Hallsbergs nya Postterminal.

Hallsbergs kommunvapen

Postens (PostNord) terminalstruktur

2010-09-29                                                                                                  Terminaler flyttas - ur Arbetet 2011

Första steget i Postens stora framtidssatsning

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.

- Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.

Två nya brevterminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm. En ny pall- och paketterminal etableras i norra Stockholm. I Norrland investeras i en ny logistikstruktur med etablering i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i Östersund

 

Ny Postterminal,

med planerad start hösten 2013.

Postterminalerna i Västerås och Karlstad ersätts av en ny i Hallsberg.

Västerås IRM 107

Karlstad SRM 123

?   ?   ?

Hur kommer stämpeln i Hallsberg att se ut ?

Är detta den första testen av stämpeln 2013-07-15

 Hallsberg

Texten Hela vägen är troligen en del av denna kampanjen mot företag, som upphör  2013-12-08.

Posten började redan 2008 att planera en NY terminalstrukur med Hallsberg och Rosersberg som lämpliga orter.

Axplock ur olika medior

Satsningen i Sverige på en ny terminalstruktur innebär en investering på 2,5 miljarder.

Den framtida terminalstrukturen gör oss mer flexibla och leder till att vi kan ställa om vår produktion efter behov säger Posten.

PSM = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011.

Posten lägger ned sin terminal  

Posten utvidgar i Hallsberg

2011-06-28
Det blir NCC Construction som får bygga den nya miljöcertifierade terminalen för postsortering i Hallsberg. Förutom terminalen så blir det en tillhörande lastgård, parkering, anslutningsvägar och markanläggningar. Ordern, åt kunden Posten Meddelande AB, är värd ungefär 300 miljoner kronor. Terminalen blir cirka 28.000 kvadratmeter. Tåg ska kunna docka till terminalbyggnaden direkt från Västra stambanan och upp till 65 lastbilar och bilar kommer till terminalen varje dag. Projektet startar omgående och ska vara färdigt i december 2012. NCC sysselsätter mellan 80 och 100 personer i projektet. (FL-Net)"

 Hallsbergs Postterminal - Kommunens Detaljplaner

Läs mer här -- o -- Trafikverkets info

Trafikverket bygger anslutningar till Västra Stambanan samt till Europaväg E20.

 2011-09-15.
Första spadtaget

"Idag tar Postens chef för brevverksamheten i Sverige första spadtaget i byggnationen av den nya brevterminalen i Hallsberg. Därmed påbörjas första etappen i Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur. Denna framtidssatsning stärker Postens konkurrenskraft och ger ökad flexibilitet i produktionen inför de fortsatt kraftigt förändrade brev- och paketvolymer som förutses. Brevterminalen i Hallsberg beräknas vara i produktion hösten 2013"

Läs mer här -- o -- Närke Allehanda

Ur Närkes Allehanda:
Posten rekryterar i Hallsberg

   Terminalarbetare till Hallsbergs Postterminal via Proffice  

Läs mer här om Postterminalen och att Bo i Hallsberg

Läs mer om INFRANord som bygger järnväg till Postterminalen. Beräknas vara färdigt den 18 januari 2013.

Ny PostTerminal


Övriga postterminaler är då söderifrån sett: Malmö, Alvesta, Nässjö, Göteborg, Årsta, Uppsala, Sundsvall och Umeå.  Karlstad och Västerås läggs ned. Dessa ersätts av Hallsberg.

WT Partnership om Postterminalen, Hallsberg

 NyhetsPosten nr 9 2012. (2012-10-15)


Posten har slutit avtal med italienska Fives Cinetic om två nya KSM (Klumpsorteringsmaskiner) till Rosersberg och Hallsberg, en del i PSM-projektet (Produktionsstruktur Meddelande)

Andra maskiner blir IRM och SFM av fabrikat Siemens och ISM - Toshiba. På annan plats av SEKO-avd. beskrives maskinutrustningen så här.

Robotic system från Cimcorp

6 MultiPick robotar samt 4 Cimcorps 3D Shuttle robotar

Solystics hemsida

Solystics SPMS-lösning för Posten AB ( PostNord) kommer att vara i full drift vid den nya Postterminalen som planeras i Hallsberg. Pitney Bowes DM900 flyttas från Karlstad till Hallsberg.

Typ Fabrikat Antal /Tim.

Nyinköpta maskiner

Typ Styrning/riktningarAntal /Tim.
3 IRM (171, 172, 173, ) Siemens 30 - 43000  

2 KSM

200

12000

5 ISM Toshiba 45000   4 VIF    
2 FSM Toshiba 22500   2 ODR    
             

Vissa problem att få KSM att fungera har tidigare noterats, varför man startar med EN sådan maskin.

Beräknad start för Hallsberg - början av 2013. Ur Senaste nytt. Det ändras till

Nyheter P4 Örebro  -  på söndag startar verksamheten

Den 29 september 2013

är planerad start av produktionen i Hallsberg. (läst 2013-01-20)

Postens nya postterminal i Hallsberg kommer att täcka upp 55 kommuner och behandla cirka 1,3 miljoner försändelser per dygn. Terminalområdet omfattar 82 000 kvadratmeter markyta och terminalbyggnaden blir 26 800 kvadratmeter stor.

Totalt kommer runt 350 personer att arbeta på Hallsbergsterminalen

     


Länkar till bilder från flera terminaler

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Rosersberg Brevsortering

Hallsberg start 2013-09-29

Terminalbesök Alvesta

Terminalbesök Göteborg 2004

 

Auto stämplar 2014

Terminalbesök Malmö

 

Terminalbesök  Göteborg 2008

Automation

Posthistoria

Stämplarna nedan är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

Detta är alltså utseendet av den första testen av stämpeln i Hallsberg.

 2013-07-15

2013-07-15

2013-07-19 skickades ett brev med 15 inneliggande C6-brev till Hallsberg, med önskan om makulering i denna maskin. Tyvärr skickade "Någon" brevet till Karlstad, där makulering av breven skedde. I slutet av Sept. skickades ett nytt kuvert med c:a 15 brev. De flesta av dessa blev troligen ostämplade, men sorterade med apelsinkod. Se nedan.

Här några bilder på brev hanterade i maskiner före "Skarpt läge" Dvs. före 2013-09-29.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Hall 2013C4sv 2013-06 Beskuret C4-kuvert med 107 mm. långa våglinjer och 30 mm. stor datumcirkel. svart streck 204 mm. lång, stämplad 2013-06-01
Hall2013VochH 2013-06 C4-kuvert med den nya stämpeln, Hallsberg, men frimärket makulerat i Pitney Bowes DM900 i Västerås. Båda stämplarna "slagna" samma dag  2013-06-26.
Hall 2013GuDa 2013-06 C5-kuvert stämplat Hallsberg 2013-06-28. Sorterat 2 gånger vilket förutom "apelsinkoder" resulterat i dessa två  Nr 17659 och Nr 21963
Hall 2013C4 2013-07 Beskuret C4-kuvert med 84 mm. långa våglinjer. "Hela vägen", posthorn datumcirkel 23 mm., stämplad 2013-07-05
Hall 20130715 2013-07 C5-kuvert med den troligen nya stämpeln "Hela vägen" i Hallsberg, stämplad Hallsberg 2013-07-15. Nr 1149
Hall 20130720h 2013-07 C5-kuvert med den nya stämpeln "Hela vägen", posthorn, datumcirkel 23 mm., stämplat Hallsberg 2013-07-20. Nr 21001
Hall 20130720det 2013-07 Stämpeln på ovanstående kuvert i närbild. Hallsberg 2013-07-20.
Hall Karlstad 2013-07 C5-kuvert med ett antal C6-kuvert adresserat till Postterminalen Hallsberg, som sänts vidare till Karlstad. Troligen för att inte sprida kunskap om, att Hallsberg redan börjat testa maskinerna. Okunnighet eller ?  Samtliga C6-kuvert stämplade i SRM 123 Karlstad 2013-07-22.
Hall 201308Lyx 2013-08 C5-kuvert med stämpeln "Hela vägen", posthorn 11 mm. 4 våglinjer 31 mm. stämplat i Hallsberg 2013-08-24. Kan man möjligen kalla detta på gränsen till LYX-stämpel ?
Hall 2013Gra 2013-09 Beskuret C4-kuvert, frankerat med 4 frimärken. Alla märken makulerade med "Hela vägen" och 4 våglinjer 84 mm. långa, stämplat i Hallsberg 2013-09-13.
Hall 201309Ly 2013-09 C5-kuvert med stämpeln "Hela vägen", posthorn 11 mm. 4 våglinjer 30,5 mm. stämplat i Hallsberg 2013-09-27. Det här är väl på gränsen till LYX-stämpel ?

 2013-09-10 har postnummer tillkommit i nätets postnummerkatalog: POSTTERMINALEN  HALLSBERG  694 00  HALLSBERG

NyhetsPosten nr 8 kom 2013-10-11. Se här

NA (Nerikes Allehanda) skriver så här.

Starten börjar med delar av Karlstad och Stockholms posten. Senare i höst resten av Karlstadposten. I febr. 2014 är verksamheten i full gång, och då  även med Västeråsposten. Vi får väl se hur det blir, för media har inte alltid rätt.

29 september 2013 officiell start av produktionen, vilket PostNord kallar "Skarpt läge".

Första tåget kommer till terminalen

Hallsbergsterminalen är INTE Postterminalen.

NyhetsPosten nr 9 kom 2013-11-15 "Vi trimmar in allt". Detta ur tidningen

Driften av terminalen startade med första flytten av Karlstad 29 sept. Andra flytten  3 nov. Sista volymen från Västerås blir 2 febr. 2014.

Överlag har det gått bra, men vi har mängder med utmaningar. Det gäller att trimma in människor, teknik och organisation säger terminalchefen.

Det är alltså helt korrekt att såväl Karlstad som Västerås fortfarande hanterar en del av posten även in i okt./nov. månad.

   Karlstad 2013-10-01

Västerås 2013-10-03  

2013-11-03 behandlades alltså inga brev längre på terminalen i Karlstad. All brevpost sänds till Hallsberg.

C6, C5-kuvert makuleras och sorteras i 3 IRM  av fabrikat Siemens.  Kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller). Jag tolkar denna stämpel att maskinen placerar den dubbelringade datumstämpeln på frimärket även om det sitter 5 cm in på kuvertet. Detta bör då uppskattas av alla de samlare, som högt och tydligt beklagat våglinjerna på frimärket. Det är dock en stor % ostämplade frimärken på de brev, som jag sänt upp till Hallsberg och bett få instoppade i en maskin för att makulera frimärket. Många har tyvärr endast blivit sorterade och i bästa fall kulspetsmakulerade. Man skulle kanske senarelagt starten någon månad ?

 De flesta terminalerna införde stämpeln GOD  JUL den 2 dec. Eftersom kampanjen "Hela vägen" pågick till 2013-12-08, så införde Hallsberg GOD  JUL den 9:e. Gott Nytt År brukar komma Annandag Jul vilket kanske sker även i år ?

C6-kuvert

Dessa mindre försändelser får / har inte texten  "Hela vägen" utan bara våglinjer och datumcirkel.

Jag kan nu konstatera att flertalet C6-kuvert under okt. nov. har blir ostämplade, och endast sorterade. C:a 10 % blev makulerade i maskin. Det har dock hänt, att det ibland blivit upp till 5 stämplar på ett vykort! Se nedan.

Länk Tidpunkt

Beskrivning

Hall C60927 2013-09 C6-kuvert utan "Hela vägen", men med 4 st. 30 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-09-27
Hall 2013C609 2013-09 C6-kuvert utan "Hela vägen",  Ostämplat men sorterat med apelsinkod i Hallsberg. Ankom Hässleholm 2013-09-30.
Hall 10kulspets  2013-10C6-kuvert med "Kulspetsmakulering", men med apelsinkod, sorterat Hallsberg 2013-10-20. OBS postat till Hallsberg 2013-10-18. Se nedan
Hall 2013XHand 2013-11Ett av de C6 ovan, som postades och endast blev "Kulspetsmakulerat". Se ovan. Åter uppsänt med önskan om maskinstämpel. Denna gång handstämplat, eftersom det sägs, att man inte kan maskinstämpla ett tidigare maskinsorterat kuvert ?
Hall 11kulspets  2013-11C6-kuvert med "Kulspetsmakulerat" frimärke, men sorterat Hallsberg med apelsinkod.  OBS postat till Hallsberg 2013-10-29. Ankom Hässleholm  2013-11-06. Är det kulspetsmakuleringen som tar tid ?
Hall Dubbla koder  2013-11C6_kuvert helt ostämplat frimärke, men tydlig sortering i någon maskin. Ankom 2013-11-04
Hall 5ggr 2013-11Vykort med inte mindre än 5 stämplar på frimärket. Datum är dock otolkbart, men avs. säger, att han postade det 2013-11-08.
 Hall 20131118 2013-11Ett av ett större antal C6-kuvert frankerade med ishochey, postade 2013-11-18 i IRM 172. Huvuddelen av dessa blev dock endast sorterade.
Hall 26gramU 2013-1126 grams Underfrankerat brev. Handstämplat för maskinens viktfunktion var bortkopplad. Stämplat Hallsberg 2013-11-18
Hall PRUppsala 2013-12Äntligen ännu ett brev stämplat i Hallsberg.  Stämplat Hallsberg 2013-10-21. Ankomst Uppsala 2013-10-22. Retur avs. 2013-12-11. Statistiken är dock fortfarande 1 av 10 stämplade. Normalt ska Retur av P.R. vara 30 dagar enl. Postens hemsida, men här 54 dagar

C5-kuvert.

Dessa försändelser har texten  "Hela vägen" samt våglinjer och datumcirkeln. De kan även få vikten angiven på brevet, om det är underfrankerat.

Länk Tidpunkt

Beskrivning

Hall C5Hela 2013-09 C5-kuvert som skickades till Hallsberg 2013-09-26 med  ett antal C6 (100 gr.) för makulering i de nya maskinerna. Detta brev kom troligen inte fram, för dess innehåll har inte nått mig och övriga adressater. Kanske lite för provocerande text ?
Hall 20131010  2013-10C5-kuvert med "Hela vägen", men med 4 st. 30 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-10-10. OBS att datumet hamnat på frimärket.
Hall 2013_22gr  2013-10C5-kuvert med "Hela vägen", men dessutom 22 g, samt Nr 16906 längre ned på kuvertet. Stämplat Hallsberg 2013-10-10.
Hall 2ggr 2013-11C5-kuvert "utan stämpling", och endast med kulspetsmakulering. Skickat till Hallsberg igen, och nu blev det stämplat 2013-11-04
Hall_2m19 2013-11C5-kuvert med "Hela vägen", men där maskinen valt att sätta datum på det inre märket. Stämplat 2013-11-19
Hall_2olikaC5 2013-112 st C5-kuvert som visar att datumstämpeln hamnar på frimärket, även om detta sitter en bit in på kuvertet. Kuvertet överst blev bara kulspetsmakulerat första gången i Hallsberg. Åter uppsänt till terminalen och då stämplat 2013-11-04, det nedre stämplat 2013-11-06.
Hall Jultest 2013-12Så här testades maskinen troligen, innan man 2013-12-09 övergick till den riktiga julstämpeln. Vilken av de 3 maskinerna är ovisst.
Hall_ C5GodJul 2013-12C5-kuvert med texten "GOD  JUL" samt 2 stjärnor. Denna infördes 9/12 då kampanjen "Hela vägen" avslutades. Här stämplat 2013-12-09.
Hall C5mittpa 2013-12C5-kuvert med texten "GOD  JUL" samt 2 stjärnor. Även om frimärket sitter 12 cm in, mitt på kuvertet, så hamnar datumcirkeln på frimärket. Det måste väl ändå tillfredställa frimärkssamlarna som inte tycker om våglinjer.

 

C4-kuvert.

C4-kuvert  har texten "Hela vägen" samt våglinjer c:a 85 mm. långa och sorteras i särskilda maskiner, SFM av fabrikat Siemens.

SFM etiketten är större än SSM etiketten. SFM mått 23 x 108 mm. Etiketten placeras minst 25 mm in på brevet och 18 mm från underkant. Maskinen har ingen möjlighet att vända och vrida breven. Brev som inmatats upp och ner, förblir helt enkelt behandlat upp och ned.

Länk Tid Beskrivning

SSM SFM

2010 Gbg Detta är med stor säkerhet del av ett C4-brev med den nya SFM (som har testats i Göteborg) och den gula etikett som maskinen sätter på. Då det finns risk att koden inte ska synas bra, t.ex. på fönsterdelen, så sätter maskinen den automatiskt. Frankostämplat Göteborg 2010-12-14. Både Hallsberg och Rosersberg kommer att ha denna typ av maskin.
Hall C4Handst  2013-092 st. C4-kuvert skickade till Hallsberg med önskan om stämpling i den NYA maskinen. Detta tolkar jag stämplat med vanlig handslagen stämpel 2013-09-27.
Hall 2013ost  2013-09Det andra C4-kuvertet med fönster lade man fint i ett C5-kuvert tillsammans med standard A4-blad "Skadad försändelse". Manuell anteckning "Kuvertet saknade innehåll". Jag hade tyvärr missat att försluta kuvertet ordentligt. Frimärket icke avstämplat, men kuvertet ankom 2013-09-30.
Hall 2013SFMa 2013-11

Del av C4-kuveret med stämpel "Hela vägen", och med 4 st. 85 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-11-04

Hall 2013SFMhalvt 2013-11

Halvt C4-kuveret med stämpel "Hela vägen", och med 4 st. 83 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-11-07. Längst ned Gul etikett som döljer en "apelsinkod".

  2013-12 2013-12-09

GOD  JUL och GOTT  NYTT ÅR 2014 i IRM.

Dessa stämplar var troligen inte så lätt att få  på ett brev.  Jag tror heller inte att God Jul har funnits på alltför många C6-kuvert.

Länk Tid Beskrivning GOD  JUL
Hall C6 GodJul 2013-12

C6-kuvert med GOD  JUL stämplad Hallsberg 2013-12-16.

Hall 2013C5GJ 2013-12 Del av C5-kuvert med GOD  JUL  stämplad Hallsberg 2013-12-11.
Hall 2013C4GJ 2013-12 Del av C4-kuvert stämplat GOD  JUL och 82 mm. långa våglinjer Hallsberg 2013-12-18.
Hall 2013julslut 2013-12Redan 2013-12-23 var GOD  JUL borta i maskinen. Åter fanns "Hela vägen" i någon av de 3 maskinerna. Här del av C5-kuvert.
Hall 20140102 2014-01Efter nyår återinfördes "Hela vägen", troligen i alla 3 IRM. Här en del av ett C5-kuvert, stämplat 2014-01-02.
Hall Rek2013 2014-01

Rek sänt till Hallsberg 2013-12-20. Kom i Retur 2014-01-09, med blankett Bl 2214.27 [x] Ej efterfrågad.

  2014-01  
Hall 2014gray4st 2014-01 Del av C4-kuvert frankerat med 4 frimärken. Maskinen hade klarat av ytterligare märken. Vackert stämplade med 84 mm. långa våglinjer i Hallsberg 2014-01-08.

Gott Nytt År användes troligen inte i Hallsberg, eftersom jag ännu inte sett något.

Länk Tid Beskrivning GOTT  NYTT ÅR
Hall 2013 2013-12 Del av C4-kuvert med

 

Andra stämplars utseende

2013-12-12 började Karlstads maskin DM900 att användas i Hallsberg med GOD  JUL

DM900 är en Frankostämplingsmaskin som Posten köpt in och använder på alla terminalerna för att i första hand makulera frimärken på C4-kuvert. Alla typer av kuvert kan dock stämplas i maskinen.

Länk Tid Beskrivning
Hall 2013Karlstad 2013-12

Beskuret C4-kuvert, det första som stämplades i Hallsberg. Den tidigare programmeringen från Karlstad är kvar. Nästa bild utseendet efter omprogrammering.

Hall_2013C4900 2013-12 C4-kuvert med GOD  JUL från DM900 använd i Hallsberg, sedan den flyttats dit från Karlstad. Stämplat 2013-12-12.
Hall 2014Ankom 2014-01C6-kuvert stämplat DM900 Hallsberg  2014-01-15. Här troligen en företagsfunktion "ANKOM" använd
Hall_DM900dat2014 2014-02 2 C4-kuvert skickade från samma företag i Karlskoga. Det nedre stämplat 2014-01-31, det övre 2014-02-06. De är alöltså båda stämplade i samma maskin Pitney Bowes DM 900 som finns i Hallsberg för att makulera just C4.kuvert
  2014-02 
  2014-02  

 Västerås upphörde 2014-02-02 - bilder från egna och andras exponat:

Länk Tid Beskrivning
Hall MixWell 2014-01-30 Detta är bland de senast behandlade C5-breven på Västerås Postterminal. Stämplat i IRM 107 2014-01-30. Maskinen installerades i sept. 1999 och bör väl ha fyllt sin funktion och skrotas kanske därför när den monteras ned.
Hall Rocklunda 2014-01 Ett av de sista C5-breven som Rocklunda Restaurang i Västerås skickade i jan. Kuvertet gick till Hallsberg där det stämplades i en IRM, 2014-01-31. Västerås hade alltså upphört ?
Hall_42g 2014-01 C5 från Karlskoga stämplat och sorterat 2 ggr med vikt 42 g ena gången. Efter första sortering koden dold av gul etikett, för att på den skriva nästa kod. Stämplat Posten Hallsbereg 2014-01-30.
     

Länkar till och bilder från byggnationen av anläggningen av terminalen.

Hallsberg 2011 Bygget ska påbörjas i höst - NA Hallsberg
Hallsberg 2013 Brevterminal i Hallsberg - Teracon
Hallsberg 2013 Hallsberg Lager- och logistikbyggnader- Teracon
     
Hallsberg 2013 2013-09-29 Snart klart öppna terminalen i Hallsberg - P4 Örebro
Karlstad 2013 1 nov. 2013 - Sista dagen i Karlstad - P4 Värmland
     

Interna Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

Rosersberg  

Hallsbergs Frimärksklubb

NA Hallsberg

 

Posten Kundtjänst

     

Länksidan

Begrepp - Förkortningar - förklaringar:

 

Typ Beskrivning / förklaring
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
   
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

 

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten Andra media-er
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)