POSTGIRO -

kuvert.

1925 - 2000

Det finns en mängd olika kuvert avsedda för olika typ av ärende. Kunden skickade in sina uppdrag i speciella kuvert. Pg sänder ut kontoutdrag i en typ av  kuvert

I Gösta Sundmans artikel "Om frankostämplarnas införande i Sverige" omtalas Pitney Bowes maskin med Lic. nr 1. Denna levererades inte förrän 1931-05-22 och fanns då på Stockholm GPO 3-byrån. 1933-07-07 överflyttades den till Stockholm 16 och 1934-11-22 flyttades den åter, nu till Postgirokontoret. Det lär vara denna maskin som användes för att stämpla kuverten med kontoutdrag.

Se nedan

Till övriga Postgirosidor

Posthistoria Postgirot Kuvert Utbetalningskort 1 Utbetalningskort 2  Pg-stämplar

Till andra sidor:

Main page Posthistoria   Blankett 715 STÄMPEL-Fakta
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken      

Postgirot startade 1925.

wpe7.jpg (3599 bytes)

Exempel på  olika Postgirokuvert.

Pg4. 1925-års kuvert 1940 års    
   

Stämpelns utseende:

Frankostämpel med Lic.nr 1 användes enligt tillgängliga uppgifter 1934 fram till 1945, för stämpling av Pg-kuvert. Första kända avtryck är från 1936. Det finns dessutom tryck från juli 1947. Nedan redovisas två olika tvåringade lila stämplar. De förekommer på fönsterkuvert G 5,4 för kontobesked, en stämpel med täta stjärnor, en med glesare. Det bör alltså ha funnits TVÅ maskiner. Tydligen hade man även svårt att bestämma sig för hur datum skulle uppges. På dataspråk brukar det idag (2001) anges med YYYY-MM-DD. På dessa stämplar skiftade man mycket ofta och här redovisas första respektive sista kända datum med de olika möjligheter som stod till buds. Sällsynt är dock med årtal i mitten.

Täta stjärnor  >     <<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>     <  Glesa stjärnor

Täta stjärnor * * * Täta stjärnor Datum Mån-Dag-År Glesa stjärnor

*   *   *

Glesa stjärnor
överst mitten nederst     överst mitten nederst
SEPT 1 1936 Första kända datum MMDDYYYY FEBR 14 1939
FEB 29 1944 Sista kända datum MMDDYYYY JUL 14 1947
5 DEC 1940 Första kända datum DDMMYYYY 15 MARS 1941
          6 DEC 1941
10 FEB 1945 Sista kända datum DDMMYYYY 8 APR 1946
      Första kända datum YYYYMMDD 1946 JAN 5
      Sista kända datum YYYYMMDD 1946 APR 11
1942 8 JULI Första kända datum YYYYDDMM 1947 7 JUL
1946 30 APR Sista kända datum YYYYDDMM 1947 11 JUL
      Första kända datum DDYYYYMM 3 1945 NOV
      Sista kända datum DDYYYYMM 3 1945 NOV

Postgiro - Kuvert :

Pg 1935 Kuvert med maskinstämpel 204 stämplad Postgirokontoret 1935-05-10 (tidigast kända)
Pg_193709 Kuvert från Postgirokontoret stämplat Postgirokontoret 1937-09-06 till Yxnerum
Wind_0599 Kuvert C65 från Postgirot 105 06 Stockholm. Oanvänt fönsterkuvert Bl. 0599.07

Kuvert för kontoutdrag.

Stockholm 1930-07-02 7 olika maskinstämplar på kuvert utsända1930 - 1934  
     

Postgiro - Blanketter:

       
       

Postgiro - Stämplar.

       
       

Postgiro - Stämplar.

Pg 1966 PS-Kuvert från Postbanken, stämplat Postgirokontoret 1966-03-24
Pg_Korsband Varukorsband från Postgirot omkr. 1974

Postgiro - Stämplar.

 

       
       

Postgiro - Stämplar -Udda ? (?)

       
       

Postgiro - "Stämplar" gjorda med skrivare

   
   

Siffror inom (  ) i titelraden hänvisar till den enda bok som behandlar udda postala stämplar: STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Etikett  på kvittodelen

Interna länkar:

Main page Posthistoria Postgirot Utbetalningskort 1 Utbetalningskort 2

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page