Liatorp hembygdsting. 

Här har jag samlat lite av varje som har med bygden runt Liatorp att göra. Lite udda ting i papper: Fakturor, fraktsedlar, meddelanden,  kvitto på olika saker, postala ting samt lite av varje.

Skrivet och oskrivet om Liatorp bakåt i tiden.

Hotellet.   

Gamlelycke skola

  Bankhuset

Dokument, officiella och inofficiella .

Main page Vykort Liatorp H-sida Joh. Johansson Kloka Anna
  Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar  

                    

Andra bilder från Liatorp

Li_dr Boddraken från Jonas Jönsson Lustigs butik (ur Folkminnen och Folktankar, där kallad Josef Lustig.) Se även bild Li21. Lustigs butik t.h.
Li DrFF Int.19xx Interiör från Jonas Jönsson Lustigs butik (ur Folkminnen och Folktankar, där kallad Josef Lustig.) Troligen 1920-talet
Li Jonas Porträtt Handelsman Jonas Lustig, Liatorp (1830 - 1914). Troligen foto av Joh. Johansson Liatorp

Li DrAJ

Int. 2001 Interiör från Råshult, där boddraken fått en ny plats. Foto Arne Ljungstrand
Li det Detalj Detalj från bilden ovan
Lih_SJ Meddelande 1907. Meddelande till Banmästaren i Liatorp ang. transport av en omkommen vid järnvägsolyckan.
Lih_SJEnkan kB 8 kB 8 stämplat Lomma 1907-06-03 till Enkan Cecilia Persson, f. d. Banvakt Magnus Persson
Vexel 1912 Vexel på 580 kr med Frostensons namnteckning
Li Frakt Fraktsedel 1940 Fraktsedel för 1 kg blomma, från Liatorp till Piksborg.
Li fak Faktura 1945 började John Jönsson bebygga fastigheten Björnhult 1:44. Nuvarande Växjövägen 502. Mycket material inköptes från Gustav Nordh. Bild på en faktura från 1945.
Li Ask Tändask Tändsticksaskar från Nordhs och Holmbergs affärer. Troligen från 1940-50-talet
Lih tand1 Tändask Tändsticksaskar från Holmbergs affärer. Troligen från 1940-50-talet
Li Oljetr Tavla Joh. Joh. hade ett brett sortiment i sin butik. Här en tavla, ett oljetryck med broderi i ornamenterad  kopparram. På baksidan texten:  " Minne af Konfirmationsdagen". Joh. Joh gick bort 1932, så troligen är tavlan från tidigt 1900-tal.
Li 1890 1890 Ett tidningsurklipp från Venersborgs stad och läns tidning 1890-06-03 om en flicka som reste ensam med tåg till Liatorp.
Li Tfnstn 1913 Vykort till Wanda Nilsson som enl. 1910 års Handelskalender var  Telegraf- o telefonföreståndare i Liatorp. Kortet Ankomststämplat Liatorp 1913-07-11.
Li_GunhS 1991 A5-kort från fotoutställningen Linas stuga 2000. Foto: Rolf Lideberg 1991. När Gunhild Svensson (1921-1995) gick bort, så försvann en av Liatorps starkaste profiler. Med henne gick även mycket av Liatorps historia, för att tala klarspråk, på tippen. Ett par orörda vindar fulla med papper från slutet av 1800-talet. Tänk om några förståndiga / kloka medlemmar i en Hembygdsförening fått möjligheten att gå igenom materialet. Nu kastades det mesta i containrar. Jag pratade i telefon med såväl advokaten som höll i den biten och även med de som kastade materialet i containerna.   Hela hanteringen av detta dödsbo är för mig en stor skandal. Visserligen har Linas stuga tagits omhand av lokala hembygdsvårdare, men tänk VAD som hamnade i containrarna.
Li KurtH 2012 Tidningsartikel om en annan känd profil från Liatorp. Klipp ur Smålandsposten

      Hembygdsfilateli.      

Bild Lih   År Beskrivning
Lih_Bolso15 Brev ? Brev från Bölsö, Liatorp, frankerat 15 öre GV stämplat Liatorp 19??-08-10 (efter 1925) till Stockamöllan
Bild Lih   År Beskrivning daterbara objekt
Lih Tjänste 3 öre 1877 Vackert stämplat 3 öre tjänste stämplat Liatorp 1877-06-29. Vilken institution använde tjänstefrimärke i Liatorp?
Li Ringtyp 12 öre 1878 Vackert 12 öre ringtyp stämplat Liatorp 1878-09-11.
Lih frost bKe 6. 1880 12/10 1880. Frostensson sänder prof på hafre till P. Ohlsson och önskar pris på 20 skålpund franko H-borg. ur Sv Bef 1890. Post 1232761
Handlande Frostensson, Gustaf  f. 1847 i Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
Ogift man, ensam i familjen. Liatorps Jernvägsstation Köpingslikt område
Stenbrohult (Kronobergs län, Småland) Födelseort i källan: Stenbrohult
Lih_B-Bj bKe 6 1882-09 Brevkort bKe 6, stämplat Liatorp 1882-09-28. B. Björnssons beställning av nya spannmålssäckar
Lih_B-Bjbak bKe 6 1882-09 Brevkort bKe 6, baksida av B. Björnssons beställning av nya spannmålssäckar
Lih Frost91 bKe 7 1891 bKe 7 stämplat Liatorp 1891-11-24. 1000 famar ved
Lih_Fro Brev 1903 1903 sände Gustaf Frostensson brev i egna kuvert.
Lih Hedvig bKe 6. 1882 2 okt.1882. Johanna Lundberg Hedvigsro, efterfrågar priset på prima fetsill. Troligen den Johanna som bodde i Diö och idkade handel enl. Sv Bef 1890
Lih Ohlsson bKe 6A 1882 Beställning, stämplat Liatorp 1882-03-18 till Nässjö Bryggeri AB. Hotellvärd Pehr Ohlsson Björnhult (född 1848 i Klagstorp enl. 1890 års Bef.) önskar sig tillsänt 3 hela kärl Öl. Enl. 1900 års Befolkning hade Johan Edvard Peper då  övertagit Hotellverksamheten.
Lih bjorn bKe 6. 1882 11/12 1882. B. Björnsson ber om likvid och önskar 77 tomsäckar i retur.
Lih_bKe6 bKe 6. 1883 1883. Brevkort, tolkat: Var god send mig 12 fat stenkol och så fort SJ kan .........
Lih Oll klipp 1886 Brevstycke med vacker stämpel Liatorp 1886-08-23.
Lih_Kistiga bKe 7 1887 bKe 7 stämplat Liatorp 1887-07-20. Avsändare var Erland Colliander, Kistiga Södregård. Komminister i Virestad (Kronobergs län, Småland). Posten tillkom åter i Virestad 1896-10-01 och därför var adressen Liatorp.
Lih panf Panv F 1888 1888 kvitterar Carl Nilsson, Liatorp ut 11 kr 64 öre på en Postanvisning (framsida) från Göteborgs Ull och Färgfabrik. Kan det vara ersättning för ull?  Hittar ingen lämplig person i Sv Bef 1890
Lih panb Panv B 1888 1888 kvitterar Carl Nilsson, Liatorp ut 11 kr 64 öre på en Postanvisning (baksida) från Göteborgs Ull och Färgfabrik. Var bodde Carl Nilsson? Hittar ingen lämplig person i Sv Bef 1890.
Bl11 Lia Panv

1888

Postanv. från Göteborg till Liatorp, Virestad a 100 kr utkvitterad 1888-02-28
Lih Bl11 Panv 1888 Postanvisning frankerad med 30 öre från Göteborg till Liatorp, Bräkenryd a 100 kr utkvitterad 1888-02-28. Troligen avses Jönsson i Bräknaryd,  Virestad.
Lih bKe7 bKe 7. 1893 1893. Brevkort, tolkat: "Till svar, vell jag skynda skrifva och får nemna att omskrifne en vagn bark ........."  Mycket virke och ved sändes från Liatorps Järnvägsstation. I detta fall bark till Nyhavn, Köpenhamn K.
Li_1900 frim 1900 OII 10 öre stämplat 1900-12-19
Lih OII Vyk 1903 Vykort "Adolf Fredriks torg, Sth" till Postmästaren i Rottneros med vackert stämplad OII 1903-06-27
Lih sill Brev 1904 Faktura i brev från Göteborg 1904-04-12 till P. A. Persson Liatorp. Beställningen gällde 100 åttingar salt sill. 1 åtting = 7,8 liter
Vyt_LiHot Vyk 1905 Vykort till Hotellet Liatorp, med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Helsingborg 1905-11-19.
Li_Salmon Vy 1906 Vykort stämplat Liatorp 1906-06-16, till Näss Ljungby
Lih_Faxe Brev 1919 Brev från Lilla Framnäs frankerat 5 + 10 öre perfins FAXE. Maskinstämpel 106 Malmö 19?9-07-16.
Lih1 P.A bKe 12 1911 Bekräftelse från Adolf Peils Cigarrfabrik i Malmö att bankväxel från P. A. Persson kommit fram. P.A. Persson hade enl. Sv. Handelskalendern 1910  "Manufaktur, speceri. o. diverseaffär" i Liatorp.  Daterat 1911-05-22
Lih 1911 Vyk 1911 Vykort stämplat Liatorp 1911-06-27  till Sälleberg, Ryssby. Eftersänt Målaskog samma dag. Ankomststämplat Målaskog 1911-06-27. Avsändaren är troligen dotter till Nils Jönsson, Gölshult, Lida. Står i 1890 års Sv.Bef. som Handlande Liatorps Jernvägsstation.
Lih2 P.A bKe 12 1911 Bekräftelse från D. Hjorth i Malmö att pengarna från P. A. Persson kommit fram. Daterat 1911-10-17
Lih2_PA11 Räkn 1911 Räkning för Handl. P. A. Persson Liatorp den 1 December 1911.
Lih3 P.A Brevk 1912 Brevkort med 5 öre medaljong till P. A. Persson  "Mftr, spec. o. div. affär". Enl. 1896 års Sv. Handelskalendern  hade P.A. Persson ingen butik i Liatorp. Enl. 1900 års Sv.Bef. Resehandlande Gölshult Lida.
Lih_Hedda Brev 1913 Brev från Diö 1913-07-29 till Hedda Blomgren, då hon var Badgäst i Torekow.
Lih Rek Brev 1914 1914. Bankens Liatorpskontor sände mycket post till Malmökontoret. Här ett REK-brev med porto 35 öre. 4x8 öre OII samt 3x1 öre Lilla Riksvapnet. Sydsvenska Kredit Aktiebolaget var den första banken i Liatorp och  öppnade år . . ?
Lih_hed Trycksak 1914 1914 20/1 heter bankens kassörska  Hedda Blomgren.
Lih 139 Kvitto 1915 1915 Postkvitto, undertecknat av Järnvägs- o postföreståndare: N. O. Holm.
Lih Reph Svar 1915 Brevkort (bKd 17 svar) från Liatorp stämplat 1915-09-04. Edla skriver det samma dag från Rephult till sin bror Adolf i Norrhult
Lih_SydKrAB Brev 1915 Brev från Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, Liatorp. Frankerat med 8+8+1+1+1+1 öre = 20 öre stämplade Liatorp  1915-11-08.
Lih ADH bKe 17 1916 1916 Förfrågan från A.D. Heurlin, Marsholm till Br. Andersson Svedala ang. priset på prima björkplank.
Lih_HjP16 Brev 1916-03 Brev från Hjalmar Pettersson, Liatorp. Frankerat 10 öre Medaljong stämplat Liatorp 1916-03-11.
Lih kB11 kB 11 1918 kB 11 5 öre grön GV medaljong + 10 öre röd GV medaljong, från Liatorp till Älmhult stämplat 1918-11-13. Rätt porto 7 öre vilket betyder överfrankering med 8 öre.
Lih 1918a Joh.Joh. 1918 Kort skrivet av frimärkssamlaren och Fotografen Joh. Johansson 1918-11-25. Stämplat Liatorp
Lih_rekl

Rekl.

1919 1919 26/3 gjorde någon en Reklamation av ett brev som kommit bort. Priset för detta 10 öre. 
Li_HembSig Vy 1919 Vykort från troligen Lärarinnan Sigrid till en kollega  Hanna i Diö.  Stämplat Liatorp 1919-08-26.
Lih Bl 326

Postf.

1927 Postförskott till Lär. Elsa Andersson, B.....er, Henstorp (Kronoberg eller Östergöt. län ). Eftersänt till Valtorp (Västerg.), ankomststämplat 1927-01-02. Eftersänt 1927-01-07 till Liatorp (Kronoberg) med Bl. 326. (Maj 26.). Ankomststämplat Liatorp 1927-01-08
Li_Berghem Vy 1927  Vykort (Foto: G. Petersson) adresserat till Björketorp, frankerat 10 öre Lejon, stämplat Liatorp 1927-05-05. Eftersänt  Björketorp 1927-05-06, Rävlanda 1927-05-06, Agunnaryd 1927-05-12, Efts: Berghem.
 

Pg

1928 I 1928 års Postgiroförteckning finns endast ETT Postgironr  i Liatorp. Sydsvenska Banken AB hade konto 7932
Li 1929Betty Vy 1929 Vykort till Elsa från Sigrid och Betty 1929
Li 1929 Vy 1929 Sigrid och Betty önskar Elsa en trevlig födelsedag stämplat 1929-08-19.
Los50 Try Vy 1930 Gratulationskort "ur Breflåda" från Gråmanstorp till Bisterhult, Liatorp. Lösenbelagt (etikett 3a.) och utlöst i Liatorp 1930-09-04. Bisterhult ligger eg. i Virestad församling, men posten gick tydligen via Liatorp.
Lih 15öre Brev 1933 Vacker stämpel Liatorp 1933-04-25 på 15 öre GV
Lih Kronoj Brev 1936 Vackert brev stämplat Liatorp 1936-08-02, till Kronojägaren Ljungcrantz i Smål. Burseryd.
Lih Berg Brev 1939 Större brev Postförskott porto 65 öre (13 x 5 öre) från Advokat Nils Bergman, Liatorp stämplat 1939-07-08
Lih 239 Bl. 239 1939 Adresskort inrikes paket Bl. 239 b.  (Juli 34.)  Pv. tr. Sth. till ett 4 kg paket. Porto 30 + 90 öre stämplat Liatorp 1939-03-11
Lih_Try42   1942-02 Trycksakskort, Strålin & Persson, stämplat Liatorp 1942-02-13.
Lih BrIv Brev 1943 Brev från Holkya, Liatorp. Frankerat 20 öre GV stämplat Liatorp 1943-08-12 till Bröderna Ivarsson AB Osby
Lih_InrLi Bl.11 1945 Inrikes postanvisning Bl.11. (Dec. 43.) Frankerad 35 öre, stämplad Ryssby 1945-01-03 till Agunnaryds Sparbank Målaskog. Eftersänt, Liatorp
Lih_Inrpo Bl.11 1945 Inrikes postanvisning Bl.11. (Dec. 43.) Frankerad 25 öre, stämplad Ryssby 1945-01-03 till Tjurkö, Liatorp
Lih 444 Brev 1956 Tävlingsbrev Till PV 444 Göteborg 1. Stämplat Liatorp 1956-02-24
Lih bKd bKd 32 1965 Beställning av plats till Sjöbo marknad. Handlaren H. Larsson i Liatorp. Stämplat 1965-04-30
Lihem Bl 1966 Paketavi skickat från Lange i Virestad till Borås. Aviklipp från Postens kilovara stämplat Liatorp 1966-07-07
Li E-jour Bl 1969 E-journal med Lbb 1, med 3-strip 40 öre Orientering, stämplade 1969-02-08
15288 Franko 1973 1973 Frankostämplat kuvert från Br. Bengtssons Mek. Verkstad i Liatorp. En Pitney Bowes maskin, typ 5348 med Lic.nr 15288. Stämplat 1973-12-13
Lih Taxi Svarslös 1974 Svarslösen "Frankeras ej Televerket betalar portot" - till Televerket Jönköping, som eftersänt till Hässleholm. Skickat från Liatorp 1974-03-12. Det är Taxiägare Karl Olofsson som inte har kvar sin rörelse. Han begär att uppgiften ska tas bort från yrkesregistret i katalogen.
Vilda B Block 1978 Baksidan av Adresskort Bl 2010 med block Vilda bär stämplat Liatorp LBB 1, 1978-03-28
57593 Franko 1994 1994 Frankostämplat kuvert från Br. Bengtssons Mek. Verkstad i Liatorp. Företaget är nu ett SwePart företag. Stämpeln är nu av typ Franktyp Ms5 med Lic.nr 57593. Stämplat Liatorp 1994-09-26
Li Ass Ass 1995 ASS-brev till Penninglotteriet stämplat Liatorp 1995-01-10

        

            

        

Små ting från vardagens Liatorp.

         190012    

 

     

     
     

Insatt på Postsparbanken i Liatorp

Lite tidig statistik över Postsparbankens Motböcker i Liatorp

År Antal - Insättningar i kr Antal - Uttagningar i kr Utfärdade Dödade
1893 49 8142:- 30 5395:79 22 13
1894 57 8551:- 41 7187:77 19 10

Litteraturhänvisning. 

SOS Postsparbanken 1893, 1894  
1917 års Rikstelefonkatalog  1956. Stenbrohult Sockens Historia
1883, 1910. Svensk Handelskalender   1971. Levnadsfragment av Erik Ljungcrantz
1918-1922. Folkminnen och Folktankar.  1972. Männislor och Händelser av David Ljungcrantz
Stenbrohult i Forntid och Nutid utgiven av Hembygdsföreningen Linnés. Några artiklar om Liatorp 1972. Odalmöda och Framtidstro av Ernst H. Karlsson  Illustrerad av Sven Hagman
Vi Smålänningar 1982 nr.6 Om Gamlelycke Skola av Hjalmar Carlsson 1977. Några blad ur Liatorps historia av Ernst H. Karlsson 
1999. Nationalencyklopedin  Focus I (1998), Focus II (2000) av Georg Sandberg

 

Boken "Tidernas godis" av Liatorpsfödde Sven Hagman.  Mycket fina färgbilder och läses med förtjusning av alla godisälskare. Utsedd till årets bok 1986.
Li_Idrotts Program vid Invigning av Liatorps Idrettsplats 1953-06-26. Match spelad mot IF Elfsborg.
Li_Jvg1897 Kungörelse Handel å torgdagare vid Liatorps jernvädsstation 21 augusti 1897.

  Liatorps IF 

Liatorpslänkar:

Liatorp.nu Liatorps IF Dans sida Liatorps Medborgarhus Carl Linnaeus
Birdhouse Liatorp   Stig Lundins historiska sida Stig Lundins Liatorp Linnés Hembygd

 

   Här på FIB:s klubb började mitt samlande  

Här en beskrivning av FIB:s klubbverksamhet

Interna länkar:

Main page Vykort Liatorp H-sida Joh. Johansson Kloka Anna
  Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.=> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>