Utlandstryckta frimärke.

Från våren 2017 tryckes svenska och danska frimärke i utlandet.

Postnord presenterade en delårsrapport för januari-juni 2016: I den pekas bland annat på fortsatt fokus på harmoniserat erbjudande i Norden och omställning av brevverksamheten.

 Koncernens totala brevvolymer minskade med 8 % såväl i kvartalet, som första halvåret 2016, varav 17 % i Danmark och 6 % i Sverige. I skenet av dessa fortsatta volymminskningar är det positivt, att postlagsfrågorna har satts i fokus och att det både i Sverige och i Danmark finns en tydligare förståelse för det omvälvande skifte, som sker och hur detta påverkar Postnord.

Postnord tappar brevvolymer och ekonomi.

Var det möjligen detta som gjorde, att man sökte nya möjligheter att trycka frimärke på annat håll ? 

I höstas tecknade Postnord avtal med Cartor Security Printing om produktion av svenska och danska frimärken.

Från våren 2017 kommer samtliga svenska och danska frimärken att tryckas hos Cartor Security Printing La Loupe,
Frankrike eller systerföretaget Walsall Security Printers Wolverhampton, England.

 

Main page

Posthistoria Postal Automation SFF beskrivning

 

 

Nya frimärkstryckeriet har börjat leverera

 Nu (jan. 2017) har de första svenska frimärkena Wanås slott tryckts och även levererats. Resultatet lever enligt Postnord upp till de högt ställda kraven. Formgivning och design kommer som tidigare, att ske inom PostNord.

"I samband med övergången till den nya frimärksproducenten avvecklas successivt Postnords frimärkstryckeri i Kista. Bakgrunden till övergången från produktion i egen regi till att köpa produktion, är minskningen av brevvolymerna och den minskade efterfrågan på frimärken som det innebär. Med en extern producent erbjuds bättre möjligheter till smidigare marknadsanpassning och effektivare produktutveckling av svenska och danska frimärken."

Konstaterar detta 2017-02-19

 Wanås slott är den första  svenska frimärksproduktionen hos Cartor Security Printing i Frankrike.

"För den som samlar på lösa stämplade frimärken är det inte så positivt med förändringen, då det i fortsättningen kommer att bli mycket svårt att blöta av frimärken från försändelser. Det gäller dock inte denna frimärksserie. Här används gummerat papper, inte självhäftande."

Den 16 mars 2017

 finns de första frimärkena Wanås slott, som producerats hos Cartor, att köpa hos Postnords ombud eller via Postnord.se. Successivt kommer alla danska och svenska frimärken produceras hos Cartor i Frankrike eller hos Walsall i England.

Nässelfjärilen kommer ut samma dag, men är tryckt i Sverige

 Den uppmärksamma kan notera att det finns några skillnader på de nya frimärken som trycks hos Cartor. Bland annat försvinner de markeringar och kontrollsiffror som finns på nuvarande frimärkshäften. Cartor har andra sätt att säkerställa kvaliteten och kontrollera upplagorna säger Hahne.

Nya frimärksproducenten – fakta i korthet


l Cartor Security Printing, CSP, finns i La Loupe väster om Paris.
l CSP ingår i koncernen International Security Printers, ISP.
l ISP fokuserar på värdetryck med frimärken som specialitet och levererar till cirka 180 kunder över hela världen.
l Till ISP hör också Walsall Security Printers, WSP, i Wolverhampton, England.
l WSP tryckte 1964 världens första självhäftande frimärken.

1 april 2017 höjes portot från 6:50 till 7:00 för 50 gram inrikes brev.

2017-01-12 Retro Postnord
2017-01-12 Retro Postnord
2017-01-12 Retro Postnord
2017-03-16 Wanås Cartor
2017-03-16 Fjäril Cartor
2017-03-16 Fjäril Postnord
2017-04-01 Dr Sivia Postnord
2017-06-01 PA Fogelström Postnord
2017-06-01 PA Fogelström Postnord
2017-06-01 frimärke Cartor
2017-06-01 frimärke Postnord
2017-08-24 Lars Lerin Cartor
2017-08-24 Medicinal Cartor
2017-08-24 Äpplen Cartor
2017-08-24 Äpplen Cartor
2017-11-16 Jul - Änglar Cartor
2017-11-16 Jul - Änglar Cartor
2017-11-16 Vinterblom Cartor
2017-11-16 Digitala Cartor
 

Så här skriver norska Posten om sin tänkta framtid

" Fra 2018 innføres én brevstrøm med to dagers fremsendingstid. Dette vil føre til mindre frakt med fly og mer frakt med jernbane. Denne endringen vil medføre en ytterligere reduksjon i antall ansatte, og en vesentlig kostnadsreduksjon, skriver Posten i rapporten."

Vad kommer att ske i Sverige under 2017 ?

Årets aprilskämt var, att med lite diskmedel i vattnet, så går det alldeles utmärkt att tvätta av de fransktryckta frimärkena.

Det återstår att se vad som löser klistret på dessa frimärke. Färgerna torde även vara annorlunda, än de som sveska Postnord har använt. Vilken typ av offset, som används ska också bli intressant att få veta.

SFF skriver om tvättbara frimärke:

"Flera läsare rapporterar att de senaste frimärkena med Wanås slott och fjärilar är tvättbara. – Det går lika lätt som tidigare, säger en av flera som kontaktat oss.
Orsaken tros vara att det vid tryckningen används restupplagan av frimärkspapper och inte det nya ”otvättbara”."

Sanning eller EJ.

Mini Bild År Beskrivning
    2017-03  
Utltry_Wahela 2017-03 Wanås Slott, som ligger i nordöstra Skåne är första märket som trycktes i Frankrike. Utgavs 2017-03-16. Enl. Postnords Frimärksnyheter tryckta av Cartor, Frankrike. Gjort med fyra färger offset, på gummerat papper. Frimärkets Dag var den 18 mars 2017.
Utltry_detWa 2017-03 Detalj av Wanås Slott (2400 dpi)
Utltry_detW 2017-03 Detalj av Wanås Slott (2400 dpi). En helt annan typ av offsettryck, än den som använts i Sverige. Den franska myckat tätare prickar.
Utltry_Blo_Citron 2017-03 Citronfjäril och 5 andra i blocket har ett gulfluorescerande papper. Färgerna saknar fluor. Märkena sägs vara svåra att blöta av. . Enl. Postnords Frimärksnyheter tryckt av Cartor, Frankrike med fyra färger offset på självhäftande papper.
Utltry_band 2014-03 Nässefjäril, bandfrimärke. Enl. Postnords Frimärksnyheter tryckt av Postnord med fyra färger offset, på självhäftande papper.
       

 

 

Bilder

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Brevsortering

Postal Automation

Cartor Security Printing

Walsall Security Printers

o

Litteraturhänvisning.

 
Delårsrapporter SFF:s hemsida Bokslutskommuniké 2016
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

flwline12K.gif (9290 bytes)