Postala lustigheter 1.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

Till Huvudsidan Lustigheter.  .

Senast uppdaterad 2019-08-08

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2 Postala lustigheter 3 Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item

Kronostämplar

Gravörer Chifferskrift. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors   Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader   60 Porto, Frankering   Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort Frankering Brevmärke    Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 Amb 141, 142 Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970 Sassnitz - Trelleborg Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 Skyddsprotektor 60 Makulering, stämplar   Andra personer
Udda material 2000 - framåt   90 - Vykort, försändelser Barnpost
Ovanliga portosatser Kuvert   94 Express Schweizer + andra stämpl.
Udda porto, 1918-20 Lustiga papper Udda - jämna datum Assurerat  
  45 udda FDC, FD   REK / ASS Militär, FN, Tjänste
  Lådbrev (f) Minnespost   Rakstämplar - 1900-talet
Lokalporto Höör  Obeställbart Återanvändning 101 - Rött - Red 80 - Varför ?
  Restaurering Överfrankering   Skåneland 2010 70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

 

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

Rabattfrimärke  Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
CV-Mail - WW II
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Kemisk censur
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Tyskland
    Utländska förs.    
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

?????????????????????????????????????

Kronostämplar

Länk Årtal

Beskrivning udda objekt

Lu1 40 Tidn 1828 Skara tidning från 1828 med lokal tidningsbevillningsstämpel
Lu1 40Krono 1833 Kronopost med en Krona. Kungörelse till Oppmanna Pasorat. Fortskaffas den 7 mars 1834, antyder Palm
Lu1 40 Kro 1840 Kungörelse med 2 Kronstämplar ang. Rättsutslag från St. Herrestads Winterting. Daterat 5 Febr. 1840. På Domare Embetets Wägnar
Lu1 40 KroD 1840 Samma ovanstående Kronstämplar i närbild
Lu1_40MCD 1842 Kungörelse till Ottarp med 2 kronostämplar. Daterat26 Dec 1842. Lacksigill MCD
Lu1_40Tivink 1863 Facit nr 8,  Vapentyp 9 öre. Ett ganska unikt märke med dubbeltand och vinkeltandning. Stämplat Stockholm 1863-11-30
Lu1_Tje Krono 1872 Ett sent sänt Kronopostbref. Till Ordf i Båstads Sockens Kommunal Nämnd. Utan stämpel, bara texten: "Krbrf"
Lu1 40 sigill 1876 Sigillet från ovanstående brev, stämplat Stockholm 1876-06-12.

 

Perforeringsriktkors

Lu1_40_riktv 1911 Perforeringsriktkors i övre v. hörnet på Facit 75 eller 79. Stämplat Ronneby 1911-10-05, ankomststämplat Tving samma dag.
Lu1_40_rikth 1914 Brefkort med perforeringsriktkors i övre h. hörnet på Facit 79. Stämplat Färila 1914-02-25.
Lu1_40_rikt 1915 Riktmärke för perforering i övre väntra hörnet på vackert fönsterkuvert frankerat med 10 öre Medaljong, stämplat 1915-08-06
Lu1_40_rJonk 1918 Bref med perforeringsriktkors i övre vänstra hörnet på Facit 79, 5 öre Medaljong. Stämplat Jönköping 1, 1918-04-21.
     

Adresskort - blanketter - etiketter stämplar.

Bild År Beskrivning, NÖD Adresskort med udda stämplar mm.
  1911 Nödadresskort stämplat Göteborg 1911-05-27
Lu1_NodGbg 1972-03 Adresskort inr. Postf. 2010.05 använt som Påskrivet Nöd . Utlämnat Göteborg 1972-03-01.
Lu1 Paket 1977-01 Bl 2010.01 Adresskort med stämpel: "Paket förut sänt med nödadresskort den   /   ". Stämplat Stockholm 1977-01-12
Lu1_77Paket 1977-04 Lokalt Adresskort Bl 2010.03 S stämplat Helsingborg 11, 1977-04-28. Baksidan frankerad5 + 4 kr + 90 öre.  "Paket förut sänt med nödadresskort den  2 / 5  "
Bild År Beskrivning, Adresskort med udda stämplar mm.
Lu1 Skatte 1918 Skattepostanvisning
Lu1Gbg 1964 Feladresserat  Adresskort till Göteborg. Skulle till Hälsingborg. Inget tyder på att paketen är utlöst, så därför kan man anta att detta skett på  annat adresskort. Stämplat Trelleborg 1964-02-14.
Lu1_65svart 1965-12 Del av Adresskort med svart etikett [På grund av den f. n. stora . . . .] 3 x 1 kr stämplade Västerås 9, 1965-12-17.
Lu1_14Frim 1967-09 Bl 239 B 14 kg frimärken med Värde. Frankerat 15:50 stämplat Borås 7, 1967-09-13. "Utlöst med Dubblettavi". 1967-10-13
Lu1 skadat 69 1969 Bl 2010.03 Adresskort med stämpel: "Försändelsen har ankommit i skadat skick till Stockholm 6." Stämplat Lund 1 1969-03-07
Lu1 Nyk 1972 Adresskort Bl 2010.03. Tjänste från Stockholm 12, 1972-10-31 till Nyköping. Paket om 11 kg  med  Etikett: "Försändelsen har ankommit i skadat skick".
Lu1_Upplan 1970-04 Stämpel med FÖRKORTAD  LIGGETID på del av Adresskort. Frankerat 450 öre stämplat Upplands Väsby 2, 1970-04-20.

Adresskort - Adressaten makulerad.

Innan Posten klippte sönder adresskort med baksidan full med frimärke, så makulerade man på olika sätt adressaten.

Bild År Beskrivning, Adresskort med udda stämplar mm.
Lu1_76Ore 1976-01 Adresskort Bl 2010.01 (Sep 70) * Pv tr Sth. Vikt okänd Frankerat 5:80, stämplade Örebro 1976-01-19.
Lu1_77Ume 1977-04 Adresskort Bl 2010.01 (Okt 73) * Pv tr Sth. Vikt 1 kg.stämplat Umeå 1977-04-05. Adressaten makulerad med svart stämpel. På baksidan stämplat Borås 1, 1977-04-12.
Lu1_78Varb 1978-09 Adresskort Bl 2010.01 (sep 75) * Pv tr Sth. Vikt 4 kg Frankerat 14:70, stämplat Varberg 1978-09-26. Makulerad med HELsvart rektangulär stämpel
Lu1_80Norr 1980-03 Adresskort Bl 2010.01 (sep 75) * Pv tr Sth. Vikt 1 kgFrankerat 8:70, stämplade Norrfors 1980-03-04.
Lu1_PiBo 1982-02 Adresskort Bl 2010.01 (sep 75) * Pv tr Sth använt och stämplat 1977-05-27. Använt av Pitney Bowes för test av frankostämpel, Lic.  PB. 0000. "PROVTRYCK 1982--02-01 - FÅR EJ POSTAS". Adressaten maskerad med etikett, men även med svart tryck även på avsändaren..

 

Udda objekt - porto, adress mm.

40  Före - 1920

Länk Årtal

Beskrivning udda objekt

Lutl_Vy ? Vykort med bild av skylten från det Svenska  Postkontoret i Hamburg
Lu1_ReklamSunds 19?? Reklamblad från Nyhetslagret Box 306  i Sundsvall. Postkontor - Postsparbank. Skriv avsändare på kuvertet.
Lu 40vink 1863 Facit nr 8,  Vapentyp 9 öre. Ett ganska unikt märke med dubbeltand och vinkeltandning. Stämplat Stockholm 1863-11-30
Lu1 40 Kro 1840 Kungörelse med 2 Kronstämplar ang. Rättsutslag från St. Herrestads Winterting. Daterat 5 Febr. 1840. På Domare Embetets Wägnar
Lu1 40 KroD 1840 Samma ovanstående Kronstämplar i närbild
Lu13SkBo 1850tal Ett annat udda objekt är väl det här. Alla känner mycket väl till det, men det är inte alla som kan ha det.
Lu1 Stenham 1864 Dubbelt använt brevomslag frankerat med 2 x 12 öre Vapen 1864 till Ch. von Kramer, Stenhammar. 1809 köper grosshandlare Anders Petter Söderberg, Stenhammar. Dottern Charlotta ärvde godset och gifte sig 1832 med Robert von Kraemer, landshövding i Uppsala län. Deras son Anders  övertar 1870 Stenhammar. Han efterlämnar inga arvingar utan testamenterar fastigheten till Svenska staten. Så kan det gå.
Lu1 40Fleni 1865 Brev till Nämndemannen i Fleninge som använt brevet ännu en gång till andra noteringar. Papper var tydligen en bristvara, som med fördel kunde återanvändas direkt av adressaten. 24 öre Vapen stämplat Christianstad 1865-11-06.
Lu1_40tredje 1868 Tredjeståndsvikt till Byfogden i Tången daterat december 1868.
Lu1_40Sehlen 1876 Värdebrev från Posten i Holmedal till Nils Nilsson med innehåll 59 kr. Är det möjligen ett tidigt P.S. brev eller vad ska man kalla det ?
Lu40_Bl166 1878 Ett rekommenderadt bref - (Blankett n:r 166.) December 1872. En tidig blankett stämplade Karlstorp 1878-12-17.
Lu1_40Fleni 1880 Ett mycket udda objekt, stämplat Helsingborg 1880-05-18. Landtbrukaren som fick brevet har använt detta och ytterligare några, att skriva ned det han minns. Född 1812 (?) i Fleninge och fram till slutet av 1800-talet. Länk till hans renskrivna anteckningar  Fleningeanteckning
Lu1 40Lund 1881 Brefkort bKe 6 stämplat Lund 1881-05-20 till Lysekil. I vänsterhörn Reklamstämpel O. Bengtsson, Kolonial & Diversehandel, Lund.
Lu1 Abo83 1883 Brefkort bKe 4 från Göteborg, till Åbo antecknat  "via Hangö", stämplat PKXP No 80 UPP, 1883-01-12. Även stämplat PKXP No2 A UTR.N. 1883-01-14. På baksidan en rysk transitstämpel, typ postkupé 1883. Ankomststämplat Åbo  [ANK 20/1]
Lu1 40 Postg 18?? Intressant adress på ett kuvert. Postgård, Winninga. 12 öre Ringtyp stämplat Vedum 18??-07-28.
Lu1 40 c/o 1895 Intressant adress på ett kuvert. Brevtill Fru Munthe tillfälligt boende i Kristianstad 1895. Var detta ett tidigt ex. på c/o Nordenstjärna ?

los Bagge

1902

Brev frankerat med 20 öre OII stämplat Stockholm 1902 till Rangoon, Burma. Returen frankerad med 2 indiska ½ Anna som X-markerats. Varför frankera vid Retur ?? Lösenbelagt vid Retur med 24 öre. På baksidan stämplat Rangoon Special 7 my 1902, SEA  POST  OFFICE MY. 17 1902 samt 27 AP. 1902, PKXP No 2 C. INR 1902-06-01. Ankomststämplat  Stockholm 1902-06-02.
     
     
     
     
     
     
Lu40 KongGen 1904 Lokalbrev frankerat 2 öre adresserat Här, stämplat Stockholm 3 TUR 1904-02-06 till Kongl. Generalpostdirektören, Här.
Lu40 Nils 1906 Akvarell av sommarhuset på Liljeholmen, på baksida av brefkort bKe 12, skrivet 1906-08-14. Bilden gjord av Mia som skriver till sin bror Nils som gratuleras på födelsedagen.
Lu1 40 Detta kuv 1909 Kuvert till Göteborg med 10 öre OII och anteckning om Afgick, Takt - Ankom, Mottagarens namn. "Detta kuvert återlämnas till öfverbringaren". Stämplat Tyringe 1909-09-30. Rapportkarlskuvert, ankomststämplat Göteborg 1909-10-01, 1 TUR
Lu1 40Kille 1916 Otroligt med ett lokalbrev inom Killeberg. Adressserat Här. Stämplat Killeberg 1916-02-24.
Lu40 1919 Brev med 7 öre med litet veck över mustachen. Stämplat Stockholm 1919-04-11.
     
     
     
     
Lu40 Tjanste 1919 Tjänsteförsändelse med vanligt frimärke. Trolige p.g.a. att tjänstefrimärkena var slut. Stämplat Västerås 1919-10-07
Lu1 40Livs 1919 Lokal Tjänsteförsändelse Livsmedelsnämnden, med 7 + 1 öre frimärke = överfrankerat med 1 öre. Maskinstämplad Göteborg 1919-04-23.
Lu 40 1919 Adresskort Ass. med porto 144 öre till Kalmar. Stämplat Karlshamn 1919-08-15.
Lu1 extrem 1920 Extremt snedcenterat strip  3 öre stämplat Jönköping 1920-09-18
Lu1 40Rapp 1929 Rapportkarlskuvert stämplat PKP 97D 1929-03-03.
Lu1 40 Detta39 19? Obegagnat kuvert av samma typ som ovan. Från Till Nr - Ankom, Mottagarens namn. "Detta kuvert återlämnas till öfverbringaren". LKE, Enhetsbre till A- och B-bl, 1939.
     

 


     

1920 - 1970 Udda objekt

Länk Årtal

Beskrivning udda objekt

Lu1_239kvitto 1919 Blankett n:r 239 använd som kvitto på inlämnat paket. Stämplat Göteborg 1919-04-14.
Lu tjänste 1920 Brev från Kungl. Mynt-och Justeringsverket Stockholm1920-06-29. Tjänstefrim. upphörde 1920-06-30 och ersattes då t.ex av en stämpel "TJÄNSTE". Varför då frankera med 15 öre medaljong, och anteckning Tj.br. ??? Baksidans sigill inklistrat uppe t.v.
     
Lu 40b 1922 Brev Berlin - Stockholm 1922-09-04. "Frim saknades vid ankomsten till Sth", stämplat Vaktföreståndaren 6 sept 1922.
Lu40 DE 1939 Vykort från Dresden, Tyskland 1939-07-02 "Frimärke saknades vid ankomsten"
Lu1_40cos 1923 Customs Declaration. Tull 2 kr ...öre stämplad Malmö 1923-04-12 och Östmark 1923-04-13
Lu1 Blandfra 1925 Intressant blandfrankering 2 + 3 + 10 öre, med en rolig fläck på 10 öre Lejon. Under fläcken skarvremsa efter första märket i rullen. Stämplat Jönköping 1925-10-30
Lu1_40Non 1932 Postförskott med etikett Non réclame, Ej efterfrågad. Stämplad Ljungby 1932-05-06
Lu1 40Atle 1936 När Karl Atle Öberg född 1886 i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland) fyllde 50 år, så gjorde någon det här brevet till honom. Atles föräldrar var Postexpeditör Karl August & Emma Kristina Öberg. Emma Kristina Öberg var också anställd vid Byrå IV som e. kontorsbiträde. Det är väl inte otroligt att det var någon av dessa som åstadkom brevet som kanske var ett inbjudningskort?
Lu1_40po 1936 "Prov Utan Värde" till de Ärade Jubileumsgästerna vid Postverket 300 år 1936-02-20
Lu1 Kronoh 1930-tal Brev till intagen nr 267 på Kronohäktet i Hudiksvall. Stämplat Järvsö 23.12 efter 1936
Meny 1937 Meny från Stora Hotellet i Linköping. Stämplad Stockholm 1937-06-14
    Ewerts provmärke från 1937.
Lu1_40kon 1938 Kontrollmärket till Radiolicens från 1938. Stämplad 1938-04-02
Lu1_Torekov40 1940 Frankerad Krognota från Stadskällaren Karlskrona. Frankerad 15 öre GV stämplad Karlskrona 1940-07-05 till Sjökapten i Torekov. Eftersänd till Landskrona stämplad Torekov 1940-07-08.
Lu1_40en 1945 En gång på 100 år blir det så här 1-2-3-4-5 att siffrorna blir i följd
Lu1_40BlF5 1945 Inlämningskvitto Bl. F 5.  Pv. tr. Sth. 1941. FÄLTPOST 312 10. Daterat 1945-02-26
Lu1_40 pd 1945 Postdiligensbiljett Arjeplog - Arvidsjaur 1945-08-11 utfärdad av Nordisk Reseburea i Göteborg.
Lu1_40Konoss 1947 Konossement frankerad med både Chile och Sverige. Stämplade Göteborg 1, 1947-05-02 till Svenska Metallverken i Stockholm
Lu1_SVAR 1950 Svar från SJ hittegodsavdelning på brevkort. Frankerat 15 öre GV stämplat Eslöv 1950-05-08. (Denna sida användes endast för adresseringen) SVAR.
Lu1_40ledh 1953 GVI Adolf med "ledhål" på höger sida, se pilen och förstoring. Stämplat Pluggen och jag  1953-11-08
Lu1_40lic58 1958 Ljudradiolicens gäller till och med 31 mars 1958
Lu TV 1960 Tidigt TV-licensmärke 3 x 5 kr från 1960-talet
Lu1_SJRese 1962 Privat Brevkort Svar. Frankerat 20 öre GVI A, stämplat på tåget [Taxe Per... Amb. 141 N... Malmö 2 JUNI 1962] . stämplat HOEK VANHUL.... 1962-06-05. Ankom SJ Resebyrå Linköping 7 JUN 1962.
Lu1 AVIRek 1967 Bl 2210.01 S (Jan 67) AVI, rek stämplad Arnäsvall 1969-07-07
Lu1 USAa 1969 Svenskt Aerogram (Ljungdals) skrivet på tyska, skickat från Los Angeles, USA  1969-09-10 till Sverige.

Storkunder med Porto Betalt och andra frankeringar

Länk Årtal

Beskrivning- 1970 och framåt

Lu1_Pajala 1971-10 Adresskort Bl 2010.01 (Sept 70) *Pv tr Sth. Apoteket Pajala. Etikett [Pajala Porto Betalt P 1 Apoteket] Utlöst Karpolombolo 1971-10-08
Lu1_JohP11 1972-02 Adresskort Inrikes postförskott Bl 2010.10. Stämplat Joh I Porto bet P 11 Utlöst Västra Frölunda 1972-02-04.
Länk Årtal

Beskrivning - Storkunder 1970 och framåt

Lu1s_AllersS 1970-01 Adresskort Bl. 723 A 1.  Frankostämpel Lic.  . .75, 550 öre. Utlöst Skara LBB4 1970-01-30
Lu1s_Brevsk 1970-03 Adresskort Bl 2010.03 S. Brevskolan Porto Betalt P 6 Utlöst Hillerstorp 1970-03-17  
Lu1s_Brio 1970-06 Adresskort Bl 2010.02 Brio. Frankerat Porto Betalt P 1  Maskinstämplat Osby 1970-06-17. Utlöst Skara 1970-06-18.
    Adresskort Bl 2010.01
    Adresskort Bl 2010.01

 

 

1970 - 2000 Udda objekt Skyddsprotektor

Här några ex. av Postens olika Skyddsprotektorer - Checkprotektorskydd

Bild År Beskrivning, udda objekt - Skyddsprotektor
PS Bandhag 1966 Inrikes Postanvisning Bl 11 (Dec 60) PS handskrivet. Stämplad Bandhagen 1966-10-28. Röd Protektorskydd 426.
Lu1 Prot tiokr 1969 Inrikes Postanvisning Bl 2020.01 (Okt 64). Svart protektor ej över TIO Kr = 10 kr. Utlöst Simrishamn 1, 1968-09-09
Bl 11 Protec 1968

Protektorskyddad Inrikes Postanvisning, med både runda och fyrkantiga nollor, samt kombinerade i den nedre. Samtliga stämplade mitten av 1968

Efters Stackgr 1968 Bl 11 (Dec 60) Inrikes Postanvisning från Klemensnäs stämplad 1968-07-01 till 93034 Stackgrönnan. Stackgrönnan fanns 1944-08-01 -- 1968-05-11 och var alltså nedlagd, därför eftersändning till Skellefteå 1.
Eftersänt till 93100 Skellefteå 1. Protektorstämplad EJ ÖVER 100 KR.
Lu1 Prot 1010kr 1969 Inrikes Postanvisning Bl 2020.01 (Okt 64). Svart protektor ej över TIO hundra + 1/10 hundra = 1010 kr. Utlöst Östersund 3, 1969-06-23
Pg Gottskr

1969-06

Inrikes Postanvisning Bl 2020.01 (Nov 66). Blå stämpel "Gottskrives å postgiro nr 2 14 39". Stämplad Gävle 1969-06-24 samt Skyddsprotektor Ej över 200 kr
Prot 1 1970 Postanvisningar stämplades med olika maskiner för att skydda från förfalskningar. Skydds- eller Checkprotektorn stämplade t.ex. in "Ej över" och en summa kr. Dessa 4 är från slutet 1960-tal och alla är skickade från Hässleholm.
imBl398_del 1970

Del av blankett 2010.05, Postförskottsanvisning med checkprotektorskydd - Ej över 100 kr. Stämplad Linköping 1970-09-14. Utbetalningsdag Johanneshov 1970-09-17

Lu1_Prot4ol 1971 4 olika delar av Protektorskyddade blankettdelar. Stämplade 1971 på olika orter
PS_2020 1972-01 Blankett 2020.01 (Mars 70) 1065 med röd PS samt "Ej över 500 KR". Stämplad POSTDIREKTIONEN M. D. 1972-01-03.
PKM_Schw 1983-08 Internationell Postanvisning till Schweiz. Stämplad Hägersten, 1983-08-12.  Stämplat lila PS ooch grön Protektorstämpel Ej Över 100 KR
PKM_AR83 1983-08 Internationell Postanvisning till Västtyskland från Tidaholm 1983-08-01. 50 Mark med Mottagningsbevis AR. "EJ  ÖVER 100KR" men summan var 149:25 SEK. Zuryck Retour.
Bild År Beskrivning, udda objekt - Skyddsprotektor
     Andra udda objekt
Bild År Beskrivning, andra udda objekt med stämplar
Lu1 Westermark ? A V Westermark, Sävar. Privat Skyddsprotektor
Lu1_PAR70 1970 Adresskort Bl 2010.03 S (Mars 67) *Pv tr Sth 1967. P S försändelse 11 kg från  Postens Adressregister till Scanips AB, stämplat lila Postens Adressregister 1970-03-31.
Lu1_250Vik 1971 Bl 2501.10 (Okt 65) använd för meddelande till kunder i Viken ang. brist på 500 kr i kassan. 1971-08-07
Lu1_25Nock 1973 Bl 2501.10 (Okt 65) använd till hushållen i Nockeby ang. skadegörelse av brevlådan på Nockebytorg. 1973-03-05
Lu1 Kurir 1977 Kurirpost Läckö - Axvall  18 juni 1977. Brevet såldes i samband med firandet av Hästens Dag i Läckö.
Lu1 Kod4 1982 Adresskort Bl 2010.20, med etikett Il Bl 2112.07 och Skrymmande Bl 2112.08. Frankerat med kod 04 i kassamaskin 42,00 samt frimärke 14,00 kr. från Boxholm 1982-02-18. Skidor till Umeå
Lu1_Nec 1984 Är detta ett Normalbrev?, men jag tycker ändå att det är lite udda.  Frankostämplat Postalia P4 med Lic. 12525.  Stämplat Malmö 1984-03-30 och troligen en privat stämpel [ Normalbrev ]. Brevet är även sorterat i NEC-maskinen på Malmö Ban
Lu1 fj86 1986 C5-kuvert Bl 4002 (sep 84) Fjäderbrev med lack  "Postal tjänsteförsändelse"  från Regionkontoret i Eskilstuna. Troligen i samband med Postens rullande Jubileumsutställning 350 år, som då passerade Eskilstuna.
Lu1 Pm88 1988 C5-kort med fjärilar stämplat på Postmuseum med största tänkbara stämpel 177 x 70 mm. 1988.03.02. Roligt med Frimärken.
Lu1_Tand JUL 1995 Julkort i form av en tandningsmätare. Frankerad med bl.a. Automatporto (ATM) Stämplat Hässleholm P 1995-12-06
Lu1_40g 1996 Postens häfte med regler för för Guldbrevstävlingen. På framsidan ett trevligt "Frimärke". Latinskt ordspråk: Läsa och inte förstå är ogjort arbete.
Lu1 sista 1999 1900-talets sista dag med en Minnespoststämpel Posten Sverige 1999-12-31.
Fusk skydds 2007 Frankerat lite märkligt och kanske därför som maskinen vänt kuvertet och stämplat baksidan? Privat Skyddsprotektor med 5;50.
Bild År Beskrivning

Beskrivning, objekt med stämplar eller etiketter Porto Betalt

Länk Årtal

Beskrivning- 2000 och framåt

Lu1_BorasPb 1969-12 Adresskort med etikett "Borås 1, Porto betalt, P 43" Stämplad 1969-12-04
Lu1_Pajala 1971-10 Adresskort Bl 2010.01 (Sept 70) *Pv tr Sth. Apoteket Pajala. Etikett [Pajala Porto Betalt P 1 Apoteket] Utlöst Karpolombolo 1971-10-08
Lu1_JohP11 1972-02 Adresskort Inrikes postförskott Bl 2010.10. Stämplat Joh I Porto bet P 11 Utlöst Västra Frölunda 1972-02-04.
Lu1_PaketkSkry 1972-03 Adresskort Bl 2010.03S (Mars 67) *Pv tr Sth. Skrymmande, Svenska Esso AB med stämpel Väll 1 Porto Bet P24. Maskinstämpel 212 Stockholm Ban Paketkassan 1972-03-23. Kort användningstid 15. 12. 70 till 17. 8. 72.
Lu1_MolndalPb 1972-05 Adresskort Bl 2010.03 S (Mars 67) . Etikett "Mölndal 1, Porto betalt P 4". Stämplad Mölndal 1, 1972-05-25. Lila Umeå 1972-05-30
Lu1_Paketkas 1972-06 Adresskort Bl 2010.03S (Mars 67) *Pv tr Sth. , Norstedts Skolavd med stämpel Stockholm Ban Porto Betalt  P124. Maskinstämpel 212 Stockholm Ban Paketkassan 1972-06-21. Kort användningstid 15. 12. 70 till 17. 8. 72.
     
Lu1_NobellK 1972-11 Adresskort Bl 2010.03S (Mars 67) *Pv tr Sth,  AB Nobell Kläder. Stämplat [Hässleholm 1 Porto betalt P 7]. Utlöst Vagnhärad 1972-11-10
Lu1_StenaLi 1974-10 Adresskort Bl 2010.03S (Maj 73)   Pv tr Sth 1967. Stena Line till Arbrå. Stämplat  [Göteborg 1 Porto betalt P 2] Eftersänt till Bollnäs och Lösen 1100 öre. Utlöst Bollnäs 1974-10-07.

 

 

 

2000 - framåt Udda objekt

Länk Årtal

Beskrivning- 2000 och framåt

Lu1_40kaka 2001 Postkakan, Din godast hälsning skickad som Porto Betalt. Troligen 2001
Hels Post kaka 2004 Postkakan - originalet från Husum skickas i en speciell kartong 193x193 mm. Frågan är om denna ska hänföras till helsaker med tryck PORTO PAYÈ  SWEDEN  och Aviseras ej. Kakan i denna bjöd Hässleholm Postcenter på under "Öppet Husdagen" 2004-03-23.
Lu1_40KBo 2005 Postkakan, Husums Konditori. Hälsningar från konditorn Bo Sundström, med hans autograf från Nordia 2005
Lu1_Nyc 2004 Nyckel upphittad i brevlådan, med ägarens adress på. Återsänd till ägaren i kuvert med denna notering. Postcenter, Hbg City 2004-01-27. "Upphittat i brevlådan" Man undrar kanske VAR "postisen" annars skulle hitta något. X hittar en nyckel som lägges i en brevlåda. Y tömmer lådan och finner nyckeln, som återsändes till ägaren med denna etikett.
Lu1_Bl 2122 2003 Blankett 2122.18 (maj 01)  TILLFÄLLIGT KVITTO använt vid EMU-omröstningen 2003-09-14. Blanketten stämplad Broby LBB 2, 2003-09-10.
Lu1_070707 2007 Frankostämplat brev lördagen 2007-07-07. Stämplat Växjö. Sorterat söndagen efter då sorteringen på terminalen startar för att all post ska vara framme på måndagen.
Lu1_utan 2007 Brev helt utan adressat, återsänt till avs. UTAN någon som helst förklaring? Borde det inte varit en lämplig stämpel, typ "Åter avsändaren Adressaten okänd" e.d.  Så behandlar Malmö Obeställbara objekt.
Lu1 fjader09 2009 Modernt fjäderbrev stämplat Malmö 2009-03-30 vikt på det gamla sättet.
Lu1 090909 2009 Brev stämplat 2009-09-09 men för säkerhetskull satte avsändaren på Bl. 2112.96 för skydd mot maskinstämpel. Den gade avsedd verkan och brev stämplad samma dag.
Lu1 dot 2009 Konstig fläck i frimärkets nedre högra hörn. Berätta för mig du som vet.
Lu1 upphittat 2011 3 bortglömda brev från 2011-03-17 som "Upphittats i vår produktionsutrustning". Beklagande daterat 2011-04-07
Lu1 Frogom 2013 Frimärket "Frögömmen". Det vänstra märket med blankt papper och djup stansning, det högra med matt och nästan osynlig stansning. Det matta stämplat Malmö 2013.
Lu1 Hjartan3hela 2014 Blå Frimärket Hjärtan med dåligt justerade färger. Syns bäst i bokstaven S. Röd - blå, blå - röd, utan röd färg.
Lu1 Hjartan_b 2014 Detalj av Frimärket blå Hjärtan med dåligt justerade färger. Syns bäst i bokstaven S. Röd - blå, blå - röd, utan röd färg.
Lu1_Hjartan BR 2014 Detalj av Frimärket blå Hjärtan med dåligt justerade färger. Den vita bokstaver i är inte vit
Lu1_4Kaka Hel 2014 Högra märket med vita fläckar. Har uppstått innan frimärkena makulerades. Stämplade Malmö 2014-05-28.
Lu1_4Kaka Detalj 2014 Detalj av de vita fläckarna.
Lu1_Smaka 2014 Småkakor felskurna i häftet. Brev vars märken troligen suttit i häfte intill varann. Stämplade Uppsala 2014-08-25
Lu1_Smak2brev 2014 Småkakor felskurna i olika häfte. 2 olika brev vars märken troligen suttit i olika häfte intill varann. Stämplade Uppsala 2014-09-10.

Andra lustiga papper -  Icke försändelser.

Bild År Beskrivning, udda objekt -  Icke försändelser
Lu1_Tand ? En gammal tandningsmätare från S. Halls frimärksaffär i Jönköping. Pris endast 10 öre.
Lu1_40a. 187? Udda visitkort. "Undertecknad köper 3 och 24 Skilling Banko frimärken ........ " Troligen är det denne man i 1890 års Befolkning. Post 2248998
Kontorist Blomberg, Ernst Hjalmar f. 1858 i Släp (Hallands län, Halland) Gift man, far i familjen. Zefiren 11, Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län, Skåne) Födelseort i källan: Släp Hall. l.
Lu1_40SjoHUR   Sjömansinvisning och hur det gick till att skicka 10 - 500 kr till Sverige från utländskt konsulat.
Lu1_40Sjoman 1870 Sjömansinvisning. Statistik över denna typ av försändelse
Lu1_40PS 1877 PSkort stämplat Strömstad 1877 med texten ang. Sjömansinvisning. se bild
Lu1_40Maz 191? Vackert omslagspapper till chokladkaka Mazetti Vanilj choklad från förra årtusendet
Lu1_40Grop 1906 Jernvägs-fraktsedel kvittodelen stämplad med Postens stämpel Gropen 1906-11-08.
Lu1 Hof 1919 Hanna Malmström Hustru till Poststationsföreståndaren L. Malmström i HOF, gratulerar en bekant på födelsedagen. Poststämplat HOF 1919.09.30
Lu1 Avi 1942 Blankett Bl. 142.  (Dec. 44.) 44 3521 obegagnad "Avi om en vanlig brevförsändelse"
Lu1_40 MEF 1943 För att minska tyngden av lasten i flygplanen under 2:a v-kriget så fotograferade man breven (V-mail) i t.ex. M.E.F. (Middle East Forses). Filmen flögs hem till England, där den framkallades och "fotot" sändes till mottagaren. Här ett sådant foto från 1943-12-15
Lu1_Brevv 1947 Brevvåg i papp med portotabell från 1947, 34 cm lång. Brevet fästes i gem som sitter i hålet t.v.
Lu1 Padd 1950-tal Postvimpel från Göteborg med Paddan. Obegagnat från 1950-talet.
Lu1 Olandsjvg 1950-tal Brev skickat på Ölands Järnväg till Systembolaget i Mörbylånga. Järnvägskvitto 25 + 25 öre. Troligen 1950-tal.
Lu1_NTF-Spel 1954 NTF - Trafikspel tryckt 1954.
Lu1_Bl288 1966 TILLFÄLLIGT KVITTO  på baksidan av Bl 288 B (Juli 59). Kvitto a´ 33 kr frimärke stämplat Ulvsby 1966-07-28
     

Kuvert.

Utseendet på kuvert har ändrats många ggr.

Tillverkarna bryr sig inte om vad Posten önskar. Här några ex. på hur det Inte får se ut.

15 mm. runt kuvertet SKA vara fritt från tryck

Bild År Beskrivning, udda objekt -  Icke bra
     
     
Lu1_kuv18 2018-06 C 6 kuvert där PostNords maskin satt på en gul etikett för att kunna skriva sorteringskoden. Stämplat Rosersberg 2018-06-20.

 

 

Udda objekt - Ofullständig adress

Bild År Beskrivning, udda objekt
Wind Kolonial 1923 Fönsterkuvert från Smålands Kolonialvaru AB frankerat 15 öre blå GV, stämplat Nässjö 1923-09-04. Adresserat till Svinhult, men skickat till Lamhult, förslutet med klisterremsa, stämplat 1923-09-05. Brevet felsänt och öppnat i Lamhult.
     
     
Lu1 40Konk 1933 Kort från konkursdomaren stämplat Katrineholm 1933-12-28. Stämpel ÅTER samt "Ofullständig adress, Adresse Insuffisante, ................." med cirkel.
Lu1 Degerf 1961 Vykort stämplat Åmotfors 1961-09-12, sänt till Degerfors. Stämplat "Adressen ofullständig".
Lu1 Adressavs 1979 Var ska man skriva avsändaruppgifter ? - Var ska  adressatens adressuppgifter stå ? Det här är väl nästen tvärtemot normal standard. Frankostämpel Lic. 18229, stämplat Stockholm 1979-01-02.
Lu1_utan Fin 2007 Brev helt utan adressat, återsänt till avs. 2-radig stämpel "Åter avsändaren adressen ofullständig". Den saknas ju faktiskt helt. Så behandlar Årsta Obeställbara objekt.
Lu1 Ofullst 2009 Brev postat Uppsala 2009-11-30 med endast adressatens namn på kuvertet. Stämplat "Åter avsändaren, Ofullständig adress" som kompletterat med adress. Stämplat och sorterat med inkjet IRM 106 2 ggr, varav ena gången på snedden. Se pilarna.
     

45  Udda objekt FDC och FD?

Bild År Beskrivning
Lu1_42 1945 Ett annat mycket udda datum är 12 3 45 som dock kommer varje 100:e år. Stämplat Postmuseum 12. 3. 45
Lu1_42u. 1999 1999-11-19. Det mest udda jag/vi har sett. Tre klipp från försändelser stämplade / sorterade det sista udda datum vi någonsin kommer att uppleva. Klockslaget 19:59 hade dessutom varit all tidsangivelse udda. Nästa udda datum blir  först år 3111-11-11 och då är i alla fall inte jag med. 
Lu1_42d. 2000 Här presenteras nästa udda objekt med jämnt datum. Millenniumfirandet tog inte sådana proportioner utan vi fick uppleva 2000-02-02. Det är det första jämna datum vi upplever. 0888-08-28 var det förra jämna datum -  strax efter att Ansgar hade "kristnat oss".
     
Bild År Beskrivning
Lu1_Mauri 1847 Kopia av det kända Mauritiusbrevet tillverkat av Peter Winter på 1980-talet. Ankomststämplat Bordeau 28 AUG 47. Originalets senast kända pris 28 milj.
Lu1_42 1897 Helsak bKe 9 stämplat 1897-09-18 (FDC) till Fru Amelie Pripp, hustru till Häradshövdingen, där hennes bror ber om hennes hjälp att köpa fler Brefkort till en bekant i Tyskland. Se andra sidan nedan
Lu1_42b 1897 Helsak bKe 9 stämplat 1897-09-18 (FDC) Andra sidan av Brefkortet. Se andra sidan ovan
Lu 45a 1903 Lösenbrev 1903. Teodor som lösenbelagt beklagar så: Mycket ledsen öfver att jag måste taga lösen för Emils bref. Bed honom nästa gång frimärka med 2½ pence. Angenäm Pingst. Hjärtliga helsningar till Eder alla Teodor. Dessvärre har "en frimärkssamlare" varit framme och rivit bort de 24 öre som det kostade.
Lu1_42forw 1908 USA-vykort från Boston till New Sweden Maine, care of Peter Larson. "Forwarded" eftersänt till Jemtland, men vilket Jemtland och var? 1 cent var inte tillräckligt för porto till Sverige. Detta  Jemtland var ett postkontor som låg i samma township som New Sweden i nordöstligaste delen av USA. Tack till Sören.
Lu 42 1920 Den sista utställningen som Trädgårdsodlaresällskapet i Östersund anordnade var 1920. Om den skall bara noteras att där fanns utställda "rätt vackra saker från trakter belägna i omedelbar närhet av fjällen t ex Kall och Åre m fl orter". Kan nedanstående kuvert komma därifrån ?
Lu1_42FD 1944 Första FD - Frimärkets Dag, kort med märket C.G.Treffenberg och Montelius stämplat 1944-03-03 till kände filatelisten Frans Obermüller
Lu1_FDSth 1949 Så här firade man Frimärkets Dag i Stockholm vid denna tidpunkt. Man kan undra hur många nya medlemmar som värvades på dessa festligheter på Piperska Muren? Även om inte Vin Rouge d´Algeri var det finaste man kunde tänka sig. ?
Lu1_42 Bromma 1949 Helikopterpost Bromma - Lindarängen stämplat 1949-05-29
Lu1_FDC 1965 FDC till Australien, Retur efter flera försök att finna adressaten. Stämplat 1965-05-17
Lu1_42cvm 1973 Värnamo - Postvimpel.  Format 172x123 mm. Stämplad 1973. Finns från ett flertal olika orter.
Lu1_42ps 1977 PS kuvert med meddelande. Bifogade 10 kr sedel har ingått utan omslag till Sth Ban 1977-03-03. 10-kr sedel, adresserad, frankerad och postad i England.
Lu1_42kr 2004 20 kr-sedel skickad från Göteborg 2004-10-28. Endast frankerad med vanligt inrikes frimärke. Se även Lu Nordiska. Norge vinkeltandat 4 Sk.
Lu1_FD06 2006 Frimärkets Dag 2006 med Pippi och Björne. Märke ur häfte med Kontrollnr 48773 + cyls. 2, stämplat 2006-09-30 sorterat Malmö 2006-10-01
     
Lu1_44blix 1975 Etikett 38x28 mm för Blixtbrev, på kuvert stämplat 1975. Troligen ytterst lite använd ? se reklam nedan
Lu1_44bli 1985 PT-kort från 1985 för beställning av Blixtbrevetiketter, Posten Affärskommunikation
Lu1_44blixtbr 1985 Bildsidan av samma PT-kort från 1985 för beställning av Blixtbrevetiketter, Posten Affärskommunikation

Korsband

Bild År Beskrivning - olika Korsband mm.
Trycksaker   Se mer under Trycksaker av olika typer.
Lu1 45c gra 1963 Frankerat brev,  istället för texten "Karusellbrev",  som denna dag medgivits portofrihet. Stämplat 1963-12-01. Se fler portofritt på sidan  Gratispost
Bl 2010.77 2001 Adresslapp SverigePåsen. Bl. 2010.77. Ett sätt att skicka upp till 2 kg i vadderad påse. 2001-01-23
Lu1_Arb_Eft 1997 Ett sätt att återanvända frimärke, att ta eltape och fästa märket med. Stämplat Sjöbo 1997-12-04
Lu1 45 2007 Ett sätt att effektivt förhindra "Återanvändning av frimärke". Tillåtet eller inte, men stämplat Göteborg  2007-06-26
Lu1 45Vem 2007 Glömt att skriva till VEM C6-brevet skulle. Stämplat Stockholm 2007-07-16
Lu1_Godbit 2008 Reklampryl bestående av 4 chokladbitar samt i mitten ett 4-block av märket Godbitar.

 

?????????????????????????????????????

 

Se även under Marodörpost, där frimärkssamlarna har plockat bort en del frimärke från försändelsen.

1970 - 2000 Udda objekt Adresskort

Bild År Blankett Beskrivning, udda objekt Adresskort - Skyddsprotektor
Lu1_msk201 1971 Bl 2010.03 S Adresskort Inrikes postpaket 3 kg. Nummeretiketten för  Storkund, Bra Böcker Höganäs. Porto Betalt P 26 maskinstämpel 201 Hälsingborg 1 * B2 * 1971-11-22.  Kort användning  1971-10-15 till 1971-12-06.
Lu1_Bl2010 1972 Bl 2010.10 Adresskort till inrikes paket 2 kg. Nummeretiketten tryckt på blanketten. Frankerad 765 öre stämplade Kållered 1972-02-24
m44_10705 1972 Bl 2010.01 m/44. Lic. 3-ställig Frankotyp C med öre.  Adresskort frankostämplat 900 + 300 öre Mölndal Jubileumsåret 1972-10-20 för 9 kg paket, trycksaker. Lila stämpel Örebro 1 PAK 1972-10-21.
Lu1_moln72 1972 Bl 2010.03 Adresskort till inrikes postförskott över postgiro. Paket UTAN nummeretikett. TJÄNSTE Mölndals tingsrätt Göteborg 53, 1972-12-23
  1972    
Lu1_Bakker 1975 Bl 2010.03 Adresskort till inrikes postpaket 3 kg. Nummeretiketten för  Storkund. Malmö 1, Porto Betalt P 24. Utlöst i Kristianstad 11, 1975-04-14.

Ransonering

Lu1 50 År

Ransonering

Lu1_50Rans1B 1944 Kuvert Rf 1B till Örebro. Ransoneringsförsändelse stämplad Stora Mellösa 1944-03-15
Lu1_50RansRek 1944 Kooperativa Förbundets REK-etikett, stämplad Stockholm 1944-08-04
Lu1_50 Adres 1948 Adresskort till inrikes paket. Ransoneringsförsändelse stämplad Falun 1948-05-10
Lu1_50ben 1949 Tjänste. REK. Inköpskort A för Bensin eller Lättbentyl. Bensinransoneringen 1949. Ransonering
Lu1_50Ansök 1918 Ansökan om utfärdande av Inköpskort." Till livsmedelsnämnden i Boda. Bläckborttagningsmedel använt på kortets nedre t.v.
PSk_43a 1953 Övertryck Bl. 43a Provisorisk (Jan. 52.) på Ransoneringskuvert 1. Stämplat Korsberga den 13/1 53

57 - Lådbrev (f)

 
Bild (Lu1) År Beskrivning - Censur - Flyg mm.
Los ladb 1907

Lådbrev Tyringe 1907-07-06 med blåpenna angiven 10  (= Lösen 10 öre)

Red17 Svensk 1908 Kortbref till Matrosen på Kanonbåt Svensksund, Göteborg "för vidare befodran". Stämplat Lysekil 1908-02-20 med lådbrevstämpel.
Lu1 57a 1926 Lådbref med anilinpenna från Hvetlanda frankerat 5 öre Lejon till Lund 1926-09-22. Borde lösenbelagts
Los50 Try 1930

Gratulationskort frankerad som Trycksak (5 öre) , taxerad (10 öre) som Brevkort. Lösenbelagt Lådbref postat Gråmanstorp 1930-08-30. Utlöst med (etikett 3a.) 10 öre, Liatorp 1930-09-04.

Lu1 57    
     


Obeställbart

Bild År Frankering - Beskrivning.
Pb 60 1898 Brev från Kongl. Postsparbanksbyrån ang. Obeställbar motbok nr 83410. Undertecknat av byråchef Georg Fredrik Fant. (f. 1850)
Lu2_SvLif 1916-06 Fönsterkuvert från Svenska Lifförsäkringsbolaget, frankerat 12 på 25 öre GV Medaljong. Stämplat Stockholm 7, 1916-06-29. "Obeställbart bref torde returneras inom 8 dagar"
Efters Husby 1919-06 Brev frankerat 12 öre Medaljong stämplat Stockholm 1, 1919-06-19 till Rekarne 1919-07-04. Eftersänt Hållsta 1919-07-04. Obeställbart. Retur avs. stämplat Hållsta 1919-08-27.
Rekl Stenstorp 1935-01

Baksidan av brev 25x20 cm från Timmersdala 1935-01-14, frankerat med 6-block av F 143 5 öre Lejon till Skövde. "Obeställbart, Brevbärareexp" Skövde. Retur Timmersdala 1935-01-17, vidaresänt till REKLAMATIONSKONTORET 23 JAN 1935. Stämplat Timmersdala 1935-01-24. Retur Stenstorp 1935-01-25. 3 etiketter "Öppnat i författningsenl ordning å Kungl. Gen. Reklamationskontoret"

Bl 288 1942-01 PS-kort för uppgift om obeställbart utgivarkorsband. p.g.a. ändrad adress, Malung  1942-01-05.
Maru AfOcc 1950-11 Luftpost från Afrique Occidentale Francaise ( översatt till svenska: Franska Västafrika). Stämplat 1950-11-28 och sänt till Finland. Lösenetikett 20 Mark, samt stämpel [Inconnu]. Eftersänt Helsinki till Stockholm. Etikett Inconnu - Okänd samt stämplad Obeställbarhetsexp. 17 DEC 1950. Stämplad Retour och Ankomststämplad  ...ONAKRY R.P. ..... 1951-01-01.
Red17 Dahlia 1952-04 Brev från Stockholm Ban 1952-04-19 med  3 x 25 öre till Passenger M/S Dahlia, Svenska Lloyd. Stämplat EFTERSÄNDES: Stämplat Göteborg 1 1952-04-22, Obeställb. avd.
     
PoRe helsak 1954-09 Hela försändelsen med ovanstående stämpel. Stämplad Berlin 1954-08-20, text "Okänd Styrman. 17", Stockholm 1954-09-23, Obeställbarhetsexp. 1954-09-24 samt grön R 27 SEP 1954
     
EFTP_DK5605 1956-05 Brevkort från Odin Clorius A/S København . Frankerat 12 øre, stämplat København 1956-05-05. Eftersänt till Malmö stämplat Obeställb. exp. 1956-05-07.
EFTP_DK5607 1956-07 Brevkort från Odin Clorius A/S København . Frankerat 20 øre, stämplat København 1956-07-03. Eftersänt till Malmö stämplat Obeställb. exp.  1956-07-04
40 Spanien 1965-09

Vykort från Spanien till Sverige utan ort angiven. Stämplat Obeställbarhetsexp. Bromma 1, 1965-09-21

Rekl Dk 1965-09

Vykort från Danmark till Sverige utan ort angiven. Stämplat Obeställbarhetsexp. Bromma 1, 16 SEP 1965.

Obest 8

2002-12 Brev med Röd etikett "Inrikes obeställbara förs. utan avsändare skall behandlas av Utdelningskontoret". Sorterat i Karlstad 2002-12-30, till 181 44 Lidingö
Lu 10 Obest 2004 Försändelse stämplad Alvesta 2004-09-24 HELT utan adressat. På baksidan ant. "okänd" och stämplad 4-kantig Postterminalen 27 SEP 2004. Brevet sänt till "Obeställbara brev" och där stämplat 2004-10-04.   Tyvärr har avsändaren inte lärt sig VAR man bör sätta frimärket. Kuvertöppnaren har skurit av en god bit av märket. Trots detta är det ett intressant objekt
Lu utan 2007 Brev utan adressat, blir svårt för  automatisk sortering. Här återsänt till avs. UTAN någon som helst förklaring? Borde det inte varit en lämplig stämpel typ "Åter avsändaren Adressaten okänd". Så behandlar Malmö Obeställbara objekt.
Lu1_utan 2007 Brev helt utan adressat, återsänt till avs. UTAN någon som helst förklaring? Borde det inte varit en lämplig stämpel, typ "Åter avsändaren Adressaten okänd" e.d.  Så behandlar Malmö Obeställbara objekt.
Lu1_utan Fin 2007 Brev helt utan adressat, återsänt till avs. 2-radig stämpel "Åter avsändaren adressen ofullständig". Den saknas ju faktiskt helt. Så behandlar Årsta Obeställbara objekt.
Lu10 utanAdr 2007-11 Försändelse  HELT utan adressat. Stämplat Malmö 2007-11-25. Stämplat Obeställbara brev 2007-12-03. På baksidan stämplat Adressundersökningen 405 10 GÖTEBORG.
Los Obest 2008-12 Outlöst Lösenbrev 2008-12-04, som av Post & Telestyrelsen behandlats som Obeställbart 2009-01-14.
Los50 Ofulls 2009-01 C5-kuvert med 2 gula etiketter, LÖSEN, Ofullständig frankering, Ej utlöst. Lösen från 2008-12-04, behandlat av Post & Telestyrelsen, Obeställbara brev 2009-01-14.
Lu4 Behandla 2010 Brev från Uppsala 2010-03-08 till ?????. 4-radig stämpel troligen slagen i Alvesta "Behandla brevet enligt gällande -  föreskrifter om: -  Obeställbara försändelser -  Åter till:....". Brevet hamnade slutligen 2010-03-15, där det skulle, hos postnummer 28121 Hässleholm

Restituering

 

 - felfrankerat - Restituering - Överfrankering.

Försändelser som av misstag blev över- eller felaktigt frankerade kunde, Restitueras av posttjänsteman. Den överskjutande delen återbetalades. 1968-07-15, 285 Restitution av avgift för begäran om Eftersändning och lagring av post, kunde också begäras.  År 2009 tar Posten 50 kr för besväret, så det är nog ytterst sällsynt att det förekommer. Det är betydligt vanligare att men ser utebliven restituering.

 
Bild År

Överfrankering - Restituering - Beskrivning.

  1918 F.72+ 99. Porto 13 öre på Brev till Vänersborg. Frankerat 7 + 2 + 2 + 2 = 13 öre stämplade Stockholm 1 1918-08-31
Lu2 60Rest Bry 1968 Tveksamt VAD som är restituerat, men troligast är väl utskicket av medlemskortet från Svenska Bryggarföreningen. Frimärket stämplat Stockholm 26, 1968-03-05.
Lu2_60 Restit70

1970

Frimärkt försändelse 2 kr (3 kr-serien) , stämplad 1970-10-02. Överfrankerad. Restit. av Sth 16.
Lu2 60 Restit72

1972-09

Adresskort från NTI-skolan Stockholm frankostämplat 6.00. Restituerat med 1.40, stämplat Stockholm 1972-09-14
Lu2 60Restit74

1974-06

Adresskort Bl 2010.03S Frankostämplad P.B. 15041 Stockholm 1974-06-10. RESTITUERAS.
Lu2_60ResUrg 1974-11 Adresskort Bl 2010.03S Frankostämplad P.B. 15654 Stockholm 1974-11-14. Urgent + Express 16,00. "Restitueras"   2,50
Lu4 60Kvitto

1976

Blankett 2102, Kvitto, Restitution av postavgifter
 

1978

Blankett 2102.01 ()sep 74. Kvitto Restitution av postavgifter, stämplad Bollnäs 24 JUL 1978
Lu2 60Restit78

1978

Adresskort Bl 2102.01 () stämpel Restituerat ........... med sign. Frankostämplat Stockholm 1978-10-26. Borde varit 11:70 för 2 kg.
Lu2 60Restit90 1990-09 Meddelande Otillräcklig frankering. Frankerad 2250 öre, men borde varit 750. Stämpel "Överfrankerad  Restit. av Sth 16." Frankostämplad Stockholm 19??-08-31 samt Stockholm 1990-09-03.
Lu2 60Restit91

1991

Del av ASS C4-brev med porto 40 kr. Restituerat med 6 kr. Frankostämplat Stockholm 1991-09-12
Lu2 60Restit93 1993-06 Blankett 2102.05 (okt 90) stämpel [Restituerat . . . . . kr . . . öre . . . . Sign.] Frankerat och stämplat 1993-06-15.
Aumi Fel frank 2004 I det här fallet är det kunden som inte vet att "Inrikes Brev" INTE behöver kompletteras med 50 öre, då portot höjdes  . Brevet är alltså överfrankerat, men Postpersonalen restituerar nog inte sådana småsummor längre. Det kostar förmodligen FÖR mycket att göra. Stämplat Årsta 2004-09-12
Lu2_60 Storl 2005

Har storleken någon betydelse? Kolla höjden på dessa märken. det skiljer avsevärt mycket. Hur är det med kvalitetskontrollen? Höjden på nr 1 = 29,5 / nr 2 = 34 / nr 3 = 30,5 / nr 4 = 33,5 mm. Stämplat 2005-08-31

     
Lu2_60 Fiskeri 2005

Porto 7.30 om man summerar. Ett av dessa rabattmärke hade räckt till ett 100 gr brev, men så mycket väger inte den lilla rapporten som skickas in. Brev från en fiskare i Blekinge-Kalmar,  sorterat i Alvesta 2005-02-09.

Lu2 60 Fra283676 2006

Lic. 283676 Frankostämplat C5-kuvert som borde varit frankerat 05.10 har istället blivit 50.10. Grovt överfrankerat, men ingen Restituering Stämplat 2006-02-17

Lu4 60restitFra 2007

M/97 Lic. 235340. Frankostämplat C5-kuvert 2007-12-27 med valör 016,10. Troligen skulle det varit 010,10 eller möjligen 005,10. Någon har skrivit "rest" över stämpeln. Kanske i avsikt att kuvertet skulle skickas för Restituering, men ändå blivit använt.

Lu2_60rest 2007

M/97 Lic. 235340. Frankostämplat C5-kuvert 2007-12-27 med valör 016,10. Troligen skulle det varit 010,10 eller möjligen 005,10. Någon har skrivit "rest" över stämpeln. Kanske i avsikt att kuvertet skulle skickas för Restituering, men ändå blivit använt.

     
fralu_261987 2007 m/97 Lic. 261987. Frankostämplat C5-kuvert med normalt B-porto 4,80, men här har "någon" missat decimalen, så det blivit 48,00. Stämplats 2007-09-17 och borde kunnat Restituerats.
Lu60 16styck

2007

Inrikes C4-brev (ej skrymmande) frankerat med flera märken (16 st). Hur mycket vägde detta kuvert med innehåll, som handstämplades i Umeå 2007-07-30. Borde inte "postaren" reagerat på antalet märken i förhållande till vikten? Hur fungerar Restituering i liknande fall?
Lu60 Karlstad

2007

Rabattmärke 1987. Dessa 3 märke gäller för 250 gr. Detta brev med en faktura vägde max. 100 gr. Då  hade det räckt med ETT rabattmärke. Stämplat Karlstad 2007-09-16
Bild År

Överfrankering - Restituering - Beskrivning

 

?????????????????????????????????????

Ur Internationella Postfördraget 1947.

 
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Länkar:
Main page

Posthistoria

 Nordiska lustigheter Hybridpost 

Gratispost

  Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan