1869-10-25 samt ankomst Kiøbenhavn 25/10 Eftm 12½
Lutl_Fiume 1918 FIUME. Frimärke från ett land numera utan egen utgivning
Lutl_Fiume 1922Co 1922 FIUME. 4 övertryckta Frimärke med 24-4-1921 Costituente Fiumana  -1922.
Lutl 1937 1937 Frankostämplat brev med porto 60+60+60 centavos från Svenska Konsulatet i Valparaiso, Chile  till Stockholm 1937-10-05
Lutl 1938 1938 Frankostämplat Rek-brev med porto 800 från Prag, Ceskuslovensko. bifrankerat med frimärke 50h+50h+50h stämplat 1938-05-16
Lutl_1945fra 1945 Frankostämpel Lic. 614 på brev med porto 030 öre stämplad Stockholm 1945-01-15 till USA. Etikett Försändelsen återställes till avsändaren enär endast luftpostförsändelser kunna befordras. Del av etiketten tyvärr borttagen.
Lutl_1947Incon 1947 Brev från Praha 4 stämplat 1947-08-28 till Euskade. Etikett Inconnu Okänd. På baksidan antecknat Okänd i Enskede.
Lutl_Honolul 1950
USA-Aerogram? Stämplat Honolulu JAN 19, 1950. Det röda 5 cents märket är tryckt på kuvertet och del av bifrankeringen är borttagen
Lutl Talabot 1969 Svenskt Aerogram använt ombord på M/S Talabot på väg till Australien, postat i Afrika till Sverige. Frankostämplat i Cape Town, South Africa 1969-08-18.
Lutl LeHavre 1977 Svart och röd maskinstämpel  Le Havre 1977-01-25
Lutl_USA86 1986  
Lutl_TBA 1988 Vykort från USA, stämplat 1988-09-27, med blålila stämpel  "TBA TULL A1, undantagen från tullhantering, UTAN  AVGIFT"
Lutl_92UtdSth 2007 Vykort med svenskt märke, men . . Tjeckisk stämpel på svenskt märke 2007-11-06? Svensk stämpel Stockholm 2007-12-11. Var har kortet varit en hel månad ? Tack för hjälpen Gustafsson
Lutl_92UtdHbg 2007 Svenskt märke, stämplat i Tjeckiska staden Mnisek pod Brdy med tjeckiskt postnummer 25210. Företagscenter City i Helsingborg har postnummer 25201. Troligen något felsänt brev?
Lutl_AnimalR   West - Animal Rescue. Inkjet med 2 vackra hundar från USA

 

?????????????????????????????????????

 

 

Ur Internationella Postfördraget 1947.

 
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara. Detta gälde fram till DM900 som skulle vara blå.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Länkar:
Main page

Posthistoria

 Nordiska lustigheter Hybridpost 

Gratispost

  Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan