Frankostämplar 2013.

2010-01-14 meddelar Posten AB följande

''Posten kommer de närmaste tre åren att flytta över de tjänster som erbjuds företagskunder vid landets 337 Företagscenter till 1700 postombud. Samtidigt utvecklas företagets internetkanal med det samlade utbudet av produkter och tjänster. Det rikstäckande nätet av postombud, med generösa öppettider, kommer att stärkas upp. Företagskunders tillgänglighet till bra service förbättras."

Man kan undra var Frankostämplande kunder ska lämna sin post ?

Från 2013-01-01 höjdes portot för alla frankostämplade försändelser. Det tog ganska lång tid innan alla företag hade uppmärksammat det.   Det är fortfarande 2013-03-11 inte alla som tagit till sig den info som Posten givit ut. En del av de modernaste maskinerna uppgraderas automatiskt, men alla gamla måste göras manuellt av den på företaget som sköter maskinen.  Här följer några resultat av portohöjningen.

Postcenter namnändrades i april 2006 till Företagscenter (FC).  Beslut att lägga ned samtliga FC är fattat, att de upphör helt under 2013. Då ska de c:a 1700 Postsombuden bli de, som sköter "Postärenden" gentemot kunderna. På den punkten har dock Posten backat. En del FC blir nog kvar, fast i annan form. Vad blir namnet på den verksamheten. Ett antal FC finns alltså kvar i juni 2013.

Portohöjning 2013-01-01

Mått på 1:a-klassbrev och Ekonomibrev.

 Minimått:  90x140 mm. (plan yta) Rulle:  100 mm, L+DD = 170 mm.

 Maximått: L= 600 mm. B+L+T = 900 mm. Rulle:  L=900 mm, L+DD = 1040 mm. Föreningsbrev: L=600 mm, T=30 mm, B= 250 mm.

 L= längd, B= bredd, T= tjocklek, O= omkrets, D= diameter, DD= dubbla diametern.

   
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr

Porto för Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2012- 01- 01

5:40 10:70 21:40 32:10 42:80 64:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:40 10:80 21:60 32:40 43:20 64:80 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:00 20.00       Föreningsbrev (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
4:90 9:80 19:60 29:40 39:20 58:80 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 30:60 40:80 61:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 

20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr

Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2013- 01- 01 - Ny portohöjning

5:50 10:90 21:80 32:70 43:60 65:40 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:50 11:00 22:00 33:00 44:00 66:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:50 22.00       Föreningsbrev märkta med B (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 60:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:20 10:40 20:80 31:20 41:60 62:40 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

Här några ex. från såväl nya, som de äldre olika maskiner som finns. Båda stämplade 2013-01-01.

Först 1:a klass brev, Prioritaire och nedan B-porto - Ekonomibrev. (300)

20 gr. brev med frimärke är fortfarande 6,00 kr, 100 gr. är 12,00 kr.

FEL - 5,30 var Rätt porto 20 gram t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC + Brevlåda 5,50 - Rätt porto upp till 20 gram 2013-01-01 - Inlämning FC + Brevlåda
FEL - 5,40 var Rätt porto 20 gram t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning FC + Brevlåda 10,90 - Rätt porto upp till 100 gram 2013-01-01 - Inlämning FC
FEL - 6,00 överfrankerat 20 gram  2013-01-04 - Inlämning ? ? 21,80 - Rätt porto upp till 250 gram 2013-01-01 - Inlämning FC
FEL -  10,70 var Rätt porto 100 gram t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning FC 21,80 - Rätt porto upp till 250 gr. från  2013-01-01 + 12 kr Skrymmande = 33:80
FEL -  17,50 var totalt fel porto för 20 gram brev. Borde varit 5:50 32,70 - Rätt porto upp till 500 gram 2013-01-01 - Inlämning FC
FEL -  21,40 var Rätt porto 250 gram t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning FC 43,60 - Rätt porto upp till 1000 gram 2013-01-01 - Inlämning FC
42,40 Rätt porto upp till 250 gram 2011
FEL - 4,90 var Rätt B-porto  t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning FC 65,40 Rätt porto 5,40 + REK 60,00  2012-01-01 - Inlämning FC
60:00 Rätt porto 2000 gr. från  2013-01-01 + 12 kr Skrymmande = 72:00
 - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.  - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.
 - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.  - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.
FEL - 10,80 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning Brevlåda 11,00 Rätt porto upp till 100 gram efter 2013-01-01 i Brevlåda
 
FEL - 21,60 var Rätt porto upp till 250 gr t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning Brevlåda  22,00 -Rätt porto upp till 250 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
FEL - 32,40 var Rätt porto upp till 500 gr t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning Brevlåda 33,00 - Rätt porto upp till 500 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 FEL - 43,20 var Rätt porto upp till 1000 gr. t.o.m. 2012-12-31 i Brevlåda  ==> 44,00 - Rätt porto upp till 1000 gram 2013-01-01  i Brevlåda
 
FEL -  19,20 okänt porto t.o.m. 2013-01-07 - Inlämning ?? 66,00 - Rätt porto upp till 2000 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
FEL -  1,10 okänt porto borde nog varit 11:00 - Inlämning ?? FEL - 5,80  okänt porto borde nog varit 5:50 - Inlämning ??

Här några ex. på såväl nya som de äldre maskiner. Rätt porto till höger.

B-porto - Ekonomibrev (300)

  5,20 var Rätt porto f.o.m. 2013-01-01 - Inlämning Brevlåda 5,00 - Rätt porto upp till 20 gram från 2013-01-01 - Inlämning FC
10,40 Rätt porto upp till 100 gram  f.o.m. 2013-01-01 - Inlämning  Brevlåda 10,00 Rätt porto upp till 100 gram från 2013-01-01 - Inlämning FC
 
 20,80 Rätt porto upp till 250 gram  f.o.m. 2013-01-01 - Inlämning Brevlåda 20,00 Rätt porto upp till 250 gram från 2013-01-01 - Inlämning FC
 
FEL - 19,30 var inget porto, varken före eller efter 202012-12-31 - 30,00 Rätt porto upp till 500 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
40,00 Rätt porto upp till 1000 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
60,00 Rätt porto upp till 2000 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
 - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.  - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.
FEL - 5,10 var Rätt porto upp till 20 gr. t.o.m. 2012-12-31 5,20 Rätt porto upp till 20 gram efter 2012-01-01  i Brevlåda
FEL - 10,20 var Rätt porto upp till 100 gr. t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning Brevlåda 10,40 Rätt porto upp till 100 gram efter 2013-01-01  i Brevlåda
 
FEL - 20,40 var Rätt porto upp till 250 gr. t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning ? ? 20,80 Rätt porto upp till 250 gram efter 2013-01-01 i Brevlåda
 
Totalt FEL - 22,20 PRIORITAIRE, är inget porto varken före eller efter  - 2013-01-01 31,20 Rätt porto upp till 500 gram efter 2013-01-01 i Brevlåda
   
FEL - 42,40 var Rätt porto t.o.m. 2012-12-31 - Inlämning 41,60 Rätt porto upp till 1000 gram efter 2013-01-01 i Brevlåda
   
FEL - Ett mycket tveksamt porto 5,50 stämmer inte 2012-12-31 62,40 Rätt porto upp till 2000 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda

En del företag upptäckte dock och gjorde en justering.

PAR AB

C5-kuvert där Företaget lite sent upptäckte portohöjningen och gjorde en ny frankering med rätt porto 5:50, vilket betyder en överfrankering med 5:40.

 

 Inlämning FC eller Brevlåda

Ännu idag ? hade inte alla ändrat, utan bedrar Posten med 10, 20 eller fler ören på varje kuvert. Här är några av de som ännu 2013-05-05 inte följt de nya taxorna, utan fortsätter med 5.30, 5:40.

5:30 - LIC. 230813, 240300, 304588, 332558, 345040, 517804, 519676, 624050.

5:40 - LIC. 223760, 226779, 232395, 245203, 245593, 270059, 304024, 304303, 304351, 304869, 308977, 324083, 324264, 324303, 324621, 324684, 345004, 345040, 352281, 355360, 37133, 509317, 510249, 515691, 515812, 517307, 517433, 518171, 519268, 519441, 526080, 529113, 529785, 529759, 530869, 539001, 539265, 539282, 602446, 604364, 624050, 710300, 710453, 713363, 713840, 714659, 717933, 718406, 719113, 719627, 720636, 720854, 720993, 721059, 721763, 722169, 738482, 738526, 738792, 738867, 738938, 738964, 739289, 739378,739405,739418, 740223röd, 740223blå, 740246, 740586, 741432, 742120, 742433, 743370, 743420, 743429, 743472, 743945, 744612, 748220, 748739, 748825, 750111, 750136, 750138, 766269, 766312, 767655, 767664, 767772, 767791.

740223blå, har nu i maj 2013börjat frankera med 5:80

602445 har kvar dessutom årsdatering 2003

Några företag använder sig dessutom av porto som är Föreningsbrev, och inte får användas av andra Företag än Skatteverket.

Porto fr.o.m. 2013-01-01 är 5:50 för 20 gr. 1:a klass brev.

   
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2013- 01- 01 - Ny portohöjning
5:50 10:90 21:80 32:70 43:60 65:40 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:50 11:00 22:00 33:00 44:00 66:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:50 22.00       Föreningsbrev märkta med B (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 60:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:20 10:40 20:80 31:20 41:60 62:40 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 

Bilder

på ytterligare fler udda företeelser och svårigheter att tolka en vanlig portotabell.

   
Länk m09taxa År

Beskrivning av objekt

744612 2013 C4-kuvert stämplat 2013-01-04 med vikt minst 250 gram av kuvertets utseende att döma. Dock endast 5:40 vilket var fjolårets porto för 20 gram. Posten har dock inte observerat underfrankeringen.
     
     
     
     
750146 2013 Underfrankerat brev med 10 öre 2013-09-09. Posten har Eftertaxerat avsändaren. Ett ganska unikt objekt

Begrepp - Förklaringar:

FC = Företagscenter  

Interna Länkar

 

Main page Posthistoria m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Frankosamlare Franko Reklam Franko etiketter
2012 Taxa