Karl-Erik Stenbergs Minnesfond 2009.

Till Er som  nominerade mig

för erhållande av belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond 2009.

 

Det är glädjande att Ni samlare finns, som tycker att modern Posthistoria och Posten AB:s automation är viktigt att dokumentera.

Till Er, som besökt och uppskattat "smulten"  mycket, att ni nominerade mig, vill jag på detta sätt framföra ett Riktigt Varmt Tack. Jag vet bara att det var fler än tre som gjorde det, men vet inte med säkerhet vilka, så därför nämner jag inga namn, utan riktar mig till alla, som på något sätt engagerat sig i detta.

 

Till NorrPhil med Mats Söderberg & Co som beslöt att utse mig, tackar jag också och känner mig mycket uppskattad och stolt över att ha hamnat i denna skara som tidigare fått utmärkelsen.

Belöningen kommer att möjliggöra en fortsatt uppdatering och underhåll av webplatsen kjell.smult.com en tid framöver.

 Vänligen Kjell Arvidsson

Presskommuniké

Belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond 2009.

Norrorts Frimärksförening fyller i år 40 år. Föreningen grundades 1969 av en av Sveriges främsta filatelister genom tiderna. I samband med hans bortgång instiftades en minnesfond – Karl-Erik Stenbergs Minnesfond – som förvaltas av Norrorts Frimärksförening.

Fonden skall kunna dela ut belöning ”till person eller organisation som på ett framstående sätt verkar för filatelins utveckling och förnyelse”. Med denna skrivning i ändamålsparagrafen i stadgarna kan fondens styrelse utse belöningsmottagare med ett väldigt brett synsätt. Således har posthistoriker, forskare, publicister, ungdomsförening, radikala förnyare m. fl. getts möjlighet att få sitt arbete uppmärksammat och erkänt. Första året belöning utdelades var år 2000.

Fonden brukar ta tillfället i akt att dela ut belöning i samband med något större filatelistiskt evenemang. Så gjordes år 2004, när det årets stora nationella utställning genomfördes på Täby Park Hotel förra gången. Så sker även i år.

Fondens styrelse har, i år utsett två belöningsmottagare, båda posthistoriker.

Jan Billgren från Lund och Stockholm får belöning för sitt långvariga forskningsarbete inom posthistoria där Jan är näst intill stilbildare för hur sådan forskning skall gå till. Därtill måste det mångåriga arbetet som redaktör för Postmusei årsskrift ”Postryttaren” samt medarbetarskapet i Nationalencyklopedin lyftas fram.

Kjell Arvidsson från Hässleholm belönas för det idoga och svåra arbetet att dokumentera, och på sin hemsida http:// kjell.smult.com  publicera, ett stycke viktig nutidshistoria som svensk postverksamhet, nämligen tiden från 1994, när Postverket bolagiserades och blev Posten AB. Då försvann den skyldighet att arkivera alla viktiga handlingar som dittills hade ålegat Postverket enligt Arkivlagen. Samtidigt har Posten sedan 1994 genomgått de största förändringarna sedan verksamhetens tillkomst på 1600-talet. Detta viktiga och turbulenta skede i svensk postverksamhet finns nu dokumenterat genom Kjell Arvidssons arbete.

Belöning ur Karl-Erik stenbergs Minnesfond utgörs av diplom samt penningbelöning. Därtill tilldelas belöningsmottagare Norrorts Frimärksförenings Medlemsnål i guld med gravyr på baksidan att bäras till kavaj.

Jan Billgren och Kjell Arvidsson är den 10e och 11e mottagaren av belöning ur fonden.

Presskommuniké

 

 

Main page

Posthistoria Postala lustigheter Länksidan

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>