Lösenetiketter. 

1911 - 1999.

Kort historik.

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. Blankett 152 heter etiketten och har funnits i minst ett 15-tal utföranden med littera a, b, c o.s.v. 1956 ändrade man format och utseendet på etiketten och den fick littera A, B, C, o.s.v.  På 1980-talet när postområdena med hjälp av dator själva skrev ut eftersändningsetiketterna, så gjorde man även egna Lösenetiketter. I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphör omedelbart all lösenbeläggning. Eftertaxering berörs dock inte av ändringen. 

I dec. 1996 återinföres lösen eftersom en del företag utnyttjade möjligheten att sända ofrankerade brev i större skala. Utan avs. på kuverten kunde Posten inte eftertaxera breven. Därför återinförde man lösenetiketter på nytt. Man hade redan i aug. tryckt upp nya självhäftande lösenetiketter och nya "Meddelande Otillräcklig frankering".

Lösensidor

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.

 
Lösen Lösenblanketter Lösenetiketter Lösenstämplar Lösen 5 udda
Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik
Rutiner för avg.        
Postens hemsida Lösenrelaterade Blanketter Centralt tryckta etiketter Tidigare stämplar Lådbref - Lådbrev
Försändelser   Lokalt tryckta etiketter    
Betala på 2000-talet Blanketter Lösenärenden Blankett 152 på försändelse Tidiga 1900-tals Nollade försändelser
  Samlingslösen Bilder på Bl. 152 Inrikes efter 1980  
Äldre försändelser        
Moderna försändelser Föregångare till Svarslösen Bilder på försändelser Stämplar med ram Text i adressfältet
Underfrankerat till Utlandet     Stämplar till Utlandet  
Expeditonsavgifter Utebliven Lösen Förs. med  etikett 2000 - >    
Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning

 

 
Main page Åter Posthistoria     Eftertaxering

Centralt tryckta etiketter

Bl Nr Mån År Tryckort Datum Plats L x H Beskrivning Anm Anm
Bl. 152 a Jan. 43.) - 1947-06-13 block 3x15 st 24x24 Lösenetikett 3x15 st Grön 8
Bl. 152 a Sept. 46.) - 1949-09-26 block 3x15 st 24x24 Lösenetikett 3x15 st Grön 9a 
Bl. 152 a Juli 52.) Pv.tr.Sth. 1953+ Obeg block 3x15 st 24x24 Lösenetikett 3x15 st Grön 9a 
Bl. 152 d Jan. 47.) - Obeg - 24x24 Lösenetikett 10 öre Grön 9b 
Bl. 152 g. Okt. 44.) - 1949-07-04 - 30x31 Lösenetikett 5 öre Grön 9b
Bl. 152 F Nov. 56.) - Obeg 4-block 15x38 Lösenetikett 50 öre Grön 2715  
Bl. 152 I Maj 57.) - Obeg 1-block 15x38 Lösenetikett 60 öre Grön 2715  
Bl. 152. Juni 57.) - Obeg 10-block 15x38 Lösenetikett 60 öre Grön 2715  
Bl 152 D jan 59) - Obeg 1-block 15x38 Lösenetikett 10 öre Grön 2715  
Bl 152 B Sept 60) - Obeg 1-block 15x38 Lösenetikett 140 öre Grön 2715  
Bl 152 A Okt 62) - Obeg 10-block 15x38 Lösenetikett 140 öre Grön 2715  
Bl 152 K Okt 62) - Obeg 1-block 15x38 Lösenetikett 70 öre Grön 2715  
Bl. 152. - - - - - - Lösenetikett Grön -

KASSA-NYTT 1972 39

 Med anledning av de ändrade porto har följande etiketter nytryckts med nya belopp

Bl 2102.05, lösenetikett, 130 öre och 2102.14, lösenetikett, 100 öre

Lokalt tryckta etiketter (los_meti)

Bild År

Etikett

Beskrivning
Los Metik 1995   Troligen Malmötillverkad etikett "Lösen 8:00Kr", stämplad Adressundersökningen Postterminalen Malmö 199?-0?-26.
M etik 1995   Troligen Malmötillverkad etikett "Lösen 11:20Kr", stämplad Adressundersökningen Postterminalen Malmö 1995-12-26.

Bilder på utländska försändelser:

Bild

År

Etikett

Beskrivning

       
Los50 8ore 1913-06 2 Brev från Österrike, frankerat med 4 x 5 Heller stämplat Wien 1913-06-24 till Sandviken. T-stämpel och Lösenetikett 1, 8 öre. Frnakerat med 8 öre Medaljong stämplat Sandviken 1913-06-27.
Los50 Usa 1913-09 1

3x1 cent på USA-brev till Älmhult. Lösen 16 öre på Lösenetikett 1. 2 x 8 = 16 öre OII makulerade med anelinpenna. Brevet ankomststämplat Älmhult 1913-09-11

Los50 Hallva 1920 2a

Brev från Tyskland frankerat 15 + 5 Pf stämplat 1920-01-26 till L. Stålhandske, Lunds gård. Lösen etikett 2a och  10+1+1=12 öre, stämplade Hallvards 1920-02-03.

Mar_Hultsfr 1920 2a Brev stämplat Nordstrandhøgda, Norge. Frimärkssamlaren ville dock ha det norska  märket. T-stämplat och Lösenetikett 2a, belagt med 2 x 5 öre Medaljong.  Stämplade Hultsfred 1920-07-12.
       
Los50 Leeds 1943-11 6a

Skyddsperforerat brev från Leeds England 1943-11-10 till Örkelljunga. Engelsk censur och Lösenetikett 6a.påtryckt 60 öre, lösen med  GV 30 + 30 öre stämplat Örkelljunga 1943-12-07.

Los50_Insuffisi 1946-09 8a

Ofrankerat Vykort från London, skrivet 1946-09-- T-Stämpel och "Insufficiently Prepaid for Transmission By Air". Lösenetikett 8a och frankerat med 3 x 10 öre GV samt 5 öre Lantbruk. Samtliga ostämplade.

Los50_Norf 1951-11 9a Vykort från USA Air Mail, frankerat 3 cent Norfolk  1951-11-27 till Malmö. Rund stämpel  ( T, 70 CENTIMES ), aviserat och Lösenbelagt 125 öre stämplat Malmö 10, 1951-12-03
Los50_ES52 1952-10 9b Vykort från Spanien, frankerat 25 CTS. [] stämpel och Lösenetikett 9b 30 öre. GVIA stämplat Skånes Viby 1952-10-14.
Los50 GVIA 1957-11 9a

Vykort från Italien med etikett 9a och Lösen 25 öre brun  G VIA typ1. Ett svårt märke på försändelse. Stämplat Helsingborg 1957-11-22

Los50 11a 1964-07 11a

Etikett 11a på Luftpostbrev från Grekland. Stämpel "Avis Sth 8 den ..13/7 -64...". Lösen 15 öre GVI A Stockholm 1964-07-14.

Los50 Kiel 1965-12 11b 12b

Tyskt paket från Kiel med blankett Abschnitt Coupon (paketavi) till Tärna med 2 olika Lösenetikett 150 öre + 230 öre med nr 12b och 11b. Lösen erlagt med 380 öre samt eftersänd till Vesterås 1965-12-30.

Los50_Ham66 1966-09 10 Vykort från Hamburg 1966-09-14, med  [T 20/50]  och etikett 10 med Lösen 25 öre
Los50 Osby 1967-04 12a

Brev från England 1967-04-27 till BRIO, Osby. Lösenetikett 12a med påtryck 20 och Lösen erlagd med frankostämpel 20 öre

Los etik15 1967 11a

Brev från USA  1967 med Lösenetikett 11a tilltryckt med 15 öre.

Los_Gilleleje 1967-05 11 a Svenskfrankerat vykort, postat i Gilleleje, Danmark. Svenska 35 öres frimärket borde INTE makulerats av Stockholm 6. Lösenetikett 11 a med 80 öre, stämpel "Aviserad den . . 30/5. . till Stockholm". Hällristning 80 öre stämplad Stockholm 1967-05-30.
Los Saloniki 1970-06 12b

Ofrankerad vy från Saloniki, Grekland med T-stämpel. Lösenetikett och frankerad 80 öre, stämplad Norrköping 1970-06-29 samt stämpel Aviserad.

       

 

 

 

Bilder på inländska försändelser:

Bild

År

Etikett

Beskrivning

Los50_Nerikes 1912-11 1 Ofrankerat vykort stämplat Eskilstuna 1912-11-14 till Nerikes Kil. Lösenbelagt med etikett 1, 10 öre GV Medaljong stämplat Närkes Kil 1912-11-16.
       
       
Los50_Sporr 1916-09 1 Ofrankerat lokalt sänt  Brevkort. Stämplat PKXP ? 1916-09-21. Dubbelt felande Lösen 10 öre stämplat Stockholm  1, 1916-09-22
Lu4_PKP134 1918-06 5 Brevkort bKe 17 5 öre stämplat PKP 134 1918-06-07. Lösenbelagt med etikett 2b, dubbelt felande porto 4 öre erlagt i Lund 1918-06-08
EFTP_Suraha 1918-07 2a Brevkort  ofrankerat FTP-kort stämplat Stockholm 1918-07-01. Lösenbelagt med etikett 2a 14 öre. Frankerat 2 + 12 på 25 öre GV stämplade Surahammar 1918-07-03
Los50typ2 1919 2

2:a viktklass brev med 12 öre, felande porto18 öre. Lösenetikett 2 samt dubbelt felande = 36 öre

Los50 Falk 1919-01 2a

Ofrankerat brev från Göteborg 1919-01-31 till Falkenberg. Lösenbelagt med 24 öre på Lösenetikett 2a, frankerat med 2 x 12 öre medaljong stämplade 1919-02-01.

      1919-07-01 höjdes brevkortportot från 7 till 10 öre
Los50 GbgSth 1919 2a Vykort från Göteborg till Stockholm frankerat 7 öre stämplat Göteborg 1919-07-03. Lösenbelagt med Dubbelt felande porto 6 öre stämplat Stockholm 1919-07-04
Efters Lokal Try 1920 2a Lokal Trycksak frankerad med 3 öre Riksvapnet i Stockholm, Eftersänd som inrikes Trycksak till Göteborg. Lösenbelagd med dubbelt felande porto och Lösenetikett nr 2a. Ankomststämplad Göteborg 1920-04-09. OBS. Stor 9:a
Los50 Sandviken 1925 3a

Ofrankerat brev stämplat Sandviken 1925-02-2 till Drädselkammaren. Lösenbelagt med dubbelt felande porto 30 öre i Jönköping stämplat 1925-03-02.

Los50 Sve 1929 2

Brev med 15 öre till Svenljunga. Frankerad med 30 öre  samt Lösenetikett 2 överkryssad . Eftersänt till Borås 1929-05-18

Los50 Try 1930 3a

Gratulationskort frankerad som Trycksak (5 öre) , taxerad (10 öre) som Brevkort. Lösenbelagt Lådbref postat Gråmanstorp 1930-08-30. Utlöst med (etikett 3a.) 10 öre, Liatorp 1930-09-04.

EFTP_OscarLi 1932-02 3b Maskinskrivet kort från Kommanditbolaget Oscar Lindbom. Frankerat som Brevkort 10 öre, men taxerat som Brev 15 öre. Därför lösenbelagt med etikett 3b 10 öre.
Los50_nr5 1943-04 5 Kuvert frankerat med 2 x 10 öre GV. Maskinstämplat Vänersborg 1, 1943-04-22. Lösenetikett nr 5 40 öre
Sam 10 1934 6a "Kan avlämnas till postbefordran utan frankering" Stämplat Hälsingborg 1934-10-29 till Dagens Nyheters Ombud. Lösenetikett Nr 6a. Enkel lösen av Dagens Nyheter. En trolig föregångare till Svarslösen.
Los50 Uppd 1935 6a Trycksak stämplad Kalmar 1, 1935-05-04, som Posten upphöjt till brev och lösenbelagt med etikett 6a och dubbelt felande porto 20 öre stämplat Mönsterås 1935-05-16
Los50 Expr 1940 6a

Expressbrev frankerat med 15+15 öre stämplat Höganäs 1940-04-15. Lösen 15 öre på Lösenetikett 6a, Bl. 152 a. (Dec. 27.) Rätt porto 45 öre 1925-10-01 - 1942-03-31.

Los50 Bore 1942 6a

Brev till Försäkringsbolaget BORE, frankerat 10 öre GV, stämplat FKMB Mellerud - Kil 1942-06-12. Lösenetikett 6a och Lösen 20 öre GV stämplat Stockholm 1 1942-06-13. Stämpel Utanordnas samt Granskad A. J. Protektorstämpel 20 öre.

Los50 Eksjo 1943 3b Kortbrev 31 stämplat Stockholm 1, 1943-09-13. Lösenetikett 3b ändrad till 20 öre. Lösen frankerad med GV 20 öre stämplat Eksjö 1943-09-15
Los50_Tonr7 1947-03 7 Brev blandfrankerat 20 öre stämplat Eslöv LBR 1947-03-11 till Tommelilla. Där Lösenbelagt med etikett 7 40 öre stämplat Tommelilla 1947-03-13.
Sam 44 1944 8a En form av samlingslösen 2 x 50 öre. Stämplat Lilla Harrie 1944-01-26
Los50 Avis 1946 8a

Ofankerat vykort från Strängnäs till Stockholm med Lösenetikett 8a. Stämpel Avis Sth 18 den ........ 58 mm. Lösen erlagd med V. Rydberg 20 öre stämplat 1946-04-29.

Los50 Ahus 1947 8a

Lokalförsändelse inom Kristianstad 1947-08-30, blev riksförsändelse genom Eftersändning till Åhus. Lösenbelagt med etikett 8a och 5 öre 1947-09-03.

Los50_Justiti 1948 8a Frankostämplat fönsterkuvert 1948-11-24, 020 öre Lic. 8783 från Justitias, Stockholm. Lösenbelagt med 40 öre på etikett 8a, Bl. 152 a. (Jan. 43.) med 40 öre GV. Stämplat Luleå 1948-11-26.
Los50 etik 1952 9a

 Brev till Fältpost 69360 stämplat Stockholm Ban 1952-05-17. Lösenetikett 9a  med 50 öre frankerat med 2 x 25 öre Philo

Los etikOreb 1953 9b Trolig samlingslösen. Frankerad med första 25 öre ur rullen, stämplat Färgestaden 1953-04-20. Lösen 50 öre etikett 9b stämplade Örebro 1, 1953-04-21
Los50 Avi55 1955 9a Ofankerat vykort stämplat Uppsala 1955-11-22 till Stockholm. Stämplat "Avis Sth 22 den .......24/11 55". Lösenetikett 9a frankerat 40 öre.
Los50 1957 1957 9b

Litet Gott Nytt Årskort, frankerat med 20 öre Ryttarolympiaden och en tillklippt etikett 9b, Lösen 10 öre. Etiketten bunden till kortet av maskinstämpeln Stockholm Ban 1957-01-07. Lösenavgiften troligen redovisad på annan blankett. Se mer på Lösen 5 udda.

Los_Given 1969-08 12b Instuctions Given by Sender. Flygpostetikett samt Lösenetikett 300 öre. Stämpel [ Utan avgift till tullv. ] Stockholms Tullpostkontor 1969-08-28 Z.
Efters_fra71 1971 12a Bl 2010 Adresskort porto 3,80 stämplat Finspång 1971-03-02, sänt till Solna. Eftersänt till Johanneshov 1971-03-04 med etikett 12a och Lösen 380 öre. Frankostämplat Stockholm 1971-03-05 med endast 0,80 ovanpå Lösenetiketten. Troligen har 3 kr betalats på annat sätt?
Los_NrAvi72 1972 11a Brev frankerat 65 öre stämplat Fårösund 1972-07-11. 1972-07-01 höjdes portot till 75 öre. Dubbelt felande porto, Lösen 20 öre, "Aviserad 13 JULI 1972" stämplat Norrköping 14, samma datum  1972-07-13.
Los Fra 1977 14a

Frankostämplad paketavi  10:15, med Eftersändning och LÖSEN belagd. Lösenavgiften redovisad på andra sidan med 10:15 i frimärke.

Försändelse med Lokalporto blir uppdaterat till Inrikes brevporto.

Lokalförsändelse som blir Riksförsändelse belägges endast med felande porto.

Bild

År

Etikett

Beskrivning Lokalporto - blir Inrikes porto

Los50 lokal 1913 1

Lokalbrev till Hornsgatan stämplat Stockholm 1 1913-06-19 har blivit Eftersänt till Dalarö som Riksbrev. Lösenbelagt med dubbelt felande porto = 4 öre på etikett typ 1.

PoRe 003 1918 utan Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
Los50 kB31 1928 3a Kortbrev 31 från Göteborgs Bank, maskinstämplat Stockholm 1928-07-03. Ankomst Stockholm 6 A ODENG. Eftersänt till Marielund Lösenbelagt (etikett 3a) 5 öre Lejon stämplat Marielund 1928-07-05.
Los50 Almby 1929 6a

Brev frankerat med Lokalporto 10 öre till Almby. Detta godkändes inte av Posten som taxerade det som riksbrev. Stämplat Örebro 1, TUR 2 1929-03-20. Lösenbelades med dubbelt felande porto. Stämplat Almby 1929-03-24

Los SuAvs 1937 6a Lokalbrev maskinstämplat Stockholm 1, 1937-06-30, eftersänt till Sundsvall som Riksbrev. Retur avs. 1937-07-19 som fått lösa ut det med 5 öre, vilket var skillnaden på Lokal - Riks. Inte så ofta man ser brev utlösta av avsändaren.
Los_Vvik39 1939 3b Lokalbrev inom Göteborg frankerat 10 öre 1939-11-17. Eftersänt som Riksbrev till Västervik och blev där lösenbelag med 5 öre.
Los50 Lund 1941 6a

Lokalbrev Stockholm 1, blir eftersänt med Lösenetikett 6a, som Riksbrev till Lund. Ankomstsstämplad Lund  1941-06-06, men Retur Stockholm och Lösen ej redovisad. På baksidan röd stämpel Ej L-Ö.

Los50_Norrk41 1941 3b Lokalbrev frankerat 10 öre GV, maskinstämplat Norrköping 1, 1941-12-29. Eftersänt Fränsta 1942-01-09. Eftersänt Diakonistyrelsen Stockholm. Lösen5 öre med GV X-makulerat
EftersKarlsk 1942 3b

Lokalbrev Stockholm 7, 1942-07-07 blir eftersänt till Karlskrona med lösenetikett 10 öre stämplat Karlskrona 4, 1942-07-09.

Efters kB31 1943 6a kB 31 sänt Lokalt inom Borås 1943-01-10 från Handelsbanken. Eftersänt 2 ggr. först till Västra Torup som Riksbrev 1943-01-11. Eftersänt vidare till Wästervik där Lösen erlagts med 10 öre 1943-01-12. Dubbla lösenetiketter 6a, varav den undre är delvis bortriven.
Wind_Seaton 1946 7 Frankstämpel Frankator K  Lic. 487, Larsson, Seaton & Co Aktiebolag. Stämplat Göteborg 1946-07-01. Inrikes brevporto 20 öre. Frankerad 000 samt 010 öre och därför Lösenbelagt med etikett nr 7, och 20 öre stämplat i Bredaryd 1946-07-02.
Efters m26 lösen 1944 5 Frankostämplat "Lokalbrev" Lic. 9767, stämplat 1944-09-15 som har eftersänts till Furusund. Eftersom det blev ett "Riksbrev", så har det Lösenbelagts med 5 öre. Det har därefter återigen blivit eftersänt till Folkungagatan, Stockholm.
Los50 Riks 1945 9b

Lokalbrev inom Västerås frankerat 15 öre 1945-07-14. Eftersänt som Riksbrev och blev därför lösenbelagt med felande porto 50 öre.

Losetik lokal 1946 9b Lokalbrev 15 öre till Hovmarchalken Slottsbacken, Stockholm. Eftersänts som Riksbrev till Sofiero Hälsingborg 1946-07-10. Lösenetikett 9b 5 öre.
Los50_Ryab 1947-05   Frankostämplat "Lokalbrev" Lic. 125 stämplat 1947-05-19. Eftersänt och bifrankerat 5 öre Ryaberg 1947-05-22
      1948-04-01 höjdes portot till 15 öre. 1951-06-01 höjdes portot till 20 öre. Brevportot samma tid var 20 öre, resp. 25 öre
Losetik Riks 1948 9b

Frankostämplat Lokalbrev 15 öre Lic. 7710, stämplat Stockholm 1948-07-17. Eftersänt, men ej uppfrankerat till Riksbrev. Därför lösenbelagt med 5 öre vid Eftersändningen till Åkersberga 1948-07-21.

       

Blankett 152 (128x128 mm) etikett på försändelse.

Etiketterna numrerade (L-typ 1.) efter "Svensk Lösen" skriven av Curt Haij 1973

Bild Text på etiketten Beskrivning
Ltyp 1. Blankett 152. Etikett i 15-block Brev med vänster hörnetikett Bl. 152a.
Ltyp 2. OBS.! Vid utlämnandet skall ....  
Ltyp 3a. Mar_NekHamb Brevkort 22, 10 öre grön, sänt lite för sent till Hamburg. Bifrankerat med troligen 10 öre, som Marodören tagit bort. Lösenetikett 3a. Stämplat Lysekil 1921-11-18. T-stämpel [12 1/2] samt tysk (T) züryck samt PORTO Hmb,1. Text  Retour samt  "Till avs. återställda förs. få ej befordras på nytt. Porto till Tyskland för brevkort är 25 öre". Lösen 10 öre erlagd Lysekil 1921-11-24.
Ltyp 3a. OBS.! Vid utlämnandet skall ....  
Ltyp 3b. OBS.! Vid utlämnandet skall ....  
Ltyp 4. OBS.! Vid utlämnandet skall ....  
Ltyp 5. OBS.! Vid utlämnande skall .... Dubbelt felande = 40 öre. Mjölby 1944-04-22
Ltyp 6a. OBS.! Vid utlämnandet skall .... Varför Lösen här ? Ödåkra 1934-08-31
Ltyp 6a. OBS.! Vid utlämnandet skall .... m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1771. Frankostämplat 14 öre, den 23-5-1939, - lösenbelagt med etikett 6a, dubbelt felande porto = 2 öre, påsatt 5 öre
Ltyp 6a Obs! "Viika" lämnandet skall .... Feltryck i etiketten. Kortet  stämplad Stockholm 18 6.9.60
Ltyp 7. OBS.! Beloppet  skall ....  
Ltyp 8a. OBS.! Beloppet  skall .... T-stämplat vykort från Frankrike 1947-06-13 med hörnetikett Bl. 152a. (Jan. 43.) Handrullstämplat Stockholm 1 AVG 1947-06-14. Normalstämpel 35.
Ltyp 8b. OBS.! Beloppet  skall ....  
Ltyp 9a. OBS.! Beloppet  skall .... Vykort från Italien med etikett Bl. 152a. Stämplat Bankeryd 1967-09-14
Ltyp 9a. OBS.! Beloppet  skall .... Vy med hörnetikett Bl. 152a. Stämplat Hagfors 1949-09-25 till Ektorp
Ltyp 9b. OBS.! Beloppet  skall .... Lokalt brevporto 15 öre, eftersänt till Kullavik med 5 öre Lösen. Lösenetikett 9b Bl. 152 g. (Okt. 44.) Stämplat Kullavik 1949-07-04
Ltyp 10 Vit etikett, 25 öres på vykort från USA till Malmö, utlöst 1971-01-14
Los_35USA Vit etikett, 35 öres 8 c på vykort från USA till Göteborg, utlöst vit etikett 1964-08-10
Ltyp 10 Vit etikett, 35 öres på vykort från USA till Malmö, utlöst 1965-12-20
Ltyp 10 Vit etikett, 60 öres 10-block med etikettnr Bl 152. (Juni 57.) längst ned
Ltyp 12b. Lösenetikett 12b påsatt i Malmö. Underfrankerat Holländskt vykort med T-stämpel. Kortet Transormasorterat (rött ZB) i ´s-Gravenhage.  Aviseringsstämpel i Malmö samt stämpel Hämtas på Holmgatan 4, Malmö 17.
Bild Text på etiketten Beskrivning
EftersLtyp 3b 10 öre ändrat till 5 öre Lokalbrev blir Eftersänt som riksbrev med 5 öre Lösen 1940-03-12

Numrering nedan efter SFF:s Specialhandbok nr 1 "Svensk Lösen" av Curt Haij.

Bl. nr enl. Haij:s katalog  Beloppet påtryckt senare.

Dessa provisoriskt påtryckta valörer, har troligen tryckts/stämplats på de större postanstalterna. T.ex. Uppsala

            30      

Bl. nr 3b  (1921-) enl. Haij:s katalog  Blankett 152

5 10   20 25 30     60  

Bl. nr 4 (1925- lik 3B) finns enl. Haij:s katalog endast med fast valör, 30 öre.

Bl. nr 5 (1925- lik 3B) finns enl. Haij:s katalog endast med fast valör, 40, 60 och 90 öre.

 

Bl. nr 6a (1927-) enl. Haij:s katalog    Beloppet påtryckt senare

    15   25   35   60  

 

Bl. nr 6b (1929-) med fast valör enl. Haij:s katalog

      20   30        

Bl. nr 7 (1943-)  med fast valör    enl. Haij:s katalog

    10   20   40      

Bl. nr 8  (1943-) med fast valör enl. Haij:s katalog

          50        

Bl. nr 9a  (1944-) enl. Haij:s katalog  Beloppet påtryckt senare

        25   35      

 

  Bl. nr 9b (1944-) enl. Haij  Blankett 152 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 80
85 100       140        

 

Bl. nr 10 (1956-)  olika valörer i öre.    Blankett 152

  15 20? 25 35   50 60    

 Bl. nr 11a  (1956-)   Beloppet påtryckt senare 

  15   25            
                   

Bl. nr 11b  (1958-) olika valörer i öre.    Blankett 152  

5   15 20 25 30 35 45 50 55
  70 75   90   130 135    

 

 

Bl. nr 12a  (1963-)     Beloppet påtryckt senare

....15.... .. 20 .. .. 25 .. .. 30 .. .. 35 .. .. 40 .. .. 50 .. .. 55 .. .. 60 .. .. 65 ..
.. 80 ..   .. 90 .. .. 95 ..   .. 110 .. .. 130 .. .. 150 ..    
    ..  .. .. 235 .. .. 240 .. .. 245 .. .. 260  .. .. 265 .. .. 300 .. .. 480 ..
    .. 620 ..              

Bl. nr 12b  (1965-) olika valörer i öre.   Blankett 152

........... 15 20 25 30 35 40 45 50 55
60   70 75 80 85 90   125 130
150 200 235 240 245 250 260 265 300  

Bl. nr 13a  (1969-)  Antal punkter 8.

Tilltryckt på denna typ med stämpel.

        ..145.. 155        

Bl. nr 13b  (1969-) olika valörer i öre.    Blankett 152

........... 20 25 30 35   45 55    
            60 70 90 100
110 115 120 125 130 135 140 150 160 165
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
  220 230 240 250 265 270 285   300
  325 400 700            

Bl. nr 14a  (1976-)  Beloppet påtryckt senare

    ..115.. ..120.. ..125.. ..135..   ..155.. .. 170 ..  
                .. 4900 ..  

Uppgifter om NÄR et ny etikett börjar användas är svårt att få tag på. Jag har heller inte funnit någon som döpt dessa med Blankettnummer.

Bl. nr 15.

   Blankett, olika valörer i kr och öre:  

  1 kr 70 öre     3 kr 05 öre          
  3 kr 00 öre 3 kr 15 öre 3 kr 30 öre 3 kr 40 öre   3 kr 60 öre 3 kr 70 öre 3 kr 80 öre 3 kr 90 öre
4 kr 00 öre       4 kr 50 öre   4 kr _ öre      

Bl. nr 16.

Etikett Bl 2102.04 (aug 1996), * GRAPHIUM TRYCKERI kan se ut så här.

   

                   
       kr 00 öre 4 kr - öre  kr 00 öre 4 kr 50 öre 5 kr 10 öre    

Bl. nr 17.

Ny etikett funnen 2006-09-??.  Utlandskort till Göteborg skrivet 1988-03-26

120

Etiketten har svart baksida och är självhäftande. Det är nästan lite förvånande att Posten tagit fram en ny typ av etikett, då antalet lösenbelagda försändelser är så få.

Det kan tolkas som att det kostar mer tid och pengar att hantera lösenförsändelser än att låta dem passera. Det är tydligen inte samma person som tar fram etiketter och som bestämmer HUR/NÄR den ska användas ;-)

xxkr xxöre   16kr 00öre              

 

Bl. nr 18.

Ny etikett funnen 2019 i Lund

 

Försändelser med

           
           

Bilder på försändelser.

Bild År Etikett

Beskrivning

Try Bollsta 1942  

Lokal Trycksak stämplad Väja. Eftersänd Bollstabruk 1942-05-25, Lösenbelagt som inrikes brev med dubbelt felande porto 30 öre på etikett 6a, stämplat Bollstabruk 1942-05-26.

Wind Balders 1944  

Livförsäkringsbolaget Balders agentur. Fönsterkuvert underfrankerat 10 öre, maskinstämpel 212 Göteborg 1, 1944-01-29. Aviserad med oval stämpel Stockholm 7. Lösenbelagd med 20 öre GV stämplat Stockholm 7, 1944-01-31.

Losetik 71

1971

  Ofrankerat vykort stämplat Wien 1971-06-03. Svart T-stämpel. Lila rund bråkstrecks T-stämpel 400/350. Lösenetikett 80 öre

Losetik 3frim

2007

  C4-kuvert med 3 frimärke nedskuret till C6, ett porto som ej existerar. I en post med 11 C4-kuvert hade 3 kuvert denna frankering? Ett av dem hade försetts  med etikett, men ej fullföljd lösenhantering. Handstämplat Göteborg Postterminal 2007-03-15

Försändelser med etiketter mm.

Bild År Etikett

Beskrivning

Losetik. 96   2104 Lösenetiketten Bl 2104.04 (aug 96) självhäftande i 8-block. Tryckt Graphium Tryckeri
Losetik 96bl   2102 MEDDELANDE Otillräcklig frankering, Bl 2102.05  (aug 96)
Losetik Zwettl 1915 1 Brev från Zwettl 1915-06-16, Österrike med underfrankering 20 Heller och 8 öre Lösen i Hälsingborg
Losetik_3x2ore 1920 2a Tyskt vykortfrankerat 20 Pf stämplat Leipzig-Ho .. Banpost 1920-06-17. Lösenetikett med 8 öre, frankerat endast med 3 x 2 frimärke. Pennmakulerade påsatt.
Losetik_10ore 1943 3b Brev från Stockholm 16, frankerat 20 öre GV stämplat 1943-07-08 till Göteborg. Eftersänt Ödsmål stämplat Göteborg 1943-07-09. Lösenetikett 3b 10 öre, kanske för ett tyngre brev. Utlöst Ödsmål 1943-07-10.
Losetik lokal 1946 9b Lokalbrev 15 öre till Hovmarchalken Slottsbacken, Stockholm. Eftersänts som Riksbrev till Sofiero Hälsingborg 1946-07-10. Lösenetikett 5 öre
      1948-04-01 höjdes portot till 15 öre. 1951-06-01 höjdes portot till 20 öre. Brevportot samma tid var 20 öre, resp. 25 öre
Losetiknr7 1948 7 Vykort frankerat med 10 öre stämplat Norrköping 1948-04-11. Lösenbelagt med dubbelt felande porto 10 öre och etikett nr 7 Bl. 152 d. (Juli43.)
Los50_PKP 1948 7 Vykort frankerat 10 öre GV stämplat PKP 5 till Roslagsbro, Stäket. Borde varit 15 öre. Stämplat Stäket 1948-07-03 samt överstruket . Ankomststämplat Roslagsbro 1948-07-05. Lösenetikett 10 öre dubbelt felande.
  1948 9a Fönsterkuvert från Justitias, Stockholm med otydligt frankostämplat 20 öre. Ej godkänd av Postverket som Lösenbelagt med etikett 9a, dubbelt porto 40 öre GV. Utlöst i Luleå 1, 1948-11-26.
Losetik_49 1949 9a Ofrankerat Vykort med etikett 9a, stämplat Sälenstugan 1949-02-24 = senaste året stämpeln fanns. Lösen Dubbelt felande porto 30 öre
Los_GbFra 1950 9a Brev från England med Lösenetikett 9a  frankostämplad  LIC. 958, 15 öre Stockholm 1950-02-14
LosetikVar 1956 9b Ofrankerat brev från Varberg till Göteborg, med Lösenetikett 9b 50 öre Hällristningar, stämplat 1956-04-13
Losetik Viken 1958 9a Ofrankerat brev från England till Viken, illustrerat med en ängel och trevliga fotspår till avsändaren. Lösenetikett med påtryck 25 öre som ändrats till 75 öre samt 25 + 50 öre makulerade Viken 1958-08-01. Adressaten har dock roat sig med att blåfärga delar av frimärkena.
Maru Petit 1963 10 Petit paquet REK från Ceskoslovensko. Frankerat 2,40 + 30 stämplade Praha 32 19??-??-??. Lösenetikett 10 50 öre stämplat 1963-03-31.
LosT Forsh 1964 11a Brev Trycksak stämplat Forsheda 1964-09-02, som Postverket inte godkänt utan taxerat som brev och lösenbelagt med dubbelt felande porto. Etikett 11 a. Företaget i Forsheda är inte okänt för lite äldre samlare, snarare ökänt.
Los Maroc 1965 11b Nu har Lösenetikett nr 11b ersatt nr 10. 15 öre Lösen på vykort från Maroc. T skrivet och även Avis 27/4 65. Frimärket stämplat Johanneshov 1965-04-23
LosTEngl 1965 11a Litet brev från England med lösenetikett 11a och lösenavgiften på baksidan. Stämplat Hägersten 1965-10-28.
Los Rodos 1967   Vykort från Rodos 1967-05-04 med etikett 35 öre. Stämplat TÄBY 1, 1967-05-11. Lösen erlagd ENEBYBERG 1967-05-16
Losetik Tibor 1967 12a Vykort från Osijek med otillräcklig frankering. Lösenetikett 12a med tilltryck 50. Lösen 50 öre stämplat Tyringe 1967-07-24
Los Mall85ore 1967 9b Vykort ofrankerat från Mallorca. T-stämplat = 7/6. Lösenbelagt med etikett 85 öre, stämplade Bandhagen 1967-05-16
Los Trelle 1968 10 Brev från Österrike till Trelleborg. Lösen 60 öre med vit/grön etikett stämplat Ferndorf. Kärnten 1968-07-12
Los_Hausen 1968-11 12b Tyskt frankostämplat Brevkort 020 Pf 6055 Hausen 1968-11-19 till Malmö. [T 20/50] samt lösenetikett 12b  30 öre
Los Costoms 1970 12b Costoms Declaration. Stämpel [Utan avgift till tullverket] samt Tullfri i Sverige, [AVISERAT -9 JAN. 1970], Lösenetikett 12b 300 öre
Los_Chica 1970 11b Vykort från USA till Lidingö stämplat Chicago 1971-02-23. (T) stämplat 6/13 och Lösenetikett 11B 35 öre. Stämplat Lidingö 1970-03-02
Los Rhod 1971 9b Ofrankerat brev från Rhodesia till Malmö. Rund lösenstämpel T 6/6. Lösenbelagt med etikett 9b - 100 öre och frankerat med GXVI A 1 kr Stämplat Malmö 1971-09-17
Los 155noll 1975 13a Vykort från Frankrike frankerat med 0,80. Nollat och stämplat Adinkerke, Belgien 1975-07-31. Lösenbelagt med lösenetikett 13a stämplad 155. Frimärken stämplade Torshälla 1975-08-11.
aumiss pB4 1975 13a Postbrev pB 4 stämplat Tyringe 1975-11-11. "Missent to Bermuda" Postage Due 2 c. Svensk Lösenetikett 140 öre, stämplad 1976-01-24
Los Fredriks 1979 13a Vykort till Danmark, Lösenetikett 13a. Utlöst Fredriksberg Postkontor 1979-08-20 med 0260 öre Dansk frankostämpel G 335
Los_13Bromma 1975 13b Vykort från Tyskland till Bromma  med lösenetikett 13b 35 öre. Stämplat T 40/70 i Tyskland samt Bromma 3, 1975-08-07
Los_13Retur 1979-02 13a Adresskort Returpaket. Bl 2214.10 (sep 74) med Lösenetikett 13a valör 11:70. Lösen betald med frankostämpel Lic. 2661, stämplad Stockholm 1979-02-15.  Utsänd med postlista.
Losetik TimStr 1984   Vykort från Tyskland till Malmö med etikett 3.05 där 05 blivit överstruken. Stämplat Timandorfer Strand 1984-04-17.
Losetik_3kr 1984-05 15 Vykort från Frankrike 1984-05-14 med T 20/280 samt avklippt Lösenetikett 3 kr. Summa att betala enl. Bl 2102.08 är 3 kr UTAN Expeditionsavgift.
Los50 3.05 1984   Vykort från Frankrike med etikett 3.05 där 05 blivit övertryckt. Daterad 1984-07-02
Losetik tusch 1984   Vykort  med etikett 3.05 där 05 makulerats med tusch. Stämplat Timmendorf, Tyskland  1984-04-17.
Losetik Greace 1987   Brev från Grekland stämplat 1987-05-05. Lösenbelagt med 4:20 + 30 = 4:50 stämplade Stockholm 1987-05-14.
Losetik_nyckel 1991-10 2102 Underfrankerat brev med nyckelring med 2 kr. Frankerat 50 öre. rätt porto 1991-10-09 var 500 öre för 21,5 gram. Lösenbelagt med 8 kr. Frankerat med lösen på baksidan. Etikett Bl 2102.04
Losetik fjäder 1993   Ofrankerat Fjäderbrev med Lösen 8,90 med etikett och blankett stämplat Karlstad 1993-05-19
Losetik_B335 1995   Brev med rätt B-porto 5:35. Halverat 10-öres eftersom inte 5 -öres fanns. Troligen därför Lösenbelagt.
Losetik_Ekono 1995 2102 Vykort frankerat 320, men borde varit 335. Lösenetikett 2102.04 med anteckning 8 kr. Fyrkantstämplat Postterminalen Malmö 1995-05-05.
Losetik_2005Rock 2005-10   C5-kuvert frankerat med ROCK (inget frimärke). Lösenbelagt med 15:50. Kuvertet stämplat Frimärket 150 år Umeå 2005-10-07.
Losetik_2006Sth 2006-02   C6 från LULEÅ  frankerat BREV Inrikes stämplat LULEÅ 2006-02-14. Påsatt TVÅ Lösenetiketter och på den övre antecknat 43951 kr. Är detta en ny rutin eller en EGEN påhittad i Luleå eller Stockholm ?
Losetik. 96et 2006-02 2102 Lösenetiketten Bl 2102.04 (aug 96) självhäftande i 8-block. Tryckt Edita Tandsbyn 05.05 125434. Brevet stämplat Sundsvall 2006-02-15
Los_AFA28 2006-02   C6 frankerat för lågt och stämplat Uppsala2006-02-??
Fusk kipp 2006-12   Meddelande otillräcklig frankering i A4-format, avsett att avskiljas och insändas. Endast en kopia på avgiften insänd till Posten för att här kunna verifiera det korrekta handhavandet. Borde stått 15:50 på Lösenetiketten.
Losetik_Forsvik 2008-08   C5-kuvert med 2 gula etiketter, samt LÖSEN-etikett. frankerat Lokalpost Forsvik, stämplat Mölltorp 2008-06-28, Nässjö 2008-06-29. OGILTIGT  FRIMÄRKE, samt text "Delas ut".
Los50 Ofulls 2009-01  

C5-kuvert med 2 gula etiketter, LÖSEN, Ofullständig frankering, Ej utlöst. Lösen från 2008-12-04, behandlat av Post & Telestyrelsen, Obeställbara brev 2009-01-14.

Los50 1600 2009-11  

Den relativt nya etiketten 16 kr 00 öre på  handstämplat brev Malmö 2009-11-01. Felaktigt lösenbelagt, men ej slutfört utan bara satt på fel etikett.

Los 201104 2011-04  

Beskuret C4-kuvert frankerat med 3 brevmärke Hörselskadades Riks. Snyggt stämplade i Västerås P, 2011-04-28. "Någon" har satt på Lösenetiketten, men inte fullföljt. Tydligen är dessa summor försumbara och väldigt tidskrävande, vilket gör att kostnaden blir högre än förtjänsten ?

Los 20140401 2014   Underfrankerat C6 med endast 6 kr. Stämplat Hallsberg 2014-04-11.  Lösenbelagt med 11 kr. Stämpel "LÖSEN BETALT"
Los Hall2014 2014   Underfrankerat C4 med endast 6 kr. Lösenbelagt med 11 kr. Felstämplat Malmö 2015-07-11. Utlöst 2014-04-17
Losetik_4ore 2014   Underfrankerat C6-kuvert med endast 3 öre. Stämplat Stockholm 2014-08-25. Det är endast 4 öre tvåfärgad siffertyp som är ogiltigt. Lösenbelagt med 50 öre, och stämpel  "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING".
Losetik_2015GV 2015   Underfrankerat C6-kuvert med endast 30 GV + 20 öre GVIA. Lösenbelagt med 20:50. "Ankomststämplat" 2015-04-15.

Klart för utdelning.

Några olika sätt att tala om, att Lösen är betald.

Bild År Etikett

Beskrivning handskrivet, GUL etikett eller stämpel  "Klart för utdelning"

Losrtik blbet 2006-05   Lösenetikett självhäftande och stämpel  "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING". Stämplad Nässjö 2006-05-23. 2-radig stämpel, 40 mm
Losetik rund06 2006-10   Lösenetikett självhäftande med rundade hörn. Handskrivet "Klar". Märket stämplat Kalix 2006-10-11
Losetik Utd 2006-11   Ett vackert 44 gr. C6-kuvert som blivit helt korrekt behandlat av Posten. Stämplat Hässleholm 2006-11-13. Mottagaren har dessutom helt riktigt betalat sin del via KIPP-systemet. Lösenförfarandet och slutligen stämpel  "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING".
Losetik gul 2006-10   Lösenetikett självhäftande samt gul etikett "Klar för utdelning" stämplad Göteborg 2006-10-23
Fusk3gg 2006-12   Garboblocket utklippt ur någon broschyr och skickat som vanligt brev. Posten upptäckte dock detta och handlade helt korrekt med Losen enl. "kipp" som erlades 2006-12-19. Rak 2-radig stämpel "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING" talar om att brevet kan utdelas.
Los50 Betald 2008-10  

Lokalbrev med vikt > 20 gr. innebär Lösen 10 kr Exp.avg. + 5,50. Ankomst enl. adressaten 2008-10-02. Intressant stämpel BETALD.

Losetik 50Bet 2008  

Skrymmande brev från Stockholm Årsta på 150 gr. ofrankerat blev Lösenbelagt med 32 kr. Meddelande nr 383485 utsänt och betalt. Stämpel "LÖSEN BETALT" och utsänd till mottagaren

Fusk 5_5ore 2010-01   Underfrankerat brev med endast 10 öre som Posten upptäckt. Stämplat Nässjö 2010-01-21 och lösenbelagt med 16 kr. Handskrivet "Bet"
Fusk_Banan15 2015   Ytterst lite klister använt,  för att kunna återanvända frimärket. Postnord har dock makulerat frimärket i Göteborgs NYA IRM. Lösen 21 kr samt den gula etiketten "ÅTERANVÄNDA FRIMÄRKEN"
Losetik_58g 2017-12   C5-kuvert vägt och på vilket man skrivit 58 g.  Stämplat Malmö 2017-12-08. Inmatat i system KIPP och Meddelande till kunden: "PostNord har fått ett brev till er med för lite eller utan porto. Brevet saknar uppgift om avsändare".   Lösenbelagt med felande porto 7 kr och expeditionsavgift 14 kr. Summan inbetalt och kunden fick brevet med stämpeln BETALD.
Bild År Etikett

Beskrivning Samlingslösen

Sam 44 1944   En form av samlingslösen 2 x 50 öre. Stämplat Lilla Harrie 1944-01-26
Los etikOreb 1953 9b Trolig samlingslösen. Frankerad med första 25 öre ur rullen, stämplat Färgestaden 1953-04-20. Lösen 50 öre etikett 9b stämplade Örebro 1, 1953-04-21.
Bild År Etikett

Beskrivning Återanvända frimärken

Lu2 Uppsala13 2013  

C5-kuvert på vilket man återanvänt ett frimärke. I högra hörnen konstaterade Posten att det inte fanns något klister. Lösenbelagt med felande porto och expeditionsavgift 10 kr. Stämplat Uppsala 2013-12-11. Använd Lösenetikett Bl 2102.04 (aug 96) Graphium Tryckeri.

Du som har etiketter med andra fasta valörer, sänd mig en e-post gärna med en bild/kopia av etiketten. Tack för hjälpen.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Litteraturhänvisning.

Svensk Lösen av Curt Haij 1973 Div. Frimärkskataloger
Bältespännaren nr 2 2002 Nätet

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)