Postkassamaskin  PKM.

1974 - 199..

Porto med Kassamaskin PKM  - även kallad transaktionskod 04.

Postens kassamaskiner användes till ett stort antal olika ärenden. Här följer några olika ex. på inbetalningar gjorda i en kassa som hade denna maskin, som ersatte utnyttjandet av frimärke. En stor förenkling av handhavandet med frimärke. Maskinerna togs i bruk 1976 på ett stort antal postkontor. Det fanns 99 olika transaktioner att utföra i maskinen. Test av maskinen gjordes i Hägersten på våren och på hösten 1975 i Sundbyberg.

      PA-cirk 1974 / 284. --   Kassa-Nytt 1975-06-27

Under perioden 1975 - 1978 kommer, som framgått i annat sammanhang PKM att installeras vid de 750 största postanstalterna. PKM började under oktober provas i några kassor vid Stockholm 3. Upplysning om proven finns i kcirk 1974: 240, phcirk 1974: 137, pstcirk 1974: 274 och lpcirk 1974: 154. Personlig Informationsbroschyr A 1183 skickas i sept. ut till alla postanställda.

Enl. Översikten 1985-03-28 skriver Posten kontrakt om ett nytt terminalsystem för postkassorna, PKM 2. Installeras från andra halvåret 1986 - 1989. Kassa-Nytt 1985: 167 - Ett 20-tal PKM finns att låna  till turistorter från Postskolorna under sommarmånaderna.  Kassa-Nytt 1985: 192. - Nytt kostnadsställenummer kan registreras på kod 58, konterade utbetalningar.

1985:336 - Nytt PKM-program testas från den 18 sept. 1985 på 90 postkontor med PKM online. Kassa-Nytt 1985: 339 Ett tjugotal postkontor kommer med början i okt. att fåny PKM 1-utrustning. 1985: 393 - Postens Kassaservice, GK - KI, har startat en förstudie som behabdlar terminaliseringsbehovet för postkontor och postställen i egna lokaler som inte har PKM.

Känd använd 1975 - 1999.

Den postala "Stämpeln" kallas av Posten för PKM Kontrolltryck

Olika typer av försändelser, som fick porto från PKM istället för frimärke.

Eftersändning, inrikes adresskort, postanvisning och tidning, hemtagning från utlandet, lösenförsändelser, telefonpostanvisning,
Adresskort

Porto 1 kg - 6:70 samt 2 kg -  9 kr


Bild (KAK) År Blankett Frankering av Adresskort - Beskrivning
PKM_Sund75 1975-10 Bl 2010.14 (nov 72)  Adresskort inrikes paket från Sundbyberg 1. I kg porto 8,60 stämplat 1975-10-22.
PKM_Gbg76 1976-05 Bl 2010.01 (okt 68)  Adresskort inrikes paket från Göteborg 19. I kg porto 6,70 stämplat 1976-05-13
PKM_Bromma9 1976-06 Bl. 239 b. (April 51.) Bl. 239 b. (April 51.). Adresskort inrikes paket från Bromma 9 på 4 kg. Porto 11,30 stämplat med PKM  1976-06-09 . Ingen annan stämpel på Adresskortet.
PKM_Retur 1976-11 Bl 2214.10 (sep 74) Bl Adresskort Returpaket. Stämplat  Växjö 1976-11-23 till Arlöv 1976-11-27
PKM_Toni 1977-04 Bl 2010.01 (sep 75) Bl Adresskort från Kungsbacka 1977-04-05 kassaregisterstämpel 15,00 kod 04. Till Toni - Lee AB
Efters kod4 1977-06 Bl 2010.01 (sep 75) Bl Adresskort Eftersänt 1977-06-17 och Lösen betald med kassaregisterstämpel 7:60 kod 04. En ovanlig variant
PKM_Gbg77 1977-09 Bl 2010.02 (Okt 73) Adresskort Frankerat med 2 x 20 kr stämplat Göteborg 8, 1977-09-.  Eftersänt Bromma 20, 1977-09-14. Lösen betald  med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-09-27
Los_kod4Gbg 1977-12 Bl 2010.03 Adresskort med Eftersändning, där avgiften 35,90 betalts med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-12-20
K4Skadat 1979-10 Bl 2010.03  Adresskort inrikes paket med etikett "Försändelsen har ankommit ...". Inlämnad Älvsjö 1979-10-12 till Bollnäs. Stämpel [Hämtas avgiftsfritt även lördagar]
PKM_Kod4 1982-02 Bl 2010.20  Adresskort , med etikett Ilpaket Bl 2112.07 och Skrymmande Bl 2112.08. Frankerat med kod 04 i kassamaskin 42,00 samt frimärke 14,00 kr. från Boxholm 1982-02-18. Skidor till Umeå
PKM_83PR 1983-07 Bl 2020.04 (mar 72) Internationell Postanvisning. PKM-frankerad 675,00 kr till P. R. Amsterdam. Åter avsändaren och etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . .] Redovisad Malmö 4, 1983-07-04
Adr kod4 1983-10 Bl 2013.01 (Nov 73)  Adresskort till Frankrike, betalt 52 kr med kod 04 i kassamaskinen Solna 9 1982-10-20. Röd stämpel  RETOUR A LÉNVOYEUR, lila stämpel Bureau d´Echange 1982-10-21 samt Lösenetikett 108 kr 85 öre.
PKM_Hsh84 1984-03 Bl 2010.23 (okt 78) Adresskort från Malmö 84-03-22 till Hässleholm. Betalt 19,00 via PKM. Utlöst Hsh 1984-03-27
PKM_Kage05 1984-05 Bl 2010.20 (jun 83) Adresskort inrikes paket Del 2 från Kungsbacka 1984-05-14. 5 kg till Kåge, porto 23,50
PKM_Kage11 1984-11 Bl 2010.21 (maj 79)  Adresskort inrikes paket Del 1 från Sundsvall 1984-11-19. Utlöst Kåge LBB      1, 1984-11-19
PKM_AdrTida 1984-09 Bl 2010.23 (feb 80) Del 1. ADRESSKORT inrikes paket. Porto frimärke11:75 Kod 4 23,50 för Ilpaket Tidaholm - Osby stämplat Tidaholm 1984-09-20.
PKM_Jorn12 1985-12 Bl 2010.15 (aug 83) Del 1. ADRESSKORT inrikes postförskott 16,50 från Skellefteå 1985-12-06. Utlöst Jörn 1985-12-09.

 

Blankettyper 

Andra typer av blanketter då PKM använts
Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
PKM 198010 1980-10 Bl 2010.17.1 (maj 77) Adresskort Inrikes postförskott frimärke porto 5 kr samt Kod 4, 14,00 kr. Retur avsändaren
PKM_Expr 1980-04 Bl 2010.18  (apr 77) AVI Postförsändelse från utlandet.  EXPRESS  från Schweiz. Stämplad Stockholm 27, kod 4, 1980-04-16, valör 6,00
PKM_AVIHem 1980 Bl 3222.01 (jan 78) Del 3a.  AVI Hemtagningspaket från utlandet. Stämplad Strängnäs 1, 1980-08-05
PKM_UtlTidn kod4 1983 Abb. Utl. tidning Prenumeration av utländsk tidning betald i kassamaskin med kod 04. Stämplad Norrköping 1983-07-25
PKM_Lagr Taby 1986 Bl 2050.09 (apr 77) Del 1. Begäran om lagring av post. Betalt 30 kr via Kod 4 i kassa 4 Täby 1986-03-22.
PKM_Tillf 1986 Bl 2050.07 (dec 81) Del 2. Begäran om tillfällig Eftersändning. Betalt 30 kr via Kod 4 1986-06-30.
       
       
 


Kvitto på utförda in- och utbetalningar.

Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
Pb_PKM77 1977 Bankbok In- och utbetalning i Postsparbanksbok. "Frimärkena"  slopades då PKM användes, vilket underlättade enormt på postpersonalen
Pb_PKM83 1983 Bankbok In- och utbetalning i Post-och Kredidbanksbok. Endast in- och uttag med  PKM användes, vilket underlättade enormt för postpersonalen
PKM_981120 1998 Kvitto Kvitto daterat 1998-11-20.Lösen "Otillräckligt frankerad försändelse".

Blanketter utsända på Bl 3205 felande belopp

Bild  (KAK) År Blankett Postkvitto - Beskrivning
PKM_MEDDGbg 1978-04 Bl 3205.02  (nov 75) MEDDELANDE  Otillräckligt frankerad . . . . Stämplad Göteborg 1, 1978-04-18.
PKM_MEDD 1978-04 Bl 3205.02 (nov 75)  Del 1, MEDDELANDE Otillräckligt frankerad post. Stämplad Göteborg 1, 1978-04-26 UTR B.
       
PKM_801007 1980-10 Bl 2102.08 (feb 76) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 150 - frimärke 130 Kod 4 0,20, stämplad 1980-10-07
PKM_820915 1982-09 Bl 2102.03 (dec 79)
 Del 1, MEDDELANDE Otillräckligt frankerad post. Lösenbelopp 455 med Kod4 stämplat 1982-09-15 .
       
PKM_840313 1984-03 Bl 2102.08 (jul 81) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 360 -  Kod 4 hela beloppet, stämplat 1984-03-13
Los Kod4 1987-12 Bl 2102.08 (jul 82) MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Porto 210 + Exp.avg. 300 = 510 vilket betalts mhja. kod 04 i kassamaskinen 1987-12-17.
PKM_940801 1994-08 Bl 2102.05 (okt 90)  Del 2, MEDDELANDE om otillräckligt frankering. Belopp att betala 7 kr redovisat med Kod 4 1994-08-01.
Los Bl2102 1994-09 Bl 2102.05  (okt 90) Del 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 320:20 inbetalt via Kod 4, 1994-09-14
PKM_9803 1998-03 Bl 2102.05  (aug 96) Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 15,00. 1998-03-23
PKM_9910 1999-10 Bl 2102.05  (aug 96) Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 14,50. 1999-10-19


Vit Etikett med Kontrolltryck på utförda betalningar.

Bild  (KAK) År Postkvitto - Beskrivning
PKM_Blkod4 1983-01-18 Adresskortsats inrikes paket Bl 2010.20, med vit etikett med PKM-utskrift 1983-01-18.
PKM_198403 1984-03-28 Bl 2010.20 (maj 79) Del 1. Bjärnum 1984-03-30. Adresskort Inrikes paket porto 19,00 kr, kompletterat med 9,00 kr på vit etikett.
PKM_8502 1985-02-15 Del 1. av ADRESSKORT inrikes paket. Bl 2010.23 (maj 79). Portot på vit Etikett Kod 4 stämplat 1985-02-15.
PKM_198701 1987-01-12 Bl 2010.23 (feb 80) Del 1. Borås. Adresskort Inrikes paket porto 16,50 kr på vit etikett.
PKM_199010 1990-10-01 Bl 2010.20 (jan 88) Del 1. Adresskortsats inrikes paket 28,00 kr. Kompletterad med etikett a 1,00 kr
     

 

Frankering, betalning av Internationella Blankettyper

Bild  (KAK) År Stämplat dat Blankett Frankering av Internationella Blankettyper 
PKM_Jug83   1983-03 Bl 2020.04 (mars 72) *Pv tr Sth Returnerad Int. Postanvisning till Jugoslavien. Stämplad 1983-03-28.  Retur avs. Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ]
Exp_Jugo83   1983-06 Bl 2020.04 (mars 72) *Pv tr Sth Returnerad Int. Postanvisning till Jugoslavien EXPRESS. Stämplad 1983-06-13. På baksidan 200 pengar återbetalda med PKM. Etikett "Kupongen får inte borttagas från . . ."
Pn_19021IT   1983-07 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning till Postnummer 19021 Italien 1983-07-16.
Exp Kod4   1983-07 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning EXPRESS  till Italien. 117646 Lire = 600 SEK. Stämplad Växjö 1983-07-26 betalt med PKM eller som det ibland kallas Kod 4.
PKM_AR83   1983-08 Bl 2020.04 (jan 79) Internationell Postanvisning till Västtyskland från Tidaholm 1983-08-01. 50 Mark med Mottagningsbevis AR. "EJ  ÖVER 100KR" men summan var 149:25 SEK. Zuryck Retour.
PKM_Opkra   1983-08 International pakke Danska International pakke-opkravevningsanvisning. Via Kod 4 290,50 SEK, stämplat 1983-08-10
PKM_Mottag   1983-03 Bl 2020.05 (sep 82)  Listpostanvisning till England 19,60 = 218,54 SEK stämplat 1983-03-29. Retur avs. Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ]
PKM_Mott72   1983-08 Bl 2020.04 (Mars 72)  Listpostanvisning till Finland 361 = 500 SEK stämplat 1983-08-08. Retur avs. vit Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ]
PKM_Schw   1983-08 Bl 2020.04 Internationell Postanvisning till Schweiz. Stämplad Hägersten, 1983-08-12. Stämplat lila PS ooch grön Protektorstämpel Ej Över 100 KR
PKM_IntPos   1983-08 Bl 2020.04 (mar 72)   Internationell Postanvisning till Finland 5000 kr stämplat 1983-08-26. Retur avs. och återbetalt, eftersom Maxbeloppet är överskridet. 2 gröna kvitto på andra sidan.
PKM_Portu   1983-12 Bl 2020.04 (jan 79) Internationell Postanvisning till Portugal. Stämplad Rönninge 1, 1983-12-06.

Kodens utseende på betalning.


Transaktionskod 04.

Koden

Förklaring, inom ( ) antal siffor

04830118  12300117110  ph 52,00

 Ärende (2), datum (6), ort (4), ? (7) posthorn, pris

Kontrolltryckets utseende på Kvitto.
 

Koden

Förklaring, inom ( ) antal siffor

KVITTO   821020   01  12300034  0202

 Datum (6), ärende (2), ort (4), kassör (4), löpnummer (4)

  Ärende 01= Inbetalning C, 04= Avgifter, 05 Försäljning av frimärke, 13= Obligationer, 20= Bankbok insättning, 36= Återbetalningskort.


 

Försändelserna är hämtade från försändelser ur egen och andras samlingar. (150)

 

Bild Fil År Porto Beskrivning
         
         Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu -

och


Länkar

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Portoguide Brevsortering

 

Bilder

     
     

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

 

 

Litteraturhänvisning.

 
Postens Allmänna Cirkulär 1975:321 Nyhets-Posten Andra media-er
Kassa-Nytt 1975 -   Posthistoriska Notiser Nr 2 2015 av Giselher Naglitsch
    Posthistoriska Notiser Nr 2 2017 av Evert Zetterberg

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)