Lösen 5 udda. 

1911 - 1999.

Kort historik.

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. Blankett 152 heter etiketten och har funnits i minst ett 15-tal utföranden med littera a, b, c o.s.v. 1956 ändrade man format och utseendet på etiketten och den fick littera A, B, C, o.s.v.  På 1980-talet när postområdena med hjälp av dator själva skrev ut eftersändningsetiketterna, så gjorde man även egna Lösenetiketter.

I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphör omedelbart all lösenbeläggning. Eftertaxering berörs dock inte av ändringen. 

I dec. 1996 återinföres lösen eftersom en del företag utnyttjade möjligheten att sända ofrankerade brev i större skala. Utan avs. på kuverten kunde Posten inte eftertaxera breven. Därför återinförde man lösenetiketter på nytt. Man hade redan i aug. tryckt upp nya självhäftande lösenetiketter och nya blanketter "Meddelande Otillräcklig frankering".

Lösensidor

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.

 
Lösen Lösenblanketter Lösenetiketter Lösenstämplar Lösen 5 udda 
Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik
Rutiner för avg.        
Postens hemsida Lösenrelaterade Blanketter Centralt tryckta etiketter Tidigare stämplar Lådbref - Lådbrev
Försändelser   Lokalt tryckta etiketter    
Betala på 2000-talet Blanketter Lösenärenden Blankett 152 på försändelse Tidiga 1900-tals Nollade försändelser
  Samlingslösen Bilder på Bl. 152 Inrikes efter 1980  
Äldre försändelser        
Moderna försändelser Föregångare till Svarslösen Bilder på försändelser Stämplar med ram Text i adressfältet på vykort
Underfrankerat till Utlandet   Förs. med  etikett 2000 - > Stämplar till Utlandet  
Expeditonsavgifter Utebliven Lösen      
Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning

 

 
Main page Åter Posthistoria     Eftertaxering

Lådbref - Lådbrev och de tidigare.

Länk  

Beskrivning

Los_239NO 1890-12 Adresskort Blankett 239 (Maj 1885.) stämplat Finspång 1890-12-16 till Kverndalen, Elverum, Norge. Porto 40 öre erlägges av mottagaren. Stämplat Charlottenberg 1890-12-18. Utlöst julafton.
Los M 1891 T-stämplad helsak från Tyskland, stämplad Magdeburg 1891-07-28. PKXP No 91 stämpad 1891-07-29. Lösenbelagts med 5+5+3 öre stämplade 1891-07-30.
Los_239Elf 1898 Adresskort Blankett 239 stämplad Elfdalen 1398-09-24. Adressaten erlägger Postavgiften.
     


Lådbref 1900 - 1930
Länk  

Beskrivning

Los Medevi 1904 "Lådbref Lösen 20 öre", stämplat Medevi 1904-07-06 till villa Bergsjölund, Dalarö
Los Arg 1905 T-stämplat vykort från Argentina till Helsingborg. Frankerat med  5 centavos och stämplat Buenos Aires 1905-04-27. Stämplat Sassnitz - Trelleborg 1905-05-23. Lösenstämpel II enl. Curt Haij. Stämpeln överritad med blåkrita.
Los 1907

Lådbrev Tyringe 1907-07-06 med blåpenna angiven 10  (= Lösen 10 öre)

Los Abisko 1910

Abiskofallet. Lådpost utan frimärke, stämplat Abisko 1910-06-16. Blyertsanteckning Lösen 10 öre

Los MunkaLj 1923 Lådbrev Lösen 10 öre. Frankerat 5 öre brun Lejon, stämplat Skån...... till Munka Ljungby. Lösen 10 öre grön Lejon stämplat Munka Ljungby 192
Lu1 57a 1926 Lådbref med anilinpenna från Hvetlanda frankerat 5 öre Lejon till Lund 1926-09-22. Borde lösenbelagts
Los50 Try 1930

Gratulationskort frankerad som Trycksak (5 öre) , taxerad (10 öre) som Brevkort. Lösenbelagt Lådbref postat Gråmanstorp 1930-08-30. Utlöst med (etikett 3a.) 10 öre, Liatorp 1930-09-04.

 

Nollade försändelser:

Frimärke eller frankostämpel som inte var giltiga för frankering, skulle utmärkas med siffran 0 och fick inte datumstämplas. Detta förfarande kallas ofta för "nollad".

Här följer ett antal olika behandlade försändelser

Bild År Beskrivning försändelser från utlandet till Sverige nollade
Noll_Chem 1899-06 Brev frankerat med 10 + 10 öre OII stämplade PKXP No 26 A 1899-06-04. till Chemnitz, Sacksen. Blåkrita runt frimärkena betyder nog inte nollade
Noll_GVMedaljong 19?? Portot var 5 kr 1997-03-01 till 2003-01-01. Detta brev med 5 kr GV Medaljong har Posten "nollat" som ogiltigt frimärke. Otydlig stämpel Malmö Ban 19??-06-18.
Noll Hof 1906 Vykort till Luleå med 10 Pf stämplat Hof [T] samt "nollat". 2 Nollor överstrukna samt ny [T]-stämpel slagen. Stämplad PKXP No2 1906-03-22. Blå anteckning 20 för Lösen
Noll 10tysk 1911 Vykort skrivet 1911-06-23 på tåget till München med nollat tyskt frimärke. Kortet postat i kungariket Bayern, stämplat Kungliga Bayerska Järnvägsposten. Bayern hade Egna frimärken fram till 1920. Nollningen beror alltså på att frimärket från Deutsches Reich inte var giltigt i Bayern. Svart  T-stämpel. Lösen ..20..öre.
Noll 1912Ma 1912 Vykort från Danmark, postat i Sverige och "nollat". Lösenbelagt med etikett nr 1 i Malmö 1912-09-02. 10 öre GV Medaljong anelinpenmakulerat i Jönköping.
Noll 1913 1913 Vykort från Tyskland, frankerat med Bayern 2 x 5, nollade. Stämplat Stuttgart Nr 2, 1913-05-29. Lösenbelagt med  20 öre.
Lu1 Falun 1916 Ej nollad fast det ser så ut. Stämplad Falun 1916-10-12 samt till vänster (Ej känd å brefb. -exp i Falun .......) ( ....... nicht ermittelt.)
Noll_Kristi20 1920 bKd 14 705, 10 öre Svarskort, stämplat Kristiania 1920-01-22. Bifrankerats med  5 öre GV som "nollats"och handstämplats?
Noll_MCarlo 1923 2 x 25 c franska frimärke. Postade i Monte Carlo, Monaco 1923-04-20. "nollats" samt T-stämpel i triangel. Brevet ankomststämplat Stockholm 14, 1923-04-28.
Noll Varb 1931 0 = nollat REK-brev utan REK-etikett från Varberg till Stockholm K. Porto 15 öre stämplat Varberg 1931-04-08 samt Lösenbelagt med 20 öre och Lösenetikett  enl. Haijsförteckning.
Lu2_60 skepps 1939 Skeppsbrev från "The Morgan Crucible Company Limited"  England med 2½D, skyddsperforering MCC+. Svensk frankering 10 öre Lejon stämplat Stockholm 1939-07-17.
Noll Los1939 1939 Vykort från Köpenhamn stämplat 1939-07-22. "nollat" 0-ad försändelse pga. Svenska frimärke, belagd med 20 öre Lösen etikett 6b
Noll_MiliLos 1942 Militärt Svarsmärke på brev till privat, stämplat Östersund 1942-01-30. Svarsmärket "nollat" och Lösenetikett påsatt . Lösen 30 öre stämplat Ludvika 1942.
Noll Mili 1947 Militärt Svarsmärke på brev till Officersmässen. Felaktigt "nollat" och påsatt Lösenetikett. Denna har makulerats med anelinpenna.
Noll_Sunne 1954-05 Norskt vykort frankerat 20 øre "nollat". Stämplat Sunne 1954-05-30 och Lösenbelagt 20 öre. Stämplat Hagalund 1954-06-02
Noll_nders 1954-07 Vykort frankerat med 20 öre GVIA märke. Lösen med 10 öre stämplat Malmö 11, 1954-07-20.
Noll DE1955 1955 Vykort frankerat med tyska märke, men postade i Österrike. Nollade och Lösenbelagt i Sverige. Åtvidaberg 1955-07-19.
Noll IT1956 1956 Vykort från Italien till Stockholm K, "nollat" med X. Frankerat 25 öre GVI A stämplat Malmö 1, 1956-07-31 CST. Har man kanske glömt posta i Italien, och gjort det då man kommit till Malmö ? ? ?
Noll_MoNO 1966 Brev frankerat 30 öre Nationalmuseum till Umeå. Postat i MO, Norge 1966-09-09 och "nollat". Ej lösenbelagt ?
Noll Genova 1968 Vykort frankerat med 30 + 25 Lire. Troligen postade i Danmark 1968-11-02 och där nollade. T-stämpel och Lösenetikett 80 öre. Aviserat 5/11 68 Sign. J Rg.
Noll Deutsche 1970 Vykort från Lybeck till Hälsingborg. Stämplat København 1970-07-31 och det tyska märket nollat
Noll 1971 Brev skickat från Larvik 1971-01-28 till Bollnäs med svenskt märke. Brevet "nollat", lösen 140 öre
Noll_Esp72 1972-08 Vykort stämplar Dordogne 1972-08-07. "nollats"T och Lösenbelagt med 30 öre. Aviserat "Avis Sth 12 den .... 12/8 .......".
Losetik 155noll 1975 Vykort från Frankrike frankerat med 0,80. Nollat och stämplat Adinkerke, Belgien 1975-07-31. Lösenbelagt med lösenetikett 13a stämplad 155. Frimärken stämplade Torshälla 1975-08-11.
Noll_Viken 1981-07 Vykort frankerat med Rabattmärke, postat i Danmark "nollats" och stämplats i Randers 1981-07-22 till 26040 Viken. Ej Lösenbelagts ?
Noll_Marieh 1987 Vykort frankerat 210 Karl XVI Gustaf "nollats", men postat i Mariehamn 1987-07-14. T 170/230 samt Lösenetikett  Bl 2102.04. Överkryssad ?
Noll_Pargas88 1988 Brev från Pargas, Finland, lagt på [UR  BREVLÅDA] stämplat 1988-09-29. T och "nollat" samt grön "LÖSEN inkl exp-avgift 4 kr 50 öre".
Noll_91 1991 Vykort frankerat med 5 s Österrike, stämplat Lolland - Falster, Postcenter. Nollat och stämplat Puttgarden 1991-01-05.
Noll_Skatte98 19 C5 till Skattemyndigheten. Frankerat med brevmärke och  "nollats" . Kuvertet tryckt 1998-09. Lösen inkl exp-avgift 5 kr. Troligen fel eftersom Exp-avgiften var 5 kr 1989
Noll_96B 1996 Brev frankerat USA 31 cent samt Sverige 75 öre. Brevet "nollats"och stämplat BERLIN 11, 1996-11-29. Sorterat i M72 Malmö den 4 dec.
Noll_Expedi 1997? Brev med "nollat" Reklammärke postat efter mars 1997 då portot var 5 kr. Lösenetikett 5 kr, dock utan Expeditionsavgiften medtagen
Noll_DEPo 2016 Tyskt vykort frankerat med 100 Luise Henriette von Oranien. Ogiltigt, "nollat"och ostämplat, T-stämplat 90/90. Ankomstdaterat 2016-01-08.

 Norska frimärke

Bild År Beskrivning Norska frimärke postade i Sverige  och nollade
Noll_Sunne 1954 Vykort frankerat med Norskt 20 öre, men inte postat förrän i Sunne 1954-05-30. Nollat och Lösenbelagt med 20 öre. Frankerat och stämplat Hagalunhd 1954-06-02.
Los Nonoll 1964 Vykort med norskt frimärke postat i Vänersborg 1, 1964-07-28 och Lösenbelagts med etikett 11a, samt nollats. Skickats vidare till Nybro och där utlöst med 60 öre stämplat Nybro 1964-07-29.
Noll 1970 1970 Nollat kort med norskt frimärke postat i Sverige 1970-10-28 oval stämpel Brevbärarexp. Västerås 1.  Lösenbelagt med 90 öre.
     
Bild År Beskrivning Svenska frimärke postade i utländet   till Sverige  nollade
Noll 1962 1962 Nollat kort med svenskt 25-öres frimärke postat i Röros, Norge 1962-07-25. Lösenbelagt med 40 öre.
Noll 1962Hald 1962 Vykort med svenskt 25-öres frimärke. Nollat postat i Halden, Norge 1962-07-27. Lösenbelagt med 55 öre.
Noll Oslo 1980 0 = nollat vykort från Oslo i Norge till Sverige 1980-07-18. (T)- stämplat 100/180, men ej Lösenbelagt i Sverige. ?????
Noll Kopenh 20?? Brev med svenska frimärke postat i Köpenhamn 20??-10-29. Nollad och Eftertaxerad "Portoen berigtiget overfor afs......"

Till utländet  nollade och med Lösen

Bild År Beskrivning Svenska frimärke  till utländet  nollade
     
Lu60 nollad 1911 Helsak kB 7 postad först sedan man kommit till Köpenhamn. bifrankerad med 5 öre vilket inte räckte. Den svenska 5 öre "Nollad"  T med blåkrita och Lösenbelagd med 10 öre via PKXP No81A mot Ulricehamn dit det anlände 1911-02-01
Noll Glums 1950 Vykort med nollad dansk frankering 15 øre. Glömde dock posta i _Danmark, men gjorde det i Glumslöv 1950-06-10 på väg hem till Örenäs. Lösenbelagt med etikett 8a ..30.. öre.
Noll vytysk50 1950 0 = nollat vykort från Tyskland till Sverige 1950-11-18.   Övertryckta märken endast giltiga till 28-2-1950. T samt Lösenbelagt med 24 centimes.  Troligen från Franska occupationszonen har det meddelats mig. Tack.
Noll Katrin 1955 Vykort frankerat med danskt 20 øre Fredrik IX. Nollat och ankomst Katrineholm 1955-07-14. Lösenbelagt med etikett 9a, 40 öre.
Noll SENoDK 1955 Vykort köpt och frankerat i Uddevalla. Postat 1955-08-02 i Fredrikstad, Norge. Frimärkena "nollat" och Lösenbelagts i Köpenhamn med 40 öre grön frankostämpel.
Los nollat 1964 Brev skickat från Wien 1964-09-15
Noll PKP 1966 Vykort postat i Meråker, Norge 1966-07-12 med svenskt märke som nollats och T-stämplats. Svensk stämpel PKP 30, 1966-07-12 till Göteborg.
Noll Svar 1966 Svarskort skickat från Tyskland men valören "nollad" och tillskrivet T 15/50. Denna rödmarkerad och frimärkena makulerade med samma penna.
Noll 1968 1968 Nollat kort med danskt frimärke från Danmark 1968-07-31. Postat i Sverige. Lösenbelagt 80 öre med 2 olika ändfrimärke av Facit 620 Dalslands kanal.
Noll 88 1988 Helt korrekt behandlad, i Norge 0-ad försändelse. Grön LÖSEN 4kr 50öre. I vänster kant resten av påklistrad blankett 2102.08 "Meddelande Lösenbelagd försändelse"
Bild År Beskrivning Svenska frimärke  till utländet Lösenbelagda
Los_UtlBE 1981 Brev frankerat 140 maskinstämplat Ängelholm 1981-12-19. Lösenstämplat (T10/240) rätt porto 240. Lösenbelagt i Belgien 7 + 7 + 3 F stämplade Waterlo 1981-12-29. Returstämplat Ängelholm 1, 1982-01-22.

    Rabattmärken använda utrikes och därför nollade.
Noll _Los58 1958 Vykort med belgiskt frimärke som postas i Tyskland (Köln) blir "nollat". Lösen erlagd med 20 öre i Lidingö 1958-07-30.
Lu81 3L 1958 Ein Briefmarkengruss von der Dreiländer-Uberfahrt. Deutschland - Österreich - Schweiz. 3 länders frimärke - bara Österrike stämplat 1958-08-09. 2 länder "Nollade". Postat ombord på "Deutschland"
Noll 1961Berlin 1961 Vykort till Alingsås frankerat med 10 Pf  DB stämplat Berlin 1961-05-12, samt 15 Pf  DDR som "nollats". Det var inte tillåtet att blanda de 2 lädernas frimärke. (T) med blå krita och lösenetikett som delvis saknas.

 

Icke Lösenbelagt

Frimärke saknas  -  Affallit  -  Avfallet  -  Bortfallit eller borttaget. Se Lustigheter

Bild År Beskrivning, saknade frimärke borttaget av samlare
PS3 1889b 1889 P.S.-kort förtryckt och använt som Eftertaxering av REK-brev till USA. På brevet fattades 160 öre.. Endast 60 öre kvar stämplade Ekeby 1889-11-15. 1 kr är borttagna av en samlare.
Lu_Sjp141 1906 REK Etikett Sjp.  141 på bifrankerad helsak från utlandet. Ett frimärke borttaget.

 

Text i adressfältet på Vykort.

Vykort med text skriven till höger om mittlinjen i adressfältet ska taxeras som brev. Det innebär att ett flertal kort blir Lösenbelagda.

Det var dock inte alla på Posten som kände till eller observerade detta. Brevporto 25 öre 1951-06-01 till 1957-06 01

Bild

År

Etikett

Beskrivning Text i adressfältet - Vykort/Brevkort, taxeras då som brev

  194 -  
LosT brev1 1947 8a

Vykort taxerat som brev, stämplat Ystad 1947-08-19. Lösenbelagt i Vara med dubbelt felande porto 20 öre. Rätt porto - Brevkort 1936-07-01 till 1948-04-01 - 10 öre. Brev 1944-07-01 till 1948-04-01 - 20 öre

LosT Koping 1948 8b 9b

Vykort taxerat som brev, troligen par av Geijer stämplat Finspång. Lösen 10 öre ankomststämplat Köping 1948-05-08. Marodören har tagit frimärkena.

LosT text 1949 9b Text i adressfältet. Taxerat som brev. Kortet lösenbelagt med dubbelt felande porto, p.g.a. text i adressfältet. Stämplat Ekeby 1949-08-24
LosT porto 1949 9a Text i adressfältet. 1948-04-01 höjdes portot till 15 öre. Kortet lösenbelagt med dubbelt felande porto, trots text i adressfältet. Stämplat Trönninge 1949-08-30
  1949   Vykort med Text i adressfältet. Stämplat Kristianstad, 1949-08-09.
LosT_Herrlj 1951   Vykort frankerat 20 öre GVI A, stämplat Malung 1951-07-10. Text i adressdelen motiverade Lösen 10 öre stämplat Herrljunga 1951-07-11.
LosT textN 1951 8b 9b

1951-06-01 höjdes brevkortportot till 20 öre och brevportot till 25. Utrymmet till höger om mittlinjen var avsedd för adressen. Lösenbelagt med dubbelt felande porto (brevporto) för all text ovan frimärket, stämplat Stockholm 1951-07-26. Tack Kjell N.

LosT 1953 1953 8b 9b Text i adressfältet. Frankering 20 öre GVI Adolf. Stämplad Stockholm Ban, 1953-06-12. Aviserat Malmö 12, 13/6. Belagt med  Lösen dubbelt felande porto 10 öre  (brevporto 25 öre). Klippt lösenetikett
LosT_Halv 1953-07   Text i adressfältet. Frankering 20 öre GVI Adolf. Maskinstämplad Stockholm Ban, 1953-07-20. Klippt lösenetikett
LosT_bKe 1953 halv bKe 43 med Text i adressfältet. Halv Lösenetikett, stämplat Åkarp 1953-09-03.
LosT Uttran 1954 9a

Vykort med Text vid frimärket blir taxerat som brev. Stämplat Jlusnedal 1954-08-10 till Tumba. Eftersänt till Uttran

LosT Kvarnly 1955 8a 9a

Vykort med porto 20 öre stämplat Kvarnlyckan 1956-06-18. Brevkort 20 öre 1952-06-01 till 1962-07-01. Brev 25 öre 1952-06-01 till 1957-06-01. Lösenbelagts med dubbelt felande porto 10 öre, för text i adressfältet.

LosT Skogsby 1957 8a 9a Text i adressfältet vilket orsakat Lösenetiketten. Frimärket borttaget av en samlare. Lösen makulerat Ölands Skogsby 1957-08-10
Los kvitto 1979 14a Vykort från Alassio, Italien, med en lite annorlunda redovisning av beloppet med kvitto. Stämplat / utlöst 1979-07-24.
LosT Osby 1961 9b Vykort frankerat 20 öre stämplat Nässjö 1961-07-11. Posten har Taxerat som brev 30 öre och Lösenbelagt med dubbelt felande porto i Osby.
LosT brevJ 1955 9a

Vykort med rätt porto 20 öre stämplat Jönköping 1955-08-22. Brevkort 20 öre 1952-06-01 till 1962-07-01. Brev 25 öre 1952-06-01 till 1957-06-01. Lösenbelagt med dubbelt felande porto i Mörrum 1955-08-23.


Text i adressfältet.

Lösenetikett påsatt eller bortriven

  1955 Etikett Vykort med Text i adressfältet. Stämplat Göteborg 1, 1955-07-06.
       
Los_Rvik 1952-01 borta Frankerat 20 öre GVIA, stämplat Rättvik 1952-01-10. Text i adressfältet vilket orsakat Lösenetiketten.  Etiketten bortriven.
LosT P134 1952-05 ? Text i adressfältet vilket orsakat Lösenetiketten.  Frankering 20 öre GVIAdolf. Maskinstämpel Stockholm Ban 1952-05-19 som missat frimärket. Nästan hela etiketten borttagen av "någon". Frimärket stämplat PKP 134, 1952-05-20.
LosT_etborta 1956-09 sak Text i adressfältet vilket orsakat Lösenetiketten. Nästan hela etiketten borttagen av "någon". Kortet stämplat Örebro 1956-09-06
Los50 1957 1957-01 9b

Litet Gott Nytt Årskort, frankerat med 20 öre Ryttarolympiaden och en tillklippt etikett 9b, Lösen 10 öre. Etiketten bunden till kortet av maskinstämpeln Stockholm Ban 1957-01-07. Lösenavgiften troligen redovisad på annan blankett.

LosT Sormark 1959-10   Vykort frankerat 20 öre stämplat Stockholm Ban 1959-10-06, men borde varit 30 öre. Lösen med dubbelt felande porto i Sörmark.
LosT bKe43 1962-07 8b 9b Text i adressfältet vilket orsakat Lösenetiketten. bKe 43 uppfrankerat till rätt porto 25 öre. Stämplad Stockholm Ban 1962-07-21

 

 Text i adressfältet.

Helt utan åtgärd från Postens sida


  1955 -- Vykort med Text i adressfältet. Stämplat Göteborg 1, 1955-07-06.
LosT_brev 1920 - Vykort frankerat som brev, 20 öre GV stämplat Göteborg 1920-09-14. Texten skriven i adressfältet.
LosT_Ksd36 1936-08   Vykort frankerat brevkortsporto 10 öre från Stockholm 1936-08-05. Texten skriven i adressfältet till Kristianstad. Eftersänt till Fjälkinge.
LosT_SthJonk 1945 - Vykort frankerat brevkortsporto 10 öre från Stockholm 1945-05-13 till Jönköping.
LosT_Arild 1946 - Vykort frankerat brevkortsporto 10 öre från Arild 1946-08-09 till Hälsingborg.  Text skriven i adressfältet. Borde varit brevporto.
LosT_Nasaker 1947-05 -- Vykort frankerat 10 öre från Näsåker, stämplat 1944-05-05 till Norrköping. Mycket text i adressrutan.
LosT_PKP3 1948-04 -- Vykort frankerat 20 öre GV stämplat PKP 383 1948-04-22 till Stockholm. Mycket text i adressrutan.
LosT Mjolby 1950 sak

Vykort rätt frankerat med 15 öre Mjölby 1950-03-26. Avsändaren har dock skrivit Text i högra "adressdelen" vilket gör att kortet borde taxerats som brev 20 öre. Borde alltså Lösenbelagts med dubbelt felande porto 10 öre. Eftersänt Karlavägen

Los_Sanator 1953-04 sak Vykort frankerat som brev, 20 öre GVIA stämplat Österåsens Sanatorie. Text i adressfältet.
LosT SthBan 1950-08 sak

Vykort rätt frankerat med 15 öre Stockholm Ban 1950-08-31. Avsändaren har dock skrivit Text i högra "adressdelen" vilket gör att kortet borde taxerats som brev 20 öre. Borde alltså Lösenbelagts med dubbelt felande porto 10 öre.

LosT textSth 1951-06 sak

Borde frankerats med brevporto 25 öre. 1951-06-01 höjdes brevkortportot till 20 öre och brevportot till 25. Utrymmet till höger om mittlinjen var avsedd endast för adressen på brevkort. Stämplat Stockholm Ban 1951-06-14. Detta kort borde Lösenbelagts med dubbelt felande porto 10 öre (brevporto) . Posten sett mellan fingrarna.

LosT_org51 1951-07 sak Text i adressfältet, vilket borde orsakat Lösen ? Frankerat 20 öre GV stämplat .... org 1, 1951-07-28
LosT P418 1952 sak Text i adressfältet. Frankering 20 öre GVI Adolf. Stämplad PKP 418, 1952-07-18.
LosT Falun 1952 sak Text i adressfältet. Frankering 20 öre GVI Adolf. Maskinstämplad Falun  1952-09-05. Borde varit Lösenbelagt.
LosT_53Ma 1953 -- Vykort till Stockholm med Text i adressfältet. Stämplat Malmö 1, 1953-08-24.
LosT_M_utan 1953-08 -- Text i adressfältet, vilket orsakat Lösen ? Frankerat 20 öre GVI för Brevkort stämplat Malmö 1, 1953-08-24. Rätt Brevporto var 25 öre.
Los50 Link 1955 sak

Vykort med rätt porto 20 öre stämplat Linköping 1955-05-24. Brevkort 20 öre 1952-06-01 till 1962-07-01. Brev 25 öre 1952-06-01 till 1957-06-01. Borde Lösenbelagts med 10 öre, för text i adressfältet.

LosT_Sala 1955  EJ Vykort med rätt porto för vykort 20 öre stämplat Sala 1955-11-17.  Text i adressfältet, men EJ Lösenbelagt.
LosT_utanFj 1956-06 -- Text i adressfältet, vilket INTE orsakat Lösen ? Frankerat 20 öre GVI för Brevkort stämplat Fjärås 1956-06-15.
       
Tack för hjälpen.

OINLÖST. (200)

     

 

Kortet har T-stämplats i Tyskland men de verkar inte ha angett något belopp. Jag kan inte heller se något lösenbelopp vid genomlysning. Förmodligen har den svenska posten då trott att det varit underfrankerat då det tyska portot för kort höjts den 1 sept från 480 till 1800 mark och lösenbelagt ned 30 öre. Men då kortet i Tyskland är stämplat 3 timmar före portohöjningen avser i stället förmodligen lösenbeläggningen att kortet taxerats som brev då det är större än tillåtet format. Då skulle lösenbeloppet i stället ha varit 25 öre.

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Litteraturhänvisning.

Svensk Lösen av Curt Haij 1973 Div. Frimärkskataloger
Bältespännaren nr 2 2002

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)