Postala lustigheter  3.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

Till Huvudsidan Lustigheter.  

Senast uppdaterad 2019-08-08

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2 Postala lustigheter 3

Postala lustigheter 4

Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift koder Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors 60 Porto, Frankering Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader   Frankering   Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort - blanketter Amb 141, 142    Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 Sassnitz - Trelleborg Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970   Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 60 Makulering, stämplar   Andra  personer
Udda material 2000 - framåt Minnespost 90 - Vykort Försändelser Barnpost
Ovanliga portosatser 45 udda FDC, FD   94 Express Schweizer + andra stämpl.
Udda porto, 1918-20  Lådbrev (f) Udda - jämna datum Assurerat  
      REK / ASS Militär, FN, Tjänste
        Rakstämplar - 1900-talet
   Obeställbart Återanvändning 101 - Rött - Red 80 - Varför ?
Lokalporto, Höör Restaurering Överfrankering   Lustig frankering 70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

   Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
    CV-Mail - WW II  
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Tyskland
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Kemisk censur
    Utländska förs.    
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

 

Flaggaeng  Meterstamp  Flaggaeng

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
 Vill Du tycka, fråga, tipsa, kommentera, kontakta mig gärna här intill. ==> Eller varför inte skriva i öppet för alla att fråga - svara - tycka.  
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

?????????????????????????????????????

Chifferskrift eller okända språk.

Länk Årtal

Beskrivning

Lu92 vy 1901 Vykort från Stockholm skrivet 1901 med hemlig kod. Stämplat PKXP 49C  1901-04-28.
Lu3 chiff3 1903 Vykort med chifferskrift
Lu3 damchi 1903 Vykort med vacker dam och chifferskrift, stämplat Näsum 1903-05-04
Lu3 92ch 1904 Chifferskrift för att hemlighålla texten. Lös gärna problemet, stämplat Sölvesborg 1904-05-13. Troligen börjar det så här: "Jag får underräta om ...." felstavat?
Lu3 92text 190? Chifferskrift för att hemlighålla texten. Frankerat med 1 öre öletikett och ev. en Basarstämpel ?
Lu3 92texta 190? Andra sidan av 1 öres kortet ovan
Lu3_Lund04 1904 bKe 9 med Chifferskrift på baksidan. Stämplat Lund 1904-04-07.

 

Mottagningsbevis Bl. 135 och 328.

Blankett n:r 135

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser  135

     
Lu3 Mott135 1919 Blankett n:r 135. "Mottagningsbevis angående en Postanvisning". Avsänt Östervåla 1919-05-05. Ankomststämplat Stockholm 1, 1919-05-07 4.TUR

Frimärken makulerade med anteckning om Mottagningsbevis

Beskrivning Beskrivning Beskrivning

Beskrivning

       
Handmakulerat 10 öre OII-märke "Mottagningsbevis"
Före 1910
 Handmakulerat 10 öre OII-märke  "Mottagn_bevis" Handmakulerat 10 öre OII-märke "M.B. Avis" Brevstycke av Bl. 11 med handmakulerat 10 öre OII-märke "Mottagningsbevis" på 1896 års blankett. Lu3 MB1896
       
       
     
 10 öre OII-märke "Mottagningsbevis Stämpel M.B.  Tjänstefrimärke makulerat med Mb. Har suttit på ett adresskort före 1910.  
Blankett n:r 328 Mottagningsbevis

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser  Bl. 328

     
     
     
     
Lu3 mo328 1902 Blankett 328 Mottagningsbevis. Frankerad med 10 öre OII stämplad Karlskrona 1902-05-05.
Lu3 MotMilit 1914 Mottagningsbevis (MB) från Beväringsbefälhavaren. Frankerat med 10 öre Tjänste, daterat 1914-12-20
Lu3 Mottag 1916 Lokalt REK-brev med Mottagningsbevis. Porto 35 öre stämplat Strängnäs 1916-07-29
Wind_TelePat 1920 TELEGRAFVERKET, Frankerat Tjänstebrev. Rek. med MB frankerat 40 öre Medaljong. Lokalporto 10, Rek 15, MB 15 öre. Stämplat Stockholm 1920-05-05. Blå ram med texten PATENT  -   FAVORIT  MILL.
Lu3 54 Pan 1922 Inrikes Postanvisning med Mottagningsbevis stämplat Stockholm 1922-03-20 samt Örebro Tur 1 1922-03-23
Lu3 54 Aneby 1927 Blankett 328. (April 19.) Mottagningsbevis stämplat Aneby 1927-01-16.
Lu3 TjMb Soder 1932 Tjänste från Södertälje Landstormsområde Nr 46a, stämplat 1932-01-27 med Mottsagningsbevis till Södertälje med eftersändning inom staden.
Lu3 54 Express 1940 REK med avklippt ortangivelse och  Mottagningsbevis (MB) från Armén. Brevet med Expressetikett. REK, EXPRESS och MB - en ovanlig kombination av tjänster. Stämplat Postanstalten 1019, 1940-06-16
Lu3 54 utan 1941 REK utan ortangivelse med Mottagningsbevis (MB) från Armen. Stämplat Postanstalten 1081, 1941-02-13
Lu3 54 Marin 1943 REK utan ortangivelse med Mottagningsbevis (MB) från Marinen. Stämplat Postanstalten 1313, 1943-07-15. Retur avsändaren.
Lu3 54 MB 1943 REK utan ortangivelse med Mottagningsbevis (MB) från Fältpost 61633 Litt. F. Stämplat Postanstalten 1274, 1943-10-04
Lu3 54 Fpost 1944 REK utan ortangivelse med Mottagningsbevis (MB) från Fältpost 613 50. Stämplat Postanstalten 1023, 1944-01-20
Lu3 54Bolln 1950 Blankett 328. (Okt. 37.) Mottagningsbevis stämplat Bollnäs 1950-01-31
Lu3_328Hbg 1950 Bl. 328. (Okt. 45.)  Pv.tr.Sth. 1948 stämplad Hälsingborg 1950-12-20. Mottagningsbevis med stämpel "Får endast utkvitteras av adressaten personligen".
Lu3 54Alle 1951 Rek med Mottagningsbevis från Allerum 1951-02-22. Porto 20 öre, Rek 25 öre Mottagningsbevis 45 öre. Summa porto 90 öre.
Lupo 1953 Porto 85 öre på Brevkort stämplat 28.2.1953. Porto 20 öre, REK 40 öre, Mottagningsbevis 25 öre.
Mot TjansteV 1956 Tjänstebrev från Länsstyrelsen med Mottagningsbevis M.b. Stämplat Vänersborg 1956-12-14
Wind RekMot69 1969 Tjänste Länsstyrelsen REK med Mottagningsbevis till Strömsnäsbruk stämplat Växjö 1969-10-29. Eftersänt Delary 1969-11-12.
Mot 94 1970 Postkort REK med Mottagniningsbevis, stämplat Tidaholm 1970-08-05
Länk Årtal

Beskrivning - Bl 2012.01

Lu3 Mot88 1993 Bl 2012.01 (okt 88) Uppsägning av arrendeavtal stämplat Sätila 1993-09-23
Lu3 Mot92 1997 Bl 2012.01 (nov 92) Mottagningsbevis stämplat Sjömarken 1997-03-24
Mar Mottagn 2001 Bl 2012.01 (jun 01) Felaktigt behandlat brev med Mottagningsbevis som skulle returnerats till avs. efter kvittering. Frimärkssamlaren klippte bort frimärkena, men sparade resten av kuvertet i hopp om att någon skulle ha glädje av det JJL
Lu3 Italien 2002 Bl 2012.01 (jun 01). Inrikes Mottagningsbevis använt utrikes. Felaktigt ifyllt, men rätt kvitterat och returnerat 2002-06-24 från 24060 Sovere
Länk Årtal

Beskrivning - Utländska objekt AR

PKM_AR83 1983-08 Internationell Postanvisning till Västtyskland från Tidaholm 1983-08-01. 50 Mark med Mottagningsbevis AR. "EJ  ÖVER 100KR" men summan var 149:25 SEK. Zuryck Retour.
Lu3_FR_LeH 1984 Franskt AR frankerat 14 x 1,60 stämplat Le Havre 1984-09-19 till Nyköping. Mottagningsbeviset kvar på brevet.
Lu3_AR95IT 1995-01 Frankostämplat Poste Italiane 06050 stämplat  51039 Quarrata 1995-01-05, samt [ A.R. ] tillÅstorp
Lu3_AR01FR 2001-06 Frankostämplat C5 € R. F. 05,95 La Poste. Rek Paris 47 och AR.


Blankett n:r 33 Mottagningsbevis

Avis depayement

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser  Bl. 328

Mot Linds 1960 Bl. 33. (Febr. 49.) Administration des Postes de Suéde, Mottagningsbevis, stämplat Lindsborg  1960-04-04
  1960-09  
Mot Elmh 1960 Bl 33 (Dec 58) Avis de Mottagningsbevis, stämplat Elmhurst. Ill. 1960-10- 1
     
     

TELEGRAMPOSTANVISNINGAR

Per-Johans PDF om Telegrampostanvisning

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser  telegrampost

Bl-t 6_1892 1892 Avis om en telegrampostanvisning. Blankett n:r 6. Maj 1892. Obegagnad
Mar Avis 1895 Avis för Telegrampostanvisning. Bara en del av den men ändå ett intressant bit posthistoria stämplad Landskrona 1895-11-25
tvbl hist Avi 1903-02 "Avis pm telegrampostanvisnings ankomst". Göteborgs telegrafstation 1903-02-24
Mar Avisde 1918 Avklippt Bl. 225. (tidigare Bl. 6) Telegrampostanvisning på 500 kr, frankerad 3 x 30 öre GV Medaljong, stämplade Stockholm 12, 1918-01-31. Till vänster 10 öre GV Medaljong, med texten  "Avis de payment".
Form. nr 199 (1917) 1924-03 Telegram till Telegrampostanvisning. Stämplat Arboga 1924-03-05. Iduns Tr.A.-B Sthlm
Lxhist  Bl. 225 Visby 1924-03 För att snabbt flytta pengar kunde man använda Telegrampostanvisning. Här en sådan från Norrköping 1924-03-04 till Visby. (mars 22.) 403 22
Lxhist  Bl. 225 1924-03 För att snabbt flytta pengar kunde man använda Telegrampostanvisning. Här en sådan från 1924-03-04 Kristianstad till Oskarshamn.  (mars 22.) PVT
     
     

 

Udda datumstämplar

 

Bild År

Korrekt frankerat med stämpel - Beskrivning

(RETUR)

1918

Stämpel (RETUR) i oval ram slagen Stockholm Brefb.Exp 1918-05-24.  Flyttad från gatan
Lu3 Msk303

1924

Maskinstämpel 303 TUR 2, med omvänt stämpelhuvud. "Skriv tydlig adress (Gata och husnummer)". Ankomststämplad Stockholm 6 1924-12-02 *VA*
Lu3 Okand

1926

Okänd brevb. exp. RETUR stämplat Trälleborg 1926-02-06
Lu3_Retur 1926 "Okänd å brevbärare-expedition i Falun". Stämplat Landskrona 1926-08-20 till Falun. "Retur avsändaren" 1926-08-26
Wind Antic

1956

Anticimexbolagen Stockholm. Frankerat med 25 öre GVIA stämplat Helsingborg 8, 1956-06-25. OBS. Årtal 56 är upp och ned.
Lu3 Salzb

1957

Privat Brevkort, SRTB (SJ Resebyrå) - Svarsdelen frankerad med 25 öre, stämplat Salzburg 1957-06-05
Lu3 Julh

1964

Julkort med lila stämpel "Julhälsningen försenad på grund av ofullständig adress! Var vänl. medd. avsändaren" Stämplat Skellefteå 1964-12-20
Bl Risk

1966

Etikett  "Göteborg 1 M" stämplad Göteborg 1966-07-21 samt 1-radig stämpel "På avsändarens risk" 61 mm. Troligen inte tillräckligt emballerad enl. Postens bedömning.
Lu3 Gbg7

1971

Samtliga stämplar använda på Göteborg 7 Julafton 1971-12-24
Lu3_FNBat71 1971-12 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning frankerad 2+1 kr, stämpladSvenska FN-BAT Cypern. Skickad 6200 Wiesbaden
Lu3 APost

1984

Adresskort 2010.20 med etikett Bl 2202.22 (mars 76). Stämplad Sorsele 1984-05-07 POSTVEX?
Lu3_TullGp 1984 Brev stämplat Göteborg 1 Tullposten 1984-09-25 till G-P

Andra udda stämplar

Bild År

Korrekt frankerat med stämpel - Beskrivning

Lu2 80Portugal 1944 Vykort från Portugal  2 MAR 1944. 3 till Malmö. 3 helt obekanta stämplar [19], (20) samt O.
Lu3_92 Obs 1950 Vykort med intressant stämpel. OBS ! Avsändaren torde uppmanas . . . . . Stämplat Örebro 1950-04-24
Lu3 Rekoval 1974 5-strip 75 öre LO på Rek stämplade Stockholm 5, 1974-09-24. Dessutom en stämpel 002188 i oval, använd för / till  ???. Är den verkligen postal ?
 

 

 
Lu3 Paegen

1976

Adresskort Bl 2010.10,  stämplat Fagersta 2, 1976-08-09. Tydligen hade inte Fagersta en 1-radig stämpel "På avsändarens egen risk", utan avs. skrev på och signerade risken. Troligen inte tillräckligt emballerad enl. Posten bedömning.
Lu3 80Risk

1977

Adresskort Bl 2010.10 med innehåll keramik med 2-radig stämpel "På avsändarens risk" 41 mm. Stämplad Viken 1977-06-23.
Lu3 80 Gbg 1986 Brev med stämpel   ["I brevlåda ............. 86. 12. 09"]. Brevet stämplat 1986-12-08 men brevlådstämpeln är slagen dagen efter ???? Varför  ?
Lu3 Australkod 1996 Brev från Australien med en RÖD, som jag bedömer sorteringskod. Stämplat 12JUNI96 Adelaide
BollSnodd 1997 Julkort med Snoddaspost stämplat 1997-12-18 till kände filatelisten S. Hedblom  (Trad14)
Lu3_CXVIG 2004 C6-kuvert frankerat Carl XVI och stämplat 2004-11-08. Kungen  inramad av stämpeln med kronan i pannan och har fått svart mustage.
Lu3 80Fallit

2008

Stämpel [x] frankera. Den som lite grand känner till hur Postens stämplar ser ut, märker omedelbart ett posthornet och SUNDSVALL ovan datumet saknas. Där har alltså suttit ett frimärke som fallit bort. En stämpel som passat bättre på detta objekt är den gamla "Frimärket fallit av" Stämplat Sundsvall 2008-02-25.
Lu3_Karlstad 2009 En helt ny stämpel testad i Karlstad. Stämplad 2009-05-01 endast en kort tid.
Lu3 Plastk 2015 4-radig stämpel "Postnord, Postterminalen Malmö, Lösa föremål, 20210 Malmö" Plastkort funnit på terminalen, lagt i PS-kuvert med denna stämpel på baksidan. Använd Januari 2015. Första kända stämpel med företaget  Postnord.

 

Tidningsstämplar

Länk Årtal

Beskrivning udda objekt

Lu3_TiTidn 1828 Skara tidning från 1828 med lokal tidningsbevillningsstämpel
Lu3_TiAllm 1861 4 tidningsbevillningsstämplar 3/10 öre på Politisk Tidskrift. Femte häftet 1861.

 

 

?????????????????????????????????????

0 = Nollade försändelser finns nu på sidan Lösenstämplar.


0 = nollad  

0 = nollade försändelser finns nu på sidan Lösenstämplar.

Bild  

Övererfrankerat - Beskrivning

Lu3_80_3L 1958 Ein Briefmarkengruss von der Dreiländer-Uberfahrt. Deutschland - Österreich - Schweiz. 3 länders frimärke - bara Österrike stämplat 1958-08-09. Postat ombord på "Deutschland"
Lu3_80Kran & Flak 2003 2003-01-01 höjdes portot med 50 öre. Frimärket "Inrikes brev" gäller för ett inrikes brev även om Posten höjer portot till 10 kr. Detta företag trodde inte så ? ? ? utan gjorde en bifrankering med 50 öre ? ? ?
Lu3_80svars 2006 Varför frankerar man ett brev med SVARSPOST??? Troligen en okunnig medarbetare på ett företag som "tror" att all post SKA frankostämplas. Här med Lånemaskin, stämplat 2006-09-19.
Bild  

Andra - Varför - Beskrivning

Lu3_80frimaf 1912 Frim. af afsänd. Va, - fick man inte själv sätta på frimärke på den tiden ?  1912-09-03. Jodå, men på värdepost måste / skulle alla frimärke  sitta åtskilda med minst ½ frimärksbredd enl. Posten. På detta brev hade inte avsändaren följt bestämmelserna.
Lu3_80_14ore 1918 1918-06-03 trycksak frankerad med 2+2+5+5 öre. Begravningsinbjudan bör taxeras som trycksak ? Rätt porto borde varit 4 eller möjligen 8 öre ? Emotser läsekretsens åsikter
Lu3_80_11ore 1919 1919-8-16 vykort frankerat 4+7 öre. 1919-07-01 höjdes portot från 7 öre till 10 öre.  Överfrankerat med 1 öre ?
Fralu 215783   m/65 - Pitney Bowes  5-ställig. Lic.215783. Endast högröd färg i stämpeln föreskrivs. Reklam får vara annan färg, och här är blå och röd skiftade. Är det därför Posten skrivit "ogiltig frankering" och inte stämplat 30öre.
Lu3 avstand 1931 På REK-brev fick inte frimärke sitta för tätt. 3 st. 3 öres sitter på baksidan tillsammans med 2 lacksigill. Ankomststämplat Rossöhamn 1931-09-01
Lu3_80Esper 1932 "Studskort". Frankering från 5 olika länder på samma kort. Esperantokort sänt under maj 1932
Bl.400b 1946 Stämpelmärke på en postal blankett 400 b från 1946 (sten)
Bl.400f 1946 Blankett 400 f. (juni 41.) Stämpelmärke 3 kr stämplat -2 sept 1946, Vaktföreståndaren Stockholm. Kan man kalla detta en Vidimering av ett avsänt paket? Kom gärna med synpunkter
Lu3_80Bingo ? Varför Eftertaxera ett REK-brev ? Hur kan man skicka ett REK, utan att betala porto ? ? Är Postpersonalen ouppmärksam och "glömmer" att frankera ? Har man inte tagit betalt för portot ?  Tre brev från tre olika platser sända  till Bingolotto med REK-etiketter. Tacksam för en bra förklaring, teori eller gissning. Någon har väl en synpunkt ?
Lu3_80Leruma 1968 Inrikes Postanvisning stämplad Partille 1968-07-30. Ankomststämplad Lerum1 dagen efter. Troligen inlöst på banken i Lerum, kanske inlämnad på kvällen tillsammans med dagskassan?
Lu3_80Lerumb 1968 Inrikes Postanvisning stämplad Partille 1968-07-30. Ankomststämplad Lerum1 dagen efter. Troligen inlöst på banken i Lerum, kanske inlämnad på kvällen tillsammans med dagskassan?
Lu3_80badbalja 1970 Vad är det då för "lustigt" med det här kortet? Originalet är ett tyskt vykort från 1910-talet. När Posten på 1970-talet gjorde en ny upplaga, (ett s.k. PT-kort) så lyckades ett antal "rödstrumpor" eller vad det nu var för några damer, med det helt otroliga. De lyckades med, att få Posten att dra in nästan hela upplagan, för att det på något sätt förlöjligade kvinnan. Min och många andras reaktion var snarare att det förlöjligade de som begärde detta av Posten och även de på Posten som tillfredställde dessa som kände sig förlöjligade.
Efters Lokal 1972 Tjänsteförsändelse Lokalpaket från V. Frölunda 5 stämplat 1972-10-31. Eftersänt till 13061 Hårsfjärden. Här borde nog paketet Lösenbelagts, eftersom det inte längre var fråga om Lokalpaket. Varför har man inte gjort så? Belades inte Tjänsteförsändelser med Lösen? Från Hårsfjärden Eftersänt igen tillbaka till V. Frölunda 4, stämplat 1972-11-06.

eBrev

2003

Kuvert för Paketavi. Normalt har alltid paketavi sänts separat utan omslag. Här ett ex. på att det sänds i kuvert 2003-03-11

Åter avs

2001 Varför kan man ju verkligen undra. Inte mindre än 17 st. "Åter avsändaren" på en bok från Uppsala till Pn 753 xx som dessutom blivit Eftersänd en gång. Detta hände strax före 2001-11-24. Tack till Robert

Lu3_80djur

2007 2 djur med mycket mörk bakgrund. Hur denna uppstått återstår att bestämma. De övre märkena är ostämplade normala, medan de nedre är postalt behandlade Malmö 2007-02-23

Lu tejp

2007 Det självhäftande klistret på C4-kuvertet har torkat. Vad gör man då? Jo, då försluter man kuvertet med ett frimärke i stället för en tejpremsa som de flesta skulle använt. Tejpen var kanske slut ;-))) Stämplat Alvesta 2007-09-20
Intyg   Länk till andra Postala / Fiskala lustigheter

Bild  

Andra - Varför - denna fyrkant, eller cirkelstämpel mm. - Beskrivning

Lu3_80Lund 1936 Vykort stämplat Lund 1936-10-10, skickat till London NW3. Stämplat med fyrkant och 7 våglinjer. Ankomststämpel ? ?
Lu3_80 fyrk 1947 Brev från Brasilien till Tyskland med svart fyrkant. Oftast är denna fyrkant på engelska försändelser. Stämplat 1947-03-26, röd del av Transorma i Werke, men vilken funktion har fyrkanten / rektangeln? Du som vet ge mig en bra förklaring. Tack
Lu3_80 Paris 1951 Brev från Göteborg till Paris 9, med 5 små runda stämplar. Troligen stämplat Göteborg 5, 1951-12-20
Bild  

Svensk fyrkant, eller cirkelstämpel mm. - Beskrivning

Varför

Bild År

Andra - Varför - Beskrivning

lur8 Sk Bo   Hur kan säljaren beskriva detta märke som: >Fint ex.8 SKILLING BANCO.Välvårdat-Lågt utrop.Se Bild/Scan!
Stämplat Stockholm (?) med lätt fyrkantsstämpel.< Vad menas med "välvårdat" när nästan alla tänder saknas, och en misstänkt riss vid vänstra "R:et". Kat.värde normalex. c:a 4000:- Utrop 800:- 3 budgivare bjöd över 1000:-??. Detta på en känd s.k. auktonssite

Lur Baden

  En annan säljare lägger ut dessa 2 märke. Kat.värde minst 50000:-. Äktheten ifrågasättes. Beskrivning: Tyskland/Baden 1851/53 michelnr. 3a,7 * högt katalogvärde. se bild, snyggt objekt, fina märken. Utrop 10 kr. Lite märkligt att bjuda ut ett 50000 objekt för 10 kr????
Bild  

Andra - Varför - Beskrivning

Efters Tomt

2005-12 Brev avsänt Åland 2005-12-13 till Ljungbyhed - Eftersänt Åstorp - Retur Avsändaren. Svenska Posten kunde inte finna mottagaren, på någon av platserna.   Enligt Eniro finns dock adressaten på uppgiven gata, men med annat nr.  Det smålustiga är att Åländska Posten inte hade några problem att hitta avs.  "Tomten och Tomtemor" på Åland ;-))) Tydligen mycket välkänd på Åland

Varför ?

????????????????????????????????????

90 - Vykort, försändelser

Här finns lite olika försändelser från olika tider och med olika anledningar till att de ser ut som de gör

 
Länk Årtal

Beskrivning - Mycket tidiga försändelser

Lu3_90nr8 1851 Normalstämpel 7 typ 8 Malmö 1851-02-20. En liten stämpel 17 x 19 mm. Qviding Rektor vid Lunds Seminarium 1848-1864.
Lu3_90Upp87 1887  Helsning från Uppsala frankerat med 5 öre Ringtyp. Stämplat 1887
Lu3_90post 1882 Helsak stämplad Örebro - Halberg 1882-06-17. Ankomst st. Malmö POST 1882-06-18
Lu3_90Hass 1886 Blå stämpel F. W. Hasselblad & Co, Göteborg på brev stämplat PKXP No 8C upp 1886-01-14. Adresserat till Lissdaniels Britta Mattsdotter, Storbyn, Malung. Enl. Sv. Bef. 1890 var hon gift med Bonden Matsson, Liss Daniels Mats, f. 1844 i Malung (Kopparbergs län, Dalarna) Storbyn, Malung.
Lu3_90Upp88 1888  Helsning från Upsala. Stämplat Uppsala 1888-12-31
Lu 90 1888  Helsning från Trollhättan frankerat med 10 öre Oll. Stämplat PKXP 1888-09-03
Lu3_90Ass93 1893 Assbrev från Upsala till Stockholm där Sömmerskorna Wallner bodde. Kanske hade Professorskan beställt en ny klänning och pengarna inte räckte. Vikten 10 gram talar ju för att det inte fanns så mycket i kuvertet
Lu3 95 Skand 1905 Vykort från Eksjö stämplat 1905-08-06 till Skandersborg. Stämplat Kjøbenhavn 4 OMB 1905-08-07, Skandersborg 1905-08-08 kl. 4-6F, Skandersborg 1905-08-08 kl. 10-12F, Faarup 3 Post 08-08, Randers 10905-08-09,  Faarup 3 Post 08-09.
Lu3_90Cape 1905 Ett relativt tidigt God Julkort till Cape Colony, Godahoppsudden , Sydafrika. Stämplat Sundsvall1905-12-06 ankomst 1905-12-26
Lu3_90rader 1906 Tänk att kunna skriva 23 rader på denna lilla yta som blev, då adressidan just hade delats för både text och adress. Det tycker jag var fantastiskt välskrivet av mamman. Bodde på Rum 302 på Hotel Italy Bauer i Venedig.
Lu3_Bl5kr 1910 Blankett n:r 10. (Augusti 1907.) Internationell Postanvisning 5 kr 80 öre, frankerad 10+5 öre OII, från Alstad 1910-08-05. Till Köpenhamn, Danmark via Trelleborg 1910-08-05.
Lu3_90_5Mark 1910 Blankett n:r 10. (Augusti 1907.) Internationell Postanvisning 5 Mark 55 Pf, frankerad 10+8 öre OII, från Östersund 1910-08-09 till Berlin, Tyskland.
Lu3_90_3kant 1950 Mors Dagskort troligen från 1950-talet i trekantigt utförande. Obegagnat såväl 3-kantigt kort som kuvert.

 Stencilerade -  Akvarellerade

Länk Årtal

Vykort - Stencilerade -  Akvarellerade - Beskrivning

Lu3_96Anna 1902 Helsak bKe 10 stämplad Åkersberga 1902-07-04, med detta havsmotiv på baksidan. Tecknat av Anna h ' M ?
Lu1 96 bKe9 1903 Framsidan av bKe 9. lokalt inom Göteborg, stämplat AFG. * 1903-04-09  TUR 4 1903-04-09  Eftersänt Linnegatan och 1903-04-10, 7. J1 TUR
Illu6 bKe9 1903 Baksidan av bKe 9. Treflig Påsk av okänt tecknare till Studerande Erik. Stämplat Göteborg 1903-04-10, 7.J1 TUR
Lu3_90UgglaSt 1906 Mycket intressant akvarellbild:  "Strängnäs. Vy från  Västerviken" signerad V. Uggla. Tecknad på baksidan av bKe 12 (106) stämplat Frinnaryd 1906-09-18.
Lu3_90UgglaLi 1913 Linderås på kollorerad helsak. signerad V. Uggla, tecknat av adelsmannen Viktor Uggla, död 1895. Tecknat på baksidan av bKe 12  stämplat Linderås 1903 23/11.
Lu3 Gustaf 1947 Helsak bKe 39 stämplat Lund 1947-04-18. Tecknat med anledning av Gustafs förlovning.

Udda Vykort

Länk Årtal

Beskrivning - Udda Vykort

Lu3_92 Askim 1903 Askims Järnvägsstation från omkr. 1903. Idag 2007 är järnvägsspåren en cykelbana
Länk Årtal

Beskrivning - Silhuett Vykort

Lu3 92 Silhu1 1903 Silhuetten klippt av Edv. Svanberg. Postat 1903-09-19 i Hudiksvall
Lu3 92 Silhu2 1903-09 Silhouetten klippt av Edv. Svanberg. Postat 1903-09-19 i Hudiksvall. Samma kort som ovan, men det som på den tiden kallades framsidan, numera adressidan. Frimärket placerat enl. Frimärksspråket. Det finns dock flera varianter och denna kan betyda "Skrif genast",  "Bestäm tid och ställe" eller "Möt mig som vanligt"
Lu3 92 Silhu5 1914 Herre i hatt. Från Baltiska Utställningen i Malmö 1914.
Lu3 92 Silhu6 1914 Dam i hatt. Baltiska Utställningen i Malmö 1914. Otto Nielsen Silhouetist
Lu3_92Gesch 1915 Fyra barn silhuettklippta i Tyskland och skickade i brev. Troligen omkr. 1915
Lu3 92 Silhu3 1920 Silhuett av Blomkvist. (Gud hafver skapat dig till evinnerligt lif)
Lu3 92Sil 1920 Silhuetten klippt av okänd. Namnet Kalle Hedenskog? kan vara bilden eller klipparen? Kanske 1920-talet

 

Lu  

Kolla även Vykortsidan

Lu bKe9 1897 Brefkort Oscar II:s 25-årsjubileum.   Helsaken bKe 9 mycket tidigt stämplat, redan den första dagen i Norrköping 1897-09-18 sänt till Stockholm. Kan man kalla det för FDC ? eller varför inte FDP ? First Day Postcard.
Efters Kj 1903 Vykort från Danmark 1903-02-07 till Malmö. Adressaten ej funnen utan kortet returnerat med etikett och röd stämpel  [Retur Kj]  i ram. Slagen i Malmö
Lu3 92 tryck ? Framsidan av ett vykort med tryck på finmaskig tunn väv. Tyvärr något beskuren i övre kant. Gissningsvis omkr. 1900
Lu3 92Rom 1905 Rome en 1551. - Amphithéätre Castrense. Världens äldsta Vykort ? 450 år gammalt ;-)) Collection Historique de la France. Makulerat PKXP No 10 1905.
Lu3_92OII 1905 OII med sitt nya valspråk "Sveriges Väl" och den svenska flaggan. Unionen med Norge upplöst.
Lu3_92film.   Vykort att hålla mot ljuset (filmvy 1). Stockholm Stora Gråmunkegränd och Storkyrkan.
Lu3 92denna 1907 "Denna del får användas för skriftligt meddelande". Nu fick man skriva även på denna sidan. 1907-10-17
Lu3 92tusen 1910 Vykort med text: "10-Tusen Ja, Många fler" Troligen från 1910-talet
Lu3 92 Riga 1911 Vykort av Botaniska trädgården i Lund, skickat från Diö 1911-05-12 till Riga med ankomst 1911-05-01. Otroligt snabb befordran
Lu3_92Vang 1912 Vykort i form av en "lottsedal" skickad från Malmö som vykort 1912. Vängåfvan
Lu3 92 perf 1915 Adresskort Blankett 239 (Oktober 1912). 3x25 öre medaljong med skyddsperf. A&H stämplade Örebro 1915-06-12 skickade till Öskeviksby.
Lu3 92 Mast 1936 Vykort från Motala Radiostation med master stämplat Motala 1936-07-13
Lu3_92 Osby 1963 Litet julkort taxerat som brev med 2x20 öre, stämplat Glimåkra 1963-12-23 och sänt till Osby
Lu3_92disco 1976 Ett kort med en lite udda resa från Sista dagen Motala 3 fanns 1976-12-31. Sänt till M/S Disko Grönland där mottagaren inte fanns. Ubekendt Afs. Grön RETOUR Inconnu och båt till Ålborg 1977-01-13. Grön stämpel 14 JAN 1977 samt grön oval Bureau des Rebuts 26 Jan. 1977 København V.
Lu3_92Kat 1961 Vykort att hålla mot ljuset (filmvy 2). Stockholm Slussen med Katarinahissen. Stämplat Hägersten 1961-07-07
Lu3_92ball 1979 Ballongpost avsänd Degeberga juli 1979. Troligen inte postalt returnerad, men ändå ett sätt att skicka post.
Lu3_FD06 2006 Frimärkets Dag 2006 med Pippi och Björne. Märke ur häfte med Kontrollnr 48773 + cyls. 2, stämplat 2006-09-30 sorterat Malmö 2006-10-01

 Båt,  Flyg, järnväg och andra försändelser

Länk Årtal

Beskrivning - Båt,  Flyg, järnväg och andra försändelser, medföljer

Lu3 92Graddo 1888 Litet brev frankerat med F43, stämplat Järfva 1888-08-31 till Gräddö, Rådmansö. "Medf. ångf. Norrtelje". Det var före lastbilens färd med post till dessa orter. Något illa medfaret
Jvg Su 1900 Vacker bild av en järnvägsstation vid 1900-talets början.
Lu92 Blido 1901 Vykort Ångbåts. EXP 1901-07-05. "medf. ångf. Vaxholm I, Stämmarsund, Blidö"
     
Lu3_92 NyaSva 1901 Brev avstämplat Ångbåts PXP No 137, 1901-11-02. Handskrivet  "Medföljer ångfartyget Nya Svartsjölandet "
Lu3_92 Kaz 1916 Svensk helsak skickad av Stockholms Handelsbank till Kazakstan från Stockholm 16, 8/11 1915. Svarskortet (Reponse) återsänt från Kazalinsk, Nowaja Buchara, daterat 7/6 1916, stämplat TA?KE?T? (Tasjkent)  4/8 1916. I den ovala stämpeln står det kanske något om Censur ???
Lu3_92 Mc 1920 7 Brevbärare redo för avfärd på sina Mc. Till höger syns A 10727. Tiden c:a 1920-talet. Okänt tidningsurklipp.
Lu3_92Rum 19? Frimärken från Rumänien. Kortet oskrivet även OM det ser skrivet ut. Texten är dock tryckt på kortet. Det är tryckt "Made in Germany" och har No. 78
Lu3 Reval21 1921 Junker F-13 använt för postflyg till Reval år 1921.
Lu3_Orlog27 1927 Örlogspost. Brev till H. M. Kryssaren Fylgia, Örlogspost stämplat Uppsala 1927-02-19
Lu3_92GBay 1934 Brev avstämplat Berlin 20/4 1934, med Lufthansa flygplan från Tyskland via rutten Spanien, Kanarieöarna, Bathurst i Gambia, därefter över Atlanten med katapultflygplan till Natal i Brasilien. Vidare inom Brasilien med flygplan som tillhörde samarbetsbolaget Syndicato Condor. I detta fallet med en Junkers W34 med namnet 'Tapajoz' som på denna flygning kraschade. Det skedde i  Guanabara Bay utanför Rio de Janeiro, troligen 2/5 eller 3/5 1934. Frimärkena har lossnat i kontakt med havsvattnet. Den lila stämpeln på framsidan är på portugisiska och den säger 'Posten räddad från olyckan med .............. '. Tyvärr var det ingen som skrev in namnet Tapajoz på den streckade linjen.
Den röda stämpeln användes parallellt från 1934 till 1937. Den internationella Zeppelintrafiken upphörde p.g.a. Hindenburgs krasch i maj 1937, men den röda stämpeln fortsatte att användas för katapultflyget, fram till krigsutbrottet i månadsskiftet augusti/september 1939.

Stort Tack till Lars-Eric.

Lu3 92 Luft 1935 Luftpost till England frankerat med 25 öre Riksdag samt tillägg 10 öre Luftpost. Porto fram till den 1/7 1936 var 25 öre. Detta troligen stämplat 12/6 1935 eller möjligen 1936.
Lu3 92 Örlog 1948 Örlogspost. Brev till H. M. Kryssaren Fylgia, Örlogspost Malmö 1 stämplat Stockholm 1948-01-05
Lu usa 1948 Brev frankerat med tyskt hakkors 4. Stämplat Flushing N.Y. 1948-09-13 sänt till Elmhurst N. Y. USA.
Lu3_92Etiop 1951 Vackeret Aerogram sänt till Addis Abeba, Etiopien. Porto 30 öre stämplat Gävle 1951-03-04.
Lu3_92Adr 1960 Nyårspresent frankerad 30 öre, märkt X-band, stämplad 1960-12-29.
Lu3_tomp 1967 Stämpel "Ur tompåse" på brev stämplat 1967-06-01. Hittades dagen efter i Tompåsen
Lu3_LappKvi 1980 Stämplad med "Denna försändelse är luftbefordrad med Lapplandsflyg". Stämplad Kvikkjokk 1980-07-21
Lu3_LappJo 1986 Stämplad med "Denna försändelse är luftbefordrad med Lapplandsflyg". Stämplad Jokkmokk 1986-07-23
Lu3_LappPo 1990 Stämplad med "Denna försändelse är luftbefordrad med Lapplandsflyg". Stämplad Polcirkeln1990-07-20
Lu3_93a   Så god som en Cappuccino kan bli. Gevalia Cappuccino. Tillverkare Card Guide Stockholm, ej postat
Lu3_93b   Bejaka dina mörka sidor. Drick mörkrostat Zoegakaffe. Tillverkare Card Guide Stockholm, ej postat
Lu3 AFFR 1995 Vykort stämplat 1995-02-28 samt [AFFRANCHISSEMENT, INSUFFISANT]
Lu3 92 USA 1995 Durable quality woodpostcard med "Örnetikett" $0.95 sänt till Sverige 1995. Flygplan F-15 på andra sidan av kortet.
Länk Årtal

Beskrivning -

     
Lu3_FI_Umea 2004-09 Brev frankerat med finskt frimärke. Troligen kommit med fartyg tll Umeå där det stämplats 2004-09-24 samt sorterats i Umeå 084

Expressförsändelser - Express

 

EXPRESS i ram    EXPRESS - Se Egen sida

10

 

Assurerade försändelser.

Länk Årtal

Beskrivning - udda försändelser

     
Lu4 92Ljung 1914 Militärbrev ASS, sänt från Ljungbyhed till Ystad 1914-11-29. Frankerat med 18.05 och Assurerat för 175 000 kr
Lu4 92ljub 1914 Baksidan av samma stora brev stämplat Ljungbyhed 1914-11-29.
Lu3_Boden 192? Tj:br. Kungl. Norrbottens Regemente. Frankerat 50 öre Lilla tjänste ASS 310 stämplat Boden 192?-12-28 till Stockholm. Eftersänt Skara, Eftersänt Strömstad, men inga stämplar.
Lu3 Bl239 1907 Blankett n:r 239 (Januari 1905.) använd som kvitto på inlämning av "Ett större bref" Stämplat Lamhult 1907-01-13. I Postens hjälpreda från 1916 står det: "Önskas kvitto å paket, som ej är assurerat eller belagt med postförskott, skola två adresskort utskrivas och avlämnas".
Lu3 54Hallb 1925 Värdebrev - Ass dubbelt porto 125 gr 30 + 20 + 10 = 60öre från C.G. Hallberg, Göteborg till Lund
Lu3 Assteip 1981 Baksidan av brev med ASS-teip. Värdeetikett på brev Assurerat och stämplat Stockholm 1981-02-26.
Lu3 Stigbert 1981 Baksidan av brev med privat ASS-teip Stigbert. Från Stockholm till Oskarshamn 1981-04-22

 

REK / ASS

Försändelser med något udda porto.

Bild År Öre REK / ASS - Beskrivning udda porto under 1919
Lupo Lund 1918-09 42 ASS 20+20+2 = 42 öre från Lund 1918-09-14 till Dorotea. Rätt porto 12 + 30 för ASS
Lupo Skruf 1918-09 19 Rek 12+7 = 19 öre stämplat Malmö 1918-09-29 till Skruf, Eftersänt till Käflinge 1918-09-30.
Lupo Umea 1918-10 42 ASS 40+2 = 42 öre från Lund 1918-10-21 till Umeå.  Rätt porto 12 + 30 för ASS
Lupo_27sva 1919-01 27 F104. RekPorto 27/80 öre på Brev stämplat Råsunda 1919-01-15.
Lupo Eggers 1919-02 27 Rek 20+7 =27 öre stämplat Göteborg 1919-02-21. Hotell Eggers
Lupp_27bla 19?? 27 F85+99. Rek-Porto 20 + 7 öre på Brev stämplat Stockholm 19??-??-20
Lupo_27pa 1919-05 27 F103. Rek Porto 27/65 öre på Brev stämplat Oskarshamn 1919-05-27
Lupo 30ore 1919-07 30 Rek 12+12+3+3 =30 öre stämplat Göteborg 1919-07-28. Fönsterkuvert
  1920-07-01   Då höjdes avgiften för REK från 15 öre till 20 öre
Bild År Öre Till Utlandet - Beskrivning udda porto under 1919- >
Lupo 36 1919-06 36 3 x F83. Porto 36 öre på brev till Douglas Fairbanks, Los Angeles stämplat Norrköping 1919-06-10.
Lu4 71oreDE 1921-05 71 Värdebrev 19 gr., Assurerat för 184 kr till Berlin, Tyskland. Frankerat 71 öre stämplat Malmö 1921-05-17. Porto 40 öre, REK 20 öre och ASS 11 öre = 71 öre.
Lupo 25ore 1921-12 25 F86 25 öre på Brevkort till Stralsund. Stämplat Göteborg 1921-12-07. Portot sänktes 1922-10-01 till 20 öre
Bild År  

Beskrivning (1919)

 

101 - Rött - Red

 
Länk År

Beskrivning (Lured)

Lu3_10_OscB 1897 Malmöbrev. Rek-etikett med röda siffror. Brevet till Oscara Björlin g.m. Otto Björlin som var ingeniör vid byggandet av Stadion 1912
Lu3_10_Expr 1910 Man kunde också understryka med rött, för att påkalla uppmärksamhet. Stämplat Sösdala 1910-01-21
Lu3 10Maries 1921 En röd förslutningsetikett på baksidan av PS-kuvert Blankett 42a (Febr. 1915.). En etikett har fallit bort. Stämplad Mariestad 1921-07-08. Se vidare Åke Torkelstams artikel i Postryttaren 2003 sid 87-88
Lu3_10Luftp 1932 LUFTPOSTAMT, Berlin C2. Brev från Mönsterås 1932-09-20 till Berlin "Mit Luftpost befördert".
  1953 Japan msas64jap   1953 Japanese Postage   Valör, 0000,115D. Paid Shiba. Aug 21  1953
Lu3_10 Lybeck 1942 3 Mycket röda. Frankostämplat Lübeck 1, 1942-11-19. Röd Censur Briefstempel. Röd Returstämpel "Wenn unzustellbar ...."
Lu3_10Norge 1966 En röd Göteborgare från Norge, stämplat 1966-10-29. Rätt adress VÄSTRA FRÖLUNDA.
Lu3_10Japan 1967 Yokohama Port Japan, valör 0,055. Datum 16 oct 67
Lu3_10Lund 1975 Röd stämpel med ram "V G MEDDELA AVSÄNDAREN KORREKT POSTADRESS !" använd i Lund 5 1975-09-30
Lu3_10CCCP 1975 Stämplat CCCP med RÖD härlig färg omkr. 1975 enl. frimärket. Datum oläsligt
Lu3_10Eng 1978 Engelskt rött A samt lång röd linje från engelsk  sorteringsmaskin. Stämplat 1978-04-28
Lu3_10Falun 1981 1981 Falu kommun Friskvårdskommunen. Falun 1 Porto Betalt P15 i ram.
Lu3_Bokf 1987 A-post 1000 gram röd  etikett från bokföretag, stämplat Helsingborg 1987-08-30
Lu3_10green 1989 Engelsk grön stämpel. Använd en kortare tid i slutet  av 80-talet, eftersom den svarta färgen gick att tvätta bort från frimärket. På så sätt kunde frimärket  återanvändas.
Lu3_10Eng 1990 Engelsk röd stämpel. Använd en kortare tid i början av 90-talet, eftersom den svarta gick att tvätta bort. Frimärket kunde då återanvändas.
Lu3_10Losen 1992 En mycket röd LÖSEN. Troligen slagen i Uppsala 1992-09-02.
Lu3_10 Copacaban 1992 Vykort med rött frimärke och röd stämpel CDD Copacaban 16 JUN 1992 Rio De Janeiro-RJ
Lu3_10MalDK 1994 MAL DIRIGÉ SUR LA SUEDE  Avsänt Spanien 30.3.94. Gatuadressen i Danmark tolkad Sverige. Stämplad Stockholm UTR 06. 4.94.
Lu3_10apnr 1995 PORTO BETALT, Närservice 111 01 Stockholm ( i ram) 1990-talet
Lu2_61_phMa 1996 Rött posthorn Malmö. Maskinstämpeln missat. Makulerat under 1996 ?
Lu3_10Posei 1997 En alldeles röd Poseidon i Göteborg. Känd 97-09-22  --  97-12-22.
Lu3 10Lokal 1997 Fyrkantig Röd Göteborgare. Trots att den postats i en blå låda. Makulerat  1997-09-29.
Lu3 10ink 1998 Incorrectly dated by sender. "Videojet- sorterad"  i Tomteboda 1998-06-11.
Lu3_10Insuff 1998 Vykort från London med Stämpel DELAYED DUE TO INSUFFICIENT POSTAGE. Sorterat Tomteboda 1998-09-30
Lu2 S Dom 2000 Vykort från Santa Domingo med EXPRES Santa Domingo REP. Dominiga 10.00 RUS. Daterad 2000-04-05 Ascom 0001
Lu3 10PBet8. 1999 4 olika röda Porto betalt. Stockholm 30, Nässjö, Borås, Solna 1.  Stämplas icke. Använda under 1999.
Lu3_10P753 1999 Posten Närservice, PORTO BETALT, P753 Uppsala 16.7.99
Lu3_10Rotter 1999 PORT PAYE   PAYS   BAS  08/03/99 in red color. Röd bläckstråleskrivare på A4 kuvert med BSM-kod
Tu_tur99TNT 1999 Turist-Porto 1999.  Mallorca - PORT PAYE  Rotterdam - Sverige.
Tu_mailGibrl 1999 Turist-Porto 1999.  Mailfast, Mallorca - Postage Paid, Gibraltar - Sverige.
Lu3_10TNTlila 2000 Rödlila TNT samt Citymailliknande logo. Box 93, 191 22 Sollentuna 10.5.00 på brevstycke.
Lu4_Lacksig ?? Postens Röda lacksigill. Christianstad Postkontors Sigill. Åldern obekant
fralu_Pb Bil. 2000 Frankostämpelliknande Röd Porto Betalt lastbil. Ortsnamnet kan vara bortslipat ? Datum 20.10.00 Avsändare på kuvertet Statoil Stockholm.
Citym 2000 CityMail år 2000. Frankostämpelliknande med bortslipad ram ? Stämplad 18.12.00
Frare_Sven P. 2001 Den här "Sven P" SKULLE varit Röd men är istället blå. Borde inte godkänts av Posten då endast "klarröd" färg får / skall användas. Johanneshov 25.1.2001.
Lu3_10Mall 2001 Allt för kontoret. Trots att Posten vid flera tillfällen givit ut anvisningar om hur kuvertets framsida bör utnyttjas, så finns det kunder och framför allt kuverttillverkare som fullständigt struntar i detta. Nedre högra hörnet var tidigare för adress och numera används det även till Postnummerkod samt Videojet-text så att vi läskunniga ska kunna se VAR brevet varit, och NÄR. 2001-11-02. Se "kattmat-kuvetet" nedan

Mar kuv

2007

Detta företag som säljer kattmat, har det mest regelvidriga kuvert jag sett/funnit. Det bryter mot samtliga riktlinjer för Postens automatiska brevhantering. Det är först stämplat med PVI-maskin, sedan IRM som även skulle sorterat brevet. Det finns dock inga tecken på att maskinen klarat av att sortera det. Jag säger bara Usch och FY till såväl kattföretaget som kuvertillverkaren, som gått med på att trycka all denna reklam på framsidan av kuvertet. Se ovan hur det borde varit.
Lu3_Upps 2006 Någonstans inom Uppsalaterminalens område använda man till julen 2006 en röd färg. Detta brev stämplat 2006-12-21 är ett fint ex.
Lu3_Tomtegr 2010 Trevligt Julkort med grötätande Tomtar
1900 Frimärke som fått makulering "Mottagningsbevis". Har troligen suttit på en Bl. 11 vid sekelskiftet 1900.

Lustig frankering och frimärke.

Flera av dessa har en person skapat på ena eller andra sättet. Frimärket kan även ha fallit av.

 
Färg År

Beskrivning (Lured)

     
     
     
Lu3_99_Vinkel 1863 Facit nr 8,  Vapentyp 9 öre. Ett ganska unikt märke med dubbeltand och vinkeltandning. Stämplat Stockholm 1863-11-30
Lu3_99 Flen 1943 Brev med kuriositeter. 20 öres+10-öres frimärken ihopsatta till ett samt 10 öre profil som är utklippt från helsak och påklistrat. Skickat under krigstiden. Lite för snyggt stämplat Ringkarleby 1943-07-17.
Lu3_Affall15 1915-09 Brevkort med texten "Frimärket affallit" samt sign R. Maskinstämplat Malmö 1915-09-18. Ankomststämplat Klagshamn samma dag.
Lu3 99_34sid 1947 Raritet ? Enda kända ex. Facit nr 271. 3 + 4 sid. tandning. Stämplat Kristianstad 10.3.1947. Kan det vara tandat i symaskinen ? Varför har vännen Brita gjort så, när hon sände ett vykort till Fröken Elsa ? Någon som kan ge en godtagbar förklaring ?
Lu3_99 GVI 1966 Fac. 420 GVI A 25 öre Brun, men med brunt hår. Stämplat Malmö 4, 1966-12-27. Det är inte retuscherat i datorn. Har någon sett det tidigare ? ? ? ? Synpunkter ? Lämnas här till mig. 
Lu3 80Fallit

2008

Stämpel [x] frankera. Den som lite grand känner till hur Postens stämplar ser ut, märker omedelbart ett posthornet och SUNDSVALL ovan datumet saknas. Där har alltså suttit ett frimärke som fallit bort. En stämpel som passat bättre på detta objekt är den gamla "Frimärket fallit av" Stämplat Sundsvall 2008-02-25.
     

 

 

Rött ska det alltså vara i Frankostämplar

om vi undantar Tyskland som från år 2000 har alla frankostämplar i blå färg.

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Sverige införde Europeisk standard 2009-01-01 med blå färg i alla nya maskiner. Gamla rödskrivande maskiner berörs dock inte.

 Se länk modell/09.

Ur Internationella Postfördraget 1947.
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Länkar:
Main page

Postala lustigheter 1

Nordiska lustigheter  Hybridpost 

Gratispost

Posthistoria Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan