Frankostämplar m/65.

Typ VII. Sidan omfattar 3-5-siffriga Lic.nr på 1 rad.

 m/65 delas på 4 sidor, se hur längre ner.  Leverantörerna har genom åren skiftat, köpt upp, tagits över och kanske även upphört. De olika fabrikaten av Frankostämplingsmaskin presenteras mer ingående längre ned på respektive sida.  Se även Franko Historik.

Ur Postens Allm. Cirk. nr 332 14 sept. 1965.

Nedanstående bild återger den nya typ frankostämpel som i fortsättningen kommer att användas i frankostämplingsmaskiner jämsides med den traditionella som finns återgiven i FFS. (Bild på Lic. 5101 Stockholm 25.8.65). Smärre förskjutningar i placering av de i valörstämpeln ingående komponenterna kan förekomma på grund av de olika frankostämplingsmaskinernas konstruktion.

Här visas två olika typer av  modell/65. (se valör och Lic.nr.)

Lic.nr på 2 rader

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter. 1926-10-01 startade Sverige

Lic.nr på 1 rad

Fra40. 1986-10-01. Exakt 60 år sedan 1:a Sv. Frankostämpeln togs i bruk. Rockwool. Lic. 6683 Frankotyp A 9000.
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Länkar frankostämplar

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (4) m / 97 m / 09  
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Frankosamlare Franko Reklam Franko etiketter

 

Preliminär version 

Modell /65.

Rund datumstämpel - Krona ovan posthorn - Valör t.h.

m/65 har licensnummer i den tandade valörstämpeln under posthornet. 

Indelning av m / 65 i följande 4 avsnitt

VII. Pitney Bowes.  m/65 3 - 5 -siffriga LIC. 1-2 rader P.B. VII. Övriga. m65 3-5 -siffriga Lic.nr 1 rad VII. Övriga.   m/65 3-5 -siffriga Lic.nr 2 rader VIII. Alla 6-siffriga   m/65 6-siffriga LIC. på 1 eller 2 rader.

Använda fabrikat:

Alcatel har övertagit Neopost. (c:a 1986)

Från 2001-10-01 skulle alla Lic.nr varit 6-siffriga. Så firade vi 75-års jubileet av stämpelns införande i Sverige. Alla hann dock inte byta eller avsluta sina avtal

Från 2001-11-01 är Secap uppköpt av Pitney Bowes ?

För att enkelt "Artbestämma" m/65-stämplarna, indelas de i 4 grupper:  På nästan alla Pitney Bowes stämplar står P.B. före Lic.nr och dessa har lagts i en egen grupp oavsett om lic.nr är på 1 eller 2 rader. *) (Lic. 14000-14003, 14006-14009 saknar PB, 14004-05 endast  PB) även udda datum t. ex. 14005 , OCT -3' 72. Därefter följer de med  Lic.nr på en rad samt de med Lic.nr på två rader. I möjligaste mån sorterade efter Lic.nr.  Det finns dessutom en del nr-serier, där Lic. och nummer finns både på 1 rad och 2 rader. (t.v. rödmärkt) 6-siffriga Lic.nr i en grupp.

Det fordras en otrolig mängd  material och även upplysningar från både Posten och leverantörerna för att tillräckligt säkert bestämma typerna. Beskrivning av utgångna modeller är heller inte lätt att få tag på.

Den graverade klichéen kan se ut så här

 

Fra46.

m/65, de två graverade klichéerna 40x55 och 30x51 mm. till Krag F 20 från en skrotad maskin

Fra45.

m/65, den graverade klichéen 68x33 mm. till Neopost Mini 4 från en skrotad maskin

14005

Detta lic.nr har datum OCT-5´72 och P.B. 14005 istället för Lic. 14005 (se ovan)

Frahist 2002

Buntetikett för Frankostämplade försändelser Bl 2002.03  (Juni 65)

Nykel till Cc

Nykel till maskin Frankotyp Cc med tillhörande träbricka

Typ VII. 3-5 -siffriga Lic.nr på 1 rad.

Lic. på  rad

Tilldelade Lic.nr.

Fabrikat Datumstämpeln  i mm. 000=Valörutformning. Ph-  mm Avstånd datum - valörstämpel. Valör stämpeln i mm.

Lodrät perf.

  300-399 Secap Digipost          
1 400-499 Postalia EFS 3000. NEF 3000 26mm. 00000 13 4mm  36x23 6
1 700-799 Francotyp EFS 300. 26mm. 00000 13 2-4mm  36x23 6
  1300-1399 Krag AS          
1 1700-1799 Francotyp EFS 3000. 26mm. 00000 13 4mm  36x23 6
1 2300-2399 Krag F7, F20 22-25mm. 0000, 00000, (annan färg i Reklamklichéen) 13-14 3-5mm  37x 23-24 6
1 2700-2799 Francotyp EFS 3000. 26mm. 00000 13 4 mm  36x23 6
1 3100-3199 Ascom/Hasler C (F88). 25-27mm. 000, 0000, 000.00, 70.00 14 5-7mm. 33x23 6
1 3300-3399 Krag F7, F20 22-25mm. 0000, 00000, (annan färg i Reklamklichéen) 13-14 3-5mm  37x 23-24 6
1 3304, 3393, s.o. Krag F7 s.o. 22 mm. 0000 14 5 mm 37x24 6
1 3700-3799 Francotyp EFS 3000. 26mm. 00000 13 4 mm  36x23 6
1 4100-4199 Ascom/Hasler C (F88). 25-27mm. 000, 0000, 000.00, 70.00 14 5-7mm. 33x23 6
1 4300-4399  Krag F7, F20 22-25mm. 0000, 00000, (brun och annan färg i Reklamklichéen) 13 3-5mm  37x 23-24 6
1 4338, s.o. Krag F7 s.o. 25 mm. 0000 14 3mm 37x24 6
1 4700-4799 Francotyp EFS 3000. 26mm. 00000 13 4 mm  36x23 6
1 5100-5199 Ascom/Hasler C (F88). 25-27mm. 000, 0000, 000.00, 70.00 14 4-7mm. 33x23 6
1 5104, 5162,s.o. Hasler C s.o. 27mm. 70.00,  14 5 mm 32x23 6
1 5300-5399 Krag F7, F20, Lindaco 22-25mm. 0000, 00000, (annan färg i Reklamklichéen) 13 3-5mm  36-37x 23-24 6
1 6100-6154 Ascom/Hasler C (F88). 25-27mm. 000, 0000, 000.00, 70.00 14 4-7mm. 33x23 6
1+2 6300-63997300-7399 Krag F7, F20 22-25mm. 0000, 00000, (annan färg i Reklamklichéen) 13 3-5mm  37x 23-24 6
2 8308 Krag ,   (se 2 rad) s.o. 25 mm. 0000 14 3 mm 36x24 6
  9013-9099 Francotyp Cc/Ccm 26mm. 00000? 13? 4 mm ? 36x23? 6?
2 9312 Krag,   (se 2 rad) 25mm. 0000,  (se 2 rad) 13 3 mm  37x24 6
2 10000-10999 Francotyp Cc/Ccm 26mm. 000, 00000? 10 4 mm ? 30x23 6
1 11000-11999 Hasler D (F66). 26-27mm. 000, 0000, 00.00, 700, 7000, 70.00, 5mm höga siffror 14 2-6mm  33x23 6
1 11477 Hasler D 27mm. 000 6mm höga 14 5 mm 33x23 6
1 11056 Hasler D 28mm. 000 6mm höga feta 14 5 mm 34x23 6
1 11873 Hasler D 28mm. 70.00 14 4 mm 33x23 6
1, 2 12000-12999 (1) Postalia P4. (1) (se 2 rad) 23-25mm. 000, 0000 11-13 1-4mm  33-35x 22-24 6
1 12454, s.o. Postalia P4. s.o. 24 mm. 000 4mm höga 13 2 mm 33x22 6
1 12477, s.o. Postalia P4. s.o. 23mm. 000 12 1mm 33x22 6
2 12771 Postalia P4 (se 2 rad) 25mm. 0000 11 3mm. 32x23 6
1 12785, s.o. Postalia P4. s.o. 25mm. 0000 11 4mm 30x23 6
2 12815 Postalia P4 (se 2 rad) 25mm. 0000 11 3mm. 32x23 6
1+2 13000-13999 (se 2 rad)*) Satas Baby X4. (se 2 rad) *) 24-27 mm. 000, 0000 9- 14 1-6 mm 29-33  x22-25 6- 8
1 13002, år 1972 Sthlm Satas Baby, *) 24 mm. 000, 3-ställig 13 3 mm 33x24 7
1 13002, år 1976 Malmö Satas Baby, *) 26 mm. 000, 3-ställig 14 1 mm 33x24 6
1 13033 Satas Baby 24 mm. 000, 3-ställig 14 1-2mm 33x23 6
1 13505 Satas Baby 25 mm. 0.00, 3-ställig 9 2 mm 29x25 7
*) Variationerna på Satas Baby 13000-13999  är nästan oändliga. Endast några olika redovisade här        
1 14000-14099 Pitney Bowes RFB. *) Se m/65 PBsidan, PB saknas 12 0-1mm 30x22 5
  17000-17702 Francotyp Cc          
1 18000-18999 Neopost 205, 2205 24-25mm. 0.00, 000, (Reklamklichéen, svart,  blå, grön) 9-10 1-3mm 29-30 x25 7
1 18053, s.o. Neopost ? s.o. 25mm. 000, 10 1 mm 30x25 7
1 19000-19656 Neopost 505 24-25mm. 0.00, 00.00, 0000 10 3-6mm 39x24 6-7
1 19105 Neopost 505 se o. 24mm. 00.00 10 5mm 37x24 7
1 19201 Neopost 505 24 mm. 0.00   5mm   7
2 19201 Neopost 505 24 mm, j0.00 10 7 mm 35x24 6
1 19604 Neopost 505 se o. 25mm. 00'00, 6,5 12mm 31x23 9,5
1 21000-21574 Hasler D (F66). 26-27mm. 000, 0000, 700, 7000, 70.00 11-14 2-6mm  33x23 6
  21750-21999 A/H New Range, F101A-104-114          
1 23000-23099 Satas Rotary. 24-26mm. j000 13-14 1-2mm  35-36x 23-24 6
  23100-23130 Satas Baby, *) 26mm 11 4mm 31x25 6
1 28000-28830 Neopost 205  (se även 2 rad) 24-25mm. 0.00, 000, (Reklam grön, blå, svart) 9-10 1-3mm 28-30 x25 7
1 28837-28935 Neopost 2205 24-25mm. 0.00, 000 (Reklam grön, blå, svart) 7 2-6mm 30x25 9,5
1 28801-28837, s.o. Neopost 205 s.o. 25mm. 0.00 9,5 2mm 29x25 7
1 280-serien Neopost 205 Ph och avstånd varierar stort 7-10 2-6mm 28x26 6-10
1 29000-29499 Neopost 505 24 mm, 0000 6 12 mm 31x23 9,5
1 29500-29999 Alcatel 7500 25-26mm. ~0000, ~00.00 5,5 14mm 30x 25-26 10,5
1 32000-32610 Postalia Ps 4. 24-26mm. 0000 13 1-5mm  34x22 6
1 37000-37999 Francotyp Ms5. 25-26mm.  0000, 00000, 6000, 60000 13 3,5-5mm 34-35x 22-23 6
1 37714, s.o. Francotyp Ms5. s.o. 26mm. 0000,  13 3,5 mm 34x23 6
1 38000-38099 Neopost mini 4 (se även 2 rad) 24mm. 0000, 9 9-10mm 27x24 8
2 38100-38720 Alcatel 2205,(se 2 rad) 24mm. 0000, 9 10-11 mm 31x25 6
1 47000-47999 Francotyp Ms5. 25-26mm.  0000, 00000, 6000, 60000 13 3-5mm 34-35x 22-23 6
1 47067, s.o. Francotyp Ms5 s.o. 26mm. 0000,    13 4 mm 34x23 6
1 48000-48999 Alcatel EFM7 25-26mm. ~00.00,  5,5 12-14mm 29,5x 25-26 10,5
1 57000-57999 Francotyp Ms5. 25-26mm.  0000, 00000, 13 3-5mm 34-35x 22-23 6
1 57640, s.o. Francotyp Ms5. s.o. 26mm. 00000,  13 4 mm 35x23 6
1 58000-58999 Alcatel 4400 25-26mm. ~0000, ~00.00 5,5 12-14mm 29x25 10,5
1 63000-63699 Francotyp T 1000, snabb Y=24, I=16. 00000,  11,5 6 mm 29x22 6
1 63700-63999 Francotyp T 1000, långsam Y=24,5, I=16. 00000,  12 6mm 29x22 5,5
1 63818  F-typ T (Termo) Y=24,5, I=16. 00000,  11,5 6 mm.    29,5x22 6
1 67000-67999 Francotyp Ms5. 25-26mm.  00000, 13 3-5mm 34-35x 22-23 6
1 67170, s.o. Francotyp Ms5. s.o. 26mm. 00000,  13 4-5 mm.  34,5x23 6
1 68000-68999 Alcatel 4400 25-26mm. ~0000, ~00.00 5,5 12-14mm 29x25 10,5
1 73000-73699 Francotyp T 1000, snabb Y=25, I=16. 00000,  12 6 mm 30x21 5,5
1 73700-73859 Francotyp T 1000, långsam Y=25, I=16. 00000,  12 6mm 29x22 5,5
1 77000-77279 Francotyp Ms5. 25-27 mm.  0000, 00000, 6000, 60000 13 3,5-5mm 34-35x 22-23 6
1 88000-88999 Alcatel 5400 25-26mm. ~00.00,  5,5 14mm 29x26 10,5
1 98000-98999 Alcatel 85-8700 25-26mm. ~00.00,  5,5 14mm 29x26 10,5

Lic. på  rad

Tilldelade Lic.nr.

Fabrikat Datumstämpeln  i mm. 000=Valörutformning. Ph-  mm Avstånd datum - valörstämpel. Valör stämpeln i mm.

Lodrät perf.

Ej utnyttjade nummerserier:

- 5700-5799 Francotyp EFS 3000. Ej använd nr-serie - - - -
- 6700-6799 Francotyp EFS 3000. Ej använd nr-serie - - - -
- 7700-7799 Francotyp EFS 3000. Ej använd nr-serie - - - -
- 8700-8799 Francotyp EFS 3000. Ej använd nr-serie - - - -
- 5700-9799 Francotyp EFS 3000. Ej använd nr-serie - - - -
- 39000-39999 Alcatel 7500, Ej använd nr-serie - - - -
- 49000-49999 Alcatel 7500, Ej använd nr-serie - - - -
- 78000-78999 Alcatel EMF 7, Ej använd nr-serie - - - -
- 73860-73999 Francotyp T 100, Ej använd nr-serie - - - -
- 83000-83999 Francotyp T 100, Ej använd nr-serie - - - -
- 93000-93999 Francotyp T 100, Ej använd nr-serie - - - -
- 77280-77999 Francotyp Ms5. Ej använd nr-serie - - - -
- 87000-87999 Francotyp Ms5. Ej använd nr-serie - - - -
- 97000-97999 Francotyp Ms5. Ej använd nr-serie - - - -

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. Se mera på sidan Historik

Lic. m65 Årtal Beskrivning
5109 1966 m/65, Lic. 5109, Ascom/Hasler C. AGA Svensk stil och kvalitet stämplat Gävle 1966-12-09. Tidig stämpel
2307 1973 m/65,  Lic. 2307 med grön reklam "Frankera med LINDACO  KRAG den lilla jätten". 1973.
3393 1973 m/65, Lic. 3393, Krag F 20 med brun reklam "4 ringar och SMC". 1973.
18658 1971 m/65, Lic. 18658, Neopost 205 med blå reklam, text och bild från 1971.
28171 1976 m/65, Lic. 28171, Neopost 205 med svart reklam, text och bild från 1976.
13029 1977 m/65, Lic. 13029, Satas Baby stämplad 3 ggr. Stockholm 1977-11-22. Adresskort med Postförskott 31,30,  frankerat med 990 + 990 + 790 + 360 i frimärke på baksidan. Maskinen Satas Baby klarade inte av större belopp än 999, därför denna upprepning av tryck.
48015 1985-02 m/65, Lic. 48015 Alcatel Den nya Generationen Frankeringsmaskiner.  Provtryck Får ej postas  1985-02-26
m65_67070 1998-03 m/65, Lic. 67070 Francotyp Ms5. C5-kuvert med porto 00460 stämplat Malmö 1998-03-23 hos ASSA. Sorterat M71 i Malmö samma dag

Förklaringar:

3, 4, 5 eller 6-siffriga Lic.nr P.g.a. det stora antal m/65 har dessa delats i fyra :  3-5-siffriga Lic.nr  på 1 rad,  3-5-siffriga Lic.nr  på 2 rader samt alla Pitney Bowes på en sida. 6-siffriga Lic.nr har en egen sida. Efter 2001-10-01 är alla Lic.nr 6-siffriga.
Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskinen även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Lic.nr kan vara en eller tvåradigt. På senare tid har man ändrat från Lic.nr till förkortning av fabrikatet. T.ex.  PB för Pitney Bowes, SE för Secap.
Absenderfreistempel Frankostämpel på Tyska

Meter Stamp / mark

Frankostämpel på Engelska

Datum

Ofta skrivs datum DDMMYY, men på m/65 finns dag med 1, -1, 01, 11, månad med 1, 11, oct', OCT. Året med 10-tal och en-talssiffra. Punkter mellan DD.MM.YY förekommer ibland.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasidan. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 4-ställig valör

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

~0000

= sista nollan med fet text och är då fast

000, 000

= tunna eller tjocka siffror i 3-ställig valör

A/H

= Ascom  Hasler

PB / P.B.

= Pitney Bowes, leverantör av flera olika maskintyper

F-typ.

= Förkortning av Frankotyp

Ph

= Posthorn

Ph- mm

= Posthornets bredd i mm

T 1000

= Termotryck, färgen blänker

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.

s.o. / s.n.

se ovan / se nedan

Lodrät pef.

= Antal tandningshål på höger sida av valörstämpeln

(1)

= Vid ägarbyte blir oftast de 1-radiga Lic.nr ändrade till Lic.nr på 2 rader. Efter Lic.nr 12768 blir alla 2-radiga. Huvuddelen har 3-ställig valör och ett mindre antal 4-ställig 

*)

Variationerna på Satas Baby 13000-13999 är nästan oändliga. Endast några olika redovisade

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

  Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

 

Main page m / 26 m / 44 m/65 Lic.2 rader m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) m/65 P.B. Franko Reklam Franko etiketter

ä ä ä