Nordiska Postala lustigheter.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

 Till Huvudsidan Lustigheter.

 

Senast uppdaterad 2018-10-06

Se även okatalogiserade Helsaker  

Flaggaeng  Meterstamp  Flaggaeng

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Danmark

20 Finland

30 Norge

40- Island

50-Färöarna

Varför

Här finns lite olika nordiska Lustigheter

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
 Vill Du tycka, fråga, tipsa, kommentera, kontakta mig gärna här intill. ==>   

?????????????????????????????????????

Cinderella item:

Bild (lunor) År Beskrivning icke nordiska (Luno)
     
     

 

 

Mobilporto - Läs mer om dansk Mobilfrankering här

20 - Finland

Bild År Beskrivning, Finland
LuFiMot 1893 Blankett N:o 33, 1881. Mottagningsbevis 25 PEN stämplat Lempois 1893-07-31
LuFiRe 1893 Retour-kort inom Finland. Stämplat 1893-02-21
LuFi Rysk 1911 Rysk helsak Frankokuvert (RRF2 A) 10 kop. med ringar och "Båtstämpel". Ankomststämplad  3-språkig Helsingfors 1911-05-15
LuFi_5 ? Suomi 5 + 5 PEN med Gallerliknande stämpel
LuFi Cens 1914 Brev med 3-språkig röd Censuretikett. 3-språkig ankomststämpelHelsingfors* Helsinki 1914-11-14
LuFi C 1914 9 olika Censuretiketter stämplade 1914 - 15. Det här bladet urklippt ur en skissbok, tolkar jag som en bruksanvisning för postpersonalen. Egenhändigt gjord för att se hur olika Censur kunde se ut
LuFi Cens 1915 Censurbrev från Göteborg 1915-11-15 till Helsingfors. 3-språkig etikett samt 4 3-språkiga stämplar Helsinki
Lufi 1932 4 frankostämplade brev till Sverige från 1932 - 1948 - 1951 - 1952 med valör *200, *1200, *2200, *2700
LuFi 1944 Luftpostetikett med censur stämplad Lund 1, 1944-05-23 till adress 9388/2 Finland. Etiketten ej bunden till brevet
LuFi88 1888 Blankett N:o 32. 1881. Rek till Stockholm, Sverige stämplad Kristinestad 1888-09-31
LuFi etik 2008 Brev från Suomi - Finland med etikett stämplad 2008.06.07. Troligen är valören 0,70 €
LuFI_ECONO 2017-09 Del av C4-kuvert från Itella Green. ECONOMY med frimärke och Priorityetikett. Porto Betalt i Finland
LuFi_Itella 2017-09 Del av C4-kuvert från Itella Green. ECONOMY med frimärke och Priorityetikett. Porto Betalt i Finland. Frimärkeena ostämplade

25 - Åland

Bild År Beskrivning, Åland
     

30 - Norge

Länk till Poststedsdatabasen på Maihaugen

Bild År Beskrivning, Norge
LuNo 4Sk 1866 Vi vet att Norge  var först i världen med Frankostämplar. De togs i bruk  1900-08-24. Var Norge även först med vinkeltandade frimärke ? Satt dom i automathäften ?  ;-) Här ett 4 SKILL stämplat Throndhjem 22/12 1866.
LuNo Bl  72 1888 Tänk om dessa klåfingriga frimärkssamlare hade låtit frim. sitta kvar på den här Pakkepost-Adressebrev ? ? ? Paketen har innehållit 2 kilo Papir från Trondhiem stämplat Åsele 1888-09 05
LuNo novag 1900 En liten grön norsk lustighet. Första Frankostämpeln i Norge adresserat till Lardalsören näre postkontoret i Christiania. Chia No 1 5øre. Använd 1900-08-24 --09-14.
LuNo Krist 1922 REK-brev från Kristiania till Postamt Mureck Steiermark, Österreich, frankerat 40 öre. Vacker maskinstämpel NORGE  R 1922-08-23.
LuNo PKP53 1933 Vykort med stämpel  Från Norge i ram stämplat PKP 53 D, 1933-07-07.
LuNo Exil 1945 Norska legationen, Exilbrev Postkontoret NL Stockholm 1945-07-12.
LuNo 337 1948 Vykort skrivet 1948-12-19, stämplat ringstämpel 337
LuNo PKP 1950 Brev Från Norge stämplat PKP 308 1950-03-10.
LuNO_55 1955 Brev Från Norge frankerat F411 20 öre, stämplat Geiranger 1955-07-11 till Stockholm. Fel gatunummer och stämplat Stockholm 6, TUR 1C, 1955-07-15.
LuNo 00857 2004 Frankostämplat kuvert till Sverige, med okänd vikt men lite udda porto 008.57 stämplat 2004-06-22. Andra lustiga portosatser på frankostämplade kuvert - 011.42 - 014.29 samt 072.80
LuNo Mangl 2004 Stämpel "Manglende porto + avgift Taxe Percue er krevt opp hos senderen". Frimärket från år 2004.
LuNo_Skole 2005-08 Utan frimärke.  Stämpel  "Manglende porto + avgift - Taxe Percue er krevd opp - hos sender". Ankom 2005-08-
LuNo PiB 2014 Rektangulär blå stempel [122787 Dato:     ] . Denna stempel användes i PiB (Post i butikk), men aldrig på frimärke på brev.
LuNo_Pokon 2016-01 C65-kuvert frankostämplat 11:00 från posten Norge 2016-01-29. Stämplat " [ Porto kontrollert, Underfrankert sendning ] ".
LuNo_PokoUn 2016- Del av kuvert.  Stämplat " [ Porto kontrollert, Underfrankert sendning ] ".
LuNO_KonBra 2017-03  C5-kuvert, Frankostämplat 13,00 stämplat Norge 31.03.17. 1811. Stämplat " [ Porto kontrollert, Underfrankert sendning ] ".
LuNO_Kontr 2017-05 Del av C4-kuvert. Frankerat 15,00 stämplat Posten Norge 19 MAI 2017. Stämplat " [ Porto kontrollert, Underfrankert sendning ] ".
LuNO_Postn 2018-10 Brev till åminnelse av införandet av Postnummer i Norge. "gjör ett nummer av det". Stämplat OSLO 2018-10-06.

 

40 - Island

 

Bild År Beskrivning
     
     

 

50 - Färöarna

 
Bild År Beskrivning
     
     

Varför

 
Bild  

Korrekt ofrankerat äldre - Beskrivning

Gratis   Varför kallas dom frimärke. PS. ur Göteborgsposten.
Auhyb Crime Buster 1997

Postcard from South Africa with cancellation "South African Post Office Crime Buster, Toll-free hotline 0800  033  554, Witspos 1997-12-09".  Sorterad and videokoded at Tomteboda T15  1997-12-22. (Witspos is one of the largest mail sorting sites in the country. It is staffed by six people and acts as a training centre for staff at other mail sites, particularly those who need to gain knowledge of the CFC mailing machine.) Link to Witspos-info

     

Varför ?

 

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Länkar:
Main page

Lustigheter

 Hybridpost   Gratispost

Helsaker

Posthistoria Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan