Postala lustigheter 4.

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

Till Huvudsidan Lustigheter.

Senast uppdaterad 2019-10-30

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter med flera sidor.

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.

 

Postala lustigheter

Postala lustigheter 1

Postala lustigheter 2

Postala lustigheter 3

Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors 60 Porto, Frankering Mottagningsbevis Tidiga taxor
10 Adressrader   Frankering   Luftpost
Kort adress - Citymail Adresskort - blanketter Amb 141, 142   Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 Sassnitz - Trelleborg Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970   Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format 1970 - 2000 60 Makulering, stämplar   Andra personer
Udda material 2000 - framåt Minnespost 90 - Vykort, försändelser Barnpost  - Boxpost
Ovanliga portosatser 45 udda FDC, FD   94 Express Schweizer + andra stämpel
Udda porto, 1918-20  Lådbrev (f) Udda - jämna datum Assurerat  
Udda porto 1918-20     REK / ASS Militär, FN,          Tjänste
      Postförskott   Qvitto 1900-talets Rakstämplar
Lokalporto, Höör  Obeställbart Återanvändning 101 - Rött - Red 80 - Varför ?
  Restaurering Överfrankering   Skåneland 2010 70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

Postobater Sigill mm.  Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire Pappsigill o. annat 50 Inflation, censur o krig
    CV-Mail - WW II  
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Kemisk censur
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Tyskland
    Utländska förs.    
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    

 

Flaggaeng  Meterstamp  Flaggaeng

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
 Vill Du tycka, fråga, tipsa, kommentera, kontakta mig gärna här intill. ==> Eller varför inte skriva i öppet för alla att fråga - svara - tycka.  
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

 

Järnväg - Rederi - fraktsedel - Notiser

PKXP, PKP försändelser.

Länk Årtal

Beskrivning Järnvägspost - udda objekt -

PoRe Milan 1875 Brev till Poste Restante Milano med 12 öre ringtyp där "frimärkssamlaren/ marodören" för att komma över ett 24 öres märke, rivit bort och tagit detta.  Brevet stämplat PKXP No 1 NED 1875-06-17. På baksidan PKXP No 2 Ned, 1875-06-18. Ankomststämplat Milano 21 GIU 1875.
Los M 1891 T-stämplad helsak från Tyskland, stämplad Magdeburg 1891-07-28. PKXP No 91 stämpad 1891-07-29. Lösenbelagts med 5+5+3 öre stämplade 1891-07-30.
Los 1894 10 öre OII stämplat PKXP 28C 1894-10-11. Röd Lösen 16 öre troligen slagen i Stockholm.
     
PoRe FiKristn 1901-07 Brevkort till  p.r. Kristinestad, Finland. Stämplat PKXP ...No2 1901-07-19. Ankomststämplat Kristinestad.
Lu4_Finsp02 1902-04 Brevkort frankerat 5 öre OII, stämplat PKPX No 5 B, 1902-04-20 till Finspong.
Vyt1902Fri 1902-10 En något udda placering av frimärket. Stämplat PKXP No 28 B 1902-10-19.
Vyt_Derome 1905-02 Hel adressida till Derome, stämplad PKXP No 80.A 1905-02-07. Bildsidan FULLskriven med text. Ankomststämpeln saknas.
Efters Florens 1905-10 Brev frankerat 10 öre OII från Upsala 1905-10-23 till Karlavägen Stockholm. bifrankerat 10 öre OII stämplat PKXP No34B 1905-10-24, med adress Retour Poste Restante Florens Italien.
Lupo PKXP 1906-11 F55 på trycksak stämplad PKXP No 42, 1906-11-08.
     
Au60_199 PKP 199 3 x 5 öre grön 13-tandade Lejon något felskurna ur automat, stämplade PKP 199, 1935-09-13 till Malmö
Lupo 14PKXP 1919-05 Ofrankerat Vykort stämplat PKXP No 89 C  1919-05-07 till Fil. Dr. Gustaf  Troedsson Lund f.v.b. Frankerat med 2 x 7 öre, vilket bör vara dubbelt felande porto. Det är alltså Lösenbelagt utan anteckning om det, utan bara frankerat och stämplat med rakstämpel  J. S. Lilienberg, som kanske var brevbäraren ? (Joel Sigfrid Liljenberg f.  i  Lund 1885-1961.  Fader: Fältmusikant  Johannes Liljenberg ()1861-1896, Moder Anna Jeppsson 1861- 1918)
Au PKXP8 192? Trycksak 5 öre brun 13-tandat Lejon ur automat, skuret i maskin och stämplat PKXP 8. B 5/8 192? till Stockholm.
Exp 94Skara 1925 Expressbrev från PKXP No 16 C stämplat 1925-07-10 till Skara. Röd Expressetikett No 4 känd från 1920.
Wind Trygg30 1930 Aktiebolaget Trygg, Örebro. Frankerat 15 öre GV stämplat PKXP 112 D, 1930-06-05.
Lu Cito212 1941 Brevbuntetikett Cito Bl. 212. (Sept. 39.), stämplad PKP 101 1941-09-17 till Nordmaling
Lu4 PKP 1947 Blankett 564 (Okt. 29.) Rekvisition till PKP 124 trafikerad Halmstad - Hässleholm 1934 - 1967. Stämplad PKP 124, 1947-11-28
     
     

 Järnväg, fraktsedlar - Notiser

På 1850-talet beslöt Riksdagen att ett järnvägsnät av stambanor skulle byggas. Ursprungligen fanns det flera tänkta sträckor och slutstationer för Södra stambanan. Malmölinjen segrade så småningom, mycket tack vare Malmö och Lunds ingripande och att universitetsstaden Lund anslöts till järnvägsnätet. Den 1 december 1856 invigdes sträckan Malmö–Lund. 
Söderifrån förlängdes järnvägen 1858 till Höör, och 1860 från
Höör till Hässleholm,

Bild År Beskrivning
Lu4_SSStam 1859 Fraktsedel med 13 säckar från Höör till Malmö Jernvägsstation 1 Juli 1859
Lu4_Stehag59 1859 Fraktsedel med torf från Malmö den 8 augusti 1859 till Stehags Station f.v.b Bosjöklosters Gård
Lu4 3ore JamesDick 1877 Med ångaren James Dickson ankommit gods från Rotterdam. Frankerat med 3 öre Ringtyp stämplat Göteborg 1877-11-30
Lu4 10 Åmot 1889 Notis ang. ankommet gods Sveriges Statsbanor, frankerad med 10 öre OII stämplad Åmot 1889-08-14
Lu4 3POST 1882 bKe 6 från Hjelmarens & Qvismarens Sjösänkningsbolag stämplat ÖREB.-HALSB. 1882-06-17. Ankomststämplat med stämpel 3POST som normalt användes på post till Danmark för att visa vilken ångbåt som använts.
Lu4 10 Zell 1898 Notis från Otto Zell, Göteborg ang. gods från ångfartyget Lube....? frankerat med 5 öre OII stämplat Göteborg 1898-06-27
Lu4 10 Upps 1914 Notis ang. ankommet gods på Statens Järnvägar. Baksidan frankerad med 5 öre GV Medaljong, stämplad Uppsala 1914-10-26.
Lu4 10FKMB 1919 FKMB Stockholm - Väsby, stämplat 1919-10-10
Lu4 Post 1923 Postbåten i Sundsvall 1923. Här i samband med Sågvärkskongressen 1923
Lu4 Ror 1954 Vykort, försändelse skadad vid järnvägsolycka i Rörvik den 6.9.1954
Lu4 Postd 1954 Baksidan av PS-kort Bl 294 (Sept 50) stämplat Postdirektionen SD. Troligen bifogad försändelse skadad vid järnvägsolycka i Rörvik den 6.9.1954.
    F.o.m.1.10.1963 måste fraktsedelnotiser läggas i kuvert

Udda objekt Järnväg mm.

Lu1_Jvg1861 1861 Extremt tidig fraktsedel från Malmö 04 Sept 1861 på Statens Södra Stambana till Bosjö Kloster, Hör
Lu1_Jvg1868 1868 Tidig fraktsedel STATENS  JERNVÄGAR från Höör till Malmö 22/10 1868. Till vidare försändning sjövägen mot Stockholm enligt påskrifven adress till Baron Beckfriis, som betalar frakten vid framkomsten.
     
     
     

Qvitto Postförskott

 

Länk Årtal

Beskrivning Qvitto - udda objekt -

Lu4_Qvi137 1882 Qvitto å inlemnad postförskottsförsändelse. (Blankett n:r 137.) December 1872, med skålpund och riksdaler. Skålpund ändrat till 142 kg. Porto Summa rdr ..1,15 stämplad Charlottenberg 1882-?-21
     
     

Taxor

Cirkulär mm.

Länk Årtal

Beskrivning Qvitto - udda objekt -

Lu4_TaxGbg 1859 Pakettaxor Göteborg - Uddevalla

 

Luftpost - By Clipper

 

Länk Årtal

Beskrivning Luftpost - udda objekt - By Clipper

  1939 Clippermaskinerna var lyxiga för passagerarna och var i början ensamma om att klarasträckan New York - England utan mellanlandning. Portot kostade även lite mer, (30cent) än det vanliga flygpostportot för de brev som medfördes. Ett särskilt frimärke 30-cent för trans-atlantiska clipperbrev utgavs 16 maj 1939. Tack till Hans
Lu4 byCli 1940 REK-brev med anteckning "By Clipper" samt 5 gr. Frankerat med Tre kr. samt GV, stämplat Stockholm 5 1940-07-15
Lu4_CliAtlant 1940 bifrankerad 17 + 7 cent på 6 cent USA-helsak. 30 cent Clipperbrevporto. Stämplad Columbus, OHIO 1940-09-21 till Paris XVe, France via Atantic Clipper. Röd Stämpel "ZONE  OCCUPEE" samt RETOUR A LÉNVOYEUR 726
Lu4 Cli1940 1940 Luftpostbrev till Chicago, USA, med anteckning "Via Clipper" samt 4 gr. stämplat Gränna 1940-12-06. "By air over the Atlantic and from New York."
Lu4_Clipper 1954 Brev med stämpel  "Via Clipper". Via Air mail från Quito, Equador till Hälsingborg stämplat Quito OCT. 7. 1954.
Länk Årtal

Beskrivning Luftpost - Katapultobjekt

Lu4 GBay 1934 Brev avstämplat Berlin 20/4 1934, med Lufthansa flygplan från Tyskland via rutten Spanien, Kanarieöarna, Bathurst i Gambia, därefter över Atlanten med katapultflygplan till Natal i Brasilien. Vidare inom Brasilien med flygplan som tillhörde samarbetsbolaget Syndicato Condor. I detta fallet med en Junkers W34 med namnet 'Tapajoz' som på denna flygning kraschade. Det skedde i  Guanabara Bay utanför Rio de Janeiro, troligen 2/5 eller 3/5 1934. Frimärkena har lossnat i kontakt med havsvattnet. Den lila stämpeln på framsidan är på portugisiska och den säger 'Posten räddad från olyckan med .............. '. Tyvärr var det ingen som skrev in namnet Tapajoz på den streckade linjen.
Den röda stämpeln användes parallellt från 1934 till 1937. Den internationella Zeppelintrafiken upphörde p.g.a. Hindenburgs krasch i maj 1937, men den röda stämpeln fortsatte att användas för katapultflyget, fram till krigsutbrottet i månadsskiftet augusti/september 1939.

Stort Tack till Lars-Eric.

Lu4 Aech   Katapultpost från Budapest till USA
Länk Årtal

Beskrivning Luftpost - Aero- udda objekt

Lu4_Nattpost 1934 Luftpostbrev till Finland med porto 15 öre, bifrankerat med 10 öre Nattpostflyg 1934-06-08
Lu4 LuftRet 1935 Luftpostbrev till England frankerat 35 öre. "Has left England" Luftpostetiketterna överX-ade. På Baksidan Middlesbrough 1935-05-25 och Stockholm  21, 1935-05-28
Lu4_Was41 1941-07 3,5 gram Luftpost frankerad 5+20+60 =  85 öre. Stämplade Landskrona 1941-07-22 till Washington D. C. Lila Stämpel " By air over the Atlantic and from New York"
Lu4_Tjeck46 1946-11 Vykort med LUFTPOST etikett 5. Frankerat 10 + 20 stämplade ?...  1946-11-23 till Tjeckoslovakien.
Lu4 Indien 1947 Motsatsen till Luftpost var t.ex. Seamail. Brev från Indien till Gothenburg, stämplat Calcutta 1947-02-22
Lu4_Usa80 1947 Luftpost till USA frankerat 40+40 öre, stämplat Malmö  1, 1947-07-14.
Lu4_ae47Ingolf 1947 Föregångare till Aerogram. Brev med ant. 5 gr fick från 1947-01-01 flygbefodras till USA för 30 öre, utan extra flygtillägg. Stämplat 1947-09-22. En annan föregångare inom Frankostämplar var avs. av detta kuvert till USA.
Lu4_ae48 1948 Föregångare till Aerogram. Brev med ant. 5 gr fick flygbefodras för 30 öre utan extra tillägg. Stämplat 1948-06-20
Lu4_ae59 1959 Brev med ant. 5 gr fick flygbefodras till USA för 40 öre utan extra tillägg. Stämplat Lund 1959-11-10
Lu4_ae60Lund 1960 Brev med ant. 5 gr fick flygbefodras till USA  för 40 öre utan extra tillägg. Stämplat Lund 1960-03-17
Au skadat 2005 Det här är kanske inte någon "lustighet" men det är en udda stämpel på baksidan av ett ihopteipat kuvert. Stämplat  2005-07-29
Lu4_Trippel 2005 Lottsedel Trippel med namn på baksidan skickad utan kuvert. Returnerad till avs. från Göteborg P, 2005-08-23
Au 20kr 2005 Nyårshälsning 2005 i form av en "Selma" med rätt porto stämplad Göteborg 2005-12-28. Dock inga spår av maskinsortering.
Lu4_Potal 2007 Frankeringen på ovanstående kort stämplat i ??? 2007-07-18 med en vacker röd stämpel av okänt fabrikat.


Aerogram

Har nu fått en egen sida.
Länk Årtal

Beskrivning - Aerogram- udda objekt

Red17 MTS 1950-01 Ljungdahls Aerogram frankerat 30 öre, stämplat Nynäshamn 1950-01-11. Till maskinchefen M/T Sira, Rederi AB Ragne.
Red17_Grane 1951-10 Aerogran (Johnson Hill) frankerat 15+15 öre GV stämplade PKP  159 1951-10-03 till M/S Granefors Blue Star Lin. Australien. Eftersänt 1951-10-17 till Florida, USA

 

Mobilporto

Läs här om  - Danskt Mobilporto

Läs om norskt digitalt porto  -  Norska Posten

" Digitalt frimerke er et nytt og enkelt alternativ til fysiske frimerker, når du skal sende brev eller små pakker i Norge "

I Tyskland har man kunnat betala porto via SMS sedan 2009. Mobilporto startade i Danmark 2011-04-01. Portot användes inte i Sverige, men har använts till Sverige. Posten har planerat att införa det i Sverige. Dock har det 2015 ännu inte officiellt börjat användas i Sverige.

- SMS-frankering - Mobilporto.

 Hämtat ur Sydsvenskan 2011

"I den modell Sverige tittar på ska det gå att lösa mobilporto för brev och paket som väger upp till två kilo. Det motsvarar vad som vanligen går ner i en brevlåda. Är paketet större än så måste avsändaren gå till ett postombud och då finns det ingen vits med att erbjuda mobilporto.

Samtidigt som sms-servicen införs sker det en kraftig höjning av portot för ett vanligt brev i Danmark. Det porto som i dag kostar 5,50 danska kronor kommer vid månadsskiftet att kosta 8 danska kronor.

– I Sverige är det inte aktuellt att höja portot. Det lär ligga kvar på sex kronor för ett vanligt brev även när det kommer ett mobil­porto, säger Anders Åsberg."

Dansk Mobil se Lustighet

 
Bil (Lu4) År Frankering utan frimärke - Mobil
Lu4 SMSMobil 2009-01-29 Test av den tyska varianten med porto via mobiltelefon.  Stämplat Göteborg 2009-01-29.
Lu4 SMSfranker

2011-03-07

Test av den ev. kommande tjänsten SMS-frankering, med hjälp av 12 siffror: Inspirerat av danska Posten. Svenska Posten borde Lösenbelagt eftersom tjänsten ännu inte finns i Sverige. Stämplat Göteborg 2011-03-07.
Lu4 SMSfra 2011-03-20 Test av den ev. kommande tjänsten SMS-frankering, med hjälp av 12 siffror. Stämplad Malmö 2011-03-20. Ej Lösenbelagt

Lu4_SMS 201203

2012-03-18

Brev från Mövenpick, stämplat Göteborg 2012-03-18 med SMS 4711. Ingen Lösen debiterad

Lu4_SMS 2012Etax

2012-03-20

Brev från Rica City, stämplat Göteborg 2012-03-20 med SMS 4711. Mobilporto Stämplat  Eftertaxerat
     
     
LuDK nummer59 2014-05-13 C5-kuvert med "Mobilfrankering DDK 597 774 472". Stämplat "Porto Kontrolleret". Ankom svenska företaget 2014-05-13. Mobilporto startade i Danmark 2011-04-01.
Lu4_CZPra 2014-11-11 Kort från Checkien. Troligen SMS - frankerat 2AF-BE. Stämplat Praha 11.11.14.22 - Alltså 2014-11-11
     

 

Brevbärare med egna "Privata" stämplar och andra TUR-stämplar

 

Julpost 1934 utges till förmån för Postmännens Semesterhem och Understödsfond

Vad tror ni denna brevbärare Rudolf hade för någon stämpel

Lantbrevbäring

Bil (Lu4) År Brevbärare med egen stämpel / privat stämplar
Lu4 StTUR2 1891 Kortbref från Kalmar 1891-01-28   till Stockholm. Brevbärarna har verkligen försökt att finna adressaten  1891-01-29 med 4 olika Turstämplar, 2 TUR, St.2 TUR, St.3 TUR, 4 TUR.
Lu4_OJ_Privat 1904 Gott Nytt Årskort 1905. Frankerat 5 öre OII, stämplat Göteborg 1904-12-31. Kan det möjligen vara en "privat" poststämpel för O. Johansson ?

Söderbärke

1910 Vykort odaterad, men c:a  1910-talet. Säregen brevbärarstämpel Larsbo Lbb - Söderbärke. Se Hembygds-filatelisten nr 4 2006
Los 1914 1914 Ofrankerat Julkort stämplat Vänersborg 1914-12 21 till Göteborg. Lösenbelagt med  8 öre på etikett typ 1. Brevbärare/Postiljon August Andersson Ahlgren (f. 1856 i Lena, Älfsborgs län)  har stämplat "Sökt . . . . men ej anträffad". Han har även undertecknat med egen stämpel "Aug. Ahlgren". August o.h.h. Martina Larsson hade 9 barn varav deras son Arthur Emanuel (f. 1888) enl. Postmatrikeln 1928 var postassistent i Göteborg. Arthur var även lärare vid brevbärarkurser 1926-27. Det var säkert inte vanligt att brevbärare hade egen stämpel att använda på försändelser. Hela fam. Ahlgren var metodister.
Lupo 14PKXP 1919 Ofrankerat Vykort stämplat PKXP No 89 C  1919-05-07 till Fil. Dr. Gustaf  Troedsson Lund f.v.b. Frankerat med 2 x 7 öre, vilket bör vara dubbelt felande porto. Det är alltså Lösenbelagt utan anteckning om det, utan bara frankerat och stämplat med rakstämpel  J. S. Lilienberg, som kanske var brevbäraren ? (Joel Sigfrid Liljenberg f.  i  Lund 1885-1961.  Fader: Fältmusikant  Johannes Liljenberg ()1861-1896, Moder Anna Jeppsson 1861- 1918)
Lu4 Lindstedt 191? 10 öre Medaljong, stämplat ´ E. LINDSTED?. Med stor säkerhet en egen stämpel. Det fanns en brevbärare i Göteborg Johan Emil Lindstedt f. 1859 i Göteborg. Skulle kunna vara hans stämpel.
Lu4_Suraha 1928 Bl. 87 (Aug. 24.) 24 1021. Stämplad Surahammar 1928-03-12. Frimärket makulerat med "Einar Sillén". Postexpeditör i Mellersta distriktet.

Dingelvik

1943 Bl. 411. (Juni 38.) Pv. tr. Sth. 1942. Daterad 1943-01-04. Intressant datumlös stämpel med text "Gustavsson, Brevbärare  Dingelvik" P-län, Dalarna. Krona och posthorn i centrum tolkas som postal stämpel.
Lu4 Lindholm 1946 Kan det vara P. A. Lindholm som slagit stämpeln med sitt namn ? Brevet maskinstämplat Stockholm Nyårsafton 1946 och sänt till Westerås. Möjligen hette han Per Arvid Lindholm
Lu4 LarsK 1979 Eftertax. Lars Källström. Ofrankerat brev eftertaxerat och stämplat Södertälje 1P, 1979-02-25
  ?? I Hembygdsfilatelisten No 1, 2017 beskrivs den Privata stämpeln Landtb. ?. . lnl . . . Påarp - Ljusekulla. Kortet frankerat med 5 öre OII.
  ?? I Hembygdsfilatelisten No 1, 2017 beskrivs även den Privata stämpeln  Åsarne - Börtnan.
    Andra stämplar
Lu4_Danne 1914-01 Brev från Dannamora 1914-01-28. Ankomststämplat Stockholm 1, 1914-01-29 1. TUR.
Lu4 Rudolf62 1962 Brevbärare Rudolf önskar GOTT  NYTT  ÅR 1962.
Lu4_Plastsk 19?? Skylt 167 x 69 mm, att sätta upp på brevlådan. då man önskar kontakt med Landbrevbäraren
Lu4 RETUR 2008 RETUR AVSÄNDAREN, brevbärarstämpel eller ej. Slagen 2008-07-21 troligen i Malmö eller Lund
Lu4 TulpBrevb 2012  Tulpanbukett. Tack !  . . . .   Med vänlig hälsning din brevbärare
Lu4 BilBrevb 2013-04 Brevbäraren i bilen.  Hej! - Jag gör mitt bästa . . . Tack för hjälpen!  - Med vänlig hälsning din brevbärare

Kvadratiska och rektangurära Lantbrevbärarstämplar


Kvadratiska och rektangurära Lantbrevbärarstämplar användesi huvudsak att datera kvitto och skatteanvisningar

Bild (Lu4) År Andra stämplar använda på brev, kort och annat
Lu4_Lbb2L 1967-12 Kvadratisk Lönsboda Lbb 2 (Typ 3 A) daterad 1 / 12 1967. Klistrad på brev
Lu4_Linje1Att 1959-07 Rektangulär Attarp Linje 1 daterad 16 / 7 1959 (Typ 1 A). Tillsammans med del av fakturan
Lu4_Linje Rise 1962-12 Rektangulär Riseberga Linje 1 daterad 15 /127 1962 (Typ 1 A) Kvittot på en Ljudradiolicens
Lu4_Lbb1Vits 1969-06 Kvadratisk Vitsand Lbb 1 daterad 16 / 6 1969 på Adresskort till Vitsand, utlöst 1969-06-16 LBB1 (Typ 3 H). Kvittot på baksidan

Försändelser till - från Tomten - Posten

Länk Årtal

Beskrivning - Försändelser till - från Tomten - Posten

To1 2005 Den som 2005 skrev till Tomten fick svar i ett sådant här C5-kuvert
To 2 2005 I kuvertet låg ett puzzel som man kunde GRATIS skicka vidare i C6-kuvertet nedan
Frank ej 2005 Den som till julen 2005 skrev till "Tomten" fick ett puzzel och ett C6 kuvert att skicka det i till en "kompis". Här är det lilla C6-kuvertet "Frankeras ej*Avgiften Betald" stämplat med nya inkjet av Poseidon, med Terminalens namn och sorterat 2006-01-15.
To6 2006 Den som till julen 2006 skrev till "Tomten" fick även detta år ett puzzel och ett C6 kuvert att skicka det i till en "kompis".
Lu1 jul07 2007 Gör ditt eget Julkort, med hjälp av Postens kort POK 760-18 och några klisteretiketter POK 760-4
Lu Julkort   Julkortpåse. Posten lämnar ut en påse som kunderna bör använda till julkort som ska postas. Lägg dina julkort i påsen så underlättar du för oss
Auink8_julen 2008 C6-kuvert som Tomten bifogade att fritt för barnen skriva till vem man ville. Sverige, Porto Betalt, Port Payé. Göteborg 2009-01-30

 

Andra kända personer

Mer eller mindre  kända personer, se Lustigheter

Barn Posten.

Här några olika sätt att göra Barnpost.

Ett flertal leksakslådor har funnits att köpa i leksaksbutiker. De flesta är troligen av tyskt ursprung. De är tänkta att introducera barn i postgången och lära hur Posten fungerar

 
Länk Årtal

Beskrivning - Försändelser med BARNPOST

Barn1 18?? 12 öre Vapen på ett Barnpostkuvert. En mycket tidig Barnpost 99 x 57 mm. Alma f. 1874, dotter till Inspektoern på Vallåkra Gård
Lubarn vyk ? Tidig stämplad Svensk Barnpost på vykort med delad adressida. Kanske 1950-talet
Lu4 Tuttebo 1909 Tuttebo 1 Pund, övertryck  EXPRESS, stämplat Skönviks Postkontor DEC 27 1909. Barnens förälder hade tryckeri och skapade  dessa för barnen. Se artiklar i Filatelisten.
Barn 5 1977 25 orange Barnpost. Postalt Frankerad med 95 öre stämplad Hässleholm 1977-11-28 till Göteborg
Barn 10   Brevkort 10 öre Lejon lila
Barn 11   Brevkort 15 öre Lejon orange - "Hej Månicka ..."
Barn 12   Barnposts Inbetaningskort typ äldre
Barn_80 1980 Barnpost Helsak Postkort 75 (Postens 1980-06-16)
Barn_96 1996 Frankerat 385 (som gällde från 1996-01-01) Stämplat KINDERPOST vilket tyder på tysk tillverkning.
Barn 13   Barnposts Inbetaningskort typ yngre

Barnpost

Gr 1990 Hsh 1990 Alla skolbarn fick själva rita ett frimärke och sända Gratis den 7 - 9 juni 1990 inom Sverige. Stämplat Hässleholm 1990-06-07
     
  1977  

Boxpost

När kom den första möjligheten att få post i en Box eller Postfack på Posten?

Läs mer om detta i SSPD Notiser Nr 1 2015 av Per Gustafson.

Bil (Lu4) År Box som adress på Utländska brev och kort
Box_127H 1900-11 Brevkort bKe 10 sänt till Post Box 127, Haag Holland. Stämplat Mellby 1900-11-07. Lösenstämpel [T] samt ankomststämpel s-⁠Gravenhage
     
     
Bil (Lu4) År Box använd som adress på brev och kort
Box 14 1903 Vykort/Brefkort stämplat PLK 208B 1903-05-20 till Box 14 Borås.
Box 33Fack 1908 Helsak bKe 12 stämplad Stockholm 1908-11-12 till Postfack 33 Smålands Taberg
Box_46Hbg 1910-tal Lokalt Brev frankerat 10 öre Medaljong, stämplat Hälsingborg 19??-03-09 till POSTBOX  46, Hälsingborg.
Box_79Lund 1914 Tjockt Brevkort frankerat 5 öre GV Medaljong stämplat Lund 1914-07-12 till Postbox 79 Örkelljunga. Taxerat som brev 10 öre och Lösenbelagt med 10 öre.
Box1 Marsvin 1915 Vykort från Österslöf  1915-09-15 till Nosaby. Ankomst Nosaby 1915-09-20 Eftersänt Marsvinsholm med ankomst 1915-09-20.
Box 296 1916 Lokalbrev från AB Snapphanen, stämplat Stockholm 1916-04-28 till Upplandsgatan 17 Stockholm, ändrat till Box 296. Ankomststämplat maskinstämpel 003, Stockholm 6 TUR 1 Va 1916-04-29
Box52 1917 God Jul från Skedala Gård 1917-12-24 till Box 52 Smål. Burseryd
Box61 1919 Brev frankerat 12 öre Medaljong stämplat Kungsbacka 1919-04-27
Box_57 1920 Påskhälsning till Box 57 Vilshult.  Stämplat Box 57 Hemsjö 1920-03-30
Box 1 1920 Gott Nytt År med Tomte, stämplat Höganäs Nyårsafton 1920-12-31 till Box 1, Örkelljunga.
Box 120 1922 Brev från Stockholm 1922-10-27till Box 120 Södertälje
Box17 1924 Gratulationskort från Björkedal 1924-08-01 till Box 17 Nybro
Box 65 1926 Brev från Nordiska Spelen Stockholm 1926-01-29 till Box 65 Borås
Box 7042 1928 Brev stämplat Västanberg 1928-01-23 till Box 7042 Stockholm 7.
m26 242 1928 Midget 3 Lic. 242 brev från "Isakssons Java-Blandning".  Frankerat med 15 öre stämplat Östersund 1928-01-26, till Postbox 154 Stockholm 1. Ankomststämplad Stockholm * BOX *.
Los50 Almby 1929

Brev frankerat med Lokalporto 10 öre till Box 713 Almby. Detta godkändes inte av Posten som taxerade det som riksbrev. Stämplat Örebro 1, TUR 2 1929-03-20. Lösenbelades med dubbelt felande porto. Stämplat Almby 1929-03-24

Box 661 1930 Brev stämplat Jönköping 1930-07-31 till Konsul Benzinger Postfack 661 Stockholm
Box 15 1936 Vykort stämplat PKXP 1936-12-08  till Box 15 Nässjö
Box_80 1940 Gratulationskort på födelsedagen, stämplat Finja 1940-02-20 till Box 80 Åsarp.
Box 15Gavle 1943 Censurerat (Ao) brev från Oslo 1943-10-21 till Box 15 Gävle
Lu4_Box7 1947 Vykort, stämplat " Husk V4 MAJ-dagen" Köpenhamn 1947 Maj från Danmark till Box 7, Osby.
Lu4_Karac 1949 Vykort Luftpost från Ungern, frankerat 60+60 filler stämplat Karacsond 1949-04-09. Adresserat till Box 28, Karlskrona
Lu4_Budap 1949 Vykort Luftpost från Ungern, frankerat 20+60 filler stämplat Budapest 1949-DEC-21. Adresserat till Box 28, Karlskrona
  1952 Brev från Frälsningsarmens 70-årsdag, stämplat Stockholm 1952-07-05 till Postbox 60 Sala
  1959 Kort från Ivölägret 1959-07-15 till Box 177 Tollarp
Pn 40124 1968 C6-kuvert med maskinstämpel 315, stämplat Göteborg 1 1968-10-18 till Box 301 Göteborg 1.  UTAN postnummer, men borde varit Postnummer 40124
Box 6086 1973 REK-brev porto 75 + Rek 300 = 375 öre från Ramsjö 1973-10-04 till Box 6086, 40060 Göteborg 6
Box 5303 1983 Brev från Västervik 550 år 1983-05-20 till Box 5303 10246 Stockholm

 

 

Schweizerstämpel

Makulering med Schweizerstämpel
Bild År Ort

Beskrivning - Schweizerstämpel

  1961 Bräcke Schweizerstämpel  Bräcke stämplad 1961-07-19
Lu4_Alvest 1962-03 Alvesta Schweizerstämpel  Alvesta stämplad 1962-03-09.
Lu4 Djurs 1965 Djursholm 1 Djursholm 1 * S * stämplad 1965-01-13 till Skälderviken. Eftersänd till Göteborg - stämplad Mölndal. Överstruket med rött och Eftersänd igen till okänd ort skrivet med rött i rivkanten.
Lu4_Schw Floby 1959 Falköping Litet vackert brev stämplat FALKÖPING 1959-12-30 med Schweitzerstämpel  till Floby.
Lu4_Flen56 1956-11 Flen  Flen  *S* stämplad 1956-11-30
Lu4 Gall58 1958-08 Gällivare Gällivare * S * stämplad 1958-08-07
Lu4 SchGb3 1967 Göteborg 3 Adresskort Bl 723A, stämplat Göteborg 3 1967-06-30  med Schweitzerstämpel
Lu4 Expr 1986 Göteborg 3 En mycket sen Schweizerstämpel Göteborg 3 stämplad 1986-11-23.
Lu4_SchKh 1958-01 Karlshamn Karlshamn * S * stämplad 1958-01-08. Skrivet 8 jan. 1957 ? ? ?
Lu4 Link 1950 Linköping 1 Linköping 1 * S * stämplad 1950-07-20. Diameter 25 mm. Är detta verkligen en  Schweizerstämpel ? ? NEJ det är det inte
Lu4 60 Schw58 1958-05 Linköping 1 En stor och en liten stämpel  från Linköping 1. Den större är modell Schweizer stämplad 1958-05-28  och den mindre en vanlig littra S, 1961-05-21
Lu4 Lulea1 1965 Luleå 1 Vykort från Canalzonen, stämplat Cristobal 1965-01-11 till Luleå. Eftersänt Byske Schweizerstämplat 1965-01-15
Lu4_Vimm 1958 Vimmerby EFTP-brevkort, frankerat 20 öre GVIA, stämplat Vimmerby 1958-03-31.
Bild År Ort

Beskrivning andra lite udda stämplar

Lu4 50A 1916 Stämpel-Fakta sid 145 stämpeltyp 50A. Stockholm 1 1916-02-19 J  2.

 

Militär, FN  och Tjänsteförsändelser

 

Länk Årtal

Beskrivning - försändelser Militär - FN

Lu4_92Ljung 1914 Militärbrev ASS, sänt från Ljungbyhed till Ystad 1914-11-29. Frankerat med 18.05 och Assurerat för 175 000 kr
Lu4_92ljub 1914 Baksidan av samma stora brev stämplat Ljungbyhed 1914-11-29.
Lu4 92Expr 1918 Tjänsteförsändelse 10 öre + Express 20 öre stämplad PKXP 1916-07-08.
Tjänsteförsändelse 1920 Tjänstebrevrätten fanns i 70 år från 1920-07-01 och upphörde 1990-06-30
Lu4_Riks38 1938 Tjänsteförsändelse ofankerad med anteckning "Olycksfallsanmälan" till Riksförsäkringsanstalten. Stämplad Eslöv 1938-05-02. Ankomstst. Stockholm 5.
Lu4_Fp63200 1942 Rekbrev från Fältpost nr 63200 till Chefen Fältpost 40270. Etikett utan ort, stämplat POSTANSTALTEN 1942-01-21. Tre vackre lack Fältpostenr 63200
Lu4_Fpnr63200 1942 Ett av Baksidans 3 hela lack
Lu4_92Tjbiljett 1943 Krigstjänstgöringsorder "Ofördröjligen" med färdbiljett. Stämplad Sösdala 1943-08-06
Lu4_92FN_Egypt 1958 Bl. 239 Adresskort, till ett tidigt FN-paket från Egypten till Sverige, stämplat 1958-11-27
Lu4 92mpk 1966 Militärpostkort (MpK 1A) Levererades 1966 men en stor del av upplagan makulerades 1979
Lu4_92Middle 1976 Adresskort Bl 2010.01, stämplat Svenska FN-bat  Mell. Östern 1976-09-03. Etikett stämplad SWED UN BAT MIDDLE  EAST
Lu4 92 APO 1982 Brev stämplat Malmö Ban1982-03-21. Sänt till Postmaster APO, US Contingent in Egypt. Return to sender, Retur avsändaren.  (APO=Army Post Office / Air Post Office)
Lu4_92MilMar 1982 Postkort - Tjänste - Taxe perçue. Upphörd Värnplikt. Daterat 1982-02-03
Lu4_FNKluss 1992 A-brev till Zagreb från Kristianstad, stämplat 1992-12-29. Ej lösenbelagt ?
Lu4_92FN93 1993 Brev från Zagreb, Hrvatska 1993-01-20. Stämplat SVEDCON UNPROFOR
Lu4_FNSWEHQ 1993 Brev till SWE HQ COY, Paris. Underfrankerat och stämpel TAXE PERCUE 1993-02-08
Lu4_FNProtF 1993 Free Mail Protection Force stämplat 09 APR 1993
Länk Årtal

Beskrivning - försändelser Militär - FN

Lu4_92TjbK3 1887 Lokalt Tjänstebrefkort 3 5:6 öre med Rek. samt REK-stämpel. Stämplat Raus 1887-01-15.  Fuktskada som uppstått då "marodören" tagit bort ett 20 öres långt Tjänstefrimärke, motsvarande Rekavgiften.
     

Tjänsteförsändelser Beskrivning

Bild År Beskrivning udda porto under 1919 var tydligen en vanlig företeelse
Lu4_Sommerstad 1852-08 Ordres till Krono-Fjerdingsmannen i Lund, daterat Sommerstad den 28 Augusti 1982. Kallelse till Lagtima Ting med Wisnums Härad, kalla Snickare Johan Olsson som slagitFredrik Blomgren Blå och Blodig. Baksidan med vackert  lack Sommerstad och Krona. Värmland Visnum Riksväg 26.
Lu4_92TjbK1 1880 Tjänstebrefkort 1 upplaga II (TjbK) stämplat Stockholm C 1880-05-03
Lu4_92TjbK1Paa 1880 Tjänstebrefkort 1 med text Rek. Stämplat Bårslöf 1880-11-19 samt en tidig PKXP. Nr 32 1880-11-19, till Påarp.  Fuktskada som uppstått då "marodören" tagit bort ett 6 och ett 12 öres långt Tjänstefrimärke, motsvarande Rekavgiften 18 öre.
Lu4 92Helling 1896 Intressant Tjänstebrefkort TjbK 4 från Sundsvall den 15 Juli 1896. Nils Peter Helling tjänstgjorde 1890 som Landssekreterare  i Örebro. Han skriver här endast EN mening till Stöde sockens Kommunalstämmoordförande. Den omfattar dock 87 ord. Undertecknad Sundsvall, Nils Helling.
Lu4 92 239a 1915 Blankett 239 (Oktober 1912.) Adresskort till paket med vikt av 28½ kg, frankerat med tjänstefrimärke 7.80. Dessutom Eftersänt och frankerat med ytterligare 7.80. Detta är framsidan av blanketten stämplad Sveg 1915-07-12
Lu4 92 239b 1915 Här är baksidan av samma blankett, stämplad Ljusne 1915-07-23 samt utlöst i Bergvik 1915-07-24. En försändelse med ovanligt hög frankering med flera olika  Tjänstefrimärke.
Lupo_Hulared 1916 Tjänste Porto 5 + 5 öre samt (50 + 50 öre stämplat VÄRDE) till Fröken Berta Hulander Gryttered, Hulared, Dalstorp Älvsborgs län. Stämplat Borås 1916-06-01
Lu_1916GV 1916 Detta borde väl varit Tjänstefrimärken. Lokalbrev inom Göteborg, stämplat Göteborg 1, 1916-07-01. Eftersänt till Varberg.
Lupo Tj18 1918 Tj  Porto 20 + 2 öre = 22 öre, lokalbrev Malmö Stads Lifsmedelsnämnd, stämplat Malmö 1918-10-26.
  1918 Blankett 239 (Aug. 1915.) med 30+30+5 öre små tjänste stämplade Örebro 1918-01-12
Lupo 42ore 1918 Tj50+Tj41. Porto 42 öre på ½ brev stämplat Torsåker 31.10.1918 till Bollnäs.  Brevporto 12 öre 1.6.1918 - 1.7.1919. Ass 30 öre = 42 öre.

REK. Brevporto 12 öre + 15 öre 1.7.1905 - 1.7.1920. Postförskott 15 öre = 42 öre.

Lupo_TjKneip 1918 Tjänstebrevkort TjbK 7 tilläggsfrankerat med 1+1 öre, vilket är korrekt. Stämplat Kneippbaden 1918-11-23.
Lu4_92TjVall 1919 Brevkort flyttningsbevis, frankerat med 5 + 2 öre små Tjänstefrimärke. Stämplade Vallåkra 1919-06-15
Lupo_Tj15 1919 Tjänstebrevkort frankerat med 15 öre, vilket är 5 öre för mycket. Stämplat Finspång 1919-12-12.
Lupo_Psak9 1920 TjbK nr 8 (1118) , 7 öre bifrankerad med 3 öre Tjänste. Blir då obeg. Postsak 9. Få kända ex.
     
Lu_ExpPf 1920 Tjänste Rek, Postförskott och Express. Fankerat med 15 + 15 öre små tjänste stämplade Kristianstad 1920-02-19 till Malmö. Rätt Porto 10 öre, Rektillägg 15 öre. Ingen uppgift om Postförskott eller Express, vilket kan tolkas som etiketterna ditsatta i Malmö,  för att förgylla brevet lite extra. Malmö  har slagit 5 stämplar 1920-02-29 ? ? ?  Tjänstefrimärke giltiga till 1920-07-01.
Lupo Tj 1920 Tj  Porto 15 öre stämplat Stockholm 1920-06-15
Lupo Tj 1920 Tj Porto 7 + 7 + 2 = 16 öre stämplat Stockholm 1920-04-17
Lupo Tj 1920 Tj Porto 12 + 5 = 17 öre stämplat Stockholm 1920-03-12. Troligen tog man de frimärke man hade, därav ibland överfrankerat?   Tjänstefrimärken upphörde gälla  1920-06-30 och ersattes i viss utsträckning av Tjänstebrevsrätten. Denna rätt fanns i 70 år och upphörde 1990.
Lu4 92Tjtidig 1920 Mycket tidig tjänsteförsändelse stämplad Brålanda 1920-07-07
Lu4_92TjRiksd 1922 Bl. 239 Adresskort från Karlstad 1922-03-19 till Östmark. Ofrankerad Tjänsteförsändelse
Lu2_tj Straff 1927 Tjänstebrev med en lite ovanlig stämpel Tax. understruket. Jag undrar om den verkligen är postal? Brevet stämplat Jönköping 1927-02-08.
Lu4_92Bentyl 1949 REK, Tjänste Länsstyrelsen Göteborg 1. Inköpskort för Lättbentyl stämplat Göteborg 1, 23 APR 1949 Ank. avd.
Lu4_RekDK57 1957-06 REK Tjänstebrev, frankerat 80 öre utrikes till Danmark. Stämplat Sala1957-06-27. Eftersänt flera ggr.
Lu4_92Delgiv 1964 Delgivningsförsändelse Noren & Rippner, stämplad Kristianstad 1, 1964-12-11
Bild År Beskrivning
    Inrikes porto 65 öre 1971-10-01 -- 1972-06-30. Inrikes porto 75 öre 1972-07-01 -- 1974-04-30.
  1972  
Lupo utdel 1986 Lördagsutdelning 1986-05-03 med porto 2:10. Etiketten bunden till vykortet
     
     
Bild År Beskrivning udda porto under 1919 var tydligen en vanlig företeelse
     

 

1900-talets Rak- o maskinstämplar.

Rakstämplarna använda för att dirigera försändelser till rätt ort. De kan dock ha använts även i andra fall t.ex. för makulering av frimärke.
Bild År

Beskrivning - Rakstämplar

  1934 Frankokuvert (Fk 21) från Ulricehamn 1934-04-04 till Upplandsg. Orsa Va. Stämplat Stockholm.
  1958 Vykort från Belgien till Stockholm. Stämplat Älvsjö och 1958-07-09. Överstruket och handskrivet Enskede
  1969 Klippt Vykort från Israel till S-414-88 Väster-Fröl. Stämplat Göteborg V
  1961 Vykort från England till Ramlösa, Hälsingborg. Stämplat Ramlösa brunn
Bild År

Beskrivning - Maskinstämplar

Lu4_Yes 1975 PS Bl 2502.02  "YES.BOX. ALRIGHT" Stämplad Stockholm 1 1975-09-09
Lu4_Uppv 1979 "UPPVAKTA MED POSTOGRAM" Frankerat GVI A 130 öre. Stämplad Malmö Ban 1979-03-04
Lu4_Gbgpo 1979-03 "UPPVAKTA MED POSTOGRAM" Frankerat GVI A 130 öre. Stämplat Göteborg 1 1979-03-12

80 - Varför ?

?????????????????????????????????????

Andra lustigheter som Fatalier mm.  

 

 
Bild År

Beskrivning  udda brev  se även  Gratispost

Lu4_Koperfrim 1916-01 En frimärkssamlare skriver brev till Fröken A. Norrman, med önskan om att "Köper frimärke" brevet adresserat vidare till Svenska Tändsticksfabriken i Landskrona. Maskinstämplat Malmö 1916-01-31.

O
     
Bild År

Korrekt ofrankerat äldre - Beskrivning  Riksdagshandlingar se Gratispost

Gratis   Varför kallas dom frimärke. PS. ur Göteborgsposten. Portot har ändrats ett flertal ggr. även på 2000-talet
     
Lu3_80Aus S 1865 Varför inte sätta på frimärke ? Stockholm 1865-03-24 Aus Schweden
Lu3_80ausBaks 1865 Baksidan av samma brev. Hamburg K.S.P.A. 30/3 1865 m.fl.
Lu3_80Fatal 1869 Brevomslag med anteckning Fatalier. Stämplat Gagnef 1869-03-29 till Fahlun. Vad fanns i detta brevomslag ?
Lu3_80Riksutan 1882 Tjänstebrev utan avgift ?  Riksdagshandlingar. Utan brefbäringsavgift. Stämplat Stockholm 1882-02-27
Lu3_80Riks1896 1896 Tjänstebrev utan tjänstefrimärke ? Riksdagshandlingar. Stockholm 1896-02-28
Lu3_80Riks59 1887 Svensk Författnings-Församling No 59
Lu3_80RiksLokal 1887 Utdrag ur $ 3 b) Lokalbref
Bild År

Korrekt ofrankerat äldre - Beskrivning

Lu3_80Kungs 1890 Detta svenska ringtypskort har fått ett liknande X på såväl fram- som baksida. Ärendet gäller försäkringsavgifter för kyrkan med 128,03 som förfalla 1890-11-01. X-et är med stor säkerhet ritat med samma bläck som texten i övrigt. Stämplat Stockholm 1890-09-10 till Kungsängen.
Lu3 80a 1865 Brev avsänt Stockholm 1865-03-24. Stämplat Hamburg K.S.P.A. 1865-03-30 - Gr. Bad. Bahnpost 1865-04-01 - Arrau 1865-04-01 - Wohlen 1865-04-02. Vill du läsa Bertil I. Larssons tolkning av alla stämplarna gör du det på sid 352 i Filatelisten 2003 nr 8. Ett stort Tack till Bertil.
Lu3_80Riks100 1988 Sveriges Riksdag 100 år senare med frimärke. Stämplat Riksdagen 1988-03-02
Lu3_80vaxtbi 1900 Tjänstebrev utan tjänstefrimärke ? Växtbiologiska iakttagelser. Ofrankeradt. Stämplat Öjebyn 1900-12-25.
Bild  

Underfrankerat - Ofrankerat - Lösen - Beskrivning

Sam 3c 1936 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Hovmantorp 1936-05-24. Brevkortet med lösenetikett 20 öre. Påsatt lösen 40 öre, vilket tyder på att 20 öre är för annan försändelser. Varför Lösen överhuvudtaget ?
Lu3_80UsaCenc 1940 Underfrankerat brev. Men vad betyder siffran 5 i cirkeln ? Är det censur ?  Du som vet sänd svar till  mig  Tyvärr kan det inte bli nå´t pris för rätt svar, bara ett stort TACK. Stämplat Portland 23 nov. 1940

70 - Nyheter

?????????????????????????????????????

 

Tänk på att en del "nyheter" inte längre är nyheter. De kan ha hänt flera år tillbaka och finns mer på annan plats.

 
Länk År

Kort Beskrivning

    Tidigast av mig känd Pitney Bowes U700 stämplad1998-11-26
Lu4_pos98 1998 Pitney Bowes U700. 1998-12-18.  Ny inkjet Poseidon på Göteborgs postterminal. Se vidare länk Inkjet Printer
Lu4 Pb 1998 Pitney Bowes U700.  Ny inkjet av Malmös  Pilallé utan ram. Stämplad 1998-12-16.
Lu4_Klara 1999 Ny maskinstämpel med KLARA SOL. Resultatet av makulering i IRM eller SRM maskin 1999-02-20, som görs av en bläckstråleskrivare Inkjet  Se vidare automation samt under Inkjet Printer.
Lu4 snapp 2000 Här ser du den traditionella PVI-maskinen med Snapphanen från serviceterminalen i Hässleholm. 2000-01-01 bytes klichéerna på terminalerna. Mer finns under Automation.
   

Andra "nyheter" kan finnas på sidan Helsaker

2002-06-27 Ny Hybridpost.

Lyssnar idag på "Efter 3" programmet i radion.

"En ny tjänst kommer inom kort att introduceras. Via datorn väljer du ett vykort, precis som du idag kan välja och sända till vänner och bekanta. Skillnaden med den nya tjänsten är att det till mottagaren kommer ett FYSISKT vykort. Du kan alltså skicka en vy även till den som inte har dator/internet mm."

Lagom till JUL hände detta. Se längre ned på sidan automation.

Nyheter

 

Ur Internationella Postfördraget 1947.
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Rött ska det alltså vara i Frankostämplar

om vi undantar Tyskland som från år 2000 har alla frankostämplar i blå färg.

I september 2008 meddelas från Pitney Bowes att det från 2008-10-01 kan levereras en ny frankostämplingsmaskin. Denna maskin har en 2-dimensionell "barcode" och färgen visar ett blått tryck.

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Länkar:
Main page

Postala lustigheter 1

Nordiska lustigheter  Hybridpost 

Gratispost

Posthistoria Poste Restante Postgiro Turistporto Remail Länksidan