Glad Sommar 2015 !

Senast uppdaterad 2018-12-19

 

 

I de NYA IRM-maskinerna som nu finns på terminalerna Malmö, Alvesta, Göteborg, Hallsberg, Årsta och Rosersberg, har de programmerats om till

Glad sommar !

Det är dock stor skillnad på hur de de ser ut, på de olika terminalerna. Programmeringen sker tydligen INTE efter samma rutiner och regler om HUR stämpeln ska se ut.

De nya IRM-maskinerna kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller).

 

    Postnord  

 

Nedan följer bilder på de maskinstämplar som kommer från de Nya IRM-maskinerna. 6  postterminaler norrifrån sett, har dessa bilder: 

Rosersberg, Årsta, Hallsberg, Göteborg, Alvesta och Malmö.

 o

 

Nya maskiner typ IRM: Maskin som makulerar frimärken, väger och sorterar c:a 32 000 försändelser/tim.

Detta är orter för planerade maskiner, enligt terminalstrukturen. Alla maskiner är ännu inte på plats

 

Nyinköpta maskiner

  Typ Nr Fabrikat Ort och mitt första upptäckta brev   ==> Datum
     171, 172, 173. Siemens Hallsberg 2013-06-01
IRM   174,175 Siemens Rosersberg 2014-05-24
    176 Siemens Alvesta 2014-08-25
eller   177, 178 Siemens Malmö 2014-10-06
   

179, 180

Siemens

Göteborg

2014-11-19
CFC   181 Siemens Sundsvall  
    182, 183 Siemens Årsta 2015-07-09

. I de nya maskinerna med nytt kodsystem kan man bara i Posten datasystem läsa postnummer, maskinnummer, datum mm..

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.

Fram till sommaren 2014 omorganiserades mycket och 18 Regioner blev bara 8 (åtta).

 

 

Texten Glad sommar!

     


 Före 1994 = Bolagiseringen, så var det ordning på HUR man skulle göra, för att alla maskinstämplar skulle se likadana ut

Datumstämplarnas utseende av idag är nu väldigt skiftande i de nya maskinerna IRM. Troligen beroende på VEM som programmerat dem.
Notera främst datumsiffrornas plats.  
Datumsiffrornas placering är väldigt olika.  Detta beroende på kuvertens storlek, typ C4, C5, C6. Det gäller även skillnader på de olika orterna..
Dessa bilder kommer  från C5-kuvert, som oftast har två X X.
C4- kuvert har oftast fyra X X X X.
(300)


Här är de 6 postterminalerna norrifrån räknat, som fått nya maskiner typ IRM fram till hösten 2015.
   
IRM 181 Sundsvall C5 del (2015-10-20)
Så har då även Syndsvall fått den nya maskinen
   
IRM  174, 175 Rosersberg  C5 del  (2015-08-11)
I Rosersberg tog sommaren slut redan  2015-09-06
Första terminal med snedstreck.
Troligen är denna bild det som kommer i alla maskinerna ?
2015-10-02 var det även så
  2015-10-04 återgick Rosersberg till Glad sommar! och datum i X-et. Troligen har datorn återgått till ett tidigare defaultvärde. Märkligt ?
   
IRM 182, 183  Årsta,  C5 del (2015-07-09)
IRM 182, 183  Årsta,  C5 del (2015-09-24)
Glad sommar kvar
IRM 182, 183  Årsta,  C5 del (2015-09-25)
Nu den nya modellen med snedstreck
   
  IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5 del (2015-08-12)
IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5 del (2015-09-22)
Datum till höger
IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5 del (2015-09-25)
Datum flyttat till vänster
   
IRM 179, 180 Göteborg, C5 del (2015-08-18) 
IRM 179, 180 Göteborg, C5 del (2015-09-23)
Sista dagen med Sommar
IRM 179, 180 Göteborg, C5 del (2015-09-23)
Samma dag försvann Sommaren
   
IRM 176 Alvesta, C5-del (2015-07-15)
OBS. Datum
IRM 176 Alvesta, C5 del (2015-08-16 )
OBS. Datum
  IRM 176 Alvesta, C5 del
2015-09-10 försvann Glad Sommar i Alvesta
IRM 176 Alvesta, C5 del
2015-10-04 har även Alvesta fått snedstrecken i sin maskin
   
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2015-07-03)
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2015-08-14)
Glad sommar är nu borttagen?
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2015-08-09)
Bara nedre halva stämpeln
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2015-09-28)
Sista dagen med X
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2015-09-29)
Första dagen medsnedmarkeringen
   


Hela kuvert hösten 2015.

2018 hoppade man över
Glad sommar i Inkjetmaskinerna.

Bild Term  Beskrivning
Glad_DubbGul C5-kuvert stämplat 2 ggr i Rosersberg 2015-09-11. Andra gången har maskinen satt  på en gul etikett, som döljer den första "apelsinkoden". Troligen p.g.a. felsortering.
Glad_Arsta09 C6-kuvert stämplat Årsta 2015-09-16. Då var Glad sommar avslutad i Årsta.
 
Hallsberg och Malmö har kvar datum mellen X ---- X, vilket gör datum svårläst.

Postnord prioriterar alltså inte längre att det ska finnas ett läsbart datum på försändelserna

 

 Sponsor av "Postal Automation" med alla kuvert av posthistoriskt intresse är Söderbloms Factoringtjänst.

  Bergendahls Food är en annan stor sponsor till denna sida med frankostämplar m.m. från den inkommande posten Även detta företag sponsrar med  inkommande post till Finja AB KGT - Trafik Entreprenad AB  sponsrar med sin  inkommande post denna websida

 

Interna  Länkar till fler bilder från andra terminaler

 

Main page Posthistoria Huvudsida Glad sommar Hallsberg Rosersberg
Terminalstruktur Terminalbesök Malmö Terminalbesök Alvesta Terminalbesök Göteborg 2004 Terminalbesök  Göteborg 2008
 

Nya IRM

  Postal Automation Länksidan

Begrepp - Förkortningar - förklaringar:

 

Typ Beskrivning / förklaring av en del förkortningar
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IPM  = Integrerad ProduktionsModell. Meddelande och Logistik sammanförs. Brev och paket levereras samtidigt 
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
OCR  =Optical Character Recognition
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  =  Skiljning- och ResningsMaskin.
TPL  =  
VCS  =Video Coding System

Maskiner av olika slag

Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
CFC   Culler-Facer-Canceller. Detta är namnet på de nya IRM som installerats på bl.a. Hallsberg, Rosersberg m. fl. terminaler.
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

Det finns inte så mycket skrivet om terminalstrukturen utan mycket är egna iakttagelser, forskning och testning av Postens hantering av brev

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten - PostNordNews Andra media-er
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)