Lösenblanketter.

Samlingslösen - Nollade försändelser - Svarslösen.

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits  lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. Blankett 152 hette etiketten och har funnits i minst ett 15-tal utföranden med littera a, b, c o.s.v. 1956 ändrade man format och utseendet på etiketten och den fick littera A, B, C, o.s.v.  På 1980-talet när postområdena med hjälp av dator själva skrev ut eftersändningsetiketterna, så gjorde man även egna Lösenetiketter. I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphör omedelbart lösenbeläggning. Eftertaxering berörs inte av ändringen.

  Liten notis i Göteborgs-Posten 2006-01-04

Följande förslås av PTS: Otillräckligt frankerat brev betraktas som Obeställbart. Skyldighet för postföretaget att först erbjuda mottagaren att lösa ut brevet slopas. Ett obeställbart brev ska i första hand skickas tillbaka till avsändaren. Finns ingen avs. skickas brevet till PTS enhet i Kiruna med rätt att öppna brev. Finns ingen avs här heller, så bränns brevet efter 6 mån. arkivering. Från 2005-11-01 hanteras Lösen i system KIPP

Lösensidor

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.

 
Lösen Lösenblanketter Lösenetiketter Lösenstämplar Lösen 5 udda
Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik
Rutiner för avg.        
Postens hemsida Lösenrelaterade Blanketter Centralt tryckta etiketter Tidigare stämplar Lådbref - Lådbrev
Försändelser Blanketter Bl. 171 Lokalt tryckta etiketter    
Betala på 2000-talet Blanketter Lösenärenden Blankett 152 på försändelse Tidiga 1900-tals Nollade försändelser
  Samlingslösen Bilder på Bl. 152 Inrikes efter 1980  
Äldre försändelser        
Moderna försändelser Föregångare till Svarslösen Bilder på försändelser Stämplar med ram Text i adressfältet
Underfrankerat till Utlandet   Förs. med  etikett 2000 - > Stämplar till Utlandet  
Expeditonsavgifter Utebliven Lösen      
Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning

 

 

 
Main page Åter Posthistoria     Eftertaxering

Lösenrelaterade blanketter: 1872 - 1972

 
Bl-t n:r Nr Mån År Litt Stämplat Plats L x H Beskrivning Anm1
Bl 72 Jan 61) +Pv tr Sth 1966-AU-12 - 148x105 MEDD om otillräckl -frankerad
Bl-t 81. - 72.) - Sv PH Obeg ? x105 Avi om ank ofrank  -eller
Bl-t n:r 171.) December 1872. Sak 1888-03-31 Ekshärad 177x110 En ofullst frank. förs ...kr 40 öre. L 16
Bl-t n:r 171.) December 1872. - 1884-10-08 Perstorp 177x110 En ofullst frank. förs ...kr 22 öre.
Bl-t 171. - 1890.) - Sv PH Obeg ? x105 Avis om ank utrikes -ofrankerad
Bl-t n:r 171. September 1893.) - 1904-06-19 Finja 158x119 En ofullst frank.  förs -
Bl-t 171. maj 1894. .. Sv PH Obeg x123 Avis om en med lösen -belagd
Bl-t 171. Januari 1900. .. Obeg Utbildn 160x123 Avis. En med lösen  -
Bl-t 171. - 1902. .. Sv PH Obeg x123 Avis rör. lösenbelagd vanlig
Bl. 171. Aug. 27.) Pv.tr.Sth. pet.... 1933-10-21 Malmö 147x104 Avi. En med lösen -
Bl. 171. Aug. 27.) Pv.tr.Sth. ....... 1942-06-18 Stockholm 147x104 Avi. En med lösen -
Bl. 171. Aug. 27.) Pv.tr.Sth. 1940 1942-09-22 Ulvsby 148x105 Avi. En med lösen 40 1370
Bl. 171. Aug. 43.) Pv.tr.Sth. 1943 1944-05-08 Vittsjö 148x105 Avi om en med lösen Riss
Bl. 171. Aug. 43.) Pv.tr.Sth. 1946 P 48 - 148x105 Avi om en med lösen -
Bl. 171. Febr. 49.) Pv.tr.Sth. 1950 1953-05-22 Falun 2 148x104 Avi om en med lösen Felanvänd
Bl. 171. Febr.  50 1983 49.) Pv.tr.Sth. 1956-10-10 Borås 1 148x104 Avi om en med lösen 1kr 80 öre
Bl. 171. Okt. 55.) Pv.tr.Sth. 1955 1958-AP-07 - 148x105 Avi om lösenförs  
Bl 171 Okt 55) +Pv tr Sth 1961 1962-03-06 Mölndal 148x105 Avi om lösenförs 2591
                   
Bl-t 173. - 1890.) - Sv PH Obeg x105 AVI om ank inr  -ofrankerad
Bl-t 173. December 1872 - 1884-05-29 Wara   Ett till ......... -ofrankerad
Bl. 243. Aug. 28) Pv tr.Sth. 1944-03-11   148x105 Avi. En lösenf. Felanvänd
Bl. 243. Dec. 38) Pv tr.Sth. 1946 P 48   148x105 Avi. En med lösen Sökt av
                   
Bl-t 416. aug 09.) - Sv PH Obeg x105 AVI om lösenbelagd -
Bl. 416. Sept. 33.) Pv.tr.Sth. 1946 P 48 Obeg 148x105 AVI om en lösenf,som Lbb
Bl. 904. Mars 57.) Pv.tr.Sth. 1947+ 1958-03-01 Karlstad 148x105 Meddelande om otillräckligt fra. förs.  
Bl 904 Mars 57) Pv tr Sth + 1961-01-25 Karlstad 148x105 Meddelande om otillräckligt fra. förs.  
Bl 2122 Juni 64) +Pv tr Sth 1968-02-05 Sth Ban 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. -
Bl 2122 Juni 64) +Pv tr Sth 1968-07-25 Sth Ban 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. -
Bl 2102.03 Juli 65) 5058 +Pv tr Sth 1968-10-29 Sundsvall 148x105 MEDDELANDE om otillr. frank post -
Bl 2102.03 Juli 65)  +Pv tr Sth 1968-08-13 Handen 148x105 MEDDELANDE om otillr. frank post -
Bl 2102.03 Jan 67) 444 +Pv tr Sth 1975-02-25 Älvängen 148x105 MEDDELANDE om otillr. frank post -
Bl 2102.03 mar 76) D1  +Pv tr Sth 1977-05-20 Sth 25 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank post -
Bl 2102.03 mar 76) D1 Paraj Lands 1978-11-27 Sth 26 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank post -
Bl 2102.03 ((jul 81) D1  *Pv tr Sth 1985-04-12 Bromma 148x105 MEDDELANDE Lösenbelagd förs -
                   
Bl-t n:r Nr Mån År Litt Stämplat Plats L x H Beskrivning Anm1
                   
Bl 2102.15 Jan 68) 359 +Pv tr Sth 1968 1978-07-21 Östersund 148x105 MEDDELANDE Otillr frank beg om eftersä -
Bl 2122 Juni 64) +Pv tr Sth 1966-11-15 Göteb Utrikes 148x105 MEDDELANDE Otillr frank post -
Bl 2210.12 Febr 65) +Pv tr Sth 1973-08-11 Höganäs 149x105 AVI, Lösenförsändelse -
Bl 3213.02 sep 79) Pv tr Sth 1979 11980-07-28 Trelleborg 105x148 SPECIFIKATION Lösenavgifter -
Bl-t n:r Nr Mån År Litt Stämplat Plats L x H Beskrivning Utlandet Anm1
                   
Bl 2122 Juni 64) +Pv tr Sth 1968-07-25 Sth Ban 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs.  till utl. -
Bl 3205.02 Juni 67) +Pv tr Sth 1968-07-03 Sth Ban 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs.  till utl. -
                   
                   
Bl 3205.02 Juli 68) +Pv tr Sth 1968-10-02 Västerhan 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. till utl -
Bl 3205.02 Juli 68) +Pv tr Sth 1968-11-29 Sth 10 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. till utl -
Bl 3205.02 nov Del1 75) Mohn-Data 1978-04-26 Göteborg 1 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. till utl -
Bl 3205.02 nov Del2 75) Mohn-Data 1978-05-17 Göteborg 1 148x105 MEDDELANDE Otillr. frank förs. till utl -
                   
                   

P 48 = ur 1948-års Blankettsamling

Blanketter Bl. 171 m. fl. använda i Lösenärenden.

Länk Årtal

Beskrivning

  1920 Blankett n:r 171.  (Okt. 20.) "Avi, En med lösen belagd, vanlig brevförsändelse."

Los 171_44

1944

Bl. 171.  (Aug. 43.) Pv. tr. Sth. 1944. Avi om en med lösen belagd vanlig försändelse. Frankostämplad 1945-02-14 samt stämplad Stockholm 1945-02-15 P. R. På baksidan av blanketten finns ett 15 öre brunt 2-sidigt märke vackert avstämplat Stockholm 1 1945-02-15 ? ?

Los 171

1945

Bl. 171.  (Aug. 43.) Avi om en med lösen belagd, stämplad Stockholm 1948-01-29 P. R.
Fralu2 4762 1946 Bl. 171 (Aug. 43.) Frankostämpel m/26, Lic. 4762 använd som lösen på  en vanlig brevförsändelse, stämplad Stockholm 1946-05-11.

Los BORE_47

1947-10

Bl. 171.  (Aug. 43.) Pv. tr. Sth. 1946. "Avi om en med lösen belagd vanlig försändelse." Protektorstämplad BORE *0 Kr30ÖRE. Frankerad 3x10 öre Tegner, stämplad Stockholm 1, 1947-10-16 P. R. Hålslagen, men förstärkt.
Länk Årtal

Beskrivning

Pn 10001 1968 PS, Bl 3205.02, "MEDDELANDE Otillräckligt frankerad försändelse till utlandet" stämplad Bromma 9, 1968-09-28. Utsänt av och retur till 100 01 Stockholm Ban.
3213.02 Feb 1970

Bl 3213.02 (Febr 67) SPECIFIKATION Lösenavgifter, stämplad StockholmsTullpostkontor 20 NOV 1970 J.

3213.02 1980

Bl 3213.02 (sep 79) SPECIFIKATION Lösenavgifter, stämplad Trelleborg 1980-07-28 Utrikesavdelningen.

Los Kod4 1987 Meddelande Lösenbelagd försändelse. Porto 210 + Exp.avg. 300 = 510 vilket betalts mhja. kod 04 i kassamaskinen 1987-12-17.
Los Gbg Utr 1967 Bl 2122 (juni 64) MEDDELANDE Otillräckligt frankerad försändelse till utlandet". Frankostämplad Grimsås 1967-09-11 till Göteborg UTR. AVD.
Los Hsh 185 1999 Bl 2102.05 (aug 96) Del 2 MEDDELANDE Otillräckligt frankering". Belopp att betala 185. Frankerad med 37 frimärke a´ 5 kr stämplade Hässleholm 1999-08-11.

Svarslösen.

Svarsförsändelser då Försäkringskassorna begärt infordrade svar. Enl. 1971:61 har frankeringsfrihet medgetts för vissa försändelser till Försäkringskassorna. FK kommer i fortsättningen förse avsändare med "E-kuvert"

Länk  

Beskrivning Samlingslösen.

Los samKD 1936 Kort med Svarslösen 30 + 30 öre till K. Dramatiska teatern, stämplat Stockholm 1. Löst Stockholm 1936-11-16.
Sam 36 1936 Kort med Svarslösen till K. Dramatiska teatern, vilket borde varit 10 öre. Samlingslösen för 2 kort. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Postat Stockholm 1, 1936-12-15 och löst Stockholm 5, 1936-12-17
Sam 45 1945 Lokal försändelse. Troligen Samlingslösen för flera kort. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat. A. P. "  Allmänna Poststadgan.  Maskinstämplat Norrköping 1, 1945-11-10
Sam4 615 1946 Svarslösen i form av Samlingslösen 30 x 20 öre + 1 a 15 öre = 615 öre stämplad Kristiansatad 1946-08-29. Utlöst 1946-08-31.
Los Vibro 1972 Svarsförsändelse tillstånd nr 301, 20110 Malmö 1.  "Frankeras ej Vibro static betalar portot". Stämplat Kungsbacka 1972-03-06. Lösenetikett 110 öre, stämpel "Aviserad den   /   kl." Utlöst Malmö 1 1972-03-07
Lih Taxi 1974 Svarslösen till konto 7290, 551 01 Jönköping "Frankeras ej Televerket betalar portot". Skickat från Liatorp 1974-03-12. Stämplat Strömsnäsbruk 1974-03-15. Adressen Jönköping ändrad  till Hässleholm.  Frankerat 65 öre Brevkortsporto, makulert Hässleholm 1 Littr E, 1974-03-21. Kan detta vara lösen ?

Samlingslösen.

Kunder som fick många försändelser som inte var fullt frankerade löste ofta ut ett större antal samtidigt. För att undvika en massa blanketter använde Posten olika sätt att lösa detta på. Här följer ett antal olika blanketter/försändelser som faller under begreppet "Samlingslösen".

Länk Årtal

Beskrivning Samlingslösen.

Los nr171 1918 Blankett n:r 171. (Januari 1900.) Avi till Livsmedelstyrelsen med Lösen 60 öre. Samlingslösen med tjänstefrimärke 4.05 + ett bortklippt märke av okänd valör, stämplade Falun 1918-11-13
Try Skurup 1922 Lösenbelagt med 60 öre. Samlingslösen ? Frankerat med 5+5 öre Lejon stämplat Skurup  1922-06-01.Riksporto brev 20 öre. Stämpel "Prof utan värde", på försändelse från N Andersson, Skurup till Alstad.
Sam 1a 1934 PS.-kuvert Blankett 43b, använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Stämplat 1934-06-28.
Sam 1ab 193? P.S.-kuvert Bl. 43 b.  (IX. 1934), använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Ostämplat och bara handdaterat 9/8. Lösenetikett 6a.
Sam_1bb 1937 P.S.-kuvert Bl. 43b. (Juni 1936), användes ofta  för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Detta är stämplat  Göteborg 1, 1937-05-13. Lösenetikett 3a har inte tandning/delning på rätt ställe.
Sam 1b 1937 PS.-kuvert Bl. 43b, använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Stämplat 1937-06-19
Sam 3d 1939 Englandsbrev med lösenetikett 25 öre. På baksidan åsatt 65 öre, vilket tyder på att 40 öre är för andra försändelser. Stämplat Göteborg 1939-06-16.
Sam 4a 1942 Bl. 113. (Febr. 27.) Baksidan av "Kvitto å frankotecken för tjänsteförsändelser till utlandet" frankerad med 12,60. Kristianstad 1942-04-09
Sam 43 1943 Blankett n:r 171. med hög samlingslösen 13,75, stämplad 1943-01-19.
Sam 44 1944 En form av samlingslösen
Sam 44Upps 1944 Kuvert stämplat Uppsala 1944-11-24, med ruta [Kan  avlämnas till postbefordran .....]". Samlingslösen för ett antal sådana försändelser. Etikett 70 öre - Lösen med  90+20+20=130 öre
Sam_4508 1945 Ibland sattes frimärkena på en av försändelserna. Trycksak frankerad 5 öre GV, stämplad Värmlands Nysäte 1945-08-22 till Karlstad. Kuvertet använt som samlingslösen till 19 st. - 5,10 lösen. Frankerad med 5 kr + 4x 90 öre + 10 öre GV = 8:70 stämplade Karlstad 1, 1945-08-23.
Sam 3a 1945  Samlingslösen. Lösen med dubbelt felande 3x20 öre, stämplat 1945-08-30.
Frej Bald1945

1945

"Kan avlämnas till postbefordran ofrankerad A. P. § 52:2" Brev stämplat Söderhamn 1945-10-29 till Livförsäkringsbolaget BALDER. Här samlingslösen med 1 kr + 40 öre stämplat Stockholm 5, 1945-10-30.
Sam 4b 1946 Bl. 301. (Mars 38.) Baksidan av "Inlämningsbevis", är ofta använd för ändamålet. Summa 4,20 stämplad Kristianstad 1946-08-23.
Sam 3b 1947 Vanligt anteckningsblad använt för  68 st. försändelser. Frankerat med 11,90 stämplat i Kristianstad 1947-06-03
Sam 1948 1948 Samlingslösen på Bl. 171. (Aug. 43.) stämplad Stockholm 1, 1948-07-10. Frankerad 280 öre, stämplade Stockholm 1, 1948-07-14
Sam49 1949 Må avlämnas ofrankerat till Arbetsförmedlingen, Östersund. Samlingslösen 145,55,20 öre på Brevkort, Adressförändring P.R. Föllinge. Se nästa.
Sam_1949_Tj 1949  Samlingslösen till Tjänstemannaförmedlingen. "Får avlämnas ofrankerat till postbefordran Bil. E till A. P ". Stämplat Östersund 1, 1949-01-20. Frankerad 1 kr 20 öre GV stämplade Östersund 1, 1949-01-21.
PoRe Avs 1949 Adressförändring P.R. Föllinge. "Må avlämnas ofrankerat" . . . till Arbetsförmedlingen, Östersund. Samlingslösen 145, 55, 20 öre på Brevkort.
Sam 185ore 1949 Fyrkantig ruta [LÖSEN]. Brevet avstämplat Eksjö 1949-11-09. Samlingslösen frimärke 1 kr + 80 + 5 öre, stämplade Jönköping  1949-11-11. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat. AP § 52: 2". Inrikesporto 20 öre viket gör det svårt att se antaet brev
Sam 175 1950 Vacker samlingslösen 12 kr för ett större antal brevkort. Sända till och stämplade Åstorp 1950-04-03
Sam Lunds 1952 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Göteborg 1, 1952-10-23. Inrikes trycksaksporto 10 öre. Lösenetikett 9b, frimärkena handmakulerade, en form av samlingslösen till Lunds Kemisk-Tekniska Fabrik A-B.
Sam 910 1953 Ett kuvert från Fegen stämplat 1953-01-06 till Fickjournalen som utnyttjats som samlingslösen för 33 st försändelser. Summa porto som stämplats Malmö 3 1953-01-12 är 9:10 kr. Lösenetikett nr 9b enligt Curt Haij:s katalog
Sam 3k 1956 Kvitto från räknemaskin på 33 st. summa 56:50 stämplat Borås 1 PAK B 1956-10-12
Sam 4c 1961 En mer rätt använd blankett är Bl.77. (Sept. 57) stämplad  1961-02-16 på Stockholm 2. Frankerat med 1,30. Här kan det gälla bara en försändelse ?
Sam_3Haifa 1973 Bl 2001.01 (Juni 72)  använd som samlingslösen för tre Returpaket från Haifa 143:10 stämplade Mölnlycke 1973-08-06.
Länk Årtal

Beskrivning

 

 

Föregångare till Svarslösen

Länk Årtal

Beskrivning

Sam 3g

1936

"Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Stämplat Stockholm 1936-03-23. I Bullmark påsatt 5 öre Postverket och stämplat 1936-03-25. Kan det vara "Svarslösen" eller "EN" samlingslösen???
    Se vidare Frankeras ej

Utebliven Lösenbeläggning:

Normala "Inrikes porto" är med 1, 2, 4, 6, 8 eller 12 frimärken. Här några vanligt och ovanligt förekommande "lösenmissar" av Posten under 2000-talet.

Länk År

Beskrivning

Los utebl36 1936 Vykort där den högra sidan, avsedd för adress, även utnyttjats för text. Kortet borde lösenbelagts. Stämplat Stockholm 1936-05-04.
Los uteblEs 1936 Vykort  stämplat Stockholm 12, 1936-08-05. Den högra sidan, avsedd för adress, har även utnyttjats för text. Kortet borde därför lösenbelagts. Eftersänt till Fjälkinge 1936-08-06.
Los Philips 1953 Tävlingslösning med 2 olika maskinstämplar 1953-12-15. Dels nr 212 Göteborg 1 G och även nr 208 Göteborg 1 H enl.  Handbok 24 över Maskinstämplar. Tyvärr fanns inget frimärke att stämpla ;-))).
Lut Sala 1983 Vykort, med Lördagsutdelning stämplat Sala 1983-01-07. Rätt porto 165 + 200 = 365. Här endast 340. Rabattmärke räknades endast som åsatt värde då det  kombinerades med andra märken. Här gick det bra ändå utan Lösen, med 15 öre för lite porto.
Los Halen 2001 Inskick om Gratiskatalog till Haléns frankerat med 1 öre Facit 71 från 1911 stämplat Nässjö 2001-08-31
Los7 2002 Inrikes försändelse frankerad med 5 öre Postflyg från 1972 (F 778) Gällande porto 5 kr, stämplat IRM 101 i Tomteboda 2002-10-16.
Los 3 frim 2007 Inrikes försändelse med 3 frimärke Brev motsvarar inget porto. Stämplat Årsta IRM 101, 2007-05-20. Borde nog Lösenbelagts.
Los 5 frim 2007

Inrikes försändelse med 5 frimärke Brev motsvarar inget porto. Stämplat Årsta 2007-04-23.  Borde nog Lösenbelagts.

Los 7 frim 2007 Inrikes försändelse med 7 frimärke Brev motsvarar inget porto. Stämplat Alvesta 2007-04-20. Borde nog Lösenbelagts.
Los 7frim1 2007 Inrikes försändelse med 7 frimärke Brev motsvarar inget porto. Handstämplat Stockholm-Årsta 2007-04-11. Det kostar för mycket att Lösenbelägga
Los POK 2008 Påskhälsning med text 0-100 gr - Två frimärke. Inget tal om valör på dessa och försändelsens vikt 15 gr. Artikel  POK 820-10
Los Kroppk 2008 Inrikes försändelse med 3 frimärke Brev motsvarar inget porto. Alla tre frimärken omakulerade och inte ens styggelsen kulspetspenna använd. C5-kuvertet hämtat på företag dec. 2008

Litteraturhänvisning.

Svensk Lösen av Curt Haij 1973  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)