Frankostämplar m/44.

Den första stämpeln modell/26 ritades av Olle Hjortzberg. Riksheraldikern påtalade att de tre kronorna var åtskilda, så därför ändrades detta genom en ny, av postkontrollör Emil A. Wallerström tecknad stämpel. Denna nya modell/44 kom med de tre kronorna överst, följt av den 3-ställiga (4-ställiga) valören och SVERIGE längst ned. 

Cirkulär nr 85 1943.

Fr.o.m. 1 jan. 1944 ska följande bestämmelser gälla:

Frankostämpeln: Inom ett rektangulärt fält 29 mm höjd 27 mm bredd. Överst tre kronor, därunder valörsiffran, omedelbart föregången och efterföljd av ordet "öre" samt nederst  ordet "SVERIGE" i versaler.

Datumstämpeln: Inom en ring av 27 mm diameter. Överst namnet å den ort där försändelserna inlämnas, därunder datum medelst å en linje anbragta arabiska siffror, samt nederst uppgift å Licensens nr.

Här 3-ställig valör, vid 4-ställiga valörer saknas texten öre, texten "öre" fick helt enkelt inte plats. 

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko-Udda.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

Här följer en blandning av Sigurd Tullbergs och  Th. Sandelins indelning samt egna slutsatser för en bra översikt av maskinernas Lic.nr.

Preliminär version

Modell /44.

3 kronor överst - Valör - SVERIGE  nederst.

m/44 har licensnummer i datumstämpeln, tre kronor ovan valören och datumstämpeln enkelringad.   

IV. m/44 Använda fabrikat:

Typ enkelstämplare, datumstämpeln enkelringad 20 mm, romerska månadssiffror. 1/1 1944.

G/O/T

Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Valörer. Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd
16/10/35 Neopost. Nr. 304. (EF) 010 öre. 20 mm. 18½x20
17/8/45 Midget 3. Nr. 1202-1206. 005, 015, 020 öre. 28 mm. 19x20 1/1 1944
18/9/46 Midget 5. Nr. 822. 005, 010, 015, 020, 040  öre. 4, 29 mm. ? 19x20

V. m/44 Använda fabrikat:

Typ allstämplare med 3-ställig valör öre 000 öre 1/1 1944.

Hasler, Frankotyp C och Cc samt Francator K, finns såväl med som utan öre.

G/O/T

Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Datumstämpeln  i mm. (Valörer.) Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd
21/21/47 Hasler C. Nr. 1101-1199, 1601-1699, 2101-2199, 3101-3199, 4101-4199, 11000-11199. 27 mm 000, (00.00, 60.00, 7000, 0000 se även utan öre nedan) 8-15 27x29
19/17/28 Francotyp C, Cm. Nr. 701-899, 1701-1899, 2701-2899, 3701-3899, 4701-4899, 5701-5899, 6701-6899, 7701-7899, 8701-8899, 9701-9899, 17000-17702. 27 mm 000, (00.00, 60.00 se även utan öre nedan) 49-54 27x29
22/22/30 Francotyp Cc, Ccm. Nr. 1001-1099, 2001-2099, 3001-3099, 4001-4099, 5001-5099, 6001-6099, 7001-7099, 8001-8099, 9001-9099, 10001-10999, 20001-20999, 30001-30650. 27 mm 000, (00.00, 60.00, 70.00 se även utan öre nedan) 4-5 eller 52 mm. 27x29
17/19/34 Taxo-post. Nr. 201-299, 501-599, 1201-1299, 1501-1599, 2201-2299, 2501-2599, 3201-3299, 3501-3599, 4201-4299, 4501-4599, 5201-5299, 5501-5599, 6201-6299, 6501-6599, 7201-7299, 7501-7599, 8201-8299, 8501-8599, 9201-9299. 27 mm 000, (annan färg i Reklamklichéen, från år 1959, Lic.7517, 8579)

9237Sajp

46-47 mm. 27x29  --     28/6 1944,    16/6 1951 .
19/17-18/40 Francator K. Nr. 401-499, 601-699, 901-999, 1401-1499, 1901-1999, 2401-2499, 2901-2999, 3401-3499, 3901-3999, 4901-4999, 5901-5999, 6901-6999, 7901-7999, 8901-8999, 9901-9999, 19001-19699. 27 mm 000,  (00.00 se även utan öre nedan) 37, 41-48 27x30 --  1944.
?/?/43 Satas Guichet. Nr. 10 försök i Pv. 24 mm 000 10 mm. 25x25     30/12 1958.

VI. m/44 Använda fabrikat:

3 kronor - valör utan öre - SVERIGE  nederst.

Allstämplare med  4-ställig valör saknar texten öre i valörstämpeln.

Hasler, Frankotyp C och Cc samt Francator K, finns såväl med som utan öre.

G/O/T

Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Datumstämpeln  i mm. (Valörer.) Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd
21/21/47 Hasler C. Nr. 1101-1199, 1601-1699, 2101-2199, 3101-3199, 4101-4199, 11000-11199. 27 mm , 00.00, 60.00, 7000, 0000 (000, se även med öre ovan) 8-15 27x29
19/17/28 Francotyp C, Cm. Nr. 701-899, 1701-1899, 2701-2899, 3701-3899, 4701-4899, 5701-5899, 6701-6899, 7701-7899, 8701-8899, 9701-9899, 17000-17702. 27 mm, 00.00, 60.00 (000, se även med öre ovan) 49-52 27x29
22/22/30 Francotyp Cc, Ccm. Nr. 1001-1099, 2001-2099, 3001-3099, 4001-4099, 5001-5099, 6001-6099, 7001-7099, 8001-8099, 9001-9099, 10001-10999, 20001-20999, 30001-30650. 27 mm, 00.00, 60.00,70.00 (000, se även med öre ovan) 4-5 eller 52 mm. 27x29
19/17-18/40 Francator K. Nr. 401-499, 601-699, 901-999, 1401-1499, 1901-1999, 2401-2499, 2901-2999, 3401-3499, 3901-3999, 4901-4999, 5901-5999, 6901-6999, 7901-7999, 8901-8999, 9901-9999, 19001-19699. 27 mm, 00.00 (000, se även  med öre ovan) 37, 41-46 27x29 --  1944.
27/24/44 Krag F 4. Nr. 1301-1399, 2300-2302. 27 mm, 0000, 70.00 (annan färg i Reklamklichéen, från år 1964) 25 mm. 27x29        4/2 1963.
27/24/44 Krag F4. 1336 27 mm, 70.00 blå reklam 27 mm 27x29

Den graverade klichéen ser ut så här

Fra44

m/44. De två graverade klichéerna till Frankotyp C från en skrotad Postverket Lånemaskin 2828

2828

Ovanstående Lic.nr. tidigare använd av LM-Ericsson  i Stockholm . Här ett avtryck från 1951-11-28

Frankostämpling på försändelser:

Länk m/44 År Lic.

Beskrivning av försändelsen.

901 1932 901

Francator K LIC. A.B. Francator, frankerad 15 öre, stämplat Stockholm 1932-05-04

m44_461K 1946 461 Francator K LIC.461 ABA:s Inrikeslinjer frankerat 030 öre stämplat Stockholm 1946-06--5.
484 1952 484

Francator K LIC. Frukt & Kolonial, frankerad 10 öre, stämplat Stockholm 1952-01-07

Wind_Seaton 1946 487  Frankstämpel Frankator K  Lic. 487, Larsson, Seaton & Co Aktiebolag. Stämplat Göteborg 1946-07-01. Frankerad 000 samt 010 öre och därför Lösenbelagt med etikett nr 7, och 20 öre stämplat i Bredaryd 1946-07-02.
1412 1947 1412

Francator K LIC. OK elektroder stämplad Göteborg 1947-05-06

m44_1152 1949-08 1152 Hasler C, Valör 015 öre, stämplad 1949-08-15. Ny stämpeln i vänster kant med valör 000 och (rätt) datum 1949-08-05.
m44_1178 1967-08 1178 Järnbolaget Växjö 035 öre stämplat Växjö 1967-08-25.
m44_3olika 1950- tal Francotyp C Lic. 9876 (1958), 829 (1958) och 20888 (1964) Valörsiffrorna skiljer sig något på de 3 från samma typ av maskin.
Wind Vetla 1951 2404 Francator K LIC. 2404 på fönsterkuvert med 2 får. Valör 025 öre stämplad Vetlanda 1951-06-26
m44_2119A 1951 2119  Hasler C, Valör 30 öre, till USA.  Aerogram med tryck och LIC. 2119, stämplat Stockholm 1951-02-28
m44_1583 1952 1583 Taxo-Post LIC. 1583. Brev 5 gr. valör 40 öre till USA, stämplad Stockholm 1952-09-11
m44_2836 1952-09 2836 Francotyp C Lic. 2836 Rek till Tyskland, valör 065 samt 15 öre GV. Stämplade 1952-09-20.
m44 588 1957 588

Taxo-post LIC. 588 Porto 010 öre. Svenska Kulturförlaget, stämplat Malmö 1957-01-29.

Fra 6 1966 7773

Frankotyp C med 3 olika typer av siffror i valören. Lic. 749, 7773 och 864. Stämplade 1966

  1964-06 8531 Ekboms Järnvaror Byggnadsmaterial. Frankerat 025 öre stämplat Eksjö 1964-06-27.
Fra3. 1972  

  Modell /44. Ex. på 3-ställiga med 4-kantig valör från 1972. Frankotyp (30351), Hasler (1166) och Frankotyp ()17475, 795.

Fra4.    

  Modell /44. Utan text öre. Ex. på 4-ställiga med 4-kantig valör från 1972. Krag (1392), Frankotyp C (7833) och Hasler C (3147), Frankotyp C (17203).

Fra5.   10815

19 / 17.3.4.1 / 30. - Francotyp Cc.  Porto högre än 999öre fick köras 2 ggr. som här 100öre + 920 öre. Lic.

Sent använd m.fl.

Länk m44 År Lic.

Beskrivning av försändelse med m/44.

10543 1986-10 10543 m/44. Lic. 10543, 3-ställig Frankotyp Cc med öre. Valören betydligt smalare än riktigt på det nedre brevet stämplat Karlstad 1986-10-09.
  1999 10129 Hittills senast kända m/44-stämpel Lic.nr 10129, Francotyp Cc, stämplad Askim 1999-01-14

652

1945 652 m/44. Lic. , 3-ställig Francator K med löpnummer 5855 uppe. Valör 095 öre på Luftpost till USA stämplat Stockholm 1945- 8-16.

1136

1954 1136 m/44. Lic. Rederiaktiebolag Transatlantic, valör 10 öre stämplat Göteborg 1954-06-30

1377

1972 1377 m/44. Lic. 4-ställig Krag F4 utan öre på Adresskort stämplat Stockholm 1972-05-24. Varför det på den vita paketetiketten står Enskede är icke känt. Hade man frankomaskinen i Enskede???

2809

1972 2809 m/44. Lic. 3-ställig Frankotyp C med öre. Adresskort stämplat Säffle 1972-06-07

2828

1951 2828 m/44. Lic. 4-ställig utan öre avtryck med valör 00.95.  LM Eriksson telefon stämplad 02 12 1951
Los Esänd 1967 4897 m/44. Lic. på Bl 2010 Adresskort Frankostämplat med 3,70 för 3 kg paket. Eftersänt och lösen erlagd med frimärke för detta med ytterligare 3,70. Inte så ofta man ser hela händelseförloppet på ett adresskorts framsida.

5806

1967 5806 m/44. Lic. , 4-ställig Francotyp C utan öre med reklam S-man Tankers. Valör 00.70 öre på Aerogram till M/S Argo stämplat Stockholm 1967- 3-03.
8825 1969 8825 m/44 Lic.Francotyp C, 3-ställig, med 5 röda "reklam"våglinjer mellan datum och välörstämpel. Stockholm 18. 4.1969
17145 1972 17145 Francotyp C, 4-ställig utan öre. Lic. frankostämplad 12.00 samt *6.00 ? Varför inte endast en stämpel med 18.00 ?
10705 1972 10705 m/44. Lic. 3-ställig Frankotyp C med öre. Bl 2010.01 Adresskort frankostämplat 900 + 300 öre Mölndal Jubileumsåret 1972-10-20 för 9 kg paket, trycksaker. Lila stämpel Örebro 1 PAK 1972-10-21.
10152 1972 10152 m/44, Francotyp Cc, 3-ställig. SJ-tåg på klipp med Lic.. Stämplad Helsingborg 07.12.1972
20654 1972 20654 m/44, Francotyp Cc, 3-ställig med maxvalör 999 öre. Här med 3 stämplar 900 +900 +500 på ett 9 kg Ilpaket. Daterat Karlskrona 1972-06-29.
30049 1975 30049 m/44, Francotyp Cc, 3-ställig. Olika avstånd mellan datum ==> valör. Lic. 30049 Malmö med 52 mm., Lic. 30278 Falkenberg med 4 mm. , Lic. 30458 Jönköping med 5 mm.
Gylling 1978 30366 m/44, Francotyp Cc, 3-ställig. Denna Gyllings maskin kunde som MAX skriva 999 öre. 2 kg paket, här betalat med 2 frankostämplar med valör 900+270 på framsidan.  Stämplade LIC. 30366 Stockholm 1978-04-28. Ankomst Skellefteå 1, 15, 1978-05-02
30083Ki 1978 30086 m/44, Francotyp Cc, 3-ställig. Denna maskin kunde som MAX skriva 999 öre. 15 kg paket här betalat med 5 frankostämplar med valör 900+900+500 på framsidan, samt 900+900 på baksidan. Stämplade Kinna 1978-05-03.

Funna Lic. nr UTAN öre.

25/25/ 47   00.00 Hasler C. Lic.  1602, 1607, 1609, 1610, 1612, 1616, 1619, 1620, 1630, 1635, 1648, 1652, 1658, 2170, 2190,2191,  3139, 3141, 3151, 3157, 3172, 3182, 3184, 3187, 3197, 4103, 4115, 4118, 4120, 4126, 4127, 4131, 4134, 4135, 4139, 4143, 4158, 4175, 4182, 4195, 
25/25/47   0000 Hasler C.  Lic. 1606, 5809, 
25/25/47   00.00 Hasler C.  Lic.  1136, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191, 1605, 1619, 1652, 2112, 2131, 2132, 2133, 2140, 2168, 2172, 2178, 2185, 2196, 3136, 3152, 3153, 4192, 4193, 
    00.00 Francotyp A 9000.  Lic. 18, 19
    00.00 Francotyp A 9000.  Lic. 18, 19
?,26/23,26/28   00.00 Francotyp C.  Lic. 7865, 8899, 9860, 17100, 17201, 17306, 17673, 17677, 17687, 17702,

?,25/23,25/ 28

  00.00 Francotyp C.  Lic. 832, 837, 856, 887, 892, 6830, 8850, 17018, 17025, 17056, 17112, 17145, 17161, 17270, 17285, 17288, 17289, 
?,25/23,25/ 28   00.00 Francotyp C.  Lic. 828, 834, 892, 2828, 3822, 4827, 4852, 4865, 4866, 4893, 5003, 5808, 5870, 5872, 5878, 5881, 6829, 6830, 6836, 6874, 6885, 7804, 7805, 7831, 7833, 7844, 7846,7865, 8849, 8875, 9822, 9855, 10251, 10253, 17025, 17145, 17507, 
?,25/23,25/ 28   0000 Francotyp C.  Lic. 17666, 17670
?/?/30   00.00 Francotyp Cc.  Lic. 30053, 30099, 30116, 30242, 30479, 30484
?/?/30   00.00 Francotyp Cc.  Lic. 10365, 10708, 10823, 20199, 20204, 20220, 20412, 20779, 30023, 30053, 30075, 
?/?/30   00.00 Francotyp Cc.  Lic. 5004, 5011, 6020, 6821, 7027, 10133, 10134, 10250, 30242
?/?/?   0000 Francotyp Cc.  Lic. 30075, 30076, 
?/?/?   00.00 Francotyp Cm.  Lic. 13, 16, 17, 
?/?/40   00.00 Francator K. Lic. 625, 627,
HEDE   00.00 Krag F 4.   HEDE 1314. Norsk - svensk bastard ?  Stämplad 20.10.1988
27/24/44   00.00 Krag F 4.  Lic. 1304, 1313, 1317, 1323, 1329, 1335, 1337, 
27/24/44   00.00 Krag F 4.  Lic. 1309, 
27/24/44   0000 Krag F 4.  Lic. 1344, 1347, 1359, 1361, 1368, 1373, 1377, 1387, 1390, 1394, 1398

Några Test och Reklamstämplar på brev såg ut så här

Länk m44 År Lic.

Beskrivning av försändelse med m/44.

6043 1955 444 Provtryck Frankotyp CC Lic. 6043 MoDo, stämplad 1955-07-29.
1359 1975   Magnetlampan Hökerum, Krag F4 Lic. 1359 utan öre, stämplad Hökerum 1975-12-11
1347 1976   Krag F4 Lic. 1347. Stämplad Stockholm 1976-01-19 valör 0090 öre. Räkneverk 77787

Ibland är det väldigt svårt att skilja på 7 8, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten.

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. Se mera på sidan Historik

 1973 erbjuder Lindaco även leverans i brun färg. Krag och Taxopost var nog de första maskinerna som tillhandahöll andra färger,troligen redan före hösten 1961.

Lic. År Beskrivning
9237Sajp 1959 m/44 Lic. 9237. Mycket Tidig använd med Reklam i färg. Sajp 1959-12-21. Hittills Tidigaste kända  med färgad reklam.
7517 1961 m/44,  Lic. 7517, Taxopost med blå reklam "Underwood-El". Stämplad Stockholm 1961-11-18. Tidig känd med färgad reklam.
1328 1966 Uggla, blå. Lic. 1328, Krag. Atlantic slipskivor kapskivor. Solna 27.9.1967. Känd från 1966-03-11
1632 1966 Axel H. Ågren byter sommaren 1966 från Frankotyp C m/26 Lic. 8790 till en Hasler C m/44 Lic. 1632. Ingen av dem har reklamkliché
7871 1966 Slipmaterial-Naxos byter i mars 1966 från Frankator K m/44 Lic. 19417 till en Francotyp C m/44 Lic. 7871. Båda har reklamkliché Skepp i en cirkel. Den första stämplad 1966-03-15 och den senare 1966-04-01
1335 1970 m/44,  Lic. 1335 Krag, med grön reklam "stort M  Tillhör Malmros-gruppen". 1970-04-18.
20199Sth 1972 m/44,  Lic. 20199 Francotyp Cc. med hög valör 27.65 trycksaker 18 kg. Stämplad Stockholm 1972-06-02.

Förklaringar:

Allstämplare Varje siffra i portosatsen inställes var för sig, med ratt eller spak.
Francotyp Cc Manuell  (beteckning enl. Carl Lamm Bruksanvisning)
Francotyp Ccm Elektrisk  (beteckning enl. Carl Lamm Bruksanvisning)
Licensnummer Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden varierar även inom samma maskintyp 1,5 - 3,0 mm.
Löpande nummer Brevräkneverk som anger antalet stämplade försändelser. Högt eller centralt placerat mellan datum och valörstämpeln.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasidan. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkanten, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

Pv

Postverket. Bolagiserat 1994 och heter numera (år 2000) Posten AB.

Valör    ~0000

~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

Länkar till andra externa Franko-hemsidor: Se  Franko

 

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Frankosamlare Franko Reklam  Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)