Frankosvar.

Senast uppdaterad 2016-10-15

Allm. Cirkulär 19 okt. 1967: notis 392: Poststyrelsen beslöt att ett antal innehavare av frankostämplingsmaskiner försöksvis skulle få tillstånd att i förväg frankera kuvert och kort, avsedda att senare återsändas till maskininnehavaren. Beteckningen FRANKOSVAR skall vara inramad.

Läs mer om Svarspost, Frisvar och Frankosvar Postens hemsida

Det vill säga man bifogar vid utskick ett med frankeringsmaskin frankerat kuvert (märkt Frankosvar) som avsändaren bara behöver posta. I moderna maskiner finns utrymme för flera "reklamklicheer" som enkelt kan skiftas. Dessa kan vara A-Prioritaire, B-Föreningsbrev, B-post, Normalpost, Frankosvar, God Helg, Reklamlogo/slogan/bild mm. Restitution sker inte av porto för frankosvar-försändelser som inte kommit till användning. (I 49.67)

Företag som vill ha många svar använder gärna Frankosvar

m/44 Lic. 6590. Ett av de vackraste brev jag sett är från Räddningskåren.

Några olika frankostämplar med/för Frankosvar:

Lic. nr År

Beskrivning / modell / ?

11033

1980

m/65. Hasler D (F66) Lic. 11033 Frankostämplat -.90 Göteborg datum 0.12. 0. Stämpel [Frankosvar]. Stämplat Göteborg 1 1980-03-24.
4117

1983

m/44- Lic.nr 4117. Frankostämplat 1.65 datum 1983-02-02 Frankosvar. Portot steg 1983-06-01 till 180 öre.  bifrankerat med 15 öre 1984-03-12, alltså mer än ett år senare än Frankosvaret gjordes.
70853

1982

m/65. Francotyp Cc, Lic. 70853 Uppvidinge Kommun, stämplad Åseda 1982-10-06, samt Nottebäck2 1982-10-08
50071 1987 m/65. Francotyp Cc, Lic. 50071 med vit etikett "FRANKO-SVAR". Stämplad Malmö 1987-11-09
25477 1985 m/65. Pitney Bowes, Lic. 25477 Hässleholm. C5-kuvert stämplat 1985-02-15. I nedre kant maskinstämpel Malmö 1985-02-19 .

214763

1998 PB, E 400 Lic.nr 214763 på etikett med handslagen Frankosvar i ram, Stockholm 1998-02-23. Avs. i Söderbärke. Videojet-sorterat i Borlänge 1998-03-11.
13008 ? m/65. Satas Baby X4, Lic. 13008. Datum inställt på bara 9:or som det bör vara
53638 1991 m/65. Krag, Lic. 53638. Arbetet, Annons. Lund 1991-04-16
01461 ? m/65. PB01461  Någon underligt Lic.nr 01461 med  datum ~ ~ ~ ~ ~ ~, kanske datumlöst för Frankosvaret ? Se vidare m/65 PB
64919 19?? m/65. Pitney Bowes, Lic. PB64919 med stämpel "Frankosvar". Stämplat Åstorp --4.11
25527 19?? m/65. Pitney Bowes, Lic. 25527 med kliché "FRANKOSVAR". Stämplat Solna  -9.9.99 
296973 2000 m/65. Pitney Bowes, Lic. 296973, Freds trä & byggvaror Trollhättan 2000-02-10

700006

2000 Secap DP 400 på etikett med Frankosvar 2000-11-27. Valör 17.60 från Postnummer 112 92. Troligen har av misstag texten frankosvar kommit till. Normalt brukar det användas för att få in små uppgifter. Det kan ju dock vara ett stort svarsformulär.
63138 2001 m/65. Francotyp T 1000, Lic. 63138. Frankosvar, Posten Lånemaskin 2001-04-04
240887 2003 m/65. Pitney Bowes, Lic. PB 240887. Röda Korset, Malmö 2003-01-27
297651 2003 m/65. Pitney Bowes, Lic. PB 297651. Trevlig sommar. Från Pn 280 20, 2003-08-18
297454 2004 m/97. Pitney Bowes, Lic. PB 297454. Ha en bra dag! Från Pn 281 43, 2004-10-15 sorterat Malmö 73 samma dag.
284086 2012 m/97. Pitney Bowes, Lic. PB 284086. Svensk FISK, felanvänt Franko Svar 2012-04-12

. . . , , ????????????????????????????????, , . . .

Här ser du de fyra svenska huvudtyperna, i enklaste utförande.

m/26. 4-kantig valör

m/44. 4-kantig valör m/65 m. Lic.nr på 1eller 2 rader m/97 utan datumcirkel

??????????????????????????????????????

Denna websidan indelar Frankostämplar i följande avsnitt. (siffra inom ( ) betyder antal undersidor)

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Franko hembygd Meter stamp  

??????????????????????

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Länkar till andra externa Franko-hemsidor: Se  Franko

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

 ?????????????????????????????