Frankosamlare.

Förslag på varför och hur man samlar Frankostämplar

?????????????????????????????????????

m/44 Lic. 6590. Ett av de vackraste brev jag sett är från Räddningskåren.

Senast uppdaterad 2019-09-08

Frågor och svar:

Varför samla Frankostämplar ? Det är - Posthistorisk intressant. Många olika tema. Vackra motiv

Hur samlar man ?

Läs vidare så får du fler tips
Var samlar man ? Från papperskorgen på alla företag du känner
Begränsningar ? Endast din fantasi sätter begränsningarna

??????????????????????????????????????

Varför samla Frankostämplar ?

 Tycker man om ett outforskat filatelistiskt område, ja då har du kommit rätt.

Har Du en annan hobby (t.ex. golf, djur, fordon) kan du lätt komplettera med den här, likaväl som den står självständig. En "Motivsamling" utan frankostämplar har inte utnyttjat alla möjligheter.

Vill Du knyta intressanta språkliga kontakter kan du gå utanför landets gränser. I övriga Europa och USA är "Meter stamp" av  stort intresse.

Meter Stamp from all over the world in

??????????????????????????????????????

Hur samlar man ?

Många väljer att samla ett tema eller motiv, men du kan också samla olika maskintyper eller Licensnr.

Här är några få olika, ganska populära områden

Transport / Fordon Geografiska områden Historia Olika porto Valfritt djur
Båtar Kommuner Kultur Olika valörer Fåglar
Flyg Platser Julhälsningar Udda valörer Insekter
Järnväg Hembygdsmotiv Reklam Civilforsvaret Militär

Olika porto: Ur en papperskorg, alla frankostämplade v.42 år 2002, fick jag fram följande porto: 370, 380, 400, 430, 440, 450, 460, 500, 700, 860, 900 och 920 ? Kan verkligan alla dessa vara rätt taxerade ?

Inget kuvert var eftertaxerat eller lösenbelagt.

Länkar till exempel på några tema:

Turtle meter stamps Scouting Volleyball  Frankostämpeln fyllde 80 år Sveins Norska Franko Intressegruppen för  Frankostämplar

??????????????????????????????????????

Var samlar man ?

De flesta företag har idag en eller flera Frankostämplingsmaskiner, ofta med en logo som reklam för Företaget

Några företag ser maskinens reklamplats som minst lika intressant som en annons i tidningen

De flesta företag lämnar kuverten till närmaste pappersåtervinning

Alltså ber DU att få tömma alla deras papperskorgar

men akta dig så du inte börjar samla frimärke också

Äldre objekt köpes

??????????????????????????????????????

Begränsningar ?

Det är bara din egen fantasi som sätter dessa begränsningar.

Välj något tema du tycker ger dig något.

Det ska vara roligt att samla.

Denna websidan indelar Frankostämplar i följande avsnitt. (siffra inom ( ) betyder antal sidor) m / 09

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Franko hembygd Meter stamp  

??????????????????????????????????????

Här ser du de olika svenska huvudtyperna, i enklaste utförande.

 

m/26. 4-kantig valör

m/44. 4-kantig valör m/65 m. Lic.nr på 1eller 2 rader m/97 utan datumcirkel
   
m/09. 4-kantig blå inkjet utan datumcirkel m/ m/

 Lycka till i ditt val

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Länkar till andra Franko-hemsidor: Meter Stamp Society

Norska Frankostemplar Sveins Norske Frankostemplar Dansk site Intressegruppen för danska Frankostämplar

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

 ?????????????????????????????????????