Frankostämplar - historik - leverantörer.

Meter Mark - Meter stamp - Absenderfreistempel.

Senast uppdaterad 2017-08-21 

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter. Hittills kända fakta.

Sverige: Generalpoststyrelsen beslöt enl. cirkulär Nr 49 1926 att från 1 oktober 1926 får  Frankostämplingsmaskiner användas för frankering av sådana postförsändelser, som eljest frankeras med frimärken. Licensinnehavaren får endast stämpla egna försändelser. På kuvertet ska finnas uppgift om Licensinnehavarens namn eller firma. Saknas sådan uppgift, betraktas försändelsen med frankostämplingen som ogiltig, och återställes till avsändaren. Till datum och valösklichéer skall alltid användas högröd färg som godkänts av Postverket. Stämpel i annan färg räknas som icke giltig. Stämpelavtrycket ska vara fullt tydligt och datum ska avse inlämningsdagen. Reklamkliché får användas efter prövning av Generalpoststyrelsen i varje enskilt fall.

 Avtryck av Reklamkliché fick göras i valfri färg om maskinen var försedd med särskilt färgverk, detta tillkom dock betydligt senare. I 1925 års Posthandbok kan vi läsa, att "adressaten kan betecknas annorledes än med sitt namn eller sin Firma", och att vissa länder vid utlämnandet tog en särskild avgift.(t.ex. Poste Restante) Europeiska länder bl.a. Bulgarien, Danzig, Frankrike, Italien, Luxenburg, Polen, Portugal, Rumänien, Saarområdet, Tjeckoslovakien, Turkiet och Tyskland.

2006-10-01 firas 80 års Jubileum

Från PB:s hemsida 2001:

1926 såldes den första frankeringsmaskinen från Pitney Bowes i Sverige till Åhlén & Holm, nuvarande Åhléns. Sverige är idag den fjärde största marknaden i Europa för Pitney Bowes. Sedan 1974 har vi funnits som eget bolag med säte i Solna/ Stockholm.

 

Nedan visas två olika typer av  stämplar.  De olika fabrikaten och leverantörerna av Frankostämplingsmaskin presenteras mer ingående i Postens broschyrer. Se litteratur  längre ned på sidan. Följande fabrikat är använda i Sverige

Fabrikat / typ Ursprungsland   Fabrikat / typ Ursprungsland   Fabrikat / typ Ursprungsland
Alcatel     Krag Norge   Postalia Tyskland
Frankotyp Tyskland   Midget     Satas Frankrike
Frama Schweiz   Neopost England   Secap Frankrike
Francator     Pitney Bowes USA   Taxo-post  
Hasler Schweiz         Universal Nya Zeeland

Färger - Färger - Färger - Färger - Färger

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. 1973 erbjuder Lindaco även leverans i brun färg. Krag var en av de första maskiner som tillhandahöll andra färger, troligen redan från hösten 1964. Taxopost (8501-8599) var nog den första maskin som tillhandahöll andra färger. Funnen i blå från hösten 1961. Tidigast funna Krag F4 , blå (1966), grön (1970), Krag F7 blå (1966) samt Neopost 205 svart (1972) , grön (1970) och blå (1970) 2005 fann jag så ännu en tidig blå Neopost med Lic. 7517 (1961). Se även andra sidorna

  Har DU en tidigare, låt mig veta. TACK.

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

Länk till 4 God Helg

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Indelning i följande avsnitt. (siffra inom ( ) betyder antal sidor)

Main page Franko m / 26 m / 44 m / 65 (4) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
  Historik Historik leverantörer Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Franko hembygd Franko Reklam  Franko etiketter

Speciella avsnitt av Frankostämplade objekt.

Postens broschyr

Broschyr Broschyr Broschyr A 1291.81.1. Broschyr A 1065.82.1.
Broschyr Broschyr BP 2440.86.1. Broschyr BP 2440.88.1 Broschyr BP 2420.89.1

 

 

Några olika maskintyper

- - o o 0 0o o - -

1943.

De första leverantörerna 1926 var:

 

Maskintyp Leverantör Maskintyp. Leverantör
Hasler A,B. Real Stockholm Pitney Bowes A.R. Nordvall, Djursholm
Midget 3  Hand el. El Waldenström & Lord A.B. Stockholm Universal 5   Hand Waldenström & Lord A.B. Stockholm
Neopost A.B. Åtvidabergs Industrier, Åtvidaberg Francotyp Axel Wibels Maskinaffär A-B Stockholm
N. Z.  Hand el. El Waldenström & Lord A.B. Stockholm    

1943 fanns följande:

Som Du ser det finns en mängd olika fabrikat och modeller. 1/8 1943 var följande i bruk och godkända av Generalpoststyrelsen (GPS). Dessa maskiner indelades i två grupper: Inställningsmaskiner och Kortmaskiner. Bilderna hämtade ur Postryttaren 1962.

 Inställningsmaskiner: Laddning skedde på postanstalt enligt inbetalt belopp.

Bild Maskintyp Anm. Leverantör
Fra 1. Francator Valör från 1öre - 99 öre AB Francator
Fra 2. Midget 3 3 olika valörer   Waldenströms Industrier (m26_202m)
Fra 3. Five Value Midget 5 olika valörer Waldenströms Industrier
Fra 4. Universal 5 Endast fåtal i bruk Waldenströms Industrier
Fra 5. Neopost Endast fåtal i bruk AB Åtvidabergs Industrier

Kortmaskiner: Laddning skedde genom insättning av inköpt kort t.ex.detta Kontrollkort 500. 

Bild Maskintyp Anm. Leverantör
Fra 6. Francotyp A. - 1926-11-16 Elektrisk maskin, inställbar från 1öre - 9 kr 99 öre Carl Lamm AB Maskinaffär
Fra 7. Francotyp B.  - 1926-11-16 Elektrisk. Endast 1-99 öre. Carl Lamm AB Maskinaffär
Fra 8. Francotyp C Manuell Carl Lamm AB Maskinaffär
Fra 9. Hasler B. - 1929 Elektrisk Bertil Stenbeck AB
Fra 10. Hasler C. - 1939 Elektrisk Bertil Stenbeck AB

Några bilder av olika maskintyper (okänt ursprung). (Foto: Svenskt Fotoreportage)

Bild Maskintyp Mod Anm. Lic.nr-serie Leverantör
Hist 1. Frankator m/26 1929 901-999, m.fl.  
Hist 2. Francotyp A m/26 1926 601-650 Axel Wibels Maskinaffär A-B Stockholm
Hist 3. Francator - K m/44   401-499, 601-699, m.fl.  
Hist 4. Hasler A m/26 1926 101-110 A,B. Real Stockholm
Hist 5. Hasler B m/26 1929 111-127 A,B. Real Stockholm
Hist 6. Francotyp C m/44 3-ställig med max 9.99 701-899, m.fl.  
Hist 7. Lindaco 5025 m/65 4-ställig med max 99.99    
Hist 8. Neopost m/26   351-400  
Hist 10. Taxopost m/44 1944, 3-ställig med max 9.99 201-299, 501-599, m.fl.  
Hist 11          
Hist 12 Hasler F 66 m/65 1977 års modell, 5-ställig    
Hist 13 Hasler F 88 m/65 1940-50 tals modell    
Hist 14 Hasler F 88 m/65 1977 års modell    
Hist 15 Unit ? Såldes nog inte till kund på företag Ej känt Ej känt

Uppgifterna om bilderna ovan är hämtade från en mycket osäker källa

- - o o 0 o o - -

Förteckning över Frankostämplingsmaskiner som t.o.m. 1971 godkänts av Poststyrelsen

 
Maskintyp Beskrivning Valör Leverantör
Frankotyp A Eldriven maskin med automatisk utlösning, etikettryckare 0-99.99 kr AB Carl Lamm
Frankotyp C Eldriven maskin med automatisk utlösning. Även handdrift 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr AB Carl Lamm
Frankotyp Cc Eldriven maskin med automatisk utlösning. Även handdrift 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr AB Carl Lamm
Hasler C (F88) Eldriven maskin med automatisk utlösning. 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr Bertil Stenbeck AB
Hasler D Eldriven maskin med automatisk utlösning. Även handdrift 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr Bertil Stenbeck AB
Krag Eldriven maskin med automatisk utlösning. Även handdrift 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr Lindaco AB
Neopost 205 Eldriven maskin med automatisk utlösning, etikettryckare 0-9.99 kr Roneo Vickers AB
Neopost 505 Eldriven maskin med automatisk utlösning, etikettryckare 0-99.99 kr Roneo Vickers AB
Pitney Bowes 5000 Stativ för hand eller eldrift, etikettryckare, tillbehör 0-10.00 kr eller 0-99.99 kr AB Addo
Pitney Bowes 4000 RFB Uppbyggnad som ovan, annat utförande. 0-99.95 kr AB Addo
Postalia Stativ för hand eller eldrift, etikettryckare. 0-9.99 kr eller  0-99.99 kr Rema Kontorsmaskiner
Satas Baby Eldriven maskin med automatisk utlösning 0-9.99 kr Bekatek AB
Satas Rotary Eldriven maskin med automatisk utlösning. Även handdrift 0-99.99 kr Bekatek AB

De flesta leverantörerna har kontor och verkstad på flera orter

- - o o 0 o o - -

Postens broschyr: 

Välj  Frankeringsmaskin 1981 

7 Huvudleverantörer:
Adressbolaget   (Postalia) Berg-Bolinder   (Neopost) Lindaco   (Krag) Bertil Stenbeck  (Hasler)
Carl Lamm  (Frankotyp, Satas) Esselte System   (Frama)   Pitney Bowes  (PB)

erbjuder följande modeller av olika maskiner i broschyr A 1291.81.1.
POSTALIA  P 4 NEOPOST 2205 HASLER Mailmaster F 202
POSTALIA  PS 4 NEOPOST 505 SL HASLER Mailmaster F 204
POSTALIA  P 4 Standard Electric NEOPOST 505 SLA HASLER Mailmaster F 204 Automat
POSTALIA  P 4 Electronic NEOPOST 505 E SATAS Baby X-4  (Carl Lamm)
FRANKOTYP MS 5 FRAMA 100 Electronic  
FRANKOTYP CCM 6000/CC 6000 FRAMA 100 KV Electronic PITNEY BOWES 5470
FRANKOTYP CM 7000 LINDACO / Krag 5020 PITNEY BOWES 5675
FRANKOTYP A 9100 LINDACO / Krag 5025 PITNEY BOWES 5600
FRANKOTYP A 9100/AZ 9050 PITNEY BOWES 6300 PITNEY BOWES 4371 / 4385
FRANKOTYP CM 7000/AZ 9050 PITNEY BOWES 5510 PITNEY BOWES 6100, Electronic

- - o o 0 o o - -

Postens broschyr:  Välj  Frankeringsmaskin 1986

8 Huvudleverantörer:
AAB-Gruppen AB  (Postalia) Bekatek AB   (Secap) Insert AB   (Krag) Bertil Stenbeck  (Hasler)
Carl Lamm  (Frankotyp) Frama Svenska AB   (Frama) Roneo-Alcatel AB   (Alcatel) Pitney Bowes   (PB)

erbjuder följande modeller av olika maskiner i broschyr BP 2440.86.1.

POSTALIA  P 4 SECAP   E4 HASLER  F 101
POSTALIA  PS 4   HASLER  F 202
POSTALIA  NEF300 FRAMA 100 Electronic HASLER  F 204
    HASLER  F 300
  KRAG   20  
FRANKOTYP MS 5   PITNEY BOWES 6300
FRANKOTYP CCM 6000   PITNEY BOWES 6900
FRANKOTYP CM 7000 ALCATEL  2205 PITNEY BOWES 6200
FRANKOTYP A 9100 ALCATEL  EFM7 PITNEY BOWES 5600
FRANKOTYP EFS3000 ALCATEL  7505 PITNEY BOWES 6100, Electronic

1996-01- ?

övergår Posten till 6-siffriga Lic. nr och 1:a siffran anger leverantör. Maskiner med 6-siffriga Lic. nr har Credit lock. Återstår "bara" att konstatera vilken maskintyp som har vilken serie av Lic.nr. Kvar finns ju även en del äldre maskiner med 4 - 5-siffriga Lic.nr. Från 2001-10-01 skulle alla Lic.nr varit 6-siffriga. Det finns dock en del eftersläntare.

- - o o 0 o o - -

Idag år 2000

finns enl. Postens broschyr följande 6 leverantörer av Frankeringsmaskiner.
Fabrikat  Leverantör  Tilldelade Lic. nr. 1:a siffra
Ascom Hasler Bertil Stenbeck AB 100000-100999, 110000-110999, 120000-120999, 130000-130999, 140000-140999, 150000-150501. 1
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB 200000-200199, osv 203- 206- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 230- 234- 240- 250000-250999, 280000-280999, 281700-281999, 290000-290999, 291000-291999, osv 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299999. 2
Frankotyp - Postalia Carl Lamm AB 303000-303999, 327- 337- 347- 357- 367- 367999. 3
mailbase mailcoms Godkänd eller icke i Sverige ? 2017 4
Neopost Alcatel AB Post Performance 500000-500999, 502- 504- 507- 514- 516- 526999. 5
Frama Frama  Svenska AB 600000-600999, 602000-602999, 604000-604999. 6
Secap AB Frankerings Svenska  700000-702999, 704000-704500, 708500-708599, 712000-712500. 7
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB 7130000-713999, 7380000-738999, 7

Bertil Stenbeck Posthantering AB har sålts till Neopost Sverige AB och är sedan den 1 maj 2008, ett dotterbolag till det Franska Bolaget Neopost.

Carl Lamm finns inte längre. Det uppköptes av Ricoh och heter från 2009-10-12 Ricoh Sverige.

Nya maskiner, uppgifter hämtade från Leverantörers hemsidor.

 

Neopost IJ-75

Frama Ecomail  
Neopost IJ-75 >>
- NYHET, kommer snart!

Är en ännu kraftfullare frankeringsmaskin med Ink-Jet. Maskinen byggd efter samma koncept som Neopost IJ-65.

IJ-75 är ännu snabbare än IJ-65 och frankerar upp till 10 800 kuvert/timme. Portot kan fördelas på 200 olika kostnadsställen.

 

Datum 2001-12-

En modern credit-lock frankeringsmaskin för mindre volymer. Pekskärm med 9 programmerbara snabbval, och numeriskt tangentbord gör den enkel att använda. Upp till 2 kostnadsställen skyddade med lösenord. Möjlighet att skriva ut kostnadsrapport utan att ansluta skrivare. Upp till 8 stycken reklamklichéer i minnet. Automatisk datumändring. Programmerbar högt porto spärr. Hastighet ca 50 brev i minuten. Finns i färgerna blått eller svart.  

 

Leverantörer av maskiner  2017.

Det här är hämtat från Postnords hemsida aug 2017:

Vilka de 4 godkända är, omtalas inte på hemsidan:

"Ta kontakt med någon av de fyra godkända frankeringsleverantörerna för att köpa eller hyra en frankeringsmaskin. När du köper eller leasar en frankeringsmaskin får du en användarlicens och ett särskilt licenskonto som registreras hos PostNord via avtal.  Förskottsbetala med valfritt belopp genom att betala in till vårt bankgiro alternativt betala via autogiro.
Ladda ner det förskottsbetalda portot i maskinen och börja frankera dina brev. Frankostämpla direkt på kuverten eller på självhäftande etiketter som fästs på kuverten."

 

 

Se även Modell /97, m /09 .

Maskiner använda i Sverige. När, Var kom/kommer de ifrån ?

Fabrikat Tid  --  Ursprungsland
Alcatel 196  -- 
Frankator 1929  -- A/B Frankator, Sweden - Sverige
Frankotyp 1926  -- Germany - Tyskland
Frama 1952  -- Switzerland - Schweiz
Hasler 1926  -- Switzerland - Schweiz
Krag 1933  -- Maskin Fabrik A/S. Oslo, Norway - Norge
Lindaco 19  -- 
Midget 1926  -- 
Neopost 1926  -- England
Pitney Bowes 1926  -- USA
Postalia 1939  -- Friestempler G.m.b. H. Frankfurt am Main, Germany - Tyskland
Satas 1934  -- Société pour l'Affranchissement et le Timbrage Automatiques, Paris, France
Secap 198  -- France - Frankrike
Taxo-post 1943  -- A/B Hadar Schmidt, Stockholm, Sweden - Sverige
Universal 1926  -- New Zealand

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Brev till S. Tullberg som samlade mer än frankostämplar

Begreppsförklaring (enl. Postens benämning omkr. 1965)

Kliché Stämpelavtryck    
Datumkliché Datumstämpel    
Reklamkliché Reklamstämpel    
Valörkliché Valörstämpel    
       
       
    IFM Frankostämplingsexpeditionen

Ett fullständigt avtryck av 2 eller 3 klichéer kallas Frankostämpel

Litteraturhänvisning.

Postala skrifter

Andra skrifter

KGP Cirkulär: 1926, Nr 49 2 sept, Nr 61 10 nov

Sv. Filatelistisk Tidskrift. SFT Dec. 1944

Frankostämplingsmaskinerna 1943 (GPS)

Nordiska Frankostämplar. T. Ingeloff. 1945

KGP Cirkulär: Nr 85 1943 m.fl. 

Frankostämplingsmaskiner av Gösta Sundman

Sv. Postverkets frankostämplar I Typöversikt, Sigurd Tullberg. 1957

Postryttaren 1959, 1962, 1986

Bruksanvisning Taxopost 1960

Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg, 1986

FFS = Föreskrifter för Frankostämpling (1960, 1970)

Sammanställning av Thorsten Sandelin 1977, 1986, 1988

 

Frankostämplar som upphört av Sigurd Tullberg, 1996
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1981-83 Bulletinen nr 41 1997   Stig Högström
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1986. BP 2420.86.1 Absenderfreistempel av Otto Gleixner  1999

Postens Broschyrer av idag år 2000

 

Olika leverantörers broschyrer

Filatelisten 2006 sid 192. "Kommetarer om tidiga Frankostämplar" av Stig Asklund

 

Main page Franko m / 26 m / 44 m / 65 m/65  6-siffriga m / 97 Länksidan
  Historik Historik leverantörer Franko  Udda. Franko Motiv Lic.nr. 1-100, Postens Franko Reklam Franko etiketter

 

Externa länkar: Se  Franko

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)