Alvesta Postterminal 2019.

Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Det är framför allt PostNords maskiner som stämplar, sorterar och hanterar post som beskrivs / visas här. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom PostNord är mycket fascinerande. Traheryds Filatelistförening hade valt att göra ett studiebesök på Postterminalen 2019-09-10. Alvesta är en av de 9 terminaler som finns kvar idag. Jag fick möjlighet att deltaga och redovisar här i korthet besöket.

+ 

Terminalbesök på PostNord i Alvesta   2019-09-10.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar - Terminalbesök.

Main page

Posthistoria Huvudsida

 Hallsberg

Rosersberg

Makulering

 

Terminalbesök Alvesta 2007

Terminalbesök Alvesta 2019

Terminalbesök Malmö 2007

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2016

 

 

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Terminalen Inledning Avskiljning Makulering
Sortering Kodning_-_OCR VIF Förkortningar

Terminalen.

Terminalen byggdes 1988 och har sedan dess utökats något och omfattar idag c:a 7000 .

- Alvesta är 3:e största i landet, tack vara Strålfors. Bara Stockholm och Malmö som är större

Tyvärr var inte foto tillåtet i produktionen.

 
  Länk

Beskrivning  (alv)

Alv19_Jvg PostNord sett från järnvägssidan
Alv 1398 Bild från parkeringen, avsedd för personalen, ligger norr om huvudbyggnaden.
Alv 1400 Entrén där både besökare och personalen går in
Alv 1401 Entrén där såväl besökare som tjänstgörande personal går in.
Alv 1403 Lastbil med post anländer till terminalen. Kontroll av ekipaget utanför grindarna.
Alv 1406 Grindarna öppnas och bilen kör in. Här avlämnar den sin värdefulla last som kommer från hela upptagningsområdet från Falkenberg, Halmstad i väster till Kalmar och Öland i öster.
  Alv19_ Några av medlemmarna i Traheryds frimärksklubb som deltog i kvällens studiebesök på terminalen.

Inledning.

Vi hälsades välkomna av Jean Osbeck, som berättade lite om Posten AB, PostNord generellt, men även om lokala verksamheten inom postnummerområde 30 - 39.   70 % av alla brevförsändelserna maskinsorteras och anställda ser här till, att maskinerna och den manuella sorteringen fungerar. Efter en kopp kaffe med en god kanelbulle förevisades sedan  klubbmedlemmarna produktionen på nedre planet. Vi fick se de olika "stationerna" som arbetar en tisdagskväll. Det är relativt kort tid, man har på sig, innan all post ska vara färdigsorterad, för att hinna transporteras vidare.

  Länk

Beskrivning (alv)

Alv19_PostN Jean Osbeck berättar om PostNord
Alv19_Pn3039 Karta över Alvestas område postnummer 30 - 39
Alv19_nr3 Brevets väg med olika transportmedel
     
Alv19_Ovan Produktionslokalen sedd ovanifrån

Den maskinella utrustningen på terminalen består idag (2019-09-10) av följande maskiner

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (alv)

1 IRM 118 ? "Stämplade" och sorterade brev i alla format. Fabrikat Siemens  nedkopplad och ersatt av 176 
1 IRM 176 240 "Stämplar" och sorterar brev i alla format. Fabrikat Siemens  inkopplad och ersatte 118 2014-08-25 
2 ISM      
5 BFM   295 Finsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format 
1 TFM     Sorterar brev större än C5-format. Fabrikat Alcatell (tidigare kallad SSM)
1 KSM ? 24 Klumpsortering
2 VIF   -- Vägning i Flykten, tjänsten kallas Frankeringsservice och vänder sig i första hand till större kunder.
        Maskiner som används i Alvesta är Siemens, Alcatell och Toshiba TT

Avskiljning.

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp. I en stor trumma på IRM 176  avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 6 mm. bortsorteras manuellt.

Länk

Beskrivning (alv)

   
   
   
   

Makulering.

IRM-maskinen vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med 2 munstycke om  vardera 20 "hål". Ett övre och ett nedre munstycke. Varje "hål" i munstycket betår av ett antal småhål, så bläckstrålen som kommer ut, är otroligt liten.

Länk (alv)

Beskrivning

   
   

 

Sortering.

Länk

Beskrivning (alv19)

   

 

Kodning - OCR

Videokodning sköts numera  i stort  från Stockholm.

Länk

Beskrivning  (alv)

   

 VIF.

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten". Numera kallas det ................................ Detta bygger till stor del på att företaget som lämnar in post har märkt den med en s.k. EAN-kod. Maskinkapaciteten är c:a 10000/tim.

Länk

Beskrivning  (alv)

   
   
   

Brevsortering:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar. Just nu testas Solysticmaskiner i Malmö. Alvesta ska så småningom få 6 st.

En van sorterare klarade 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgifter är dock sänkt kapaciteten till  32 000. Det behövs dock kunniga personer för att sköta maskinen. 

Nya IRM-maskiner installeras på terminalerna

Alvesta var den första terminalen av de befintliga, som fick en ny IRM med nr 176. Datum då den sägs startad var 2014-08-25

Länk Årtal

Beskrivning  (alv)

Au_2014Alv_IRMDM900 2014 C4-kuvert där både Pitney Bowes DM900 och den nya IRM 176 har makulerat frimärkena. Vilken maskin som varit först är svårt att ange. Båda stämplarna är datarade 2014-08-25, vilket lär vara första dagen man testade nya IRM.
Alv_Sommar15 2015-07 Del av C5-kuvert med Glad Sommar, stämplad Alvesta 2015-07-08. Endast halvt X. Andra terminaler följde efter
     
     
Alv19_0910 2019-09 C5-kuvert med Sv flaggan i vänster hörn. Maskinstämplad med inkjet 2019-09-10
     


En helt NY typ av handstämpel.

Troligen var Rosersberg den första ort som inköpte och använde denna stämpel. Den finns nu även i Alvesta och Sölvesborg.

Ytterligare ett antal orter har denna typ av handstämpel 2019.

  COLO P   printer  53  DATER.
Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Ny2016 2016-06 C4-kuvert, med okänd stämpel. Jag bedömer denna som en NY handstämpel, eftersom den har glidit på frimärket, så är det ingen  inkjet alltså
Stämplad Rosersberg 23 JUNI 2016, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm.
Lu2_NyAlv16 2016-11 Del av C4-kuvert, med okänd stämpel. Samma typ av NY handstämpel så är det ingen  inkjet alltså.  Stämplad Alvesta  2016-11-20, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm. Se Rosersberg ovan.
     
Alv19_Colo21 2019-08 C5-kuvert, med frimärket i vänstra hörnet, stämplat med handstämpeln 2019-08-21

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
IPM  = Integrerad ProduktionsModell   (PostNordsNews No1 2017)
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Företagscenter)
   Apelsinkoden kallas den orange streckkoden nere på kuvertet
GLP Gemensam LäsPlattform
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet som endast finns kvar i IRM-maskinerna
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om. Slutligen ett stort Tack till Maritha och Ronny som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Presentation av Malmö Postterminal  Posten Produktion - Brevnätet
Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>