Rosersberg.

Ny Postterminal.

Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu -

Postens (PostNord) terminalstruktur

Postterminalerna i Uppsala och Årsta ersätts av en ny i Rosersberg.

Uppsala stängs (publicerat Upplandsnytt 2010-09-29)

Den nya satsningen PSM

Posten AB började redan 2008 att planera en NY terminalstrukur med Hallsberg och Rosersberg som lämpliga orter.

Hämtat ur NyhetsPosten nr 6 2011

Projektet PSM (ProduktionsStruktur Meddelande) är ett av de största förändringsarbeten som någonsin genomförts i Postens historia.
Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar

Byggnation av 2 nya brevterminaler samt implementering av ny teknik och prosesser.
U
pphandling av toppmoderna sorteringsmaskiner.

Affärsområde Meddelande Sverige heter ju det som hanterar våra brev. Avdelning för Paket finns på andra ställen.

15 sept. 2011 togs första spadtaget till brevterminalen i Hallsberg. Den ersätter Västerås och Karlstad och beräknas vara klar under 2013.

23 okt. 2012 togs första spadtaget till brevterminalen i Rosersberg som ersätter Uppsala, Tomteboda och delar av Årsta och Norrköping. Under våren 2014 ska det vara klar för montage av maskinerna . "Skarpt läge" Beräknas under andra halvåret 2015.

Så beskrives den nya stora satsningen i NyhetsPosten som kom idag 2011-07-01 med Nr 10 2012.

 Jag tycker ju doch fortfarande att genomförandet av "Det Nya Brevnätet" som startade 1996-04-01 var en jättestor förändring.

Fastec entreprenör för Rosersbergs postterminal

 

Uppsala IRM 106

Årsta IRM 101, 102,  103


2012-
Posten i Rosersberg


Det som först sades var: NCC blir den som får bygga den nya miljöcertifierade terminalen för postsortering i Rosersberg. Den nya  terminalen har 3 järnvägsspår in i byggnaden, vilket innebär lastning / lossning direkt utan extra transporter, dessutom anslutningsväg direkt till E4:an. Ordern, åt kunden Posten Meddelande AB, är värd ungefär 480 miljoner kronor. Terminalen blir cirka 50.000 kvadratmeter. Här samlaspost för spridning till c:a 800.000 hushåll och c:a 77.000 företag i 42 kommuner. 1,7 milj adresserade försändelser kommer att hanteras.

 Projektet startade Se nedan och ska vara färdigt Se nedan.

Läs mer här

 SEKOs hemsida om Rosersberg

2012-10-23.
Första spadtaget finns även här.

"Idag tar Postens chef för brevverksamheten i Sverige .

NyhetsPosten Nr 10 2012 (2012-11-19)

Brevsorteringsmaskinerna installeras under mars 2014. Brevterminalen i Rosersberg beräknas vara i produktion hösten 2014". Full drift andra kvartalet 2015.

Läs mer här om
Rosersberg på webben

NyhetsPosten nr 9 2012. (2012-10-15)

Posten har slutit avtal med italienska Fives Cinetic om två nya KSM (Klumpsorteringsmaskiner) till Rosersberg och Hallsberg, en del i PSM-projektet (Produktionsstruktur Meddelande)

Beräknad start för Rosersberg - under 2014.

Senasate kända Fakta

  • Inflyttningsklart: våren 2014

  • Första verksamhetsflytt: sept – okt 2014

  • Full drift: våren 2015

2013-10-01 finns Postnummer till
P
OSTTERMINALEN
ROSERSBERG - 19000  ROSERSBERG

Övriga postterminaler är då söderifrån sett: Malmö, Alvesta, Nässjö, Göteborg, Årsta, Uppsala, Sundsvall och Umeå då Karlstad och Västerås läggs ned och ersätts av Hallsberg.

Rosersberg kommer att ersätta Tomteboda, Uppsala samt delar av Årsta och Norrköping enl. NyhetsPosten 10, 2012. På annat ställe beskrivs Rosersberg  som

Sveriges-största-postterminal  --  Byggnyheter

och då är det bara 8 terminaler kvar.

 


Länkar

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Hallsberg Brevsortering

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01)
Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
   
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
   
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

Stämplarna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

Stämplarnas utseende

       
       
       
       
       
       

Bilder

     
     
     
     
     
     
     

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

 

 

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten Andra media-er
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)