Liatorp väster.

DELTIOLOGY - DELTIOLOG.

På denna sida endast vykort från väster sida om järnvägen.

Topografi

Vykort

Postcard

Main page Vykort Liatorp H-sida   Fotograf  Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd   Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar  

 

flwline12K.gif (9290 bytes)

Beskrivningen av bilderna är ofta från det 1950-tal såsom jag minns det. Bilder som du får uppe t.v. STÄNG det fönstret innan du går vidare till nästa bild.

Li 11a. Liatorp(89a) Flygfoto Omkr. 1940.  I bildens v. sida vägen mot Diö, i övre mot Agunnaryd. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt Almquist & Cöster Helsingborg. Förlag: I.Steen, Papper & Kemikalier, Liatorp.

wpe1B.jpg (1364 bytes)

Tryckstugan Ugnhult. Det här är mitt födelsehem. Här bodde jag mina 7 första år. Flyttade därefter till början av Björnhultsvägen i Liatorp. (senare Växjövägen 502) Foto Gevaert.
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

   Väster om järnvägen.  

 

Minibild Länk År Beskrivning
  Li 12.    
80 Li 13.   En promenad norrut längs nuvarande Allbogatan
Li 17b. 1902 Byggnaden längst till höger är den som hela 1950-talet benämdes "Fiket". Oscar E. Kulls Grafiska Anst. Malmö. Foto Joh. Johansson Liatorp omkr. 1902.
  Li IvarC    
Li 17e. 1960 "Gatumotiv, Liatorp". Gatan lite närmare "Fiket" och till höger Mejeriet. Troligen från mitten av 1960-talet.  Foto & Ensamrätt: AB Uno Lind Älmhult. (Se även li mejeri)
Li Mejerip 1950-tal Bilden på en papperspåse från Södra Allbo Mejeriförening, LIATORP. Mjölkpropaganda
Li17g 1901 "Lasse Larssons" och C. Steens sett från mejeritomten. Stämplat 1901-08-28. Foto: okänd. OEK 19
Li17gg 1901 "Lasse Larssons" och C. Steens sett från mejeritomten. Till höger "Fiket".  Stämplat 1901-12-24. Foto: Joh. Johansson.
Li17i   Fastigheten Gullvivan 2, Allbogatan 28, söder om Sandbergs  Charkuteri. På bilden syns dåvarande ägaren frk. Bengtsson  pumpa vatten ur brunnen. Baksidan av huset.
Li21d 1925 Dåvarande C. Steens Pappershandel med trolig T-ford på gatan. Omkr. 1925?
Li21dd 1925 Samma bild som ovan fast en annan upplaga. Omkr. 1925?
Li21g 1950 Liatorps Mejeri t.v. i bild och C. Steens Pappershandel t.h. Troligen 1950-talet
Li 22. 1910 Ägaren till huset heter 1911  John ......... Senare kallat "Hedins". Omkr. 1950 hade Tandläkare Kempf sin praktik i den östra delen av huset. Foto Joh. Johansson Liatorp 1910.
Li22c Hedin 1951 "Gatumotiv Liatorp", med Hedins hus till höger. Från omkr. 1951.
Li 22ha 1910  
Li22h 1910 Huset till höger kallades på 1950-talet "Hedins". Stämplat Norraryd 1911-08-28. Foto Joh. Johansson Liatorp 1910. trasven
Li22b 1920 Huset till höger som på 1950-talet kallades "Hedins". Vägen rakt fram leder till Virestad. Bilden från 1920-talet
Li 22d   Konsum och Frisören till vänster. Uppe på backkrönet t.h. "Hedins" Fastighet. Foto Leif Wirén Holsbybrunn.
Li22 Flyg 1960 Flygfoto över Konsum och Frisören i det stora huset. Troligen tagit tidigt 1960-talet. 1959-520, godkänt av Försvarsstaben, Specialfoto Malmö.
Li22g Erla 1955 Erla Syfabrik stämplat 1955. Foto: Linds Papperhandels AB, Älmhult. Förlag: Steens Eftr. Liatorp.
Li 23 1908 På trappan står paret .......... Foto Joh. Johansson Liatorp 1908. Kan ev. vara Joh.Joh:s fastighet.
70 Li 25a.    
Li 24   IOGT-logen Liljan. Dansbana utomhus, som nyttjades om sommaren.
Li 24a   Byggnadsföreningen Liljan, Liatorp. Förlag: Lindhs Pappershandel, Älmhult
Li 27   Danspalatset Liljan. Vykort efter målning av Sven Hagman.
Li 27c.   Lillskogens taverna 1970-tal. Foto E. Danielsson AB, Genevad. 11643
Li27l   Lillskogens taverna
Li 27f.   Boklidsvägen, Liatorp från Liatorp1970-tal. Lindkvists Kiosk Liatorp
Li27G   Gölen Liatorp, där man åkte skridskor på vintern. Huset torde vara det som lallades Järn-Emlys (Järnemlies)
Li27G   Gölen Liatorp, där man åkte skridskor på vintern. Huset torde vara det som lallades Järn-Emlys (Järnemlies)
Minibild Länk År Beskrivning

3 - 4-bildskort

Minibild Länk År Beskrivning
Li27_H4   4-bildskort Hälsning från Liatorp, troligen 1960-talet.
wpe19.jpg (1632 bytes) Li 27a.   Lillskogens taverna 4-bildskort 1970-tal. Foto E. Danielsson AB, Genevad.
Li 27b.   4-bildskort Hälsning från Liatorp1970-tal. Foto: A/B Flygtrafik, O. Lilljeqvist, Dals Långed.
Li27b_villor   4-bildskort Hälsning från Liatorp1970-tal.
Li 27g.   3-bildskort Hälsning från Liatorp1980-tal. Foto: Börje Sävemark, Hovmantorp.
Li 27h.   4-bildskort Hälsning från Liatorp1980-tal. Foto: Börje Sävemark, Hovmantorp.

 

Sandbergs och Br. Svenssons var två kända och väldokumneterade butiker i Liatorp. Bilder med dessa butiker har fått egna grupper samlade här.

 

Sandbergs Charkuteributik

 

Minibild Länk År Beskrivning
       
Li 17a. 1940 "Motiv från Liatorp". Vita huset till höger är Sandbergs Charkuteri. Gatan som till höger leder till "Fiket". Ett av ortens många caféer. Bilden omkr. 1940. Fotograf okänd.
Li_Sandb 1940-tal Huset i vänster kant är Sandbergs Charkuteri. Träden till höger har ersatts av bankens hus, som bygdes tidigt 1950-tal.  Foto: Ivar Carlsson N:o 6.
Li17s 1940-tal Huset i bildens mitt är Sandbergs Charkuteri. Träden till höger har ersatts av bankens hus, som bygdes tidigt 1950-tal
Li 17c. 1940 "Motiv från Liatorp". Vita huset till vänster är Sandbergs Charkuteri. Bilden omkr. 1940. Fotograf okänd.
Li mot 1940 "Motiv från Liatorp". Samma som ovan fast något tidigare och i brun färg. Troligen sent 1940-tal
Li mot2 1946 Samma vy som ovan med gatan mot "Fiket". Foto: Gustavsson, Diö. Postat 1946-x-x
Li_Sand66 1966

 "Liatorp". Sandbergs Chark t.v. Banken t. h. Frankerat och stämplat 1966. Äkta Foto: Leif Wirén

 

Bröderna Svenssons butik

var den andra väldokumneterade butiken i Liatorp.

Minibild Länk År Beskrivning
wpe15.jpg (1133 bytes) Li 21. 1902 T.v. "Bröderna Svenssons". Liatorps By 1902. Till höger S&E. Johansson butik. ( Samuel & Ernst Johansson 1900-1903). Tidigare Lustigs butik . Boddraken från butiken finns i Linnegården, Råshult. (Se särskild bild.) O. E. K. 5181. *) se nedan
Li 19. 1906 Br. Svenssons Specerier omkr.1906. (7175).  Förlag: Fabriks-o Handels-aktiebolaget Lorentz  Larsson Halmstad.
Li21c 1908 T.v. "Bröderna Svenssons" och F.d. Lustigs butik på samma bild som ovan, men en annan tryckupplaga före 1910. Stämplad 1908
Li 21b 1910 T.v. "Bröderna Svenssons" och F.d. Lustigs butik på samma bild som ovan, men en annan tryckupplaga från sent 1910-tal
Li21a 1920 T.v. "Bröderna Svenssons" och rakt fram ligger det som vi på 1950-talet kallade  "Fiket". Bilden troligen från tidigt 1920-tal
Li21b 1920 Rakt fram t.v. "Bröderna Svenssons"  butik från samma tid som bild Li21a. Bilden troligen från tidigt 1920-tal
Li21Br 1920 T.v. "Bröderna Svenssons"  butik från andra sidan järnvägen.
Li BeSv 1923 Bröderna  Svenssons affär från 1923, då det var Karl Anderssons affär
Li21e_33 1933- "Motiv från Liatorp" Bröderna  Svenssons affär från 1933. "Fiket" till höger.
Li21e 1937 T.v. "Bröderna Svenssons"  butik från andra sidan järnvägen. Mycket likt Li21b. Stämplat 1937.(tra)
Li20b 1941 T.v. "Bröderna Svenssons" och t.h. "Fiket" Stämplat 1941-08-. Foto och ensamrätt: Gustavssons Fotoaffär, Diö.
Li 20 1943 T.v. "Bröderna Svenssons"  Specerier från järnvägsövergången omkr. 1943. Foto och ensamrätt: Gustafssons Fotoaffär, Diö
Li20Br 1945 "Motiv från Liatorp" t.v. "Bröderna Svenssons"  Speceributik från omkr. 1945. Foto, förlag & ensamrätt: Gustafssons Fotoaffär, Diö. Samma foto som ovan.
wpe1C.jpg (1404 bytes) Li 20c 1945 T.v. "Bröderna Svenssons"  Specerier omkr.1945. Fotograf okänd.
Li 19b. 197? Bröderna Svenssons butik. Vykort efter målningen "Julbön" av Sven Hagman.
Minibild Länk År Beskrivning


*) Boddraken från Josef Lustigs butik finns i Linnegården, Råshult. 120 cm lång, 32 cm hög tillverkad  i trä av Lustig själv år 1865.

  Beskriven av Gotth. Virdestam i Folkminnen och Folktankar. Enligt andra uppgifter öppnades butiken först 1870. Lite motsägande uppgifter ? Se även "Bilder ur Lanthandelns Historia".

Main page Vykort Liatorp H-sida Fotograf Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd   Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar  

 

Litteraturhänvisning.

flwline12K.gif (9290 bytes)