Viktangivelse !

Senast uppdaterad 2019-08-21

 

 

De NYA IRM-maskinerna som nu finns på terminalerna Malmö, Alvesta, Göteborg, Hallsberg, Årsta, Rosersberg och Sundsvall, har möjlighet att väga varje brev

 

NÄR skrivs vikten ut på försändelsen ?

 

Det är stor skillnad på hur det ser ut på de olika terminalerna. Programmeringen sker tydligen INTE efter samma rutiner på alla terminalerna. Finns regler för HUR stämpeln ska se ut ? ? ?.

 

De nya IRM-maskinerna kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller).

 

    Postnord  

 

Nedan följer bilder på de maskinstämplar som kommer från de Nya IRM-maskinerna.

 o

 

Nya maskiner typ IRM: Maskin som makulerar frimärken, väger och sorterar c:a 32 000 försändelser/tim.

Detta är orter för planerade maskiner, enligt terminalstrukturen. Alla maskiner 171 - 183 är nu på plats.

 

Nyinköpta maskiner   Typ Nr Fabrikat Ort och mitt första upptäckta brev   ==> Antal
Tidigt funna D
atum
     171, 172, 173. Siemens Hallsberg 5 2013-06-01
IRM 174,175 Siemens Rosersberg 5 2014-05-24
    176 Siemens Alvesta 0 2014-08-25
eller   177, 178 Siemens Malmö 6 2014-10-06
   

179, 180

Siemens

Göteborg

7 2014-11-19
CFC   131 Siemens Sundsvall 0 2015-
    182, 183 Siemens Årsta 6 2015-07-09

 

 

Hur användes Viktfunktionen i IRM.

 

Postnords nya IRM-maskiner i serien 171 – 183, kan makulera frimärken, väga breven samt sortera dem. Jag har nu gått igenom ett antal kassar med C4 och C5-kuvert c:a 500 av varje sort, från i stort sett hela landet. Vikten anges i stämpeln med siffror samt bokstaven g. Den anges ofta med olika stora siffror, på olika plats i stämpeln. Troligen beror det på vilket program maskinen använder just då. Det kan nog även bero på vilken storlek kuvertet har, C4 eller C5.

Här mina iakttagelser och gissningar av HUR det fungerar i praktiken.  Av alla dessa brev var knappt 100 frankerade med 3 frimärke, samt några med 5 frimärke, vilket inte svarar emot något porto. Jag drar slutsatsen, att de inte var överfrankerade utan snarare tvärtom. Alltså borde alla dessa varit Lösenbelagda, eller Eftertaxerade. Av de tusen breven hade endast 26 viktangivelse, där Rosersberg var överrepresenterat med 10 st. Jag tolkar det, som att funktionen att väga breven INTE alltid är inkopplad.

Vad är det då som styr, att maskinen ska väga och även skriva ut vikten på kuvertet? Det är en fråga jag ställt mig. Det borde ju vara först när vikten överstiger 50, 100, 250 eller 500 gram ? Ett brev i kassen hade dock fått vikten 12g, vilket jag ser som slöseri med bläcket.

Jag tror vidare, att maskinens 3 funktioner är in- och urkopplingsbara och att man endast sporadiskt använder viktangivelsen. Ev. kan det ju vara så, att utskriften inte alltid fungerar, eftersom det är så få brev med vikt angiven.

Av de 26 breven med vikt angiven, så hade 13 även fått en grön Lösenetikett. ETT av dem hade även det 6-siffriga nummer, som man får i KIPP-systemet vid Lösenbeläggning. TVÅ av breven hade stämpeln Eftertaxerad. Det ena hade vikten 60 g, frankerat med 2 frimärke, vilket INTE borde Eftertaxerats. Det andra vägde 218 g och hade 3 frimärken, 21 kr i Lösenavgift. 7 kr i porto och 14 i expeditionsavgift.

Jag har under hela tiden som maskinerna kunnat väga breven, inte sett ett enda i format C6. Jag har heller inte sett något frankostämplat brev med vikt angiven. Jag studerar varje vecka minst 1000 brev och har inte funnit något frankostämplat brev med LÖSEN. Jag har däremot en hel kartong med otillräcklig frankering. Det var dock mest när Posten 2014-04-01 höjde portot från 5:50 till 6:10 för ett vanligt brev. Helt ofrankerade brev har ytterst sällan blivit Eftertaxerade.

Modern posthistoria är mycket fascinerande att studera. Att inte fler har upptäckt detta förvånar mig mycket.

Ni som vet bättre får mycket gärna rätta mig nu. Om 50 år torde det vara omöjligt, att ta reda på rätt fakta om denna intressanta automation som Postnord genomför nu

 

 

IRM 171 - 183

 

I de nya maskinerna med nytt kodsystem (apelsinkod) kan man bara i Posten datasystem läsa postnummer, maskinnummer, datum mm..

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.

Postnords teknikavdelning säger följande om NÄR vikten anges på kuvertet.

 

Maskinen skriver på vikten, när den misstänker en underfrankering.

För att misstänka en underfrankering, måste maskinen fått svar från GLP om vart brevet skall, ett värde på frimärke skall ha tolkats, samt att vikten skall ha registrerats.


 Maskinerna borde ju eg. bara skriva då det överstiger tillåten vikt i förhållande till frankeringen.
Som ni ser, så Lösenbelägges även försändelserna helt korrekt ibland.

 

 

PostNord prioriterar alltså inte längre, att det ska finnas ett läsbart datum på alla försändelser.    


 Före 1994 = Bolagiseringen, så var det ordning på HUR man skulle göra, för att alla maskinstämplar skulle se likadana ut

Datumstämplarnas utseende av idag är nu väldigt skiftande i de nya maskinerna IRM, 171 - 183.
Troligen beroende på VEM som programmerat dem.
Notera datumsiffrornas plats och storlek, men även viktens.  
Datumsiffrorna och viktens placering är väldigt olika.  Detta troligen även beroende på kuvertens storlek, typ C4, C5, C6. Det gäller även skillnader på de olika orterna..
De bilder som kommer  från C5-kuvert, hade vanligen oftast två X X. C4- kuvert hade oftast fyra X X X X.
(200).
Nu är bilden av annan typ. C6-kuvert har ytterst sällan setts MED vikt angiven.

Cirkulär 1914 No 7

Här är de postterminalerna norrifrån räknat, som fått nya maskiner typ IRM 171 - 183 fram till 2016.
Överst en del endast vägda brev, ofta med RÄTT porto,  ---  endast Lösenetikett, utan full åtgärd,   ---  fullt Lösenbelagda  --- 
nederst, några vägda C5-kuvert, med vikten angiven.
OBS. Viktsiffrorna har mycket olika storlek. De siffror med FET stil är något större än de andra.

Moms på frimärke har upphört.
Från 2014-04-01 var högsta tillåtna vikten - 50 gram för brevportot 7 kr .
Från 2016-04-01 är portot för vikten - 50 gram endast  6:50 kr.
Ekonomibrev något billigare.

2015-01-01 höjdes Expeditionsavgiften från 10 kr till 14 kr för Lösenobjekt.

2017-04-01 höjs portot för 50 gr. till 7 kr. och Ekonomibrevfrimärke slutar att säljas.
De får dock användas året ut.
Här terminalerna norrifrån räknat

Ej Åtgärdade, endast vikten angiven.


/font>
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Maskin på terminal  Ej Åtgärdade, endast vikt angiven på C4.
      IRM 181 Sundsvall C4 del -      2015-10-20 har Syndsvall fått den nya maskinen
80g -- IRM 181 Sundsvall C4 del -  PostNord Sundsvall 2017-02-09.
  92g ok IRM 181 Sundsvall C4 del -  Glad påsk!  PostNord Sundsvall 2017-04-10
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
118g -- IRM  174, 175 Rosersberg, Hela vägen.  C4-del stämplad 2014-10-06.
  44g -- IRM  174, 175 Rosersberg, Hela vägen.  C4-del stämplad 2014-09-29. Ett frimärke.
188g ----- IRM  174, 175 Rosersberg, Glad sommar!  C4-del stämplad POSTNORD 2015-08-13.
136g ----- IRM  174, 175 Rosersberg, C4-del stämplad PostNord 2015-09-21
samt även handstämplat Lund 2015-06-23
       
134g OK IRM  174, 175 Rosersberg, Hela vägen.  C4-del stämplat POSTEN 2015-11-11.
Rätt porto.
104g OK IRM  174, 175 Rosersberg, C4-del stämplad PostNord 2016-04-10.
Rätt porto med 4 frimärken.
12g OK IRM  174, 175 Rosersberg, Glad sommar!.  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord  2016-06-13.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-08-01.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-09-14.
Rätt porto.
  18g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-09-20.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-10-03.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-10-04.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-11-16.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-11-30.
Rätt porto.
96g ok IRM  174, 175 Rosersberg,  C4-del , stämplat PostNord 2017-04-02.
  74g ok IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-04-23. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  82g ok IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-05-07. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  94g ok IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-06-04. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  74g ok IRM  174, 175 Glad sommar! Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-06-26. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  62g ok IRM  174, 175 Glad sommar! Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-07-04. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  26g ok IRM  174, 175 Hela vägen. POSTEN  Rosersberg,  C4-del stämplat  2017-08-11. Endast 1 frimärken.
Stor viktsiffra.
  66g ok IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-10-01. 2 frimärken, rätt porto.
Liten viktsiffra vid datum.
  132g ok IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-10-15. 4 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  74g -- IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-10-15. 1 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
212g ok IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat PostNord Årsta 2016-11-01.
212g ok IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat PostNord Årsta 2016-11-01.
22g ok IRM 182, 183  Årsta,  C5-del Julpost stämplat PostNord Årsta 2018-01-15.
  36g ok IRM 182, 183  Årsta,  C5-del. Julpost 2007 + 75 öre, stämplat PostNord Årsta 2019-07-29
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
  28g - IRM 171, 172, 173 Hela vägen POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-04-22.
  44g - IRM 171, 172, 173 Hela vägen POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-04-22.
  18g - IRM 171, 172, 173 Hela vägen POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-07-04.
126g - IRM 171, 172, 173 Hela vägen POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-09-06.
108g - IRM 171, 172, 173 POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-10-27.
178g - IRM 171, 172, 173 POSTEN Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-11-19.
116g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat  PostNord Hallsberg 2015-01-23. RÄTT porto.
samt även handstämplat Lund 2015-01-23
  264g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat  PostNord Hallsberg 2015-04-26. RÄTT porto.
126g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat 2015-05-31.
56g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg, Glad sommar! C4-del stämplat 2015-07-22
80g --- IRM 171, 172, 173 Hallsberg, Glad sommar! C4-del stämplat 2015-07-24.
Det tredje frimärket
handstämplades, men det  frimärket var helt onödigt. Brevet Överfrankerat.
142g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat  PostNord Hallsberg 2016-06-07. Tre frimärke är FEL porto.
178g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat  Glad sommar!  Hallsberg 2016-06-16. Tre frimärke är FEL porto.
  62g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat  God  Jul!  Hallsberg 2017-12-19. Tre frimärke är FEL porto.
  118g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat   Hallsberg 2018-02-14. Tre frimärke
  88g -- IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat   Hallsberg 2018-03-19. Tre frimärke
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
70g -- IRM 179, (180) Göteborg, C4 del  stämplat 2014-12-03.
Vikten angiven till 70 g, men ingen åtgärd med Lösen eller Eftertaxering
174g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del. Först handtämplat i Lilla Edet, därefter i Göteborg
POSTNORD
2015-01-28.
RÄTT porto, men vikten utskriven ändå.
104g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2015-05-24. Ej Lösenbelagt.
54g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2015-06-02. Ej Lösenbelagt.
162g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2015-09-24.
RÄTT porto
64g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2015-10-06
148g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2016-03-11
  64g -- IRM 179, 180  Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD Göteborg 2016-10-02. Ej Lösenbelagt.
  18g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-10-28
Rätt porto.
  44g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-11-01.
Rätt porto.
  32g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-11-06.
Rätt porto.
  32g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-11-14.
Rätt porto.
  12g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, B stämplat PostNord 2016-11-20.
Rätt porto.
58g -- IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat med ett märke BREV. Stämplat Glad sommar!  PostNord Göteborg XXXX  2017-07-30.
  66g ok IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2017-09-12  2 frimärken.
120g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2017-09-19
  56g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C5-del stämplat PostNord  Göteborg  2018-02-06
  26g OK? IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2018-02-14  2 frimärken Julpost 2017.
  12g -- IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C5-del fullt rankerat 9 kr, stämplat PostNord  Göteborg  2018-07-19. Alla brev vägs ju, men VARFÖR skriver man ibland ut vikten på ett vanligt brev ? ? ? Detta vägde bara 12 g
  82g OK IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C4-del stämplat POSTNORD 2018-08-30  2 frimärken.
18g OKjul IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C6-del stämplat PostNord 2018-10-19, dubbel sortering, 2 frimärken.  Julpost 2016.
58g OK IRM 179, 180 Postnord Göteborg, C5 stämplat PostNord 2019-08-19. Har PostNors slutat med Lösen ?  ;-)
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
  12g OK IRM 176 Alvesta, C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-09-15.  B  FÖRENINGSBREV
Rätt porto.

Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
       
56g - IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat 2015-03-03.
86g OK IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat  God Jul! 2015-12-10.
RÄTT
porto, varför skriva vikten?
62g OK   IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat 2016-03-03.
RÄTT
porto, varför skriva vikten?
54g OK   IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat 2016-03-13.
RÄTT
porto, onödigt att skriva vikten
!
196g OK   IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat 2016-04-21.
Troligen  RÄTT porto, även om någon troligen klippt bort 2 ostämplade frimärke!
     
124g OK   IRM 177, 178  Malmö, C4-del stämplat 2016-05-17.
Troligen  RÄTT porto, även om någon troligen klippt bort 2 frimärke, som PostNord inte makulerat!
  38g OK  IRM 177, 178  Malmö,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-09-15.  B  FÖRENINGSBREV
Rätt porto.
  14g   IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat 2017-07-06. Endast Frankerat med 2 kr frimärke
  56g OK IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat 2017-08-24. Frankerat med 2 frimärke
12g OK IRM 177, 178  Malmö, C6-kuvert stämplat God  Jul!  2017-12-26. Frankerat med  Ekonomifrimärke
  12g OK IRM 177, 178  Malmö, C5-kuvert med Julpost stämplat PostNord Malmö 2018-01-19
  14g OK IRM 177, 178  Malmö, C65-kuvert frankostämplat DE, stämplat PostNord Malmö 2018-02-28
12g OK IRM 177, 178  Malmö, C6-kuvert med Julpost + 50 öre stämplat PostNord Malmö 2018-10-05.
Korrekt Porto 8:50 + 50 öre = 9 kr.
  18g OK IRM 177, 178  Malmö, C6-kuvert med Julpost + 50 öre stämplat PostNord Malmö 2018-03-16.
Korrekt Porto 8:50 + 50 öre = 9 kr.
14g OK IRM 177, 178  Malmö, C65-kuvert frankostämplat från Tyskland, stämplat PostNord Malmö 2019-02-15.
  12g OK IRM 177, 178  Malmö, C6-kuvert med Julpost + 50 öre stämplat PostNord Malmö 2019-07-12.
Korrekt Porto 8:50 + 50 öre = 9 kr.
       


Delvis Åtgärdade.
oftast endast Lösenetikett påsatt.

Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr  Delvis Åtgärdade, endast med vikt, eller och Lösenetikett på C4-kuvert.
      IRM 181 Sundsvall C4 del -      2015-10-20 har Syndsvall fått den nya maskinen
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
104g 17 IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplad Gott Nytt År 2014-12-28. Endast Lösenetikett 17 kr  påsatt
60g 21 IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplat 2015-01-22. Endast Lösenetikett påsatt
126g 21  IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat  POSTNORD 2015-06-07.
"Frimärkssamlaren"
har klippt ut ETT frimärke. Rätt porto borde varit 4 frimärke och ej 3
  - 21  IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat  POSTNORD 2015-06-15.
Endast Lösenetikett.  Stämpeln ofullständig.
144g 28 IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2015-07-02.
 Rätt porto borde varit 4 frimärke och ej 2.
  134g 28 IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2015-07-03.
 Rätt porto borde varit 4 frimärke och ej 2
  134g 28 IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2015-07-07.
 Rätt porto borde varit 4 frimärke och ej 2
  144g 28 IRM  174, 175 Rosersberg, postnord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2015-07-10.
 Rätt porto borde varit 4 frimärke och ej 2.
124g 21 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2015-07-26.
Texten Glad sommar!
har troligen flyttat på platsen för vikten.
"Frimärkssamlaren" har klippt ut ETT ostämplat frimärke.
114g 21 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  POSTNORD 2015-08-25.
Glad sommar!
har troligen flyttat på platsen för vikten.
114g 28 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2015-12-02.
Liten viktsiffra vid datum.
150g 20:50 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2016-04-20. Endast 3 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
262g 19:50 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat Glad sommar!  POSTNORD 2016-08-22. Endast 5 frimärken. Liten viktsiffra vid datum. Två ostämplade frimärke bortklippta av samlaren ?.
120g 20:50 IRM  174, 175 Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-02-17. Endast 3 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  112g 21 IRM  174, 175 Glad sommar! Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-02-17. Endast 3 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  124g 21 IRM  174, 175 Glad sommar! Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-08-06. Endast 3 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  130g 32 IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2018-02-04. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  130g 32 IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2018-06-05. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  150g 32 IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2018-06-11. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
  150g 32 IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2018-07-17. Endast 2 frimärken.
Liten viktsiffra vid datum.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
Ej vikt 28 Handstämplat Årsta,  C4-del stämplat 2015-04-19.  Endast Lösenetikett påsatt.
Postnord prioriterar alltså inte längre, att det ska finnas ett lätt läsbart datum på försändelserna.
Ej vikt 35 Handstämplat Årsta,  C4-del stämplat 2015-05-22.  Endast Lösenetikett påsatt
Postnord prioriterar alltså inte längre, att det ska finnas ett lätt läsbart datum på försändelserna.
  114g 21 IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat 2015-07-09.  Endast Lösenetikett 21 kr påsatt
  104g 28 IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat 2017-10-02.  Endast Lösenetikett 28 kr påsatt. 2 frimärke, varav det ena Återanvänt och stämplat dagen efter.
  112g 32 IRM 182, 183  Årsta,  C4-del  2 frimärke stämplat 2018-08-10.  Endast Lösenetikett 17, 32 kr påsatt.
  112g 32 IRM 182, 183  Årsta,  C5 del
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
102g 24 IRM 171, 172, 173 Hela vägen Hallsberg,  C4 del stämplat 2014-08-29
130g 17 IRM 171, 172, 173 Hela vägen Posten Hallsberg,  C4 del stämplat 2014-09-01
156g 28 IRM 171, 172, 173 Hela vägen Hallsberg,  C4 del stämplat 2015-06-28.
66g 21 IRM 171, 172, 173 Glad sommar!  Hallsberg,  C4 del endast med ett frimärke,
stämplat
2015-07-19.
182g 20,50 IRM 171, 172, 173 Glad sommar!  Hallsberg,  C4 del endast med tre frimärke,
stämplade 2016-07-21.

56g 20,50 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  C4 del endast med ett frimärke,
stämplat 2016-11-21. Lösenetikett.

202g 21 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  del av C4 med tre frimärke,
stämplade 2017-09-13. Det ena handstämplat. Lösenetikett. Liten viktsiffra vid datum.
  118g 18 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  del av C4 med två frimärke,
stämplade 2018-03-26. Frimärkena även handstämplade. Lösenetikett. Liten viktsiffra vid datum.
  136g 18 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  del av C4 med två frimärke,
stämplade 2018-04-03.  Lösenetikett  18 kr, borde varit + 14 = 32. . Liten viktsiffra vid datum.
66g 9 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  del av C4 med ett frimärke,
stämplat 2018-05-23.  Lösenetikett 9 kr, borde varit + 14 = 23. Liten viktsiffra vid datum.
  134g 9 IRM 171, 172, 173 PostNord  Hallsberg,  del av C4 med tre frimärke,
stämplade 2018-06-20.  Lösenetikett  9 kr, borde varit + 14 = 23. . Liten viktsiffra vid datum.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
64g 21 IRM 179, 180 PostNord Göteborg, C4-del stämplat 2015-10-26. Endast Lösenetikett 21 kr påsatt
64g 21 IRM 179, 180 PostNord Göteborg, C4-del stämplat 2016-01-31
Endast Lösenetikett 21 kr påsatt
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
      IRM 176 Alvesta, C4-del
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
      IRM 177, 178  Malmö del av C4, stämplat


Åtgärdade försändelser.

Bild 200/800 - Term Gram Pris kr Åtgärdade försändelser, --  Lösen eller Eftertaxering
36g Etax IRM 1? God  Jul!  PostNord Umeå C4 del  Endast ett frimärke 2 kr, (utan gul fluor) stämplat ????. Eftertaxerat  2017-12-15. 
  - Etax Handstämplat Sundsvall C4 del - stämplat   2006-07-11 . Jag har dock ännu inte funnit något kuvert med åtgärdad vikt.
      IRM 181 Sundsvall C4 del -      2015-10-20 har Syndsvall fått den nya maskinen. Jag har dock ännu inte funnit något kuvert med åtgärdad vikt.
-- Etax IRM 181 PostNord Sundsvall C4 del -  Endast ett frimärke,  stämplat 2017-11-26. Eftertaxerat  2017-11-27. 
  - Etax Handstämplat  Uppsala  C4 del - stämplat  2006-07-28 . Jag har dock ännu inte funnit något kuvert med åtgärdad vikt.
- 16 Handstämplat  Uppsala  C4 del - 3 frimärken stämplade  2012-11-01. Jag har dock ännu inte funnit något kuvert med åtgärdad vikt.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
114g 28 IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplat 2015-10-29.  Lösenetikett påsatt, stämplat Porto Betalt.
144g Etax IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplat 2016-03-16. Eftertaxerat  2016-03-17.
  116g 21 IRM  174, 175  Rosersberg, PostNord.  C4-del stämplat  2017-10-22. Endast 3 frimärken.
Lösenetikett 21 kr.
Eftertaxerat 2017-10-23.  Liten viktsiffra vid datum.
  130 Etax IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplat 2018-05-24. Eftertaxerat  2018-05-25.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
178g Etax IRM 182, 183  Årsta, Glad sommar!  C4-del stämplat 2015-09-21
Eftertaxerat 
Brevet kan vara försenat 2015-09-24.
210g Etax IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat 2015-11-16. Liten viktsiffra vänster om datum.
Troligen Eftertaxerat  i Malmö 2015-11-19.
242g Etax IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat 2015-11-11. Liten viktsiffra i datum.
Eftertaxerat  2015-12-07. Svårt att se så små siffror, men det gjorde personalen.

156g Etax IRM 182, 183  PostNord Årsta, God Jul!  C4-del stämplat 2015-12-04. Liten datum och viktsiffra.
Eftertaxerat  2015-12-07.
170g Etax IRM 182, 183  PostNord Årsta, God Jul!  C4-del stämplat 2015-12-23. Liten datum och viktsiffra.
Eftertaxerat  2015-12-28.
  200g Etax IRM 182, 183  Årsta,  C4-del stämplat PostNord  Årsta 2016-01-12.
  224g Etax IRM 182, 183  PostNord ÅrstaC4-del stämplat 2016-02-10. Liten viktsiffra vänster om datum.
Eftertaxerat  2016-02-11.
194g Etax IRM 182, 183  PostNord ÅrstaC4-del stämplat 2016-02-19. Bara 3 frimärke, så det har blivit.
Eftertaxering
  
2016-02-22.
126g Etax IRM 182, 183  PostNord ÅrstaC4-del stämplat 2016-03-17. Liten viktsiffra vänster om datum.
Eftertaxerat  2016-03-18.
224g Etax IRM 182, 183  PostNord ÅrstaC4-del stämplat 2016-04-14. Liten viktsiffra vänster om datum.
Eftertaxerat  2016-04-15.
194g Etax IRM 182, 183 stämplat  PostNord Årsta C4-del stämplat 2016-04-29. Bara 2 frimärke, och liten viktsiffra, så det blev Eftertaxering   2016-05-02.
-- Etax Handstämplat Årsta PostNord C4-del stämplat 2016-07-13. Bara 2 frimärke, och ingen viktsiffra. Lösenetikett 27,00 samt stämplat  Eftertaxering.  Finns ingen avsändare, så därför kan inte Eftertaxering  ha fungerat.
Lösenbeläggning har heller inte utförts. Borde varit 2 frimärke 13 kr + 14 kr Exp.
126g Etax IRM 182, 183  PostNord Årsta , Glad sommar! C4-del stämplat 2016-08-11. Bara 2 frimärke, samt stämplat  Eftertaxering. 
260g Etax Handstämplade PostNord  Årsta C4-del stämplade 2016-11-15. Bara 2 frimärke, och viktsiffran handskriven. Eftertaxerat 2016-11-17.
74g Etax IRM 182, 183  PostNord Årsta, C4-del med ett frimärke stämplat 2016-11-24. Eftertaxering 2016-11-25.
  126g Etax IRM 182, 183  PostNord Årsta, C4-del med två frimärke stämplade 2016-11-24. Eftertaxering 2016-02-09.  Etaxerat med böljande ram 2017-02-14.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Del av -kuvert med viktangivelse, och med åtgärd.  
152g 24 IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat 2014-11-10. Korrekt Lösenbehandlat 24 kr.
  218g 21 IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat 2015-08-25 Korrekt Lösenbehandlat 21 kr
  156g 28 IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat 2015-06-26. Lösenetikett 28 kr. Kanske inte inbetalt till PostNord via KIPP-systemet.
  76g Etax IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C4-del stämplat 2018-06-18. Eftertaxering 2018-06-19
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
104g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del stämplat PostNord 2015-05-11. Fanns bara ETT frimärke i vänster kant, så maskinen nådde inte ända fram. Handstämplat 2015-05-12. Stämpeln  EFTERTAXERAD  Tax  Perque 2015-05-12 slogs på Göteborgs Postterminal.
76g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C5-del stämplat PostNord 2016-02-23. Fanns det bara ETT frimärke då stämpeln  EFTERTAX slogs, eller HUR har det gått till. 2 frimärke gäller ju för 100 gram. Av VEM och NÄR har högra frimärket satts på ? ? ?
62g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C5-del stämplat PostNord 2016-03-14. Fanns bara ETT frimärke då stämpeln  EFTERTAXERAD  Tax  Perque 2016-03-15. Göteborgs Postterminal
72g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C5-del stämplat PostNord 2016-08-14. Fanns bara ETT frimärke då stämpeln  EFTERTAXERAD  Tax  Perque 2016-03-15. Göteborgs Postterminal
114g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del stämplat PostNord 2016-09-23. Fanns bara TVÅ frimärke på brevet.  Stämpeln  EFTERTAXERAD  Tax  Perque 2016-03-15. Göteborgs Postterminal.
  112g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del stämplat PostNord 2016-11-18. Fanns bara TVÅ frimärke på brevet.  Stämpeln  Eftertaxerat 2016-11-21 
116g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat 1+2+10 = 13 kr, stämplade PostNord 2016-11-18.  Eftertaxering 2016-11-21.
72g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat ett märke a 6:50. Stämplat PostNord Göteborg 2017-02-22.  Eftertaxerad 2017-02-23.
  112g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat med 3 frimärke BREV, varav ett bortklippt. Stämplade Glad sommar! PostNord Göteborg 2017-06-26.  Eftertaxerad 2017-06-28.
  126g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat med 2 frimärke BREV. Stämplade  PostNord Göteborg 2017-08-29.  Eftertaxerad 2017-08-30.
  148g Etax IRM 179, 180 Göteborg, C4-del frankerat med 3 frimärke BREV. Stämplade  PostNord Göteborg 2018-06-19.  Eftertaxerat 2018-06-20.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Kuvert med viktangivelse.
86g Etax IRM 177, 178  Malmö helt C5, stämplat  PostNord  2015-05-05.
Stämplat
Eftertaxerad  2015-05-05.

194g Etax IRM 177, 178  Malmö del av C4, stämplat  Glad sommar! 2015-07-22.
Stämplat
Eftertaxerad  2015-07-22.

  68g Etax IRM 177, 178  Malmö del av C5, stämplat   2015-09-11.
Stämplat
Eftertaxerat  2015-09-11.

 

 

Här några C5-kuvert som fått vikten avgiven. Något har även åtgärdats.

 

Varför skriva ut 10, 12, 14, 16 gram, då 50 gram är tillåtet, med ETT frimärke. NÄR och VEM bestämmer att vikten ska skrivas ut på kuvertet ?

Svar:  Det gör Maskinen själv via GLP. Lägg märke till att väldigt många brev med frimärke "Julpost" har fått vikten påskriven. Maskinen tycker att det borde varit ett vanligt Julkort, men C5 är större format och då tycker maskinen att på DETTA brev måste vikten skrivas. Väldigt många C5- Ekonomibrev får alltså vikten utskriven.

Min tolkning är alltså att på EKONOMIBREV och JULPOST skrives vikten ut, oavsett vikten.

Videojet med POSTNORD infördes  dec. 2016.

 

Här terminalerna norrifrån

 

Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse, men UTAN åtgärd.
      IRM 181 Sundsvall C4 del -      2015-10-20 har Syndsvall fått den nya maskinen
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse.
12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat PostNord 2016-04-14.
12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat PostNord 2016-05-31.
12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat Glad sommar! PostNord 2016-06-27.
Frimärket satt i övre vänster hörn.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat Glad sommar! PostNord 2016-07-11.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat Glad sommar! PostNord 2016-07-22.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat  PostNord 2016-10-31.
  16g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat God  Jul  PostNord 2016-12-12.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat  PostNord 2016-12-30.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat  PostNord 2016-12-30.
  16g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat  PostNord 2017-02-14.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg, C5-del EKONOMIBREV stämplat  PostNord 2017-02-28.
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg,  EKONOMIBREV C5 stämplat  PostNord Rosersberg 2017-04-04
  12g Ok IRM  174, 175 Rosersberg,  EKONOMIBREV C5 stämplat  PostNord Rosersberg 2017-04-26
  28g Ok IRM  174, 175 Rosersberg,  Hela  vägen. C5 stämplat  POSTEN Rosersberg 2017-08-11
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse.
12g Ok  IRM 182, 183  Årsta,  C5 del stämplat 2016-01-08. Liten viktsiffra vid datum.
14g Ok  IRM 182, 183  Årsta,  C5 del stämplat God Jul, 2015-12-18. Liten viktsiffra vid datum. Brevet även stämplat God Jul, Rosersberg 2015-12-17.
  12g -- IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat PostNord Årsta 2016-01-08
  10g -- IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat PostNord Årsta 2016-06-03
  12g -- IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat PostNord Årsta 2016-06-03
12g Ok IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat Glad sommar! PostNord Årsta 2016-07-05
  12g Ok IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat Glad sommar! PostNord Årsta 2016-08-22.
  16g Ok IRM 182, 183  Årsta,  C5- EKONOMIBREV stämplat PostNord  Årsta 2016-09-13..
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse, men UTAN åtgärd.
  22g Ok IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5-del stämplat Hela vägen 2013-10-10.  Test  (16906)
  28g - IRM 171, 172, 173 Hela vägen POSTEN Hallsberg,  C5-del stämplat 2014-01-29.
  42g Ok IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5-del stämplat Hela vägen 2014-01-30.  Gul etikett
28g Ok IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5-del stämplat Hela vägen 2014-10-08.
10g Ok IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5-del stämplat God Jul!  2 ggr. 2015-12-16
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse.
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg.  C5-del frankerad med  JULPOST Logostansen rättvänd, stämplat  2014-12-08.
       
12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg.  C5-del frankerad JULPOST med Logostansen upp och ned stämplat  2015-01-12.
56g   IRM 179, 180 Göteborg, C5-del stämplat POSTNORD 2015-06-02. Ej Lösenbelagt.
58g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg, C5-del stämplat Glad sommar! 2015-08-0258 gram -
Ej Lösen eller Eftertaxering.
12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Valör 5 kr C5-del stämplat Glad sommar! 2015-08-17. Borde Lösebelagts.
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2016-05-18
  16g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2016-05-18
  12g ok IRM  174, 175 Göteborg,  C5-del Ekonomibrev, stämplat PostNord 2016-08-01.
Rätt porto.
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2016-12-04.
56g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av C5 stämplat  PostNord Göteborg 2016-06-08.
  18g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  God  Jul  PostNord Göteborg 2016-05-18
  22g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  God  Jul  PostNord Göteborg 2016-12-23
  18g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-02-19
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-02-24
  28g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-03-01
  18g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-03-26
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-03-28
  48g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-04-02. Sorterat 2 ggr.på olika terminaler
  22g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-04-07
  18g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-05-04
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-05-15
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-05-21. Sorterat 2 ggr.på olika terminaler
  28g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  PostNord Göteborg 2017-06-22
  14g --? IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av C5 stämplat  "Glad sommar!" PostNord Göteborg 2017-07-06.
Frankerat med
endast 2 Kr. Liten viktsiffra vid datum.
  12g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av Ekonomibrev C5 stämplat  "Glad sommar!" PostNord Göteborg 2017-07-20. Sorterat 2 ggr.på olika terminaler
  18g -- IRM 179, 180 PostNord Göteborg. Del av C5 frankerat Julpost  stämplat  PostNord Göteborg 2017-09-01.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse.
28g -- IRM 176 Alvesta, C5-del stämplat PostNord Alvesta 2014-09-29.
  12g -- IRM 176 Alvesta, C5-del Ekonomibrev stämplat PostNord Alvesta 2016-05-09.
20g -- IRM 176 Alvesta, C5-del Ekonomibrev stämplat PostNord Alvesta 2016-05-27. 
Även stämplat Eftertaxerad  2016-05-30, vilket var helt felaktigt, eftersom 1 frimärke gäller upp till 50 gram.

  30g -- IRM 176 Alvesta, C5-del Ekonomibrev stämplat PostNord Alvesta 2016-10-06.
  12g -- IRM 176 Alvesta, C5-del Ekonomibrev stämplat PostNord Alvesta 2016-12-04.
  12g -- IRM 176 Alvesta, C5-del Julpost stämplat Gott Nytt År PostNord Alvesta 2016-12-27.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse, men UTAN åtgärd.
22g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del,  JULPOST stämplat "Visst finns Tomten", Malmö 2014-12-02.
  12g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del,  JULPOST stämplat "Visst finns Tomten", Malmö 2014-12-11.
18g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del, EKONOMIBREV , JULPOST stämplat Malmö 2015-01-11.
18g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del, EKONOMIBREV , JULPOST stämplat Malmö 2015-01-23.
18g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del, EKONOMIBREV , JULPOST stämplat Malmö 2015-02-20.
76g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del, EKONOMIBREV stämplat Malmö 2015-05-06. 76 gram - Ej Lösen eller Eftertaxering.
52g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat Malmö 2015-02-22. 52 gram - Ej Lösen eller Eftertaxering.
60g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat postnord Malmö 2015-05-27. Stämplat Eftertaxerad  2015-05-27, vilket var helt felaktigt, eftersom 2 frimärke gäller upp till 100 gram.
64g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5 del stämplat 2015-07-20. Vikten under sommar!
108g - IRM 177, 178  Malmö, C5-del, Ekonomibrev stämplat  PostNord Malmö 2015-09-07.
68g - IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat  PostNord Malmö 2015-09-11  Eftertaxerat
  12g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat  PostNord Malmö 2015-10-05
28g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del. Ekonomibrev, JULPOST PostNord Malmö 2015-12-07.
       
12g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del stämplat Malmö 2016-01-20. Ej Lösen eller Eftertaxering. OK porto.
12g   IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5-del, frankerad med JULPOST, stämplat Malmö 2016-06-29.
 RÄTT porto, och helt onödigt att skriva vikten!
58g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5-del, frankerad med 2 frimärke, stämplade Malmö 2016-06-30.
 RÄTT porto, onödigt att skriva vikten!
38g   IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5-del, frankerad med JULPOST, stämplat Malmö 2016-07-03.
 RÄTT porto, onödigt att skriva vikten!
48g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5-del, frankerad med JULPOST, stämplat Malmö 2016-07-03.
 RÄTT porto, onödigt att skriva vikten!
78g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C5-del, frankerat med 2 frimärke, stämplade Malmö 2016-08-05.
 RÄTT porto, onödigt att skriva vikten!
  12g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del. Ekonomibrev, JULPOST stämplat God  Jul PostNord Malmö 2016-12-06.
  70g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del. 2 frimärke täcker 100 gram. Stämplat  PostNord Malmö 2016-10-20.
  10g -- IRM 177, 178  Malmö, C65-del. från Tyskland. Stämplat  PostNord Malmö 2017-06-04..
  56g -- IRM 177, 178  Malmö, C5-del. 2 frimärke täcker 100 gram. Stämplat  PostNord Malmö 2017-08-24.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C5-kuvert med viktangivelse, men UTAN åtgärd.


Felfrankerat C4, C5-kuvert UTAN åtgärd mm.

Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr Felfrankerat C4, C5-kuvert UTAN viktangivelse och/eller utan åtgärd.
Ej vikt -- IRM  174, 175 Rosersberg  C4-del stämplat Postnord 2015-05-31. Det var dock inte alla kuvert, som fick vikten angiven eller kontroll av portot. 3 frimärke är inget porto, och borde vägts och Lösenbelagts. Det är inte troligt, att kuvertet var Överfrankerat. Det kuvertet var heller  INTE ett 30 gram skrymmande, vilket skulle motsvara 3 frimärke.
  Ej vikt ? Frankostämplat C5-kuvert, frankerat 6:10 vilket gäller upp till 50 gram. Eftertaxerad Tax Perque 2016-05-06 Göteborg
AuSu_7737 Brunt C5-kuvert stämplat Sundsvall 2016-04-01 med siffrorna 7737 i mitten av nedre delan. Första dagen med porto 6:50. 7737 =  Kodnummer för test av den inscannade bilden.


C6-kuvert MED viktangivelse.
Bild 200/800 - Term Vikt Pris kr C6-kuvert MED viktangivelse och/eller utan åtgärd.
kända C6 14g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C6-kuvert stämplat Malmö 2016-
10g -- IRM 177, 178  Malmö, Glad sommar!  C6-kuvert stämplat Malmö 2016-06-14.
too low Vikt_Länk Brev frankerat med Julpost 2015, postat i Hälsingborg. Stämplat med PVI 2018-12-11. Stämplat med inkjet och paket God Jul 2018-12-13. Ankom 2018-12-18
too low Lu2_2018JulGbg IRM 179, 180 PostNord Göteborg Gott Nytt År. C6-kuvert frankerat Julpost + 50 öre stämplat Göteborg 2018-12-28. Sorterat 2 ggr.
14g Vikt_Konstf IRM 177, 178  Malmö, C6-kuvert med vikt 14g. Fullt frankerat med Julpost 2004 + 50 öre stämplade Malmö 2019-08-05

Dessa Glad sommar 2016 är för mig de första funna C6, med vikt angiven.

Det verkar vara så, att Malmö har stora lätt läsbara siffror för angiven vikt. Andra terminaler varierar mycket.
Tydligen finns INGEN regel om HUR det ska vara. Kan även vara så, att ingen bryr sig ?Vikt och Porto för Prioritaire kuvert  2014.
Vikt gram Porto kr till 2016-03-31  Beskrivning Vikt gram Porto kr efter 2016-04-01
50 7:00 <<==  före   2016-04-01   efter  ==>> 50 6:50
100 14:00   100 13:00
250 28:00   250 26:00
500 42:00   500 39:00
1000 56:00   1000 52:00
2000 70:00   2000 65:00
 

Momsens upphörande på frimärke är beslutat.

2016-04-01 kom förändringen av momshanteringen.
Priset för oss vanliga kontantbetalande kunder, kommer fortfarande att vara  ett frimärke Brev.

Prisuppgifter för Avtalskunder, typ de med Frankostämplar finns på Postnords hemsida 2016-03-01
enligt uppgift.


Sponsorer för denna hemsidan. 

 Sponsor av "Postal Automation" med alla kuvert av posthistoriskt intresse är Söderbloms Factoringtjänst.

  Bergendahls Food är en annan stor sponsor till denna sida med frankostämplar m.m. från den inkommande posten Även detta företag sponsrar med  inkommande post till Finja AB KGT - Trafik Entreprenad AB  sponsrar med sin  inkommande post denna websida

 

Använda begrepp - Förkortningar - Förklaringar:

 

Typ Beskrivning / förklaring av en del förkortningar
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IPM  = Integrerad ProduktionsModell. Meddelande och Logistik sammanförs. Brev och paket levereras samtidigt 
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
OCR  =Optical Character Recognition
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  =  Skiljning- och ResningsMaskin.
TPL  =  
VCS  =Video Coding System

Maskiner av olika slag

Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
CFC   Culler-Facer-Canceller. Detta är namnet på de nya IRM 171 - 183, som först installerades på  Hallsberg, Rosersberg m. fl. terminaler senare.
KSM   KlumpSorteringsMaskin Fives Cinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

Interna  Länkar till fler bilder från andra terminaler

 

Main page Posthistoria Huvudsida Vikt i IRM Hallsberg Rosersberg
Terminalstruktur Terminalbesök Malmö Terminalbesök Alvesta Terminalbesök Göteborg 2004 Terminalbesök  Göteborg 2008
Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

Nya IRM Julen 2015 Länksidan

 

 

 

Det finns inte så mycket skrivet om terminalstrukturen utan mycket är egna iakttagelser, forskning och testning av Postens hantering av brev

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten - PostNordNews Andra media-er
  Muntlig info från personal på terminal.
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)