Svenska aerogram.


Enligt Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär nr 40, från den 9 augusti 1920 infördes tilläggsporto för 20 grams brev, s. k. Luftpost med 20 öre.

1 januari 1947 slopades luftposttillägget från Sverige till USA om försändelsen var noterad "5 g". Ingen luftpostetikett behövdes längre.

Enligt  Kung. Generalpoststyrelsens Cirkulär nr 47, från 20 september 1949, infördes ett särskilt slag av luftpostbrev, s.k. Aerogram. Dessa  befordrades utan att någon tilläggsavgift för luftbefordring behövde erläggas.

Aerogramen tillverkades av enskilda företag och såldes i den allmänna handeln (ej av postverket). De frankerades i vanlig ordning med frimärke eller frankostämplades.

Svenska aerogrammen utan portopåtryck fanns 1949-70. Här några olika enkla ex. på denna typ av försändelse.

De av Posten utgivna aerogram/helsaker med påtryckt porto är utgivna från 1968 till 1992 och finns katalogiserade.

Länkar till andra sidor.

 
Main page Svensk posthistoria Postala Lustigheter Postal Automation Länksidan
    Frankostämplar    

Externa länkar till sidor med Aerogram:

SSPD - Aerogram      

Samla - Lära - Veta.

Bild (150)

Beskrivning och länk

Tillverkare

Aero 11.  Stämplat Falun 1953-07-23 LITHOGRAFEN  NORRKÖPING
Aero 11b.  Stämplat Lund 1978-12-20 LITHOGRAFEN  NORRKÖPING
Aero 12.  Stämplat Falun 1954-11-22 JOHNSON HILL A/B , ÖREBRO
Aero 13a.  Stämplat Borås 1951-03-13 A/B Sture Ljungdahl & Co, Nybro
Aero 13b.  Stämplat Solna 1. 1969-09-15 A/B Sture Ljungdahls, Nybro
  Aero 13c.  Stämplat A/B Sture Ljungdahl & Co, Nybro
  Aero 14.  Stämplat K/B Oskarshamns Kuvertfabrik, Friberg & Co, Oskarshamn
Aero 15.  Stämplat
     

http://www.posthistoria.nu

PN

 

 

Adresser:

       
       
       
       
       
       
       

Länkar:

       

ä ä ä

 

 

   
       

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)