Liatorps omgivningar.

DELTIOLOGY - DELTIOLOG.

Bl.a. med länk till Vykortsförlag  Joh. Johansson Liatorp.

Topografi

Postcard

Main page Vykort Liatorp H-sida Joh. Johansson Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg Hugo P. Råshult

 

flwline12K.gif (9290 bytes)

Bilder över Liatorp med omnejd - 5 snabbval.

Andra byar Skol o. Flygbilder Verpeshult Rephult Bölsnäs Diverse bilder

Beskrivningen av bilderna är ofta från det 1950-tal som jag minns det.

(G-län)  Liatorp, vid Södra Stambanan,17 km norr om IKEA i Älmhult.

Mer om Liatorp

Andra byar (80)

wpe1B.jpg (1364 bytes) Li 11. Tryckstugan Ugnhult. Det här är mitt födelsehem. Här bodde jag mina 7 första år. Flyttade därefter till början av Björnhultsvägen i Liatorp. Foto Gevaert.
Li11 Ek3 Eken och huset i Tryckstugan sett från Liatorp. Bilden från c:a 1938 då vägen var flyttad andra sidan eken.
Li11 Ek1 Eken i Tryckstugan sedd från Agunnaryd. Bilden från c:a 1928 då vägen gick mellan eken och huset. Nya vägen byggdes 1930-33.
Li11 Ek2 Eken i Tryckstugan sedd från Liatorp. Bilden från c:a 1927 då vägen gick mellan eken och huset. Nya vägen byggdes 1930-33. Till vänster ses hävstången till brunnen.
Li11 Fam Eken vid Tryckstugan ett populärt ställe att fotografera. Fr. v. Oskar o Sanna Pettersson, Jon Pettersson (morfar), Gustav Pettersson, Ester Jönsson. Sittande Ivar Johnsson och John Jönsson. Denna bild tagen 1937.
Li11 EkoBarn Eken sedd från huset med barnen. Bilden tagen 1941-08-09
Li 12a. Bergön, Liatorp
Li 29. IOGT-logen Liljan. Dansbana utomhus, som nyttjades om sommaren.
Li 30. Danspalatset Liljan. Vykort efter målning av Sven Hagman.
Li 30S Spånghult. Bilden troligen tagen på 1940-talet, kanske rent av tidigare

Skol o. Flygbilder.

Li 80. Gamlelycke skola omkr 1915. Lärarinna Sigrid Persson. Foto okänd.
  Li 81. Regnhults skola
wpe9.jpg (1486 bytes) Li 82. Liatorps skola omkr. 1940. Foto och ensamrätt: Assar Lindberg, Diö
Li 82b. Liatorps skola omkr. 1940. Foto och ensamrätt: Assar Lindberg, Diö
  Li 83. Tysta skolan, Bölsö. Dövstumskola. 1870 - 1876
  Li 84. Tysta skolan, Rephult. Dövstumskola. 1876 - 1894
Länk Li 85. Länk till Älmhults skolmuseum, Tysta skolan Bölsö - Rephult. Regnhults skola

Flygbilder från Liatorps centrala delar.

Bild Länk Beskrivning, motiv, text.
Li 89_Fl37 "Flygfoto av Liatorp". Bilden tagen före 1938
Li89_Fl32 "Flygfoto av Liatorp". Tidigt Flygfoto 1930-tal. Vägen mot Ljungby i övre kant. (Äkta fotografi)
  Li 89_Fl39 "Flygfoto av Liatorp".Kortet stämplat 1939-08-16. Förlag: I. Steen, Papper & Kemikalieaffär, Liatorp. Foto: Liljeqvist, Ahrenbergsflyg.  Ensamrätt Almquist & Cöster Helsingborg.
Li89_Fl36 "Flygfoto av Liatorp". Bilden från 1930-talet. Förlag: I. Steen, Papper & Kemikalier, Liatorp. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt Almquist & Cöster Helsingborg.
wpe1A.jpg (1367 bytes) Li 89d. "Flygfoto över Liatorp", öster om järnvägen 1950-tal. Förlag: I. Steens Eftr. Liatorp. Foto: A/B Flygtrafik Dals Långed
Li89_1958 "Flygfoto över Liatorp" 1958. AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben 1612/1958
Li 89e. Liatorp Flygfoto omkr. 1971. Foto: A/B Flygtrafik, O. Lilljeqvist, Dals Långed.

Li89_Fl64 "Flygfoto över Liatorp". Bilden söderifrån med "Gölen" uppe t.v. och Järnvässtation nere t.h. Stämplat Liatorp 1964
Li 89f. Liatorp Flygfoto omkr. 1978. Foto: A/B Flygtrafik, O. Lilljeqvist, Dals Långed.

Verpeshult.

Bild Länk Beskrivning, motiv, text.
   
Li 38a. Werpeshult Liatorp (Pensionatet). Obegagnat omkr. 1910. Foto okänd. Förlag. Nr 53C.
Li38dd "Smålands Herregårdar Werpeshult" i vinterskrud med hästsläde.
Li 38b. Verpeshult, Liatorp. (Pensionatet). Sänt 1927. Foto okänd.
Li 38e. Verpeshult, Liatorp. (Pensionatet). Omkr. senare 1920-tal. Foto okänd, men troligen samma som 38b.
Li 38c. Verpeshults Pensionat. Obegagnat omkr. 1940 eller senare. Förlag: Gustafssons Fotoaffär Diö.

Rephult - Bölsnäs.

Li 39a. Diverseaffären Rephult, Foto. G. Petersson. I 1910 års Handelskalender hade Svensson Eric Div affär i Rephult. Obegagnat omkr. 1910. Förlag.Nr 53C.
Li 39b. Carl Peterssons Pensionat i Rephult. Samma byggnad som ovan. Obeg. Foto okänd, 1940-tal. Petersson var även fotograf och gjorde en del vykort.
Ur 1880 års befolkning
Handlande Peterson, Carl f. 1850 i Stenbrohult (Kronobergs län, Småland). Gift man, far i familjen, Rephult. Gift med Olson, Kristina, f. 1848 i Ås (Jönköpings län, Småland)
Li 39g. Bölsnäs Badplats.  Obeg. Foto okänd. 1940-tal
Li Rep Flygbild av Rephult. Detta var det som på sin tid var Tysta skolan i Rephult. Denna bild troligen från 1950-60-tal

Diverse bilder.

Li 90Dio Parti av Diö från 1920-talet. Foto A. Lindberg, Diö. Förlag: Koop. Fören. Fix, Diö
wpe1E.jpg (1478 bytes) Li 90. Stenbrohults Skyttegillen Elmhult, Liatorp, Diö. Foto John Johansson Elmhult. Före 1904.
Li 91. Stenbrohults Skyttegillen Elmhult, Liatorp, Diö. Foto John Johansson Elmhult. 1902
Li99Sky Skyttefesten i Liatorp 1912
wpe1D.jpg (1316 bytes) Li 92. Liatorps Höstmarknad 1953. Foto Arne Ljungstrand
  Li 93. Liatorps Höstmarknad 1953. Foto Arne Ljungstrand
  Li 94. Liatorps Höstmarknad 1953. Foto Arne Ljungstrand
Li94_HfL Hälsning från Liatorp

Vyer.

Main page Vykort Liatorp H-sida Fotograf Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg   Råshult

Litteraturhänvisning.

flwline12K.gif (9290 bytes)