Frankostämplar m/65 P.B.

VII. Pitney Bowes 3-5-siffriga Lic.nr på 1 eller 2 rader.

Här visas två olika typer av  modell/65. (se Lic.nr. och valör ) De olika fabrikaten av Frankostämplingsmaskin presenteras mer ingående längre ned på sidan. Leverantörerna har genom åren skiftat, köpt upp, tagits över och kanske även upphört. Se Franko Historik

 

Lic.nr 2 rad

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter. 1926-10-01 startade Sverige

Lic.nr 1 rad

Länkar frankostämplar

 

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (4)   m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv Frankosamlare Franko Reklam Franko etiketter
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. Se mera på sidan Historik

Preliminär version 

Modell /65.

Rund datumstämpel - Krona ovan posthorn - Valör t.h.

m/65 har licensnummer i den tandade valörstämpeln under posthornet. 

Indelning av m / 65 i följande 4 avsnitt

VII. Pitney Bowes. m/65 P.B. Max. 3-5 -siffriga Lic.nr 1+2 rad VII. Övriga. m / 65 3 - 5 -siffriga Lic.nr 1 rad VII. Övriga.   m/65 3-5 -siffriga Lic.nr 2 rader VIII. Alla 6-siffriga   m/65 6-siffriga LIC. på 1 eller 2 rader.

 

Typ VII. 3-5 -siffriga Lic.nr.

m/65 Pitney Bowes.

Lic. på rad

 Tilldelade Lic.nr. Fabrikat  Datumstämpeln  i mm. Valörutformning. Ph- bredd Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd Lodrät perf
2 200-299 Pitney B. 6520, 6540 24-25mm. ~0000 8 6-7mm  33x23 7
2 1200-1299 PB. 6520 24mm. ~0000 8 7-8mm 32x23 7
2 1400-1499, se nedan, 01428 P.B. E 145, 6520, 6540 27mm ~0000. Lic.nr under  tandningen.  Se längst ned Lic.  01406. 12-13 2-3mm 38x28 7
2 2200-2299 PB. 6520 24mm ~0000 7-8 7mm 33x23 7
2 3200-3299 PB. 6520 24mm ~0000 8 7-8mm 33x23 7
2 4200-4299 PB. 6520 24mm ~0000 8 7mm 33x23 7
2 5200-5289 PB. 6520 24mm ~0000 8 7mm 33x23 7
2 5290-5299 PB. A 900 24mm ~0000 11 1-2mm 38x22 6
2 6200-6299, 7200-7299, PB. A 900 24mm ~0000 11 1-2mm 38x22 6
2 8200-8299, 9200-9299 PB. A 900 24mm ~0000 11 1-2mm 38x22 6
1 14000-14099 Pitney B. RFB. (9st.) *) 20mm ~000 12 0-1mm 30x22 5
2 14100-14999 Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 0000 10-11 3-4mm 33-34 x22-23 7
1 15000-15999 Pitney B. 5340, 5348,  (5510). 24 mm. ~0.00, 00.00, (~0000, ~0.00,) (Rött o svart i Reklamklichéen) 14 0-2mm 33-34 x23 6
1 15705 PB. 5348. Tillslutet 24mm. ~0.00 14 1 mm. 34x23 6
2 16000-16999 P.B. 6900. 24mm. ~000, ~ 0000(Grön o blå i Reklamklichéen) 11 2-4mm  37-38 x26 7
2 24000-24999 Pitney Bowes 6300, 6348 24-25mm. ~000, 0000 10-11 3-4mm 33-34x 22-23 7
1 25000-25999 Pitney Bowes 5340, 5348, (5510) 24-25mm. ~000, ~0000, ~0.00, ~00.00 (Rött o svart i Reklamklichéen) 9-14 1-4mm 33-35 x23 5-7
1 25194 PB.  Sverige 6 mm högt 20mm. ~00.00, 9 1 mm. 35x21 5
1 25527 PB.  24mm. ~0.00, 10 4 mm. 33x23 6
1+2 25573 PB. Lic.på 1+2 rader *) 24mm. ~0.00, 11 4 mm. 34x22 7
1 25225, 25652 PB.  24mm. ~0.00, 14 1 mm. 34x23 6
2 26000-26999 PB 6900. 24mm. ~0000, 11 4mm 38x26 7
2 34000-34999 Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 10-11 3-4mm 33-34x 22-23 7
1 35000-35999

Skillnader i serien 35000-

Pitney B. 5340, 5348,  (5510). 24-25mm. ~0.00, ~00.00, ~0000, 0000, (Rött o svart i Reklamklichéen) 8-14 3-4mm 33-35 x23 5-7
2 36000-36625 PB 6900. 24mm. ~0000, (Blått i Reklamklichéen, 36059) 11 4mm 38x26 7
2 36626-36999 P.B. E 400 23mm. ~0000, 11 4mm 38x26 7
2 44000-44999 Pitney Bowes 6300, 6348 24-25mm. ~000, 10-11 3-4mm 33-34x 22-23 7
1 45000-45490 Pitney Bowes 5340, 5348,  (5510). 24-25mm. ~000, ~0000, ~0.00, (Rött o svart i Reklamklichéen) 9-14 0-4mm 33-35 x23 5-7
2 46000-46210 P.B. E 400 23mm. ~0000, 11 4mm 38x26 7
2 46137 P.B. E 400 23mm. ~0000, 11 4mm 38x26 7
2 54000-54999 Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 0000 10-11 3-4mm 33-34x 22-23 7
2 64000-64999 Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 10-11 3-4mm 33-34x 22-23 7
2 74000-74999 Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 10-11 3-4mm 33-35x 22-23 7
2

84000-84999

Pitney B. 6300, 6348 24-25mm. ~000, 11 3-4mm 34x23 7
2 85000-85999 PB 6300 (rekonditionerad) 24mm. ~0000, 11 4mm 35x22 7
2 94000-94999 PB 6300 25mm. ~000, ~ 0000,  11 4mm 34x23 7
2 95000-95999 PB 6300 25mm. ~000, 11 3-4mm 34-35 x22 7

Lic. på rad

 Tilldelade Lic.nr. Fabrikat  Datumstämpeln  i mm. Valörutformning. Ph- bredd Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd Lodrät perf

Ej utnyttjade nummerserier:

- 45491-45999 Pitney B. 5340, Ej använd nr-serie - - - -
- 55000-55999 Pitney B. 5340, Ej använd nr-serie - - - -
- 65000-65999 Pitney B. 5340, Ej använd nr-serie - - - -
               
               

*)  25000-serien har ett stort antal olika utseenden. Lic. 25573 på 1 rad 1980-1981, på 2 rader 1983-1986

Lic.nr med 0 som första siffra kommer från PB 6520/6540.

Se ovan i serie 1400-1499.

01406 Första siffra är en "0". Plats mellan PB och nr finns ej.  Stockholm 08.07.1994
01407 Första siffra  är en "0" Plats mellan PB och nr finns ej. Norrköpings kommun. Norrköping 20.01.1994
01411 Första siffra  är en "0" Plats mellan PB och nr finns ej. Varbergs kommun. Varberg 14.02.1994
01414 Första siffra  är en "0" Plats mellan PB och nr finns ej. Skövde Länsarbetsnämnd.  26.03.1997
001431 2 nollor först. Plats mellan PB och nr finns ej. Posten Lånemaskin 23.01.2001
01422 Första siffra  är en "0" men här finns plats för en siffra framför 0:an. Glada Hudik. Hudiksvall 22.02.1995
01423 Shellsnäckan, LIC  PB 01423  på 2 rader. Solna 21.03.1994
01426 Ansvar, Stockholm LIC  PB 01426  på 2 rader. Stockholm 18.04.1995

01428

Första siffra "0" ? LIC  PB 01428  på 2 rader. Postens Lånemaskin Daterat 15.11.2001. Detta lic.nr har inte kunnat knytas till någon modell. Förklaring emotses tacksamt.

01446

Första siffra "0"   LIC  PB _01446 på 2 rader stämplat Skövde 20.12.1994. Detta lic.nr har inte kunnat knytas till någon modell.  Plats för en siffra _ framför de övriga
01453 Första siffra "0"   LIC  PB _01453 på 2 rader stämplat Posten Lånemaskin 01.02.02

01461

Första siffra "0"  Datumcirkel 27 mm, Ph 13 mm, valören 41x25. LIC  PB  01461  på 2 rader. Frankosvar - stämplat Postens Lånemaskin ~ ~ ~ ~ ~ ~, omkr. 2000
01466 Första siffra  är en "0" Plats mellan PB och nr finns. Folktandvården Dalarna.  Falun 24.10.1995

Fakta

 enl. PB. är att första siffran (en 0:a) inte skulle varit med. PB 1461 är den rätta beteckningen.

RFB-maskinen LIC. 14000 - 14009 kan även se ut så här

Bild/Länk m LIC.

År

Beskrivning

PB_14000 14000 1969-07 Skandinaviska Banken, frankerat -070, stämplat Göteborg 1969-07-23
Red Kolsm 14002 1967-01 Brev från Polen 1967-01-03 till Rederi Transatlantie. Eftersänt med frankostämpel Lic. 14002 valör 090 Göteborg 1967-01-16.
Red Arizona 14002 1967-12 Vykort från South Africa 7½ c stämplat Capetown 1967-12-08 till Rederi Transatlantic Göteborg. Frankostämplat Lic. 14002 70 öre.
Red Vane 14002 1968-04 Vykort från South Africa 7½ c stämplat Capetown 1968-04-28 till Rederi Transatlantic Göteborg. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 50 öre Göteborg 1968-05-03
Red Vanes 14002 1968-05 Vykort stämplat Malmö 1968-05-27 frankerat 40 öre till Rederi Transatlantic. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 40 öre stämplat Göteborg 1968-06-12.
Red17 Cooranga 14002 1968-06 Brev från Schiedam, Holland 1968-06-04 till Radiooperator  M/S Cooranga C/o Transatlantic, Göteborg. Frankostämpel Lic. 14002 60 öre stämplad 1968-06-06. Fartyget Cooranga fanns 1954 - 1980.
Red17 Durban 14002 1969-09 Vykort från Göteborg 1969-09-03 till Elmaskinist m/s Alabama. Eftersänt med Luftpost och Frankostämpel Lic. 14002 30 öre till Durban, South Africa.
PB_14005_Skry 14005 1970-03 Adresskort Bl 2010.03 Skrymmande LIC. 14005. Valör -850 stämplat Stockholm MAR13`70.

14005

14005 1972-05 Detta Lic. nr har datum OCT-5´72 och P.B. 14005 istället för Lic. 14005 (se ovan)
PB_14005_SVIF 14005 1971-11 Brev från Sveriges Verkstadsingeniörers Förening. Frankerat -035 stämplat Stockholm NOV_8`71
PB_14006 14006 1976-03 C65 brev från Box 5152 med LIC. 14006. Frankerat -100 stämplat Stockholm 11.3.76
PB_14006b 14006 1979-03 C65 brev från okänd med LIC. 14006. Begränsad Eftersändning.  Frankerat -130 stämplat Stockholm 19.3.79

 Andra udda Pb kan se ut så här

Bild/Länk m

År

Beskrivning

PB_15078 1973 m/65 Lic. P.B. 15078 Skand. Ensk. Banken "Till Postpersonalen" frankerat 0.75 stämplat Göteborg 1973-01-16
15292 1978 m/65 Lic. 15292 på Ass - Värde från Enskilda Banken i Trollhättan till Skandinaviska i Göteborg -4.10.1978
Pb25195 1978 m/65 Lic. 25195 2 ggr på C65 från LM Ericsson, stämplat 00.00 samt 01.30 Mölndal 1978-12-04.
PB_24535 1980-02 m/65 Lic. 24535 stämplad Eskilstuna 1980-02-28. "EN KARL ÄR OKLÄDD UTAN KNIV"
    m/65 Lic. 15019, SAS stämplat Stockholm 1966-12-13. Tidig stämpel
Pb74386 1984 m/65 Lic.  P.B.74386  Provtryck - Får ej postas. Stämplat 1984-09-20
5287 1994 m/65 Lic. 5287, P.B. A 900. Vykort med porto 0320, stämplat Täby 1994-03-14.
PB64561 1997-03 m/65 Lic. P.B. 64561, 20 gr. valör 460 öre. Pitney Bowes 6300. Stämplat Stockholm 1997-03-18
44071   m/65 Lic. 44071, Pitney Bowes med reklam för portovåg. Provtryck stämplat 1981- 2-18.
15054 Frapb m/65 Lic.  Nu en världsnyhet System 6900 med blå reklamfärg. Provtryck - Får ej postas, daterad 1966-09-06
34794 1995 m/65 Lic. 34794, Handelsbanken stämplat Malmberget 1995-03-08. Porto 335 öre som gällde en relativt kort tid
PoRe 1984 m/65 Lic. P.B.----- Malmö 4. Datum AUG 13'84 tyder på en utländsk datering. Ankomststämplat Lund 1984-08-14
m65 PB86   m/65 Lic. P.B.----- Malmö 4. Lägg märke till likheten i datum AUG 13'84 och APR -4'79  Vilket tyder på en utländsk maskin använd på MALMÖ 4.

m/65 Övriga leverantörer, 3-5 siffriga Lic.nr på 1+2 rader se m/65.

 6-siffriga Lic.nr, se sid m/65 6-siffriga.

Från 2001-10-01 skulle alla Lic.nr varit 6-siffriga. Så firade vi 75-års jubileet av stämpelns införande i Sverige. Alla hann dock inte byta eller avsluta sina avtal

Ihopslagna fabrikat:

Alcatel har övertagit Neopost. (c:a 1986)

Från 2001-11-01 är Secap uppköpt av Pitney Bowes ?

Bertil Stenbeck Posthantering AB har sålts till Neopost Sverige AB och är sedan den 1 maj 2008, ett dotterbolag till det Franska Bolaget Neopost.

 *)   För att enkelt "Artbestämma" m/65-stämplarna, indelas de i 4 grupper som ovan:  På nästan alla Pitney Bowes stämplar står P.B. före Lic.nr men undantag finns. Lic.nr 14000-14003, 14006-14009 saknar PB, 14004-05 har endast  PB) även udda datum t. ex. 14005 , OCT -3' 72. I möjligaste mån är alla sorterade efter Lic.nr oavsett om det är på en eller två rader.  Det finns dessutom en del nr-serier, där Lic. och nummer finns både på 1 rad och 2 rader. (t.v. rödmärkt) 6-siffriga Lic.nr i en grupp.

Det fordras en otrolig mängd  material och även upplysningar från både Posten och leverantörerna för att tillräckligt säkert bestämma typerna. Beskrivning av utgångna modeller är heller inte lätt att få tag på.

Förklaringar:

3, 4, 5 eller 6-siffriga Lic.nr P.g.a. det stora antal m/65 har dessa delats i fyra :  3-5-siffriga Lic.nr  på 1 rad,  3-5-siffriga Lic.nr  på 2 rader samt alla Pitney Bowes på en sida. Alla 6-siffriga Lic.nr har en egen sida. Efter 2001-10-01 är alla Lic.nr 6-siffriga.
Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Beteckningen skrivs på en eller två rader. Det förekommer flera olika sätt: PB 000, P.B. 000, LIC 000, LIC PB 000, LIC.P.B.000

Maskin / fabrikat

Pitney Bowes 5510 enligt PB:s broschyr, har på maskinen beteckningen: Series 5000 och Model 5348.
Absenderfreistempel Tyska namnet Frankostämpel

Meter Stamp / mark

Engelska namnet Frankostämpel

Datum

Ofta skrivs datum DDMMYY, men på m/65 finns dag med 1, -1, 01, 11, månad med 1, 11, oct', OCT. Året med 10-tal och en-talssiffra. Punkter mellan DD.MM.YY förekommer ibland.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasidan. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 4-ställig valör

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

~0000

= sista nollan fet text och fast

000, 000

= tunna eller tjocka siffror, 3-ställig valör

PB / P.B.

Pitney Bowes leverantör av flera olika maskintyper

Ph

Posthorn

Ph- mm

= Posthornets bredd i mm

T

= Termotryck, färgen blänker

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.

s.o. / s.n.

se ovan / se nedan

Lodrät pef.

= Antal tandningshål på höger sida av valörstämpeln

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

 
PB. m / 65 Lic.nr 1 rad m/65 Lic.nr 2 rader m/65 6-siffriga

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

 

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (4) m/65 6-siffriga m / 97 Frankosamlare
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

ä ä ä