Liatorp öster.

DELTIOLOGY - Med ett fint namn kallas en vykortssamlare för DELTIOLOG.

På denna sida endast Liatorp öster om järnvägen.

Topografi

Vykort

Postcard

Main page Vykort Liatorp H-sida   Fotograf  Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg   Liatorp omgivningar  

 

flwline12K.gif (9290 bytes)

Beskrivningen av bilderna är ofta från det 1950-tal som jag minns det.

(G-län)  Liatorp, vid Södra Stambanan,17 km norr om IKEA i Älmhult.

Mer om Liatorp

   Öster om järnvägen.  

Minibild (80) Länk År Hotellet, nuvarande  Virkenhultsvägen. Beskrivning - bild 40 - 43
Li 41c. 1903 Hotellet i Liatorp. På hotelltrappan står Chefinnan ... och i trehjulingen  sitter förmodligen Johan S. Hagman som enl. SHK hade agent.-affär i Liatorp.  K 5065.  Foto  Joh. Johansson, Nygatan 4, Wexiö 1903.
  Li 40. 1904 Hotellet i Liatorp med många personer i bakgrunden. Foto  Joh. Johansson, Liatorp 1904. K 57.
Li41i 1904 "Hotellet Liatorp", sett från järnvägsstationen. Skrivet 1904. Ägare enl. SHK J. E. Peper. Förlag: Joh. Johansson, Liatorp.
Li41a 1910 Färgbild av Hotellet i Liatorp. 7131 Fabriks- och Handels-Aktiebolaget Lorentz, Halmstad. Hotellets ägare enl. 1910 års SHK var J. E. Peper. Ägare till hotellet har sedan skiftat flera ggr. sedan dess.
Li 41b 1916 "Liatorp". Blåtonat Hotell i vinterskrud 3 personer omkr. 1916. 37122 Imp. Johansson, Malmö.
Li Hot 1916 "Liatorp". Samma som 41b ovan. Vintermotiv med Hotellet och tre personer på vägen. Foto okänt
Li41 Hot 1942 "Motiv från Liatorp", Hotellet sett från dåvarande järnvägsstation. Foto okänt omkr. 1942
Li41 IvarNo_8   "Motiv från Liatorp", Hotellet sett norrifrån, och till höger järnvägsstationen  Foto: Ivar Carlsson N:o 8
Li42d 1906 "Hagmans hus" ligger strax bakom hotellet öster om järnvägen. Pojken på bilden är Gunnar Hagman och hans syster Nanna.
Minibild Länk   Banken - på nuvarande  Virkenhultsvägen.
Li 41e 1901 "Liatorp". Telefonstation ? ? m. veranda. Bortom ligger Banken och  Hotellet  sett från norra järnvägsövergången.1901. O E. K: 17. 
Li JvgBag 1920 "Motiv från Liatorp". Norra Järnvägsövergången med Petterssons Bageri till höger. Bilden troligen från tidigt 1920-tal.
Li43b 1906 Banken med 3 personer. Foto  Joh. Johansson, Liatorp 1906.
Li41Blomq 1915 Vykort skickat till Åke troligen sänt av Fam. Blomqvist Skomakeri från Liatorp 1915-12-11.
Li 41h 1950 "Motiv från Liatorp". Blomqvists Skomakeri, Skånska Banken, Bankhuset, Hotellet. Troligen mitten 1950-talet. Förlag : Gustafssons Fotoaffär, Diö
Li43a ? Dåvarande AB Sydsvenska Banken
Minibild (70) Länk   Järnvägen - Beskrivning bild 44. (Liten homeja)
Li44a   Liatorps Järnvägsstation i färg sett från spårsidan. En av fyra tidiga färgbilder från Liatorp.
Li Jvg 190? Annan upplaga av samma bild som ovan, fast bättre utförande. Troligen från första decenniet på 1900-talet.
Li44e. 1901 Liatorps Järnvägsstation, vinterbild sedd norrifrån.  Foto. Joh. Johansson Liatorp 1901. Oscar E. Kulls Grafiska Anst Malmö. 
wpe14.jpg (1267 bytes) Li 44d. 1904 Liatorps Järnvägsstation, sedd norrifrån. Bilden tagen vid samma tillfälle som bilden nedan (Joh20) . 23 personer som bytt positioner. Kärran på samma plats och samma dörr till stationen öppen. De två vitklädda flickorna ville vara nära fotografen, så de flyttade på sig. Foto. Joh. Johansson Liatorp 1904
Joh20 1904 Liatorps Järnvägsstation, ej vykort, men kanske en förlaga till vykort. Kort på kartong 16x11 cm med 23 personer som troligen väntar på tåget. 3 av dessa är järnvägstjänstemän. Liten homeja och likhet med bild Li 44d ovan, tolkas som bilden taget 1904. Järnvägs- o postföreståndare enl. Handelskalendern 1910: N. O. Holm. Foto. Joh. Johanson Liatorp (med endast ett "s").  X ovanför Albert Andersson, Hemmansägare Bergön, Stenbrohult, född 1860.
Minibild Länk År Järnvägen - Beskrivning bild 44. (Stor homeja)
Li 44b. 1915 Liatorps Järnvägsstation,  söderifrån omkr. 1915. Beskuret större kartongkort av okänd fotograf. (skulle kunna vara Fotograf  Joh. Johansson.)
Li44b_vy 1915 Liatorps Järnvägsstation,  söderifrån omkr. 1915. Samma negativ som ovan, men är ett vykort.
Li44bb_vy 1915 Liatorps Järnvägsstation,  söderifrån omkr. 1915. Samma negativ som ovan, men en annan upplaga är det.
Li44c. 1915 Liatorps Järnvägsstation. Sedd söderifrån. Foto G. Petersson omkr. 1915. (G. Petersson hade affären i Rephult, senare pensionat)
Li44f 1915 Liatorps Järnvägsstation, med 13 personer flera i uniform. Stämplad 1915-09-15. Foto. Joh. Johansson Liatorp 1910.
Li44g 1925 Liatorps Järnvägsstation, 1925
Li44 JvgSt 1940 Gissningsvis från 1940-talet, med ungefär samma vinkel som ovan
Li44h 1915 Liatorps Järnvägsstation med 13 personer, flera i uniform. Stämplat 1915-09-15. Foto. Joh. Johansson Liatorp 1910.
Li44j 1924 1924 Liatorps Järnvägsstation från söder. Stämplat 1924. Foto & förlag Fredriksson & Carlsson
Li44 1930 Liatorps Järnvägsstation, foto/vy av okänt ursprung, troligen tagit på 1930-talet
Li44Jvg 1934 Liatorps Järnvägsstation, foto/vy av okänt ursprung, skickat 1934
Li44k 1940 Liatorps Järnvägsstation, foto/vy av okänt ursprung, troligen tagit på 1940-talet
Li44Jvg50 1950 Liatorps Järnvägsstation, foto/vy av okänt ursprung, troligen från 1950-talet. Ligger nu andra sidan, väster om järnvägen
Minibild Länk   Beskrivning bild 46 - 50
Li46c   Bagare Petterssons hus sett från väster
Li 46b   Vägen mot Virestad. Holmbergs t.v. och Ellen Hanssons Manufakturaffär vid början av 1920-talet.  Foto & förlag Fredriksson & Carlsson.
Li46 Cha   "Motiv från Liatorp". Vägen mot Virestad. Till vänster Siri Chanders affär. Troligen från 1930talet. I övrigt som nedan
Li 46sur 194? Vägen mot Virestad. Till vänster Siri Chanders affär. Till höger Ur- och Optikaffär som öppnade 1926-11-25 enligt annons i Smålandsposten. Nr.8 Foto Ivar Carlsson. Troligen 1940-tal.
Li46_Motiv   "Motiv från Liatorp". Till vänster Siri Chanders affär. Till höger Ur- och Optikaffären
Li 46s 1942 Hästskjuts på vägen från Virestad. T.v. Siri Chanders affär. Th. Uraffären. Foto och ensamrätt: Gustavssons Fotoaffär, Diö. Stämplat 1942-07-01.
Li 52. 1950 Hästskjuts på vägen från Virestad. T.v. Siri Schanders Butik t. vänster revs i sept. 1990. Foto okänd. Troligen från 1950-talet, vägen mot Virestad
Li_Flyg 1950tal Flygbild med hotellet och järnvägsstation nere till vänster. Bilden tagen före 1967
wpe12.jpg (1271 bytes) Li 46.   "Hälsning från Liatorp". Holmbergs Div. affär. Till höger Bagare Petterssons hus. 7182 Fabriks- och Handels-Aktiebolaget Lorentz Larsson, Halmstad
Li 46a.   Detalj ur ovanstående bild, de två små husen i mitten av bilden.
Li 46aa 193? Bild tagen från hotellet och vid gatans slut Holmbergs Div. affär från 1930-talet. Foto Assar M. Lindberg, Diö
Li 46ab 193? Samma negativ som ovan med Holmbergs Div. affär vid gatans slut från 1930-talet. Foto Assar M. Lindberg, Diö
Li47b 1903 Sedelkort med bilden 41e ovan insprängd i 1000-lapp. Omkr. 1903
Li 1000   Sedelkort med bilden 41e ovan insprängd i 1000-lapp
Li 48. 1906 "Bankhuset" i Liatorp. Bilden tagen  omkr. 1906.

Foto. Joh. Johansson, Liatorp 1906

  Li 49.    
Minibild Länk   Beskrivning av Joh. Johanssons fastigheter (nr. 50)
Li50a 1901 Troligen Joh.Johanssons blivande affärsfastighet som stående vy. Nyårshälsning sänd av Joh. Johansson själv 1901.
Joh 1902   Samma byggnad som Li50a ovan men bilden tagen på våren 1902
Li50b 1908 Samma byggnad som Li50a ovan men i liggande format. På trappan står paret .....?. (kanske hans föräldrar) Foto: Joh. Johansson Liatorp 1908.
Li50c 1917 Samma byggnad som ovan,  i liggande format. Foto: Joh. Johansson, Liatorp 1917. Förlag: Sv. Litografiska AB, Stockholm. Du som vet när tillbyggnaden gjordes v.g.  tala om det för mig här.
Li 50d 1922 Joh-Joh:s affär och Hotellet sett från söder. Kortet skrivet 1922-08-03. Foto & Ensamrätt: Assar M. Lindberg.
Li mot 1936 "Motiv från Liatorp" Joh-Joh:s affär och Hotellet. Ganska likt nedanstående bild. Stämplat Liatorp 1936
Li_mothot 1936 "Motiv från Liatorp"   Joh-Joh:s affär och Hotellet. Foto & ensamrätt: Assar M. Lindberg, Diö
wpe1F.jpg (1232 bytes) Li 50e   Joh-Joh:s affär och Hotellet omkr. 1940. Jämför tillbyggnaden med ovanstående bild. På 1950-talet inrymdes Wickströms Herrekipering i lokalen som tidigare varit Joh.Joh:s butik. Foto okänd.
Li 50Joh2   Bild Joh1902 samt Li 50e kombinerade. Är det samma hus på båda bilderna ?
Li 50g   "Motiv från Liatorp" sett norrifrån. Banken, Hotellet och bakom detta Joh. Joh:s hus. Stämplat 1940-talet. Foto Nr 8 Ivar Carlsson
  Li 51.    Foto: Okänd
  Li 53.    
60      

G. Petersson

 

Förkortningar:

Förkortn.

Beskrivning

Förkortn.

Beskrivning

SHK Sveriges Handelskalender 1910 Joh-Joh Johannes Johansson Fotograf (se mer länk Joh.Joh)
       

Interna länkar.

Main page Vykort Liatorp H-sida   Fotograf  Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg   Liatorp omgivningar  

Externa vykortslänkar.  

Se Länksidan

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

flwline12K.gif (9290 bytes)