In memoriam

Denna webplats är ett verk av Kjell Arvidsson
Tyvärr så avled Kjell den 2020-04-07,
men hemsidan kommer att leva vidare.

This site was created by Kjell Arvidsson,
who died on 7 April 2020.
The site is preserved in his memory.

Posthistoria, och filateli, Postal history,

Cinderella och Bältespänneri.

© Allt material på denna webplats är skyddat av lagen om upphovsrätt! ©

Copyrights

Länk till Copyrightsidan

Presskommuniké – Belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond

 Samling av Post o Tele. Collecting telegram forms, Lyxtelegram - Greetings Telegrams - Schmuckblätter. Deltiologi - Postcard - Vykort samt brev, postala blanketter och postkvitto. Helt enkelt "Annorlunda filateli", som är spjutspetsen in i framtiden, för den vanliga filatelin. Samlar ej frimärke, såvida de inte sitter på något intressant för då tilltalar de mig mycket.

Allt behöver heller inte vara frankerat. T.ex. Tjänsteförsändelser, blanketter och postala etiketter.

+  +  Cinderella  + +

Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet heter

   NETEX  

NETEX skapades av  = PN

Denna verksmhet har p. g. a. tekniska problem fått upphöra

PN  

 

 

När Tradera 2007 lade ned sin cafechatt så uppstod ett stort tomrum för bl.a. filatelisterna. Många ville diskutera tveksamma objekt, och den möjligheten tog Tradera bort. Här finns nu sedan 2008 ett nytt alternativ för alla postala samlare, som vill diskutera objekt när man själv så önskar. Många har nu sökt medlemskap i P.N.

Där finns alla möjligheter att fråga, visa, diskutera filateli. Det finns även nu sedan 2012 en möjlighet att ställa ut sin samling.

Besök alltså Sveriges första nätexpo - NETEX   

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

 Posthistoria, är eg. ett alldeles FÖR stort begrepp för att försöka spegla vad det innebär. Här följer i alla fall lite av min version av begreppet.

Postal history, codemarks, tagcodes and postcodes. Postgiro och Postsparbank. Inkjet Printer in sorting machines (Bläckstråleskrivare i postal tjänst). Frankostämplar - Meter Stamp - Absenderfreistempel. - Remailing. Postala Lustigheter med Turistporto och Rederipost, fönsterkuvert.

Telegram och telehistoria. Grafik - kopparstick, etsning och gravyr. Vykortshistorik = deltiology och postala blanketter och etiketter

coding.gif (7546 bytes)

Filateli, blanketter, etiketter, Bältespänneri, Hembygdsfilateli mm.

Denna web är numera av många kallad "smulten  "Vita genvägar till lite udda sidor

  

  Pitney Bowes DM900, ny inkjetmaskin inköpt av Posten AB hösten 2008. Nu även i Hallsberg 

 Att samla cinderella

Baltex 2014

Vikten på brev       Fjärilar
   Postterminalen Hallsberg          Fransktryckta frimärke       Terminalstruktur   Flaggaeng  Swedish Inkjet Printer

V.g. meddela varje felaktig länk du finner. Tack

Postala ting.

Flaggaeng 

Svensk posthistoria Postal Huvudsida, Automation,  maskinstämplar Frankostämplar, m. m. mm. mm.

Postala lustigheter.   Cinderella items.

Lösen, blanketter, etiketter, stämplar

Postgiro

 

Postsparbanken

Postala  Blanketter

ur STÄMPEL-Fakta
Flaggaeng PMSC in England.

Tele / telegram

Flaggaeng Huvudsida för Tele/Telegram.
Flaggaeng Thematic Index in English, und Deutsch.

Övrigt

Tomtebesök 2006

Tomten i Hong-Kong

Nålmärken

Sv. Turistföreningen   STF

wpe1.jpg (5619 bytes)

   Grafik och Kopparstick

Vykortsamlare  =  Deltiolog

Vykort - Postcard - Deltiologi.

Vykort Huvudsida

Televykort

Råshult

 Liatorp

 Joh. Joh. Liatorp (G)

Hörja, Tyringe (L)

Sökmotor / Auktioner:

.Catweb.

Google

  Ask

Nya Metasök

UK mirago- Search

Alltheweb

Genealogi     Tyckande om PostNord  Last updated 2019-08-24
Släktforskning  :   Blucher,   Westerdahl,  Viström, Wiström,  Österbom m.fl. släkter.  
Medlem i: Bältespännarna, Hembygdsfilatelisterna,  Nordstjärnan, Posthistoriska Nätverket, Postmusei Vänner, FNYS, SFF, SSPD, STSF. m.fl. -  Medlemskap i Samlarvänliga föreningar - Membership.

Sidan startade på .smult Sep 15, 1998.

  Frontpage<== är använt för att göra dessa sidor. Länkar till andra "websidor" finner du oftast i slutet på respektive sida eller på ======>. 

Link page - Search 

Sidan sponsras även av nedanstående företag som ger värdefulla bidrag i form av förbrukade  tomma kuvert
Söderbloms Factoring Bergendahls Food   Finja - Betong - Prefab KGT Trafik Entreprenad AB
Ledig plats

Ny lag om cookies infördes 2003-07-25. Denna webplats använder inga Cookies. Den gör heller inte anspråk på att vara den vackraste/häftigaste/tuffaste weben. Ambitionen är snarare, kalla fakta och snabb nedladdning av de sidor du vill titta på. Ytterst få sidor kallas i statistiken "Slow pages".

Fler än 18.000 filatelistiska bilder ligger oftast som egna filer på 10-60 KB.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.......      ==>   

Please report any problems or missing links on this Web site to .........   ==>

e-post   ==>  

Ha så kul, ha roligt med ditt samlande.

Ibland blir det så här

Testa      Sälj   Budera tar paus   Köp      här