Frankostämplar 2012.

Från 2012-01-01 höjdes portot för alla frankostäplade försändelser. Det tog ganska lång tid innan alla företag hade uppmärksammat det.   Det är fortfarande 2012-03-01 inte alla som tagit till sig den info som Posten givit ut. En del av de modernaste maskinerna uppgraderas automatiskt, men alla gamla måste göras manuellt av den på företaget som sköter posten.  Här följer några resultat av portohöjningen.

Portohöjning 2012-01-01

Mått på försändelser.

 Minimått:  90x140 mm. (plan yta) Rulle:  100 mm, L+DD = 170 mm.

 Maximått: L= 600 mm. B+L+T = 900 mm. Rulle:  L=900 mm, L+DD = 1040 mm. Föreningsbrev L=600 mm, T=30 mm, B= 250 mm.

 L= längd, B= bredd, T= tjocklek, O= omkrets, D= diameter, DD= dubbla diametern

   
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2012- 01- 01 - Ny portohöjning
5:40 10:70 21:40 32:10 42:80 64:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:40 10:80 21:60 32:40 43:20 64:80 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:00 20.00       Föreningsbrev (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
4:90 9:80 19:60 29:40 39:20 58:80 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 30:60 40:80 61:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 Här några ex. på såväl nya som de äldre olika maskiner som finns.

   LIC. 748162

Först 1:a klass brev, Prioritaire och nedan B-porto - Ekonomibrev. (300)

FEL - 5,30 var Rätt porto 20 gram t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC + Brevlåda 5,40 - Rätt porto upp till 20 gram 2012-01-01 - Inlämning FC + Brevlåda
FEL - 10,50 var Rätt porto 100 gram t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC 10,70 - Rätt porto upp till 100 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
FEL - 10,50 var Rätt porto 100 gram t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC 21,40 - Rätt porto upp till 250 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
 
FEL -  var Rätt porto  t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC 32,10 - Rätt porto upp till 500 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
FEL -  42,40 Rätt porto upp till 250 gram 2011-12-31 - Inlämning FC 42,80 Rätt porto upp till 250 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
 
FEL -  var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning FC 64,20 Rätt porto upp till 500 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
FEL - 10,60 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning Brevlåda 65,40 Rätt porto 5,40 + REK 60,00  2012-01-01 - Inlämning FC
 
  10,80 Rätt porto upp till 100 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.  - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.
FEL - 21,20 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning Brevlåda 21,60 Rätt porto upp till 250 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 
 var Rätt porto  t.o.m. 2011-12-31 i Brevlåda 32,40 Rätt porto upp till 500 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 
FEL -  var Rätt porto  t.o.m. 2011-12-31 i Brevlåda 43,20 Rätt porto upp till 1000 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda

Här några ex. på såväl nya som de äldre maskiner. Rätt porto till höger.

B-porto - Ekonomibrev (300)

 FEL - 5,00 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 4,90 - Rätt B-porto efter 2012-01-01 - Inlämning FC
 
FEL -  9,60 Rätt porto upp till 100 gram 2011-12-31 - Inlämning FC 9,80 Rätt porto upp till 100 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
 
FEL -  19,20 Rätt porto upp till 250 gram 2011-12-31 - Inlämning FC 19,60 Rätt porto upp till 250 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
FEL - 19,30 var inget porto, varken före eller efter 2011-12-31 - 29,40 Rätt porto upp till 500 gram 2012-01-01 - Inlämning FC
 - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.  - Inlämning Brevlåda - Inlämning - Brevlåda - Inlämning - Brevlåda.
FEL - Ett mycket tveksamt porto 5,50 stämmer inte alls 2012-01-31 5,10 Rätt porto upp till 100 gram efter 2012-01-01  i Brevlåda
FEL - Ett mycket konstigt porto 17,40 stämmer inte alls med Guiden 2012-12-14 10,20 Rätt porto upp till 100 gram efter 2012-01-01  i Brevlåda
FEL - 31,80 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning  20,40 Rätt porto upp till 250 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 
FEL - 42,00 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning 30,60 Rätt porto upp till 500 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 
FEL - 42,40 var Rätt porto t.o.m. 2011-12-31 - Inlämning 40,80 Rätt porto upp till 1000 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda
 
FEL - Ett mycket tveksamt porto 5,50 stämmer inte alls 2012-03-16 61,20 Rätt porto upp till 2000 gram efter 2012-01-01 i Brevlåda

En del företag upptäckte dock och gjorde ett tillägg

 

Rätt porto - Swed-jam ab i Torsby lade till 10 öre - Inlämning FC eller Brevlåda

Ännu i maj 2012 hade inte alla ändrat, utan bedrar Posten med 10, 20 eller fler ören på varje kuvert. Här är några av de som inte följt bestämmelserna, utan fortsätter med 5.30.

LIC. 304588, 308555, 509128, 515632, 519681, 624050.

Några företag använder sig dessutom av 5.00 som är Föreningsbrev, och inte får användas av Företag - Företag. LIC. 332431, 367146

Porto fr.o.m. 2012-01-01

   
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2012- 01- 01 - Ny portohöjning
5:40 10:70 21:40 32:10 42:80 64:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:40 10:80 21:60 32:40 43:20 64:80 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:00 20.00       Föreningsbrev (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
4:90 9:80 19:60 29:40 39:20 58:80 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 30:60 40:80 61:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 

Bilder

på ytterligare fler udda företeelser och svårigheter att tolka en vanlig portotabell.

   
Länk  

Beskrivning av objekt

Fra12 Falun 2012 Brev med porto 005,30 stämplat Falun 2012-02-17 vilket gällde före Nyår. Här kompletterat med frimärke 50 öre, vilket troligen  var tänkt att fylla upp till 5,40 vilket varit rätt porto. Det finns ju inga nya 10 öres märke.
m09 748162 2012 Den har maskinen ställer om automatiskt vi portohöjning. Gissningsvis är en del av stämpeln ett meddelande till ägaren att nu har det hänt. Frankerat 005:30 och stämplat 2012-01-01.
710431 2012 C5-kuvert frankostämplat Lic. 710431, med gamla portot 05:30 öre, men bifrankerat med 0:10 öre. Stämplat 2012-01-04
529098 2012 Ännu en som "glömt" att ändra portot. C5-kuvert frankostämplat 529098 med gamla portot 005:30 öre, men bifrankerat med 000:10 öre. Stämplat Stöde 2012-02-23
738653 2012 Lic. 738653 Prioritaire med porot 22:00 vilket inte motsvarar något porto. Borde nog varit 21:60 av kuvertet att döma.
  2012  

Begrepp - Förklaringar:

FC = Företagscenter  

Interna Länkar

 

Main page Posthistoria m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Frankosamlare Franko Reklam Franko etiketter
  2013 Taxa