Vykort. H-sida

Huvudsida med länkar till flera intressanta sidor med brefkort, brevkort och vykort.

DELTIOLOGY - Med ett annat namn kallas en vykortssamlare för DELTIOLOG.

Vad är ett vykort ?

Nationalencyklopedins definition "ett postkort med en bildsida och plats för adress och meddelande på andra sidan" kan nog bara anses gälla modernare vykort. På de äldre (före 1905) fick man inte skriva meddelande på adressidan. Paul Gustafsson har nyligen presenterat en ny definition som bättre säger vad det handlar om.

Illustrerat kort, antingen postbehandlat eller med tryck, som visar att det är avsett att postbehandlas utan kuvert.

1 Ett vykort skall ha en illustration
2a Kortet skall antingen "ha tryckt text eller tryckta adresslinjer och ev. portoruta, som visar att det är avsett att postbehandlas utan kuvert"
2b eller "vara postbehandlat" (försett med poststämpel direkt på kortet)
  Obegagnade (icke postbehandlade) vykort måste uppfylla villkor 1 och 2a

 

  Begagnade (postbehandlade eller postgågna) vykort måste uppfylla villkor 1 och 2b
   
   

 

 

 

Utförligare förklaringar, se Litteraturförteckning längst ned

Copyrights

Topografi

Okända bilder sist på sidan.

Postcard

Main page Postala vyer Televykort    Hörjavyer Tyringevyer
Liatorp huvudsida  Fotograf  Joh. Joh. Agunnaryd   Länksidan

flwline12K.gif (9290 bytes)

Brevkort - Vykortshistorik

På såväl brev som vykort skrev man tidigare adressen på framsidan. Adressidan var Framsida, Bildsidan på vykort var Baksida enl. äldre kriterier. 1 april 1905 blev det i Sverige tillåtet att skriva meddelande på den vänstra delen av framsidan/adressidan. Detta gällde dock endast inrikes Brefkort. På UPU-kongressen 1906 beslöts att delad framsidan/adressida var tillåten från 1 oktober 1907. Intresset för vykort har vuxit starkt på senare tid och samlarna började på 1990-talet att kalla bildsidan för framsida. Nu är det allmänt vedertaget i dessa vykortkretsar. I postala kriterier har jag dock inte sett någon officiellt beslut att använda/kalla Bildsidan för Framsida. Jag kan inte heller tänka mig att Posten har börjat kalla adressidan för - Baksida. För att undvika missuppfattningar så kallar vi dem i fortsättningen

Vykort har tillverkats av många olika företag, och på flera olika sätt. Dessa företag har ibland satt sin "Logo,  namn eller varumärke," på korten. Här en sida med några, framför allt tyska tillverkare / företag, som gjort så.

Signaturer

"bildsida" och "adressida".

Tidigast kända topografiska vykort är från Upsala, invigningen av universitetet 1887. Tidigare fick det endast klistras frimärke och postala etiketter på adressidan. Från 10 dec. 1904 blev det tillåtet att även klistra God Helgmärke på inrikes vykort. Från 1 okt. 1907 blev det även tillåtet på utrikes kort. 1 april 1905 blev det i Sverige tillåtet med delad adressida.

Från den 1 januari 1922 upphörde den tidigare skyldigheten, att ankomststämpla brevkort / vykort.

Kort med hel och delad adressida - privat eller tidigt tryckt.

Bild Årtal

Beskrivning, vykort med hel adressida.

Vyt 1901NewC 1901-12 En del företag beredde plats att skriva på bildsidan. Här ett kort från G.K.A. =Granbergs Konstindustri AB, Stockholm. Artisten som skapat Tomtekortet är obekant. Frankerat 10 öre OII stämplat Halmstad 1901-12-17 till Newcastle on Tyne
Vyt_TextGbg02 1902-07 Vykort med HEL adressida. All text skriven på bildsidan, som förr kallades baksida. "Skärgården Kappsegling" i Göteborg. Förlag: Axel Stiberg & Co, Göteborg nr 114. Adressidan var före 1905 endast tillåten för adress. Denna bildsida FULLskriven med text.
Vyt_Derome 1905-02 Hel adressida till Derome, stämplad PKXP No 80.A 1905-02-07. Bildsidan FULLskriven med text. Ankomststämpeln saknas.
Vyt_HelEgypt 1905-02 Hel adressida till Egypten, stämplad Skövde 1905-02-12. Ankomststämplad Zagazig 1905-02-20.
Vyt 1905Karingon 1905-08 Hel adressida på texten "(Denna sida användes endast för adresseringen.) Stämplat Käringön 1905-08-10.
Vyt Skivarp 1905-05 Hel adressida till Malmö, stämplad Skivarp 1905-02-12.

Vykort med delad adressida.

Delad adressida tillåten i  Sverige från 1 april 1905, i Frankrike nov. 1905, och  i England redan från 1902. Vissa Förlag omtalade begränsningarna, vilka länder som var tillåtna.

Genom ett cirkulär från den 30 maj 1906, upphörde all lösenbeläggning av delade brevkort från Sverige till utlandet. Man inväntade således inte kongressbeslutets formella ikraftträdande i oktober 1907.

Bild Årtal

Beskrivning,

Vyt_tillFRNO 1905 Här ett ex. på att det inte var tillåtet, att med delad adressida, skriva till alla länder. Tillåtet inom Sverige och till Frankrike, Norge, Ryssland och Tyskland
Vyt_tillFRbild 1905 Bildsidan av samma kort
Vyt_1903Eng 1903-08 Delad adressida på kort från England 1903. Postat i Danmark 1903- Ankomststämplat Helsingborg 1903-10-28. Bildsidan fullskriven och Adressidan BARA med adress. Detta har troligen gjort att kortat INTE lösenbelagts i Sverige.
Los Eng1 1903-10 Delad adressida på kort från England 1903. Ankomststämplat Stockholm 1903-10-28. {T} stämpel samt  Lösen stämpel med  blåkrita 24 öre, dubbelt felande porto.
Los Eng2 1903-10 Delad adressida på kort från England 1903. Ankomststämplat PKXP No 83A 1903-10-31. {T} stämpel samt  Lösen stämpel med  24 öre, dubbelt felande porto.
Vyt_Wales03 1903-11 Vykort med delad adressida från Camarthen, Wales. Ofrankerat stämplat Camarthen 1903-11-13 till London. Lösenbelagt stämplat London 1903-11-14.
Lu1_Mexico05 1904-09 Vykort skrivet i Mexico 1904-09-11. Stämplat "Inadvertently luck? in a mail sack found at foreign station post office New York U.C.A."  Den violetta stämpeln bör tolkas:  'Hittat av en slump i en postsäck vid utrikespostkontoret, New York, U.S.A'. Frimärkena stämplade ??????? 11.SET. 05  Mexico D.F. = 1905-09-11. Tack Hans v E.
Vyt_Glasgow 1904-09 Vykort skrivet i Glasgow 1904-09-21. For inland postage only. Frankerat ? + Half Penny stämplat Glasgow Sep 23 1904. Ankomststämplat Brønderslev 1904-09-25.
Los delad adressida 1904-10  Detta kort är, om Postens stämpel är rättvisande, lite för tidigt använt. Därför har Postverket lösenbelagt kortet som är stämplat Stockholm 1, 1904-10-05 sänt till Berlin S.W. Lösenbelagt i Berlin p.g.a. delad adressida. Det var tillåtet i England från 1902.
Vyt_Lond24 1904-10 Detta kort är, enl. postal stämpel, lite för tidigt använt till Sverige, stämplat London 1904-10-27. Därför har Postverket lösenbelagt kortet som är, sänt till Ystad. Lösenbelagt med 24 öre  p.g.a. delad adressida. Det var tillåtet i England från 1902, men icke i Sverige förrän 1905.
Los Eng3 1905-01 Delad adressida på kort från England 1905. Ankomststämplat Stockholm 1905-01-07 via Sassnitz-Trelleborg 141 D. {T} stämpel samt  Lösen stämpel med  24 öre, dubbelt felande porto.
Los_0508 1905-08 Vykort frankerat 5 öre OII stämplat Stockholm 1905-08-25
Los_Lond05 1905-09 Vykort stämplat London 1905-09-18till Stockholm. Stämplat T 15, Trelleborg 1905-09-21 samt Lösen  24  öre.
     
Bild Årtal

Beskrivning inrikes svenska kort,

Vyt_Rose05 1905-03 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Rosersberg 1905-03-21.
Vyt_1905TUR 1905-05 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII där avsändaren EJ utnyttjat skrivdelen. Stämplat Stockholm 1 TUR, 1905-05-13.
Vyt_Karlskr0730 1905-07 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Karlskrona 1905-07-30. "Denna sida får användas för skriftligt meddelande"
Vyt_Sth3TUR 1905-07 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Stockholm1, 1905-07-21, 3.TUR
Vyt_Engelh11 1905-07 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Engelholm LBR 1905-07-11. Utställningen i Engelholm i JULI 1905.
Vyt Malmo731 1905-07 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Malmö 1905-07-31
Vyt_Bjo08 1905-08 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Björkvik 1905-08-02.
Vyt_PX122 1905-08 Vykort med delad adressida frankerat 10 öre OII stämplat Ångbåts PXP No122, 1905-08-22. Till Lybeck
Vyt_Gbg08 1905-08 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Göteborg 1905-08-24.
Vyt_Grun08 1905-08 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Grunnebo 1905-08-31. Skrivet 2:a komp.  Grunnebohed.
Vyt Malmo913 1905-09 Vykort med svagt delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Malmö 1905-09-13
Vyt 1905Rose 1905-09 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Rosersberg 1905-09-28
Vyt_Karlsb05 1905-10 Vykort med delad adressida, frankerad 5 öre OII stämplad Karlsborg 1905-10-22. Denna del får användas för skriftligt meddelande.
Vyt_Flagga 1905-11 Bild Sveriges flagga med delad adressida. Den sidan har dock endast utnyttjats till adressen. 5 öre OII stämplat Stockholm 1905-11-04 AFG. Knut Bobecks Vykortsförlag, Stockholm.
Vyt_Vase05 1905-11 Vykort med delad adressida, frankerad 5 öre OII  stämplad Väse 1905-11-13. Ankomststämplad Kneippbaden 1905-11-14.
Vyt_LiHot 1905-11 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Helsingborg 1905-11-19 till Hotellet Liatorp.
Vyt_PLK160 1905-11 Vykort med Torget Landskrona och delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat PLK.160 1905-11-30. Skriftligt meddelande utnyttjat.
Vyt 1905kaffe 1905-12 Delad adressida på Hjärtlig gratulation på Annadagen sänt Göteborg. Stämplat Stockholm 1906-12-06. Ankomststämplat Göteborg C 1905-12-09 2 TUR..
Vyt del0512 1905-12 Delad adressida. Kort  där avsändaren utnyttjat delen "För skriftliga meddelanden:". Stämplat Löderup 1905-12-22
Vyt delMsk101 1905-12 Delad adressida. Kort  där avsändaren utnyttjat delen. Maskinstämpel nr 101 Stockholm 1905-12-22
Vyt Tygels 1905-12 Delad adressida. BREFKORT  där avsändaren utnyttjat skrivdelen. Stämplat Tygelsjö 1905-12-23.
Vyt_2TUR 1905-12 Delad adressida. BREFKORT  där avsändaren EJ utnyttjat skrivdelen. Stämplat Stockholm 1905-12-23 2TUR. Adress Härstädes.
Vyt_NOklipp 1905-12 Delad adressida. Norskt vykort där frimärssamlaren behövde klippa bort frimärket till sin samling. Stämplat Christiania 1905-12-27.
Vyt Vollsjo 1905-12 Delad adressida. Kort med Godt Nytt År 1906, oskriven del på adressidan, stämplat Vollsjö 1905-12-28.
Vyt Platsf 1905-12 Brefkort med delad adressida. "Plats för skriftligt meddelande", frankerat 5 öre OII stämplat Stockholm 1905-12-30 D 2. AFG..
Vyt_Laxar 1905-12 Relieffvykort 1906  med delad adressida. Stämplat Laxarby 1905-12-30.
Vyt_Slotts06 1906-01 Delad adressida på vykort Slottskogen Göteborg, med Välgörenhetsmärke  A. M. och 5 öre OII. Stämplade Göteborg 1906-01-08.
Vyt_Montreux 1906-01 Delad adressida. Kort  där avsändaren INTE utnyttjat skrivdelen. All texten skriven på bildsidan. Maskinstämpel nr 101 Stockholm 1906-01-18 till Wachtmeister i Montreux, Schweitz. Eftersänt till Wiesbaden, Allemagne (Tyskland). Ankomststämplat där 1906-01-22.
Vyt del0601 1906-01 Delad adressida. Kort "Tösabiten" där avsändaren inte utnyttjat delen för Correspondence utan skrivit på bildsidan. Stämplat Djuröd 1906-01-26.
Lu3_90rader 1906-03 Lund 1906-03-15. Tänk att kunna skriva 23 rader på denna lilla yta som blev, då adressidan just hade delats för både text och adress. Det tycker jag var fantastiskt välskrivet av mamman. Bodde på Rum 302 på Hotel Italy Bauer i Venedig.
Vyt_1906Ma 1906-08 Vykort med delad adressida frankerat 5+5 öre OII stämplat Malmö 1905-08-10 till Berlin. Meddelandedelen utnyttjad
Vyt_Ljungsk 1906-09 Vykort med delad adressida, skrivet 1906-09-04. Frankerat 5 öre OII stämplat Ljungskile 1906-10-04.
Vyt 1906JennyN 1906-12 Delad adressida på Godt Nytt År sänt Göteborg. Maskinstämplat Stockholm 1906-12-31.Jenny Nyströmflicka talar i telefon.
Vyt Hi2o 1907- Adressidan av ett kort med text  "Osynlig vy" från t.ex. Uddevalla. Delad adressida = efter 1905.
Vyt_Delsbo 1908-04 Vykort med delad adressida, dock mycket liten del till text. 5 öre OII troligen stämplat Delsbo 1908-04-15.
Vyt 1908HISING 1908 Hälsningakort med delad sida. Stämplat Hisings??? 1908-11-12
Lubarn vyk 1950? Tidig stämplad Svensk Barnpost på vykort med delad adressida. Kanske 1950-talet.

Vykort med privat eller nytryckt delad adressida.

Bild Årtal

Beskrivning,

Vyt 1903London 1903-07 Vykort från England frankerat 2 x halfpenny, med privat delad adressida, stämplat 1903-07-26. T-stämplat 15. Stämplat PKXP 83.B, 1903-07-28 samt Örebro 1903-07-29. Lösen ..24.. öre. Delad adressida EJ tillåten i Sverige. Därför Lösenbelagt.
Vyt PLK 1905-08 Vykort från Gärsnäs, stämplat PLK. 198, 1905-08-03. Ankomststämplat Skegrie 1905-08-04. Kortet privatdelat och skrirvet på båda sidor.
Vyt_Liljeh 1905-08 Vykort med delad adressida frankerat 5 öre OII stämplat Liljeholmen 1905-08-21.Hertigparets hyllning, Freds- och Drottninggatorna, Stockholm. K 5263
Vyt Finsp 1905-09 Vykort med Finspångs Slott. Privat delad adressida, frankerat 5 öre OII, stämplat PLK 1905-09-18
Vyt_1905Jorn 1905-11 Vykort med privat delad adressida, frankerat 5 öre OII, stämplat Öster Jörn 1905-11-24.
Vyt_Lunds 1905-12 Vykort med privat delad adressida. Frankerad 5 öre OII stämplad Lundsbrunn 1905-12-05.
Vyt_delVis 1906-05 Vykort med privat delad adressida, frankerat 5 öre OII, stämplat Visborgsslätt 1906-05-28.
Vyt_delPr 1906-08 Vykort med privat delad adressida, frankerat 5 öre OII, stämplat Prestmon1906-08-18.
Vyt_delMa 1906-06 Vykort med privat delad adressida, frankerat 5 öre OII, stämplat Malmö 1906-06-11.
Vyt Privdelad 1906-08 Vykort med privat delad adressida, stämplad Torne 1906-08-11: Frimärkets placering = Jag gifver dig evig trohet.
Vyt_Gistad 1906-09 Vykort med privat delad adressida, stämplad Motala 1906-09-08 till Gistad. Eftersänt Maspelösa 1906-09-09.
Vyt deladVald 1906-11 Ännu ett privat delad adressida av ett äldre kort, stämplat Valdemarsvik 1906-11-28
Vyt Hisings 1908-02 Adressidan av ett kort med text  "För skriftligt meddelande" endast 1/3 av sidan. Tryckt delning, stämplat Hisingstad 1908-02-28.
Vyt DeladOmtr 1910-03 Hel adressida som tilltryckts med delad och texten "För skriftligt meddelande".  Stämplat Götaborg 1910-03-09
Hot  Baseler 1911-08 Brefkort bKe 14 med datumsiffra 411 sänt till München, Tyskland. Stämplat Stockholm I, 1911-08-13 AFG. LBR. Delat på adressidan. Vad betyder stämpeln (12.) vid pilen ?
Vyt_PLK3 1912-06 Vykort med privat delad adressida. Frankerad 5 öre GV Medaljong, stämplad PLK.308.D
Vyt Hi14 1914-04 Avsändaren har själv delat sidan. Stämplat Madängsholm 1914-04-18.
Bild Årtal

Beskrivning, vykort med nordiska kort delad adressida.

Vyt delad05 1905-08 Danskt kort med delad adressida, stämplat Nykjöbing 1905-08-05. Ankomststämplat Aalborg 1905-08-05.
Vyt Privde1106 1911-06 Vykort från Norge med privat delad adressida, stämplad Nordbanernes Posteksp.II 1911-06-02.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/46890803/Wernamo2015.pdf

Här finner du Pers fantastiska sida med:   Delad adressida på vykort

Dessvärre så har det funnits och kanske fortfarande finns frimärkssamlare, som gör så här med vykorten.

Här är 10 av den samling om 50-tal kort jag fick av min gode vän Lennart. Jag vill här visa hur illa det kan gå, när frimärkssamlaren tagit sin del av kortet.

     

 

Hälsning      från Borås

Efter 1905 fick man utnyttja adressidan till text. En del gjorde detta maximalt. Här följer några sådana

Bild År

Beskrivning maximalt utnyttjat

Vyt_Stadshust 1932 Björn skrev till sin Mamma 1932-07-14 och utnyttjade adressidan maximaly. Bildsidan med Stadshusträdgården helt oskriven
Bild År

Beskrivning

Vyt Leipzig 1897 Leipziger - Messe firar 400 år 1497 - 1897
Vyt Trelle 1898 Tidigt kort från  F.Th. Nordberg Bokhandel Trelleborg. Hälsning från Trelleborg stämplat Trelleborg 1898-08-19. Trelleborg-Sassnitz 1898-08-20. Ankomst Innsbruck 1898-08-21 eftersänt till Obermioming? och stämplat där 1898-08-23. Förlag: Emil Pinkau, Fabrik Lith. Erzeugnisse, Leipzig.
Try BREFK 1892 Trycksak frankerad 4 öre från Stockholm 1892-04-22 till Skellefteå. BREFKORT övertryckt med "Kort för tryckt meddelande"
Vyt HiEmil 1899 Vackert Kartongkort av Emil Åberg
Vyt_Post M 1900? Det var kanske så här man fick vykortet levererat vid förförra sekelskiftet
Vyt HiSkott 1900? "Med stolta blickar ur guldlorgnett .......". Vers på kortet där damerna synar ungherrarna. Tidigt 1900-tal
Vyt Palett 1901 Vykort med hembygdsdräkt, kanske lite semitopografisk karaktär
Vyt Lund 1901 Ett vykort med synnerligen liten Lund bild endast 128 x 16 mm. stor. Glerups Konst- & Pappershandle. Stämplat Lund 1901-?-04
Vyt_Alfvesta 19?? Alfvesta Bangården. Vykort före 1905 då alvesta stavades på detta sätt
Vyt Hi1c 1902 Fram till c:a 1905-6 var det endast tillåtet att skriva adressen på denna sidan, framsidan. (Denna sida användes endast för adresseringen.)
Vyt Hi1 1903 Bildsidan fullskriven med text, och hemlig skrift dessutom. Framsidan (adressidan) var avsedd endast för adressen
Vyt Higbg 1903 Trädgårdsföreningen med bildsidan fullskriven med text på flera håll. Stämplat 1903-05-03. Framsidan var då endast avsedd för adressen.
Vyt 11Ljungskile 1904 Vykort med 2 björkar = 11. Kortet skickat till Märta Johansson, ankomststämplat den 11:e maj på Märtadagen 1904.
Vyt Bleka 1904 Adressidan av Blekinge Museums vykort med Trycksaksporto 4 öre stämplat Karlskrona 1902-06-14. Stort, tidigt  vykort 24 x 16 cm.
Vyt Po10ore 1904 Vykort med påklistrat föremål på bildsidan, därför frankerat som brev med 10 öre OII. Stämplat Åsarp 1904-06-30.
Vyt Blekb 1904 Bildsidan av ovanstående stora vykort 24 x 16 cm. Hälsning från . . . . . Blekinge Museum.
Vyt_12öre 1905 Odelad adressida med 12 öre Ringtyp
  1905-01 Vackaer dam med korg, utam signatur. 5 öre OII Stämplat VIBY 1905-01-19.
Vyt Velour 1905 Vykort med något påklistrat måste frankeras med brevporto. Detta kort, (Velourkort) är endast frankerat med 5 öre OII, poststämplat Stockholm  1905-12-08 och därför belagts med Lösen ....10... öre.  K. Holmström, STHLM.
Vyt Katekes 1905 Vykort med något påklistrat måste frankeras med brevporto. Detta kort är frankerat med 2x5 öre OII, poststämplat PLK 357, (Nässjö-Hultsfred) julafton 1905-12-24 och sänt till Eksjö. Förlag Le Moine Malmeström, Göteborg.
Vyt HiLund 1905 Vykort med trälåda som kan fyllas med meddelande. Vikt ej över 15 gram = Lokalpost 5 öre. Stämplat Lund 1905-?-21
Vyt PrivBrefk 1906 Privattillverkat Brefkort frankerat med 5 x 1 öre s.k. öletiketter stämplade Karlskrona LBR 1906-01-24
Vyt Hi1a 1907 Bildsidan fullskriven med text, eftersom framsidan (adressidan) endast var avsedd för adressen.
Vyt Hi1b 1907 Fram till c:a 1905-6 var det endast tillåtet att skriva adressen på denna sidan, då kallad framsidan. (Denna sida användes endast för adresseringen.) Bostad (om den kan uppgifvas)
Vyt Hi2a 1907 Viss del av bildsidan vitt fält, just för att få plats med lite text, ofta alldeles fullskriven. Stämplat Nederkalix 1907-07-10. Ankomststämplat Brantevik 1907- ?-13.
Vyt Harksen   Helsak bKe med teckning av Rasmus Harksen
VYT Hiboll 1907 Snöbolls-kort av Jenny Nyström från början av 1900-talet
Vyt HiSkog 1908 Lokalt vykort med porto 2 öre. Kortet stämplat Nyårsdagen 1908-01-01
Vyt_FRNORU 190? På den tiden var bildsidan - baksida. Till några länder förutom inrikes, fick man skriva text på Adressidan. Frankrike, Norge, Ryssland, Tyskland, Danmark. Stämplat Stockholm 1, 9/11 4. TUR.          
Vyt TN 1913 En av vykortskonstnärerna som  var okänd ganska länge var sign. T.N. Hans namn var Tage Nilson. Här ett ganska typiskt kort av hans produktion, tryckt C. v. N. N:o 611. Stämplat Halmstad 1913-04-23
Vyt Hifullt 1915 Framsidan (adressidan) var endast avsedd för adressen. På den tiden var bildsidan - baksida. Därför ser ofta bildsidan ut så här, alldeles fullskriven. Annars ett vackert Jenny Nyströmkort
Lu 92 1907 "Denna del får användas för skriftligt meddelande". Nu fick man skriva även på denna sidan. 1907-10-17
>>>>>>>>> >>>>>> Adressidan är nu alltid delad och bildsidan låter man vara bild på.
Vythi Leksand 1924 Åström´s Bygdevyer stämplat Leksand 1924-07-26
LosT textN 1951

1951-06-01 höjdes brevkortportot till 20 öre och brevportot till 25. Utrymmet till höger om mittlinjen var avsedd för adressen. Lösenbelagt med dubbelt felande porto (brevporto) för all text ovan frimärket stämplat Stockholm 1951-07-26. Tack Kjell N.

Vyt Hi336 1959 Bäckedals Folkhögskola, Sveg stämplat PKP 317 1959-03-18. Text: Handkolorerat foto nr P 336. Kortet borde lösenbelagts för den text som finns till höger om mittlinjen.
     

Vykortsbrev.

Bild År

Beskrivning tecknade - målade vykort - i näver

Vyt 53 1953 På 1950-talet kom ett nytt begrepp "Vykortsbrev". Det blev nog inget "hit" men så här kunde det se ut. Stämplat Stockholm 1953-09-01
Vythi_GbgTors 1958-10 Vykortsbrev frankerat 30 öre maskinstämplat Göteborg 1, 1958-10-15 till Torskors
Red_MS Kolsnaren08 1962-08 Vykortsbrev frankerat 50 öre stämplat Johanneshov 1962-08-07.  Bifrankerat med frankostämpel Lic. 4136 valör 030 öre stämplat Göteborg 1962-08-08 till Cape Town, South Africa.
  1974 1974-11-20 Postgirot på vitt vykortsbrev.


Brevkort i näver

Bild År

Beskrivning tecknade - målade vykort - i näver

Vyt Hinaver 1912 Vackert björknäverkort med tryckt BREFKORT
Vyt_Hinaver13 1913 Vackert björknäverkort stämplat Borlänge 1913
    Se mer i lustigheter
     
     

Handräckningskort

Kort med mjuka hörn och ofta en guldkant. Ofta tjockare papp än vanliga vykort. De förekommer även frankerade och postade.

Bild År

Beskrivning tecknade - målade vykort - i näver

Vyt_Tygpojk God Jul ? Julkort med guldkant och kläderna av tyg. Bilden klistrad på kortet. Text på baksidan "Önskar din alltid tillgifne vän" tolkas som 1910-talet.
Vyt_GodP God Påsk! Bild men ej Vykort, "God Påsk!" troligen sänt i kuvert. Färgad person i "Strutsbåt". På andra sidan undertecknat "Svägerskan"

Tecknade - målade vykort och  Brevkort

Bild År

Beskrivning tecknade - målade vykort - Brevkort

Lu4_ Maskbal 1882 Inträdeskort till "De fria konsternas Maskeradbal". Daterat Thorsdagen d 23 Mars 1882. Signerat V. A. i högerkant.  Kan det möjligen vara Konstnär Vicke Andrén som tecknat kortet ?
Lu1 Anna 1902 Helsak bKe 10 stämplad Åkersberga 1902-07-04, med detta havsmotiv på baksidan. Tecknat av Anna h ' M ?
Vyt Upsala 1902-3 Trevligt tecknat kort från Upsala Post- och Telegrafhuset från 1902-3
Illu6 bKe9 1903 Baksidan av bKe 9. Treflig Påsk av okänt tecknare till Studerande Erik. Stämplat Göteborg 1903-04-10, 7.J1 TUR
Vyt90_ULin 1903 Linderås på kollorerad helsak. signerad V. Uggla, tecknat av adelsmannen Viktor Uggla, död 1895. Tecknat på baksidan av bKe 12  stämplat Linderås 1903 23/11.
Vyt 1903 Stopp 1903 bKe 11 Stopp - Polisen höjer handen. Stämplat Stockholm 1903-08-03. "Medf. ångf Waxholm II". Tecknat av Victor
Vyt 1903 Skepp 1903 bKe 11 och Fartyg med segeln hissade. Stämplat Stockholm 1903-07-27. "Medf. ångf Waxholm II". Tecknat av Victor.
Vyt_Fartygs 1906 Svenska Örlogs- och Fartygsflaggor
Vyt_90USt 1906 Mycket intressant akvarellbild:  "Strängnäs. Vy från  Västerviken" signerad V. Uggla. Tecknad på baksidan av bKe 12 (106) stämplat Frinnaryd 1906-09-18. F d Fanjunkaren K. V. S. Uggla (1835-1913) Linderås, är den troliga konstnären till denna bild. Född  1835-05-09 i Frinnaryds prästgård. Död 1913-08-10 i Linderås socken. Tack Olle
Vyt1907 Havet 1908 bKe 12. Akvarell med havet och mindre båt stämplat 1908-01-03. Tecknat av H. E-n 1907.
Vyt_Mat   God mat och ost
Vyt citron 1908 Tecknat/akvarellerat vykort med gurka hållande om en citron, stämplat Skottorp 190?-09-20
Vyt MAV 1908 Tecknat vykort med ryttare till häst, signerat MAV ?  Stämplat Skottorp 190?-12-22 samt PLK 235  1908-12-23
Vyt_Ebbes 1914? Helsak bKe 18 med bifrankering 3 öre stämplade Gnosjö 19??-??-18. Tecknat bKe, kanske vid inryckning till kriget. Tecknat av C. A.
Vyt_Hana 1915-04 Helsak bKe 18 (1213) stämplat Hanaskog 1915-04-03. Glad Påsk tecknat på baksidan.
Vyt_NyaB 1920-12 Mindre God Jul-kort av SWEDIN, med bild av Nya bron i Västerås inlagd. Frankerat 5 öre Lejon, maskinstämpel 203, Västerås 1920-12-23.
Vyt_Windm 1925-04 Postkarte - Die Windmuhle frankerad 5 x 5 öre Lejon stämplade PKP 1. 121925-04-18.
Illu6 Hin 1926 Baksidan av brev tecknat av ?   ?  Maskinstämplat 1926- Ankomststämplat Huvudsta 1926-
Vyt_RFalk 1940-tal God Jul Kort, tecknat av R. Falk. Frankerat 5 öre Montelius stämplat Braås 194?-12-24
Lu3 Gustaf 1947 Helsak bKe 39 stämplat Lund 1947-04-18. Tecknat med anledning av Gustafs förlovning

 

En annan intressant sak är det där med vilken sida man kallar fram- resp. baksida. Idag menar de flesta vykortsamlarna att bildsidan är "framsida". Så har det inte alltid varit. När ungefär börjad man kalla adressidan för baksida? När det gäller brev har ingen ändring skett, även om 1930-tals brev ofta har en vackert  illustrerad "baksida.

England började redan1902 att dela adressidan och Ulla Ehrensvärd skriver 1972 i sin bok: "Baksidan kunde härigenom helt och hållet upptagas av illustrationer".  

Vykorthistorik Andra typer av kort.

Bild Länk

Beskrivning, vykort med udda adressida mm.

Vyt 1901NewC En del företag beredde plats att skriva på bildsidan. Här ett kort från G.K.A. =Granbergs Konstindustri AB, Stockholm. Artisten som skapat Tomtekortet är obekant. Frankerat 10 öre OII stämplat Halmstad 1901-12-17 till Newcastle on Tyne
Från kortet ovan  Denna signatur är nästan dold i ett hörn av bilden. G.K.A. =Granbergs Konstindustri AB, Stockholm.
Vythi_DKTry Dansk Trycksak frankerad 5 + 5 öre stämplad Kjöpenhamn 1904-09-01 till Södertälje. T stämpel och Lösebelgt med 20 öre. Tjockt och vikten 22,5 gram
Vythi Gran19 Granbergs Brefkort skickat från Norrköping 1, 1919-04-28 till Karlskrona
Vythi Gran27 Granbergs Brefkort skickat från Sundholmen 1927-12-09. Bilden God Jul av Adina Sand
Vythi_Boasfest Ett vykort från Spanien, frankerat med 10 Cent. Ett tyg är klistrat på  det tjocka kortet. Ovanpå tyget är klistrat en flygande duva i plastliknande material, Celluloid. Det duvan har i näbben är texten "Boas festas". Kortet troligen från 1920-30-talet, men poststämpeln är otolkbar.
Vythi_Mail Här ett kort med ursparad bit att skriva på. Mailick med vacker flicka, skickat från Falun 1904-01-13.
Baltiska Vythi_Balt Telegramliknande vykort från  Baltiska Utställningen Malmö 1914
Vyt England Engelsk brevbärare hämtar posten
Vyt_Margit Brevkort bKe 21 maskinstämplat Göteborg 1921-03-25, med tecknad "En god Påsk" på andra sidan.
Vyt_Kvinnor Enligt kända skrivelser fick kvinnor Rösträtt i Sverige 1921.

Bondkomiker och andra originella personer

.

Bild År Storlek

Beskrivning, FAVORIT-KORT, Miniatyrkort - Prinsesskort mm.

Vythi_Godde 1902 138 x 90 Gödde i Göljaröd, frankerat 5 öre OII. Stämplat Läckeby  1903-03-12.  Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst.  Malmö 3436. Hans riktiga namn Karl Petter Rosén, född 1855, död 1900.
Vythi_mustage ? 139 x 88 Mustageprydd man, totalt utan uppgifter, men fotot taget efter 1905, delad adressida.

 

Andra udda format typer av BREF- och brevkort.

Bild År Storlek

Beskrivning, FAVORIT-KORT, Miniatyrkort - Prinsesskort mm.

Vythi_Lok02 1902 138 x 90 Lokalt vykort inom Göteborg frankerat 5 öre OII. Stämplat Göteborg  1902-04-13 till adress Här. 3 st. TUR - stämplar 1902-04-13 och 1902-04-14.
Vythi 03Hd 1903 136 x 40 Lättkladd dam frankerad 5 öre OII, stämplat  Halmstad 1903-10-31
Vythi_Ca1903 1903   Carte Postale med tillskrivet "Brefkort". Frankerat 3 ggr. 2 öre. Stämplade Helsingborg 1903-11-29.
Vythi 06Fal

1906

171 x 70 Lättkladd dam frankerad 5 öre OII stämplad Falun 1906-08-14
Vythi 13Ski 1913 139 x 49 God Jul frankerat 4 öre, stämplat Skivarp 1913-12-22 till Brösarp
Vythi 77GJ 191? 129 x 59 GOD JUL ostämplat  7 på 10 öre Medaljong
Vythi 178PLK 191? 93 x 60 GODT NYTT ÅR frankerat 4 öre, stämplat PLK 178 191?-12-30. Ankomststämplat Glimåkra
Vythi Glad19 1919 131 x 63 Glad Jul  frankerat 5+5 öre medaljong, stämplat  Stockholm 1919-12-23
Vythi GJ 192? 103 x 47 God Jul  frankerat 10 öre Lejon, stämplat  Älghult 19??-12-24
Vythi 22GJ 1922 130 x 61 God Jul frankerat 5 öre Lejon brun, stämplat Hälsingborg 1922-12-23
Vythi Favo

1901

  FAVORIT_KORT, stämplat Mariestad 1901-12-24
Vythi 1905

1905

157 x 50 Nya "Prinsess-kort" stämplat Göteborg 1905-07-24.
Vythi 1912

1912

95 x 60 Miniatyrkort av Aina Stenberg, stämplat Svartsjö 1912-11-20. Även stämplat [B .52] i Rotterdam
Vythi 1914Bil

1914

139 x 89 Bil med Resväska innehållande 10 minibilder av Wimmerby. Stämplat Frödinge 1914-02-16. Första världskriget startade den 28 juli 1914
Vythi 1916ET

1916

97 x 61 Miniatyrkort av Einar Torsslow, stämplat Lund LBR 1916-12-23
Vythi_AxelE 1917 139 x 89 Svensk tillverkning. Axel Eliassons Konstförlag.  frankerat 5 öre GV Medaljong, maskinstämplat  Stockhplm 1917-12-26
Vythi 1918

1918

93 x 49 Miniatyrkort av Aina Stenberg, stämplat 1918-12-??
Vythi 1921AS

1921

94 x 47 Miniatyrkort av Aina Stenberg, stämplat 1921-01-01
Vythi 1922AS

1922

102 x 72 Miniatyrkort av Aina Stenberg, maskinstämplat Lund 1922-12-23
Vythi_Ofvers 1923 100 x 74 Brevkort 15 öre 1922-10-01 till1924-08-01. Glad Påsk frankerat 15 öre, stämplat ÖFVERSÄFNE 1923-04-03. ? ? ?
Vythi 1926AS

1926

112 x 72 Miniatyrkort av Aina Stenberg, stämplat ?  ? 1922-12-26
Vyt 6Hjul

194?

  Franskt Vykort med 6 datumhjul. Obeg. men ganska tidigt kort, kanske 1940-tal ?
      Prinsesskort Prinsesskort Halmstad -10-31
Vyt_Uddev06 1906 138 x 43 Miniatyrkort Uddevalla - Hamnen. Frankert 10 öre OII stämplat PKXP No 11.A 1906-05-25.  Imp. Uddevalla Pappersh. Hildur Anderson.
Bild År Storlek

Beskrivning, Bilder av -KORT,  mm.

Vythi_TBasar 1904 141 x 92 Vackert vykort, stämplat Basar Tågarps Skytteförening 1904-07-09.
Vythi_Breds 1905 138 x 88 Vykort med två röda tygblommor. Frankerat 5 öre OII, vilket borde varit 10 öre. Ej Lösenbelagt. Stämplat Bredsätra 1905-01-11. Vitt fält att skriva i.
Vythi_Photoc 1907 137 x 88 PHOTOCHROMIE D & N 1125. Frankerat 5 öre OII, stämplat Mellösa 1907-03-14
Vyt LedsGlad

195?

  Ledsen gubbe vänd på kortet, så blir han Gladare
Vythi AxelEli

1915

  2 vackra osignerade kort. Glad Påsk och Gott Nytt År från Axel Eliassons Förlag, No. 5384 och 7371 stämplade 1915
Vythi plast 1980 148 x 105 Genomskinligt Plastkort Cathedrale de St. Etienne Wien. Plats för text på bildsidan. Troligen 1980-talet.
Vythi_Pelle     Pellerin

Osynliga vyer.

En annan udda vykortskonstnär var Bror Bodingh 1859 - 1938

Hans teknik var, att med hjälp av en hektograf framställa kort på de platser han befann sig. Snittupplagan av de flesta kort torde ha legat omkring 25 st. Man uppskattar hans produktion till c:a 4000 olika motiv. Nedan några olika motiv av dessa typer av udda tillverkade kort.

Hektograferade brevkort, helsaker och "Osynliga vyer".

Bild År

Beskrivning, hektograferade vykort.

Vyt_96 Hum 19?? Stencillerad vy över "Hummelsta, Tillinge, Enköping".  Ej signerat, tecknaren okänd, liksom tidpunkten.
Vyt96_Hallen02 190? "Hallen". Borde kunna vara av Bror Bodingh
Vyt96_HissmoK 190? "Hissmo Kvarn". Borde kunna vara av Bror Bodingh
Vyt96_Brunn03 190? "Brunn". Troligen av Bror Bodingh.
Vyt96_Langs 1904 "Långsele". Tolkat stämplat 1904
Vyt_96 Forssa 1905 "God Jul & Godt Nytt år: tillönskas af.", Forssa - Borlänge. Odelad adressida
Vyt96_Hallsta05 1905 "Hallstahammar". Stämplat Hallastahammar 1905
Vyt_96 Siljan 1906 "Siljansnäs Prästgård", ingen sign. funnen. Svag stencilbild.  Stämplat Leksand 1906-08-16
Vyt96_Uddev 1906 Nr: 4 ur serien "Osynliga vyer". Vykort "UDDEVALLA, Parti af Drottninggatan". Stämplat Uddevalla
Vyt96_Harm6 1906 "O Erikssons gård, Wattrång, Harmånger". Ej signerad hektografi, men troligen Bror Bodingh
Vyt_96GlaUpsala 19?? Kort "Gl:a Upsala"  frankerat med 5 öre OII stämplat Gamla Upsala 19??- 05-18 till Stockholm
Vyt_96 Hektogr 1910 Hektograferat vykort "Parti af G:la Upsala" av svårläsbar sign. 1909. Stämplat Upsala 1910-05-07
Vyt_96Vrets 19? Hektograferat vykort "Vretstorps Bageri". Troligen av Bror Bodingh. Arnes bild
Vyt_96Almbro 19? Almbro kvarn, Gällersta. Osignerad bild från Arne.
Vyt96_Klingg 19? Klinggården,  Gällersta. Osignerad bild från Arne.
Vyt96_96Heby 19? Gammalt Tegelbruk  HEBY. Till höger sign. Bror Boding
Hekto_Tack 1905 Hektograferad bild på bKe 12, stämplat Landskrona 1905. Frälsningsarmens lokal i Landskrona
     

 

Andra moderna typer av kort.

Bild År

Beskrivning, vykort med hål av oliga slag mm.

Vythi sidor   Bejaka dina mörka sidor
Vythi PT143   Ö 143 PT-kort, nytryck av ett tyskt kort, som "rödstrumporna" lyckades få Posten AB att dra in. Helt otroligt tycks det.
Vythi LLANFAIR   Världens längsta namn på en ort, men var finns postnumret ? ? ?
Vythi_3SkBo 1974-07 Vykort med den gula 3 Sk Bo. Kopparbergs Hembygdsföreningens Postmuseum stämplat 1974-07-13

 

Pressbyrån - storleverantör

1932 började Pressbyrån med egen produktion av vykort. 1943 var de en av de ledande och modernaste. 1952 trycktes c:a 16000 olika motiv. 1966 upphörde vykortstillverkningen. Läs mer om Pressbyrån där dessa uppgifter är hämtade.

Sedelkort.

Bild År Beskrivning, mynt & sedelkort
Vythis 10   Falska 10-kr sedel med texten "10 Tusen ja många fler".  Sedeln fastsatt med knappnål.
Vythis 11    
Vythis 12    

Vyer  nära Hässleholm

Bild År Beskrivning, mynt & sedelkort
Vythis 40 1905 Järnvägsstationen Wittsjö
Vyt_Lomb   Lombs -  Hanna, Vinslöv
Vyt_Lombs   Lombs hus, Vinslöv


 

(G-län)  Agunnaryd, 28 km öster om Ljungby i Småland

Från Agunnaryd

Bild År Beskrivning, Flygfoto över Agunnaryd
Ag 10b 1938 Flygfoto över kyrkan,1938.  Foto: Liljeqvist, Ahrenbergflyg. Förlag: Almquist & Cöster, Hälsingborg.
Ag10_FlygAgunn 1940 Flygfoto över bl.a. kyrkan, troligen 1940-talet. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt AB Almquist & Cöster. Förlag: Hjalmar Saming, Agunnaryd
Ag14a 195? Stensjöholms Gård, Agunnaryd. Foto: AB. Stockholms Aero, 1272-24.
Ag11 Flyg 1952 Flygfoto över Agunnaryd. Foto och ensamrätt .. Förlag: Rich. Magnusson, Agunnaryd. Frigiven av Försvarsstaben H 1743
Ag11 Bråna 1903 Handelsboden, Bråna stämplat Liatorp 1903
Ag14b 195? Bråna gård, Agunnaryd. Foto och förlag Rich. Magnusson, Agunnaryd


Kyrkan - Prästgården.

Bild År Beskrivning, Kyrkan - Prästgården
Ag10a 191? Kyrkan, Agunnaryd. Foto: okänd. Nr t.h. i bild 5858, baksidan 2619
Ag11a 1935 Gamla Kyrkoruinen, Agunnaryd. Förlag: Rich. Magnusson
Ag11e 195? Prästgården, Agunnaryd flygbild. Foto: AB. Stockholms Aero, 1275-31.
Ag11f 195? Prästgården, Agunnaryd. Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn
Ag11Ky77 1977 Agunnaryds kyrka, exteriör Kronocrom. E. Danielson AB, Genevad nr 7756
Bild År Beskrivning
Ag12a 192? Agunnaryds Dansbana med 10 ungdomar omkr. 1920
Ag12c 192? Ryggåsstugan, Agunnaryd. Foto: G. Pettersson
Ag12d 195? Ryggåsstugan "Köpet", Agunnaryd.  Förlag: Rich. Magnusson
Ag13a 194? Rönnäs gård framifrån. Förlagan till vykortet. Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster, Helsingborg.
Ag13b 194? Rönnäs gård från sidan. Förlagan till vykortet beställt 250 ex. med texten Rönnäs gård, Liatorp. Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster.
Ag13c 194? Rönnäs gård interriör av matsalen. Förlagan till vykortet Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster, Helsingborg.
  19  
==>   Adress till Strömma:  http://www.g.lst.se/kartor/kvarn/7810209.htm

Diö

Vyt_Dio21 1905 Diö Gemla Leksaksfabrik, stämplat 1905
Vyt_Dio Jag 1945 Järnvägsstationen Diö stämplat Diö 1945-08-11. "- Jag har just lyckligt anlänt till Diö ...". Foto och Förlag: Gustafssons Fotoaffär, Diö
Vyt_Dio1908 1908 Diö.    Fotograferat samma dag someldsvådan 9 okt. 1908.

Vackra kort

Vyt_vargen 1902 Rödluvan i sällskap med vargen. Ritat av Jenny Nyström, som dock inte signerat detta kort. Stämplat GÖTEBORG  1902-04-28 adresserat till Här. Ankomststämplat GÖTEBORG  2 TUR.
Vyt Finland 1903 Vackert skrivet Private Mailing Card från USA till Helsingfors. Ankomststämplat 1903-07-03
Vyt Semmy 1912 Pengar, pengar sedlar och mynt på trevligt Nyårskort av Semmy Nyström. 1910-talet
Vyt Gossau. 1921 GRUSS aus GOSSAU Partie am Bahnhof. 1921

Länk till   Frimärksspråket

Okända Vyer  och postala  vykort.  

Bild   Beskrivning
Vyt Savoca   Visit the Catacombes of Savoca. Oskrivet kort
Vythi_Nav   Handelsbod & Poststation, Näflinge" strax söder om Vinslöv
Vyt Mailing 1904 Var det Bill Gates farfar som uppfann "Mailing". Trevligt Private Mailing Card  från USA till Sverige, daterat 1 nov. 1904.
Vyt nr 1   Härle Domkyrka mitt i djupa skogen. Kan det vara Hörle 1 mil norr om Värnamo ? Svar: Ja, det är det. Tack för hjälpen Per Bunnstad.
Vyt B2. 1937 Folkskolan i Nosaby tätt intill järnvägen mellan Kristianstad och Fjälkinge. Troligen taget från kyrktornet 1937. Tack till Keith o Jan-Axel.
Vyt JohLant 1912 Skylten  till butiken säger: "C. E. Johanssons D. W. Handel"  (64k stor).  Bilden tagen omkr. 1910 av Joh. Johansson Liatorp.  Svar: Näshults Lantaffär.(Förlagan till vykort)
Vyt B4. 1912 Postat år 1912 på PLK 173A (Ljungby-Åstorp 1900-1930). Gissningsvis liten by med kyrka någonstans mellan Ljungby - Markaryd - Älmhult av texten att döma. Men Vilken by ? Svar: Vykortet är taget i Ekets samhälle vid Rya kyrka intill E 4. (Tack till Georg  Sandberg)
Vyt nr 5 1909 En stor brand, men var någonstans ? På bildens baksida står det J. Carlson KLIPPAN  OBS: Skorsten. Svar:  Det är Klippans läderfabrik som brinner, och det hände våren 1909. Tack till Thomas Carlsson
Vyt B6.   Skånska slätten fotograferad av A. Marcusson, Hvellinge. Men VAR Svar: Bilden är tagen från Hvellinge kyrktornet och söderut och det är Trelleborgsvägen som är rakt fram. Gården på höger sida om vägen ligger kvar och ser likadan ut.  Det sista huset i klungan mittemot gården (det mörka) finns också kvar samt något litet "klinehus i vänsterkanten...  Bilden är mycket känd och finns som omslag på en bok också. Tack till Kenneth J.
Vyt Begravn   Långt Begravningsfölje, vilket tolkas som en bättre bemedlad familj. Inga ledtrådar mer än bilden
Vyt 51 1920 Eldsvåda i gymnastiksalen på  Infanteri Regementet I12/I21 i Eksjö. Året var 19 .........VAR ?  Låt mig få veta svaret.  Svar: I 12/I 21:s matsal i Eksjö brann någon gång på 1920-talet. Byggnaden återuppbyggdes och finns kvar ännu i dag, innehåller numera en Bowlinghall. Tack till Stefan Stjern
Vyt jobbar   Vad jobbar de med ? Kan det vara ??? Adressidan bara med linjer, ingen text
Pb_20Lastb 1920-tal Postsparbanken och bild av Lastbil med reklam för Sven Klinga . ..... --   Svar: Platsen där bilen står uppställd påminner om innergården i Gamla Huvudposthusen på Vasagatan i Stockholm ! Tack till W. Wallin  
Vyt 50 1904 Kollorerat kort skrivet 1904-02-27 föreställande ett stort byggnadskomplex kanske ett "slott". 1893 i bildens högra hörn är nog plåtens nr. Adresserat till Fristad

Stenborg

  Länk till fler "Okända vyer" på Stenborgs sida "Efterlysningen"

. . .

(Okänt -län)  Okända platser, Okända orter,  Okänt överhuvudtaget. Tala  om det här  

 Please report any problems or missing links on this Web site to link at ....   ==>

  Main page

Hybrid - Julkort - Skottårskort - Riktiga vykort.

Bild År

Beskrivning

Vyt JulASd 1915 Troligen Adina Sand, vykort från 1915. Julbak med Guldpengar och sedel 1000 kr.
Au hyb 2002 2002 Lagom till julen 2002 inför Posten AB en annan ny tjänst "Riktiga vykort". Från din dator via Postens hemsida sänder du ditt julkort över hela världen. Det kommer fram som ett "fysiskt " julkort hos mottagaren (format A5, Taxe perçue) till ett pris av 15.50 inkl. portot.
Vyt_Skott27 1927 Kanonskott mot ung herre på 1920-talet. Stämplat 1927. Axel Eliasson No 8082

Datering av vykort, flygbilder från AB Flygtrafik, Dals Långed och  Ensamrätt: A/B Flygtrafik, Stockholm

Nere till höger på flygbilder står t.ex. "Frigiven av Försvarsstaben A 58" - Betyder att bilden är från 1933. Betydelsen av 58 är oklar. Det finns här upp till 4-siffriga.

Under kriget var flyg- och höjdbilder förbjudna.

  Bokstav Årtal   Bokstav Årtal   Bokstav Årtal  
        Krig 1940   L 1950  
        Krig 1941   M 1951  
        Krig 1942   N 1952  
  A = 1933   Krig 1943   O 1953  
  B 1934   Krig 1944   P 1954  
  C 1935   Krig 1945     1955  
  D 1936   H 1946   1956 1956  
  E 1937   K 1947   Klartext 1957  
  F 1938     1948   Klartext 1958  
  G 1939     1949   Klartext 1959  

Markbilder av t.ex. "Olof Liljeqvists Konstförlag Dals Långed"

Med gardering för felskrivning - tolkning

  Bokstav Årtal   Bokstav Årtal   Bokstav Årtal   Bokstav Årtal   Bokstav Årtal  
        J 1950   U 1960   AJ 1970   AU 1980  
        K 1951   V 1961   AK 1971   AV 1981  
  A = 1942   L 1952   X 1962   AL 1972   AX 1982  
  B 1943   M 1953   Y 1963   AM 1973   AY 1983  
  C 1944   N 1954   Z 1964   AN 1974   AZ 1984  
  D 1945   O 1955   AD 1965   AO 1975   BA 1985  
  E 1946   P 1956   AE 1966   AP 1976   BB 1986  
  F 1947   R 1957   AF 1967   AR 1977   BC 1987  
  G 1948   S 1958   AG 1968   AS 1978   BD 1988  
  H 1949   T 1959   AH 1969   AT 1979   BE 1989  

Flygbilder:
C=1935, D=1936, E=1937, F=1938, G=1939, H=1946 (47), K=1947 (48), L=1950, M=1951, N=1952, O=1953, P=1954, R=1955, från 1956 är årtalet utskrivet.

Markbilder:
A=1942 osv till H=1949, J=1950 osv till P=1956, R=1957 osv till V=1961, X=1962, Y=1963, Z=1964, AD=1965 osv till AH=1969, AJ=1970 osv till AP=1976, AR=1977 till AV=1981, AX=1982, AY=1983, AZ=1984, BA=1985 till BE=1989 o.s.v
 

Vykortslänkar:

Se Länksidan

 . . .

Litteraturhänvisning.

"Gamla vykort" av Ulla Ehrensvärd Filatelisten 2003/3 Artikel av Paul Gustafsson
Nationalencyklopedins definiton av "vykort" Filatelisten 2011/4 sid. 21
Main page Televykort   Postala vyer Fotograf Joh. Joh. Hörjavyer

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)