Grafik.

Gemensam benämning på olika metoder att genom tryckning mångfaldiga en bild. Grafik är ett ganska brett begrepp och kan indelas i tre större grupper: Djuptryck, Högtryck och Plantryck. På senare tid har en del av gränserna suddats ut. Det är numera även tillåtet att blanda olika tekniker i samma bild. De äldsta kända grafiska bladen är kinesiska från 800-talet e. Kr.

Copperplate, Steel-engraving Koppargrafik Dry-point, Etching, Wood-engraving

Kort historik.

 

Djuptryck.

Torrnålsradering, Etsning,  och Kopparstick är de tre sätten att göra fördjupning i tryckplattan, som oftast är en kopparplåt. Därav namnet koppargrafik / koppartryck. Stålgravyr är en variant som varje filatelist känner till. Hovgravör Czeslaw Slania har ju graverat ett mycket stort antal frimärken. Genom att färga in fördjupningarna i plåten eller plattan kan man i en press föra över färgen till ett papper. Det grafiska bladet. En av de äldsta etsningar man känner är gjord av Albrecht Dürer år 1512.  En av 1600-talets stora mästare är Rembrandt

Tidigast kända kopparstick är daterat 1446. Vapensmeder lär ha upptäckt att fett och smuts som fastnade i graveringar på vapnet, gav ett tryck som kunde användas som förlaga till en annan gravering. 65 kopparstick är kända av Albrecht Dürer. Kopparsticket är den konstart som ger mest möjligheter till stor detaljrikedom. Under hela 1700-talet var den därför använd för illustration av böcker. Mindre kostsamma metoder har därefter utnyttjats.

Högtryck.

I denna grupp finns Träsnitt, Linoliumsnitt och Trägravyr.

En av de tidiga stora var Albrecht Dürer med inte mindre än 340 kända träsnitt. Apokalypsen från 1498 är hans första stora verk.

Plantryck.

Litografi, Serigrafi och Offset, den mest vanliga formen av tryck som vi dagligen möts av. Varje dag och veckotidning är ett "grafiskt blad". Likaså reklamen som varje vecka kommer i brevlådan. Dessa är i regel offsettryck och har kanske inte så mycket med konst att göra.

Main page   Mats Lindh   Länksidan

Jag har studerat koppargrafik sedan 1978 och det är i huvudsak kopparstick jag arbetat med. Det är den mest arbetsamma och tidsödande tekniken. Olle Hanspers är den som jag studerat på nära håll. Albrecht Dürer är en av de tidigare utövarna som jag beundrar mycket.  De flesta av mina bilder kan tolkas på många sätt. Oftast har jag gett dem namn som t.ex. Opus 41, just för att betraktaren själv ska finna sin egen tolkning och inte styras av min titel. Mina bilder har jag visat på en hel del platser i den närmaste omgivningen. 

Av de jurybedömda utställningarna, i vilka jag deltagit en eller flera gånger kan nämnas:

Liljevalchs, Stockholm.

Miniart Susekullen, Olofström

Vårsalongerna i Helsingborg och Kristianstad, Höstsalongen på Krapperup.

Internationella Bienalen för humor och satir i Garbrovo, Bulgarien.

Mini Print International Cadaques, Spanien.

Sydosten, Kalmar.

Bilder:    

         

Några ex. från egen produktion: (här med titel, beskrivning.)

Länk Bild Beskrivning, bildstorlek i mm. Kopparstick där annat ej angives Storlek
Opus. 13  Olander Olssons källare i Hörja (interiör), 85x115 mm 72KB
Opus. 14 Olander Olssons källare i Hörja (exteriör), 85x115 mm 80KB
Opus. 22 Maktkampen,  185x250 mm. 180KB
Opus. 23. Venus, 145x205 mm, Kopparstick + torrnål 111KB
Opus. 33 Skuggan, svart eller vitt,  60x85mm. 62KB
Opus. 41 Anden i flaskan, 50x85 mm. 37KB
Opus. 42 Spindel, 50x80 mm. 34KB
Opus. 43 Pistol, 60x95 mm. 31KB
Opus. 51 Planta I,  100x147 mm, fantasi ur Riksteaterns "A shop of  horror" 1985 56KB
Opus. 52 Planta II, 100x147 mm, fantasi ur Riksteaterns "A shop of  horror" 1985 49KB
Opus. 53 Planta III, 100x147 mm, fantasi ur Riksteaterns "A shop of  horror" 1986 63KB
Opus. 54 Planta IV, 100x147 mm, fantasi ur Riksteaterns "A shop of horror" 1986 52KB

a ä b

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Grafika länkar:

Mats Aronsson Adventkonst 2018 Zidi Holster  

Litteraturhänvisning.

Om Grafik 1956 av J. von Konow Karin Persson 1954 Trägravyr av Nils Palmgren
Träsnitt  1968 FIBs Konstklubb Gamla grafiska blad 1974 av Per Bjurström
Etsning  1969 FIBs Konstklubb Vad är grafik 1978 av  Philip von Schantz
Axel Fridell av Karl Haskel Nationalencyklopin (se koppartryck) åskådligt

   h b ä a g