Postala lustigheter inflation o krig.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

 Till Huvudsidan Lustigheter.

 

Valutakontroll - censur - inflation

Senast uppdaterad 2019-07-22

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2 Postala lustigheter 3 Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors 60 Porto, Frankering Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader       Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort - blanketter Frankering     Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 60 Makulering, stämplar Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970     Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 Amb 141, 142   Andra  personer
Udda material 2000 - framåt Sassnitz - Trelleborg 90 - Vykort, försändelser Barnpost
Ovanliga portosatser 45 udda FDC, FD   94 Express Schweizer + andra maku.stämpl
Udda porto, 1918-20  Lådbrev (f) Udda - jämna datum Assurerat  
    Minnespost REK / ASS Militär, FN, Tjänste
   Obeställbart   101 - Rött - Red Rakstämplar - 1900-talet
Lokalporto, Höör   Återanvändning Skåneland 2010 80 - Varför ?
  Restaurering Överfrankering     70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter    Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
CV-Mail - WW II
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm  
Island Bornholm O.A.T. Censur   Tyskland
    Valutakontroll - Tull  
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Kemisk censur
    Utländska förs.  
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

 

????????????????????????????????????

50 - Inflation och krig

Inflation på FTP-Brevkort

Folded Typewriter Postcard.  Postverket i Sverige kallade korten  "Brevkort med särskild adressremsa"..

 
Bild År Beskrivning Tysk inflation  1922 - 1924,
Länk 1923 En mycket intressant sida med tysk inflapost. Det är fantastiskt fina objekt från tiden våren  till December 1923
  1923-01 2,50 + 2,50 + 20 Mark Deutsches Reich stämplade Delmenhorst 1923-01-18 till Bremen
  1923-01 3 x 8 + 100 Mark Deutsches Reich stämplade Essen 1923-01-24 till Essen
  1923-02 8 + 12 + 5 Mark Deutsches Reich stämplade Nordhausen 1923-02-06 till Rüdesheim
  1923-05 40 Mark Deutsches Reich stämplad Waldshut 1923-05-08 till Mannheim
  1923-05 40 Mark Deutsches Reich stämplad Neurode 1923-05-24 till Waldenburg. Tryckt Sparpostkarte "Beppo" ges, gesch. Gustav Eppenheim, Berlin
  1923-06 20 + 20 Mark Deutsches Reich stämplade Nürnberg 1923-06-27 till Marktbreit
  1923-06 20 + 20 Mark Deutsches Reich stämplade Hamburg 1923-06-28 till Reutlingen
  1923-08 10 x 40 M Deutsches Reich stämplade Goslar 1922-08-04 till Berlin. Kortet skrivet 1923-08-04
  1923-08 400 Deutsches Reich Mark stämplad Erfurt 1923-08-10 till Stützerbach
  1923-08 50 + 50 + 50 + 50 Deutsches Reich Mark stämplade Hamburg 1923-08-10 till Hamburg
  1923-08 3000 + 3000 + 3000 +500 + 500 Deutsches Reich Mark stämplade 1923-08-24 till Hamburg
  1923-08 4000 Tausend Mark stämplad Nürnberg 1923-08-27 till Leipzig
  1923-08 2000 + 2000 + 2000 + 2000 Tausend Mark stämplade Nürnberg 1923-08-28 till Osnabrück
  1923-09 50 + 50 Tausend Mark stämplade Muskau 1923-09-29 till Grossschönau
  1923-10 800 Tausend stämplad Ludvigslaus 1923-10-02 till Waldenbeurg
  1923-10 800 Tausend på 1000 Mark stämplad Bautzen 1923-10-02 till Chemnitz
  1923-10 800 Tausend stämplad Göthen 1923-10-03 till Magdeburg
     
  1923-10 250 + 250 + 250 + 50 Tausend stämplade Holzminden 1923-10-04 till Berlin W50
  1923-10 5 x 2 Milj på 300 tusen =10 Milj + 10 x 800 tusen på brev till Norge 1923-10-15
  1923-10 2 + 2  Miljonen på 200 Mark, stämplade Hagen 1923-10-26 till Suhl
  1923-10 2 + 2  Miljonen  på 200 Mark, stämplade Zella-Mehlis 1923-10-27 till Kreiensen
  1923-10 4 Miljonen stämplade Freiburg 1923-10-31 till Mannheim
  1923-11 500 Miljonen stämplade Frankfurt 1923-11-10 till Hamburg

Se även under Marodörpost, där frimärkssamlarna har plockat bort en del frimärke från försändelsen.

Höginflation c:a  24 augusti till  30 november 1923.

 
Bild År Beskrivning Tysk inflation  1922 - 1924,
Länk 1923 En mycket intressant sida med tysk inflapost. Det är fantastiskt fina objekt från tiden våren  till December 1923
Luinf_Ensch 1922-04-18 Postkart (Brevkort) frankerat med 42 mark till Enschede. Stämplat Emmerich 1922-04-18.  [ .92]
Luinf_42Ma 1922-05-15 Vykort frankerat med 42 mark. Stämplat Frankfurt 1922-05-15 till Malmö.
    http://oberpostdirektion.com/
Win_KurtS 1922-11-30 Fönsterkuvert frankerat med 6 + 6 Mark, stämplat ESSEN 1, 1922-11-30.
Luinf_50 REK1918 1922-12-14 Svenskt Rekbrev till Hamburg stämplat Malmö 1, 1922-12-14. Tysk etikett Geöffnet auf Grund det Beordnung vom 15 Nov. 1918
Luinf_50Dussel 1923-01-02 Fönsterkuvert frankerat med  3 + 2 + 20 Mark maskinstämplat Dusseldorf 1923-01-02.
Luinf 50 mark27bak 1923-01-13 Brev stämplat Halle 1923-01-13 sänt till Dresden. Frankerat med 27 st. 50 Mark på baksidan. Någon samlare har tagit/behövt  ETT märke av de 4 som satt på framsidan.
Luinf_50Magdeb 1923-03-15 Fönsterkuvert frankerat med 100 Mark, stämplat Magdeburg 1923-03-15.
Luinf_50 Goslar 1923-03-20 Vykort frankerat med 2000 mark till Jönköping. Stämplat Goslar 1923-03-20
Luinf_50 Eisen180m 1923-04-27 Vykort frankerat med 180 mark. Stämplat Eisenach 1923-04-27
Luinf_50HanoVy 1923-05-17 Vykort frankerat med 30+50+100 = 180 mark. Stämplat Hanover 1923-05-17.
Luinf_NorgeRek 1923-06-07 Rekbrev frankerat 300 + 40 + 40 M, stämplade Berlin W 1923-06-07 till Norge.
Luinf_50Berch 1923-06-30 Vykort frankerat med 200 mark. Stämplat Berchtesgaden 1923-06-30
PoRe_Baden 1923-07 Inrikes vykort  frankerat 20+20 Mark, stämplat Warnemünde 1923-07-03 till Magdeburg. Eftersänt till Baden-Baden 1. Eftersänt 1923-07-07 München. Eftersänt  Postlagernd  Berchtesgaden. Lösenbelagt 20 Mark.
Luinf_50Bay 1923-07-03 Vykort frankerat med 480 mark. Stämplat Bay. Bahnpost 1923-07-03
Luinf_50Oker 1923-07-20 Vykort till Jönköping frankerat med 300+100+40+40 = 480 mark. Stämplat Okar 1923-07-20
Luinf_50 Stettin 1923-08-31 Postkort frankerat med 36000 mark, 12 x 3000 mark sänt från Stettin till Sverige 1923-08-31.
Mar 1923 1923-09-12 Tyskt inflabrev Drucksache till Malmö, stämplat Berlin 1923-09-12. Baksidan frankerad med 50 st 100 mark = 5000 mark
Maru LeeseVy 1923-10-20 Vykort från Leese 1923-10-20 frankerat med 1 milj + 5 milj + ? + ? + ? + ?. Ett riktigt otäckt Marodörobjekt. Denna dag höjdes portot för vykort till utlandet från 9 milj till 18 milj. Det fattas alltså bara 12 milj. och borde då ha varit ett FDC-kort. Snacka om portohöjning.
Luinf_30Berlin 1923-10-20 Gebr. Hanssen med 6-strip 5 milj. på fönsterkuvert, stämplat Berlin W 1923-10-20
Luinf_Rupini 1923-11-05 Postkarte utan frimärke. Skrivet 500 Mill, stämplat RÅGELIN 1923-11-07 Kr. RUPPINI
Luinf_Stett 1923-11-12 Brevkort frankerat med 24 st 1 miljard stämplade Stettin 1923-11-12
Luinf_Milj 1923-11-13 Tysk Hyperinflation ? Fönsterkuvert frankerat med 36 miljarder + 4 saknas = 40 Miljarder + 1 märke ytterligare. Stämplat1923-11-13
Luinf_50Charl24 1923-11-13 Tysk Inflation ?  Trycksak till Halmstad med porto 24 miljarder. Korrekt porto. Stämplat Charlottenburg 1923-11-13.
Luinf_50Lyb24 1923-11-14 Tysk Inflation ?  Trycksak till Halmstad med porto 24 miljarder. Korrekt porto. Stämplat Lubeck 1923-11-14.
Luinf_50tyskinf 1923-11-19 Tysk Inflation ?   Högt porto för ett vanligt brev  -  8 Miljarder Mark. Stämplat  1923-11-19.
Luinf_50VyB 1923-11-21 Tysk Inflation ? Vykort frankerat 10 + 10 + 2 + 2 Miljarden. Stämplade Berlin 1923-11-21.
Maru_Druck 1923-11-22 Tysk Inflation ?  Drucksache / Trycksak till Gävle med porto 12 miljarder Mark på baksidan. Korrekt porto ? Stämplat  1923-11-22.
Luinf_80MilBerlin 1923-11-24 Gebr. Hanssen   4-block av 20 Mil.  för ett vanligt fönsterkuvert  80 miljarder Mark.  Stämplat Berlin W  1923-11-24.
Luinf 50Essen 1923-11-24 Tysk Inflation ?   Högt porto för ett vanligt brev  80 miljarder Mark.  Stämplat Essen  1923-11-24.
Luinf_50 JWeck 1923-11-29 Tysk Inflation ?J. Weck, Baden  20 miljarder Mark.  Stämplat Oefflingen  1923-11-29.
Luinf_50 400M 1923-12-03 Tysk Inflation. Rätt porto 100 milj + Express 300 milj.  Stämplat  1923-12-03. Tack till Peter
Luinf_18MHalle 1923-12-03 9 x 20 miljarder = 180 Milj. , stämplade Halle 1923-12-03
Luinf_50 Lokal 1923-12-11 Lokalbrev Hannover frankerat 5 M, stämplat Hannover 1923-12-11
Luinf_50Djurs 1923-12-17 Vykort från Berlin, Tyskland frankerat 10+10 M, stämplat Berlin 1923-12-17. Sänt till Djursholms Ösby
Luinf_Kiel 1923-12-17 Brev frankerat 3 x 10 milj + 10 x 1 Milj + 25, stämplat Kiel 1923-12-17
    Inflationen upphört
Luinf_Eisf24 1924-03-19 Brev frankerat 3 x 10 Pf. stämplat Eisfeld 1924-03-19 till Bröderna Ivarsson, Osby
Luinf_Witt24 1924-04-02 Brev frankerat 20+10 Pf. stämplat Wittenberg 1924-04-02 till Örebro
Luinf 50Marstr 1924-08-31 Vykort från Berlin, Tyskland stämplat 1924-08-31. Frankerat 20 M till Marstrand p.r. Sverige.  Inflationen slut.

 

Annan inflationspost

Bild År Beskrivning  annan inflationspost
Luinf 24Berlin 1924-08-23 Vykort frankerat med 20 mark. Stämplat Berlin 1924-08-23
Luinf Buenos 1939 Ett brev med 8 gr vikt Luftpost till Argentina frankerad 3:90 stämplat Stockholm 1939-11-09.
Luinf_Liding 1941 Luftpostbrev 5 gr. till Argentina frankerat med 90 + 90 + 90 +20 öre. Stämplat Lidingö 1, 1941-11-10. Ankomststämplat Avellaneda DIC 1 1941.
fra_4716 1943 Frankostämplat 5 gr. Luftpostbrev till Argentina med Lic. 4716, 105 öre Göteborg. bifrankerat med 85 öre Tre kr, stämplat Göteborg 8 1943-09-11. Censurerat 3 ggr.
  1944 År 1939 chartade den amerikanska Regeringen M/S Gripsholm med uppgift att tjänstgöra som ett internationellt Röda Korsfartyg för utbyte av sårade och krigsfångna. Fram till krigsslutet hade hon transporterad 27.712 personer. 1946 lämnades hon tillbaka till Svenska Amerika Linien.
Luinf_bak42 1942 Baksida  med lackad och remsa från Postkontrollen Stockholm 1942. 5 Vackra sigill, varav ett STOCKHOLM
Luinf Kemi 1943 1943 Brev med innehåll stämplat PKP 32, 1944-06-07 till Tyskland. Även innehållet med censur
Luinf KemiTy 1944 Luftpostbrev med innehåll stämplat Malmö 1, 1943-09-09 till Tyskland. Även innehållet med kemisk censur
Luinf 51 Ung 1946 Ungersk Inflation till Orup?  4 millio adopengö på REK, baksida 10st 50ezer adopengö. Stämplat  946-JUL-27.
Argentina mssa 1982 Argentinsk ? Snacka om inflation, 14800 $ (Peso Moneda) för ett vykort till Sverige. Frankostämplat Iguazu 19.10.1982. 1983-06-01 ersattes valutan av 1 Peso Argentino för 10000 gamla. Tack för rättelsen Alvar

Tyskland

Första kriget.

 
Bild År Beskrivning Tysk inflation  1922 - 1924,
Luinf_Ingold 1917-07 Brev från Ingolstadt 1917-07-19. Geprüft Gef. Lager, Ingolstadt  (F.a.) till Köpemhamn
Luinf_Marine 1919-09 Feldtpost, Kaiserliche Marine, Briefstempel. Se även EFTP_DE

 

Bild År Beskrivning från Tyskland med inflation Lösen
Luinf 3Mark 1922-11-30 Vykort från xxxxberg, Tyskland stämplat 1922-11-30. Frankerat med 6x3 Mark + 2 Mark. T-stämplat och Lösenbelagt med 20 öre  i Stockholm
Luinf Druck 1923-10-09 Drucksache, Trycksak  till Sverige frankerat med 50 +100 +250 +800 = 1200 tusen Mark. Stämplad Leipzig 1923-10-09
Luinf Han 1923-10-19 Frankostämplad tysk inflation stämplad Hannover 1923-10-19. Valör Deutsches Reich 3000ooo

Bild År Beskrivning till Tyskland med inflation Lösen
Luinf 50 inflalosen 1922-09 Inflationslösen på vykort till Tyskland frankerat på bildsidan med 2x10 öre Lejon. T 30c samt blåkrita 350 Mark. Stämplat Göteborg 1922-08-29. Troligen feldaterat av skrivaren. Ankomst-Lösenstämplat PORTO Chemnitz 1922-09-01
Luinf_289 1923-12-05 Tysk Inflation. Rätt utlandsporto var i dec. 300 Miljarder. Här är bara 289 Miljarder Mark. Stämplat 1923-12-05.  (In December the foreign rate was 300 Milliarden or 30 Renten pfennig .

Beskrivning   kemisk  och annan censur

Bild År Beskrivning   kemisk  censur och andra
Luinf_50 Gepruft 1940 Vykort från  Helvetia, frankerat 10 + 10  till Freiburg, Tyskland. Svart censurstämpel "Geprüft" samt ett antal mindre [1509]  [1545]  [1565]  [1579]
Luinf_50 Bohem 1943 Brev med 10+20 öre från Gävle 1 stämplat 1943-01-31 med kemisk censur på båda sidor. Till Praha XIX. Bohemia City
Luinf_Svar1943 1943 Svarskort av helsak bKd 26B med kemisk censur på båda sidor, stämplad Amsterdam 1943-08-11.
Luinf 50Karlsb 1943 Brev från Tyskland med kemisk censur på båda sidor. Eftersänt från Gånghester 1943-02-17 till Karlsborg,
Luinf_bKe31B 1944-01 bKe 31B med Luftpost och bifrankering 10 öre stämplat  Saltsjöbaden 1944-01-21 till Köpenhamn.   Kemisk censur på adressidan samt röd stämpel Post og Telegrafveasendet
Lu3 80Portugal 1944 Vykort från sjöman på M/S Gripsholm i Lissabon, Portugal  stämplat 2 MAR 1944. 3 till Malmö. 3 helt obekanta stämplar [19], (20) samt O. Troligen någon form av censurstämplar ?
Luinf_bKe31A 1944-03 bKe 31A stämplat  Saltsjöbaden 1944-03-23 till Köpenhamn. Kemisk censur på adressidan samt röd stämpel Post og Telegrafveasendet.
Luinf_Kemi 1944 Vykort från Röstånga till Roskilde med kemisk censur på adressidan. Stämplat Röstånga 1944-07-01 samt röd censurstämpel.
Luinf_50 kemiUSA 1944 Brev från USA stämplat 1944-11-04 med kemisk censur på adressidan. Eftersänt från Enskede 1 1944-02-18 till Högalid
     
Luinf_50Ursem 1943 Kemisk censur på två Holländska bifrankerade helsaker 5 + 2½ cent till Hälsingborg. Det ena skrivet i Ursem 1943-04-08, det andra stämplad 1943-03-29.

Spanska inbördeskriget

  År

Spanska inbördeskriget

Luinf_Spain 1937 Franco tog makten  i Spanien. Balearerna med Mallorca, Formentera  och Ibiza tillhörde fortfarande republiken, men frimärkena började ta slut. På Ibiza och Formentera gav man ut nödfrimärken. Detta brev, stämplat 1937-04-05 har ett sådant märke tillsammans med republikens märken. Brevet är adresserat till England, men kunde p g a Franco inte gå den vanliga vägen utan har påskriften “Inglaterra via Italia”. Militärcensuren i "Palma de Mallorca" har öppnat brevet och på baksidan slagit stämpeln från Mallorca.

 

 

?????????????????????????????????????

Ur Internationella Postfördraget 1947.

 
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Länkar:
Main page

Posthistoria

 Nordiska lustigheter Hybridpost 

Gratispost

  Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan