Danska Postala lustigheter.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

 Till Huvudsidan Lustigheter.

 

Senast uppdaterad 2019-08-01

Se även okatalogiserade Helsaker  

Flaggaeng  Meterstamp  Flaggaeng

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan

 

Danmark före 1900

1900 - 2000

Bornholm

Porto kontrolleret

Varför

Här finns lite olika danska Lustigheter

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
 Vill Du tycka, fråga, tipsa, kommentera, kontakta mig gärna här intill. ==>   

?????????????????????????????????????

Cinderella item:

Bild (lunor) År Beskrivning icke nordiska (Luno)
Auhyb Crime Buster 1997

Postcard from South Africa with cancellation "South African Post Office Crime Buster, Toll-free hotline 0800  033  554, Witspos 1997-12-09".  Sorterad and videokoded at Tomteboda T15  1997-12-22. (Witspos is one of the largest mail sorting sites in the country. It is staffed by six people and acts as a training centre for staff at other mail sites, particularly those who need to gain knowledge of the CFC mailing machine.) Link to Witspos-info

LuDV_lack   När danska Kungliga personer hade dött, så bytte man röda lacket till svart. Det gjorde man även i ST. THOMAS.
     
LuDK_Ofull 1935 Brev från Danmark stämplat Köpenhamn 1935-09-06, till Stockholm. Ankomststämplat Stockholm samt eftersänts till Vadstena. 2-radig stämpel "Ofullständig adress, Adresse Insuffisante, ................." med cirkel 27 mm. diameter.
  2017-11  

 

 Danmark före 1900

Mobilporto - Läs mer om dansk Mobilfrankering här

Bild Dk År Beskrivning
LuDk 1869 1869 12 öre vapen på brev till Danmark stämplat Malmö 1869-10-25 samt ankomststämplat Kiøbenhavn 25/10 Eftm 12½
LuDk 1869Eftm 1869 Baksidan av samma brev,  samt ankomststämplat Kiøbenhavn 25/10 Eftm 12½
LuDK 1846 1846 Brev stämplat Göteborg 1846-07-16 sänt till Elseneur (fr. för Hälsingör)
LuDK Nr72 1864 Otandat 4 S som troligen är privat genomstick. Stämplat Thisted 1864
LuDK_3ggr 1878 bKe 2 från Malmö 1878-11-11 till Köpenhamn stämplat "Fra Sverige." 3 ggr.
LuDK_stedt 1883 bKe 4 från Malmö 1983-09-14  till Hamburg. Stämplat "Fra Sverige." och K OMB.1 15-9-83. Stämplat Lockstedt 1983-09-16.
LuDk Nat 1883 Abonnent paa "NATIONALTIDENDE" 1883. LøbeNr 12332. Betalt 1 kr. 75 øre
LuDk Avis 1888 Dansk  Tidningsprenumeration på Sydsvenska  Dagbladet och Göteborgsposten  1888.
Lu Dk gra 1889 Dansk  Gratis Postbevis. Formular Nr. 3 c. Postanvisning 1889.
LuDK 1890 1890 Dansk helsak med små hörnsiffror och en lustig adress till Katrineholm, Beckershof. Stämplat PKXP. No 52A  1890-09-05
LuDK små hörn 1890 Detalj av nedre vänstra hörnet av den danska helsaken ovan.
LuDK bKe7 1891 Brevkort bKe7, sänt från Varberg 1891-07-25 till Köpenhamn, Danmark. Stämplat København K 9¼-10¼ F, København Ø 1E 27/7, K OMB1 27 7-91, V.OMB3 27/7-91, Ø.OMB.1 27 7 91  København Ø 1E 27/7, Korsør 7post 27/7,  Roskilde, 28/7 2post,
Lu Dk fors ? Forsinket paa Grund af ...  15 øre på Gratulationskort. Datum ej läsbart. Censurstämplat
Lu Dk Fra ? Vykort från Landskrona till Danmark. Frankerat med 5 öre OII stämplat Fra Sverige L.

Danmark 1900 - 2000

Lu Dk Avis02 1902 Avissag, Tidningseftersändning till Varberg. Frankerat 100 öre F. 45 stämplat AARHUS 1902-07-17. Stämplat Stockholm T.E.UTR.AFD. 1902-07-19 samt Varberg 1902-07-20
LuDK_Faarup 1905 Vykort stämplat Eksjö 1905-08-06 till Skanderborg stämplat Kjöbenhavn K 4 OMB - 1905-08-07, Skanderborg 1905-08-08 JB. P. E. 4-6F, Skanderborg 190508-08 10-12F. Stämplat Faarup 8/8 - 3 POST, samt 9/8 3 POST. stämplat Randers 1905-08-09.
LuDK_Kunst 1915 Vykort med svart stämpel  [FRÅN DANMARK] Frankerat 5 øre stämplat Malmö 1915-06-05.
LuDK 1917S 1917 Maskinstämpel Kjöbenhavn S 1. Stämplat 1917-06-04. Tyvärr har Marodören tagit frimärket
LuDK sS 1918 Maskinstämpel med s i våglinjen och S i datumstämpeln. København  7. 3. 18.  5-6 E.
Lu Dk Avis 1922 Avissag fra Avispostkontoret i Köbenhavn makulert 20.11.22. Ankom Holbaek 20.11.22
LuDk_FrDk 1923 Vykort med stämpel "FRÅN DANMARK" Frankerat 3 x 5 öre Våglinjer stämplade Malmö 1923-03-25.
LuDK KB 1929 Adressekort frankerat 60 + 50 öre stämplat Postkontoret KB . . Frihavn, 1929-05-25 till Hallsberg. Lösen 30 öre
LuDK frih 193? Oval stämpel "Fra Frihavn .. Køben ......" Skrivet 24/5  1930 - 1935 och sänt till Lund. (Facitnr 249)
LuDK Fredr 1931 Svenskt Kortbrev frankerat och använt i Danmark. Stämplat Fredriksværk 1931-10-03 och sänt till Hälsingborg.
LuDK Ind 1934 Indkasserings- Indbetalningskort med röd stempel Kh OMK 30 øre 1934-OKT 16. Är det en frankostempel ?
LuDK Roskil 1934 Vykort frankerat 15 öre stämplat Stockholm 1934-07-07 till Landskrona. Eftersänt 1934-07-09 till Roskilde, Danmark. Etikett Returpostkontoret. Stämplat Landskrona 1934-07-11
LuDK_Oslo34 1934 Vykort frankerat 10 öre Våglinjer, stämplat Hillerød 1934-12 23 till Bakkamaala, Sverige. Stämplat BUREAU AMB. OSLO-EO
LuDK_Ofull 1935 Brev från Danmark stämplat Köpenhamn 1935-09-06, till Stockholm. Ankomststämplat Stockholm samt eftersänts till Vadstena. 2-radig stämpel "Ofullständig adress, Adresse Insuffisante, ................." med cirkel 27 mm. diameter.
LuDK_Fra36 1936 Frankostämplat brev 4 øre från Magasin de Nord, stämplat København 1936-11-04
Lu32 Turam 1939 Framsida 161x131 mm. med Presse Illustrations Bureau, vacker Frankostämpel København 1939-05- 9 sänt till Sundsvall Sverige. Frankerat 30 örestämplat TULLBEHANDLAT   MALMÖ i ram.
LuDK illu 1939 C6-kuvert med Presse Illustrations Bureau, vacker Frankostämpel 30 øre stämplat København 1939-07-15 sänt till Karlskrona, Sverige. Frankerat 30 öre GV  stämplat TULLBEHANDLAT   MALMÖ
LuDK_C5Tull 1939 Framsida av C5-kuvert med Presse Illustrations Bureau, vacker Frankostämpel København 1939-07-18 sänt till Sverige. Frankerat 30 öre stämplat TULLBEHANDLAT   MALMÖ
Lu DK Tullbeh 1939 Framsida 200x145 mm med Presse Illustrations Bureau, vacker Frankostempel 30 + 15 øre København 1939-08-15 sänt till Sverige. Frankerat 30 öre Berzelius stämplat (PLK PKXP?) ??? 82 samt TULLBEHANDLAT   MALMÖ
LuDK Kanud 1940 Rek till Aarhus, Danmark stämplat Göteborg 3, 1940-09-23. På baksidan 2 transparenta svenska "Valutakontroll" dansk censur. 2 danska sigill "Aarhus Toldsted", samt etikett "Kan udlevereres"
LuDK krona 1941 Brev med lila stämpel  posthorn under krona. Stämplat H..... 1941-04-20 till København V
    Läs mer om Tullbehandling på denna länk Förtullningsavgifter SSPD
LuDK 1947 1947 Intressant stämpel V 4 Husk Maj-dagen stämplad 1947-05-01. Montgomery upplyste, på nyheterna att de tyske trupperna i Holland, Nordvästtyskland, och Danmark, har kapitulerat (lyssna här).
Lu DKportofr 1946 Brev med Märke från Lägret i Tarp, Danmark på brev till Odense, Esbjerg 11.4.46.
Lu DKpkp 1946 Vykort "FRÅN DANMARK" i röd färg. Stämplat PKP 62  1946-08-20

Efters DKJul

1946

Kort från Danmark 1946-12-22 med Julmärke till Malmö. Okänd Skolg. 16. Stämpel [Inconnu Okänd] samt RETOUR. Stämplat Malmö 1 1947-01-04 och Dansk etikett Returpostkontoret.
Lu_DKTogKa 1949 Vykort stämplat Togpost . . Stämplat Omk. 1949-03-12 sänt till Karlstad, Sverige.
LuDk Tog 1951 Vykort stämplat Togpost København 1951-03-12 sänt till Sverige.
Lu DK po 1957 Privatbanken København 1957. Stemplet 11 3 57. Valør 0012 øre
Lu DK_KH07 1962 Vykort København, med 2 røda/grøna stemplar KH 07 07 1139
Lu Dk Nyb1 1966 Söndagsbrev (lokalbrev) frankert 50 + 50 øre  fra Nyborg 1966-11-13. Brevet  har blivit Lösenbelagt med 1 kr. Porto at betale
Lu Dk Nyb2 1967 Kassebrev Omkarteringspostkontoret slutade med Retur Afsändaren. På baksidan "Flyttet, Hvorhen vides ikke. København Ø, distr". Stämplat Nyborg 3 AUG.  1967.
Lu_DKHeri en 1978 "Heri en forsendelse, der beklageligvis er beskadiget under postbesörgelsen". Frankostemplet 1978-12-08, och stemplet Omk. København 1978-12-20
LuDK_Vest 1998 Vykort stämplat "Post Danmark 18 maj 1998 Omdelningscenter Vestbyen". Sorterat i GSM 053 Göteborg 1998-05-19.
Lu Dk390 1984 Brev från Tyskland som Lösenbelagts i Danmark. Grön frankostämpel använd för detta. Stämplat 5754, Købmagergade 1984-07-07.
LuDK kontr 1997 Brev stämplat Portokontrollen Nordjyllands Postcenter. Porto 3,75 Drottning Margareta, stämplat 1997-12-17
Lu DK050914 2005 Stor och BRA stämpel med 7 våglinjer som makulerar många frimärken 2005-09-14. Dessutom även klockslag när det skedde
Lu DK_2etikett 2005 C5-brev stämplat 2005-12-23 frankerat med 4.75 + 1.00 + 1.00 samt 2 Julmärke. Sorterat Malmö 2005-12-26
LuDK Sydg 2007 Inkjetstämplat C4-kuvert som skurits ned. Stämplat Sydjyllands Postcenter 2007-11-16
LuDK GodJul 2009 Inkjetstämplat C4-kuvert som skurits ned. Frankostämplat och inkjetstämplat God Jul  2009-12-10.
LuDK LibyaH4 2011 Brev postat 2011-06-19 till Hotel Hot 4 Seasons Tripoli Libya blev stoppat i Danmark. Kom i retur 2011-11-21
LuDK_svartPB 2012 Etikett med svart Porto Betalt 2012-03-08. Bläckstråleskriven. Varför denna färg ?
LuDK_svartPBu  2012 Bilden under Etiketten med svart Porto Betalt 2012-03-08. Bläckstråleskriven. Varför etikett ovanpå ???

Bornholm

   

Bornholm

LuBo Bornholm 1953 Vykort från Rønne 1953-08-08 med lila RØNNE N Censurstämpel. Skickat till Billeberga, Sverige.
LuDK_Avfallet 2006 Danskt brev med stämpel  "Frimærkene falder af". Stämplat Postcenter 12 FEB. 2006 8245.

 

Danska "Porto kontrollen". 

Texten Porto kontrolleret används ganska ofta på danska brev. Nedan ett antal olika platser för stämpeln. Troligen finns den inprogrammerad i en del maskinstämplar, men även separat t. ex. på frankostämplade kuvert

Länk  

Porto kontrolleret

LuDK_Interm ? C6-kuvert med "Porto kontrollert Underfrankeret sendning" till 20229 Malmö.
LuDK Kontr 1997 C5-kuvert med "Portokontrollen Nordjyllands Postcenter" København 1997-12-19.
LuDK_Sydj 2012-01 C6-kuvert från Danmark till Norge. rankerat 11.oo, stämplat "Sydjyllands Postcenter" 2012-01-20. Porto kontrolleret 12 .
LuDK_Guletik 2014 C5-kuvert från Danmark till Hässleholm. Stämplat København S 2014-05-05 samt "Porto kontrolleret". Svensk gul etikett för att skriva koden på
LuDK PortoKontr 2014 C5-kuvert med mycket trevlig inkjetstämpel Sydjylland - Postcenter 2014-10-27. Porto Kontrolleret


Danskt mobilporto.

 Mobilporto startade i Danmark 2011-04-01.
Den 1 april i år inför Posten i Danmark mobilporto som alternativ till frimärken.

Länk Årtal

Porto via Mobilen

LuDK MobDDK 2014-05 C5-kuvert med "Mobilfrankering DDK 597 774 472". Ankom svenska företaget 2014-05-13. Mobilporto startade i Danmark 2013-04-01.
     
LuDK_MobilRN 2016-06 C5-kuvert, frankerat med Mobilporto, RNAL L9TF 3FPN. Odaterat, men bör vara skickat 2016-06-03 eller 04.  "Porto Kontrolleret".
LuDK_MobFCAP 2016-06 C5-kuvert, frankerat med Mobilporto, FCAP XTYO 2V8V. Odaterat, men ankom 2016-06-26.  "Porto Kontrolleret".
LuDK_MobY6 2016-06 C5-kuvert, frankerat med Mobilporto, Y623 VE22 VT8C. Daterat, Köpenhamn  2016-06-27. Stämplat  "Porto Kontrolleret" Post Danmark P. P..
LuDK_MobFu 2016-07 C65-kuvert, frankerat med Mobilporto, LPRF N5L8 6PNR. Stämplat Sydjyllands Postcenter 2016-07-15.,
LuDK_MobilSE 2016-07 Ett fingerat danskt mobilporto till Katrineholm. Malmö Lösenbelade brevet och aviserade 2016-07-04, med 6:50 + Expeditionsavgift 14:00 = 20:50
LuDK_Flen 2017-02-02 C5-kuvert, frankerat med etikett mobilporto, L629 TTLH LPV8. Gyltig til 16.07.2017. Porto 25 kr samt "Porto kontrolleret".
LuDK_Poul 2017-11 C4-kuvert med Mobilporto 38KY 22NL MHP6 från Poul Bundgaard 2500 Valby. Ankom Sverige slutet  nov 2017.
LuDK_MobTaas 2019-07 C5-kuvert, frankerat med Mobilporto, TCHX C5EV N9T5. Daterat, Terminal 2019-07-26 Taastrup, Post Danmark P. P.

Läs här om danskt Mobilporto

   Texten "Porto kontrolleret" finns på olika platser på brev eller i stämpeln. (200)

och tydligen även som separata stämplar, om man ser på mobilporto och frankostämplarna. 

Ankom SE 2014-05-13 Københavns Postcenter 2014-06-24 Sydjyllands Postcenter 2014-11-20 Sydjyllands Postcenter 2014-12-05
 
Sydjyllands 2012-01-20 Postcenter 2015-02-20 Frankostämpel Hobro 2015-04-13 Sydjyllands Postcenter 2014-10-27
 
Frankostämpel Hobro 2015-05-13 Frankostämpel Ballerup 2015-06-24   Frankostämpel Danmark 2015-12-11.
 
Frankostämpel Danmark B 2016-01-15 Frankerat 16,oo Danmark  2016-01-27. B-Porto 16 kr till Sverige 2016-04-14  
   
  Frankostämpel Danmark 2017-08-02 Frankostämpel Ballerup 2017-09-19 Frankostämpel 02300 2018-03-22
     
Mobilporto TCHX 2019-07-26      

Hela  brev med "Porto kontrolleret".

Stämpeln "Porto kontrolleret" användes nog ganska ofta. Motsvarande i Sverige är ytterst sällan sedd.

Länk Årtal Beskrivning av brevet
DK_Porto03 2003-12 C5-kuvert, frimärkt 4.25 stämplat  + + + Postcenter 2003-12-09 och "Post Portoen berigtiget overfor afsenderen Port complete",  
DK_Sydg 2012-01 C6-kuvert, frankerat 11:00 stämplat Sydgyllands Postcenter 2012-01-20. "Porto Kontrolleret  12 . . .tam"
DK_IGOS 2014-06 C65-kuvert, frankerat med 14.00 øre stämplat 2014-06-24.
DK_LACTA 2014-06 C5-kuvert, Ofrankerat och Ostämplat men "Porto Kontrolleret". Ankomst 2014-06-24.
DK_B-kulla 2014-08 C5-kuvert,  frankerat med 14.00 øre stämplat 2014-08-1? samt "Porto Kontrolleret".
DK_1290259 2014-11 C5-kuvert, frankostämplat 01195 øre stämplat 2014-11-20
DK_BEkonom 2015-02 C5-kuvert, frimärkt och kontrolleret,  men inte stämplat frimärken. Ankom Osby 2015-02-20
AuGbg_Bornh C5-kuvert från Bornholms A/S, maskinstämplat Köpenhamns Postcenter 30.04.15.  Dock även manuell stämpel på de märken som maskinen inte nådde 30.04.2015.
DK Orkla05 2015-05 Stående C5-kuvert från Orkla Food, frankostämpel 2630,  01430 øre stämplat Taastrup 2015-05-29
DK Orkla07 2015-07 Stående C5-kuvert från Orkla Food, frankostämpel 2630,  01430 øre stämplat Taastrup 2015-07-17.
DK_NopaN 2015-07 C5-kuvert från Nopa Nordic, Ofrankerat, men "Porto Kontrolleret". Ankom 2015-07-30
DK Orkla09 2015-09 Stående C5-kuvert från Orkla Food, frankostämpel 2630,  01430 øre stämplat Taastrup 2015-09-15. Lång gul etikett för att kunna skriva "apelsinkoden"
DK_ost2015 2015-10 C5-kuvert från Björnekulla, frankerat 14,50. Frimärket EJ makulerat, men "Porto Kontrolleret".
DK_Econo15 2015-10 Economique, brev frankerat med 5 frimärke, stämplat København 2015-10-25 2 ggr. samt även handstämplat till Sverige.
DK_Orkla12 2015-12 Stående C5-kuvert från Orkla Food, frankostämpel 2630,  01430 øre stämplat Taastrup 2015-12-08. En lång gul etikett för att kunna skriva "apelsinkoden". Därefter en större vit etikett med apelsinkoden".
DK_Bj-kulla 2016-01 C5-kuvert från Björnekulla, frankerat 25 kr, inkjetstämplat København Postcenter 2016-01-05 och "Porto Kontrolleret".
DK_0125 2016-01 Stående C5-kuvert från Orkla Food, frankostämpel 2630,  02000 øre stämplat Taastrup 2016-01-25. Lång gul etikett för att kunna skriva "apelsinkoden" Uppe t.h. "Porto Kontrolleret".
DK_Schou 2016-05 Stående C5-kuvert från HP Schou, frankostämpel DK5102728,  01300 øre stämplat Danmark 2016-05-24. Många "apelsinkoder", både uppe och nere.  Nere t.v. "Porto Kontrolleret".
DK_NSugar 2017-08 C5-kuvert från NordicSugar, frankostämpel 1000, valör  02000 øre stämplat Køpenhavn K, 2017-08-02
DK_Glo04 2018-04 C5-kuvert från Dr.Oetker, frankostämpel 2600, valör  02300 øre stämplat Glostrup 2018-04-26 till Hässleholm.
DK_Bron 2018-05 Bron till Danmark

Varför

Portohöjning i Danmark frankerat med Frimärke eller Mobilporto.

I okt. 2015 meddelade Post Danmark (Danska Posten) en märkbar portohöjning.

Svenska och Danska Posten ingår väl i företaget Postnord och borde väl kalla brev för ungefär samma sak. Borde väl även ha ungefär samma taxor eller är det 2 HELT olika företag ändå.

Breve med frimærke o Mobilporto - A Prioritaire (Inrikes standardbrev)

Här gäller det danska kronor

Fom datum 50 gr Breve 100 gr Breve 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Breve Varthän
               
2015-01-01 10 19 30 40 51 60 Danmark (Inrikes)
2015-01-01 14,50 28 38 60 90 135 Europa, Færø, Grønland
2015-01-01 16,50 33 55 80 135 200 Øvrige udland - Utrikes
               
2016-01-01 19 19 38 38 62 62 Danmark  (Inrikes)
2016-01-01 25 25 50 50 100 100 Europa, Færø, Grønland
2016-01-01 30 30 60 60 150 150 Øvrige udland - Utrikes

 

Breve økonomibreve B Economique (Ekonomibrev)

Fom datum 50 gr Breve 100 gr Breve 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Breve Varthän
               
2015-01-01 7 14 24 33 44 55 Danmark  (Inrikes)
2015-01-01 12,50 24 33 51 80 120 Europa, Færø, Grønland
2015-01-01 15 30 51 73 120 180 Øvrige udland - Utrikes
               
2016-01-01 8 16 27 35 46 57 Danmark  (Inrikes)
2016-01-01 16 24 38 46 80 90 Europa, Færø, Grønland
2016-01-01 19 27 46 57 120 138 Øvrige udland - Utrikes

http://www.postdanmark.dk/da/erhverv/send/priser/Sider/priser.aspx#tab2

Varför ?

 
Bild

Korrekt ofrankerat äldre - Beskrivning

Gratis Varför kallas dom frimärke. PS. hämtat ur Göteborgsposten.
   

 

 

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Länkar:
Main page

Lustigheter

 Hybridpost   Gratispost

Helsaker

Posthistoria Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan