Franko Företagsservice.

Sundsvall P.B. 35

I dec. 1983 startade  Företagsservice i Sundsvall sin verksamhet. Man installerade en Pitney Bowes Frankomaskin med Lic.nr PB 35.  Den 25.1.1985 var jag i Sundsvall och gjorde ett studiebesök på terminalen. En tillmötesgående Kerstin visade mig maskinen och dess finesser och jag fick köpa ett antal olika stämpelavtryck på brev men även på etiketter. Tjänsten jag utnyttjade kallas Distributionsservice

Liknande maskiner installerades på ett flertal terminaler för att tillmötesgå företag som behövde utökad service. Sundsvall hade 5 grupper med följande tjänster: Lagerservice, Paket/transport-service, Distributionsservice, Postorderservice och Faktureringsservice

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)     Franko etiketter

m/65 Pitney Bowes

Frankostämplade etiketter

Bild

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

Brev Vanligt brevporto med valfri valör på etikett
B-post B-porto 1.60 på etikett
Svar Frankosvar med valfri valör på etikett

Frankostämplar med valörer

 
Bild

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

Brev Vanligt brevporto med valfri valör. Här 2.00 porto som gällde 1985
B-post B-porto var vid denna tid 1.60
F-brev Förenings-Brev
F-brev Frankosvar i ram med porto 2.00

Andra klischeer att sätta in i maskin

 
Bild

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

Postv Postverket med 4 våglinjer och Posthorn
Grupp Samma som ovan men Posthorn och text "Gruppreklam till Kontor"
Kvitto Kvitto med stämpel Postens Företagsservice från 25 jan 1985

Gruppreklam till lantbrukare, Massbrev var andra klischeer som kunde sättas in i maskinen

Frankostämpling på försändelser:

 

   
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 2000
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)     Franko etiketter

Åter till Postens Lic.nr 1 - 100

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)