Frankostämpeln - 80 år.

Meter Mark - Meter stamp - Absenderfreistempel.

Senast uppdaterad 2014-04-25 

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter. I USA har man nu (2006) funnit ett tidigare experiment med en frankostämpel framtagen av Di Brazzi  redan 1897.

Sverige: Generalpoststyrelsen beslöt enl. cirkulär Nr 49 1926 att från 1 oktober 1926 får  Frankostämplingsmaskiner användas för frankering av sådana postförsändelser, som eljest frankeras med frimärken. Licensinnehavaren får endast stämpla egna försändelser. På kuvertet ska finnas uppgift om Licensinnehavarens namn eller firma. Saknas sådan uppgift återställes försändelsen till avsändaren. Till datum och valösklichéer skall alltid användas högröd färg som godkänts av Postverket. Avtryck av reklamkliché får däremot göras i valfri färg om maskinen är försedd med särskilt färgverk.

 

Detta innebär att söndagen 2006-10-01 firar Frankostämpeln - 80 år.

På denna sida högtidlighålls och firas denna händelse med flera uppslag om  maträtter, sett med frankostämpeln som utgångspunkt.

Celebrating 80 years with Swedish Meter stamps

Text

Frankostämpeln

 

Lycka till jubilaren

Main page Franko Franko  Historik Franko Motiv Frankosamlare Franko Reklam Länksidan
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

*

ä ä ä