Frankostämplar.

Posten(s) Lånemaskiner.

Frankostämplingsmaskiner som behövde servas eller repareras ersattes tillfälligt av en "Lånemaskin". Denna  text ersätter ortsnamnet i datumstämpeln. Det förekommer flera varianter på denna text: Postverket Lånem. Postverket Lånemaskin, Postverkets Lånemaskin, Posten Lånemaskin, Postens Lånemaskin. Här följer en förteckning av funna Lic.nr på sådana maskiner. Lic. nr på Företagsmaskiner har ibland senare blivit Lånemaskiner (se t.ex. 81092)

Ett stort flertal olika modeller har använts, men i skrivande stund vet vi ej hur många som finns kvar. Alla kvarvarande lånemaskiner är uppsagda till den 31 mars 2002.

m/44 Frankotyp Cc använd som Lånemaskin. 

Francotyp Cc med Lic. nr 7029 från 1979-03-28 .

Enl. Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1967, 253. - Leverantör av frankostämplingsmaskiner får t. v. låna ut frankostämplingsmaskin till licensinnehavare, när ordinarie maskin tagits ur bruk för rengöring eller dylikt. Lånemaskinerna har texten POSTVERKETS  LÅNEMASKIN i datumcirkeln i stället för ortsnamn.

Enl. Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1967, 392. Försök med frankosvarförsändelser.

Tala om för mig  fler Lic.nr med "Lånemaskin".

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Huvud-sida Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

Preliminär version av Postens Lånemaskiner.

Lånemaskiner med
m/26, m/44  m/65 Lic.nr på 1 rad Lic.nr på 2 rader Pitney Bowes 1 + 2 rader Lic. 6-siffriga

Svårigheterna att få fram korrekta uppgifter från såväl leverantörer som Posten är ibland ganska stora. Jag har dock haft tur att träffa tillmötesgående personer. Bolagiseringen 1994 gjorde att man bytte namn från "Postverket Lånemaskin" till "Posten Lånemaskin".  Nedan antal funna Lic.nr av de olika typerna/modellerna.

C:a 335 st. lånemaskiner (år 2004)
m/26 m/44 m/65 Lic.nr 1 rad m/65 Lic.nr 2 rad m/65 Lic. P.B. m/65 Lic. 6-siffr m/97
inga 25 65 189 53 3 1

m/26
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända Till/sista kända anm.
           

m/44
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.
1189 Hasler C   1975?    
2011 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1973-01-04 1977-09-30 AB
2033 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1976-09-24 1976-09-24 TL
2828 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1972- 9-07 1972- 9-07 Bofil/Bofil
3066 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1973-09-06 1974-02-15 AB
3082 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1972- 5-30 1972- 5-30 Bofil/
3099 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1975? 1978- 9-28 Sa/BM
4018 Frankotyp Cc   1975?    
4069 Frankotyp Postverket Lånem. 1980-03-27 1980-03-27 kopia
4616 Frankotyp Postverket Lånem. 1978-12-01 1978-12-01  
4869 Frankotyp C Postverket 1973-06-29 19-  
5051 Frankotyp Cc   1975?    
5804 Frankotyp C Postverket Lånem. 1970-05-12 1976-02-20 e/AB
7022 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1972-02-22 1975-04-07 e/AB
7029 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1974-09-20 1979-03-28 BM
7044   Postverket Lånem. 1977- 8-19   BM
7073 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1973-01-04 1974-02-06 AB
7890 Frankotyp C Postverket Lånem. 1973-08-24 1977- 2-17 AB/tra/BM
8049 Frankotyp Cc Postverket 1974-08-09 19-  
8083          
9807 Frankotyp C Postverket Lånem. 1971-03-22 1972-02-09 AB
10702 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1974-08-08 1975-12-12 sh
10719 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1980- 8-28 1980- 8-28  
10801 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1974-07-24 1974-07-24 AB
10859 Frankotyp Postverket Lånem. 1980-03-27 1980-03-27 kopia
17033 Frankotyp C Postverket 1975-08-21 19-  
17097 Frankotyp C Postverket Lånem. 1978- 3-15 1978. 3-15 sh
30093 Frankotyp Cc Postverket 1969-12-19 19-  
30366   Postverket Lånem. 1980- 3-25   BM
48350 Alcatel  EFM7 Postverket Lånemaskin 1989- 3-17 1989- 3-17 Kasto
63072 Frankotyp T 1000 S Posten Lånemaskin 2001-08-28 2001-08-28 AB
63160 Frankotyp T 1000 S Posten Lånemaskin 1999-02-26 1999-02-26 AB
63949 Frankotyp Posten Lånemaskin 2001-11-19 2001-11-19 Gull
98020 Alcatel Posten Lånemaskin 2001-02-09 2001-02-09 AB

End Lic.nr känt på dessa maskiner
    Dessa fanns enl. lista      
4018   1977-05-25      
5051          
14749 PB  6300   1977-05-    

 

m/65 Lic.nr på 1 rad

Lic./Bild Maskintyp Plats Använd från/första kända Till/sista kända anm.
412 Postalia Posten Lånemaskin 1989- 1991-10--9 AB/Kas
441 Postalia NEF 3000 Postverket 1998-12- 1998-12- LL
441 Postalia NEF 3000 Posten Lånemaskin 2002- 7-29 2002- 7-29 Skatte
733 Frankotyp EFS 300 Postverket Lånemaskin 1988- 9-23 1988- 9-23  
733 Frankotyp EFS 300 Posten Lånemaskin 2001- 6-19 2001- 6-19 K
747 Frankotyp EFS 300 Postverket Lånemaskin 1986-10-24 1989-01-25 AB
747 Frankotyp EFS 300 Posten Lånemaskin 1992-04-03 1992-04-03 AB
754 Frankotyp EFS 300 Postverket Lånemaskin 1988- 3- 3 1991-04- AB
754 Frankotyp EFS 300 Posten Lånemaskin 1991- 4-18 2001- 9-12 /Gull
1189 Ascom/Hasler NR Postverket Lånem. 1976-02-19 1976-02-19  
1726 Frankotyp EFS 3000 Postverket Lånemaskin 1992- AB
1726 Frankotyp EFS 3000 Postverket Lånem. 2001-02-23 2001-02-23
1771 Frankotyp Cc Postverket Lånem. 1981- 3-26 1981- 3-26  
2733 Frankotyp EFS 3000 Posten Lånemaskin 1992- 2-24 2001-10-19 AB
2734 Frankotyp EFS 3000 Posten Lånemaskin 1991- 2001-11-29 AB
2734 Frankotyp EFS 3000 Posten Lånemaskin fel datum 2002-08-26 2002- 9- 2 Fi
2785 Frankotyp EFS 3000 Posten 2001-   AB
3737 Frankotyp EFS 3000 Posten Lånemaskin 1991- 1993-12-08 AB
4371 Krag Postverket 1976- 1977- AB
6394 Krag Postverket Lånemaskin 1977- 5-16 1977- 5-16 AB
7395 Krag Postverket Lånemaskin 1979-01-04 1979-01-04 AB
9328 Krag Postverket 1980- AB
11746 Hasler D (F66) Postverket Lånem. 1980-05-29 1980-05-29 AB
12069 Postalia P4   1+2 rad Postverket Lånemaskin 1972-08-
12070 Postalia P 4   1977-05-    
12071 Postalia P 4 Postverket Lånemaskin 1976-01-22 1977-05- Tik/
12077 Postalia P4   1+2 rad Postverket Lånemaskin 1972-08-23 1972-08-23  
12769 Postalia P 4   1977-05-    
12925 Postalia P 4   1977-05-    
12931 Postalia P 4   1977-05-    
13178 Satas Baby   1+2 rad Postverket 1980-10- 1980-10- AB
13313 Satas Baby   1  rad Postverket Lånem. 1979- 3-21 1989- 8-29 AB/klubben
18473 Neopost 205 Postverket 1969-12-05 1969-12-05 AB
19106 Neopost 505 Postverket 1981-09-15 1981-09-15 AB
19325 Neopost 505 Postverkets Lånemaskin 1981-01-15 1987-10-02 AB
19359 Neopost 505 Postverkets Lånemaskin 1979-01-12 1979-01-12 AB
19646 Neopost 505 Lånemaskin Postverket 1991-02-13 1991-02-13 AB
23213 Secap Minipost Posten 2000- se även 2 rad AB
23842 Secap Minipost Posten Lånemaskin 2000-10-12 se även 2 rad  
28311 Neopost 205 Postverkets 1978-   AB
28442 Neopost 205 (se även 2 rad) Postverket Lånemaskin 1984-12-12 1984-12-12 AB
29569 Alcatel 7500 Postverket Lånemaskin 1988-09-19 1990- AB
29569 Alcatel 7500 Postverket Lånemaskin 2002- 1-23 2002- 1-23 AB
29579 Alcatel 7500 Postverket Lånem. 1988- 1993- AB
29579 Alcatel 7500 Postverket Lånemaskin 1990-04-19 1994-09-22 AB
29648 Alcatel 7500 Posten Lånem. 1992-   AB
29720 Alcatel 7500 Posten Lånemaskin 1998- 1- 8 2001-05-17 klipp/AB
29750 Alcatel 7500 Posten Lånemaskin 1994-04-19 1994-04-19 AB
29756 Alcatel 7500 Posten Lånemaskin 2001-02-05 2001-02-05 AB
29842 Alcatel 7500 Posten Lånem.     AB
37272 Francotyp Ms 5 Posten Lånemaskin 1997-04-28 1997-04-28 Fi/
47069 Francotyp Ms 5   1998-   AB
47272 Francotyp Ms 5 Postverket Lånemaskin 1996- 1999-09-29 AB/Fi
47374 Francotyp Ms 5 Posten Lånemaskin 1992-01-14 1998- AB
47574 Francotyp Ms 5 Posten Lånemaskin 1992-01-14 1995- AB
47719 Francotyp Ms 5 Posten Lånemaskin 1998-07-03 1998-07-03 AB
47748 Francotyp Ms 5 Posten Lånemaskin 1993-08-31 1998- AB
48187 Alcatel EFM7 Postverket Lånemaskin 1993- 3- 4 1993- 3- 4 AB
48211 Alcatel EFM7 Posten Lånemaskin 1994-05-25 1994-05-25 AB
48347 Alcatel EFM7 Postverket Lånemaskin 2001-02-01 2001-02-01 AB
48348 Alcatel EFM7 Postverket Lånemaskin 1994-02-01 1994-02-01 AB
48349 Alcatel EFM7 Postverket Lånemaskin 1996-10-22 1996-11-14  
48350 Alcatel EFM7 Postverket Lånemaskin 1992-12-21 1992-12-21 AB
48524 Alcatel EFM7 Posten Lånemaskin 1999-07-01 1999-07-01 Skatte
57500 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 1993-02-05 1993-02-05 AB
57710 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 1993-02-08 2000-08-30 AB
58037 Alcatel 4400 POSTEN  LÅNEMASKIN 1997- 6-10 2002-12-12 BM/h
58203 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 2002-03-11 2002-12-17 Ge
58229 Alcatel 4400 Postverket Lånemaskin 1988-04-11 1988-11-11 AB
58467 Alcatel 4400 Postverkets Lånem_ 1990-12-13 1997-10-29 AB
58771 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 1992-11-18 1992-11-18 AB
58772 Alcatel 4400 POSTEN  LÅNEMASKIN 1992- 4-10 2001- 5- 3 BM/AB
58773 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 1997- 4- 8 1997- 4-15 Gull/Gull
59543   POSTEN  LÅNEMASKIN 1995-10-23   BM/
63019 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2000- 9- 6 2000- 9- 6 AB
63072 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2001- 8-28 2001- 8-28 AB
63091 Frankotyp T 1000 S Posten Lånemaskin 2002-01-28 2002-01-28 Gull
63100 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2000-04-19 2001 AB
63104 Frankotyp T 1000 S Posten Lånemaskin 2002- 3-18 2002- 3-18
63138 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2001- 4- 7 2001- 4- 7 Tra
63160 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 1999- 2-26 1999- 2-26 AB
63212 Frankotyp T 1000   1998-   AB
63361 Frankotyp Posten Lånemaskin 2002- 4-15 2002- 4-15 Gull
63374 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2000- 2- 9 2000- 2- 9  
63514 Frankotyp T 1000   2001-   AB
63571 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2000- 4-17 2000- 4-17 AB
63600 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 1997- 9-23 1997- 9-23 AB
63601 Frankotyp T 1000   2001-   AB
63602 Frankotyp T 1000 Posten Lånemaskin 2001- 3- 7 2001- 3- 7  
63604 Frankotyp T 1000   2001-   AB
63923 Frankotyp T 1000 L Posten Lånemaskin 1998- 2001-10-26 AB
67386 Frankotyp MS5 Postverket Lånem. 1990-02-13 1990-02-13 AB
67388 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 1992-12-16 1992-12-16 AB
67390 Frankotyp MS5 Postverket Lånem. 1991- 3- 6 1991- 3- 6 AB
67391 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 2002-09-16 2002-09-16 AN
67393 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 1992-05-04 1992-05-04 AB
67394 Frankotyp MS5 Posten Lånemaskin 1992-11-06 1992-11-06 AB
67396 Frankotyp MS5   1991-   AB
68332 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 2002- 7-29 2002- 7-30 Skatte
68521 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 1999-10-04 1999-10-04 -
68522 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 1998-04-07 1998- 9- 7 AB
68524 Alcatel 4400 Posten Lånemaskin 1996- 2-27 1996-12-17 Gull/Tra
69180   POSTEN  LÅNEMASKIN 1994-10-28 1995- 6-07 BM
73857 Frankotyp T 1000 L Posten Lånemaskin 1999-07-01 1999-07-07 -
80958   POSTEN  LÅNEMASKIN 1997-11-17   BM
81802   POSTEN  LÅNEMASKIN 1991- 1-14 1991- 1-30 BM
98009 Alcatel 85-8700 Posten Lånemaskin 1991-12-27 1991-12-27  
98020 Alcatel 85-8700 Posten Lånemaskin 2001- 2- 9 2001- 2- 9  
98058   POSTEN  LÅNEMASKIN   2002- 9- 3 BM
80943   POSTEN  LÅNEMASKIN 1996-12-17   BM
98080 Alcatel 85-8700 Posten Lånemaskin 2000- 1-27 2000- 1-27 Bo

Bilder från olika maskiner.

Lic. nr   Årtal  Maskintyp
fralan_13313 1989-08 Satas Baby med text Postverket Lånem. Stämplad 1989-08-29
Fralan_68524 1996-12 Alcatel 4400 med text Posten Lånemaskin, frankerad -03.80, stämplad 1996-12-17. Reklam [ silf ]
     

 

Länk till Lånemaskiner  med Lic.nr på 2 rader

Länk till alla Lic.nr med  Pitney Bowes Lånemaskin

Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.

347905

Frankotyp T-1000 Carl Lamm Lånemaskin 2004- 2- 6 2004- 2- 6 Fi
Andra 6-siffriga se länk

Har du som besöker denna sida hittat fler Lic.nr Lånemaskiner ?

Tala om det för mig här nedan
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.=>   Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Alla kvarvarande lånemaskiner var uppsagda till den 31 mars 2002.

Detta har dock inte blivit så i praktiken, utan Lånemaskinerna har fortsatt att användas och t.o.m nya har kommit till. Se Lic.  215230 m.fl. Alla som använts efter 2002-03-31 har rött datum. Även andra avvikelser är rödmärkta.

 

Frankostämpling på försändelser:

   

*

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)