Frankostämplar.

Posten(s) Lånemaskiner P.B.

Frankostämplingsmaskiner som behövde servas eller repareras ersattes tillfälligt av en "Lånemaskin". Denna  text ersätter ortsnamnet i datumstämpeln. Flera varianter på denna text: Postverket Lånem. Postverket Lånemaskin, Postverkets Lånemaskin, Posten Lånemaskin, Postens Lånemaskin. Här följer en förteckning av funna Lic.nr på sådana maskiner. I vissa fall är endast Lic.nr känt som Lånemaskin.

Ett stort flertal olika modeller har använts, men i skrivande stund vet vi ej hur många som finns kvar. Alla kvarvarande lånemaskiner blev uppsagda till den 31 mars 2002.

På denna sida endast Pitnew Bowes Lånemaskiner

Francotyp Cc med Lic. nr 7029 från 1979-03-28 .

Tala om för mig  fler Lic.nr med "Lånemaskin".

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Huvud-sida Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

Preliminär version av Postens Lånemaskiner.

Lånemaskiner med
m/26, m/44  m/65 Lic.nr på 1 rad Lic.nr på 2 rader Pitney Bowes 1 + 2 rader Lic. 6-siffriga

Svårigheterna att få fram korrekta uppgifter från såväl leverantörer som Posten är ibland ganska stora. Jag har dock haft tur att träffa tillmötesgående personer. Bolagiseringen 1994 gjorde att man bytte namn från "Postverket Lånemaskin" till "Posten Lånemaskin".

m/26
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända Till/sista kända anm.
           

m/44
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.
           

 

 

m/65 alla 3-5-siffriga Lic.nr med  Pitney Bowes

Lic./Bild Maskintyp Posten Lånem/Lånemaskin Använd från/första kända Till/sista kända anm.
227 Pitney Bowes 6520 Postverket Lånemaskin 1986- 8-14 1986-09-04 BM/AB
270 Pitney Bowes 6520 Postverket Lånem. 1987-02-23 1987-02-23 AB
270 Pitney Bowes 6520 Postverket Lånemaskin 1989-   AB
271 Pitney Bowes 6520 Postverket Lånemaskin 1989-   AB
299 Pitney Bowes 6520 Postverket Lånemaskin 1986- 9- 3 1986- 9- 3 AB
01410 Paragon ? Posten Lånemaskin 1995-03-20 1998-06-12 AB/?
01410 Paragon ? Postens Lånemaskin 2002-03-31 2002-03-31
01428 Paragon ? Posten Lånemaskin 1994-11-15 2002-09-16 OBS
001431 Paragon ? Posten Lånemaskin 2001-01-30 2002-03-31  
01436 Paragon ? Posten Lånemaskin 1998-06-02 2002-03-31  
001450 Paragon ? Posten Lånemaskin 1999-10-08 2002-07-18 Skatte
01452 Paragon ? Posten Lånemaskin 2000-07-14 2002-12-10 BM/AB
01453 Paragon ? Posten Lånemaskin 2000-06-09 2002-02-  
01461 Paragon ? Postens Lånemaskin 1996-03-08 2002-03-31 E-tuna
01461 Paragon ? Postens Lånemaskin ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2002-03-31  
01476 Paragon ? Posten Lånemaskin 1995-03-20 2002-08-19 Ru/Fi
5295 PB A 900 Posten Lånemaskin 1997-01-23 1997-01-23  
5296 PB A 900 Posten Lånemaskin 1998-02-25 1998-10-16 AB
5297 PB A 900 Posten Lånemaskin 1996- 4-22 1996- 4-22 TL
6216 PB A 900 Posten Lånemaskin 1992- 1998-01-16 AB/Hsh
6257 PB A 900 Posten Lånemaskin 2001- 4-11 2001- 4-11 AB
6258 PB A 900 Posten Lånemaskin 1997-06-24 2001- 3-15 /AB
6259 PB A 900 Posten Lånemaskin 1997- 3-24 2001- BM /AB
7205 PB A 900 Posten Lånemaskin 1993- 4- 1 1996-01-23 Kas/AB
7206 PB A 900 Posten Lånemaskin 1995-03-10 1995-03-10 AB
7224 PB A 900 Posten Lånemaskin 1993-10-29 1994-02-07 Gull/AB
7225 PB A 900 Posten Lånemaskin 1994-10- 3 1994-10- 3 AB
7226 PB A 900 Posten Lånemaskin 1992-11-03 1997-01- AB
8260 PB A 900 Posten Lånemaskin 1996-11-08 1996-11-08 AB
8261 PB A 900 Posten Lånemaskin 1994- 6- 1 1998- 7- 9  
14400 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1974-12-02 1974-12-02 AB
14749
14791 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1980-04- 1980-04- AB
14805 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1978-11- 1996- 2-29 AB/Gull
14807 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1979-03- 1979-03- AB
14909 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1977-11-21 1980-04-05 Kas/AB
14910
14965 Pitney Bowes 6348 Postverket Lånemaskin 1979- 3- 2 1979- 3- 2 AB
15018 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1971-09-09 1986-10-30 TL/AB
15146 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1976-07-15 1991-12-10 sh/NB
15171 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1975- 9- 9 1985- 8- 7 sh/TL/AB
15242 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1986-10- 1 1991- 7-18 AB/BM
15265 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1977-08-9 1986-01-08 AB/BM
15270 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1976- 1-9 1986-10-16 Ru/AB
15604 Pitney Bowes 5348 Postverket 1990-   AB
15615 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1986-12-23 1987-11-04 AB/NB
15742 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1979- 1987-12-21 AB/BM
15743 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1987-12-21 1987-12-21 AB
15750 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1976-11-03 1981- 8-10 Tra/BM
15823 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1986- 1988-04-07 AB
25019 Pitney Bowes 5348 Postverket 1990-   AB
25243 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånem. 1988- 3-11 1988- 3-11 AB
25251 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1985-04-29 1987- TraSö/AB
25486 Pitney Bowes 5348 Postverket 1989-   AB
25550 Pitney Bowes 5348 se nedan Postverket Lånemaskin 1987-01-15 1995-04-19 AB/Gull
25653 Pitney Bowes 5348 Postverket Lånemaskin 1983-06-13 1987- AB
26129 Pitney Bowes 6900 Postverkets Lånemaskin 1990-03-05 1990-03-05 AB
26219 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 2000-09-19 2000-09-19 AB
26281 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1991-07-01 2001-08-21 AB
26282 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1991-03-25 1991-03-25 AB
26283 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1993-02-01 1993-02-01 AB
26284 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1993-11-11 1995-03-09 Gull/AB
26285 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1997- 4-28 2001- 1-11 Gull/
26286 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1996-08-21 1998- 9- 9 AB/bo C4
26287 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1992-03-30 1992-03-30 AB
26369 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1998-05-08 1998-05-08 AB
26613 Pitney Bowes 6900 Posten Lånemaskin 1998-04-14 1999- 9-24 AB/Gull
34097 PB 6300 Postverket Lånem. 1997-01-30 1999- 9- 9  
34466 PB 6300 Postverket Lånem. 1978-11-16 1978-11-16  
34467 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1979- 5- 7 1979- 5- 7 AB
34548 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1979-10-11 1979-10-11 Tuff
34991 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1998-06-10 1998-06-10 AB
35179 PB 5348 Postverket Lånem. 1988-03-18 1991-11-12 AB/Tra
36145 PB Posten Lånemaskin   1997- 3-20 BM
36163 PB 6900 Posten Lånemaskin 1998-02- 4 2000- 1-19 AB
36179 PB 5348 Posten 1998-02- 1998-02- AB
36626 PB E 400 Posten Lånemaskin 1998-04-20 1998-04-20  
36628 PB E 400 Posten 1998-12- 1998-12- AB
36636 PB E 400 Posten Lånemaskin 2002-09-10 2002-09-18 Fi
36688 PB E 400 Posten Lånemaskin 1997-02-06 2000-08- --/AB
36689 PB E 400 Posten Lånemaskin 1998-11-27 1998-11-27 AB
36692 PB Posten Lånemaskin 19 1998- 5-26 BM
64024 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1992- 1994-03-24 AB/Ru
64141 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1991-09-11 1994- Sö/AB
64319 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1988- 1995- 6-15 AB/BM
64819 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1990-03-20 1994- Tra/AB
74712 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1998-12-10 1998-12-10 AB
74713 PB 6300 Postverket Lånemaskin 1989-05-08 1989-05-08 AB
84343 PB 6300   1991- 1991- AB
94813 P.B. 6300 Posten Lånemaskin 1997-12-12 2001-03-28 AB
95983 P.B. 6300 Posten Lånemaskin 1998- 8-21 1998- 8-21 Kas
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.

Lånemaskiner Lic.nr

 
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.
15171 Pitney Bowes 5340 Postverket Lånemaskin 1976-10-19 1976-10-19 Ska
Fralan_710168 Pitney Bowes, DM ??, Licnr. PITNEY  BOWES  LÅNEMASKIN 2010-04-20 2010-04-21  

6-siffriga Lic.nr

 
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.
215201 PB, E 400, CL Pitney Bowes Lånemaskin 2003-04-02 2003-04-02 Ska
235857   Posten Lånemaskin  -  LÅN  PB   2010-01-10 BM
  Andra 6-siffriga se länk        

 

Alla kvarvarande lånemaskiner var uppsagda till den 31 mars 2002.

Detta har dock inte blivit så i praktiken utan Lånemaskinerna har fortsatt att användas och t.o.m nya har kommit till. Se ovan Lic.nr  215201 m.fl. Alla som använts efter 2002-03-31 har rött datum. Även andra avvikelser är rödmärkta. Det blev dock inte så, utan Lånemaskiner av de modernare fortsatte att användas

Provtryck, Får ej postas
Lic. Maskintyp Plats Använd från/första kända

Till/sista kända

anm.
15821 Pitney Bowes 5348 Provtryck 1976-08-18 1976-08-18 -

 Har du som besöker denna sida hittat fler Lic.nr Lånemaskiner ?

Tala om det för mig här nedan
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.=>   Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Förklaringar:

 

Frankostämpling på försändelser:

25550

m/65 - Pitney Bowes 5348, (5510) 4-ställig engelsktillverkad maskin med 12 positioner på varje valörhjul. 1-örehjulet har siffror: blank, ½, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-öreshjulet har siffrorna: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalt kan maskinen i Sverige inte ställas in på ½-öret, men här har ett missöde skett med Postens Lånemaskin 1987.01.15.

j

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 2000
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)