Lösenstämplar.

1900 - 1999.

Kort historik.

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. 1980 ?? införes återigen stämplar . Nu med betydligt friare bestämmelser, ty varje Postområde - terminal synes ha tillverkat/beställt stämplar efter eget gottfinnande. I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphör omedelbart all lösenbeläggning. Eftertaxering berörs dock inte av ändringen.  I dec. 1996 återinföres lösen eftersom en del företag utnyttjade möjligheten att sända ofrankerade brev i större skala. Utan avs. på kuverten kunde Posten inte eftertaxera breven. 

Det är framför allt på utländska försändelser man finner de moderna Lösenstämplarna.

Lösensidor

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.

 
Lösen Lösenblanketter Lösenetiketter Lösenstämplar Lösen 5 udda
Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik
Rutiner för avg.        
Postens hemsida Lösenrelaterade Blanketter Centralt tryckta etiketter Tidigare stämplar Lådbref - Lådbrev
Försändelser   Lokalt tryckta etiketter    
Betala på 2000-talet Blanketter Lösenärenden Blankett 152 på försändelse Tidiga 1900-tals Nollade försändelser
  Samlingslösen Bilder på Bl. 152 Inrikes efter 1980  
Äldre försändelser        
Moderna försändelser Föregångare till Svarslösen Bilder på försändelser Stämplar med ram Text i adressfältet
Underfrankerat till Utlandet   Förs. med  etikett 2000 - > Stämplar till Utlandet  
Expeditonsavgifter Utebliven Lösen      
Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning

Här endast den senare typen av Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt B. Stämplar som anger att portot är obetalt. Se sid 404. 

 

Main page Åter Posthistoria   Stämpel-Fakta Eftertaxering

Tidig 1800-tals stämpel

   

Här är Lösenstämplar använda till makulering av ett frimärke före 1920.

Göteborg 1906 med ram

 

T- Stämplar använda från och i utlandet:

Bild År Beskrivning  T-stämplar
     
Los M 1891 T-stämplad helsak från Tyskland, stämplad Magdeburg 1891-07-28. PKXP No 91 stämpad 1891-07-29. Lösenbelagts med 5+5+3 öre stämplade 1891-07-30.
Red17 Thyra 1893-08 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Stockholm 1893-08-16. Till Mskinisten Ångf. s/s Thyra Piteå P.r. Eftersänt från Piteå 1893-08-20 till Swedish & Norvegenan Consulat Belgien. Stämplat PKXP No2 C UTR. 1893-08-24. [T] stämplat och Lösen 025. Ankomst Anvers 1893-08-25. Rund stämpel (31) troligen belgisk.
     

 

Tidiga 1900-tals stämplar:

Bild År

Beskrivning försändelse till utlandet

Los Nord2

1872 Obetalt brev från Wenersborg 1872-12-07 till Nordamerika, stämplat PKXP Nr2, 1872-12-09. Stämplat New York 1972--12-29 samt Lösenstämpel 2½.
Bild

År

Beskrivning

Lösen ...öre

  Klipp med 3 tjänstefrimärke, lösenetikett samt märken makulerade med stämpeln "Lösen ...öre"

Los Kiel

1899 Postkort från Tyskland till Göteborg med Lösenstämpel G3

Los G3

1901 Brev från USA 1901-12-26 till Göteborg. Lösenstämpel G3 (enl. Haij:s lista) stämplad 1902-?-?

Los 1903

1903 Vykort frankerat som lokal Trycksak med 2 öre. Underfrankerat enl. Postverket och Lösenbelagt med 6 öre. Lösenstämpel S5 Lösen ... 6 ...öre. (enl. Haij:s lista) stämplad Stockholm TUR 1, 1903-05-20.
Los Eng1 1903-10 Delad adressida på kort från England 1903. Ankomststämplat Stockholm 1903-10-28. {T} stämpel samt  Lösen stämpel med  blåkrita 24 öre.

Los S5

1904 Ofrankerat vykort stämplat Stockholm 1904-01-03. Stämpel S5 Lösen ... 10 ...öre. Stockholm TUR 1

Los Roke

1906 Ofrankerat sorgebrev till Victoria, N. Amerika stämplat 1906-07-08 Röke - [T]-stämplat troligen Malmö/Göteborg - 1906-07-22 New York, Due 20 cent - 1906-07-29 Victoria - 1906-07-31 Victoria West - NOT CALLED FOR - 1906-09-01 Victoria West - Not known blyerts - 1906-09-08 D.L.O. Canada Victoria Branch - 1906-09-15 D.L.O. Canada Victoria Branch -

[Inconnu Not known] lilablå - 1906-09-27 Dead Letter ………  Branch Canada röd - Not known blyerts - 1906-10-13 Sassnitz-Trelleborg -

 Lösen ….. öre  blå på framsidan - Lösen80 ... öre  blå på baksidan. Hur och var lösen 80 öre har redovisats är icke kännt.

Los_Gbg06 1906 Stämplad Göteborg januari 1906

Los Gbg07

1907 Tidigare okänd svart stämpel "Lösen ......... öre" på julkort sänt inom Göteborg stämplat 1907-12-27

Los GV

191? 10 öre GV medaljong med oval Lösenstämpel
Los erlagd 1913 Mönstringsanmälan med stämpel "Lösen erlagd" slagen i Malmö. Borde nog inte varit lösen om man läser rätt på blanketten. Stämplad Malmö 1913-04-15
Losmar12 1919 Brev från Munchen till Jönköping. Tyska märket bortrivet, lösenstämpel [12öre]. Frimärken 12 öre stämplade Jönköping 1919-10-20.

Los  erlagd 3

1923 Brevframsida från England med stämpel "Lösen erlagd" på 30 öre lösen stämplad 1923-03-19. Tack till Kjell N.

LÖSEN 12 öre

1919 LÖSEN 12 öre, på brev från Munchen till Jönköping. Utlöst 1919-10-26. Tyvärr har en frimärkssamlare slaktat brevet, annars hade det varit en riktigt fin sak. Otydlig tysk T_15 i ram, svensk LÖSEN-stämpel ej upptagen av Curt Haij i "Svensk Lösen".

Los Aviserad

1948 Aviserad (31 mm.) på vykort från Visby till Stockholm. Portot höjdes 1948-04-01 till 15 öre, därför Lösenbelagt med dubbelt felande porto.

Lösen T öre

1965 Vykort från Malmö till Köpenhamn med 25 öre GVI, belagt med Lösen 10 öre. Stämplat 1965-01-07
Lu60 1965 Brev från Mariehamn till Malmö stämplat 1965-07-26. Lösenbelagt med 40 öre makulerat med T-stämpel

Lösen 4kr 50

1987 Brev från Tyskland till Sverige med T stämpel och grön 4kr 50öre. Stämplat 1987-10-29
Lösen 1992 1992 Svensk lösenstämpel felaktigt slagen på brev från  Ukraina 1992-04-24.
Aumiss 2005

C6-brev helt utan spår av frimärke, men ändå vackert stämplat och sorterat 2005-03-30 i Uppsala 106. Eftersom brevet saknar avs. så borde det lösenbelagts. Maskinen har ännu inte lärt sig göra det.

   

Teckenförklaring:

År =   Länk till bild / G 1985 gissat  användningsår, S 1986 stämplat användningsår
Antal rader =    1 Rad = 1 rad, 2 RAM= 2 rader inom RAM
Storlek=   Längden eller längd x höjd

Stämplar använda inom landet efter 1980:

 År

Typ 1

Antal rader i RAM Text - rad ett i RAM Text - rad två i RAM Storlek mm. Färg på stämpeln
       
2 RAM LÖSEN 4 KRONOR  (22mm) 38x19 Grön
2 RAM LÖSEN 4 KRONOR  (23mm) 39x19 Grön
S1985 2 RAM LÖSEN 4 KRONOR  (25mm) 38x18 Grön
2 RAM LÖSEN 4 KRONOR  (26mm) 39x19 Grön
2 RAM LÖSEN 4kr 50 öre 37x18 Grön
2 RAM LÖSEN 4kr 50 öre 35x20 Grön
2 RAM LÖSEN 4kr 50 öre 35x17 Grön
2 RAM LÖSEN 4 Kr 50 öre 39x21 Grön
S1986 2 RAM LÖSEN 4 KRONOR 50 ÖRE 39x19 Grön
S1990 2 RAM Lösen 5 kr 32x19 Grön
2 RAM LÖSEN 5 Kronor Bs Grön
2 RAM LÖSEN 5 KRONOR 10 ÖRE* 34x18 Grön
2 RAM LÖSEN 5 KRONOR 10 ÖRE* 33x17 Grön
2 RAM LÖSEN 5 KRONOR 20 ÖRE 33x17 Grön
2 RAM Lösen 6 kr 30x18 Grön
2 RAM Lösen 6 kr 29x17 Grå
2 RAM Lösen 6 kr 30x18 Grön
S1992 2 RAM LÖSEN 6 Kronor 33x22 Grön
S1994 2 RAM LÖSEN 6 Kronor 35x23 Grön
2 RAM LÖSEN 6 KRONOR Bs Grön
2 RAM LÖSEN Kr 6:70 Bs Grön

T4

2 RAM LÖSEN ....kr... öre 34x17 Grön
T4 2 RAM LÖSEN kr    öre 34x20 Röd
G1995 T4 2 RAM LÖSEN Kr.........Öre....* 32x11 Lila
T4 2 RAM LÖSEN Kr.........Öre....* 39x17 Lila
G1986 T4 2 RAM LÖSEN Kr........öre..... 39x17 Svart
T4 2 RAM LÖSEN Kr.....öre...... 31x12 Lila
T4 2 RAM Lösen __öre 19x12 Lila
S2002 2 RAM LÖSEN Kr.........Öre.... 35x18 Lila

 År

Typ

Antal rader Rad ett inkl exp u. RAM Text - rad två u. RAM Storlek mm. Färg på stämpeln
T2 1 Rad LÖSEN inkl exp - 34 Grön
T2 2 Rad LÖSEN Ink 4kr 50 öre 26 Grön
T2 2 Rad LÖSEN Inkl exp-avgift 4kr 50 öre 34 Grön
T2 2 Rad LÖSEN inkl exp-av 5kr 30 öre 36 Grön
S1990 T2 2 Rad LÖSEN inkl exp-avg 7kr 50 öre 36 Grön
T5 2 Rad LÖSEN inkl exp.av __9kr_90öre=>9 38 Grön
T5 2 Rad LÖSEN inkl expav __kr___öre* 38 Svart
T5 2 Rad LÖSEN inkl expav __kr___öre* 36 Svart

År

Typ Antal rader Text - rad ett u. RAM Text - rad två u. RAM Storlek mm. Färg på stämpeln
1 Rad LÖSEN - 28 Lila
1 Rad LÖSEN - 21 Grön
1 Rad LÖSEN  KR...... - 37 Grön
1 Rad LÖSEN 400 ÖRE - 37 Röd
1 Rad LÖSEN 4,50:- - 31 Grön

År

Typ

Antal rader Text - rad ett u. RAM Text - rad två u. RAM Storlek mm. Färg på stämpeln
S1991 2 Rad LÖSEN ......... .........kr......ö 44 Grön
2 Rad LÖSEN ......... .........kr......ö 45 Svart

T6 2 Rad LÖSEN kr    öre 26 Röd

S1994

T6 2 Rad LÖSEN kr    öre =>1 26 Röd

T6 1 Rad LÖSEN KR....... - 38 Svart
T7 1 Rad LÖSEN - 18 Bs Grön
T7 1 Rad LÖSEN - 20 Grön
T7 1 Rad LÖSEN - 25 Blå

År

Typ

Antal rader Text - rad ett u. RAM Text - rad två u. RAM Storlek mm. Färg på stämpeln
2 Hel LÖSEN 4 Kr 50 öre 42x23 Grön
Oval LÖSEN ÖRE 27x19 Lila

År

Typ

Antal rader Text - rad ett Text - rad två Storlek mm. Färg på stämpeln

Stämplar med ram - Ett litet urval av ovanstående (110)

.......kr ...... öre, ofrankerat, stämplat Stockholm - Hammarby 1988-07-05. 4 KRONOR, blågrön. Troligen Stockholm 1985-10-
4 KRONOR, svart. Troligen Stockholm (till  Oskarshamn) 1985-07-30 4 KRONOR 50 ÖRE, Troligen Stockholm (Slite) 1986-08-04
    4 kr 50 öre , troligen Stockholm 1986-03-
    4 kr 50 öre , troligen Stockholm 1987
5 kr, Troligen Göteborg (Partille) 1990-05-10 5 kronor 10 öre.  Stockholm - Klara 1987-10-28.  34 x 18 mm.
5 kronor 20 öre.  Frankeringskontrollen Stockholm - Klara 1988-11-28. 5 kr  30  öre Stockholm - Klara 1989-04-26
6 kr Troligen Stockholm till Umeå

25 SEP 1991

.......kr ...... öre, ort och tid okända. En  stämplad Stockholm - Hammarby. 34 x 17 mm.
Troligen Malmö 1992--02, Malmö 1994-11-  Stämplad Stockholm - Årsta AVG 2, 1991-11-19.
Kort från utlandet till Sverige. Troligen Uppsala 1995   kr           öre, Inrikes brev stämplat Uppsala 1 P 1987-06-17.  35 x 20 mm.
  Kr....... Öre....... Norrköping 1P, 991-09-09. 38 x 17 mm.    
Kr....... Öre....... Troligen ? 1996-12- .......kr ...... öre, Troligen Årsta 2002-07-03
Kr....... Öre......., Troligen Västerås? 1995-? Kr ...... öre ........  Norrköping 1 P, 1991-12-30

Stämplar UTAN ram (110)

Troligen Göteborg (V. Frölunda) 1991-08-08  kr    öre, Uppsala Brevterminal 1994-10-09
    kr     öre  Frankerat 2:40. Stämplat Fjärdhundra 1992-09-17.  Troligen Stockholm till  Bromma 1992.

==>

Lösen inkl. exp.avgift --  7kr 50 öre, Troligen Stockholm Klara 1990-07-10. 35 x 13 mm.
Lösen inkl. exp.avgift -- 8 kr 50 öre Lösen inkl. exp.avgift -- 8 kr 90 öre
       

OINLÖST med ram och PORTO (110)

       

 

 

Priset för Eftertaxering - Lösen.

Eftertaxering kostar 25kr+ felande porto och lösen kostar 10kr+ felande porto. Dessa avgifter gäller från 2004-10-04.

2006-01-04 i Göteborgs-Posten står det

Där kan man läsa "Enklare hantera brev utan frimärke". PTS föreslår en ändring anpassat till Världspostunionen, vilket innebär att ett Otillräckligt frankerat brev, ska anses som Obeställbart. Ett sådant brev skickas tillbaka till avsändaren. Finns ingen avs. skickas brevet till PTS enhet i Kiruna med rätt att öppna brev. Detta för att om möjligt finna en avs. Finns ingen sådan arkiveras brevet i ett sökbart arkiv i 6 mån. varefter det brännes.

Stämplar använda till utlandet:

Bild   År Beskrivning
  [T] 6¼ 1903 5 öre OII till Berlin med [(T)] 1903-08-11
  [12½cent] 1905 10 öre OII till Österrike  med [(T)] 1905-08-28
  [(12½)] 1911 5 öre GV Medaljong till Mecklenburg  med stämpel Porto
  [12½] 1921 20 öre GV Medaljong till Dtralsund 1921-12-21 med stämpel [(PORTO)]
  [30c] 1922 20 öre GV till Marburg 1922-07-13  med stämpel Porto
T18c (T18c) 1956 Aerogram frankerat  med 25 öre GVIA  till M/S Kungsholm, stämplat Göteborg 1,  1956-11-06. Stämpel T18c, S.A.L. N.Y. 1956 NOV 13
Losen T6c (T) 1959 Inrikes brev med 30 öre GVI från Varberg till Stockholm 1959-. Eftersänt utrikes vilket skulle varit 40 öre och blev därför stämplat med cirkelstämpel T 6c och lösenbelagt i Schweitz.
Losen (20/100) 1973 Julkort från Sverige 1973-12-18 till England med 55 öres porto. Påslagen T-stämpel 20/100 = 2p to pay
Losen Guyane 200/100 1975 Ofrankerat brev till Postoffice Cayenne French Guyane. Lösen 200/100. Adresse Incomplete, Retur Postens Reklamationskontor.
Losen 40 (40/240) 1982 Brev till Turkiet 1982-03-14 frankerat med 2 x 1kr. Påslagen T-stämpel 40/240 med 23 mm ø.
Losen_4kr50 T10/120 1984 Vykort från Tyskland 60 Pf stämplat 1987-07-29. Grön stämpel med vit text 4 kr 50 öre

Se vidare SSPD  för Lösenstämplar till utlandet. En alldeles fantastiskt intressant uppställning

Stämplar använda från och i utlandet:

Bild   År Beskrivning
Los 1845   1845 Obetalt fr. Dannemark 21 Nov 1845
losutl USA   1976 Vykort från USA med en rund intressant stämpel
los DLO   2011 DLO 19 MAY 2011 - Underpaid card, from Australia to Sweden
       
Losutl DE1919   1920 Tysk helsak Postkarte 10 Pf. DEUTSCHE 1919 Nationalversammlung, stämplad Düsseldorf 1920-01-31. Lösenbelagd med 10 Pf och stämplad [Porto].
Losutl 4kr   1986-03 Vykort från Badgaisten Österreich 1985-03-06. Svart T-stämpel 10p/80p. Svensk grön Lösenstämpel [4 kr 50 öre].
Losutl_Bel16 T 14/34 1994-11 Vykort från Belgie med 16 c röd "T 14/34" till Malmö. Grön [LÖSEN 6 Kronor] Stämplat 1994-11-02.

 

Bilder:

Frimärksköp Ass-Rek Postanvisning Postförskott Paket

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Litteraturhänvisning.

Svensk Lösen av Curt Haij 1973 En studie av de svenska lösenstämplarna av Ulf Ivarsson 1974.
STÄMPEL-Fakta, Kap. 4 avsnitt B. Stämplar som anger att portot är obetalt. Sid 404. Olika Frimärkskataloger
Bältespännaren nr 2 2002  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)