Frankostämplar 1-100.

Lic. nr.1-100 använda av Posten.

Frankostämplingsmaskiner med Lic.nr 1-100 reserverades från början till Postens eget behov Den första maskintypen från Pitney Bowes levererades till Stockholm 1931.(Lic. 1). Lic. 2 var en Universal NZ uppsatt i Göteborg 1927.

Ett stort flertal olika modeller har använts, men i skrivande stund vet vi ej hur många som finns kvar. Efter bolagiseringen 1994 har olika regioner/terminaler löst mottagningen av större partier på olika sätt.

m/44 Frankotyp A använd Göteborg 1. 

Lic. nr 8 från 1950-07-11 till 1954-? på Göteborg 1.

Fram till 1956 fanns det 11 st maskiner i Postverkets tjänst.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Posten Lånemaskin (3) Franko Reklam Franko etiketter

Preliminär version av Postens Frankomaskiner Lic. 1-100

Svårigheterna att få fram korrekta uppgifter från såväl leverantörer som Posten är ibland ganska stora. Jag har dock haft tur att träffa tillmötesgående personer. Många av dessa uppgifter är hämtade ur Sigurd Tullbergs skrifter

m/26  
Lic. Maskintyp Plats Använd från till/senast känd anm.
1

Pitney Bowes

Stockholm, GPO-III byrån 1931-05-22 1933-03-06  
-"- -"- Stockholm 16 1933-03-07 1934-11-21  
-"- -"- Postgirokontoret 1934-11-22 1945-  
2

Universal NZ

Göteborg 1 Avg 1927-03-18 1929-10-28  
-"- -"- Gävle 1929-10-29 1931-01-19  
-"- -"- Örebro 1931-01-20 1934-11-21  
3 Frankotyp Cm Borås 1,   3-ställig.  (För adresskort till paket) 1935-02-26 1940- adresskort
4 Hasler C Borås 1,   3-ställig.  (För paketpost) 1940-08-03 1940-12-09 adresskort
5 Frankotyp AN Borås 1,   3-ställig.  (För paketpost) 1940-12-09 1963-11-15 adresskort

m/44 
Lic. Maskintyp Plats Använd från till/senast känd anm.
6 Frankotyp A Stockholm Ban,  3-ställig. (För brev, trycksaker -  Postbokspost) 1945-03-29 1956- adresskort
7 -"- Stockholm Ban,  3-ställig  (För brev, trycksaker -  Postbokspost) 1945-03-29 1957- adresskort
8 -"- Göteborg 1,   3-ställig    (För brev, trycksaker -  Postbokspost) 1950-03-07 1954- boxpost
9 -"- Borås 1,  4-ställig 1950-10-11 1973- adresskort
10 Satas Guichet Stockholm 20 *) 1958-12-30 1959-08-26  
11 Frankotyp Cm Stockholm 7,   4-ställig utan öre. (På prov för Postbokspost) 1955-01-31 1967-06-08 Postbokspost
12 Frankotyp Cm Stockholm 7 1957-05-31 -  
-"- -"- Älvsered 1957-02-01 1958-  
-"- -"- Stockholm PAR 1958-05-07 1963-08-23  
13 Frankotyp Cm Stockholm Ban  (utan öre) 1957- 1972-03-13  
14 Frankotyp Cm Stockholm Ban 1957- 1964-  
15 Hasler C Stockholm 7,   4-ställig.  (På prov för Postbokspost) 1956-03-08 1957-12 Postbokspost
-"- -"- Stockholm 20 1958-01-07 1966  
16 Frankotyp Ccm Göteborg 1 1957- 1971-  
-"- -"- Överlida  (1967-02-27) 1964- 1971-  
-"- -"- Malmö PAR, 00.00 (utan öre) 1971- 1976-03-17 TL/AB
17 Frankotyp Cm Malmö 1 1957- 1975-  
-"- -"- Malmö Ban 1975-12-01 -  
18 Frankotyp A9000 Göteborg 1 1957- 1963-  
-"- -"- Borås 1 1963-11-30 1980-  
19 Frankotyp A9000 Stockholm Ban  (1966-12-21) 1964- 1973-12-03 adr.utl.
20 Frankotyp A9000 Stockholm PAR 1963- 1969-12-03 Uddev

*)

Kungl. Generalpoststyrelsen Allm. Cirkulär 1958  Sid 276.

351. Prov med frankostämplingsmaskin för internt bruk.

”En för internt bruk i posttjänsten konstruerad typ av frankostämplingsmaskin kommer att under januari-mars månader 1959 försöksvis användas vid postkontoret Stockholm 20. Avtrycken av maskinens frankostämpelkliché komma att betr. storlek och utformning avvika från de i FM, Bilaga A § 2, återgivna. Deras utseende framgår av nedanstående avbildning utvisande såväl datum- som frankostämpelklichérna. Förutom för stämpling direkt på försändelser kommer maskinen att användas för stämpling av etiketter avsedda fastklistras på försändelser. Etiketterna komma att sakna i FM, Bilaga A § 5, föreskrivna uppgifter om avsändare. (Inta 266.57.) ”

Den i Allm. Cirk. 1958:351 omnämnda frankostämplingsmaskinen kommer att under juli - september 1960 ånyo tas i bruk vid Stockholm 20 för fortsatta prov.

m/65 
Lic. Maskintyp Plats Använd från till/senast känd anm.
11 Pitney Bowes  Stockholm 7 1971-03-19 1980-03 LL/sh
12 P.B. 12 Stockholm 1992-02- 1992-02-20 LL, AB
18 Frankotyp A9000 Borås 1 - -  
19 Frankotyp Cc Stockholm Ban 1976- -  
19 Frankotyp Cc Stockholm (Sth Ban) 1976- 8-31 1978-05-12 sh
20 Frankotyp A9000 Stockholm PAR 1970-09-01 1984-11- TL/LL
21 Frankotyp A9000 Göteborg PAR 1970-10-01 1974-12-20 TL/AB
22 Pitney Bowes  Göteborg PAR 1980-01- -  
23 Frankotyp A9000 Stockholm Ban ? -  
25 Pitney Bowes Norrköping 1 1976-12- -  
26 Pitney Bowes Åtvidaberg 1977-04- -  
27 Pitney Bowes Solna 1977-03- 1984-03-30  
28 Pitney Bowes Malmö PAR 1977-12- 1988-06-10 Kasto
30 Pitney Bowes Stockholm 20 1966- 1989-02-20 AB
31 Pitney Bowes Kalmar ? -  
32 Pitney Bowes Umeå efter 1983 -  
34 Pitney Bowes Örebro ? 1989-02-16 AB
35 Pitney Bowes  Sundsvalls Företagsservice 1983-12- -  
36 kanske ?36 Göteborg 1989-10- - LL
45 Pitney Bowes Stockholm 1992-05- 1992-05- LL
46 Hasler F 307 Trollhättan ? -  
50 Frankotyp Cc Norrköping 1 1974-12-01 -  
57 Pitney Bowes  Stockholm 1988- 1989- 4--3 AB/Kasto
60 Frama Stockholm 10 1982-02- -  
61 Frama Malmö 9 1981-04- -  
71 Hasler F 204 Stockholm 7 1992-02- 1992- LL
80 Frankotyp Cm Karlskrona ?  1985-11 -  
81   Östersund 1994-10-03 1994-10-03 AB
86   404 01 Göteborg Postakuten -1989- -  
86   Göteborg, Nordstan, Steget före -1992- 1995- 1-10  
86   Göteborg, Massbrev, valör 000,00 Datum,  -   1. Datum,  -   1.  

Lic. 28 stämplad 1998- 7--1? Kanske borde vara 1988

Har du som besöker denna sida hittat fler Lic.nr 1-100?

Tala gärna om det för mig här nedan
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.=>   Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Förklaringar:

 

Frankostämpling på försändelser:

FraPo_1971 1971 Bl 2010.08 Adresskort inr. postf. inlämnat Malmö 1 LIC. 17. Stämplat 1971-12-16 4-ställig 07.65 utan öre. Malmö 1 med omvänt årtal

j

   

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga Posten Lånemaskin (3)
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Länksidan

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)