Frankostämplar m/97.

Alla tidigare typer har tryckts med klichéer och oftast med en rund datumkliché. 1997-03-01 godkände Posten en ny typ av  Frankostämpling. Bläckstråleskrivare/Ink Jet Printer är den nya typen som skiljer sig väsentligt från tidigare typer. Alla uppgifter är samlade inom ett "3-sidigt tandat frimärke" (52x20, 64x18 mm). Siffrorna till vänster om den tandade ytan är säkerhetssiffror och specifika för det individuella trycket. Den första modellen som godkändes var en Personel Post E745 (52x20 mm).  Någonstans vid lic.nr 295-296 000 blir det modell E747. Det är en postordermaskin förpackad med licensnummer från fabrik till kund, via Posten Logistik. Serien börjar på 290 000 -- 299 999 och fortsätter med 280 000 -- 28x xxx. En senare modell är DM 200 och 300 (Lic. 207000- 207xxx) med frimärksrutan (58x25 mm) Dessa 4 maskintyper levereras från Pitney Bowes

Mycket snarlik är Secaps modell DP 200 och DP 400 som har två färgpatroner och kom i nov. 2000 (55x24 mm). Fler olika fabrikat av dessa Ink Jet Printer-maskiner kommer säkert och presenteras då mer ingående längre ned på sidan. Från 2001-11-01 är Secap uppköpt av Pitney Bowes.

Vi kallar den modell/97

Till vänster om krönt Posthorn 29362 = användarens postnummer, under detta datum. Till höger om Ph SVERIGE, valör och Lic.nr. Längst t.v. ett B, där även annan typ av reklam kan förekomma

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko  Udda. Franko Motiv Frankosamlare Franko Reklam  Franko etiketter
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Sidan sponsras av nedanstående företag som ger värdefulla bidrag i form av förbrukade  tomma frankostämplade kuvert
Söderbloms Factoring Bergendahls Food   Finja - Betong - Prefab KGT Trafik Entreprenad AB
Ledig plats

Preliminär version av m/97

Svårigheterna att få fram korrekta uppgifter från såväl leverantörer som Posten är ibland ganska stora. Jag har dock haft tur att träffa tillmötesgående personer.

Förklaringar:

 

Licensnummer Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskinen även vid ny innehavare. 

Valör   ~ 00.00

~ före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  00.00 

PB

= Pitney Bowes

CL

= Credit Lock

Se även Modell / 

m/97

IX. InkJet Printing Technology

XI.  XII. 

1996-01-

övergår Posten till 6-siffriga Lic. nr där 1:a siffran anger leverantör. Återstår "bara" att konstatera vilken maskintyp som har vilket Lic.nr. Kvar finns ju även en del äldre maskiner. 2001-10-01 skulle alla maskiner ha 6-siffriga Lic.nr. Alla blev dock inte klara, men vid nyåret var det troligen genomfört.

IX. Utan datumcirkel. Lic.nr  6-siffriga.

 
Fabrikat  Leverantör  Tilldelade Lic. nr. 1:a siffra
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB 207000-207999, 208000-208999 2
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB 235000-235999 2
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB 280000-280999, 290000-290999, 291000- osv - 299999. 2
Secap AB Frankerings Svenska  700000-700999, 701000-701999,  7

Secap är numera köpt av Pitney Bowes

   Modell /97.  

Pitney Bowes DM 400, 200 Secap DP 200

Reklam t.v. om Fyrkantig 3-sidigt tandad ruta med datum och  valör.

PB. DM 800  210 WOW

Utan datum-cirkel. Licensnummer placerat under valören t.h. i rutan. Alla maskiner är numera av typ Credit Lock (CL).

Typ IX. Bläckstråleskrivare.

Ink Jet Printing Technology.(inkjet frankering)

Använda fabrikat:

Lic.nr Fabrikat och typ. Siffror i Valören Posthorn- bredd

Valörstämpeln i mm.

207000 PB DM 400, CL 0.00, 00.00 13 mm 58x25
280000 PB Personal Post (E747) 00.00  11 mm 52x20
290000 PB Personal Post (E745) CL 00.00  11 mm 52x20
700000 Secap DP 400 CL 000.00 14 mm 54x24
701xxx Secap DP 200 CL 000.00 14 mm 55x24
         

 Typ IX. m/97 Utan datumcirkel.

Lic.nr Fabrikat Datumstämpeln  i valörstämpeln. Posthorn- bredd

Valörstämpeln i mm. *)

Lodrät perf. hål höger.
207000-207999 PB, DM 400, CL *1) ~0.00, ~00.00, 13 58x25 6
208000-208xxx PB, Galaxy. Digital automatisk. ~00.00,    Lancerad 2002-01 9 64x18 4
217167-217167 PB, DM 400, CL *1) ~00.00, 13 58x25 6
220000-220622 PB, DM *2) 000.00, 13 57x25 6
221000-221688 PB, DM 000.00, 13 58x25 6
231101-231911 PB, DM * 000.00, 13 57x25 6
235000-235999 PB, DM 800 210, CL *4) 000.00, 13 57x25 6
236000-207999 PB, DM 400, CL ~00.00, 13 58x25 6
238000-238999 PB, DM 200, CL *3) ~00.00, 13 58x25 6
241261-241748 PB, DM 800 210, CL *5) 000.00, 13 57x25 6
245115-245xxx PB, DM 800 210, CL *4) 000.00, 13 57x25 6
251749-215758 PB, DM 800 210, CL *5) 000.00, 13 57x25 6
261000-261933 PB, DM 800 210, CL *5) 000.00, 13 57x25 6
271000-271933 PB, DM 800 210, CL *5) 000.00, 13 57x25 6
280000 -280999

PB, E 747, Personal Post, CL

~00.00, 11,5 52x20 6
281000-282035

PB, E 747, Personal Post, CL

~00.00, 11,5 52x20 6
283000-283999 PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
284000-284999 PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
285000-285xxx PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
286000-286302 PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
287000-287999 PB, ~00.00,v 11,5 52x20 6
290000-290xxx PB, E 745, Personal Post, CL ~00.00, 11,5 52x20 6
292000-294999 PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
295xxx-295999 PB, E 747, Personal Post, CL ~00.00, 11,5 52x20 6
296000- 299999 PB, ~00.00, 11,5 52x20 6
700000- 700xxx Secap DP 400, CL 000.00, Stämpeln vågrät delad i två halvor 14 54x24 6
701000-701999 Secap DP 200, CL 000.00, Stämpeln vågrät delad i två halvor 14 56x24 6

*1) Alla med samma f;rsta siffror är samma typ av maskin. Flera maskiner är dock snarlika.

*) Valörstämpeln i mm. mätes utan kontrollsiffrorna i stämpelns vänsterkant.

j

Frankostämpling på försändelser:

Bild (m97) År Beskrivning av objektet

235308

2004 Pitney Bowes, DM 800. Lic. 235308 använd 2004-04-26 som Porto Betalt med valör 000.00

235807

2006 PB DM 800, första upptäckta m/97 av Posten Lånemaskin stämplad 2006- 3-24

238128

2004 Pitney Bowes, DM 200 Lic. 238128. Något udda porto 04.95 ?? Borde nog varit 04.90 eller 05.00. Stämplat 2004-01-27

700006

  Secap DP 400 på etikett med Frankosvar. Valör 17.60 från Postnummer 112 92

701403

2005 Secap DP 200 Lic. 701403 dubbelkörd i maskin. Porto 01020 + 01020. Hela bilden dessutom krymt och även undre halvan förskjuten i sidled. Stämplad 2005-12-16

295504

2003 Pitney Bowes, Personal Post. Lic. 295504, helblå stämpel 2003-02-25.
284277 2007 Pitney Bowes, Lic. 284277. Delvis utsatt för starkt ljus (solsken) gör att färgen bleknar partiellt. Stämplat 2007-04-11

284218

2007 Pitney Bowes,  Utskriften på kuvertet felaktig. Ny etikett utskriven och delvis klistrad över den felaktiga stämpeln 2007-03-06
207270 2008 Frankostämpel 2008-04-22 som postas dagen efter, får ofta en ny datumstämpel på Posten. Stämplad Eslöv 2008-04-23
232379 2008 Pitney Bowes,  Lic. 232379. Brevet från postnummer 111 35 vikt innan det gick in i maskinen, så att del av stämpeln hamnade på baksidan av kuvertet. Stämplat 2008.06.23
232205 2009 Pitney Bowes,  Lic. 232205 med blå färg. Från 2009-01-01 levererades endast m/09 samt i blå färg. Denna kunden kanske trodde att  det måste vara blå färg i alla maskiner. De gamla röda var dock inte berörda av detta EU-beslut

223303 blue

2009 Pitney Bowes,  Lic. 223303 med blå färg. Stämplad Pn 30241 datum 2009.06.10. Tydligen har en del företag läst Postens nya broschyrer om blå färg

224004 blue

2009 Pitney Bowes,  Lic. 224004 med blå färg. Stämplad Renova AB Pn 15533 datum 2009.12.11. Tydligen har en del företag läst Postens nya broschyrer att det ska vara blå färg. 2010-01-09 har man fortfarande blå färg

224140

2010 3 olika sätt att skriva datum i frankostämpeln m97. 2010.09.01 eller 2010  09  01

245593

2010 Variant 3 med datum i frankostämpeln på 2 rader först 2010 året och sedan  09-01
245490mfl 2011 2009 lanserades den nya typen av frankostämpel m/09. Den skull ha blå färg, men de älde maskinerna fick ha kvar den röda färgen. Här ser vi hur dåligt användarna känner till, eller bryr sig om,  de regler Posten och leverantörerna har bestämt. Dessa SKA VARA röda

207270

2012 2012-01-01 höjdes portot för alla frankostämplade brev. Här har kunden Lic. 207270 bifrankerat snyggt med 20 öre till rätt porto 10.80. Stämplat 2012-01-03 och Postens SRM-maskin i Malmö önskar GOTT NYTT ÅR samma datum.

271968

2012 Brev från postnummer 437 36 med Frankotämpel Lic. 271968 med valör  000.00  istället för 005.40. Borde Eftertaxerats
245593b 2013-02 C5-kuvert från postnummer 11385 frankerat 005.50 med lite extra rött i vänsterkant. Stämplat 2013-02-06. Posten justerat 2013-02-07.
Lic m97 År

Beskrivning - Ortsnamn - bokstäver istället för postnummer

227280

2008 Pitney Bowes, . Lic. 227280,  röd stämpel med  000 00  istället för postnummer, stämplad 2008.09.25. Målarkalk AB i Hälsingborg.

232422

2008 Pitney Bowes, . Lic. 232422,  röd stämpel med  000 00  istället för postnummer, stämplad 2008.09.03. Svenska Lantägg.

235226

2005 Pitney Bowes, DM 800. Lic. 235226, röd stämpel med STO CK istället för postnummer stämplad 2005-12-29. Valör 004.90 är helt rätt. 2006-01-01 höjdes portot till 5.00. Länsförsäkringar i Stockholm har fortfarande 2008-11-12 kvar  STO CK istället för postnummer.

221549

2007 Pitney Bowes, . Lic. 221549, Hedlunds i Furudal med röd stämpel med FUR UD istället för postnummer, stämplad 2007-09-13. Valör 005.10 är helt rätt, för 20 gr. inrikes.

241442

2007 Pitney Bowes, . Lic. 241442, röd stämpel med TIE RP istället för postnummer stämplad 2007-03-27. Valör 009.40 är helt rätt. 100 gr. inrikes  Ekonomibrev, inlämning i brevlåda.

272321

2008 Hela stämpeln har blivit en röd rektangel. Ny stämpel 2008-11-30 i vänster hörn. Posten har rättat till det med inkjet 2008-12-01.
fralu_datum 2010 3 olika maskiner med totalt olika sätt att ange datum. Man kan ju undra varför Pitney Bowes gör så i Sverige. Kolla gärna internationella standarden ISO 8601 ? Det ska vara YYYY-MM-DD. Inte på detta sätt -->  06.09.10 - - 2010  09.03 - på 2 rader - 2010 09 06  på 1 rad.
235407 2011 Pitney Bowes,  Lic. 235407, röd stämpel med MAL MÖ  istället för postnummer, stämplad 2011-01-28. Handelsbanken
245451 2011 Pitney Bowes,  Lic. 245451, röd stämpel med LÅN PB  istället för postnummer, stämplad 2011-08-19 hos OSBY Kommun.

 

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 Frankosamlare
Franko Franko  Historik Franko  Udda. Franko Motiv Frankosvar Franko Reklam Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)