Postkassamaskin  PKM.

1974 - 199..

Porto med Kassamaskin PKM  - även kallad transaktionskod 04.

Postens kassamaskiner användes till ett stort antal olika ärenden. Här följer några olika ex. på inbetalningar gjorda i en kassa som hade denna maskin, som ersatte utnyttjandet av frimärke. En stor förenkling av handhavandet med frimärke. Maskinerna togs i bruk 1976 på ett stort antal postkontor. Det fanns 99 olika transaktioner att utföra i maskinen. Test av maskinen gjordes i Hägersten på våren och på hösten 1975 i Sundbyberg.

      PA-cirk 1974 / 284. --   Kassa-Nytt 1975-06-27

Under perioden 1975 - 1978 kommer, som framgått i annat sammanhang PKM att installeras vid de 750 största postanstalterna. PKM började under oktober provas i några kassor vid Stockholm 3. Upplysning om proven finns i kcirk 1974: 240, phcirk 1974: 137, pstcirk 1974: 274 och lpcirk 1974: 154. Personlig Informationsbroschyr A 1183 skickas i sept. ut till alla postanställda.

Enl. Översikten 1985-03-28 skriver Posten kontrakt om ett nytt terminalsystem för postkassorna, PKM 2. Installeras från andra halvåret 1986 - 1989. Kassa-Nytt 1985: 167 - Ett 20-tal PKM finns att låna  till turistorter från Postskolorna under sommarmånaderna.  Kassa-Nytt 1985: 192. - Nytt kostnadsställenummer kan registreras på kod 58, konterade utbetalningar.

1985:336 - Nytt PKM-program testas från den 18 sept. 1985 på 90 postkontor med PKM online. Kassa-Nytt 1985: 339 Ett tjugotal postkontor kommer med början i okt. att fåny PKM 1-utrustning. 1985: 393 - Postens Kassaservice, GK - KI, har startat en förstudie som behabdlar terminaliseringsbehovet för postkontor och postställen i egna lokaler som inte har PKM.

Känd använd 1975 - 1999.

Den postala "Stämpeln" kallas av Posten för PKM Kontrolltryck

Porto på olika typer av försändelser, som fick PKM istället för frimärke.

Adresskort

Porto 1 kg - 6:70 samt 2 kg -  9 kr


Bild (KAK) År Blankett Frankering av Adresskort - Beskrivning
PKM_Sund75 1975-10 Bl 2010.14 (nov 72)  Adresskort inrikes paket från Sundbyberg 1. I kg porto 8,60 stämplat 1975-10-22.
PKM_Gbg76 1976-05 Bl 2010.01 (okt 68)  Adresskort inrikes paket från Göteborg 19. I kg porto 6,70 stämplat 1976-05-13
PKM_Bromma9 1976-06 Bl. 239 b. (April 51.) Bl. 239 b. (April 51.). Adresskort inrikes paket från Bromma 9 på 4 kg. Porto 11,30 stämplat med PKM  1976-06-09 . Ingen annan stämpel på Adresskortet.
PKM_Retur 1976-11 Bl 2214.10 (sep 74) Bl Adresskort Returpaket. Stämplat  Växjö 1976-11-23 till Arlöv 1976-11-27
PKM_Toni 1977-04 Bl 2010.01 (sep 75) Bl Adresskort från Kungsbacka 1977-04-05 kassaregisterstämpel 15,00 kod 04. Till Toni - Lee AB
Efters kod4 1977-06 Bl 2010.01 (sep 75) Bl Adresskort Eftersänt 1977-06-17 och Lösen betald med kassaregisterstämpel 7:60 kod 04. En ovanlig variant
Los_kod4Gbg 1977-12 Bl 2010.03 Adresskort med Eftersändning, där avgiften 35,90 betalts med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-12-20
K4Skadat 1979-10 Bl 2010.03  Adresskort inrikes paket med etikett "Försändelsen har ankommit ...". Inlämnad Älvsjö 1979-10-12 till Bollnäs. Stämpel [Hämtas avgiftsfritt även lördagar]
PKM_Kod4 1982-02 Bl 2010.20  Adresskort , med etikett Il Bl 2112.07 och Skrymmande Bl 2112.08. Frankerat med kod 04 i kassamaskin 42,00 samt frimärke 14,00 kr. från Boxholm 1982-02-18. Skidor till Umeå
Adr kod4 1983-10 Bl 2013.01 (Nov 73)   Adresskort till Frankrike, betalt 52 kr med kod 04 i kassamaskinen Solna 9 1982-10-20. Röd stämpel  RETOUR A LÉNVOYEUR, lila stämpel Bureau d´Echange 1982-10-21 samt Lösenetikett 108 kr 85 öre.
PKM_Kage05 1984-05 Bl 2010.20 (jun 83) Adresskort inrikes paket Del 2 från Kungsbacka 1984-05-14. 5 kg till Kåge, porto 23,50
PKM_Kage11 1984-11 Bl 2010.21 (maj 79)  Adresskort inrikes paket Del 1 från Sundsvall 1984-11-19. Utlöst Kåge LBB      1, 1984-11-19
PKM_AdrTida 1984-09 Bl 2010.23 (feb 80) Del 1. ADRESSKORT inrikes paket. Porto frimärke11:75 Kod 4 23,50 för Ilpaket Tidaholm - Osby stämplat Tidaholm 1984-09-20.
PKM_Jorn12 1985-12 Bl 2010.15 (aug 83) Del 1. ADRESSKORT inrikes postförskott 16,50 från Skellefteå 1985-12-06. Utlöst Jörn 1985-12-09.

 

Blankettyper 

Andra typer av blanketter då PKM använts
Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
PKM 198010 1980-10 Bl 2010.17.1 (maj 77) Adresskort Inrikes postförskott frimärke porto 5 kr samt Kod 4, 14,00 kr. Retur avsändaren
PKM_Expr 1980-04 Bl 2010.18  (apr 77) AVI Postförsändelse från utlandet.  EXPRESS  från Schweiz. Stämplad Stockholm 27, kod 4, 1980-04-16, valör 6,00
PKM_AVIHem 1980 Bl 3222.01 (jan 78) Del 3a.  AVI Hemtagningspaket från utlandet. Stämplad Strängnäs 1, 1980-08-05
PKM_UtlTidn kod4 1983 Abb. Utl. tidning Prenumeration av utländsk tidning betald i kassamaskin med kod 04. Stämplad Norrköping 1983-07-25
PKM_Lagr Taby 1986 Bl 2050.09 (apr 77) Del 1. Begäran om lagring av post. Betalt 30 kr via Kod 4 i kassa 4 Täby 1986-03-22.
PKM_Tillf 1986 Bl 2050.07 (dec 81) Del 2. Begäran om tillfällig Eftersändning. Betalt 30 kr via Kod 4 1986-06-30.
       
       
 


Kvitto på utförda in- och utbetalningar.

Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
Pb_PKM77 1977 Bankbok In- och utbetalning i Postsparbanksbok. "Frimärkena"  slopades då PKM användes, vilket underlättade enormt på postpersonalen
Pb_PKM83 1983 Bankbok In- och utbetalning i Post-och Kredidbanksbok.Endast in- och uttag med  PKM användes, vilket underlättade enormt för postpersonalen
PKM_981120 1998 Kvitto Kvitto daterat 1998-11-20.Lösen "Otillräckligt frankerad försändelse".

Blanketter utsända på Bl 3205 felande belopp

Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
PKM_MEDDGbg 1978-04 Bl 3205.02  (nov 75) MEDDELANDE  Otillräckligt frankerad . . . . Stämplad Göteborg 1, 1978-04-18.
PKM_MEDD 1978-04 Bl 3205.02 (nov 75)  Del 1, MEDDELANDE Otillräckligt frankerad post. Stämplad Göteborg 1, 1978-04-26 UTR B.
       
PKM_801007 1980-10 Bl 2102.08 (feb 76) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 150 - frimärke 130 Kod 4 0,20, stämplad 1980-10-07
PKM_820915 1982-09 Bl 2102.03 (dec 79)
 Del 1, MEDDELANDE Otillräckligt frankerad post. Lösenbelopp 455 med Kod4 stämplat 1982-09-15 .
       
PKM_840313 1984-03 Bl 2102.08 (jul 81) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 360 -  Kod 4 hela beloppet, stämplat 1984-03-13
Los Kod4 1987-12 Bl 2102.08 (jul 82) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Porto 210 + Exp.avg. 300 = 510 vilket betalts mhja. kod 04 i kassamaskinen 1987-12-17.
PKM_940801 1994-08 Bl 2102.05 (okt 90)  Del 2, MEDDELANDE om otillräckligt frankering. Belopp att betala 7 kr redovisat med Kod 4 1994-08-01.
Los Bl2102 1994-09 Bl 2102.05  (okt 90) Del 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 320:20 inbetalt via Kod 4, 1994-09-14
PKM_9803 1998-03 Bl 2102.05  (aug 96) Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 15,00. 1998-03-23
PKM_9910 1999-10 Bl 2102.05  (aug 96) Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 14,50. 1999-10-19


Vit Etikett med Kontrolltryck på utförda betalningar.

Bild  (KAK) År Postkvitto - Beskrivning
PKM_Blkod4 1983-01-18 Adresskortsats inrikes paket Bl 2010.20, med vit etikett med PKM-utskrift 1983-01-18.
PKM_198403 1984-03-28 Bl 2010.20 (maj 79) Del 1. Bjärnum 1984-03-30. Adresskort Inrikes paket porto 19,00 kr, kompletterat med 9,00 kr på vit etikett.
PKM_8502 1985-02-15 Del 1. av ADRESSKORT inrikes paket. Bl 2010.23 (maj 79). Portot på vit Etikett Kod 4 stämplat 1985-02-15.
PKM_198701 1987-01-12 Bl 2010.23 (feb 80) Del 1. Borås. Adresskort Inrikes paket porto 16,50 kr på vit etikett.
PKM_199010 1990-10-01 Bl 2010.20 (jan 88) Del 1. Adresskortsats inrikes paket 28,00 kr. Kompletterad med etikett a 1,00 kr
     

 

Frankering av Internationella Blankettyper

Bild  (KAK) År Stämplat dat Blankett Frankering av Internationella Blankettyper 
Exp_Jugo83   1983-06 Bl 2020.04 (mars 72) *Pv tr Sth Returnerad Int. Postanvisning till Jugoslavien. Stämplad 1983-06-13. På baksidan 200 pengar återbetalda med PKM
Exp Kod4   1983-07 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning EXPRESS  till Italien. 117646 Lire = 600 SEK. Stämplad Växjö 1983-07-26 betalt med PKM eller som det ibland kallas Kod 4.
PKM_Opkra   1983-08 International pakke Danska International pakke-opkravevningsanvisning. Via Kod 4 290,50 SEK, stämplat 1983-08-10
PKM_Mottag   1983-03 Bl 2020.05 (sep 82)  Listpostanvisning till England 19,60 = 218,54 SEK stämplat 1983-03-29. Retur avs. Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ]
PKM_Mott72   1983-08 Bl 2020.04 (Mars 72)  Listpostanvisning till Finland 361 = 500 SEK stämplat 1983-08-08. Retur avs. vit Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ]
PKM_Schw   1983-08 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning till Schweiz. Stämplad Hägersten, 1983-08-12. Stämplat lila PS ooch grön Protektorstämpel Ej Över 100 KR
PKM_IntPos   1983-08 Bl 2020.04 (mar 72)   Internationell Postanvisning till Finland 5000 kr stämplat 1983-08-26. Retur avs. och återbetalt, eftersom Maxbeloppet är överskridet. 2 gröna kvitto på andra sidan.
PKM_Portu   1983-12 Bl 2020.04 (jan 79) Internationell Postanvisning till Portugal. Stämplad Rönninge 1, 1983-12-06.

Kodens utseende på betalning.


Transaktionskod 04.

Koden

Förklaring, inom ( ) antal siffor

04830118  12300117110  ph 52,00

 Ärende (2), datum (6), ort (4), ? (7) posthorn, pris

Kontrolltryckets utseende på Kvitto.
 

Koden

Förklaring, inom ( ) antal siffor

KVITTO   821020   01  12300034  0202

 Datum (6), ärende (2), ort (4), kassör (4), löpnummer (4)

  Ärende 01= Inbetalning C, 04= Avgifter, 05 Försäljning av frimärke, 13= Obligationer, 20= Bankbok insättning, 36= Återbetalningskort.


 

Försändelserna är hämtade från försändelser ur egen och andras samlingar. (150)

 

Bild Fil År Porto Beskrivning
         
         Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu -

och


Länkar

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Portoguide Brevsortering

 

Bilder

     
     

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

 

 

Litteraturhänvisning.

 
Postens Allmänna Cirkulär 1975:321 Nyhets-Posten Andra media-er
Kassa-Nytt 1975 -   Posthistoriska Notiser Nr 2 2015 av Giselher Naglitsch
    Posthistoriska Notiser Nr 2 2017 av Evert Zetterberg

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)